Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER"

Transkript

1 Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER

2 Avtalstypen Molntjänst - Funktionalitet online via Internet - Köp av/ abonnemang på en tjänst - Olika innehåll, olika nivåer SaaS, PaaS, IaaS - Enkelhet, överblickbarhet, flexibilitet, skalbarhet - Inget investeringsbehov, trygghet - DOCK risker; informationshantering, åtkomst, säkerhet, kontroll över och återfående av data, PUL 2

3 Molnet i det offentliga - PUL inga särregler för offentlig sektor - DI: Särskilda hänsyn när stor mängd/känsliga data, ingående risk- och sårbarhetsanalys - Patientdatalagen, försvar, polis m.fl. - Lag om offentlig upphandling (LOU) ramavtal Kontorsstöd som molntjänst Programvaror och tjänster Offentlighets- och sekretesslagen, begränsa åtkomst, kryptering, stark autentisering m.m. - Arkivlagen, krav på bevarande 3

4 Molnet i det offentliga - Vissa myndighetsföreskrifter/allmänna råd, t.ex. - Finansinspektionen FFFS 2014:1 10 kap. Uppdragsavtal FFFS 2014:5 2 kap Informationssäkerhet, 3 kap IT-verksamhet - JO-beslut Allvarlig kritik mot vårdgivare, VGR/ SLL, journalföring av patientuppgifter via molnet (JO , dnr ) 4

5 Att tänka på inför ett avtal - Risk- och sårbarhetsanalys - Vem är leverantören? - Leverantörsvänliga avtalsvillkor vanligt! - Specifikationen, vad ingår i tjänsten? Ändringar? - Servicenivåer (SLA) - Ansvar för kommunikationen/uppkoppling mot internet? - Krav på kunden? Kundens data, format, ej virus 5

6 Att tänka på inför ett avtal/ forts. - Säkerhetskopior, redundans? Kan informationen återskapas? - Krav på behöriga användare hos kunden? - Lev. rätt att anlita underleverantörer? - Hur och av vem behandlas av personuppgifter? - Lev. egen användning av kunddata? - Felansvar, brister i tjänsten avhjälpande, nedsättning, vårdslöshet? 6

7 Att tänka på inför ett avtal/ forts. - Utebliven betalning/avtalsbrott, rätt att avbryta, stänga av tjänsten? - Upphörande/Exit, återlämnande av data - Radering, anonymisering (lev. rätt till ersättning?) - Ansvarsfriskrivningar - direkt/indirekt skada, förlust av data, maxbelopp skadestånd 7

8 Personuppgiftslagen (PUL) - Personuppgifter: All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysiskperson som är i livet - Behandling: Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter - Personuppgiftsansvarig: Den som bestämmer ändamålen med behandlingen, dvs. kunden - Personuppgiftsbiträde: Den som utför behandling för den p-ansvariges räkning - Svensk lag gäller om den p-ansvarige etablerad i Sverige el. använder utrustning i Sverige 8

9 PUL kräver särskilt avtal - Personuppgiftsbiträdesavtal måste upprättas - Skriftligt, urskiljbart från övriga avtalsvillkor - Behandlingen ska ske i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige - Säkerställas en lämplig säkerhetsnivå m h t a) tekniska möjligheter, b) kostnader, c) risker och d) hur känslig informationen är - Krav på uppföljning och kontroll 9

10 Krav på ett personuppgiftsbiträde - Biträdet ska tillämpa svensk lag - Avtalsvillkoren får inte ensidigt kunna ändras av biträdet - Information om/ ändring av underleverantörer måste lämnas - Uppföljning ske att biträdet följer kraven från den p-ansvarige (revision) - Säkerställa förutsättningar utreda misstankar om obehörig åtkomst 10

11 Underleverantörer - Huvudbiträde underbiträde - Avtal med varje eller med stöd av fullmakt för huvudbiträdet - Huvudbiträdet ansvarar för anlitat underbiträde - Ansvar också direkt mot p-ansvarig - Ska åläggas samma skyldigheter som huvudbiträdet har gentemot p-ansvarige - Gäller inom resp. utanför EU/EES 11

12 Kund "Personuppgi?s- ansvarig Bestämmer ändamålen Personuppgi?sbiträdesavtal Underbiträdes- avtal Underbiträde Dri?, lagring EU/EJ EU? Molntjänstleverantör Personuppgi?s- biträde Handla på instruk(on Underbiträdes- avtal Underbiträde Support, utveckling EU/EJ EU? 12

13 Förbud mot överföring till tredje land - Gäller till länder som saknar adekvat skyddsnivå - Gäller länder utanför EU/EES - Undantag bl.a. om: - Samtycke från den registrerade - EU:s standardavtalsklausuler - Safe Harbor-principerna - Binding Corporate Rules (BCR) 13

14 Tillsynsärenden Datainspektionen - Brevo AB (Windows Azure) Dnr Salems kommun (Google Apps) Dnr , Förvaltningsrätten i Stockholm, dom , mål nr Enköpings kommun (Dropbox) Dnr Sollentuna kommun (Google Apps for Education) Dnr Ale kommun (Office 365) Dnr Malmö kommun (Google Apps for Education) Dnr

15 Två standardavtal för molntjänster - IT & Telekomföretagen Allmänna Bestämmelser Cloud Computing version Svensk Programvaruindustri (SPI) - OBS Leverantörsvänliga! - Cloud Sweden kompetensnätverk, checklistor m.m. 15

16 Advokat Hans Nicander Nicander Advokatbyrå Tel

17

Universitetet och Datainspektionen i Molnet

Universitetet och Datainspektionen i Molnet 15 och 16 april 2015 Universitetet och Datainspektionen i Molnet reflektioner över en gryende praxis Göteborgs universitet Definition från Wikipedia Datormoln molntjänster - är IT-tjänster som tillhandahålls

Läs mer

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL?

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Juridik och IT i kommunerna, den 14 mars 2013 Ingela Alverfors, jurist Adolf Slama, IT-säkerhetsspecialist Dagens agenda Molntjänster Mobila enheter Sociala

Läs mer

Vägledning om molntjänster i skolan

Vägledning om molntjänster i skolan 2013-11-xx 1 E-samhället i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan För att en skolnämnd i en kommun ska kunna bedöma om de molntjänster som man vill använda inom skolan stämmer överens med kraven

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Risk- och Sårbarhetsanalys

Risk- och Sårbarhetsanalys tgerg Risk- och Sårbarhetsanalys Bedömning av behandling av personuppgifter i molntjänst för Utbildningsnämndens verksamheter Sektor utbildning, kultur- och fritid 1 Beskrivning av användning av molntjänst

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Säkerhet och integritet i molnet

Säkerhet och integritet i molnet Whitepaper Säkerhet och integritet i molnet En genomgång av regelverk, ansvarsfrågor och rättsläget kring molntjänster delivering business agility Sammanfattning När marknaden för molntjänster utvecklas

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

JURIDISK VÄGLEDNING FÖR TESTBÄDDEN MISTEL - Avtalssamling -

JURIDISK VÄGLEDNING FÖR TESTBÄDDEN MISTEL - Avtalssamling - JURIDISK VÄGLEDNING FÖR TESTBÄDDEN MISTEL - Avtalssamling - INNEHÅLL A A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 B B1 B2 Instruktion för avtal för MISTEL-projekt Avtal för MISTEL-projekt BILAGA 1, Avtal för

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Användaravtal. 1.2 De tjänster som Du betalar för kallas nedan Tjänsten. Detta avtal kallas för Avtalet.

Användaravtal. 1.2 De tjänster som Du betalar för kallas nedan Tjänsten. Detta avtal kallas för Avtalet. Användaravtal Adaktussons Mekaniska AB Åsgatan 59 791 70 Falun 0733663007 www.yoddla.com info@yoddla.com ANVÄNDARAVTAL 1. PARTER OCH TJÄNSTER 1.1 I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter www.datainspektionen.se Checklista för skolor Personuppgiftslagen (PuL) innehåller en rad bestämmelser som är viktiga att känna till för skolor som

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Risker vid personuppgiftsbehandling i digitala molntjänster

Risker vid personuppgiftsbehandling i digitala molntjänster JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Risker vid personuppgiftsbehandling i digitala molntjänster Niklas Karlsson Examensarbete i rättsinformatik, 30 hp Examinator: Cecilia Magnusson Sjöberg Stockholm,

Läs mer

Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan

Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr BUN 2011/80-5 Barn-och ungdomsnämnden Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

1. Bakgrund och frågeställningar

1. Bakgrund och frågeställningar 132830, 2 PM Till: Från: Inera AB Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 4 november 2012 Angående: Juridisk slutrapport 1. Bakgrund och frågeställningar Vi har av Inera AB ( Inera ) fått i uppdrag

Läs mer

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand 1 Ny dataskyddslagstiftning i Europa Agnes Andersson Hammarstrand Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 3 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund De största förändringarna Sammanfattning

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02

ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02 ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02 1. PARTER OCH TJÄNSTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Fortnox AB, 556469-6291, Box 427, 351 06 Växjö, för Fortnox. Fortnox tjänster består av programmen

Läs mer

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå EUs nya personuppgiftslagstiftning Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 2 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund

Läs mer

Juridiken och tekniken den 30-31 januari 2014 Växjö

Juridiken och tekniken den 30-31 januari 2014 Växjö Juridiken och tekniken den 30-31 januari 2014 Växjö Cecilia Magnusson Sjöberg Professor i rättsinformatik Stockholms universitet Innehåll 1. Förvaltningsutvecklingen 2. Offentlighet och sekretess 3. Arkivering

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 2013-03-01 Innehåll 1. Kort om personuppgiftslagen... 1 2. Några begrepp i PuL... 1 3. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter...

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL 2013-01-01

ANVÄNDARAVTAL 2013-01-01 ANVÄNDARAVTAL 2013-01-01 1. PARTER OCH TJÄNSTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Fortnox AB, 556469-6291, Box 427, 351 06 Växjö, för Fortnox. Fortnox tjänster består av programmen

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen (1998:204) vid Göteborgs universitet. Regler för behandling av personuppgifter

Läs mer