CLOUD COMPUTING. Emelie Oskarsson (emeos081), Klass: IT1 (Civilingenjör Informationsteknologi, årskurs 1) Skola: Linköpings Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CLOUD COMPUTING. Emelie Oskarsson (emeos081), Klass: IT1 (Civilingenjör Informationsteknologi, årskurs 1) Skola: Linköpings Universitet"

Transkript

1 CLOUD COMPUTING Författare: Anna Karlsson (annka673), Emelie Oskarsson (emeos081), Klass: IT1 (Civilingenjör Informationsteknologi, årskurs 1) Skola: Linköpings Universitet Ort: Linköping

2 Bild på titelsida; Namn : dglxasset.aspx Källa: Clip Art, sökord: moln, orkaner Skapad: :00:00

3 Sammanfattning Cloud computing ( molntjänster på svenska) kan man egentligen säga är Internet som är baserad på utveckling och användning av datateknik. Exempelvis: processorkraft, lagring och olika funktioner. Det som erbjuds är olika tjänster på Internet. Användaren behöver inte ha någon kunskap i hur tekniken och infrastrukturen runt omkring fungerar, allt detta sköts i molnet. Ett exempel på en sådan tjänst är Google Apps, vars applikationer användaren kommer åt från sin webbläsare, applikationernas programvara finns på Googles servrar och behöver varken installeras eller underhållas av användaren. I vår rapport har vi förklarat tekniken bakom molnet, fördelar respektive nackdelar, säkerheten kring användandet samt hur framtidsutsikterna ser ut.

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund Frågeställning Syfte Metod med eventuella avgränsningar Resultat Tekniken bakom molnen Hur det används idag Vad det finns för nackdelar med det/brister i säkerheten Vilka är fördelarna och hur ser framtiden för molnen ut? Avslutning Referenslista (Källförteckning) Källor Bilder... 16

5 Projektrapport annka673, emeos (16) 1 Inledning och bakgrund Cloud computing är en ny trend som kommer att förändra vårt användande av datorer och Internet. Den stora förändringen ligger i hur vi sparar våra program och hur vi använder våra applikationer. I stället för att ha all information på våra egna datorer kommer man att spara det i det s.k molnet en samling av datorer och servrar som man kan komma åt via Internet. Cloud computing, eller molntjänster som vi kallar det, här finns filer och applikationer i ett moln som består av tusentals datorer och servrar som är sammankopplade och tillgängligt via Internet. Med dessa molntjänster är vi inte längre bundna till våra egna skrivbord på våra egna datorer, vi kommer åt våra program och dokument var vi än befinner oss på jorden. Tekniken består av gemensamma datorresurser istället för lokala servrar. Men hur går det till och vad finns egentligen inuti det vi kallar molnet? Är det säkert att använda? 1.1 Frågeställningar Hur fungerar tekniken bakom molnet? Hur används molntjänster idag? Vilka för- och nackdelar finns det med molnet? Hur säkra är molntjänster? Hur ser framtiden ut? 5(16)

6 Projektrapport annka673, emeos (16) 2 Syfte Det vi har strävat efter är att skapa en bra uppfattning om vad fenomenet Cloud computing handlar om, varför det har blivit en hype och vad det finns för möjligheter med att använda sig av dess teknik. Vi vill att läsaren, efter att ha läst vår rapport, ska kunna bilda sig en uppfattning om vilka möjligheter som finns men även ha tagit del av de negativa aspekterna såsom de som rör säkerheten. 6(16)

7 Projektrapport annka673, emeos (16) 3 Metod med eventuella avgränsningar I vår rapport har vi bland annat beskrivit hur tekniken kring molnet ser ut, hur det fungerar och varför användningen av molnet blivit (och blir) mer och mer populärt. För att ta reda på information och läsa oss in på ämnet har vi dels läst om fenomenet på Internet på olika företagshemsidor samt i vetenskapliga artiklar och även i böcker. Det finns en hel uppsjö av artiklar och information om molnet på Internet så vi har varit noga med att se vem eller vilka som står bakom artikeln för att kunna bilda oss en så objektiv bild som möjligt. 7(16)

8 Projektrapport annka673, emeos (16) 4 Resultat 4.1 Tekniken bakom molnen Tekniken bakom molntjänsterna består av gemensamma datorresurser istället för lokala servrar. För att ett system ska klassas som moln måste även manuell drift vara ersatt av automatiska processer och det är just denna automatisering av många driftsuppgifter som är speciellt för begreppet molntjänster. Ett system som kräver mänsklig administration är inte ett moln. [1] Men hur går det till och vad finns egentligen inuti det vi kallar molnet? Bild 1 Alla tjänster finns i molnet och användarna kommer åt dessa tjänster via sina egna datorer. Hårdvaran och allt arbete sköts av centrala datacentraler som sedan levererar tjänsterna till användarna. Många av grunderna till molntjänsterna är lånade från andra system och koncept [2]. För att få en förståelse för hur allt hänger ihop tänkte vi förklara de olika komponenterna i molnet och beskriva deras betydelse. Det finns flera föreslagna modeller som förklarar hur systemet bakom molntjänster ser ut. Flera stycken har dock gemensamma komponenter och är väldigt lika Vi har valt att förklara uppbyggnaden efter föreslagen modell i Toward a Unified Ontology of Cloud Computing [2] (se bild 2 på nästa sida). 8(16)

9 Projektrapport annka673, emeos (16) Bild 2 Bilden beskriver fem lager. Varje lager innehåller en eller flera molntjänster. Varje överliggande lager kan sättas ihop utav tjänster som finns i de undre lagren [2]. 1. Applikationslagret (Cloud Application Layer) Applikationslagret benämns ofta som Software as a Service (SaaS) [2][3][4]. Det är en programvara som distribueras över Internet. [2] Tekniken finns i molnet och levereras till användaren i form av en tjänst. Applikationslagret i molnet är det som är mest synligt för användaren. Här kan man exempelvis logga in på en webportal för att komma åt sina konton, exempelvis sitt mailkonto. Ibland tas avgifter ut för att använda tjänsterna, men det finns även de som tillhandahåller tjänster gratis, då oftast med begränsat utrymme, Gmail [7], Dropbox [8] och Hotmail [9] bland annat. 2. Plattform (Cloud Software Environment) Det andra lagret i bilden ovan kallas ofta för PaaS (Platform as a Service)[3][6]. Användarna för lagret som innehåller plattformen är de som utvecklar molnapplikationer. De implementerar sina applikationer och distribuerar dem i molnet. Leverantörerna av plattformsmjukvaran ser till att utvecklarna får en programmeringsbar miljö att arbeta i samt ser till att de får ett API (Application Programming Interface) som beskriver hur de angränsande lagren kommunicerar. Ett tydligt API underlättar och snabbar på utbyggnaden av applikationer. [2] 3. Infrastruktur (Cloud Software Infrastructure Detta lager består av tre delar eller tre kategorier. a. Dataresurer (Computational Resources) Benämns ofta IaaS (Infrastructure as a Service)[2][3][6]. Här finns de beräkningsmässiga resurser som krävs för att tillhandahålla tjänsterna. Oftast används virtuella maskiner. b. Datalagring (Data Storage) Datalagring, eller DaaS (Data Storage as a Service), tillhandahåller infrastruktur och resurser för datalagring via s.k remote access, vilket betyder att man kan komma åt 9(16)

10 Projektrapport annka673, emeos (16) datalagringen via Internet var man än befinner sig. c. Kommunikation (Communication) Kommunikationsdelen i lagret, CaaS (Communication as a Service), handlar om att det ska säkerhetsställas en viss kvalité på tjänsten. Exempel på detta är att garanterad bandbredd, maximal fördröjning, säkerhet och kryptering. 4. Mjukvara (Software Kerner) Det är detta lager som tillhandahåller den mjukvara som är nödvändig för de fysiska servrarna. Till skillnad mor dataresurslagret ovan så är denna mjukvara aldrig synlig för applikationsutvecklarna. 5. Hårdvara (Firmware/Hardware) Det här lagret omfattar de fysiska servrarna och man skulle man kunna säga att de är molnets ryggrad. De som använder sig av dessa är ofta stora företag med stora IT krav som är i behov att hyra Hardware as a Service (HaaS). Leverantörerna driver, administrerar och uppgraderar hårdvaran åt sina kunder. Detta är alltså ett förslag på hur molntjänsterna fungerar, från det översta lagret ner till grunden. Nu vet vi lite mer om hur det hela är uppbyggt, men hur används tekniken idag? 10(16)

11 Projektrapport annka673, emeos (16) 4.2 Hur det används idag En del jämför datamolnets framfart som den största händelsen sedan datorn slog igenom. Att vi i framtiden kommer att se på vårt användande av datormoln som vi idag ser på vår användning av el idag. Men i dagsläget finns det många frågetecken kring hur molntjänster verkligen kommer att se ut, hur mycket av vår data vi egentligen vågar att anförtro till företag [10]. Antalet tjänster i molen ökar i dagsläget hela tiden allt eftersom fler och fler upptäcker fördelarna med dem. Molnet och dess tjänster är idag väldigt omtalat i medier. Till och med en del av Sveriges kommuner har börjat använda sig av molnet, främsta andledningen till det är den ekonomiska aspekten. Till kritiker som tycker att man borde tänka mer på säkerheten, svarar de att molnet är säkrare än de system de använder idag. [11] Det finns i dagsläget ett brett utbud av molntjänster att välja mellan både stora och mindre företag ser möjligheterna och har gett sig in i molnbranschen. När det kommer till s.k. lagringstjänster i molnet så har olika lagringstjänster olika begränsningar för lagringsutrymme och kostnader. Vissa har ett fast lagringsutrymme och kostnader som Diino, Dropbox och Google Dokument med flera. Andra har ett rörligt lagringsutrymme då du endast betalar för det du använder, exempel Amazon S3 och Nirvanix Storage Delivery. Sen har Microsoft sin gratistjänst, Live Skydrive med 25GB i lagringsutrymme. [12] Molntjänster är mer utbrett i dagsläget än vad många tror och många använder dessa tjänster dagligen, som exempel finns Google Calendar vilken är den mest populära kalendern på Internet idag. Anledningen till det är nog just för att det är enkelt att synkronisera sin egen kalender med andras samt att det är gratis. Men såklart har även Yahoo, Microsoft och Apple med flera sina egna molnbaserade kalendrar. Andra saker som ofta är molnbaserade är olika mail-tjänster: Gmail och Hotmail är exempel på det, YouTube är också ett exempel som använder sig av molnet. Molnet tillhandahåller alla möjliga olika typer utav tjänster, alltifrån tidsbokning hos läkaren eller frisören till att få hjälp med att göra listor för t.ex. matinköp. [1] Detta kan underlätta mycket i vardagen eftersom man kan komma åt dessa tjänster var man än befinner sig. 11(16)

12 Projektrapport annka673, emeos (16) 4.3 Vad det finns för nackdelar med det/brister i säkerheten 2009 var ett dystert år för molntjänster; Google Apps låg nere i 22 h när det blev överbelastning vid en en routeruppdatering, användarna av Sidekick blev av med sitt material samt Logicas största serverhall fick strömavbrott som orsakades av ett hårdvaruproblem. [13] Detta är allvarliga problem som inte får inträffa för att vi ska våga lagra till exempel företagsinformation eller privata bilder i molnet. Kravet som man ska ställa på en molntjänst måste därför vara mycket hög, för vi vill ju alltid kunna komma åt den information som finns där. Kravet man ska ställa på en molntjänst är att den ska vara tillgånglig 99,9 %, dvs. får inte ligga nere mer än åtta timmar och fyrtiofem minuter. De vanligaste orsakerna till fel i molntjänster är: hårdvarufel i huvudutrustningen så som serverhårdvara, strömförsörjning eller kylning, att reservsystem inte fungerar, nätverk som drabbas av fysiska störningar som t.ex. att en kabel går av, både yttre och inre angrepp med ett specifikt mål, sen finns det också andra oavsiktliga fel som t.ex. så är inte den mänskliga faktorn en ovanlig felkälla. [13][14] Som ni märker finns det en del att jobba på när det gäller molntjänster, de måste bli både säkrare och vara tillgängliga så gott som hela tiden. För att företag som erbjuder molntjänster ska kunna ge kunderna trygghet så vill de certifiera sig. I dagsläget finns ingen certifiering som riktar sig just till molntjänster. De företag som vill certifiera sig som säkra molntjänster gör det genom ISO 27001, om ett fel då skulle inträffa så måste det göras ett grundligt uppföljningsarbete. Men även om det kanske ser bra ut så ger det inga praktiska garantier. [13] I Sverige har det har skapats ett kompetensnätverk med riktlinjer för hur molntjänster ska drivas, Cloud Sweden som finns på bland annat LinkedIn och Twitter[15]. Den kanske allra viktigaste aspekten ur säkerhetssynpunkt är att obehöriga inte ska kunna komma åt den information som läggs upp i molnet eller att informationen försvinner. Företagen har olika lösningar på dessa problem, Google speglar all sin information på flera datacenter så att datacenter kunna försvinna utan att någon information skulle gå förlorad, enligt Google. Microsofts lösning på problemet är att bygga sitt datacenter för Windows Azure i par, i Europa finns Business Productivity Online som är en kommunikationsplattform köras från både Amsterdam och Dublin. Azure s utformning bygger på virtuella servrar i botten som har ett kodlager över sig som skalar ut de virtuella instanserna. Det innebär att en plattform med hårdvara kan slås ut utan att ett enskilt program slutar att fingera. [13][14] Nu vet vi lite mer och vad leverantörerna för molntjänsterna har att jobba på, var det finns brister. Men vilka är då fördelarna med att använda sig utav molntjänster? 12(16)

13 Projektrapport annka673, emeos (16) 4.4 Vilka är fördelarna och hur ser framtiden för molnen ut? Det finns många fördelar med att använda sig av molntjänster, vi tänkte lista upp några. Billigare och miljövänligare datorer. Eftersom stor del av hårdvaran och även operativsystemen kommer kunna läggas i molnet så kommer det ställa mindre krav på prestandan på våra egna datorer. De kommer innehålla mindre, priset kommer då bli lägre och miljöpåverkan kommer minska. Prestandan kommer även bli bättre för användaren. Lägre infrastrukturkostnader för företag Företagen kommer inte längre behöva investera i stora servrar, de kommer kunna använda molnen som lagringsutrymme. När de sen behöver utökat utrymme är det bara att köpa mer. Färre problem med att underhålla systemen Det kommer bli mindre hårdvara (färre servrar) att bry sig om och mjukvaran kommer finnas i molnen. Det kommer inte finnas någon mjukvara för IT-avdelningarna att bry sig om, helt enkelt! Obegränsat utrymme Molnen erbjuder obegränsat utrymme. I molnen finns hundratalas petabyte med utrymme.[1] Med tanke på att en petabyte är en miljon gigabyte så går det inte att jämföra med utrymmet på enskilda datorer. Säkerheten Vi har tidigare tagit upp de negativa aspekterna med säkerheten. Men det finns även fördelar med molnen som gör säkerheten högre. Exempelvis om en hårddisk kraschar, säg att vår personliga hårddisk kraschar, då kan all data gå förlorad. I molnen finns det alltid dubbletter av all data, så om en server kraschar där finns det alltid en upplaga kvar. Detta innebär också att molnet kan användas som en back-up till ens dator. Även om datorn kraschar så finns informationen kvar i molnet. Tillgången till data Som vi tidigare sagt, vi kommer åt våra program och dokument var vi än befinner oss på jorden. Vi är inte låsta till våra egna skrivbord. Hur ser då framtiden ut för molntjänsterna? Eftersom att säkerhetsfrågorna är många så skyndar företagen långsamt. Jesper Frederiksen på Google Enterprise EMEA sa i en intervju 2009 att de ekonomiska fördelarna med molntjänsterna är för stora för att ignoreras. [16] Moltjänster underlättar och sparar pengar, så varför inte satsa på molntjänsterna fullt ut på en gång? Oron för säkerheten är just en av anledningarna. Men även att man ständigt är beroende av en internetuppkoppling. Blir det driftsstörningar hos internetleverantören kommer arbetet stå still och innan man hittat en lösning på det problemet kommer förtroendet för molntjänster att fortsätta växa långsamt. 13(16)

14 Projektrapport annka673, emeos (16) 5 Avslutning Vi själva tror att molntjänster kommer att få sitt stora genombrott inom några år. Men det stora problemet är att Internetuppkopplingarna är för ostabila, vilket vi själva märkt när vi använt oss av molntjänster som till exempel Dropbox. Dropbox underlättar gruppkommunikation då det är väldigt enkelt att dela med sig av material som alla lätt kommer åt. Eftersom att man inte är bunden till sin egen dator, kan man ta del av information som läggs upp var man än är. Så länge man har utrustning med Internetuppkoppling så kan man komma åt molntjänster, vilket gör att man inte ens behöver en dator utan det räcker med en mobil, surfplatta eller dylikt. Men det stora problemet är ju just det att utan Internetuppkoppling så kommer man inte åt någonting. Då står arbetet still. Så om t.ex. ett företag har all sin hårdvara och mjukvara i molnet och Internet ligger nere leder det till att de inte kommer att kunna utföra sitt arbete. Som i sin tur kan leda till stora förseningar och förluster för företaget. De företagen har att vinna ekonomiskt på att investera i molntjänster är att det är enkelt att köpa mer utrymme om det behövs och vice versa. De behöver alltså inte själva investera i nya servrar utan de kan öka på utrymmet de redan har. Ett annat problem vi ser är till hur stor del man vill lägga sina privata filer i molnet, som t.ex. privata bilder m.m. Molntjänsterna man använder måste kunna garantera den säkerheten som krävs för att både privatpersoner och företag ska våga lägga upp känslig information. Slutligen så spår vi mycket molniga framtidsutsikter utan uppehåll i Sverige och globalt sett, i form av olika applikationer och tjänster som underlättar kommunikationen och förenklar vardagen. Men också i form av ett gigantiskt lagringsutrymme där man inte behöver vara rädd att ens information ska gå förlorad. 14(16)

15 Projektrapport annka673, emeos (16) 6 Referenslista (Källförteckning) 6.1 Källor [1] Miller, Michael (2008). Cloud computing: web-based applications that change the way you work and collaborate online. Indianapolis. [2] Youseff, Lamia; Butrico, Maria; Da Silva, Dilma (2008). Toward a Unified Ontology of Cloud Computing <http://freedomhui.com/wpcontent/uploads/2010/03/cloudontology.pdf> [3] Kecskemeti, Gabor; Terstyanzky, Gabor; Kacsuk, Peter; Neméth, Zsolt. An approach for virtual appliance distribution for service deployment. Future Generation Computer Systems, Volume 27, Issue 3, March, [4] Armbrust, Michael et al. (2009) Above the Clouds; A Berkely View of Cloud Computing <http://www.eecs.berkeley.edu/pubs/techrpts/2009/eecs html> [5] Jaeger, Paul T et al. Where is the cloud? Geography, economics, environment, and jurisdiction in cloud computing First Monday Volume 14 number 5, May <http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewarticle/2456/2 171> [6] Armbrust, Michael et al. A view of Cloud Computing Communications of the ACM, Volume 53, Number 4, April <http://delivery.acm.org/ / / /p50 armbrust.pdf?key1= &key2= &coll=dl&dl=acm&ip= &CFID= &CFTOKEN= > [7] [8] [9] [10] Augustsson, Tomas, " It-molnet tar över" Svenska Dagbladet, [11] [12] Söderlind, Mikael (2010) 12 sätt att lagra i molnet. TechWorld, #8 2010, s.31. [13] Magnusson, Anders (2010). Ökad risk med data i molnet. TechWorld, #1 2010, s.50. [14] Kevin T. McDonald (2010) Above the Clouds: Managing Risk in the World of Cloud Computing, IT Governance 2010, Citation ISBN: [15] [16] Magnusson, Anders <http://techworld.idg.se/2.2524/ /experterna-ar-eniga-molnet-ar-framtiden> (Hämtad: ) 15(16)

16 Projektrapport annka673, emeos (16) 6.2 Bilder Bild 1: Youseff, Lamia; Butrico, Maria; Da Silva, Dilma (2008). Toward a Unified Ontology of Cloud Computing <http://freedomhui.com/wpcontent/uploads/2010/03/cloudontology.pdf> Bild 2: 16(16)

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Är Cloud Computing intressant? 40 % tillväxt globalt 2009. Blir likadant i Sverige! Computer Sweden/IDC 2009-03-06 USA 2008 23

Läs mer

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster Cloud Sweden Oberoende kompetensnätverk Analys & Konsultbolag Leverantörer Kunder Dataföreningen Startat i mars 2010 Predrag

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus?

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Förvirringen ökar kring vad Cloud Computing egentligen är HÖG TID ATT KATEGORISERA Stratus betyder dimmoln och nimbus betyder ovädersmoln kanske

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips Jätteguide till molnets 9 bästa näthårddiskar 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips. Frågor och svar om näthårddiskar De nya nätdiskarna ger dig mer utrymme och fler

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International.

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International. Molnet - en fluga eller här för att stanna Lars Backhans vice VD Radar Group International. Agenda Vad är molnet? Vilka möjligheter ger molnet dig och ditt företag? Vilka begrepp används? (Saas, PaaS,

Läs mer

Cloud based operating systems

Cloud based operating systems TDTS09 Cloud based operating systems "computation may someday be organized as a public utility" John McCarthy - 1960 Daniel Nilsson danni701@student.liu.se Oskar Solsjö oskpa039@student.liu.se 2011-02-23

Läs mer

Varför är jag här? Presentera projektet. SUNETS moln kontra andra moln behandlas inte. Prata lite om Windows 10 och molnet.

Varför är jag här? Presentera projektet. SUNETS moln kontra andra moln behandlas inte. Prata lite om Windows 10 och molnet. 2015-10-15 Varför är jag här? Presentera projektet Prata lite om Windows 10 och molnet SUNETS moln kontra andra moln behandlas inte i projektet Närliggande SUNET projekt? Deployment Windows forum Mikael

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

[VIRTUAL APPLICATION]

[VIRTUAL APPLICATION] rva Red Cloud IT AB Juha Jurvanen whitepaper [VIRTUAL APPLICATION] rcloud Virtual Application r C l o u d V i r t u a l A p p l i c a t i o n 2 Innehåll Inledning... 3 VDI och rva... 3 Internet... 3 Uppkoppling...

Läs mer

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23 Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI Mallversion 1.0 2009-09-23 Datormolnet och SMHI Hösten 2009 - en teknisk utredning om molntjänster Under vintern 2009/2010 - ett

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Vad finns det för fördelar och nackdelar med molnet? Hur upplever IT-företag dessa?

Vad finns det för fördelar och nackdelar med molnet? Hur upplever IT-företag dessa? Örebro universitet Handelshögskolan - Informatik Uppsatsarbete, 15 hp Handledare: Ella Kolkowska Examinator: Anders Avdic HT13, 2014-01-09 Vad finns det för fördelar och nackdelar med molnet? Hur upplever

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL?

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Juridik och IT i kommunerna, den 14 mars 2013 Ingela Alverfors, jurist Adolf Slama, IT-säkerhetsspecialist Dagens agenda Molntjänster Mobila enheter Sociala

Läs mer

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR.

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. MOLNET: FRÅGAN ÄR INTE OM, UTAN NÄR? OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING? INNEHÅLL 03 Varför molnet? 04 Varför Microsofts molntjänster? 05 Kundperspektiv: Kostnadseffektivitet, flexibilitet

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft Med Microsoft mot molnet Anders Långberg Specialist Säljare - Microsoft 2 Tech Data Confidential ..This company has always had a big vision to help people realize their full potential. In the earliest

Läs mer

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Avtalstypen Molntjänst - Funktionalitet online via Internet - Köp av/ abonnemang på en tjänst - Olika innehåll, olika nivåer SaaS,

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

SNITS-Lunch. Säkerhet & webb 2013-10-08

SNITS-Lunch. Säkerhet & webb 2013-10-08 SNITS-Lunch Säkerhet & webb 2013-10-08 Kort om ÅF ÅF i Karlstad idag! Vi är ca 150 varav 50 inom IT Automation Elkraft Mekanik Industriell IT Process och miljö IT och telekom Energi Industri Automotive

Läs mer

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware Malmö 22 oktober Agenda vtour 2014 08.30 Registrering med kaffe Registrering samt kaffe med smörgås 09.00 Senaste nytt från VMworld Vi går kort igenom de viktigaste

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Så skapar du en privat nätdisk

Så skapar du en privat nätdisk Så skapar du en privat nätdisk 7 Säkrare än Dropbox och Skydrive 7 Nå filerna via mobil och surfplatta 7 Stor guide till gratistjänsten Tonido. Smarta Tonido skapar en privata nätdisk utan kostnad Visst

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Windows 8 och det nya arbetslivet Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Verkligheten? people Hemma På arbetet Windows 8 Demo Nya mobila lösningar Samma upplevelse på alla datorer* Folder Re-Direct

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån Operativsystem DOS DiskOperatingSystem - ett jobb i taget. Dagens Operativsystem - prioriterar olika jobb. Om ett jobb pausas körs ett annat. Operativsystems viktigaste funktion är att bilda gränssnitt

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser - ett samtal om vilka möjligheter som finns inom respektive avtalsform Henrik Byström Kundansvarig Microsoft Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Microsoft

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Inlämningsarbete Case. Innehåll Bakgrund bedömning inlämningsarbete... 2 Inlämnade arbeten... 4

Inlämningsarbete Case. Innehåll Bakgrund bedömning inlämningsarbete... 2 Inlämnade arbeten... 4 Inlämningsarbete Case Innehåll Bakgrund bedömning inlämningsarbete... 2 Inlämnade arbeten... 4 1 Bakgrund bedömning inlämningsarbete Syfte: Eftersom det står i betygskriterierna att för VG skall deltagaren

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem.

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem. 1 Jobbet har slutat vara något vi går till och det är numera något vi gör. Våra kollegor är vana att använda ny teknik hemma, de vill nu göra det på jobbet. Helst vill de dessutom jobba från sina enheter

Läs mer

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy Agenda Vårt företag är mycket bättre skyddat än tidigare. Windows Small Business Server 2011 Essentials har gjort oss trygga att utnyttja effektiva lösningar som fjärråtkomst utan att ge avkall på säkerheten.

Läs mer

Kort version - Google Kalender för KullensPK

Kort version - Google Kalender för KullensPK Kort version - Google Kalender för KullensPK Datum: 2015-03-02 Sammanställt av Peter Ardemalm Innehållsförteckning Kort version - Google Kalender för KullensPK... 1 Så synkar du KullensPK i Google Kalender

Läs mer

Att tämja odjuret mobil fildelning

Att tämja odjuret mobil fildelning White paper Fil- och nätverkstjänster Att tämja odjuret mobil fildelning Vem låter du hantera företagets resurser? Mobil filåtkomst och delning är rykande hett, och håller på att bli en absolut nödvändighet

Läs mer

inom svenska organisationer

inom svenska organisationer Användandet av ickesanktionerade molnapplikationer inom svenska organisationer within Swedish corporations Mastersuppsats i informatik Rapport nr. 2014:088 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet Institutionen

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Virtualisering av resurser i en yrkeshögskola. Jonas Rautelius

Virtualisering av resurser i en yrkeshögskola. Jonas Rautelius Virtualisering av resurser i en yrkeshögskola Jonas Rautelius Informations- och medieteknik 2014 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informations- och medieteknik Identifikationsnummer: 4099 Författare:

Läs mer

Att integrera eller INTE inte grera det är frågan?

Att integrera eller INTE inte grera det är frågan? Att integrera eller INTE inte grera det är frågan? Även i molnet! Speciellt om det finns gamla synder i källaren /pm3 +Cloud Sweden Agenda Inledning / Integration Molnet Integration i Molnet Hur få ihop

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

NETHOUSE. Vi är IT- och managementkonsulter. affärskritiska lösningar.

NETHOUSE. Vi är IT- och managementkonsulter. affärskritiska lösningar. NETHOUSE Vi är IT- och managementkonsulter. Vi arbetar med affärskritiska lösningar. AGENDA Kort om Nethouse (8.00-8.15) Vad gör vi? (8.15-9.15) Återsamling (9.15-9.30) KORT OM NETHOUSE Kundfördelning

Läs mer

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS)

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Microsoft Online Services Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Fördelar med BPOS Alltid senaste versionen Exchange 2007 Exchange 2010 Lätt att komma igång Icke-MS plattform till Exchange

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Universitetet och Datainspektionen i Molnet

Universitetet och Datainspektionen i Molnet 15 och 16 april 2015 Universitetet och Datainspektionen i Molnet reflektioner över en gryende praxis Göteborgs universitet Definition från Wikipedia Datormoln molntjänster - är IT-tjänster som tillhandahålls

Läs mer

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Sikta högt Nå molnet HP Reseller Option Kit

Sikta högt Nå molnet HP Reseller Option Kit 1 Sikta högt Nå molnet HP Reseller Option Kit Upplev molnanpassad styrka och kapacitet Dagens företag är intresserade av mer än bara virtualisering. De vill utnyttja möjligheterna med modern IT. De vill

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 eklient plattform standard klassificering av klienter 1 av 13 eklient plattform standard klassificering av klienter 2 av 13 Innehåll Historik... Fel! Bokmärket

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron.

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron. Katalog 2013 Lagringssystem Upp till 288TB i ett kabinett SAN, NAS och DAS lösningar Automatisk failover mellan redundanta system server 1U till 5U 1 till 8 processorer Single, Microcloud, Twin eller Blade

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER 365 Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT MOLNTJÄNSTER Att vara «Best Companion» förpliktar 365 365 är en tjänsteportfölj speciellt anpassad för stadsnät. Detta innebär att möta specifika

Läs mer

Lagring i molnet. Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantec Nordic AB

Lagring i molnet. Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantec Nordic AB Lagring i molnet Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantec Nordic AB Först: Symantec har SaaS-tjänster* (*Storage as a Service) I Symantec Protection Network ingår Symantec Online Storage Symantec

Läs mer

Vad betyder molnet för framtida IT-yrken

Vad betyder molnet för framtida IT-yrken Dataföreningen Vad betyder molnet för framtida IT-yrken Stockholm 2009-03-12 Denna rapport är konfidentiell och avsedd enbart för den klient till vilken den är adresserad Agenda Molnet förutspås skapa

Läs mer

EXAMENSARBETE. Säkerhetsrisker vid användning av molntjänster. Oscar Sundström 2014. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Säkerhetsrisker vid användning av molntjänster. Oscar Sundström 2014. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Säkerhetsrisker vid användning av molntjänster Oscar Sundström 2014 Filosofie kandidatexamen Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Förord Denna uppsats är ett

Läs mer

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware. Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.com 14. november 2010 page 1 Agenda Kort om Proact Göteborgs Universitet

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Tekniken en djungel. Apple Id, Gmail, Hotmail, Icloud, Appar, Appstore, Itunes, säkerhet, molntjänster, WiFi

Tekniken en djungel. Apple Id, Gmail, Hotmail, Icloud, Appar, Appstore, Itunes, säkerhet, molntjänster, WiFi Tekniken en djungel Apple Id, Gmail, Hotmail, Icloud, Appar, Appstore, Itunes, säkerhet, molntjänster, WiFi Av Linda Kurdve Rödeby skolområde 2015-01-07 Problem vi stöter på med tekniken idag i vår vardag

Läs mer

En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige

En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige 08-51 90 90 00 www.vklass.com Synliggjort lärande med Vklass - föräldrar och barn älskar det Tänk dig att kunna ta upp din surfplatta eller

Läs mer

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved.

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved. Långtidsprognos Tjänster i Molnet Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar Siemens AG 2013. All rights reserved. Headline and single large image Nils Sjöholm Siemens Healthcare Business Manager

Läs mer

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter. v.2 Compact talk Programvaran som integrerar Compact Hissautomater med överliggande system Compact Talk gör det enkelt att till låg kostnad integrera Compact Hissautomater med ett överliggande system som

Läs mer

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord 1 (26) Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord Koneo Box 327, Sylveniusgatan 5 751 05 Uppsala Telefon 018-66 01 00 Fax 018-66 01 01 E-post info.uppsala@koneo.se Org nr 556528-0079 2 (26) Innehåll

Läs mer

Skydda din Dropbox med säker kryptering!

Skydda din Dropbox med säker kryptering! Skydda din Dropbox med säker kryptering! 7 Stoppa NSA:s övervakning 7 Funkar med valfri molntjänst 7 Stor guide till gratistjänsten Boxcryptor. Boxcryptor skyddar dina filer i molnet Är du orolig att någon

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Ibas forensics Mobila enheter 2013-02-19

Ibas forensics Mobila enheter 2013-02-19 Ibas forensics Mobila enheter Torbjörn Lofterud, Computer forensics analyst @ Ibas Kroll Ontrack Torbjorn.Lofterud@ibas.se 2013-02-19 Om Ibas Grundat 1978 Ägare: Kroll Ontrack Affärsområden - Data Recovery

Läs mer

Storegate MOLNTJÄNSTER FÖR MEDVETNA FÖRETAG. Storegate AB, NetPort Science Park, Pirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN, Sverige www.storegate.

Storegate MOLNTJÄNSTER FÖR MEDVETNA FÖRETAG. Storegate AB, NetPort Science Park, Pirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN, Sverige www.storegate. Storegate MOLNTJÄNSTER FÖR MEDVETNA FÖRETAG Storegate AB, NetPort Science Park, Pirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN, Sverige www.storegate.se Molntjänster för medvetna företag När tjänsterna i molnet slog igenom

Läs mer

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5)

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2011-02-22 VERSION 0.1 Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU Live@edu är samlingsnamnet på ett antal molntjänster. Tjänsterna handlar till stor del om att man på ett enkelt sätt hittar

Läs mer