Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station"

Transkript

1 Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367

2 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa jobbinställningar... 3 Knyta en arkinställning till en jobbinställning... 3 Inloggningsuppgifter i nätverket... 3 Exportera jobbinställningar... 4 Uppgradera Scan Station med det inbäddade programmet... 7 Uppgradera serviceverktyget... 8 Konfigurationsändringar i SharePoint... 8 Certifikat... 9 Proxy Guiden innehåller information om skillnaderna mellan Kodak Scan Station Pro 550 Administration och Kodak Capture Pro Software, samt anvisningar för hur du skapar och exporterar jobbinställningar till Scan Station Pro 550. Kodak Scan Station Pro 550 består av Kodak Scan Station 520 som kör en anpassad version av programmet Kodak Capture Pro Software. Kodak Scan Station Pro 550 Administration är specialutformat för och fungerar endast med Kodak Scan Station Pro 550. Systemet hanteras med hjälp av Kodak Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktygen för Kodak Scan Station Kodak Scan Station Pro 550 Administration innehåller en delmängd av funktionerna i programmet Kodak Capture Pro Software. Det körs på en separat dator, där du kan skapa och exportera (paketera) de jobbinställningar som behövs för den dagliga användningen av Scan Station Pro 550. Serviceverktyget för Kodak Scan Station körs på Kodak Scan Station Pro 550 och används för att konfigurera och underhålla enheten. OBS! Det finns för närvarande inget stöd för flatbädd. Skillnader Följande information beskriver skillnaderna mellan Kodak Scan Station Pro 550 Administration och Kodak Capture Pro Software. Kodak Scan Station 550 Administration har inte stöd för skanning. Det finns ingen funktion för automatisk import. Du behöver inte skapa en bunt vid start. Menyer och alternativ som inte behövs för en jobbinställning kanske inte visas. Utdata kan inte omfatta bilder eller indexdata. Gör att du kan gå till indexläge (för inställning av zoomzoner) men indexdata kan inte sparas. Flaggor för aktivering av förgrundsbearbetning och större text är inte tillgängliga. A-61732_sv januari

3 Installation Installationsprogrammet för verktyget Scan Station Pro 550 Administration finns på en CD-skiva som medföljer Kodak Scan Station Pro 550. CD-skivan innehåller även en programdrivrutin för Scan Station 550. Så här installerar och använder du verktyget Scan Station Pro 550 Administration: 1. Packa upp och installera installationsfilen Install_PCCFG.exe för Scan Station Pro 550 Administration (installationsprogrammet finns i mappen när filen har packats upp). OBS! Om du väljer avancerad installation kan du installera på valfri plats på C-enheten. 2. Kör Install_PCCFG.exe. 3. Kör administrationsverktyget. I exempelvis Windows XP kör du Start>Program>Kodak Scan Station Pro 550 Administration>KODAK Scan Station Pro 550 Job Setup. OBS! Länken Start>Program>Kodak Scan Station Pro 550 Administration>KODAK Scan Station Pro 550 Administration User s Guide är i praktiken en länk till användarhandboken för Kodak Capture Pro Software, och den ingår som en del i installationen för att fungera som referens vid användning av administrationsverktyget. 2 A-61732_sv januari 2011

4 Skapa jobbinställningar Jobbinställningar skapas på samma sätt med Scan Station Pro 550 Administration som med Kodak Capture Pro Software med undantag för skanning av streckkod och OCR-exempel. OBS! I Scan Station Pro 550 Administration visas ett meddelande för administratören om att välja bildfilen som ska importeras för valet av OCR/streckkod när du klickar på knappen Scan (Skanna) på streckkods-/ocr-skärmen. Knyta en arkinställning till en jobbinställning När du skapar en jobbinställning måste du också ange en viss arkinställning. Du skapar associationen genom att gå till Jobbinställningar>fliken Allmänt i Kodak Capture Pro Software. 1. Från Current Page Setups (Aktuella arkinställningar): Current Source (Aktuell källa) väljer du i Markera arkinställningen du vill ha för den jobbinställning som du konfigurerar i listrutan Current Page Setup (Aktuell arkinställning). 3. Klicka på OK. Inloggningsuppgifter för nätverket Du måste aktivera inloggningsuppgifter för nätverket för att programmet Scan Station Pro 550 ska kunna kommunicera över nätverket. Så här gör du: 1. Gå till Capture Pro Software och välj File (Arkiv)>Network Credentials (Inloggningsuppgifter för nätverket). Dialogrutan Network Credentials (Inloggningsuppgifter för nätverket) visas. 2. Fyll i uppgifterna om användarnamn, lösenord och domän eller arbetsgrupp. 3. Klicka på OK. A-61732_sv januari

5 Exportera jobbinställningar Scan Station Pro 550-konfigurationer innehåller jobbinställningar, arkinställningar, inloggningsuppgifter för nätverket, osv. Att exportera konfigurationer liknar att exportera jobbinställningar i Kodak Capture Pro Software. Det exporterade paketet krypteras och får namnet: KCPConfigure.kcp. Gör följande när du vill exportera en jobbkonfiguration till Scan Station Pro Gå till Capture Pro Software och välj File (Arkiv)>Export Configuration (Exportera konfiguration). Dialogrutan Browse to Folder (Välj mapp) visas. 2. Markera mappen dit du vill exportera KCPConfigure.kcp och klicka på OK. 3. När filen har exporterats visas meddelandet Export has been completed (Exporten slutfördes). 4. På datorn som kör Kodak Scan Station Pro 550 Administration ska du kopiera den exporterade filen KCPConfigure.kcp till en tom USB-enhet. 5. Gör en systemstart av Scan Station Pro 550 i läget Service enligt följande anvisningar: Beställ en administratörsnyckel (AdminKey) om du inte redan har en sådan från din Kodak-representant. Sätt in en USB-enhet med administratörsnyckeln i Scan Station Pro 550 och öppna menyn Application (Program). Välj KODAK Scan Station Pro 550 Service Mode (Serviceläge för KODAK Scan Station Pro 550) och starta om systemet (genom att trycka på strömbrytaren) i serviceläge. När Scan Station Pro 550 har startats om visas följande skärm: 4 A-61732_sv januari 2011

6 6. Sätt in USB-enheten i Scan Station Pro 550. Skärmen för serviceläget innehåller nu också knappen Import Capture Pro Configuration (Importera Capture Pro-konfiguration). OBS! Vilka alternativ som finns på skärmen för serviceläget varierar beroende på vilken fil som finns på USB-enheten som används för att konfigurera Scan Station. 7. Klicka på Import Capture Pro Configuration (Importera Capture Pro-konfiguration) från skärmen för serviceläget. En förloppsindikator visas medan jobbinställningarna kopieras och importeras till Scan Station. 8. Ta ut USB-enheten när du är klar. 9. Tryck på knappen Starta om på skärmen. Alternativen för omstart visas. 10. Välj KODAK Scan Station Pro 550 och tryck på knappen Starta om på skärmen. Scan Station 550 startar om med Kodak Capture Pro Software och inloggningsskärmen eller en meny med de importerade jobbinställningarna visas. Om inloggningsskärmen visas loggar du in med ditt Användarnamn och Lösenord för Capture Pro och klickar på Logga in. A-61732_sv januari

7 Fönstret med importerade jobbinställningar visas. Här visas ett exempel. OBS! Jobbinställningsnamnen måste begränsas till max. 30 tecken. Konfigureringen av Scan Station är klar. 6 A-61732_sv januari 2011

8 Uppgradera Scan Station med det inbäddade programmet 1. Logga in i Scan Station Pro 550 i läget Service enligt ovanstående beskrivning i Exportera jobbinställningar. OBS! Vilka alternativ som finns på skärmen för serviceläget varierar beroende på vilken fil som finns på USB-enheten som används för att konfigurera Scan Station. 2. På datorn som kör Kodak Scan Station Pro 550 Administration ska du kopiera KCPEmbedded_Installer till en tom USB-enhet. 3. Sätt in USB-enheten i Scan Station Pro Klicka på Upgrade KODAK Scan Station Pro 550 (Uppgradera KODAK Scan Station Pro 550) från skärmen för serviceläget i Scan Station. Uppgraderingen startar på Scan Station. 5. När det är klart tar du USB-enheten och trycker på knappen Starta ompå skärmen. Dialogrutan Startlist (Startlista) visas. 6. Välj KODAK Scan Station Pro 550 och tryck på knappen Starta om på skärmen. Scan Station 550 kommer att starta om i normalt driftsläge, dvs. den är redo att skanna med valfria definierade jobbinställningar. A-61732_sv januari

9 Uppgradera serviceverktyget 1. På datorn som kör Kodak Scan Station Pro 550 Administration ska du kopiera KCPService_Installer.pkg till en tom USB-enhet. 2. Logga in i Scan Station Pro 550 i läget Service enligt ovanstående beskrivning i Exportera jobbinställningar. 3. Sätt in USB-enheten i Scan Station Pro Klicka på Upgrade Scan Station Service Tool (Uppgradera serviceverktyget för Scan Station) från skärmen för serviceläget i Scan Station. Uppgraderingen startar på Scan Station. 5. När det är klart tar du USB-enheten och trycker på knappen Starta ompå skärmen. Dialogrutan Startlist (Startlista) visas. 6. Välj KODAK Scan Station Pro 550 och tryck på knappen Starta om på skärmen. Scan Station 550 kommer att starta om i normalt driftsläge, dvs. den är redo att skanna med valfria definierade jobbinställningar. Konfigurationsändringar i SharePoint Beroende på nätverkets konfiguration kan du behöva ändra alternativ för certifikat och proxyinställningar för att Scan Station Pro 550 ska kunna kommunicera med SharePoint-servrar. Mer information om SharePointsystemets utdatadestinationer finns i onlinjehjälpfilen för Microsoft Office SharePoint Server 2007 i Kodak Capture Pro Software. 8 A-61732_sv januari 2011

10 Certifikat OBS! Det här alternativet behövs bara om kommunikationen sker på en HTTPS-kanal med hjälp av certifikat som inte signerats av en betrodd rotutfärdare. 1. Kopiera certifikaten till en USB-enhet. 2. Logga in i Scan Station Pro 550 i läget Service enligt ovanstående beskrivning i Exportera jobbinställningar. 3. Klicka på Manage Certificates (Hantera certifikat) från skärmen för serviceläget i Scan Station. I dialogrutan Certifikat som öppnas kan du importera SSL-certifikat. 4. Lägg till certifikaten till listan Betrodd rotcertifikatutfärdare. A-61732_sv januari

11 Proxy 1. På datorn som kör Kodak Scan Station Pro 550 Administration ska du skapa en ny fil med namnet KCProxy.reg och kopiera och klistra in följande innehåll: Om du använder ett skript och automatisk konfiguration, ska du anpassa följande registerpost för "AutoConfigURL"="<path to proxy Script>". Registereditorn i Windows version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Internet Settings] "User Agent"="Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Win32)" "IE5_UA_Backup_Flag"="5.0" "MimeExclusionListForCache"="multipart/mixed multipart/x-mixed-replace multipart/x-byteranges " "WarnOnPost"=hex:01,00,00,00 "UseSchannelDirectly"=hex:01,00,00,00 "EnableHttp1_1"=dword: "UrlEncoding"=dword: "SecureProtocols"=dword:000000a0 "PrivDiscUiShown"=dword: "PrivacyAdvanced"=dword: "ZonesSecurityUpgradeDone"=dword: "DisableCachingOfSSLPages"=dword: "WarnonZoneCrossing"=dword: "CertificateRevocation"=dword: "EnableNegotiate"=dword: "MigrateProxy"=dword: "ProxyEnable"=dword: "ProxyHttp1.1"=dword: "AutoConfigProxy"="wininet.dll" "EnableAutodial"=dword: "NoNetAutodial"=dword: "AutoConfigURL"="<path to proxy Script>" Om du använder en proxyserver använder du följande mall coh byter ut "ProxyServer"="<Proxy Server>" och "ProxyOverride"="<local>" Registereditorn i Windows version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Internet Settings] "MigrateProxy"=dword: "ProxyEnable"=dword: "ProxyHttp1.1"=dword: "ProxyServer"="<Proxyserver>" "ProxyOverride"="<local>" 2. Klicka på menylänken för KODAK/KODAK Scan Station Encryption Tool. 10 A-61732_sv januari 2011

12 3. Klicka på Kodak SS550 Decryptor. Dialogrutan för KODAK Scan Station Encryption Tool visas. 4. Kryptera filen ".reg" genom att välja alternativen Encrypt (Kryptera) och File (Fil) i krypteringsverktyget. 5. Välj KCProxy.reg genom att klicka på Select Source (Välj källa). 6. Välj en utdatakatalog genom att klicka på Select Output Directory (Välj utdatakatalog). 7. Klicka på Process (Bearbeta) när du vill skapa KCProxy.dat. 8. Kopiera KCProxy.dat till USB-enheten. 9. Logga in i Scan Station Pro 550 i läget Service enligt ovanstående beskrivning i Exportera jobbinställningar. 10. Sätt in USB-enheten i Scan Station Pro Klicka på Proxy på skärmen för serviceläget i Scan Station. 12. Klicka på Starta om. Ta ut USB-enheten när du är klar. Dialogrutan Startlist (Startlista) visas. 13. Välj KODAK Scan Station Pro 550 och klicka på Starta om. Scan Station 550 startas om med Kodak Capture Pro Software. A-61732_sv januari

13 Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY14650 U.S.A. Kodak, Alla rättigheter förbehålles. TM: Kodak

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv Capture Pro Software Användarhandbok A-61735_sv KOMMA IGÅNG 1-1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 2-1 FELSÖKNING 3-1 BILAGOR A A-1 1 Komma igång Innehåll Dokumentation om produkten...1-2 Terminologi...1-3 Starta Kodak

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP Användarhandbok Lenovo Security Solution FP Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 ADSync... 2 Windows Azure Active Directory... 2 ADSynC- Installation... 2 Konfigurera ADSync... 4 Välj användarna som skall synkroniseras.... 5 Användarmappningar

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Registrering av programlicens

Registrering av programlicens Registrering av programlicens Vid nyinstallation krävs att du registrerar din programlicens. När du startar programmet första gången visas följande registreringsbild: Du gör på följande sätt för att registrera

Läs mer

Sätt igång med QuarkXPress 10.5

Sätt igång med QuarkXPress 10.5 Sätt igång med QuarkXPress 10.5 INNEHÅLL Innehåll Sammanhörande dokumentation...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS X...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Lägga till filer efter installationen:

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

EMC Documentum TaskSpace

EMC Documentum TaskSpace EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok EMC Corporation Corporate Headquarters: Hopkinton, MA 01748 9103 1 508 435 1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den här publikationen var

Läs mer

Manual för fjärrinloggning

Manual för fjärrinloggning Manual för fjärrinloggning Innehållsförteckning Installation av programmet för fjärrinloggning... 2 Installation på dator på jobbet... 2 Installation på privat dator... 2 Aktivera fjärrinloggning första

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Använda Google Apps på din Android-telefon

Använda Google Apps på din Android-telefon Använda Google Apps på din Android-telefon Om du vill använda e-post, kontakter och kalender för Google Apps på din Android-enhet ska du och dina användare göra följande: 1. Öppna skärmen Konton och synkroniseringsinställningar

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer