Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?"

Transkript

1 Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren kvalitet, kapacitet och spårbarhet? Vilka fem punkter är viktigast för att stadsnäten skall vara rankad bland de bästa nätleverantörerna i Sverige av OTT-spelarna? Vad bör stadsnäten erbjuda för att kunna vara en nätleverantör till kommuner och större företag som vill nyttja molntjänster? Andreas Dimitriou, Vicicom 1

2 Andreas Dimitriou Senior Consultant Mobile

3 Agenda Inledning, Marknad, Bakgrund Molntjänster för stadsnätens kundkategorier Kommuner, Hushåll (OTT), Företag Konsekvenser för Stadsnäten 3

4 Varför Molntjänster? 4

5 Varför Molntjänster? 1. För att minska komplexiteten och kostnaderna i samband med traditionell IT produktion. 2. För snabb implementering av nya applikationer, funktioner och tjänster. 5

6 Varför Molntjänster? 1. Enligt IDC har molnbaserade Tjänster en årlig tillväxttakt på 27% de närmsta åren. 2. Traditionellt producerade IT tjänster har en tillväxttakt på cirka 5%. 6

7 Olika typer av molntjänster Publika-, Privata och Hybrida Molntjänster Hybrid Publik Privat 7

8 Publika molntjänster Publik En tjänsteleverantör som producerar tjänster tillgängliga för allmänheten via Internet. Infrastrukturen delas av många och miljön är anpassad för storskalig drift. Kan erbjudas gratis eller via en pay-perusage modell. 8

9 Privata molntjänster Privat Dedikerad företags plattform för IT produktion som är skyddad av en brandvägg Infrastrukturen oftast virtuell delas av få och miljön är anpassad för storskalig drift. Kontroll på var information lagras 9

10 Hybrida molntjänster Hybrid 1. Enligt Gartner; En hybrid molntjänst består av en kombination av privata och publika molntjänster från olika tjänstelever 10

11 Kommuner och molntjänster? Nästan en tredjedel av kommunerna använder redan idag molntjänster i någon omfattning. Molntjänsterna fortfarande mindre än 4 procent av kommunernas IT-budgetar. Enligt en undersökning som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, gjort saknar var femte kommun e-tjänster helt. Enligt: Radar Ecosystems IT i Kommunerna

12 Kommuner och molntjänster? allokerar kommunerna dubbelt så mycket av sina budgetar till drift och underhåll av egna IT-system jämfört med snittet inom den privata sektorn. Endast var tredje har en plan för så kallad disaster recovery plan DRP, en tredjedel av kommunerna saknar beredskap över huvud taget. Nästan 70 procent av kommunerna uppger att de kommer att öka sin användning av molntjänster. Enligt: Radar Ecosystems IT i Kommunerna

13 Kommuner och molntjänster? Publik Hybrid Privat DC DC DC Stadsnät 298 Kommuner 185 Stadsnät 13 Kommun

14 Stadsnätstöd för Kommuner och molntjänster? Högre tillgänglighet och ökad redundans i stadsnätet för att kunna användas för säker produktion av kommunala funktioner. Säkra fundamental infrastruktur som plats, kraft och kyla för passiv och aktiv utrustning. Dokumenterade och verifierade fail-over mekanismer. Hållbar 24/7 drift, tydlig beredskap och incident organisation Stödja snabb automatiserad provisionering och avetablering av tjänster i Stadsnät, support av Software Defined Networks (SDN) Driftsätta skalbar monitorering och övervakning av SLA, tjänsteproduktion och trafik tjänster och ge ansökan synlighet, medvetenhet och kontroll och snabbare felhantering.

15 Stadsnätstöd för Kommuner och molntjänster? Stödja migrering av kommuners egna IT infrastruktur och hybrid moln. Ta fram DRP plan tillsammans med Kommuners IT beställare och tjänsteleverantör för hybrid moln. Leverera hög kapacitet och låg fördröjning mellan Kommunens datacenter och Hybrid moln (tex DWDM). Leverera snabb etablering och kommunal stadsnätstäckning som stödjer snabb tjänstetablering av molnbaserade tjänster. Nå tjänsteleverantörer långt utanför kommunens gränser 15

16 Sammanfattning Kommuner Stadsnät och infrastruktur skall kunna leverera Högre tillgänglighet (99,9), Mer kapacitet, Täcka hela kommunen, Snabb implementering, Monitorering av tjänst/trafik, 16

17 Over-The-Top och molntjänster? OTT avser leverans av audio, video och andra media över Internet. OTT särskilt avser innehåll som kommer från en tredje part, till exempel Amazon Instant Video, mytv, Netd, Netflix och levereras till en slutanvändare enhet, lämnar ISP bara rollen av att transportera IP-paket. 17

18 OTT och molntjänster? Publik Hybrid Privat 10G 100G Stadsnät 18 Privat 25 Mb/s - Ultra HD-kvalitet 5,0 Mb/s - HD-kvalitet 3,0 Mb/s - SD-kvalitet 1,5 Mb/s - Bredbandshastighet 0,5 Mb/s - Lägsta bredbandshast

19 Netflix ISP Speed Index 19

20 Netflix betalande abonnenter

21 Procent av upplänk för Access switch på Stadsnät Access Switch 24 Portar Access Switch 48 Portar Access Switch 96 Portar 1 Gbit/s 10 Gbit/s 21

22 Ny BNG Arkitektur för Stadsnät 22

23 Stadsnätsstöd för OTT produktion BNG måste upprätthålla hög genomströmning och kunna producera 100G + hastigheter (cirka 30% av alla kommuner) Carrier-grade nätverksadressöversättning ( NAT ) förmåga att aktivera flexibel IPv4 - till - IPv6 migration. 31% ökning av bandbredd per år och hushåll för kommande 5 åren Medel kapacitet per hushåll från cirka 3 Mbps till 8 Mbps

24 Stadsnätsstöd för OTT produktion Driftsätt Intelligent Policy Enforcement (IPE) lösningar för nätverksoperatörer, som utnyttjar Deep Packet Inspection ( DPI ) Gå från " användarbaserad till "värdebaserad" prissättning av tjänster Threat management Identifiera och minska hot från molnproduktion snabbt, innan de påverkar QoS Övervaka stora volymer av nätverkstrafik, inklusive asymmetriska dataflöden, för att upptäcka obehörig trafik i realtid 24

25 Stadsnätsstöd för OTT produktion IP direkt över Dense Wavelength Division Multiplexing ( DWDM ) för att skära ned på mängden utrustning som behövs och förenkla drift och provisionering. Multilayer kontrollplan som gör tjänsteleverantörer att integrera förvaltningen av IP- och optiska nätverk och intelligent dela relevant information. Mänsklig inblandning vid provisionering bör elimineras Måste veta vad som går I näten och att utlovat SLA produceras hela tiden. 25

26 Sammanfattning Hushåll (OTT) Stadsnät och infrastruktur skall kunna leverera Hög tillgänglighet, Hög bandbredd, Låg fördröjning Kostnadseffektiv skalbarhet, Snabb implementering 26

27 Sammanfattning Hushåll (OTT) Stadsnät och infrastruktur skall kunna leverera Olika tjänster med olika SLA, Monitorering av producerad och levererad trafik, 27

28 Företag och molntjänster? Fyra av tio svenska företag köper molntjänster och hälften så många, 20 procent, använder sig av gratis molntjänster. Produktion av molntjänster har ökat Internettrafiken så att den konsumerar över 85% av företagens WAN MPLS kapacitet Påverkar negativt kvarvarande bandbredd för tidskritiska applikationer (ERP) som fortfarande finns I deras egna produktion- - 28

29 Företag och Molnbaserade tjänster 2014 Vanligaste tjänster är Fillagring E-post Databbastjänster Enligt SCB Företagens användning av IT

30 Monitorering av Kvalitet på tjänster Databastjänster Microsoft SQL Kvalitet producerad On site Kvalitet via WAN och Moln Quality of service för Microsoft SQL Server, är cirka 10% lägre för användare över WAN och Internet. 30

31 Företag och traditionell Internet gateway Headquarter Datacenter Internet WAN Remote Office Remote Office Dedikerad Internet-trafik genom en begränsad uppsättning Internet-gateways Ger prestanda och tillgänglighet problem för företags användare runt om i världen som använder molnbaserade applikationer. 31

32 Moln anpassad Distribuerad Internet gateway WAN En distribuerad Internet gateway infrastruktur. Headquarter Datacenter Internet Remote Office Remote Office Ny Proxy funktion Direkta förbindelser, och lägre fördröjning till sina molnapplikationer, utan att offra säkerheten MPLS kapacitet för de egen producerade affärskritiska applikationer 32

33 Sammanfattning företag Stadsnät skall kunna leverera Hög tillgänglighet (99,9), SLA, Kvalitet, per tjänst Ökad Säkerhet, Samarbete mellan stadsnät, Snabb implementering, Ren kapacitet/svart fiber 33

34 Konsekvenser Stadsnät Stadsnät och infrastruktur skall kunna leverera Ökad tillgänglighet (99,9), Mer kapacitet/bandbredd, Mindre fördröjning, Fler tjänster med olika SLA, Ökad Monitorering/övervakning, Ökad Säkerhet, Kostnadseffektiv skalbarhet Automatiserad provisionering 34

35 Mer Detaljerad Information se SSNF Roadshow 1. Du anmäler dig till något av följande datum: 2. Örebro Jönköping Halmstad Stockholm 20 april 21 april 22 april 12 maj 3. Endast nätägare kan delta på denna Roadshow. Stockholm 12 maj är främst avsett för nätägare runt om Stockholm samt Norra Sverige. 35

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Finansiella highlights 2012 29 Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet

Läs mer

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport SUNET Strategigrupp för teknikområdet Rapport SUNET teknikstrategigrupp Hösten 2011 Förord SUNET:s styrelse har beslutat att ett strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skall genomföras.

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011 Innehåll 2 Finansiella highlights 2011 3 Detta hände 2011 22 Förvaltningsberättelse 28 Koncernens rapport över totalresultatet 1 4 Om IP-Only Framtidens

Läs mer

Cloudstrategins roll och betydelse

Cloudstrategins roll och betydelse 1(7) Cloudstrategins roll och betydelse Bertil Danared och Jan Hallgren Många organisationer har idag börjat att anamma vad cloudtjänster (eller molntjänster på svenska) kan erbjuda, även om de har kommit

Läs mer

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Tänk om. Tänk nytt. Förr sa man att alla vägar bär till Rom. Nu leder alla vägar till ett datacenter. Det mesta du gör i din verksamhet påverkar

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor FSPOS AG Kritisk Infrastruktur Datum för publicering: 2012-11-29 Rapporten finns att ladda ner på www.fspos.se. 2 SAMMANFATTNING Syftet

Läs mer

Tjänstekatalog. Vad gör sunet? Maria Häll föreståndare Sunet SUNET. Sunet erbjuder även sina användare användarvänliga

Tjänstekatalog. Vad gör sunet? Maria Häll föreståndare Sunet SUNET. Sunet erbjuder även sina användare användarvänliga Tjänstekatalog Vad gör sunet? Sunet (Swedish University Computer Network) har funnits sedan början av 1980-talet. Från att inledningsvis ha varit ett forsknings- och utvecklingsprojekt har Sunet utvecklats

Läs mer

IP-Only AB Företagspresentation

IP-Only AB Företagspresentation Företagspresentation Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av Telekomnyheterna,

Läs mer

Bredbandsstrategi 2013-04-19

Bredbandsstrategi 2013-04-19 Bredbandsstrategi 2013-04-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Mål... 3 2. Bakgrundsfakta... 3 2.1. Bredbands kapacitet... 4 2.2. Nätägare... 5 3. Stöd för bredbandsutbyggnad...

Läs mer

RADAR ADVISORY Radar Advisory

RADAR ADVISORY Radar Advisory RADAR ADVISORY OFFICE365 Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under

Läs mer

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber Årsredovisning 2013 Möt framtiden med fiber Innehållsförteckning 2 Finansiella highlights 2013 22 Förvaltningsberättelse 3 Affärsidé, strategi och mål 30 Koncernens rapport över totalresultatet 4 VD har

Läs mer

STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5. Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9

STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5. Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9 STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5 Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9 Molnlösningarna ligger rätt i tiden Sidan 10 ÖstgötaTrafikens IT går som på räls Sidan 13 Summit

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

SOFTWARE AS A SERVICE

SOFTWARE AS A SERVICE SOFTWARE AS A SERVICE En granskning av för- och nackdelar Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: 2012-06-01 Författare: Nina Ternby och Amanda Wiiala Handledare: Markus Lahtinen

Läs mer

Frågor att beakta inom infrastruktur vid anskaffning och användning av molntjänster RIKTLINJER

Frågor att beakta inom infrastruktur vid anskaffning och användning av molntjänster RIKTLINJER Frågor att beakta inom infrastruktur vid anskaffning och användning av molntjänster RIKTLINJER Powered by Dataföreningen Version 1.0-2011-03-14 Det här dokumentet är licensierat under Creative Commons

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Stockholms öppna nät. Ett öppet stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett

Läs mer

En presentation av. Cisco Systems i Sverige

En presentation av. Cisco Systems i Sverige En presentation av Cisco Systems i Sverige Nu startar vi en ny revolution. 1984 startade vi en revolution för kommunikation. Det var då datorer för första gången kunde dela data genom att koppla ihop

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 nternati Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-08 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät. Ett öppet Stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett supersnabbt

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

Säkerhet. Hoten mot informationsnäten att bedöma och hantera risker.

Säkerhet. Hoten mot informationsnäten att bedöma och hantera risker. Säkerhet. Hoten mot informationsnäten att bedöma och hantera risker. 2 Hur skapar du det säkra nätverket? IT-säkerhet är en fråga om att bedöma och hantera den risk som företaget utsätts för det som vanligtvis

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer