Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se"

Transkript

1 Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster

2 Cloud Sweden Oberoende kompetensnätverk Analys & Konsultbolag Leverantörer Kunder Dataföreningen Startat i mars 2010 Predrag Mitrovic & Inger Gran LinkedIn, Dataföreningen medlemmar

3 Verksamhet Leverantör Kravställning (säkerhet, upphandling, processer)

4

5 Vad är Molnet? Skillnaden för kunden är att: Molnleverantören tar ansvar för att köpt funktionalitet levereras och utvecklas hela vägen till slutanvändaren En traditionell IT-leverantör ansvarar för att funktionaliteten levereras och utvecklas till IT-avdelningen. Detta innebär att skillnaden mellan en molntjänst och traditionell IT börjar redan när tjänsten utvecklas.

6 Vad är Molnet? Undvik begreppsförvirring National Institute of Standards and Technology (NIST) Fem egenskaper hos en molntjänst 1. Självbetjäning (On Demand Self service) 2. Internetdistribuerad (Broad network access) 3. Delade resurser (Resource Pooling) 4. Flexibel (Rapid Elasticity) 5. Mätbar (Measured Service)

7 Vad är Molnet? Tre leveranssätt av molntjänster 1. Software as a Service (SaaS); Leverans av färdiga eller konfigurerbara applikationer över Internet Fortnox, Google apps 2. Platform as a Service (PaaS); Plattformar i molnet där användaren installerar sina egna applikationer Google app engine, Microsoft Azure 3. Infrastructure as a Service (IaaS); IT-infrastrukturella tjänster i nätet som t.ex lagring, nätverk och servrar Amazon EC2 med unika IP adresser, Rackspace

8 Vad är Molnet? Tre installationssätt 1. Publikt moln Molntjänsten ägs och hanteras av en leverantör som säljer resurser till flera kunder på samma infrastruktur 2. Privat moln Molntjänsten levereras på en infrastruktur dedikerad åt endast en kund och hanteras av kunden själv eller av leverantören. 3. Hybrid moln En blandning av 1 och 2

9 Legala aspekter på molntjänster Medverkande: Jens Forzelius (Hannes Snellman) Henrik Bergström (Hannes Snellman)

10 Allmänna rättsliga överväganden Due diligence undersökning av leverantörens ställning och historik legalt, tekniskt och finansiellt Riskanalys (publikt/privat) Förhandlat avtal, standardavtal eller click wrap Rättsliga hinder - särskilda säkerhetskrav - personuppgifter - börskrav - kryptering - redovisningen i molnet Informationssäkerhet Internationella aspekter personuppgiftsfrågor edition tvångsvis tillgängliggörande av information Upphandling offentlig upphandling offentlighetsprincipen arkivregler

11 Allmänna synpunkter på molntjänstavtal Standardvillkor och allmänna villkor Kundspecifika anpassningar Tjänstespecifikation Undvik att lämna öppna frågor Hur hanteras underleverantörer Tydliga krav på vad leverantören skall uppfylla om och när det upphör

12 Molntjänster i det offentliga Offentlighetsprincipen Arkivlagen Lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007), dvs. försörjningslagen Bra villkor! Säkra flexibilitet?

13 Personuppgifter Utgångspunkter: var behandlas uppgifterna kunden ansvarar normalt för behandlingen av personuppgifter vilket lands lag gäller? Säkerhet: leverantören är personuppgiftsbiträde avtal och kontroll underleverantörer Överföring till tredje land: adekvat skyddsnivå samtycke standardavtals klausuler/safe Harbor Datainspektionens uttalanden

14 Konfidentialitet och kryptering Sekretessåtaganden Information bör inte fås ge ut till tredje man Föreläggande att lämna ut information Information får inte användas till annat ändamål Hur och på vilket sätt leverantören får övervaka samt samla in information om kunden Kryptering av känslig information

15 Krav på säkerhet Inom eller utom organisationen - skillnad? Etablerade standardar på marknaden skall åtminstone följas säkerhetspolicy behörighetskontroll inklusive administrativa rutiner för denna loggning och spårbarhet rutiner för incidenthantering och rapportering säkerhetskopiering Klargör leverantörens roll i kundens kontinuitetsplanering med leverantören Förvaring av uppgifter skall ske avskilt Back up och katastrofplan Vem skall bära ansvaret för förlust av data (stöld, intrång, tekniska fel)

16 Immateriella rättigheter Leverantören bör: garantera att nödvändiga immateriella rättigheter finns (i samtliga relevanta länder) åta sig ansvar för att nyttjande av tjänsten inte utgör intrång i tredje mans rätt Klargör att kunden äger oinskränkt rätt och behåller alla rättigheter till sin data minimera möjligheten för leverantören att använda uppgifterna för andra ändamål Egen/tredje mans programvara används i molnet tillåter kundens licensavtal användning i molnet? ansvar för intrång?

17 Avstängning och exit Avstängning bör som utgångspunkt inte vara tillåtet Skyldigheter för leverantören vid flytt eller tillbaka till kund När inträder skyldigheten (upphörande av hela/delar av avtalet och/eller viss specifik tjänst) Skyldighet att förstöra data

18 Lagval Avtalsförhållandet - Om inte reglerats - det land som avtalet har närmast anknytning till (troligen leverantörens i molnförhållanden) - Leverantörerna har ofta reglerat detta i sina allmänna villkor - Sträva alltid efter svensk rätt Tillämplig lag - Typ av händelse - Inte alltid möjligt för parterna att disponera frågan

19 Forum och jurisdiktion Reglera i vilket land eventuell tvist ska lösas (säte skiljeförfaranden) Domstol Skiljeförfarande

20 Hur går du vidare? Läs gärna våra dokument Cloud Sweden Vill du ha mer information Kontakta:

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

Juridikgruppen. Rättsliga frågor vid flytten till molnet en checklista. version 1.0 2011-05-11

Juridikgruppen. Rättsliga frågor vid flytten till molnet en checklista. version 1.0 2011-05-11 Juridikgruppen Rättsliga frågor vid flytten till molnet en checklista version 1.0 2011-05-11 Det här dokumentet är licensierat under Creative Commons Erkännande Dela-Lika 3.0 Datum [Med]författare Version

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL?

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Juridik och IT i kommunerna, den 14 mars 2013 Ingela Alverfors, jurist Adolf Slama, IT-säkerhetsspecialist Dagens agenda Molntjänster Mobila enheter Sociala

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Skatteaspekter vid flytten till molnet

Skatteaspekter vid flytten till molnet Skatteaspekter vid flytten till molnet 2013-03- 05 Det här dokumentet är licensierat under Creative Commons Erkännande Dela- Lika 3.0 Medförfattare/versionshantering Ändringar Datum Ansvarig Version Referenser

Läs mer

Säkerhet och integritet i molnet

Säkerhet och integritet i molnet Whitepaper Säkerhet och integritet i molnet En genomgång av regelverk, ansvarsfrågor och rättsläget kring molntjänster delivering business agility Sammanfattning När marknaden för molntjänster utvecklas

Läs mer

Risker vid personuppgiftsbehandling i digitala molntjänster

Risker vid personuppgiftsbehandling i digitala molntjänster JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Risker vid personuppgiftsbehandling i digitala molntjänster Niklas Karlsson Examensarbete i rättsinformatik, 30 hp Examinator: Cecilia Magnusson Sjöberg Stockholm,

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

Molntjänster och förtroende

Molntjänster och förtroende . Molntjänster och förtroende En kvalitativ studie av hur förtroendet kan ökas för molntjänster Cloud services and trust A qualitative study on how to increase trust in cloud services Patrik Murman Christopher

Läs mer

Säkerhet i molnet. Vilka är molntjänstleverantörernas och kundernas ställningstagande kring säkerheten i molnet?

Säkerhet i molnet. Vilka är molntjänstleverantörernas och kundernas ställningstagande kring säkerheten i molnet? Vilka är molntjänstleverantörernas och kundernas ställningstagande kring säkerheten i molnet? Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2011 Författare: Fisnik Qeriqi Rebin

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling

Läs mer

Frågor att beakta inom infrastruktur vid anskaffning och användning av molntjänster RIKTLINJER

Frågor att beakta inom infrastruktur vid anskaffning och användning av molntjänster RIKTLINJER Frågor att beakta inom infrastruktur vid anskaffning och användning av molntjänster RIKTLINJER Powered by Dataföreningen Version 1.0-2011-03-14 Det här dokumentet är licensierat under Creative Commons

Läs mer

Orosmoln över tjänsteavtal

Orosmoln över tjänsteavtal s UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Orosmoln över tjänsteavtal En avtalsanalys inom molntjänster Datum: 2012-01-19 Kandidatuppsats HT 2011 Författare: Anna-Karin Andersen

Läs mer

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Avtalstypen Molntjänst - Funktionalitet online via Internet - Köp av/ abonnemang på en tjänst - Olika innehåll, olika nivåer SaaS,

Läs mer

EXTERNA IT-TJÄNSTER VID ADVOKATVERKSAMHET

EXTERNA IT-TJÄNSTER VID ADVOKATVERKSAMHET EXTERNA IT-TJÄNSTER VID ADVOKATVERKSAMHET Till Sveriges advokatsamfunds styrelse Genom beslut den 3 december 2010 uppdrog Advokatsamfundets styrelse åt presidiet att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag

Läs mer

Hur gränslöst är Molnet? En introduktion till cloud computing och internationell handel

Hur gränslöst är Molnet? En introduktion till cloud computing och internationell handel Hur gränslöst är Molnet? En introduktion till cloud computing och internationell handel Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår

Läs mer

BYOD BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD) ÄR MER STRUKTUR ÄN TEKNIK 2013-10- 18

BYOD BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD) ÄR MER STRUKTUR ÄN TEKNIK 2013-10- 18 BYOD BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD) ÄR MER STRUKTUR ÄN TEKNIK 2013-10- 18 Det här dokumentet är licensierat under Creative Commons Erkännande Dela- Lika 3.0 19034520-1 Medförfattare/ versionshantering Ändringar

Läs mer

Risk- och Sårbarhetsanalys

Risk- och Sårbarhetsanalys tgerg Risk- och Sårbarhetsanalys Bedömning av behandling av personuppgifter i molntjänst för Utbildningsnämndens verksamheter Sektor utbildning, kultur- och fritid 1 Beskrivning av användning av molntjänst

Läs mer

Förstudie. IT-drift 2013

Förstudie. IT-drift 2013 Sid 1 (35) Fastställd: 2014-05-22 Diarienr: 96-75-2013 Förstudie IT-drift 2013 Sid 2 (35) Sammanfattning har genomfört en förstudie för att utreda om förutsättningar finns för att nya upphandlingar ska

Läs mer

Molnteknologi för företag

Molnteknologi för företag Molnteknologi för företag Förväntningar och riskmedvetenhet Cloud Computing for businesses Expectations and risk awareness Martin Hanson Martin Magnusson Kandidatuppsats iinformatik Rapport nr. 2011:017

Läs mer

Cloudstrategins roll och betydelse

Cloudstrategins roll och betydelse 1(7) Cloudstrategins roll och betydelse Bertil Danared och Jan Hallgren Många organisationer har idag börjat att anamma vad cloudtjänster (eller molntjänster på svenska) kan erbjuda, även om de har kommit

Läs mer

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23 Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI Mallversion 1.0 2009-09-23 Datormolnet och SMHI Hösten 2009 - en teknisk utredning om molntjänster Under vintern 2009/2010 - ett

Läs mer

Vägledning om molntjänster i skolan

Vägledning om molntjänster i skolan 2013-11-xx 1 E-samhället i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan För att en skolnämnd i en kommun ska kunna bedöma om de molntjänster som man vill använda inom skolan stämmer överens med kraven

Läs mer

Frukostmöte om Molnet

Frukostmöte om Molnet Frukostmöte om Molnet 2010-04-19 Predrag Mitrovic, MyNethouse Sven-Håkan Olsson, Definitivus DF_Cloud_Frukost_2010-04-19_v2.ppt 1 Dataföreningen Kompetens / Predrag Mitrovic / Sven-Håkan Olsson Agenda

Läs mer

Universitetet och Datainspektionen i Molnet

Universitetet och Datainspektionen i Molnet 15 och 16 april 2015 Universitetet och Datainspektionen i Molnet reflektioner över en gryende praxis Göteborgs universitet Definition från Wikipedia Datormoln molntjänster - är IT-tjänster som tillhandahålls

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2010-11-22 Beslut 1(23) Informationssäkerhetspolicy Universitetsledningen fastställde 2010-11-22 Ledningssystem för informationssäkerhet för Linköpings universitet. Detta dokument tar sin utgångspunkt

Läs mer