DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR."

Transkript

1 DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR.

2 MOLNET: FRÅGAN ÄR INTE OM, UTAN NÄR? OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING? INNEHÅLL 03 Varför molnet? 04 Varför Microsofts molntjänster? 05 Kundperspektiv: Kostnadseffektivitet, flexibilitet och innovation i molnet 07 Microsofts molntjänster för företag 11 Din väg till molnet: Microsofts partner 02

3 VARFÖR MOLNET? Molnet är ett helt nytt sätt att se på it som tjänster, snabbt tillgängliga genom standardisering, automatisering och virtualisering. Med molnet får du tillgång till och kan hantera infrastruktur och applikationer som Internettjänster, i stället för att behöva köpa och installera servrar och programvara lokalt. Och du betalar bara för det du behöver och använder. FÖRDELAR MED MOLNET Effektiv användning av it-resurser it-kapacitet Minska investeringskostnaderna { Undvik kapacitetsbrist Minska överkapacitet Tillgänglig it-kapacitet utan molnet Användningsgrad med molnet Faktisk belastning Tid 03

4 VARFÖR MICROSOFTS MOLNTJÄNSTER? De senaste åren har Microsoft satsat stort på molnet. År 2012 kommer över 90% av Microsofts utvecklare att arbeta med molnbaserade applikationer. I dag har Microsoft ett omfattande utbud av molntjänster med lösningar på alla nivåer, till exempel infrastruktur som tjänst (IaaS), plattform som tjänst (PaaS) och affärstillämpningar som tjänst (SaaS). Det fi nns en lösning för alla företag. Med molntjänster från Microsoft betalar du bara för det du använder och får tillgång till lösningar som är skräddarsydda för ditt företags storlek och behov. Microsofts partner kan enkelt lägga till Microsofts molntjänster i sitt utbud och komplettera andra lösningar med dessa. Allt fl er företag väljer idag att förbättra sin befi ntliga infrastruktur med fl exibla molnlösningar. Därigenom blir man mer fl exibel och kan snabbt anpassa sig till nya affärsstrategier. Microsofts molntjänster ger företag möjlighet att välja om de vill köra sina applikationer lokalt, i molnet eller som en mix av båda. Molntjänsterna bygger på en teknik som din organisation redan har kompetens i, så steget till molnet blir enkelt. Microsofts molntjänster passar för företag i alla storlekar oberoende om man väljer att lägga hela sin infrastruktur i molnet eller bara vissa delar och kombinerar med PC-klienter, mobiltelefoner och lokala servrar. 04

5 KUNDPERSPEKTIV: KOSTNADSEFFEKTIVITET, FLEXIBILITET OCH INNOVATION I MOLNET. Över 40 miljoner användare runtom i världen använder redan idag Microsofts molntjänster. Nu delar de med sig av sina erfarenheter. Windows Azure Microsoft Online Services Privat moln Dynamics CRM "Vi kan minska den totala ägandekostnaden med faktor 10. De system för programdistribution som vi byggt med Windows Azure är 10 gånger billigare än vår tidigare lösning." Elmar Stoecker, Director Portfolio Management, Siemens IT Solutions and Services "Vår administration har förenklats avsevärt med Microsoft SharePoint Online. Vi har automatiserat många rutinuppgifter och fått större transparens när det gäller information om datum och deadlines. Och det utan stora investeringar." Volker Strunk, Chief Executive Offi cer, Deutscher Sportklub Düsseldorf "Sedan vi började använda portalen för att standardisera våra it-processer så har det blivit lättare att överblicka hur mycket vi sparar med våra privata moln, och framför allt: konkreta siffror som våra beslutsfattare kan arbeta med." Damian Flynn, Applications Architect, Corporate IT Core Team, Lionbridge "Microsoft Dynamics CRM har gett oss ny funktionalitet som stödjer och utvecklar våra affärsprocesser, möjliggör ett enhetligt arbetssätt, ökar effektiviteten generellt och ger lägre löpande kostnader för it, drift och förvaltning. Arvid Johansson, it-direktör SATS 05

6 Windows Azure Hosted Cloud Dynamic Data Center Toolkit Microsoft Online Services "Med flexibiliteten i Windows Azure, kan vi fokusera på att bygga och leverera nya funktioner för våra kunder vilket hjälper oss att öka vår konkurrenskraft." Andy Lapin, Director of Enterprise Architecture, Kelley Blue Book "Med Dynamic Data Center Toolkit kan vi erbjuda våra kunder en virtuell server så snabbt som 5 till 10 minuter efter det att vi fått ordern. Tidigare tog det 1 till 3 dagar att göra det." Jörg Ehrhart, Chief Executive Offi cer, IPX Server GmbH "Med Business Productivity Online Suite (BPOS) får vi professionell informationsteknologi med flexibel support som hjälper oss att växa, utan stora investeringar. Vi är mycket nöjda med BPOS." Rainer Peitz, Chief Executive Offi cer, Advantics GmbH Windows Azure Dynamics CRM Online Microsoft Online Services "Med Windows Azure, får vi inte bara den lösning vi behöver för vår verksamhet, vi kan dessutom utveckla den snabbt och enkelt. Ronnie Thompson, Senior Vice President of Engineering, Quark "Dynamics CRM Online ger oss en lösning som är lättare att implementera, supporta och underhålla. Vi såg stora fördelar i såväl funktioner som att vi kan använda Microsoft Outlookgränssnittet som redan är bekant för de flesta i vår organisation. Bradley K. Ballantine, CFO, North America Carmel Pharma, Inc. "Vår VD utmanade oss att hitta bättre sätt att sammanföra alla anställda. Microsoft hjälpte oss att ta steget från existerande infrastruktur till en lösning som ger bättre affärsnytta för alla i organisationen. Kevin Flowers, Director of Enabling Technologies, Coca-Cola Enterprises 06

7 MICROSOFTS MOLNTJÄNSTER FÖR FÖRETAG.

8 MICROSOFTS MOLNTJÄNSTER FÖR FÖRETAG. Windows Azure Windows Azure är en fl exibel och skalbar plattform. Den är ditt operativsystem i molnet som gör att du kan fokusera på kunder och affärer i stället för teknik. Den körs i Microsofts datacenter och tillhandahålls som en tjänst, så ni slipper dyra nyinvesteringar i infrastruktur. Infrastrukturen sköts automatiskt och kostnader för installation, konfi guration och management sänks avsevärt. Betala bara för det du använder, utöka när du behöver mer kapacitet och dra ned efter behov. Microsoft tar hand om uppdateringar och underhåll i en säker miljö med en tillgänglighet på över 99,9%. Med Windows Azure kan du utveckla, integrera och driftsätta nya applikationer mycket snabbare och till en lägre kostnad än vad som är möjligt i en traditionell it-miljö. Windows Azure (operativsystem och lagring), Windows Azure Appfabric (integration) och SQL Azure (databas och beslutstöd) ingår i Windows Azure-plattformen. Microsoft Online Services > Microsoft Exchange Online > Microsoft SharePoint Online > Microsoft Office Communications Online > Microsoft Office Live Meeting Microsoft Online Services erbjuder webbaserade lösningar och enkla kostnadseffektiva verktyg för kommunikation och samarbete. Företag kan välja enskilda produkter eller vårt heltäckande produktivitetspaket. Du kanske redan känner till fördelarna med Microsoft Online Services och Microsoft Business Productivity Online Standard Suite. Under 2011 lanserar Microsoft nästa fas i vårt onlinetjänstutbud, Microsoft Office 365 som innehåller en rad nya funktioner och hanteringssystem för molnet. office365.microsoft.com > Microsoft Exchange Online Kommunicera via e-post och boka möten enklare, snabbare och säkrare oavsett plats eller kommunikationsverktyg (PC/mobiltelefon/handdator). Och få tillgång till alla dina kontakter online. > Microsoft SharePoint Online Förenkla och förbättra samarbeten med en säker plattform för centraliserad dokumenthantering samt projektorienterade intranätportaler. > Microsoft Office Communications Online Se vilka kollegor och kontakter som är tillgängliga, få enkelt tag i rätt person och skicka snabbmeddelanden i en säker kommunikationsmiljö. > Microsoft Office Live Meeting Med Microsoft Offi ce Live Meeting kan anställda, kunder och partners kommunicera och aktivt delta i webbkonferenser, onlineutbildningar och virtuella möten. Med tjänsten kan du även överföra dokument och dela program. 08

9 MICROSOFTS OFFENTLIGA OCH PRIVATA MOLN IDENTITETS- APPLIKATIONER KOMMUNIKATION SAMARBETE AFFÄRSPROGRAM IT OCH SÄKERHET DATABAS HANTERING PLATTFORMSTJÄNST OCH OPERATIVSYSTEM LOKALA TJÄNSTER Windows Intune Windows Intune (lanseras under 2011) är en helhetslösning som kombinerar Windows 7 Enterprise med Microsofts molntjänster för PC-hantering och skydd mot skadlig programvara. Med Windows Intune kan du hantera uppdateringar, skydda datorer från skadlig programvara, övervaka datorer i förebyggande syfte, ge support på distans, hålla koll på maskin- och programvaruinnehåll och ange säkerhetsprinciper från en och samma webbkonsol. Uppgradera datorerna till Windows 7 Enterprise och ge användarna tillgång till ett förbättrat och intuitivt användargränssnitt, avancerade sökfunktioner och BitLocker-diskkryptering (BitLocker och BitLocker To Go ) som hjälper dig att skydda konfi dentiell information. Få möjligheten att standardisera datormiljön på en och samma Windows -plattform och få rätt till kommande versioner av Windows på köpet, så att du alltid har det senaste utan att behöva bekymra dig om att köpa uppgraderingslicenser. Du kan också välja att köpa tillägget Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP). 09

10 Microsoft Dynamics CRM Online Microsoft Dynamics CRM Online är den moderna CRMlösningen för att optimera alla företagets kundkontakter, via internet. Såväl marknadsavdelning, säljavdelning och kundservice tjänar på en gemensam lösning som ser ut och fungerar som Microsoft Offi ce-program, är lätt att komma igång med, enkel att använda, anpassa och underhålla. Med Dynamics CRM Online i molnet, slipper ni initiala investeringar i form av programvara och hårdvara. Ni behöver inte lägga tid på installation eller drift, och kan lyfta era affärer på ett klick! Privat moln Med dagens ekonomiska klimat är kostnadseffektivitet och utrymme för fl exibilitet avgörande för en framgångsrik verksamhet. För att snabbt kunna reagera på förändringar behövs det nya och mer fl exibla it-lösningar. Med ett privat moln kan företag skapa mer effektiva och fl exibla it-lösningar. Med Windows Server 2008 R2, Microsoft System Center och System Center Virtual Machine Manager Self Service Portal 2.0 kan företag lägga grunden för en effektiv privat molninfrastruktur. Lösningen Virtual Machine Manager Self-Service Portal 2.0, är gratis och omfattar effektiva verktyg samt noggrant testade instruktioner och beprövade metoder, så att företag kan komma igång med privata moln snabbt och enkelt. Hosted Cloud för Hosting Partners. Dynamic Data Center Toolkit för Hostingföretag Hosting- och outsourcingleverantörer behöver, precis som alla andra, hitta nya sätt att sänka kostnader och utnyttja sina resurser optimalt för att förbättra sin konkurrenskraft. Som ett svar på detta har Microsoft utvecklat Dynamic Data Center Toolkit for Hosters, som innehåller instruktioner, best practices och anpassningsbara kodexempel. Med de här verktygen kan hosting- och outsourcingleverantörer implementera och hantera en virtuell infrastruktur som en skalbar hostinglösning med hög tillgänglighet. Kunderna får en egen självbetjäningsportal där all hantering kan utföras effektivt från provisionering av virtuella servrar till hantering av datasäkerhet och återställning samt övervakning och installation av ytterligare funktioner. Microsoft Office Web Apps Med Office Web Apps blir de grundläggande funktionerna i Microsoft Offi ce 2010 tillgängliga som webbprogram, vilket ger nya användnings- och samarbetsmöjligheter. Användarna kan visa och redigera företagsdokument direkt i en webbläsare. Dessutom kan hela arbetsgrupper lagra, komma åt och redigera gemensam data med Word Web App, PowerPoint Web App, Excel Web App och OneNote, oavsett var de befinner sig. office.microsoft.com/sv-se/web-apps 10

11 DIN VÄG TILL MOLNET: MICROSOFTS PARTNER. Microsoft har lång erfarenhet av att leverera kompletta företagslösningar till företag i olika storlekar och branscher. Vi samarbetar med ett brett partnernätverk, certifi erade återförsäljare och systemintegrerare så att vi kan hitta och implementera de rätta lösningarna för ditt företag. Oavsett om det handlar om migreringsstöd, tjänster i molnet, specialapplikationer eller anpassade program kan våra erfarna försäljningspartner hjälpa dig att stärka företagets framgångar. Hitta en partner på: 11

12 VAD KAN MICROSOFTS MOLNTJÄNSTER GÖRA FÖR DITT FÖRETAG? Fråga din kundansvarige på Microsoft om Microsofts molntjänster. Prata med din Microsoft partner om rätt val av molnlösning för ditt företag. Hitta en Microsoft partner på Lär dig mer om Microsofts molntjänster på Microsoft Corporation. All rights reserved.

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten KUNDVÅRD ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten 1 SÄTT 2 MÄT KUNDEN I CENTRUM Hur vill dina kunder att du ska kommunicera med dem?

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE!

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE! 2012 NUMMER 17 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG I ONE FÖRÄNDRINGAR ÄR BRA Reagera på din verksamhets behov LIGG STEGET FÖRE Få konkurrensfördelar ATT LEVA MED FÖRÄNDRINGAR Gör dem till en del av vardagen BLI EN MÄSTARE

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Content without boundaries

Content without boundaries Content without boundaries Dra nytta av sociala medier EPiServer 7 CMS gör det enkelt att använda integerat kommunicera i social media för att öka trafik och konverteringar. Med hjälp av ett användarvänligt

Läs mer

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform.

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. En plattform för hela din digitala värld För att vinna kunder

Läs mer

Ett program för alla affärsprocesser

Ett program för alla affärsprocesser Ett program för alla affärsprocesser Integration 45 tätt integrerade moduler Skalbart En till tusen användare i ett och samma system Beprövat Äver 78 000 installationer jorden runt Globalt Tillgängligt

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Microsofts molntjänster & svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet

Microsofts molntjänster & svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet 1 Så uppfylls svenska krav på patientdatasäkerhet och integritet i Microsoft Cloud Microsofts molntjänster & svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet Om detta White Paper Organisationer inom

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

REAL-Portal Öppet dygnet runt!

REAL-Portal Öppet dygnet runt! Spar tid med REAL Fastighetssystemets REAL-Portal Öppet dygnet runt! Med REAL-portalen kan medlemmar/hyresgäster och styrelse/ägare enkelt hämta och redigera infor- mation kring den egna bostadsrättsföreningen

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade verksamhetssystem vara ett fullgott

Läs mer

SOLUTIONS FOR SMALL BUSINESS ORSAKER TILL ATT. www.lenovo.com/vsb/se

SOLUTIONS FOR SMALL BUSINESS ORSAKER TILL ATT. www.lenovo.com/vsb/se SOLUTIONS FOR SMALL BUSINESS 7 ORSAKER TILL ATT Lenovo passar perfekt för din verksamhet www.lenovo.com/vsb/se 1 En vinnande investering Inbyggda besparingar under hela datorns livslängd Lenovo Solution

Läs mer

Säkerhet och integritet i molnet

Säkerhet och integritet i molnet Whitepaper Säkerhet och integritet i molnet En genomgång av regelverk, ansvarsfrågor och rättsläget kring molntjänster delivering business agility Sammanfattning När marknaden för molntjänster utvecklas

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov Rapport 2011-10-16 1. Gruppens uppdrag i sammanfattning Vilka tjänster och funktioner behöver lärosätena framöver och vilka tjänster kan med fördel

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer