IT-Policy Vuxenutbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-Policy Vuxenutbildningen"

Transkript

1 IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får använda kommunkoncernens nätverk, datorer och övrig IT-relaterad utrustning inom den verksamhet du arbetar inom eller skola som du går i. Lärare och elever har olika policykrav: Policy för lärare och övrig skolpersonal Ditt datorkonto Dina inloggningsuppgifter är personliga, dvs. du får inte lämna ut dem till någon annan person, du får inte heller nyttja någon annans inloggningsuppgifter. Lösenord Lösenordet ska bestå av minst 8 tecken, innehålla en stor bokstav samt en siffra. Lösenordet bör bestå av stora och små bokstäver samt siffror och specialtecken. Lösenordet ska bytas 4 gånger per år. Utrustning - för din arbetsdator med tillhörande utrustning gäller följande: Om du behöver ytterligare utrustning för att kunna klara av dina arbetsuppgifter ska du anmäla detta till din chef som i sin tur beställer den utrustning som behövs. Fysiska ingrepp får endast ske av IT-enheten. Fel ska omedelbart anmälas till IT-samordnare. Bärbara datorer, datorplattor skall förvaras inlåsta eller tas med hem när du går för dagen. Program och applikationer - Du har tillgång till ett begränsat antal program och applikationer genom kommunens försorg. Du får själv ladda ner och installera gratisprogram av typen freeware. Det är inte tillåtet att kopiera eller använda kommunens program utanför kommunens verksamhet. Det är inte tillåtet att använda kommunens informationssystem för mer än det du behöver i ditt arbete, såsom att söka information i verksamhetssystem för privata ändamål. Det är att betrakta som dataintrång enligt gällande lagstiftning.

2 När du lämnar din arbetsplats Stäng alltid av datorn när du går hem för dagen. Logga ut från nätverket om du lämnar arbetsplatsen för en längre stund. När du lämnar datorn utan uppsikt en kortare stund, lås datorn tillfälligt med tangentkombinationen windowstangenten (windowsflaggan) + L. Förvara din utrustning på ett säkert sätt. Använd aldrig någon annans inloggning. Distansarbete Du ansvarar för din dator (och annan kommunägd utrustning) när du tar den utanför kommunens lokaler. Förvara den på ett säkert sätt, lämna den t.ex. inte obevakad i bilen. Tänk på att lagra så mycket som möjligt där materialet säkerhetskopieras t.ex. på H:\ (hemmakatalogen) eller S:\ (enhetens torg för personalen) Lämna inte datorn obevakad så att t.ex. familjemedlemmar kan se ditt arbetsmaterial. Undvik att låna ut utrustningen till familjemedlemmar. Använd din kommunala e-post för arbetsrelaterad kommunikation. Lagringsplatser S:\ Det här är en gemensam lagringsyta för enhetens personal som sköts av kommunens IT-avdelning. S:\ är hela tiden övervakad för att garantera att den information som lagras är skyddad från obehörig åtkomst. Säkerhetskopiering sker kontinuerligt. Det är lämpligt att lagra känslig information som skall delas av flera inom arbetsgruppen på S:\. Det finns möjlighet att skapa mappar som bara är synliga för personer med beviljad åtkomst. H:\ - Din personliga hemmakatalog, som endast du har tillgång till. Sköts av kommunens ITavdelning. Lagringsytan kontrolleras regelbundet (ej den personliga informationen) och ser till att den uppfyller säkerhetsregler. Informationen är skyddad från obehörig åtkomst. All information säkerhetskopieras och finns tillgänglig i 12 veckor. Här lagras information som bara du själv ska ha tillgång till. Informationen kan vara av känslig, sekretess karaktär. OneDrive Borlänge kommun En så kallad molntjänst. Lagring sker på annan plats och är tillgänglig via internet. Microsoft tillhandahåller tjänsten. Backup finns under begränsad tid. Material kan delas med alla lärare och elever. Eftersom Internet bygger på öppenhet bör man vara uppmärksam på vad man lagrar i molnet. Det kan vara bra att fråga sig själv om vad som skulle hända om någon skulle komma åt de arbeten, dokument eller bilder man lagrar i molnet och agera därefter. Grunden är att den information som lagras där ska vara av sådan art som inte kan skada dig, kommunkoncernen eller tredje part. Individuella utvecklingsplaner, studieplaner, skriftliga omdömen, åtgärdsprogram och annan känslig information skall hanteras på annat sätt, t.ex. sparas på H:\ eller S:\. Personuppgiftslagen reglerar vad som är känslig information

3 C:\ Lokalt på din dator - Att spara på C:\-enheten innebär risker. Informationen säkerhetskopieras inte, den är endast skyddad av inloggning till datorn, om datorn blir stulen så är informationen stulen. Om disken kraschar så är informationen förlorad. Här sparar man lämpligen bara information i nödfall t.ex. när tillgång till nät saknas. Att spara på Skrivbordet betyder att man sparar på C:\. Outlook klient eller Outlook Web App - Kommunens e-post system. Skyddad mot obehörig åtkomst. All information säkerhetskopieras. USB-minne, extern hårddisk eller liknande - Mycket osäker lagringsyta. Ingen säkerhetskopiering. Här skall inte information av känslig, sekretess karaktär sparas. Internet - All Internetsurfing loggas när du är ansluten till kommunens nät, vilket innebär att det finns möjlighet att se vilka sidor som besökts, vilken tid och av vem. Surfning under arbetstid skall vara arbetsrelaterad. Eftersom kommunens användaradress alltid framgår när vi är uppkopplade, är det viktigt att tänka på att vi representerar kommunen vid kommunikation på Internet. Det innebär att kommunens adress registreras offentligt på de sidor vi besöker samt att de sidor vi besöker registreras. Det är inte tillåtet att besöka kontroversiella hemsidor via kommunens datautrustning. Om du måste registrera dig på någon webbplats och skapa ett användarkonto för att kunna nyttja dess tjänster, använd aldrig samma användarnamn och lösenord som du har för att komma in i kommunens IT-system. E-posthantering Det är inte tillåtet att skicka integritetskänslig eller sekretessbelagd information via e-postmeddelanden. Kontrollera alltid mottagaren en extra gång, särskilt om du svarar på ett mail, så att du inte av misstag skickar mejlet till fler mottagare än du avsett. Använd inte din kommunala e-postadress i privata sammanhang, t.ex. på sociala forum eller då du anmäler dig till tävlingar på internet. Undvik även i största möjliga mån att använda din privata e-postadress till att skicka arbetsrelaterade mail.

4 Policy för skolans elever Ditt datorkonto Dina inloggningsuppgifter är personliga, dvs. du får inte lämna ut dem till någon annan person, du får inte heller nyttja någon annans inloggningsuppgifter. Lösenord Lösenordet ska bestå av minst 8 tecken, innehålla en stor bokstav samt en siffra. Lösenordet bör bestå av stora och små bokstäver samt siffror och specialtecken. Lösenordet ska bytas 4 gånger per år. Utrustning - för kommunens datorer med tillhörande utrustning gäller följande: Fysiska ingrepp får endast ske av IT-samordnare eller IT-enheten. Fel ska omedelbart anmälas till din IT-samordnare. Program och applikationer - Du har tillgång till ett begränsat antal program och applikationer genom kommunens försorg på skolans datorer. Kräver ditt skolarbete att du måste ha ett gratisprogram eller shareware för att lyckas med det. Tillstånd fås av och applikationen installeras av skolans IT-samordnare. Du får själv ladda ner och installera program av typen freeware och shareware på privat dator. Det är inte tillåtet att nyttja kommunkoncernens nätverk för att ladda ner och eller installera piratkopierad programvara samt material som är upphovsrättskyddad. Det är inte tillåtet att kopiera eller använda kommunens program utanför kommunens verksamhet. Skolans datorer och datasalar Använd aldrig någon redan inloggad dator. Du får aldrig använda någon annan persons inloggningsuppgifter. När du lämnar datorn utan uppsikt en kortare stund, lås datorn tillfälligt med tangentkombinationen windowstangenten (windowsflaggan) + L. Logga ut från nätverket om du lämnar datorn och inte tänker komma tillbaka under en längre stund. Om du sitter kvar efter lektionstid (se salsschemat), stäng alltid av datorn när du går hem för dagen.

5 Distansarbete Du ansvarar för skolans lånedator (och annan kommunägd utrustning) när du tar de utanför kommunens lokaler. Lånade utrustning skall hanteras varsamt och säkert. Lånad datorutrustning ska förvaras inlåst eller tas med hem när du går för dagen. Lämna inte utrustningen utan uppsikt på offentlig plats. Återlämnas till ansvarig lärare när överenskommen låneperiod är slut. Lagring OneDrive Borlänge kommun En så kallad molntjänst. Lagring sker på annan plats och är tillgänglig via internet. Microsoft tillhandahåller tjänsten. Backup finns under begränsad tid. Material kan delas med alla lärare och elever. Eftersom Internet bygger på öppenhet bör man vara uppmärksam på vad man lagrar i molnet. Det kan vara bra att fråga sig själv om vad som skulle hända om någon skulle komma åt de arbeten, dokument eller bilder man lagrar i molnet och agera därefter. Grunden är att den information som lagras där ska vara av sådan art som inte kan skada dig, kommunkoncernen eller tredje part. En god regel är att du sparar sådant material på egenägd lagringsyta. Personuppgiftslagen reglerar vad som är känslig information C:\ Lokalt på skoldatorn - Att spara på C:\-enheten innebär risker. Informationen säkerhetskopieras inte, den är endast skyddad av inloggning till datorn, om datorn blir stulen så är informationen stulen. Om disken kraschar så är informationen förlorad. Här sparar man lämpligen bara information i nödfall t.ex. när tillgång till nät saknas. Att spara på Skrivbordet betyder att man sparar på C:\. Outlook klient eller Outlook Web App - Kommunens e-post system. Skyddad mot obehörig åtkomst. All information säkerhetskopieras. USB-minne, extern hårddisk eller liknande - Mycket osäker lagringsyta. Ingen säkerhetskopiering. Internet - All Internetsurfing loggas när du är ansluten till kommunens nät, vilket innebär att det finns möjlighet att se vilka sidor som besökts, vilken tid och av vem. Surfning under skoltid skall vara skolrelaterad. Eftersom kommunens användaradress alltid framgår när vi är uppkopplade, är det viktigt att tänka på att vi representerar kommunen vid kommunikation på Internet. Det innebär att kommunens adress registreras offentligt på de sidor vi besöker samt att de sidor vi besöker registreras. Det är inte tillåtet att besöka kontroversiella hemsidor via kommunens datautrustning. Om du måste registrera dig på någon webbplats och skapa ett användarkonto för att kunna nyttja dess tjänster, använd aldrig samma användarnamn och lösenord som du har för att komma in i kommunens IT-system.

6 E-post Det är inte tillåtet att skicka integritetskänslig eller sekretessbelagd information via e- postmeddelanden. Kontrollera alltid mottagaren en extra gång, särskilt om du svarar på ett mail, så att du inte av misstag skickar mejlet till fler mottagare än du avsett. Använd inte din kommunala e-postadress i privata sammanhang, t.ex. på sociala forum eller då du anmäler dig till tävlingar på internet. Källa: IT-enhetens meddelande när du loggar in på den nya IT-plattformen (februari 2015), reviderad för att passa Vuxenutbildningens verksamhet av skolans ITsamordnare Niklas Engvall.

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Sus Andersson Så surfar du säkrare Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Digitalt Källskydd - en introduktion Sus Andersson, Fredrik Laurin

Läs mer

"GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN

GÖR DET SJÄLV KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH -SÄKERHETEN Personuppgiftslagen leder

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Västerviks kommuns E-portal

Västerviks kommuns E-portal Västerviks kommuns E-portal Inledning Genom E-portalen får du åtkomst till vissa program och funktioner i kommunens IT-miljö utan att vara ansluten till kommunens interna nätverk. E-portalen är en säker

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Lena Persson 1 2 Inledning Över 12 000 människor i Sverige lever med skyddad identitet (2010). Att leva med skyddad

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Rapport Mobile Keyring

Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring - Rapport Mobile Keyring Utskriven/PDF Export: 2012-03-04 Copyright 2012 Sidan 1 av 17 Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring är en system som syftar till att tillhandahålla en standard för

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 9 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.0 Sidan 2 av 9 Innehåll Hur man beställer inlästa läromedel för abonnemangskunder... 3 Logga

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer