Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23"

Transkript

1 Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI Mallversion

2 Datormolnet och SMHI Hösten en teknisk utredning om molntjänster Under vintern 2009/ ett antal workshops på SMHI om datormolnet cloud computing Infrastructure as a Service Software as a Service Produktionssamverkan Lagar och säkerhet Affärspåverkan Möjliga framtida konsekvenser för SMHI 2

3 Kompetens med bredd och djup Mer än 600 medarbetare på fem kontor. SMHIs breda verksamhet rymmer en mångfald av människor med olika kompetenser, bl a naturvetare, systemvetare, ingenjörer, ekonomer, beteendevetare. 3

4 Vårt uppdrag Statlig myndighet under Miljödepartementet Experter inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Ta fram beslutsunderlag som bidrar till minskad sårbarhet, en god samhällsplanering och att miljökvalitetsmålen uppfylls. Gärna ny bild! 4

5 Effektivitet, säkerhet & miljö Vår verksamhetsidé SMHI ska förvalta och utveckla information om väder, vatten och klimat som ger samhällsfunktioner, näringsliv och allmänhet kunskap och kvalificerat beslutsunderlag. I samspel och genom ett balanserat agerande ska vi bidra till ökad samhällsnytta, säkerhet och ett uthålligt samhälle. 5

6 Organisation Basverksamhet Driver en meteorologisk, hydrologisk och oceanografisk infrastruktur för Sverige Anslagsfinansierad verksamhet Omsättning 2009: 353 mkr Uppdragsverksamhet Samverkan med andra myndigheter genom uppdrag Vattendomstolar Naturvårdsverket Försvarsmakten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Omsättning 2009: 19 mkr Affärsverksamhet Sjöfart, Landtrafik, Energi, Bygg, Fastighetsförvaltning, Handel, Lantbruk Tjänsteexport (2009) 50 mkr Rörelseresultat (2009) 5 mkr Omsättning 2009: 208 mkr Forskning Hydrologi Oceanografi Luftmiljö Atmosfärsforskning, Analys och prognos, Klimatforskning 6

7 Vad är ett datormoln? Teknologi som ger möjligheter att använda och lagra resurser på internet istället för att äga resurserna själv Datorn fungerar som en slags terminal eller ett gränssnitt in till informationen i molnet Internetuppkoppling och ett kreditkortsnummer 7

8 Vad är ett datormoln Cloud computing, datormolnet eller molntjänster Inget enhetligt begrepp Skillnaden mellan olika typer av molntjänster är så stor att man inte kan värdera dem sammantaget i en grupp 8

9 Tre grundtyper av datormoln Publika moln Privata moln Hybridmoln 9

10 Tre huvudtyper av teknisk lösning 10

11 Käppar i hjulet TF 2kap. 3 Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet OSL PuL 33 Det är förbjudet att till tredje land föra över personuppgifter som är under behandling om landet inte har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna Arkivförordningen 5 Arkiven skall regelbundet inspekteras av respektive arkivmyndighet 11

12 Många säkerhetsfrågor Datalagring Kan vi lita på att det tas backuper? Får vi ut vår data om leverantören går i konkurs? Tillgänglighet Kan leverantören garantera en maximal avbrottstid Sekretess Kan vi lita på att leverantören uppfyller kraven på konfidentialitet och integritet? 12

13 Slutsatser på SMHI Molnet är ett självklart val för små nystartade företag Tveksamt för produktion inom större företag med etablerad serverpark Blir för många tillämpningar än så länge dyrare än virtualiseringslösningar inhouse Risk för inlåsning Ramavtal saknas Datasäkerhet Men lämpligt för tester 13

14 Slutsatser på SMHI Molnets fördelar överväger Smidigheten att skaffa resurser Lockande för verksamheten att gå direkt till molnet Molnleverantörer jobbar för en sådan utveckling Ger risk för bristande kostnadskontroll och systemmässigt kaos i framtida förvaltningen på företagen Privata moln ett sätt för IT att möta kraven? 14

15 Publikt moln vs Privat moln En plattform intern på företaget som liknar ett publikt moln Ökad flexibilitet med hjälp av virtualisering Ökad självbetjäning via automatisering Prismodell anpassad efter utnyttjandegrad Leverantörer såsom VMware erbjuder plattformsstöd SMHI tillämpar redan virtualisering med stöd av VMware 15

16 Hybridmoln Privat moln <3 publikt moln Det mest optimala i framtiden? Kombination av in-house och publika tjänster Använd molnet där det är optimalt eller som extra resurs Lagra i molnet arkivera hemma Webbtjänster 16

17 Nuläge på SMHI 17

18 Rekommendation privata moln SMHI bör inrikta sig på att utveckla virtualiseringsplattformen mot att bli ett privat moln Syftet är mångfaldigt Snabba upp processen att tillhandahålla infrastrukturella resurser när sådana efterfrågas Lära sig mer om tekniken bakom molnet Att underlätta ett framtida utnyttjande av publika molntjänster 18

19 Möjligheter med molnet Samverkan Smidighet Miljöpåverkan 19

20 Sammanfattning Olika delar av molnet påverkar vår verksamhet i olika grad över tiden Tjänster inom SaaS bör alltid övervägas som alternativ vid upphandling/anskaffning Ha inte för bråttom med IaaS och PaaS All anskaffning av teknisk infrastruktur ska ske via IT-avdelningen gäller även för molnet IT-avdelningen tar fram en molnstrategi för att ha beredskap för att hantera framtida krav på snabbhet och flexibilitet Molnet leder till ökad konkurrens men också till nya möjligheter till extern samverkan av olika slag, vilket bör beaktas vid framtagning av strategier för produktoch tjänsteutveckling 20