Boss installationsmanual förberedelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boss installationsmanual förberedelser"

Transkript

1 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation, Boss installeras med en Microsoft SQL Server databas för delad databas på en databas-server. Nätverksinstallation, Boss installeras med en Microsoft SQL Express databas för en användare (eller ett fåtal användare) på ex en fil- eller nätverksserver. För test- och utbildning kan Boss installeras helt lokalt på användarens dator (dock inget som rekommenderas för produktionsmiljö). Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server Boss har stöd för två olika mekanismer för att hantera behörighetskontroll till databaserna som används för att lagra applikationens data. De två mekanismer som stöds är MS SQL Server autentisering och autentisering med hjälp av Windows integrated security. Windows autentisering För att användarna ska få åtkomst till databaserna (Boss och BossStatistik) krävs att de finns upplagda som användare (Login) med läs- och skrivbehörighet på den MS SQL Server som används. De ska även läggas upp som användare (Users) för de två databaserna Boss och BossStatistik. SQL Server autentisering För att använda MS SQL Server autentisering ska en intern Boss-användare läggas upp som används av applikationen. Kontakta Boss-supporten för att få ett script (BossUserInit.sql) som skapar nödvändig Login och User i MS SQL Server. (Det är inte lämpligt att lägga detta script på Boss-sidan på Portalen då det innehåller lösenord.) 1. Anslut till MS SQL Server med MS SQL Server Management Studio (SSMS) som en användare med behörighet att skapa databaser. 2. Öppna filen BossUserInit.sql. 3. Välj Execute. Postadress Fakturaadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/webbadress Giro Org.nr Box 48 FE 64 Lagergrens gata Post: Karlstad Strömsund Bank:

2 Behörighetskontroll i Boss applikation Boss har sin egen användarkontroll där användarna läggs upp i Bossdatabasen via applikationen med koppling till roll (handläggare eller administratör). Detta görs inloggad som administratör i Boss. Användaren loggar då på med det användarnamn och lösenord som sätts i applikationen. Det finns också möjlighet att koppla denna behörighetskontroll till Active Directory, för att kunna använda single sign on och inte behöva ange lösenord varje gång. För att göra detta ska Active Direcory innehålla grupperna BossAdmin resp BossHandlaggare. Dessa läggs upp av en Domain Admin som via Active Directory Users and Computers skapar två globala grupper i Active Directory. Därefter ska de användare som ska använda Boss kopplas till respektive AD-grupp via Member Of-fliken. Applikationen kommer att kontrollera att rätt nivå på säkerhet används (NTLM är inte tillåtet) samt om påloggad användare finns i någon av ADgrupperna. Finns användaren där och inte sedan tidigare är registrerad användare i Boss, kommer en registreringsruta att visas i Boss där information om aktuell användare hämtas från AD för vidare komplettering. Användaren sparas sedan i Boss databas. Vid varje inloggning görs en kontroll av behörigheten enligt AD. Om användaren flyttas från den ena gruppen till den andra ändras också behörighetsnivån i Bossdatabasen. Om användaren inte längre ingår i någon av AD-grupperna kommer den inte längre att vara tillåten att logga in i Boss. 2

3 3 Serverinstallation Används om: Kommunen redan har licens för MS SQL Server och det finns möjlighet att lägga upp en ny databas för Boss på den. Det är flera handläggare som ska arbeta i Boss. Kostnader: krav att kommunen har licens för MS SQL Server. Systemkrav Den dator som ska vara databasserver bör vara en dator/server som uppfyller följande: 1. Alltid tillgänglig. 2. Säkerhetskopiering sker. 3. Tillgänglig via nätverket för alla användare av Boss. 4. Uppfyller systemkraven för MS SQL Server 2008 eller 2005 (beroende på vilken version det installeras på). SQL Server Boss stöder MS SQL Server 2008 och MS SQL Server För nyinstallation av SQL Server rekommenderas MS SQL Server Behörighet För att kunna följa installationsbeskrivningen krävs administrationsrättigheter till datorn/servern som ska köra MS SQL Server, alternativt om en existerande MS SQL Server ska användas krävs behörighet för att skapa databaser och databasanvändare. Val av åtkomstkontroll Boss har inbyggd användarhantering med behörighetskontroll på ärende nivå. För åtkomstkontroll på databas nivå kan MS SQL Server eller Windows autentisering användas. I miljöer där Windows autentisering av användare används kan Boss använda denna för att få åtkomst till databasen. För Windows baserad autentisering krävs att användarna ges behörighet till databaserna Boss och BossStatistik. SQL Server Management Studio För att köra SQL skripten för att skapa databaserna krävs MS SQL Server Management Studio (SSMS). SSMS följer med vid installation av MS SQL Server.

4 4 Skapa databaser Skript finns på länken Script för att skapa databas för serverinstallation BossInstallationsscript.zip. Databaser För att skapa databaserna för Boss (databaserna Boss och BossStatistik) skall SQL scriptet CreateBossDataBase.sql köras. 1. Anslut till MS SQL Server med SSMS som en användare med behörighet att skapa databaser. 2. Öppna filen CreateBossDataBase.sql. 3. Välj Execute. Ärendedatatabeller Boss använder ett antal tabeller i de två databaserna. Boss databasen innehåller information om ärenden och användare, BosssStatistik innehåller statistikgrundande information. För att skapa tabellerna för Boss databasen skall scriptet BossTableInit.sql köras. 1. Anslut till MS SQL Server med SSMS som en användare med behörighet att skapa databaser. 2. Öppna filen BossTableInit.sql. 3. Välj Execute. Statistikdatatabeller För att skapa tabellerna för Boss databasen skall scriptet BossStatistikTableInit.sql köras. 1. Anslut till MS SQL Server med SSMS som en användare med behörighet att skapa databaser. 2. Öppna filen BossStatistikTableInit.sql. 3. Välj Execute. Grunddata För att fylla grunddata tabellerna skall scriptet BossDataInit.sql köras. 1. Anslut till MS SQL Server med SSMS som en användare med behörighet att skapa databaser. 2. Öppna filen BossDataInit.sql. 3. Välj Execute. Nätverksinstallation Används om:

5 5 Kommunen saknar licens för MS SQL Server eller plats att lägga upp ny databas på en redan befintlig MS SQL Server. Därför installeras SQL Express på en nätverksserver som de lokala installationerna av Boss pekar mot. Det är endast en handläggare i kommunen som ska arbeta i Boss (eller ett fåtal). Kostnader: inga licenskostnader för MS SQL Express Behörighet För att kunna följa installationsbeskrivningen krävs behörighet att installera program på datorn/servern som ska köra MS SQL Server Express. Programvara som behövs För att kunna installera MS SQL Server 2008 R2 Express with tools måste följande programvara finnas installerad på datorn/servern:.net framework 3.5 sp1 Windows installer 4.5 Windows power shell 1.0 Denna mjukvara kan laddas hem via Boss-sidan på Portalen eller direkt från Microsoft. I Windows 7 ingår dessa program redan. Installation av MS SQL Server 2008 R2 Express Installationspaket finns att ladda hem via Boss-sidan på Portalen eller från Microsoft. För att det skall vara möjligt att använda MS SQL Server Express som en delad databas via nätverk krävs att följande funktioner är aktiverade: SQL Server Browser TCP/IP clienter Om SQL Server-baserad inloggning skall användas krävs även att SQL Server authentication aktiveras. Se vidare länk hur det aktiveras, För att automatiskt installera MS SQL Server Express med lämpliga inställningar så finns ett script att ladda hem från Boss-sidan på Portalen. Detta skript aktiverar stöd för båda autentiserings-mekanismerna. Skriptet finns för 32- och 64-bitars Windows versioner. Spara skriptet och matchande MS SQL Server installationsfil i samma katalog, kör scriptet, välj att acceptera villkoren, kör nästa igenom hela installationsguiden tills den är klar.

6 6 Acceptera villkoren, klicka Next De delar som kommer att installeras visas. Klicka Next

7 7 Instanskonfigurationen visas. Klicka Next Serverkonfigurationen visas. Klicka Next.

8 8 Databasmotorkonfigurationen visas. Klicka Next. Klicka Next för felrapporteringen Nu startar installationen. Denna kan ta mellan 10 och 20 minuter.

9 9 Klicka Close när installationen är komplett När kommandofönstret stängs är installationen klar. Scriptad Backup av MS SQL Express Backupjobb för MS SQL Express databaserna sätts upp efter att databaserna skapats. Databaserna skapas när Boss installeras på en dator första gången. Vi rekommenderar att första installationen av Boss sker av IT-personal, så att namnsättning och utpekning sker mot rätt server. 1. Skapa en mapp på C: på den dator/server som MS SQL Express är installerat på, döp mappen till Script. 2. Kopiera de tre filerna till mappen (scripten finns på länken heter Script för att installera

10 10 MS SQL Express för nätverksinstallation BackUpScript.zip). Backup Procedure.sql Import Proc.cmd SQL_Backup.cmd 3. Kör Import Proc.cmd 4. Verifiera att en ny Stored Procedure har skapats Följande steg gäller Windows 7 och Vista 5. Öppna Task Scheduler (under Accessories, System Tools)

11 11 6. Klicka först på Task Scheduler Library och sedan på Create Basic Task Skriv in ett namn och klicka på Next

12 12 8. Välj hur ofta backup ska köras och klicka på Next 9. Välj vilket klockslag som backupen körs och klicka på Next

13 Verifiera att Start a program är valt och klicka på Next 11. Ange att det är SQL_Backup.cmd som ska köras och ange den sökväg där backupen ska lagras (ex C:\SQLBackup\) (Sökvägen måste finnas och det är viktigt att avsluta med \). Klicka på Next

14 Klicka på Finish 13. Verifiera genom att högerklicka på Backup_SQL och välj Run. Gör en Refresh (F5). Det ska nu stå The operation completed successfully. (0x0) under Last Run Result. 14. Högerklicka på Backup_SQL och välj Properties. I fliken General markeras kryssrutan Run wether user is logged in or not. Ange password för den användare som kör backupscriptet. 15. KLART!

15 15 Följande steg gäller XP 16. Gå till Kontrollpanelen, Välj Performance and Maintenance och välj Scheduled Tasks 17. Dubbelklicka på Add Scheduled Task I den wizard som öppnas, klicka Next 18. Klicka Browse.

16 16 Leta reda på och välj filen SQL_Backup.cmd. (finns i C:\Script). Klicka Next 19. Skriv ett namn, välj hur ofta backupen ska gå och klicka Next

17 Ange starttid och klicka Next 21. Ange vilken användare som ska köra backupen och med vilket lösenord. Klicka Next.

18 Markera kryssrutan och klicka Finish. Följade dialog öppnas

19 Klicka på Browse och ange det script som ska köras (C:\Script\SQL_Backup.cmd). Gör ett mellanslag och ange var backupfilerna ska lagras, (t ex C:\SQLBackup\). Ange enhet och en katalog som måste finnas. Viktigt att avsluta med \. Ange vilken användare som ska köra jobbet. Om backupen ska köras utan att den valda användaren är inloggad måste man också ange lösenord. Annars kan man markera kryssrutan Kör bara om inloggad. Klicka OK. 23. Verifiera genom att i Scheduled Tasks högerklicka på det jobb som lagts upp och klicka Run. 19

20 20 Vilken användare ska köra backupjobben? Man bör skapa ett eget användarkonto för backupjobben. Om man kör backupjobbet med ett vanligt användarkonto slutar scriptet att fungera den dagen som användaren byter lösenord. Om backupen ska sparas lokalt är det enklast att lägga upp ett lokalt Adminkonto som man kopplar till backupjobbet. Om backupen ska sparas på nätverket någonstans måste man ha ett konto med behörighet att ta backup på klienten samt ha rättigheter att skriva till den mapp som backupjobbet skriver till. Lokal backup Om backup ska sparas lokalt på klienten rekommenderas att den sparas på en USB-disk. 1. Skapa ett lokalt konto (ex SQL-Backup)

21 21 2. Sätt ett lösenord enligt er lösenordspolicy och välj inställningar enligt bild 3. Se till att det nyskapade kontot har rätt att logga in (Log on as a batch job). Starta Local Security Policy och konfigurera detta under User Rights Assignment. 4. Koppla detta konto till det schemalagda jobbet.

22 22 5. I Microsoft SQL Server Management Studio, skapa ett nytt konto. 6. Ange kontot som du skapade för backup 7. Under User Mapping, välj de två Boss-databaserna och sätt db_backupoperator för båda databaserna. Välj master och verifiera att

23 23 endast public är satt. Klicka på OK. 8. Välj Properties på dbo.sp_backupdatabases.

24 24 9. Under Permissions, klicka search och leta upp backupkontot. Välj Execute för kontot. Klicka på OK. 10. Verifiera att kontot har rättigeter till den mapp som backupen skrivs till. Backup till server Samma som ovan men kontot skapas i Active Directory, och alla kontohänvisningar är givetvis till domänkontot. Som sökväg till mappen anges lämpligen en UNC-sökväg (\\server\mapp). Hantering av backup-filer Lagra backup och databasfiler på olika ställen för att kunna återskapa eventuell förlorad data. Tänk på att det skapas två nya backupfiler (en för Boss-databasen och en för statistikdatabasen) varje dag, så skapa en rutin för borttag av gamla backupfiler.

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Installationsanvisning för Hogia HR Webbprodukter 14.2

Installationsanvisning för Hogia HR Webbprodukter 14.2 Installationsanvisning för Hogia HR Webbprodukter 14.2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Webbserver Role Services och Features på IIS server... 2 Installation av Hogia HR Webbapplikationer...

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Installation av utvecklingsmiljö

Installation av utvecklingsmiljö Installation av utvecklingsmiljö Stockholms stad SOA-plattform 1 (159) Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1 Installationsfiler... 4 2. Preparera för SOA Utvecklingsmiljön 5 2.1. Info OS Virtuell eller

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.42A (Version 1.6 150911) Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning

Läs mer

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Mer information Mamut Business Software Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Version 14 MBS.BKL.IMU.SE.140.2 1 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation Innehåll Om installation

Läs mer

SITHS inloggning i AD

SITHS inloggning i AD SITHS inloggning i AD Inloggning med grafiskt gränssnitt kräver Windows 7 eller Vista Med PassThrough Gina for Windows och NetID version 5.5.0.27 För att logga in i en Windows domän med hjälp av SITHS-kort

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Administration av SQL Server. Laboration ADM2

Administration av SQL Server. Laboration ADM2 Administration av SQL Server Laboration ADM2 Redovisning All uppgifter ska göras. Skriv ner svaren på de frågor som inte är överstrukna i en textfil. OBS! Svara med fullständig mening så man förstår vad

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. Installations manual för Datatal Flexi 5.10.1

INSTALLATIONSMANUAL. Installations manual för Datatal Flexi 5.10.1 INSTALLATIONSMANUAL Installations manual för Datatal Flexi 5.10.1 Datatal AB 2014 2 Innehåll System requirement... 3 Begränsningar... 3 CallCenter... 3 Viktig information innan installation... 4 Nyheter

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Installationstjänst. maj 2011

Installationstjänst. maj 2011 Installationstjänst maj 2011 AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax

Läs mer

Handbok Hogia HR Admin. Version Sida 13.4 1 (62)

Handbok Hogia HR Admin. Version Sida 13.4 1 (62) Version ida 13.4 1 (62) Version ida 13.4 2 (62) Innehållsförteckning Vad är Hogia HR Admin?... 6 tart och inloggning... 6 kapa ny databas... 6 Uppgradera databas... 6 Inloggning... 7 Menyalternativ tart...

Läs mer

Manual för fjärrinloggning

Manual för fjärrinloggning Manual för fjärrinloggning Innehållsförteckning Installation av programmet för fjärrinloggning... 2 Installation på dator på jobbet... 2 Installation på privat dator... 2 Aktivera fjärrinloggning första

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer