Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?"

Transkript

1 Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

2 Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där de är. Och tänk om du kunde få en leverantör som förstår och fokuserar på dig, som kan prata på ett sätt som du förstår och som håller vad de lovar.

3 Du vet att en modern it-lösning ska underlätta dina möjligheter att göra affärer, men vilka krav ska du ställa på tjänsten och leverantören? Man pratar om molntjänster men vad innebär det och hur kan jag nyttja det? Vid en första anblick ser många av alternativen ganska lika ut. Hur ska jag veta om molnet är något för mig? Många tycker att det är svårt att utvärdera och välja en ny it-lösning för sitt företag. Det är inte så konstigt med tanke på att omvärlden - och inte minst it-lösningar - är i ständig förändring. Det som var aktuellt för några år sedan kanske inte alls passar idag. Tidigare räckte det med en server till kontoret. Nu behöver it-lösningen i mycket högre utsträckning kunna anpassas efter de olika arbetssätt som finns inom företaget. Alla medarbetare ska kunna arbeta effektivt oavsett om de har en fast arbetsplats eller jobbar hemifrån ibland. En modern it-lösning ska kunna göra mycket mer än bara lagra filer och har man inte upphandlat ett it-system den senaste tiden finns det en del nytt att tänka på. Hur kan vi använda den nya tekniken för att optimera vårt arbetssätt? Genom att fundera över de rätta frågorna kommer du att få en bättre förståelse för ditt företags behov och leverantörernas förmåga att tillgodose dem. Denna sammanställning kan förhoppningsvis hjälpa till. Vi tittar närmare på ett antal frågeställningar värda att fundera över när du väljer en ny it-lösning till ditt företag. Frågor som kan göra skillnaden i det långa loppet. Även om alla frågor inte är lika viktiga för dig idag kan det hända att de blir det i framtiden. Det viktiga är att du ska kunna växa med din nya lösning, inte hållas tillbaka av den. På längre sikt kan flexibilitet vara avgörande för ditt företags konkurrenskraft. 3

4 Innehåll Vad är molnet? Paketerade molntjänster eller lösvikt? Har jag behov av detta? När passar inte molntjänster? Vilken tjänst och leverantör ska jag välja? Exempel på molntjänster från Dialect. Vad är molnet? Själva idén med datormoln är att hela eller delar av ett företags dataresurser kan flyttas ut på nätet och skötas av någon annan. Allt innehåll lagras helt enkelt i molnet istället för på en lokal server. I själva verket lagras innehållet på externa servrar som man hyr av leverantören. Det innebär i praktiken att leverantören står för bland annat support, drift och säkerhetslösningar. Den stora vinsten för större företag är att man kan dra ner på personalen som idag sköter it-infrastrukturen. För mindre företag som kanske saknar de ekonomiska resurserna att ha egen personal och/eller inte är beredda att investera i egen hårdvara är molntjänster ofta en mycket god lösning. Övergången till molntjänster innebär att man minskar behovet av egen utrustning som skall underhållas och därmed även minskar behovet av att ha dedikerad it-personal på plats. De resurser som läggs i molnet kan vara något så enkelt som enstaka program som används av personalen, men det kan även röra sig om en stor del av datorhårdvaran. Oftast kan man plocka bort servrar av olika slag för lagring och databaser. Användarna behöver dock fortfarande någon form av enhet som till exempel en dator, surfplatta eller smartphone för att komma åt internet. Det som skiljer molntjänster från traditionella it-lösningar är att man bara betalar för de resurser som man för tillfället behöver. Det betyder att molntjänsteleverantören endast debiterar per utnyttjad enhet, till exempel per användare. Man kan enkelt skala upp och ner vartefter behovet ändras över tid vilket gör det till en flexibel och kostnadseffektiv lösning. Istället för stora investeringar och engångskostnader får man en löpande månadsavgift per användare. Molntjänster innebär också att man även sparar in på andra resurser som krävs då man har en lokal server, såsom el, lokalutrymme och behov av kylanläggning. Molntjänster är Grön el på riktigt. Datormoln är egentligen inget nytt. Hotmail och liknande e-posttjänster har funnits i många år och likaså olika lagringstjänster. Mycket av det som vi gör på internet är i en vidare mening molntjänster, som till exempel internetbank, Facebook och webbhandel. Andra moln Det finns olika sorters moln. Det som beskrivits i det tidigare stycket är publika moln på internet vilket är det vanligaste. Privata moln eller interna moln kallas den variant som håller sig inom ett begränsat nätverk, till exempel ett företag eller en koncern. Privata moln är än så länge kanske mest utbredda inom större företag och organisationer men sprider sig numera nedåt i segmenten 4

5 till mindre och mellanstora företag. Det privata molnet är alltså inte en del av internet och kan sålunda inte nås av obehöriga. Dock använder man samma upplägg och ofta samma typ av infrastruktur som i de publika molnen. Den stora fördelen med ett privat moln är att man får samma resursvinster som i det publika molnet men säkerheten är väsentligt mycket högre eftersom man inte exponerar sig för omvärlden på samma sätt. Paketerade moln eller lösvikt? Det finns många molntjänster, med mer eller mindre fantasifulla namn, att skaffa sig på nätet. En del är till och med gratis! Man kan själv plocka ihop en bukett av de molntjänster som man tycker verkar lämpliga men då ska man också tänka på att man själv måste installera och underhålla dem samt framför allt få dessa att fungera tillsammans. Många av molntjänsterna från mindre spelare på marknaden har dessutom fått kritik för bristfällig säkerhet och kontroll samt att man inte riktigt kan redovisa vilka företag eller organisationer som ligger bakom det som erbjuds. I en paketerad tjänst har leverantören satt samman ett antal tjänster som man provat ut noggrant och som man kan garantera att fungerar bra tillsammans. Det kan vara paket från en och samma leverantör såsom Microsoft Office 365 eller en paketering av olika tjänster under ett paraply som till exempel Dialect Virtuellt Skrivbord. Ofta vill man även flytta företagsspecifika program såsom lager- och ekonomisystem till molnet för att kunna komma åt dem när man är utanför kontoret. Detta ställer ytterligare krav på den leverantör man väljer. Har jag behov av detta? För att underlätta valet mellan traditionella it-lösningar och molntjänster kan man ställa sig själv följande frågor: Har jag behov av att kunna arbeta utanför kontoret? Du kanske vill kunna läsa din e-post i mobilen eller sköta din kalender på ett smidigt sätt. Det kan också vara så att man vill ge sina anställda möjlighet att arbeta hemifrån ibland, eller se till så att de enkelt kan komma åt sina dokument när de är ute på kundbesök. Oavsett skäl är det viktigt att hitta en it-lösning som stödjer ert arbetssätt. Har vi kontor på flera platser? Molntjänster är ett ypperligt sätt att samordna resurser för företag spridda på flera platser. Ni kan på ett smidigt sätt dela dokument och programvaror och får en central lagringsplats med hög driftsäkerhet som delas av samtliga kontor. Då minskar även risken för att hela företaget står stilla bara för att något fallerar på ett ställe. Vill jag att någon annan sköter uppdateringar och drift? Molntjänsternas leverantörer har en central administration som samordnar resurser för alla som använder deras molntjänster. Du slipper tänka på service och support och kan istället fokusera på din kärnverksamhet. 5

6 Påverkas mitt företag av ett driftstopp? Vissa företag påstår att de inte skulle kunna klara sig ens en halv dag utan fungerande datorer. Även de som inte har sin verksamhet direkt på internet påverkas hårt av ett stopp. Molntjänster kan här vara ett bra sätt att, om än inte undvika driftstopp helt, åtminstone öka chanserna att snabbt komma igång igen eftersom all data ligger skyddat och säkert i molnet och det enda som behövs för att komma igång igen är en internetaccess och dina användaruppgifter. Vill jag att mitt företag framstår som miljövänligt? Eftersom molntjänster samordnar resurser såsom hårdvara, elförbrukning och utrymme är de ett miljövänligt alternativ. En lokal server kräver att man som företagare själv ansvarar för återvinning när den är förbrukad och den förbrukar också mer el, kyla och utrymme under sin livstid. Man kan se det lite som skillnaden mellan att åka kollektivt eller ta sin egen bil till jobbet. Miljöfrågor blir allt viktigare och varje företag bör ta ställning till hur den egna miljöpolicyn ska utformas. Vill jag hyra istället för att äga? Till skillnad från traditionella it-lösningar hyr man molntjänster istället för att äga dem. Istället för att investera i kapital betalar man endast för det man behöver. Man betalar månadsvis per användare och eftersom man slipper stora klumpsummor och oförutsedda avgifter får man ofta också en bättre kontroll över sina kostnader. Vissa hävdar att det alltid är dyrare att hyra än äga men eftersom molntjänster är behovsstyrt så investerar man inte i onödig överkapacitet. Som företagare bör man ta ställning till vad som är viktigast för det egna företaget och vad man vinner på i längden. Om du har svarat JA på några eller alla av dessa frågor så kan molntjänster vara en bra lösning för ditt företag antingen helt och hållet eller i liten skala. När passar inte molntjänster? Det kan finnas tillfällen när vissa molntjänster inte passar beroende på vad mitt företag arbetar med och vilka molntjänster som man funderar på. E-post och ren fillagring fungerar bra i de flesta fall om det inte finns lagar och förordningar som förhindrar att man lägger det i molnet. Datorer som styr eller kontrollerar andra maskiner i t.ex tillverkningsindustrin kan vara besvärliga att lägga i molnet om de kräver direktkoppling mot den maskin som ska hanteras. Dessutom blir man beroende av att Internet fungerar. Grafiska eller andra resurskrävande applikationer för t.ex reklam- och mediaindustrin kan få problem att fungera tillfredställande i en tjänst där man flyttar samtliga program till molnet. I ovanstående fall så är en blandad miljö att föredra. Vissa delar av verksamheten i molnet och vissa delar lokalt. Eftersom samtliga molntjänster per definition är beroende av en internetförbindelse av god kvalité så lämpar sig inte dessa på platser där detta inte går att säkerställa. Om man funderar på molntjänster så bör man därför kontrollera vilka möjligheter till internetaccess som står till buds. 6

7 Vilken tjänst och leverantör ska jag välja? Det viktigaste är att välja en leverantör som du får förtroende för. En leverantör som har lokal representation, som kan hjälpa dig igång med tjänsterna och som finns vid din sida genom hela processen. Leverantören ska genomföra en grundlig analys av dina behov och hur du vill arbeta framöver. Bara för att man inte har behov av hemarbetsplatser just nu så är det inget som säger att man inte får det om ett halvår eller så. Det är viktigt att du får en lösning som håller på längre sikt. Analysen som leverantören tar fram ligger till grund för en rekommendation av vilken eller vilka tjänster som passar just ditt företag och hur ni kan utvecklas med dessa över tid. De allra flesta har behov av e-post, kalenderfunktion och att lagra dokument på ett eller annat sätt. På vilket sätt dessa sedan ska vara åtkomliga, om det finns ett behov av att dela dokument mellan medarbetare, om man ska kunna läsa eller skriva i varandras kalendrar, om det finns behov av planeringskalendrar för gemensamma resurser eller om ekonomisystemet behöver nås från lagerlokalen på andra sidan staden är sådant som leverantören måste ta reda på och presentera en lösning för. Viktigt är också att den leverantör man väljer kan ge förslag på, och helst även kunna leverera, annan utrustning som påverkar hur bra den slutgiltiga lösningen blir. Det kan till exempel handla om vilka mobiltelefoner som hanterar den lösning man valt på bästa sätt eller vilken dator man behöver. Det finns inga genvägar eller patentlösningar som passar alla utan för att hitta rätt måste kund och leverantör lära känna varandra och tillsammans arbeta fram de bästa lösningarna. Exempel på molnbaserade it-tjänster från Dialect: Dessa molntjänster kan abonneras på var för sig eller kombineras i flera delar så att det blir den bästa lösningen för företaget. Dialect Backup: En helautomatiserad backuptjänst som tar säkerhetskopior på det material man valt ut. Fungerar på de flesta operativsystem och även på öppna databaser som SQL och Exchange. Office 365 från Dialect: Microsofts bästa tjänster för kontoret samlade i en praktisk paketlösning, med möjlighet till personlig support och tilläggstjänster från Dialect. Innehåller hela Officepaketet, gruppwebbplats för delning av dokument, fullfjädrat e-postsystem baserat på Exchange och verktyg för webbmöten och kommunikation. Dialect Virtuellt Skrivbord: Helhetslösningen där hela ditt skrivbord flyttas upp till molnet. Alla välkända kontorsprogram, e-postsystem med full funktionalitet samt era företagsspecifika program som ekonomisystem, lagerhantering, beställningsverktyg med mera blir åtkomliga var du än befinner dig. 7

8

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

ANTS SERVICEAVTAL. 08-702 16 10 08-702 16 90 (fax) Ants IT-support Erstagatan 1C, 9tr 116 28 Stockholm. www.ants.se sales@ants.se

ANTS SERVICEAVTAL. 08-702 16 10 08-702 16 90 (fax) Ants IT-support Erstagatan 1C, 9tr 116 28 Stockholm. www.ants.se sales@ants.se ANTS SERVICEAVTAL Ants grundades 2003 och har idag drygt 300 abonnerande företagskunder. Vi är experter på mindre företag med upp till 100 anställda. Vår kompetens är bred: Vi hanterar både Microsoft-

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus.

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus. ASP för företaget För många företag är det växande Internet/IT-beroendet och ITutvecklingen kostsamt. Ett dilemma är att upprätthålla den kompetens och den tekniska plattformen som krävs på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

CLOUD COMPUTING. Emelie Oskarsson (emeos081), Klass: IT1 (Civilingenjör Informationsteknologi, årskurs 1) Skola: Linköpings Universitet

CLOUD COMPUTING. Emelie Oskarsson (emeos081), Klass: IT1 (Civilingenjör Informationsteknologi, årskurs 1) Skola: Linköpings Universitet CLOUD COMPUTING Författare: Anna Karlsson (annka673), Emelie Oskarsson (emeos081), Klass: IT1 (Civilingenjör Informationsteknologi, årskurs 1) Skola: Linköpings Universitet Ort: Linköping Bild på titelsida;

Läs mer

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld.

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg Så vänder du kaos till total kontroll 20 TechWorld 3 2013 Telefoniguld för it-avdelningen Att smartphones och därmed även företagets telefoni blir it-avdelningens

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem Introduktion till Winbas Att byta affärssystem En hjälp på vägen, för dig som skall byta affärssysstem Att byta affärssystem är ingen lätt uppgift. Det är både dyrt och omständigt och du får inga direkta

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer

Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer André Borell Sonny Johansson Aksel Nyman Emil Sarén Examinator: Rainer Winkler HT 2011 2011-11-28 Grundläggande vetenskapligt

Läs mer

RADAR ADVISORY Radar Advisory

RADAR ADVISORY Radar Advisory RADAR ADVISORY OFFICE365 Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer