Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL?"

Transkript

1 Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Juridik och IT i kommunerna, den 14 mars 2013 Ingela Alverfors, jurist Adolf Slama, IT-säkerhetsspecialist

2 Dagens agenda Molntjänster Mobila enheter Sociala medier i skolan Fråga och diskutera!

3 Vad är en molntjänst? SAAS (Software as a Service) PAAS (Platform as a Service) IAAS (Infrastructure as a Service)

4 Moln detta har hänt Tre beslut Enköpings kommunstyrelse Dropbox Brevo AB - Windows Azure Salems kommunstyrelse Google Apps Vägledning

5 Detta är på gång Nytt beslut, uppföljning Salem Beslut i tillsynsärende om användningen av Google Apps For Education på en gymnasieskola Fortsatt mycket frågor om molntjänster per telefon och mejl (bra!) Föreläsningar och seminarier om moln

6 Vad händer i Norden? Norge, två ärenden rörande molntjänster, Moss och Narvik (Office 365 resp. Google Apps) Danmark, fyra ärenden om molntjänster, Odense, IT-universitetet Köpenhamn, Svendborg kommun, Ministry of Social Affairs and Integration, (Google Apps resp. Office 365) Samarbete inom Nordiska Ministerrådet, Guide för offentlig sektor

7 Vad händer i Europa? Opinion on Cloud Computing (WP 196) 29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp196_en.pdf Granskning av Googles Privacy Policy (CNIL) Granskning av Microsoft (CNIL och CNPD)

8 Vem använder molntjänster? DROPBOX-GOOGLEAPPSFORBUSINESS- FACEBOOK-HOTMAIL-PREZI-PROJECTPLACE- MICROSOFTAZURE-YOUTUBE-INSTAGRAM- GOOGLEAPPSFOREDUCATION-MICROSOFT365- SPOTIFY-ICLOUD-WORDPRESS-PHOTOSHOP- GOOGLEDRIVE-WINDOWSSKYDRIVE-ITUNES- FLICKR-1PASSWORD-EVERNOTE-M.FL.

9 ..om jag vill använda en molntjänst? 1. Risk- och sårbarhetsanalys! 2. Vilka personuppgifter ska behandlas? 3. Uppfyller leverantören ställda säkerhetskrav? 4. Granska leverantörens avtal, är villkoren förenliga med PuL och/eller annan relevant lagstiftning?

10 Risk- och sårbarhetsanalys Gör det enkelt!

11 Risk- och sårbarhetsanalys Identifiera-Analysera-Utvärdera Utgå från den egna verksamheten och vilka personuppgifter som ska hanteras. Vilka potentiella risker finns med personuppgiftsbehandlingen och hur kan dessa risker undvikas? Ta fram kravlista som måste uppfyllas av molntjänstleverantörens avtalsvillkor.

12 Granska avtalen Kontrollera vilka avtal och bilagor som gäller och hierarkin mellan dessa Finns det ett personuppgiftsbiträdesavtal? Är det en opt in-variant? (Tredjelandsöverföring?) Hänvisar leverantören till dokument som inte är juridiskt bindande? Vilken rätt har leverantören att göra ändringar och tillägg till avtalet/n?

13 Granska PuB-avtalet Instruktioner till biträdet I PuB-avtalet ska det särskilt föreskrivas att biträdet får behandla personuppgifterna bara i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige (30 PuL)

14 Granska PuB-avtalet Instruktioner till biträdet - ändamål Den personuppgiftsansvarige ska se till att personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifterna får inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket de samlades in. (9 c och d PuL)

15 Granska PuB-avtalet Instruktioner till biträdet ändamål providing, maintaining and improving the services i syfte att driva och förbättra webbplatser och tjänster

16 Vad är problemet? Registrerad Information? Samtycke? Måste veta hur personuppgifterna behandlas Molnkund/PuA Ansvarig Bestämmer ändamål (måste vara specifikt) Tillåtlig grund Instruerar PuB Leverantör/PuB Får bara behandla personuppgifter efter instruktioner (om ändamål t.ex.)

17 Granska PuB-avtalet Instruktioner till biträdet radering av uppgifter Den personuppgiftsansvarige skall se till att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. (9 i PuL)

18 Granska PuB-avtalet Instruktioner till biträdet radering av uppgifter raderar inom rimlig tid

19 Vad är problemet? Är det tillåtet för en molnleverantör att fortsätta att behandla personuppgifter som kunden har raderat? Vem ansvarar för personuppgifter som molnleverantören inte har raderat? Hur kan kunden veta om leverantören fortsätter att behandla personuppgifter som har raderats? Hur kan kunden veta när leverantören raderar? Vilket ansvar har kunden gentemot de registrerade?

20 Granska PuB-avtalet Anlitas underleverantörer? - Vilka? - Var? - Tredje land? - Har biträdet mandat att teckna avtal? - Rätt för kunden att frånträda avtalet?

21 Granska PuB-avtalet Överföring till tredje land Enligt huvudregeln är det förbjudet att överföra personuppgifter till tredje land, men; 1. Standardavtalsklausuler (2010/87/EU) 2. Safe Harbor (USA) 3. Binding Corporate Rules (BCR) för biträden (33-35 PuL)

22 Granska PuB-avtalet Överföring till tredje land För att standardavtalsklausulerna ska vara giltiga får inga villkor i klausulerna ändras. (opt in?) För att Safe Harbor principerna ska vara tillämpliga måste underleverantören vara ansluten till dessa principer. En garanti att agera i enlighet med Safe Harbor principerna är inte tillräckligt. BCR för biträden är nytt och tillämpas (såvitt känt) ännu inte av någon molntjänstleverantör.

23 Hur använder vi molntjänster på ett lagligt sätt?

24 Grönt ljus och godkänd? Datainspektionen granskar enbart enskilda behandlingar. Datainspektionen lämnar inga generella godkännanden eller grönt ljus för specifika molntjänster!

25 Till sist Tänk på! Har er verksamhet regler för när/om anställda på eget initiativ får använda molntjänster? Om dokument delas i molnet med en annan myndighet/organisation/enskild har handlingarna då lämnats ut? Ansvarar någon för att uppgifterna i molnet raderas eller arkiveras (om så krävs)?

26 Mobila enheter Risk- och sårbarhetsanalys, löpande Instruktioner till användaren Nedladdning av appar och program? Gränsen mellan privat och professionellt användande Stark autentisering och kryptering Behörighet Hur länge lagras uppgifterna Logguppföljning Särskilda säkerhetsåtgärder? Bring your own device?

27 Sociala medier i skolan Hur används sociala medier i skolan? Kan en skola kräva att elever ska kommunicera med andra elever och lärare via sociala medier? Vem ansvarar för hanteringen av personuppgifter?

28 Kontakta Datainspektionen Fråga upplysningstjänsten Tel

29 Kontakta oss Tel Tel

30 TACK

Säkerhet och integritet i molnet

Säkerhet och integritet i molnet Whitepaper Säkerhet och integritet i molnet En genomgång av regelverk, ansvarsfrågor och rättsläget kring molntjänster delivering business agility Sammanfattning När marknaden för molntjänster utvecklas

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1613-2011 Danske Bank A/S, Sverige Filial Arne Peterson Box 7523 103 92 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand 1 Ny dataskyddslagstiftning i Europa Agnes Andersson Hammarstrand Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 3 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund De största förändringarna Sammanfattning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå EUs nya personuppgiftslagstiftning Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 2 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1612-2011 Nordea Bank AB Björn Möller 105 71 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015 Volume Licensing Villkor för Onlinetjänster 1 April 2015 Onlinetjänstvillkor för Microsofts volymlicensieringsavtal (svenska, april 2015) 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 TIDIGARE VERSIONER... 3 FÖRTYDLIGANDEN

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Illustrationer: Oscar Alarik Reviderad i juni 2015. Det kan finnas en senare version av den här broschyren i pdf-format

Läs mer

Orosmoln över tjänsteavtal

Orosmoln över tjänsteavtal s UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Orosmoln över tjänsteavtal En avtalsanalys inom molntjänster Datum: 2012-01-19 Kandidatuppsats HT 2011 Författare: Anna-Karin Andersen

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar FAKTA Ordlista Behandling Med behandling av personuppgifter menar man allt man gör med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012 Walt Disney Company har en rik tradition av att ge våra gäster runt om i världen storslagna berättelser, starka karaktärer och stora upplevelser och våra webbplatser och applikationer har skapats för att

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Microsofts molntjänster & svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet

Microsofts molntjänster & svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet 1 Så uppfylls svenska krav på patientdatasäkerhet och integritet i Microsoft Cloud Microsofts molntjänster & svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet Om detta White Paper Organisationer inom

Läs mer