Installationsguide, Marvin Midi Server

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsguide, Marvin Midi Server"

Transkript

1 Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION MARVIN MIDI SERVER Inledning Förutsättningar för en framgångsrik installation Kort om installationen Krav på PC-prestanda Leveransinnehåll INSTALLATION AV MICROSOFT IIS Allmänt Installera Microsoft Internet Information Server (IIS) För Windows 2000(IIS 5) För Windows XP: För Windows Server 2003 (IIS 6) För Vista, Windows 7 (IIS 7.X) För Windows Server 2008 ( IIS 7.x) För Windows 8.x ( IIS 8.5) För Windows Server 2012 (IIS 8.x) server roll och services INSTALLATION AV MYSQL Installera MySQL Server Installera MySQL:s ODBC drivrutin INSTALLERA MARVIN MIDI SERVER Nyinstallation Midi Server Fullständig avinstallation Installation på dator där Marvin Midiserver redan finns installerad Uppgraderingsinstallation - behålla befintlig katalogdatabas Nyinstallation kasta katalogdatabasens innehåll (36)

2 6 KONFIGURATION AV WEBSIDAN FÖR SYSTEMADMINISTRATION Inställningar i Microsoft IIS 5 eller 6 (WIN2000, XP eller WIN2003) Inställningar i Microsoft IIS 7.X & IIS 8.X (Windows 7,Windows Server 2008, Windows 8.x, Windows Server 2012) Kontrollera installationen Återställning av signatur och lösenord Ändringsinformation Rev. Ändring Datum F Uppdateringar m a p Trimum. Ändrat logotyp och layout Infört kapitel Ändringsinformation G Installation Windows H Stöd för 64-bit versions av Windows I Nya bilder, installation från CD borttagen J Förbättrat IIS-konfigurering för W K IIS-konfigurering IIS8.x för Windows 8.x (36)

3 2 Marvin Midi Server OBS: Denna installationsanvisning gäller för Version 2.2 och senare. 2.1 Inledning Ett fungerande Marvin Midi system består av två delar, en Marvin Midi Server samt minst en Marvin Midi Telefonistplats. De olika delarna kan installeras i samma dator eller i separata datorer. Denna installationsanvisning beskriver installation av serverprogramvaran för Marvin Midi Server. Anvisningen behandlar endast installation av serverprogramvaran samt de två ingående systemen MySQL och Microsoft Internet Information Server. För information om detaljer kring installationen av telefonistplatsen Marvin Midi hänvisar vi till separat installationsanvisning. 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation För att denna installation skall lyckas och programvaran skall kunna användas på avsett vis krävs följande: Dator med fullständigt installerad och fungerande hårdvara samt operativsystem(se avsnitt Krav på PC-prestanda) Tillgång till Windows självuppackande installationsfil (laddas ner från Telia). Möjlighet att logga in med administratörsrättigheter i Windows på aktuell dator. Programmen som installeras kommer att kommunicera via nätverket. Av den anledningen måste Windows brandvägg vara avstängd eller konfigureras för att tillåta Martinprogrammen att använda nätverket. 2.3 Kort om installationen Installationen av serverprogramvaran kommer att skapa en katalog på din hårddisk i vilken programmet placeras. Några programfiler kommer dessutom att placeras i Windows-katalogen. För att utföra installationen bör du ha goda kunskaper om Windows. De olika installationsmomenten måste genomföras i den ordning som de beskrivs i anvisningen. Om du använder den självuppackande installationsfilen kommer dessutom installationsprogrammets filer att lagras under installationsmappen i <installationsmapp>/installationsfiler 3 (36)

4 2.4 Krav på PC-prestanda För att Marvin Midi Server skall fungera tillfredsställande måste vissa minimikrav uppfyllas för den dator som ska användas. Dessa krav finns i dokumentet 022-FS-MARVIN Platform requirements under avsnittet Marvin Enterprise Ser. Detta dokument finns i mappen <installationsmapp>/installationsfiler/docs efter uppackningen. Observera att kraven gäller för installation av Marvin Midi Server. Skall datorn dessutom innehålla telefonistplats måste ytterligare hårdvara såsom t ex ISDN-kort finnas installerad. 2.5 Leveransinnehåll Programvaran för Marvin Midi Server finns är en självuppackande installationsfil som heter Installationsfiler Marvin Midi Server X_X.exe där X_XX är en versionsbeteckning. Installationen innehåller följande programvara och dokumentation: Marvin Midi Serverprogramvara MySQL server och ODBC drivrutin. Installationsanvisning för Marvin Midi Server (denna) Anvisning för hantering av Systemadministration Midi Övriga administrativa dokument 4 (36)

5 3 Installation av Microsoft IIS 3.1 Allmänt För att Marvin Midi Server skall fungera krävs det att Microsoft Internet Informations Server (IIS) är installerad i datorn. Om IIS finns installerat på datorn inklusive stöd för ASP, kan du gå vidare med installation av MySQL som finns beskrivet i nästa kapitel. För att lägga till Microsoft Information Server kan Windows installations-cd komma att krävas. 3.2 Installera Microsoft Internet Information Server (IIS) För att installationen av MS IIS skall kunna utföras måste du vara inloggad som administratör i Windows. Nedan visas installationerna i engelskspråkig Windows. Beroende av operativsystem installeras olika versioner av IIS och installationen skiljer sig något mellan versionerna För Windows 2000(IIS 5) Börja med att öppna Windows kontrollpanel (Control Panel). Öppna Add/Remove Programs och klicka på Add/remove Windows Components. Markera Internet Information Services (IIS) och tryck på Next för att starta installationen. Följ anvisningarna i de följande dialogerna. 5 (36)

6 3.2.2 För Windows XP: Börja med att öppna Windows kontrollpanel (Control Panel). Öppna Add/Remove Programs och klicka på Add/remove Windows Components. Markera Internet Information Services (IIS). Klicka på Details och se till att Common Files, Internet Information Services Snap-In och World Wide Web Services är valda, ta inte bort några val. Tryck OK och följ instruktionerna när installationen startar För Windows Server 2003 (IIS 6) Öppna Add/Remove Programs och klicka på Add/remove Windows Components. Markera Application Server och klicka på knappen Details. I den dialog som öppnas välj till komponenten Internet Information Services och klicka på Details. I den dialog som nu öppnas, se till att Common Files, Internet Information Services Manager och World Wide Web Service är valda. Marker den sistnämnda och klicka på Details. I denna sista dialog måste dessutom Active Server Pages vara vald. Ta inte bort några val. 6 (36)

7 Tryck OK för att stänga alla dialoger, Följ instruktionerna när installationen startar. 7 (36)

8 3.2.4 För Vista, Windows 7 (IIS 7.X) Öppna Kontrollpanelens Program och funktioner (Programs and Features) och klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner (Turn Windows features on or off). Se till att IIShanteringskonsol (IIS Management tool) är vald under Webbhanteringsverktyg (Web Management tools). I World Wide Web-tjänster ska valen vara enligt figuren. Tryck OK och följ instruktionerna när installationen startar. Installationen av Microsoft Internet Information Server är nu färdig. 8 (36)

9 3.2.5 För Windows Server 2008 ( IIS 7.x) Installera rollen Web Server (om inte tidigare installerad) genom att från startmenyn välja Computer->Manage>Roles, Välj Add Roles och markera Web Server (IIS) Starta installationen, Markera förutom standardvalen för IIS även tillvalen för ASP och ISAPI under gruppen Application Development. Ta inte bort några val. Fortsätt installationen genom att acceptera installationsprogrammets förslag till dess att IIS är installerad. 9 (36)

10 3.2.6 För Windows 8.x ( IIS 8.5) Förutsättningar: Grundläggande kunskap om Windows Server Tillgång till administratörsinloggning krävs. Öppna Kontrollpanelens Program och funktioner (Programs and Features) och klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner (Turn Windows features on or off). Se till att IIShanteringskonsol (IIS Management tool) är vald under Webbhanteringsverktyg (Web Management tools). I World Wide Web-tjänster ska valen vara enligt figuren (minst). 10 (36)

11 3.2.7 För Windows Server 2012 (IIS 8.x) server roll och services Förutsättningar: Grundläggande kunskap om Windows Server Tillgång till administratörsinloggning krävs. 1. Installera IIS rollen 2. Kontrollera/kryssa i Role Services enligt nedanstående bilder 11 (36)

12 12 (36)

13 4 Installation av MySQL För att Marvin Midi Server skall fungera krävs att MySQL installeras enligt denna anvisning. Programvaran som krävs för detta medföljer i Marvin Midi Server leveransen. MySQLinstallationen består av två delar, server och ODBC drivrutin, och detta sker i två steg. Programvara installeras normalt som en självuppackande fil innehållande installationsprogrammet. Filen heter Installationsfiler Marvin Midi Server <versionsnummer>.exe där <versionsnummer> t.ex. kan t.ex. 2.3B1. Klicka på filen för att starta uppackningen och följ därefter instruktionerna som kommer upp. Starta först installationsprogrammet (görs automatiskt efter uppackningen av installationsfilerna). 13 (36)

14 Om inte detta sker starta genom att klicka på filen setup.bat (ligger där installationsfilerna packats upp). 4.1 Installera MySQL Server Vänta tills följande skärm visas: Välj "Installation av MySQL Server" från menyn. Efter några sekunder visas följande dialog: 14 (36)

15 Klicka på Next. En informationsruta visas. Klicka på Next. 15 (36)

16 Ändra installationskatalogen om behov finns, låt den annars vara. Klicka på Next. 16 (36)

17 Välj Typical och klicka på Next. Programfilerna kommer nu kopieras och därefter visas följande dialog. Klicka på Finish. 17 (36)

18 Installationen av MySQL Server är nu slutförd. 4.2 Installera MySQL:s ODBC drivrutin Från menyn, välj Installation av MySQL ODBC Efter några sekunder visas följande dialog: Klicka på Nästa.. Klicka på Nästa. Filerna kopieras och installeras därefter kommer följande bild. 18 (36)

19 Klicka på Sluta. Installationen av MySQL är nu slutförd. Fortsätt med nästa kapitel som beskriver installationen av Midi Server. 19 (36)

20 5 Installera Marvin Midi Server 5.1 Nyinstallation Midi Server Om du har följt installationsanvisningen är du nu redo att installera serverprogramvaran för Marvin Midi Server. Innan du startar bör du försäkra dig om att du har installerat följande: Microsoft Internet Information Server enligt tidigare anvisningar. MySQL Server. MySQL ODBC drivrutin Om ovanstående programvaror är installerade kan du gå vidare med installationen av Marvin Midi Server. Välj "Installation av Marvin Midi Server" från huvudmenyn. Följande bild visas efter ett tag: Läs texten och välj sedan "Nästa". Följande bild visas nu: 20 (36)

21 Om datorn har fler än ett nätverk, och du vill begränsa åtkomsten till Midi Server till bara ett av dessa, ange då IP-adressen för detta nätverk, i annat fall lämna fältet blankt. Välj Nästa. Följande dialog visas om MySQL inte installerats i standardkatalogen (C:\Mysql): Ange den katalog där MySQL installerats. Välj Nästa. Du ges nu möjlighet att välja på vilken disk och i vilken katalog som du vill att serverprogramvaran skall hamna. Vi rekommenderar starkt av praktiska skäl att du väljer det alternativ som föreslås. 21 (36)

22 Välj "Nästa". Installation kan nu påbörjas: Välj "Nästa" för att starta installationen. Ett antal filer kopieras, detta tar ett tag och under tiden visas en bild liknande följande 22 (36)

23 Under installationsprocessen kommer ett flertal fönster och dialogrutor att visas. Vissa av dessa behöver kvitteras för att installationen ska fortsätta (se nedan). Om installationen ser ut att stanna av kan det bero på att en sådan dialogruta har hamnat under något annat programfönster och inte syns på skärmen, leta i så fall fram det och kvittera dialogrutan. Dialogrutor av varierande typ kommer att dyka upp på skärmen bl.a. följande Kvittera var och en av dessa rutor när de dyker upp genom att trycka på "OK". Dessutom kommer i vissa operativsystem t.ex. Windows 7 och beroende på brandväggsinställningar 4 dialogrutor liknande följande att visas 23 (36)

24 Klicka för Tillåt åtkomst/allow access för dessa för att Midi telefonistklienterna ska kunna få kontakt med Midi-servern. Vid skapandet av databaser kommer ett antal kommandofönster att dyka upp med texten Tryck på valfri tangent för att fortsätta liknande denna: För att stänga dessa, tryck på valfri tangent. Om det tidigare har funnits en Midiserver installation kopieras databaserna och då kan denna typ av dialogfönster visas Klicka OK för att fortsätta installationen. Om kopieringen samt övrig installation gick bra kommer följande bild att visas: 24 (36)

25 Välj "Slutför" för att avsluta installationen. Eventuellt kommer installationsprogrammet att föreslå att datorn skall startas om i detta läge. Om så är fallet så starta om datorn innan du fortsätter. Nu är installationen av Marvin Midi Server färdig, för att systemet och programvaran skall fungera korrekt krävs vissa manuella inställningar, dessa finns beskrivna i följande kapitel. 5.2 Fullständig avinstallation Avinstallation ska utföras i omvänd ordning som vid installationen, använd kontrollpanelen och Avinstallera Program /Uninstall a program 1) Avinstallera först applikationen Marvin Midi Server <versionsnummer>, under avinstallationen behöver man klicka OK ett antal gånger för att verifiera avinstallation av tjänster och komponenter och därefter kunna fortsätta avinstallationen. Datorn kan behöva startas om efter detta ifall applikationen var igång vid avinstallationens start. Avinstallationsprogrammet meddelar i så fall detta. På installationsmappen för Midi server C:\Midi kan det finnas filer kvar. Radera även dessa. 2) Avinstallera MySQL Servers and Clients... 3) Avinstallera MySQL ODBC (36)

26 4) Ta bort de databasfiler som ligger kvar på mysql:s installationsmapp C:\MySQL/Data 5.3 Installation på dator där Marvin Midiserver redan finns installerad Uppgraderingsinstallation - behålla befintlig katalogdatabas Om man behöver uppdatera en befintlig Marvinserver med ny programvara så kör man installationsprocedur som vid nyinstallation men utan att installera om MySQL eller ODBC (om detta inte särskilt angivits). Gör först en egen säkerhetsbackup på de datafiler som finns under mappen mysql/data. Installationsprogrammet kopierar befintliga katalogdatabaser så att inga tidigare inlagda data förloras och gör också backupkopior på databasfilerna. Fortsätt installationen som vid nyinstallation, ändra vid behov inställningarna. Installationsprogrammet kommer att starta och stoppa de tjänster som eventuellt är igång Nyinstallation kasta katalogdatabasens innehåll När du vill göra en nyinstallation av Midi Server på en dator där den redan finns är det säkrast att först utföra en fullständig avinstallation för att undvika att det finns gamla data kvar (kom ihåg att göra en export av samtliga katalogdata innan avinstallation om katalogdatabasens innehåll är viktigt). Kom speciellt ihåg att ta bort samtliga gamla mappar med namn som börjar på Cti under mappen mysql/data. 26 (36)

27 6 Konfiguration av Websidan för Systemadministration 6.1 Inställningar i Microsoft IIS 5 eller 6 (WIN2000, XP eller WIN2003) För att Microsoft Internet Information Server skall fungera korrekt tillsammans med Marvin Midi Server måste vissa inställningar göras. Observera att dessa måste utföras även om IIS fanns installerad i datorn sedan tidigare. Starta "Internet Information Server Manager" från Kontrollpanelen -> Administrativa verktyg -> Internet Service Manager. En skärmbild liknande denna visas (Win 2000): Klicka på datornamnet i vänstra delen av fönstret. En skärmbild liknande nedanstående visas nu: 27 (36)

28 För att skapa en s k virtuell katalog gör enligt följande: Högerklicka på jordgloben märkt "Default WEB Site". Välj "New" och "Virtual Directory" enligt bilden ovan. En dialogrutan enligt nedan visas: Välj "Next". Följande bild visas nu: Skriv in "Marvin" i fältet "Alias" enligt bilden ovan. Välj sedan "Next" 28 (36)

29 Du skall nu ange var de filer som IIS behöver känna till finns. Ovanstående bild visas om du trycker på "Browse". Välj här katalogen "c:\midi\oms" (Observera att om du har valt att installera Marvin Midi Server i en annan katalog än standardkatalogen C:\Midi, så finner du katalogen Oms under din installationskatalog). Välj sedan OK. Katalogen du valde visas nu i bilden nedan: Om katalogen stämmer välj "Next". 29 (36)

30 Du skall nu sätta upp rättigheterna för den virtuella katalogen, nedanstående bild visas: Markera rättigheter enligt bilden ovan, välj sedan "Next". Den virtuella katalogen "Marvin" är nu skapad och följande bild visas: Välj "Finish" för att avsluta. 30 (36)

31 För att Marvin Midi Server skall fungera korrekt tillsammans med Internet Information Server måste ytterligare några inställningar göras. Inställningarna görs från "Internet Information Server Manager" som bör vara startad redan. Högerklicka på den virtuella katalogen "Marvin" och välj "Properties" från menyn enligt bilden ovan. Följande bild visas: Välj "High (Isolated)" från listan vid "Application Protection" enligt bilden ovan. 31 (36)

32 För Win2003,under Web Service Extensions ska typen Active Server Pages göras tillåten om inte detta redan är fallet. Avsluta med OK. Avsluta sedan "Internet Information Server Manager" genom att stänga fönstret. 6.2 Inställningar i Microsoft IIS 7.X & IIS 8.X (Windows 7,Windows Server 2008, Windows 8.x, Windows Server 2012) Starta "Internet Information Server Manager" från Kontrollpanelen -> Administrativa verktyg - > Internet Service Manager. En skärmbild liknande denna visas: Skapa en egen Application Pool om andra Web-applikationer ska köras under samma IIS, i annat fall går det bra att använda DefaultApplikationPool. Gör detta genom att högerklicka på Application Pools och välja Add Application Pool, Skriv in ett namn (t.ex. marvin) och tryck OK 32 (36)

33 Om installationen görs i ett 64-bits operativsystem så måste man kontrollera att 32bits applikationer är tillåtna i den applikationspool som ska användas. Markera denna och höger klicka på Advanced settings eller klicka på Advanced Settings under Actions. Se till att Enable 32-Bit Applications är True. Tryck OK 33 (36)

34 Markera Default Web Site i vänstra listen och högerklicka med musen. I menyn som visas välj alternativet Add Application. Följande dialog visar sig: Ange Alias som Marvin och skriv in eller sök fram mappen Oms där marvin server installerades. Klicka OK för att spara inställningen. 34 (36)

35 Konfigurationen av IIS är nu klar och dess Manager kan stängas. 6.3 Kontrollera installationen Installationen av Marvin Midi Server är nu klar. Applikationen består av 4 Windows-tjänster samt websidor under IIS. 1. Marvin Backup Service 2. Marvin Calendar Service 3. Marvin Client Server 4. Marvin Redirect Service För att kontrollera att systemet fungerar bör du starta om datorn och sedan öppna en webbläsare och ange adressen enligt bilden nedan. Om administrationsverktyget "Systemadministration, Midi" fungerar korrekt kommer en bild liknande nedanstående att visas. För att logga in första gången, ange Admin som användarnamn och Admin som lösenord. Denna installationsanvisning behandlar inte hur servern skall ställas in med avseende på inläggning av telefonistplatser, telefonister mm. För information kring detta hänvisar vi till separat anvisning (Guide - Systemadministration Midi) som finns i installationsmappen för Midi under i undermappen Installationsfiler. 35 (36)

36 6.4 Återställning av signatur och lösenord I systemadministrationen går det att ändra signatur och lösenord för det konto som används vid inloggning. Om detta skulle glömmas bort kan det återställas genom att köra ett speciellt program som finns endera under installationsmappen CtxOws-Midi\Installationsfiler. Gör då på följande sätt: Leta rätt på Installationsfilerna i installationsmappen.. Kör programmet PWRecover.exe. Följ anvisningarna i programmet. När detta är klart kommer signaturen vara satt till Admin och lösenordet till Admin. 36 (36)

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning OPTAC Fleet Viewer Bruksanvisning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Supportnummer: 08 50578446 E-post: optacse@stoneridge.com Documentversion 4.0 Part Number: 6939-161 Page

Läs mer

Installationsanvisning för Hogia HR Webbprodukter 14.2

Installationsanvisning för Hogia HR Webbprodukter 14.2 Installationsanvisning för Hogia HR Webbprodukter 14.2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Webbserver Role Services och Features på IIS server... 2 Installation av Hogia HR Webbapplikationer...

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.42A Version 2.0 - (150709) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLATIONSMANUAL Version 2.2 Garanti Det har lagts ned stor möda på att göra detta dokument så noggrant och användbart som möjligt,

Läs mer

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

NEO. Bruksanvisning. Safety Card. Ver 7 2007-05-24 SAFETY CARD NEO

NEO. Bruksanvisning. Safety Card. Ver 7 2007-05-24 SAFETY CARD NEO Safety Card NEO Bruksanvisning Ver 7 2007-05-24 Adress Telefon Telefax E-mail Nya Varvet byggnad 114 031-68 10 60 031-68 10 05 info@tandberg.se 426 71 V FRÖLUNDA 1 Innehållsförteckning ALLMÄNT... sid 3

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

FileMaker Server 9. Startbok

FileMaker Server 9. Startbok FileMaker Server 9 Startbok 2007, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc. och

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Hogia Fastighetssystem AB 444 28 Stenungsund 0303-688 20 E-post: fastighetssystem@hogia.se Webb: www.hogia.se/fastighetssystem Innehåll Inledning...3

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer