Universitetet och Datainspektionen i Molnet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetet och Datainspektionen i Molnet"

Transkript

1 15 och 16 april 2015 Universitetet och Datainspektionen i Molnet reflektioner över en gryende praxis Göteborgs universitet

2 Definition från Wikipedia Datormoln molntjänster - är IT-tjänster som tillhandahålls över Internet som traditionellt sköts på egen dator men i detta fall sköts av någon annan Tekniken innebär att stora skalbara resurser, t.ex. processorkraft, lagring och funktioner, tillhandahålls som tjänster på Internet Användare behöver inte ha den tekniska kunskapen eller kontrollen över infrastrukturen d.v.s. köper tjänsten Göteborgs Universitet

3 Exempel på molntjänster Google Apps (kontorsprogram) Microsoft Exchange Online (e-post) Gmail (e-post) Flickr (bilder) Dropbox (fillagring) Icloud (fillagring m.m.) Office 365 (Microsoft 365, en kontorslösning) Göteborgs Universitet

4 Allmänt regelverket Personuppgiftslagen Offentlighets- och sekretesslagen Myndighetsspecifika registerförfattningar Interna styrdokument Göteborgs universitet

5 Fråga om det är möjligt att behandla personuppgifter i en molntjänst Datainspektionens inspektionsbeslut Salems kommunstyrelse Google Apps Enköpings kommunstyrelse Dropbox Malmö Stad Goggle Apps for Education Ale kommun Office 365 Simrishamns kommun Goggle Apps for Education Göteborgs universitet

6 Fråga om det är möjligt att behandla personuppgifter i en molntjänst Artikel 29-arbetsgruppen för skydd av personuppgifter Yttrande 5/2012 om datormoln (cloud computing) Datainspektionens vägledning september Göteborgs universitet

7 Kritik av besluten avser brister i relation till PuL information till användarna PuA :s instruktion till PuB ändamål/endast för PuA räkning och svensk lag ska gälla reglera säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter transparens för PuA/kontroll! inte tydligt förbud mot att PuB för egna ändamål vid avtals upphörande/radering av uppgifter information om underleverantörer lokalisering och vilken typ av uppdrag de utför Göteborgs universitet

8 . och vad händer i molnet? Göteborgs Universitet

9 Vad är det som händer? Vi måste ta hänsyn till gällande regelverk och ta ställning till de risker och andra omständigheter som kan uppstå i samband med att vi ingår avtal där behandling av personuppgifter och/eller integritetskänsligt material kommer att behandlas! Detta måste matchas mot regelverket Göteborgs Universitet

10 Personuppgiftslagen (1998:204) Göteborgs Universitet

11 Känsliga personuppgifter, personnummer, uppgift om lagöverträdelser PuL PuL 9 Grundläggande krav på behandling av personuppgifter Lagligt och korrekt Ytterligare krav på personuppgiftsansvarig PuL 50b Tredje landsöverföring PuL Tillåten behandling PuL 10 Säkerhetsregler PuL Samtycke

12 Personuppgift Göteborgs Universitet

13 All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person i livet Direkta Indirekta Objektiva Subjektiva Krypterade Personuppgift Namn, adress, postnummer, personnummer, IP-nummer, e- postadress, hälso- och sjukdomsuppgifter, registreringsnummer för fordon, bild- ljudupptagningar m.m. Är eller kan identifieras EJ!!! Avlidna och icke födda Juridiska person men väl enskild firma

14 Personuppgiftsansvarig det anlitande lärosätet och Personuppgiftsbiträde molntjänstleverantören och dess underbiträden Göteborgs Universitet

15 Personuppgiftsansvarig den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med behandlingen och medlen för behandlingen Medhjälpare fysisk person som under den personuppgiftsansvariges ledning behandlar personuppgifter (t.ex. den anställde) Registrerad den som uppgiften avser (t.ex. fysisk person) Personuppgiftsbiträde icke anställd (molntjänstleverantören och underbiträden)

16 Tredjeland och tredjelandsöverföring Göteborgs Universitet

17 Överföring av personuppgifter till tredje land omfattar tre paragrafer (33-35 ) och def. av tredje land principiellt förbud mot överföring till tredje land tillåten endast vid adekvat skyddsnivå undantag från förbudet t.ex. samtycke bemyndigande för regeringen/ Datainspektionen meddela föreskrifter för undantag från överföringsförbudet i en stat som inte ingår i EU eller är ansluten till EES

18 Säkerhet Göteborgs Universitet

19 Personuppgifts biträdesavtal Instruktion eller lag Säkerhet PuL Tekniska och organisatoriska åtgärder Särskilda Säkerhets åtgärder DI Lärosätets egen ITsäkerhets policy och IT- säkerhets regler Säkerhet vid behandling av personuppgifter DIFS särskilda föreskrifter

20 och detta innebär Ansvar för att regelverket följs Personuppgiftslagen Offentlighets- och sekretesslagen Myndighetsspecifika registerförfattningar Göteborgs universitet

21 Laglighetskontroll Instruktion där det framgår vad som ska behandlas och på vilket sätt ofta finns redan standardavtal take it leave it Bedömning utifrån egen risk- och sårbarhetsanalys Göteborgs universitet

22 Konklusion Göteborgs Universitet April 2012

23 Personuppgiftsbiträdesavtal Syftet med avtalet uppfylla PuL:s krav enligt (30 andra stycket) PuB åtar sig bara behandla personuppgifterna i enlighet med PuA/instruktioner PuA:s gällande regelverk PuB vidta (PuL 31 första stycket) lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder Ta ställning till underbiträden/ingår i avtalet eller särskilda avtal Tillåta inspektioner av DI/annan Skadeslöshet PuB PuA Villkor vid upphörande av och tvisteklausul Svensk lag ska gälla Göteborgs Universitet

24 Det kan konstateras: Personuppgiftsansvarig inte själv har kontroll över lagringen Krävs t.ex. kontroll i avtalet autentisering behörighetskontroll kommunikationssäkerhet rutiner för säkerhetskopiering skydd för obehörig trafik skadlig programvara Reflexion: problemet: Stor tillit för lite koll Göteborgs Universitet

25 Information Aktuella tillsynsbeslut Lagtexter Mall för risk- och sårbarhetsanalys Sveriges kommuners och landsting ENISA Göteborgs universitet

26 Kontakt, universitetsjurist Göteborgs universitet

27

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL?

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Juridik och IT i kommunerna, den 14 mars 2013 Ingela Alverfors, jurist Adolf Slama, IT-säkerhetsspecialist Dagens agenda Molntjänster Mobila enheter Sociala

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datum Dnr 2008-02-29 806-2007 Kidde Sweden AB Box 90 120 120 21 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datainspektionens beslut

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Illustrationer: Oscar Alarik Reviderad i juni 2015. Det kan finnas en senare version av den här broschyren i pdf-format

Läs mer

Säkerhet och integritet i molnet

Säkerhet och integritet i molnet Whitepaper Säkerhet och integritet i molnet En genomgång av regelverk, ansvarsfrågor och rättsläget kring molntjänster delivering business agility Sammanfattning När marknaden för molntjänster utvecklas

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Regeringens proposition 1997/98:44 Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997

Läs mer

Risker vid personuppgiftsbehandling i digitala molntjänster

Risker vid personuppgiftsbehandling i digitala molntjänster JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Risker vid personuppgiftsbehandling i digitala molntjänster Niklas Karlsson Examensarbete i rättsinformatik, 30 hp Examinator: Cecilia Magnusson Sjöberg Stockholm,

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1613-2011 Danske Bank A/S, Sverige Filial Arne Peterson Box 7523 103 92 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 767-2008 Fritidsresor AB Söder Mälarstrand 27 117 85 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1614-2011 Svenska Handelsbanken AB Lars Lindgren 106 70 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB Datum Diarienr 2014-06-09 1826-2013 Klarna AB Norra Stationsgatan 61 113 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand 1 Ny dataskyddslagstiftning i Europa Agnes Andersson Hammarstrand Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 3 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund De största förändringarna Sammanfattning

Läs mer

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2003:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Allmänt om personuppgiftslagen (1998:204)...4

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-05-31 1674-2011 Centerpartiet Box 2200 103 15 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007)

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007) Datainspektionen informerar 11 Samtycke enligt personuppgiftslagen (reviderad den 1 oktober 2007) Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8

Läs mer

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar FAKTA Ordlista Behandling Med behandling av personuppgifter menar man allt man gör med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering

Läs mer

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Aktuell lagstiftning...5 4. Datainspektionens iakttagelser,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1612-2011 Nordea Bank AB Björn Möller 105 71 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2002:3 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Hur samlas uppgifterna in?...5...5 Hur lagras uppgifterna?...6...6

Läs mer