Installationsguide, Marvin Midi Server

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsguide, Marvin Midi Server"

Transkript

1 Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION MARVIN MIDI SERVER Inledning Förutsättningar för en framgångsrik installation Kort om installationen Krav på PC-prestanda Leveransinnehåll INSTALLATION AV MICROSOFT IIS Allmänt Installera Microsoft Internet Information Server (IIS) För Windows 2000(IIS 5) För Windows XP: För Windows Server 2003 (IIS 6) För Vista, Windows 7 (IIS 7.X) För Windows Server 2008 ( IIS 7.x) För Windows 8.x ( IIS 8.5) För Windows Server 2012 (IIS 8.x) server roll och services INSTALLATION AV MYSQL Installera MySQL Server Installera MySQL:s ODBC drivrutin INSTALLERA MARVIN MIDI SERVER Nyinstallation Midi Server Fullständig avinstallation Installation på dator där Marvin Midiserver redan finns installerad Uppgraderingsinstallation - behålla befintlig katalogdatabas Nyinstallation kasta katalogdatabasens innehåll (36)

2 6 KONFIGURATION AV WEBSIDAN FÖR SYSTEMADMINISTRATION Inställningar i Microsoft IIS 5 eller 6 (WIN2000, XP eller WIN2003) Inställningar i Microsoft IIS 7.X & IIS 8.X (Windows 7,Windows Server 2008, Windows 8.x, Windows Server 2012) Kontrollera installationen Återställning av signatur och lösenord Ändringsinformation Rev. Ändring Datum F Uppdateringar m a p Trimum. Ändrat logotyp och layout Infört kapitel Ändringsinformation G Installation Windows H Stöd för 64-bit versions av Windows I Nya bilder, installation från CD borttagen J Förbättrat IIS-konfigurering för W K IIS-konfigurering IIS8.x för Windows 8.x (36)

3 2 Marvin Midi Server OBS: Denna installationsanvisning gäller för Version 2.2 och senare. 2.1 Inledning Ett fungerande Marvin Midi system består av två delar, en Marvin Midi Server samt minst en Marvin Midi Telefonistplats. De olika delarna kan installeras i samma dator eller i separata datorer. Denna installationsanvisning beskriver installation av serverprogramvaran för Marvin Midi Server. Anvisningen behandlar endast installation av serverprogramvaran samt de två ingående systemen MySQL och Microsoft Internet Information Server. För information om detaljer kring installationen av telefonistplatsen Marvin Midi hänvisar vi till separat installationsanvisning. 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation För att denna installation skall lyckas och programvaran skall kunna användas på avsett vis krävs följande: Dator med fullständigt installerad och fungerande hårdvara samt operativsystem(se avsnitt Krav på PC-prestanda) Tillgång till Windows självuppackande installationsfil (laddas ner från Telia). Möjlighet att logga in med administratörsrättigheter i Windows på aktuell dator. Programmen som installeras kommer att kommunicera via nätverket. Av den anledningen måste Windows brandvägg vara avstängd eller konfigureras för att tillåta Martinprogrammen att använda nätverket. 2.3 Kort om installationen Installationen av serverprogramvaran kommer att skapa en katalog på din hårddisk i vilken programmet placeras. Några programfiler kommer dessutom att placeras i Windows-katalogen. För att utföra installationen bör du ha goda kunskaper om Windows. De olika installationsmomenten måste genomföras i den ordning som de beskrivs i anvisningen. Om du använder den självuppackande installationsfilen kommer dessutom installationsprogrammets filer att lagras under installationsmappen i <installationsmapp>/installationsfiler 3 (36)

4 2.4 Krav på PC-prestanda För att Marvin Midi Server skall fungera tillfredsställande måste vissa minimikrav uppfyllas för den dator som ska användas. Dessa krav finns i dokumentet 022-FS-MARVIN Platform requirements under avsnittet Marvin Enterprise Ser. Detta dokument finns i mappen <installationsmapp>/installationsfiler/docs efter uppackningen. Observera att kraven gäller för installation av Marvin Midi Server. Skall datorn dessutom innehålla telefonistplats måste ytterligare hårdvara såsom t ex ISDN-kort finnas installerad. 2.5 Leveransinnehåll Programvaran för Marvin Midi Server finns är en självuppackande installationsfil som heter Installationsfiler Marvin Midi Server X_X.exe där X_XX är en versionsbeteckning. Installationen innehåller följande programvara och dokumentation: Marvin Midi Serverprogramvara MySQL server och ODBC drivrutin. Installationsanvisning för Marvin Midi Server (denna) Anvisning för hantering av Systemadministration Midi Övriga administrativa dokument 4 (36)

5 3 Installation av Microsoft IIS 3.1 Allmänt För att Marvin Midi Server skall fungera krävs det att Microsoft Internet Informations Server (IIS) är installerad i datorn. Om IIS finns installerat på datorn inklusive stöd för ASP, kan du gå vidare med installation av MySQL som finns beskrivet i nästa kapitel. För att lägga till Microsoft Information Server kan Windows installations-cd komma att krävas. 3.2 Installera Microsoft Internet Information Server (IIS) För att installationen av MS IIS skall kunna utföras måste du vara inloggad som administratör i Windows. Nedan visas installationerna i engelskspråkig Windows. Beroende av operativsystem installeras olika versioner av IIS och installationen skiljer sig något mellan versionerna För Windows 2000(IIS 5) Börja med att öppna Windows kontrollpanel (Control Panel). Öppna Add/Remove Programs och klicka på Add/remove Windows Components. Markera Internet Information Services (IIS) och tryck på Next för att starta installationen. Följ anvisningarna i de följande dialogerna. 5 (36)

6 3.2.2 För Windows XP: Börja med att öppna Windows kontrollpanel (Control Panel). Öppna Add/Remove Programs och klicka på Add/remove Windows Components. Markera Internet Information Services (IIS). Klicka på Details och se till att Common Files, Internet Information Services Snap-In och World Wide Web Services är valda, ta inte bort några val. Tryck OK och följ instruktionerna när installationen startar För Windows Server 2003 (IIS 6) Öppna Add/Remove Programs och klicka på Add/remove Windows Components. Markera Application Server och klicka på knappen Details. I den dialog som öppnas välj till komponenten Internet Information Services och klicka på Details. I den dialog som nu öppnas, se till att Common Files, Internet Information Services Manager och World Wide Web Service är valda. Marker den sistnämnda och klicka på Details. I denna sista dialog måste dessutom Active Server Pages vara vald. Ta inte bort några val. 6 (36)

7 Tryck OK för att stänga alla dialoger, Följ instruktionerna när installationen startar. 7 (36)

8 3.2.4 För Vista, Windows 7 (IIS 7.X) Öppna Kontrollpanelens Program och funktioner (Programs and Features) och klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner (Turn Windows features on or off). Se till att IIShanteringskonsol (IIS Management tool) är vald under Webbhanteringsverktyg (Web Management tools). I World Wide Web-tjänster ska valen vara enligt figuren. Tryck OK och följ instruktionerna när installationen startar. Installationen av Microsoft Internet Information Server är nu färdig. 8 (36)

9 3.2.5 För Windows Server 2008 ( IIS 7.x) Installera rollen Web Server (om inte tidigare installerad) genom att från startmenyn välja Computer->Manage>Roles, Välj Add Roles och markera Web Server (IIS) Starta installationen, Markera förutom standardvalen för IIS även tillvalen för ASP och ISAPI under gruppen Application Development. Ta inte bort några val. Fortsätt installationen genom att acceptera installationsprogrammets förslag till dess att IIS är installerad. 9 (36)

10 3.2.6 För Windows 8.x ( IIS 8.5) Förutsättningar: Grundläggande kunskap om Windows Server Tillgång till administratörsinloggning krävs. Öppna Kontrollpanelens Program och funktioner (Programs and Features) och klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner (Turn Windows features on or off). Se till att IIShanteringskonsol (IIS Management tool) är vald under Webbhanteringsverktyg (Web Management tools). I World Wide Web-tjänster ska valen vara enligt figuren (minst). 10 (36)

11 3.2.7 För Windows Server 2012 (IIS 8.x) server roll och services Förutsättningar: Grundläggande kunskap om Windows Server Tillgång till administratörsinloggning krävs. 1. Installera IIS rollen 2. Kontrollera/kryssa i Role Services enligt nedanstående bilder 11 (36)

12 12 (36)

13 4 Installation av MySQL För att Marvin Midi Server skall fungera krävs att MySQL installeras enligt denna anvisning. Programvaran som krävs för detta medföljer i Marvin Midi Server leveransen. MySQLinstallationen består av två delar, server och ODBC drivrutin, och detta sker i två steg. Programvara installeras normalt som en självuppackande fil innehållande installationsprogrammet. Filen heter Installationsfiler Marvin Midi Server <versionsnummer>.exe där <versionsnummer> t.ex. kan t.ex. 2.3B1. Klicka på filen för att starta uppackningen och följ därefter instruktionerna som kommer upp. Starta först installationsprogrammet (görs automatiskt efter uppackningen av installationsfilerna). 13 (36)

14 Om inte detta sker starta genom att klicka på filen setup.bat (ligger där installationsfilerna packats upp). 4.1 Installera MySQL Server Vänta tills följande skärm visas: Välj "Installation av MySQL Server" från menyn. Efter några sekunder visas följande dialog: 14 (36)

15 Klicka på Next. En informationsruta visas. Klicka på Next. 15 (36)

16 Ändra installationskatalogen om behov finns, låt den annars vara. Klicka på Next. 16 (36)

17 Välj Typical och klicka på Next. Programfilerna kommer nu kopieras och därefter visas följande dialog. Klicka på Finish. 17 (36)

18 Installationen av MySQL Server är nu slutförd. 4.2 Installera MySQL:s ODBC drivrutin Från menyn, välj Installation av MySQL ODBC Efter några sekunder visas följande dialog: Klicka på Nästa.. Klicka på Nästa. Filerna kopieras och installeras därefter kommer följande bild. 18 (36)

19 Klicka på Sluta. Installationen av MySQL är nu slutförd. Fortsätt med nästa kapitel som beskriver installationen av Midi Server. 19 (36)

20 5 Installera Marvin Midi Server 5.1 Nyinstallation Midi Server Om du har följt installationsanvisningen är du nu redo att installera serverprogramvaran för Marvin Midi Server. Innan du startar bör du försäkra dig om att du har installerat följande: Microsoft Internet Information Server enligt tidigare anvisningar. MySQL Server. MySQL ODBC drivrutin Om ovanstående programvaror är installerade kan du gå vidare med installationen av Marvin Midi Server. Välj "Installation av Marvin Midi Server" från huvudmenyn. Följande bild visas efter ett tag: Läs texten och välj sedan "Nästa". Följande bild visas nu: 20 (36)

21 Om datorn har fler än ett nätverk, och du vill begränsa åtkomsten till Midi Server till bara ett av dessa, ange då IP-adressen för detta nätverk, i annat fall lämna fältet blankt. Välj Nästa. Följande dialog visas om MySQL inte installerats i standardkatalogen (C:\Mysql): Ange den katalog där MySQL installerats. Välj Nästa. Du ges nu möjlighet att välja på vilken disk och i vilken katalog som du vill att serverprogramvaran skall hamna. Vi rekommenderar starkt av praktiska skäl att du väljer det alternativ som föreslås. 21 (36)

22 Välj "Nästa". Installation kan nu påbörjas: Välj "Nästa" för att starta installationen. Ett antal filer kopieras, detta tar ett tag och under tiden visas en bild liknande följande 22 (36)

23 Under installationsprocessen kommer ett flertal fönster och dialogrutor att visas. Vissa av dessa behöver kvitteras för att installationen ska fortsätta (se nedan). Om installationen ser ut att stanna av kan det bero på att en sådan dialogruta har hamnat under något annat programfönster och inte syns på skärmen, leta i så fall fram det och kvittera dialogrutan. Dialogrutor av varierande typ kommer att dyka upp på skärmen bl.a. följande Kvittera var och en av dessa rutor när de dyker upp genom att trycka på "OK". Dessutom kommer i vissa operativsystem t.ex. Windows 7 och beroende på brandväggsinställningar 4 dialogrutor liknande följande att visas 23 (36)

24 Klicka för Tillåt åtkomst/allow access för dessa för att Midi telefonistklienterna ska kunna få kontakt med Midi-servern. Vid skapandet av databaser kommer ett antal kommandofönster att dyka upp med texten Tryck på valfri tangent för att fortsätta liknande denna: För att stänga dessa, tryck på valfri tangent. Om det tidigare har funnits en Midiserver installation kopieras databaserna och då kan denna typ av dialogfönster visas Klicka OK för att fortsätta installationen. Om kopieringen samt övrig installation gick bra kommer följande bild att visas: 24 (36)

25 Välj "Slutför" för att avsluta installationen. Eventuellt kommer installationsprogrammet att föreslå att datorn skall startas om i detta läge. Om så är fallet så starta om datorn innan du fortsätter. Nu är installationen av Marvin Midi Server färdig, för att systemet och programvaran skall fungera korrekt krävs vissa manuella inställningar, dessa finns beskrivna i följande kapitel. 5.2 Fullständig avinstallation Avinstallation ska utföras i omvänd ordning som vid installationen, använd kontrollpanelen och Avinstallera Program /Uninstall a program 1) Avinstallera först applikationen Marvin Midi Server <versionsnummer>, under avinstallationen behöver man klicka OK ett antal gånger för att verifiera avinstallation av tjänster och komponenter och därefter kunna fortsätta avinstallationen. Datorn kan behöva startas om efter detta ifall applikationen var igång vid avinstallationens start. Avinstallationsprogrammet meddelar i så fall detta. På installationsmappen för Midi server C:\Midi kan det finnas filer kvar. Radera även dessa. 2) Avinstallera MySQL Servers and Clients... 3) Avinstallera MySQL ODBC (36)

26 4) Ta bort de databasfiler som ligger kvar på mysql:s installationsmapp C:\MySQL/Data 5.3 Installation på dator där Marvin Midiserver redan finns installerad Uppgraderingsinstallation - behålla befintlig katalogdatabas Om man behöver uppdatera en befintlig Marvinserver med ny programvara så kör man installationsprocedur som vid nyinstallation men utan att installera om MySQL eller ODBC (om detta inte särskilt angivits). Gör först en egen säkerhetsbackup på de datafiler som finns under mappen mysql/data. Installationsprogrammet kopierar befintliga katalogdatabaser så att inga tidigare inlagda data förloras och gör också backupkopior på databasfilerna. Fortsätt installationen som vid nyinstallation, ändra vid behov inställningarna. Installationsprogrammet kommer att starta och stoppa de tjänster som eventuellt är igång Nyinstallation kasta katalogdatabasens innehåll När du vill göra en nyinstallation av Midi Server på en dator där den redan finns är det säkrast att först utföra en fullständig avinstallation för att undvika att det finns gamla data kvar (kom ihåg att göra en export av samtliga katalogdata innan avinstallation om katalogdatabasens innehåll är viktigt). Kom speciellt ihåg att ta bort samtliga gamla mappar med namn som börjar på Cti under mappen mysql/data. 26 (36)

27 6 Konfiguration av Websidan för Systemadministration 6.1 Inställningar i Microsoft IIS 5 eller 6 (WIN2000, XP eller WIN2003) För att Microsoft Internet Information Server skall fungera korrekt tillsammans med Marvin Midi Server måste vissa inställningar göras. Observera att dessa måste utföras även om IIS fanns installerad i datorn sedan tidigare. Starta "Internet Information Server Manager" från Kontrollpanelen -> Administrativa verktyg -> Internet Service Manager. En skärmbild liknande denna visas (Win 2000): Klicka på datornamnet i vänstra delen av fönstret. En skärmbild liknande nedanstående visas nu: 27 (36)

28 För att skapa en s k virtuell katalog gör enligt följande: Högerklicka på jordgloben märkt "Default WEB Site". Välj "New" och "Virtual Directory" enligt bilden ovan. En dialogrutan enligt nedan visas: Välj "Next". Följande bild visas nu: Skriv in "Marvin" i fältet "Alias" enligt bilden ovan. Välj sedan "Next" 28 (36)

29 Du skall nu ange var de filer som IIS behöver känna till finns. Ovanstående bild visas om du trycker på "Browse". Välj här katalogen "c:\midi\oms" (Observera att om du har valt att installera Marvin Midi Server i en annan katalog än standardkatalogen C:\Midi, så finner du katalogen Oms under din installationskatalog). Välj sedan OK. Katalogen du valde visas nu i bilden nedan: Om katalogen stämmer välj "Next". 29 (36)

30 Du skall nu sätta upp rättigheterna för den virtuella katalogen, nedanstående bild visas: Markera rättigheter enligt bilden ovan, välj sedan "Next". Den virtuella katalogen "Marvin" är nu skapad och följande bild visas: Välj "Finish" för att avsluta. 30 (36)

31 För att Marvin Midi Server skall fungera korrekt tillsammans med Internet Information Server måste ytterligare några inställningar göras. Inställningarna görs från "Internet Information Server Manager" som bör vara startad redan. Högerklicka på den virtuella katalogen "Marvin" och välj "Properties" från menyn enligt bilden ovan. Följande bild visas: Välj "High (Isolated)" från listan vid "Application Protection" enligt bilden ovan. 31 (36)

32 För Win2003,under Web Service Extensions ska typen Active Server Pages göras tillåten om inte detta redan är fallet. Avsluta med OK. Avsluta sedan "Internet Information Server Manager" genom att stänga fönstret. 6.2 Inställningar i Microsoft IIS 7.X & IIS 8.X (Windows 7,Windows Server 2008, Windows 8.x, Windows Server 2012) Starta "Internet Information Server Manager" från Kontrollpanelen -> Administrativa verktyg - > Internet Service Manager. En skärmbild liknande denna visas: Skapa en egen Application Pool om andra Web-applikationer ska köras under samma IIS, i annat fall går det bra att använda DefaultApplikationPool. Gör detta genom att högerklicka på Application Pools och välja Add Application Pool, Skriv in ett namn (t.ex. marvin) och tryck OK 32 (36)

33 Om installationen görs i ett 64-bits operativsystem så måste man kontrollera att 32bits applikationer är tillåtna i den applikationspool som ska användas. Markera denna och höger klicka på Advanced settings eller klicka på Advanced Settings under Actions. Se till att Enable 32-Bit Applications är True. Tryck OK 33 (36)

34 Markera Default Web Site i vänstra listen och högerklicka med musen. I menyn som visas välj alternativet Add Application. Följande dialog visar sig: Ange Alias som Marvin och skriv in eller sök fram mappen Oms där marvin server installerades. Klicka OK för att spara inställningen. 34 (36)

35 Konfigurationen av IIS är nu klar och dess Manager kan stängas. 6.3 Kontrollera installationen Installationen av Marvin Midi Server är nu klar. Applikationen består av 4 Windows-tjänster samt websidor under IIS. 1. Marvin Backup Service 2. Marvin Calendar Service 3. Marvin Client Server 4. Marvin Redirect Service För att kontrollera att systemet fungerar bör du starta om datorn och sedan öppna en webbläsare och ange adressen enligt bilden nedan. Om administrationsverktyget "Systemadministration, Midi" fungerar korrekt kommer en bild liknande nedanstående att visas. För att logga in första gången, ange Admin som användarnamn och Admin som lösenord. Denna installationsanvisning behandlar inte hur servern skall ställas in med avseende på inläggning av telefonistplatser, telefonister mm. För information kring detta hänvisar vi till separat anvisning (Guide - Systemadministration Midi) som finns i installationsmappen för Midi under i undermappen Installationsfiler. 35 (36)

36 6.4 Återställning av signatur och lösenord I systemadministrationen går det att ändra signatur och lösenord för det konto som används vid inloggning. Om detta skulle glömmas bort kan det återställas genom att köra ett speciellt program som finns endera under installationsmappen CtxOws-Midi\Installationsfiler. Gör då på följande sätt: Leta rätt på Installationsfilerna i installationsmappen.. Kör programmet PWRecover.exe. Följ anvisningarna i programmet. När detta är klart kommer signaturen vara satt till Admin och lösenordet till Admin. 36 (36)

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Installationsguide, Marvin Telefonistöd

Installationsguide, Marvin Telefonistöd Installationsguide, Marvin Telefonistöd 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 ALLMÄNT... 2 3 HÅRD- OCH MJUKVARUKRAV... 3 4 LEVERANSINNEHÅLL... 3 5 FÖRBEREDELSER... 3 6 INSTALLATIONSPROCEDUR... 4 6.1 Installera

Läs mer

Installationsguide, Marvin Mini

Installationsguide, Marvin Mini Installationsguide, Marvin Mini 1 Ändringsinformation... 2 2 Installation av Telefonistplats Marvin Mini... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installationsguide, Marvin Maxi/Midi

Installationsguide, Marvin Maxi/Midi Installationsguide, Marvin Maxi/Midi Innehåll 1 Ändringsinformation... 2 2 Installation av Telefonistplats Marvin Midi / Maxi... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Installationsguide, Marvin Telefonistöd

Installationsguide, Marvin Telefonistöd Installationsguide, Marvin Telefonistöd Innehåll 1 Ändringsinformation... 2 2 Allmänt... 2 3 Hård- och mjukvarukrav... 3 4 Leveransinnehåll... 3 5 Förberedelser... 3 6 Installationsprocedur... 4 6.1 Installera

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Installationsmanual för SolidWorks 2014

Installationsmanual för SolidWorks 2014 Installationsmanual för SolidWorks 2014 ATT TÄNKA PÅ FÖRE INSTALLATION DEL1: INSTALLATION AV FASTA LICENSER DEL2: INSTALLATION AV FLYTANDE LICENSER DEL3: AVINSTALLATION PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Inledning Här följer en kort instruktion över hur du som ny kund installerar och aktiverar Schemalätt 6.0. Observera att Schemalätt 6.0 är ett Windows program och

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorp SIS Installerat program innehåller dessa moduler: Map Browser Map Reader Map Viewer Map Manager (ingår i Aveny Karta Manager) Map Editor (ingår i Aveny Karta Editor) Map Modeller

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen Workshop Support Guide eller Dealer Development Platform...

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Inställningar (Del av studentmanual, Kap 7) 20080101 1 Inställningar Det finns vissa grundläggande krav på din dator och dess inställningar för att Blackboard ska fungera

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

8 Bilaga: Installationer

8 Bilaga: Installationer 8 Bilaga: Installationer Detta avsnitt beskriver hur man installerar Bidcon som används för att skapa detaljerade kalkyler till dina projekt. Bidcon kan installeras som en enanvändareinstallation på endast

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro Installationsanvisning HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas sedan samman med

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Installationsguide, Marvin Telefonistöd

Installationsguide, Marvin Telefonistöd Installationsguide, Marvin Telefonistöd Innehåll 1 Ändringsinformation... 2 2 Allmänt... 3 3 Hård- och mjukvarukrav... 3 4 Leveransinnehåll... 3 5 Förberedelser... 3 6 Installationsprocedur... 4 6.1 Konfigurering

Läs mer

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Sida 1 CentOS installation Electronic Purse Sweden AB Electronic Purse Sweden AB Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Gespage -Ta tillbaka kontrollen Datum: Copyright 2014 Electronic Purse Sweden AB

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5 Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR PC Software 2 används för att hantera SD-kortet från DDR i en vanlig PC. Ett SD-kort till DDR är indelat

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Starta Outlook 2007 för första gången...4 Startfönster för Outlook 2007...5

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Installationshandbok. (för Windows Vista) Rev. 3.0

Installationshandbok. (för Windows Vista) Rev. 3.0 (för Windows Vista) Rev. 3.0 Innehåll 1. Installation av drivrutin för Windows Vista...3 1-1. Windows Vista - 64 bitar... 3 1-2. Windows Vista - 32 bitar... 7 2. Starta konfigureringsverktyget...14 3.

Läs mer

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du har Internet Explorer med Windows

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer