Installationsguide, Marvin Midi Server

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsguide, Marvin Midi Server"

Transkript

1 Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION MARVIN MIDI SERVER Inledning Förutsättningar för en framgångsrik installation Kort om installationen Krav på PC-prestanda Leveransinnehåll INSTALLATION AV MICROSOFT IIS Allmänt Installera Microsoft Internet Information Server (IIS) För Windows 2000(IIS 5) För Windows XP: För Windows Server 2003 (IIS 6) För Vista, Windows 7 (IIS 7.X) För Windows Server 2008 ( IIS 7.x) För Windows 8.x ( IIS 8.5) För Windows Server 2012 (IIS 8.x) server roll och services INSTALLATION AV MYSQL Installera MySQL Server Installera MySQL:s ODBC drivrutin INSTALLERA MARVIN MIDI SERVER Nyinstallation Midi Server Fullständig avinstallation Installation på dator där Marvin Midiserver redan finns installerad Uppgraderingsinstallation - behålla befintlig katalogdatabas Nyinstallation kasta katalogdatabasens innehåll (36)

2 6 KONFIGURATION AV WEBSIDAN FÖR SYSTEMADMINISTRATION Inställningar i Microsoft IIS 5 eller 6 (WIN2000, XP eller WIN2003) Inställningar i Microsoft IIS 7.X & IIS 8.X (Windows 7,Windows Server 2008, Windows 8.x, Windows Server 2012) Kontrollera installationen Återställning av signatur och lösenord Ändringsinformation Rev. Ändring Datum F Uppdateringar m a p Trimum. Ändrat logotyp och layout Infört kapitel Ändringsinformation G Installation Windows H Stöd för 64-bit versions av Windows I Nya bilder, installation från CD borttagen J Förbättrat IIS-konfigurering för W K IIS-konfigurering IIS8.x för Windows 8.x (36)

3 2 Marvin Midi Server OBS: Denna installationsanvisning gäller för Version 2.2 och senare. 2.1 Inledning Ett fungerande Marvin Midi system består av två delar, en Marvin Midi Server samt minst en Marvin Midi Telefonistplats. De olika delarna kan installeras i samma dator eller i separata datorer. Denna installationsanvisning beskriver installation av serverprogramvaran för Marvin Midi Server. Anvisningen behandlar endast installation av serverprogramvaran samt de två ingående systemen MySQL och Microsoft Internet Information Server. För information om detaljer kring installationen av telefonistplatsen Marvin Midi hänvisar vi till separat installationsanvisning. 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation För att denna installation skall lyckas och programvaran skall kunna användas på avsett vis krävs följande: Dator med fullständigt installerad och fungerande hårdvara samt operativsystem(se avsnitt Krav på PC-prestanda) Tillgång till Windows självuppackande installationsfil (laddas ner från Telia). Möjlighet att logga in med administratörsrättigheter i Windows på aktuell dator. Programmen som installeras kommer att kommunicera via nätverket. Av den anledningen måste Windows brandvägg vara avstängd eller konfigureras för att tillåta Martinprogrammen att använda nätverket. 2.3 Kort om installationen Installationen av serverprogramvaran kommer att skapa en katalog på din hårddisk i vilken programmet placeras. Några programfiler kommer dessutom att placeras i Windows-katalogen. För att utföra installationen bör du ha goda kunskaper om Windows. De olika installationsmomenten måste genomföras i den ordning som de beskrivs i anvisningen. Om du använder den självuppackande installationsfilen kommer dessutom installationsprogrammets filer att lagras under installationsmappen i <installationsmapp>/installationsfiler 3 (36)

4 2.4 Krav på PC-prestanda För att Marvin Midi Server skall fungera tillfredsställande måste vissa minimikrav uppfyllas för den dator som ska användas. Dessa krav finns i dokumentet 022-FS-MARVIN Platform requirements under avsnittet Marvin Enterprise Ser. Detta dokument finns i mappen <installationsmapp>/installationsfiler/docs efter uppackningen. Observera att kraven gäller för installation av Marvin Midi Server. Skall datorn dessutom innehålla telefonistplats måste ytterligare hårdvara såsom t ex ISDN-kort finnas installerad. 2.5 Leveransinnehåll Programvaran för Marvin Midi Server finns är en självuppackande installationsfil som heter Installationsfiler Marvin Midi Server X_X.exe där X_XX är en versionsbeteckning. Installationen innehåller följande programvara och dokumentation: Marvin Midi Serverprogramvara MySQL server och ODBC drivrutin. Installationsanvisning för Marvin Midi Server (denna) Anvisning för hantering av Systemadministration Midi Övriga administrativa dokument 4 (36)

5 3 Installation av Microsoft IIS 3.1 Allmänt För att Marvin Midi Server skall fungera krävs det att Microsoft Internet Informations Server (IIS) är installerad i datorn. Om IIS finns installerat på datorn inklusive stöd för ASP, kan du gå vidare med installation av MySQL som finns beskrivet i nästa kapitel. För att lägga till Microsoft Information Server kan Windows installations-cd komma att krävas. 3.2 Installera Microsoft Internet Information Server (IIS) För att installationen av MS IIS skall kunna utföras måste du vara inloggad som administratör i Windows. Nedan visas installationerna i engelskspråkig Windows. Beroende av operativsystem installeras olika versioner av IIS och installationen skiljer sig något mellan versionerna För Windows 2000(IIS 5) Börja med att öppna Windows kontrollpanel (Control Panel). Öppna Add/Remove Programs och klicka på Add/remove Windows Components. Markera Internet Information Services (IIS) och tryck på Next för att starta installationen. Följ anvisningarna i de följande dialogerna. 5 (36)

6 3.2.2 För Windows XP: Börja med att öppna Windows kontrollpanel (Control Panel). Öppna Add/Remove Programs och klicka på Add/remove Windows Components. Markera Internet Information Services (IIS). Klicka på Details och se till att Common Files, Internet Information Services Snap-In och World Wide Web Services är valda, ta inte bort några val. Tryck OK och följ instruktionerna när installationen startar För Windows Server 2003 (IIS 6) Öppna Add/Remove Programs och klicka på Add/remove Windows Components. Markera Application Server och klicka på knappen Details. I den dialog som öppnas välj till komponenten Internet Information Services och klicka på Details. I den dialog som nu öppnas, se till att Common Files, Internet Information Services Manager och World Wide Web Service är valda. Marker den sistnämnda och klicka på Details. I denna sista dialog måste dessutom Active Server Pages vara vald. Ta inte bort några val. 6 (36)

7 Tryck OK för att stänga alla dialoger, Följ instruktionerna när installationen startar. 7 (36)

8 3.2.4 För Vista, Windows 7 (IIS 7.X) Öppna Kontrollpanelens Program och funktioner (Programs and Features) och klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner (Turn Windows features on or off). Se till att IIShanteringskonsol (IIS Management tool) är vald under Webbhanteringsverktyg (Web Management tools). I World Wide Web-tjänster ska valen vara enligt figuren. Tryck OK och följ instruktionerna när installationen startar. Installationen av Microsoft Internet Information Server är nu färdig. 8 (36)

9 3.2.5 För Windows Server 2008 ( IIS 7.x) Installera rollen Web Server (om inte tidigare installerad) genom att från startmenyn välja Computer->Manage>Roles, Välj Add Roles och markera Web Server (IIS) Starta installationen, Markera förutom standardvalen för IIS även tillvalen för ASP och ISAPI under gruppen Application Development. Ta inte bort några val. Fortsätt installationen genom att acceptera installationsprogrammets förslag till dess att IIS är installerad. 9 (36)

10 3.2.6 För Windows 8.x ( IIS 8.5) Förutsättningar: Grundläggande kunskap om Windows Server Tillgång till administratörsinloggning krävs. Öppna Kontrollpanelens Program och funktioner (Programs and Features) och klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner (Turn Windows features on or off). Se till att IIShanteringskonsol (IIS Management tool) är vald under Webbhanteringsverktyg (Web Management tools). I World Wide Web-tjänster ska valen vara enligt figuren (minst). 10 (36)

11 3.2.7 För Windows Server 2012 (IIS 8.x) server roll och services Förutsättningar: Grundläggande kunskap om Windows Server Tillgång till administratörsinloggning krävs. 1. Installera IIS rollen 2. Kontrollera/kryssa i Role Services enligt nedanstående bilder 11 (36)

12 12 (36)

13 4 Installation av MySQL För att Marvin Midi Server skall fungera krävs att MySQL installeras enligt denna anvisning. Programvaran som krävs för detta medföljer i Marvin Midi Server leveransen. MySQLinstallationen består av två delar, server och ODBC drivrutin, och detta sker i två steg. Programvara installeras normalt som en självuppackande fil innehållande installationsprogrammet. Filen heter Installationsfiler Marvin Midi Server <versionsnummer>.exe där <versionsnummer> t.ex. kan t.ex. 2.3B1. Klicka på filen för att starta uppackningen och följ därefter instruktionerna som kommer upp. Starta först installationsprogrammet (görs automatiskt efter uppackningen av installationsfilerna). 13 (36)

14 Om inte detta sker starta genom att klicka på filen setup.bat (ligger där installationsfilerna packats upp). 4.1 Installera MySQL Server Vänta tills följande skärm visas: Välj "Installation av MySQL Server" från menyn. Efter några sekunder visas följande dialog: 14 (36)

15 Klicka på Next. En informationsruta visas. Klicka på Next. 15 (36)

16 Ändra installationskatalogen om behov finns, låt den annars vara. Klicka på Next. 16 (36)

17 Välj Typical och klicka på Next. Programfilerna kommer nu kopieras och därefter visas följande dialog. Klicka på Finish. 17 (36)

18 Installationen av MySQL Server är nu slutförd. 4.2 Installera MySQL:s ODBC drivrutin Från menyn, välj Installation av MySQL ODBC Efter några sekunder visas följande dialog: Klicka på Nästa.. Klicka på Nästa. Filerna kopieras och installeras därefter kommer följande bild. 18 (36)

19 Klicka på Sluta. Installationen av MySQL är nu slutförd. Fortsätt med nästa kapitel som beskriver installationen av Midi Server. 19 (36)

20 5 Installera Marvin Midi Server 5.1 Nyinstallation Midi Server Om du har följt installationsanvisningen är du nu redo att installera serverprogramvaran för Marvin Midi Server. Innan du startar bör du försäkra dig om att du har installerat följande: Microsoft Internet Information Server enligt tidigare anvisningar. MySQL Server. MySQL ODBC drivrutin Om ovanstående programvaror är installerade kan du gå vidare med installationen av Marvin Midi Server. Välj "Installation av Marvin Midi Server" från huvudmenyn. Följande bild visas efter ett tag: Läs texten och välj sedan "Nästa". Följande bild visas nu: 20 (36)

21 Om datorn har fler än ett nätverk, och du vill begränsa åtkomsten till Midi Server till bara ett av dessa, ange då IP-adressen för detta nätverk, i annat fall lämna fältet blankt. Välj Nästa. Följande dialog visas om MySQL inte installerats i standardkatalogen (C:\Mysql): Ange den katalog där MySQL installerats. Välj Nästa. Du ges nu möjlighet att välja på vilken disk och i vilken katalog som du vill att serverprogramvaran skall hamna. Vi rekommenderar starkt av praktiska skäl att du väljer det alternativ som föreslås. 21 (36)

22 Välj "Nästa". Installation kan nu påbörjas: Välj "Nästa" för att starta installationen. Ett antal filer kopieras, detta tar ett tag och under tiden visas en bild liknande följande 22 (36)

23 Under installationsprocessen kommer ett flertal fönster och dialogrutor att visas. Vissa av dessa behöver kvitteras för att installationen ska fortsätta (se nedan). Om installationen ser ut att stanna av kan det bero på att en sådan dialogruta har hamnat under något annat programfönster och inte syns på skärmen, leta i så fall fram det och kvittera dialogrutan. Dialogrutor av varierande typ kommer att dyka upp på skärmen bl.a. följande Kvittera var och en av dessa rutor när de dyker upp genom att trycka på "OK". Dessutom kommer i vissa operativsystem t.ex. Windows 7 och beroende på brandväggsinställningar 4 dialogrutor liknande följande att visas 23 (36)

24 Klicka för Tillåt åtkomst/allow access för dessa för att Midi telefonistklienterna ska kunna få kontakt med Midi-servern. Vid skapandet av databaser kommer ett antal kommandofönster att dyka upp med texten Tryck på valfri tangent för att fortsätta liknande denna: För att stänga dessa, tryck på valfri tangent. Om det tidigare har funnits en Midiserver installation kopieras databaserna och då kan denna typ av dialogfönster visas Klicka OK för att fortsätta installationen. Om kopieringen samt övrig installation gick bra kommer följande bild att visas: 24 (36)

25 Välj "Slutför" för att avsluta installationen. Eventuellt kommer installationsprogrammet att föreslå att datorn skall startas om i detta läge. Om så är fallet så starta om datorn innan du fortsätter. Nu är installationen av Marvin Midi Server färdig, för att systemet och programvaran skall fungera korrekt krävs vissa manuella inställningar, dessa finns beskrivna i följande kapitel. 5.2 Fullständig avinstallation Avinstallation ska utföras i omvänd ordning som vid installationen, använd kontrollpanelen och Avinstallera Program /Uninstall a program 1) Avinstallera först applikationen Marvin Midi Server <versionsnummer>, under avinstallationen behöver man klicka OK ett antal gånger för att verifiera avinstallation av tjänster och komponenter och därefter kunna fortsätta avinstallationen. Datorn kan behöva startas om efter detta ifall applikationen var igång vid avinstallationens start. Avinstallationsprogrammet meddelar i så fall detta. På installationsmappen för Midi server C:\Midi kan det finnas filer kvar. Radera även dessa. 2) Avinstallera MySQL Servers and Clients... 3) Avinstallera MySQL ODBC (36)

26 4) Ta bort de databasfiler som ligger kvar på mysql:s installationsmapp C:\MySQL/Data 5.3 Installation på dator där Marvin Midiserver redan finns installerad Uppgraderingsinstallation - behålla befintlig katalogdatabas Om man behöver uppdatera en befintlig Marvinserver med ny programvara så kör man installationsprocedur som vid nyinstallation men utan att installera om MySQL eller ODBC (om detta inte särskilt angivits). Gör först en egen säkerhetsbackup på de datafiler som finns under mappen mysql/data. Installationsprogrammet kopierar befintliga katalogdatabaser så att inga tidigare inlagda data förloras och gör också backupkopior på databasfilerna. Fortsätt installationen som vid nyinstallation, ändra vid behov inställningarna. Installationsprogrammet kommer att starta och stoppa de tjänster som eventuellt är igång Nyinstallation kasta katalogdatabasens innehåll När du vill göra en nyinstallation av Midi Server på en dator där den redan finns är det säkrast att först utföra en fullständig avinstallation för att undvika att det finns gamla data kvar (kom ihåg att göra en export av samtliga katalogdata innan avinstallation om katalogdatabasens innehåll är viktigt). Kom speciellt ihåg att ta bort samtliga gamla mappar med namn som börjar på Cti under mappen mysql/data. 26 (36)

27 6 Konfiguration av Websidan för Systemadministration 6.1 Inställningar i Microsoft IIS 5 eller 6 (WIN2000, XP eller WIN2003) För att Microsoft Internet Information Server skall fungera korrekt tillsammans med Marvin Midi Server måste vissa inställningar göras. Observera att dessa måste utföras även om IIS fanns installerad i datorn sedan tidigare. Starta "Internet Information Server Manager" från Kontrollpanelen -> Administrativa verktyg -> Internet Service Manager. En skärmbild liknande denna visas (Win 2000): Klicka på datornamnet i vänstra delen av fönstret. En skärmbild liknande nedanstående visas nu: 27 (36)

28 För att skapa en s k virtuell katalog gör enligt följande: Högerklicka på jordgloben märkt "Default WEB Site". Välj "New" och "Virtual Directory" enligt bilden ovan. En dialogrutan enligt nedan visas: Välj "Next". Följande bild visas nu: Skriv in "Marvin" i fältet "Alias" enligt bilden ovan. Välj sedan "Next" 28 (36)

29 Du skall nu ange var de filer som IIS behöver känna till finns. Ovanstående bild visas om du trycker på "Browse". Välj här katalogen "c:\midi\oms" (Observera att om du har valt att installera Marvin Midi Server i en annan katalog än standardkatalogen C:\Midi, så finner du katalogen Oms under din installationskatalog). Välj sedan OK. Katalogen du valde visas nu i bilden nedan: Om katalogen stämmer välj "Next". 29 (36)

30 Du skall nu sätta upp rättigheterna för den virtuella katalogen, nedanstående bild visas: Markera rättigheter enligt bilden ovan, välj sedan "Next". Den virtuella katalogen "Marvin" är nu skapad och följande bild visas: Välj "Finish" för att avsluta. 30 (36)

31 För att Marvin Midi Server skall fungera korrekt tillsammans med Internet Information Server måste ytterligare några inställningar göras. Inställningarna görs från "Internet Information Server Manager" som bör vara startad redan. Högerklicka på den virtuella katalogen "Marvin" och välj "Properties" från menyn enligt bilden ovan. Följande bild visas: Välj "High (Isolated)" från listan vid "Application Protection" enligt bilden ovan. 31 (36)

32 För Win2003,under Web Service Extensions ska typen Active Server Pages göras tillåten om inte detta redan är fallet. Avsluta med OK. Avsluta sedan "Internet Information Server Manager" genom att stänga fönstret. 6.2 Inställningar i Microsoft IIS 7.X & IIS 8.X (Windows 7,Windows Server 2008, Windows 8.x, Windows Server 2012) Starta "Internet Information Server Manager" från Kontrollpanelen -> Administrativa verktyg - > Internet Service Manager. En skärmbild liknande denna visas: Skapa en egen Application Pool om andra Web-applikationer ska köras under samma IIS, i annat fall går det bra att använda DefaultApplikationPool. Gör detta genom att högerklicka på Application Pools och välja Add Application Pool, Skriv in ett namn (t.ex. marvin) och tryck OK 32 (36)

33 Om installationen görs i ett 64-bits operativsystem så måste man kontrollera att 32bits applikationer är tillåtna i den applikationspool som ska användas. Markera denna och höger klicka på Advanced settings eller klicka på Advanced Settings under Actions. Se till att Enable 32-Bit Applications är True. Tryck OK 33 (36)

34 Markera Default Web Site i vänstra listen och högerklicka med musen. I menyn som visas välj alternativet Add Application. Följande dialog visar sig: Ange Alias som Marvin och skriv in eller sök fram mappen Oms där marvin server installerades. Klicka OK för att spara inställningen. 34 (36)

35 Konfigurationen av IIS är nu klar och dess Manager kan stängas. 6.3 Kontrollera installationen Installationen av Marvin Midi Server är nu klar. Applikationen består av 4 Windows-tjänster samt websidor under IIS. 1. Marvin Backup Service 2. Marvin Calendar Service 3. Marvin Client Server 4. Marvin Redirect Service För att kontrollera att systemet fungerar bör du starta om datorn och sedan öppna en webbläsare och ange adressen enligt bilden nedan. Om administrationsverktyget "Systemadministration, Midi" fungerar korrekt kommer en bild liknande nedanstående att visas. För att logga in första gången, ange Admin som användarnamn och Admin som lösenord. Denna installationsanvisning behandlar inte hur servern skall ställas in med avseende på inläggning av telefonistplatser, telefonister mm. För information kring detta hänvisar vi till separat anvisning (Guide - Systemadministration Midi) som finns i installationsmappen för Midi under i undermappen Installationsfiler. 35 (36)

36 6.4 Återställning av signatur och lösenord I systemadministrationen går det att ändra signatur och lösenord för det konto som används vid inloggning. Om detta skulle glömmas bort kan det återställas genom att köra ett speciellt program som finns endera under installationsmappen CtxOws-Midi\Installationsfiler. Gör då på följande sätt: Leta rätt på Installationsfilerna i installationsmappen.. Kör programmet PWRecover.exe. Följ anvisningarna i programmet. När detta är klart kommer signaturen vara satt till Admin och lösenordet till Admin. 36 (36)

Installationsguide, Marvin Telefonistöd

Installationsguide, Marvin Telefonistöd Installationsguide, Marvin Telefonistöd 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 ALLMÄNT... 2 3 HÅRD- OCH MJUKVARUKRAV... 3 4 LEVERANSINNEHÅLL... 3 5 FÖRBEREDELSER... 3 6 INSTALLATIONSPROCEDUR... 4 6.1 Installera

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Installationsguide, Marvin Maxi/Midi

Installationsguide, Marvin Maxi/Midi Installationsguide, Marvin Maxi/Midi Innehåll 1 Ändringsinformation... 2 2 Installation av Telefonistplats Marvin Midi / Maxi... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation...

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorp SIS Installerat program innehåller dessa moduler: Map Browser Map Reader Map Viewer Map Manager (ingår i Aveny Karta Manager) Map Editor (ingår i Aveny Karta Editor) Map Modeller

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5 Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR PC Software 2 används för att hantera SD-kortet från DDR i en vanlig PC. Ett SD-kort till DDR är indelat

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Inledning Här följer en kort instruktion över hur du som ny kund installerar och aktiverar Schemalätt 6.0. Observera att Schemalätt 6.0 är ett Windows program och

Läs mer

Installationsmanual för SOLIDWORKS 2015

Installationsmanual för SOLIDWORKS 2015 Installationsmanual för SOLIDWORKS 2015 ATT TÄNKA PÅ FÖRE INSTALLATION DEL1: INSTALLATION AV FASTA LICENSER DEL2: INSTALLATION AV FLYTANDE LICENSER DEL3: AVINSTALLATION DEL 4: INSTALLATION AV COMPOSER,

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011 för Uppdaterad: våren 2011 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Installationshandbok. (för Windows Vista) Rev. 3.0

Installationshandbok. (för Windows Vista) Rev. 3.0 (för Windows Vista) Rev. 3.0 Innehåll 1. Installation av drivrutin för Windows Vista...3 1-1. Windows Vista - 64 bitar... 3 1-2. Windows Vista - 32 bitar... 7 2. Starta konfigureringsverktyget...14 3.

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLATIONSMANUAL Version 2.2 Garanti Det har lagts ned stor möda på att göra detta dokument så noggrant och användbart som möjligt,

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (40) Innehåll 1 Inledning 3 2 Serverinstallation 3 2.1 Systemkrav 3 2.2 SQL Server 3 2.3 Behörighet vid installation 3 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Installation av Virtual Skipper Online

Installation av Virtual Skipper Online Installation av Virtual Skipper Online Säkert världens bästa freeware! Installation av spelet Så här gör du för att installera: 1. Ladda ner programmet från någon av följande platser: http://www.virtualskipper-game.com/en/

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer