Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund Personuppgiftslagen (PuL)"

Transkript

1 Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

2 Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och sammanställning. Behörighet Det är viktigt att se över personalens behörigheter, inom LKF ska vi inte ha tillgång till mer information än nödvändigt för att kunna utföra det egna arbetet. Biträdesavtal När LKF anlitar utomstående leverantör för att behandla personuppgifter för organisationens räkning ska ett sådant avtal upprättas. Se Text till biträdesavtal. Datainspektionen Datainspektionen är en tillsynsmyndighet som bland annat ska se till att myndigheter och organisationer inom offentlig och privat verksamhet följer reglerna i PuL. För mer information om Datainspektionen: Fritextfält Vi ska vara försiktiga med fritextfält, på grund av svårigheter att kontrollera att inte känsliga/kränkande uppgifter noteras. Om fritextfält måste användas ska det finnas tydliga skriftliga instruktioner om vad som får skrivas i fälten. Frånvaroorsaker/avbrottsorsaker Frånvaroorsak och avbrottsorsak som rör personers hälsa får inte anges utan samtycke. Observera att andra regler kan gälla inom skolhälsovården. Gallring LKF får bara spara information om personuppgifter så länge det är nödvändigt. Skriftliga rutiner och riktlinjer för gallring och bevarande ska finnas. LKF ansvarar för att anlitade personuppgiftsbiträden följer instruktioner gällande gallring och bevarande av personuppgifter. Information I de fall samtycke inte krävs är LKF skyldig att informera de personer som blir registrerade om vad som registreras och i vilket syfte. Se Information till registrerade. 2

3 Kränkningsregeln/missbruksregeln Denna regel ska alltid användas vid hantering av personuppgifter oavsett om det är i strukturerat eller ostrukturerat material. LKF får inte kränka den registrerades personliga integritet. Känsliga uppgifter Det är enligt lag förbjudet att behandla känsliga uppgifter. Känsliga uppgifter är det som rör hälsa eller sexualliv, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, ras eller etniskt ursprung samt religiös eller filosofisk övertygelse. Undantag från detta förbud se PuL Nödvändig behandling Nödvändig behandling är när det är tillåtet att behandla personuppgifter utan samtycke från den registrerade. Det kan vara när LKF måste ta in och registrera personuppgifter för att kunna bedriva lagstadgad verksamhet, till exempel när elever registreras i elevregistret. Observera att skyldigheten att informera om registreringen fortfarande är nödvändig. Offentlighetsprincipen Myndigheter är skyldiga att lämna ut allmänna handlingar till den som begär det om inte sekretess gäller. PuL:s regler ska inte användas så att det strider mot offentlighetsprincipen. Generellt kan man säga att sekretess gäller för personuppgifter om det är troligt att ett utlämnande leder till att personuppgifter behandlas i strid med PuL. Ostrukturerat material Med ostrukturerat material menas till exempel löpande text, e-post och word-dokument (för motsatsen se strukturerat material nedan). Vid behandling av personuppgifter i ostrukturerat material gäller inte alla PuL:s regler, dock måste man till exempel tillämpa reglerna gällande säkerhetsåtgärder och man får heller inte kränka den personliga integriteten. Personnummer Personnummer ska endast registreras/användas när det är nödvändigt. Ett exempel är om det krävs att man ska kunna göra en säker identifiering, i annat fall måste samtycke av den registrerade inhämtas. Observera att man inte ska skriva personnummer i okrypterad e-post. Personuppgifter All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet. Personuppgiftslagens syfte Skydda människor mot att deras personliga integritet kränks. 3

4 Personuppgiftsansvarig Lapplands kommunalförbund är personuppgiftsansvarig enligt lagen. Personuppgiftsbiträde Annan verksamhet utanför LKF som behandlar personuppgifter för organisationens räkning. Se Text till biträdesavtal. Personuppgiftsombud Anna Lantto (Lapplands gymnasium) Carola Stålnacke (Lapplands lärcentra, samt verksamhet under kansliet) Personuppgiftsombuden ska vara sakkunniga och behjälpliga både inom och utanför organisationen vad gäller frågor kring PuL. En av arbetsuppgifterna är att ansvara för att en registerförteckning finns över vilka personuppgifter som behandlas inom organisationen. Vid frågor eller funderingar kring PuL och hantering av personuppgifter kontakta Anna eller Carola på ovanstående e-post. Registerförteckning LKF ska föra förteckningar över vilka register som finns i organisationen och som behandlar personuppgifter. Chefer/rektorer ansvarar för att underlag till förteckning fylls i och lämnas in till respektive personuppgiftsombud. Personuppgiftsombuden ansvarar för att sammanställa och förvara upprättad förteckning. Registerutdrag Alla som finns registrerade inom LKF har rätt att skriftligen begära ett utdrag över vilka uppgifter som finns registrerade om denne. LKF har skyldighet att en gång per kalenderår lämna ut detta utan kostnad till den som begär det. Informationen ska lämnas ut skriftligen och innehålla vilka uppgifter som behandlas, var uppgifterna kommer ifrån, syftet med behandlingen och till vilka som uppgifterna lämnas ut. Detta ska göras inom en månad efter att begäran kommit in, men undantag får göras om särskilda skäl finns. Rättelse LKF är skyldig att snarast rätta till/ta bort personuppgifter som är felaktiga eller behandlas i strid med PuL. Skadestånd/straff LKF kan bli skyldig att betala ut skadestånd om personuppgifter behandlas i strid med PuL. Även straff kan dömas ut vid allvarligare brott mot PuL. 4

5 Strukturerat material Ett exempel på strukturerat material är ett register där man kan söka fram och sammanställa personuppgifter genom olika kriterier som till exempel personnummer, namn, adress och telefonnummer. Observera att ett register kan vara både datoriserat och manuellt. När det gäller strukturerade material så gäller alla regler i PuL. Samtycke Samtycke innebär att den registrerade godkänner att dennes personuppgifter behandlas. För vissa behandlingar av personuppgifter krävs samtycke (se Nödvändig behandling ). Säkerhet LKF ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att skydda behandlade personuppgifter. 5

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter www.datainspektionen.se Checklista för skolor Personuppgiftslagen (PuL) innehåller en rad bestämmelser som är viktiga att känna till för skolor som

Läs mer

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2002:3 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Hur samlas uppgifterna in?...5...5 Hur lagras uppgifterna?...6...6

Läs mer

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Illustrationer: Oscar Alarik Reviderad i juni 2015. Det kan finnas en senare version av den här broschyren i pdf-format

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder Branschöverenskommelse behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder förord en gemensam branschöverenskommelse för säkert boende Fastighetsägarna Sverige och SABO

Läs mer

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Samtycke enligt personuppgiftslagen Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Reviderad i oktober 2007 FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datum Dnr 2008-02-29 806-2007 Kidde Sweden AB Box 90 120 120 21 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datainspektionens beslut

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Regeringens proposition 1997/98:44 Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007)

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007) Datainspektionen informerar 11 Samtycke enligt personuppgiftslagen (reviderad den 1 oktober 2007) Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar FAKTA Ordlista Behandling Med behandling av personuppgifter menar man allt man gör med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2003:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Allmänt om personuppgiftslagen (1998:204)...4

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Aktuell lagstiftning...5 4. Datainspektionens iakttagelser,

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 767-2008 Fritidsresor AB Söder Mälarstrand 27 117 85 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Kristdemokraternas behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Kristdemokraternas behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-06-04 1675-2011 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Kristdemokraternas behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer