CLOUD COMPUTING. Emelie Oskarsson (emeos081), Klass: IT1 (Civilingenjör Informationsteknologi, årskurs 1) Skola: Linköpings Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CLOUD COMPUTING. Emelie Oskarsson (emeos081), Klass: IT1 (Civilingenjör Informationsteknologi, årskurs 1) Skola: Linköpings Universitet"

Transkript

1 CLOUD COMPUTING Författare: Anna Karlsson (annka673), Emelie Oskarsson (emeos081), Klass: IT1 (Civilingenjör Informationsteknologi, årskurs 1) Skola: Linköpings Universitet Ort: Linköping

2 Bild på titelsida; Namn : dglxasset.aspx Källa: Clip Art, sökord: moln, orkaner Skapad: :00:00

3 Sammanfattning Cloud computing ( molntjänster på svenska) kan man egentligen säga är Internet som är baserad på utveckling och användning av datateknik. Exempelvis: processorkraft, lagring och olika funktioner. Det som erbjuds är olika tjänster på Internet. Användaren behöver inte ha någon kunskap i hur tekniken och infrastrukturen runt omkring fungerar, allt detta sköts i molnet. Ett exempel på en sådan tjänst är Google Apps, vars applikationer användaren kommer åt från sin webbläsare, applikationernas programvara finns på Googles servrar och behöver varken installeras eller underhållas av användaren. I vår rapport har vi förklarat tekniken bakom molnet, fördelar respektive nackdelar, säkerheten kring användandet samt hur framtidsutsikterna ser ut.

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund Frågeställning Syfte Metod med eventuella avgränsningar Resultat Tekniken bakom molnen Hur det används idag Vad det finns för nackdelar med det/brister i säkerheten Vilka är fördelarna och hur ser framtiden för molnen ut? Avslutning Referenslista (Källförteckning) Källor Bilder... 16

5 Projektrapport annka673, emeos (16) 1 Inledning och bakgrund Cloud computing är en ny trend som kommer att förändra vårt användande av datorer och Internet. Den stora förändringen ligger i hur vi sparar våra program och hur vi använder våra applikationer. I stället för att ha all information på våra egna datorer kommer man att spara det i det s.k molnet en samling av datorer och servrar som man kan komma åt via Internet. Cloud computing, eller molntjänster som vi kallar det, här finns filer och applikationer i ett moln som består av tusentals datorer och servrar som är sammankopplade och tillgängligt via Internet. Med dessa molntjänster är vi inte längre bundna till våra egna skrivbord på våra egna datorer, vi kommer åt våra program och dokument var vi än befinner oss på jorden. Tekniken består av gemensamma datorresurser istället för lokala servrar. Men hur går det till och vad finns egentligen inuti det vi kallar molnet? Är det säkert att använda? 1.1 Frågeställningar Hur fungerar tekniken bakom molnet? Hur används molntjänster idag? Vilka för- och nackdelar finns det med molnet? Hur säkra är molntjänster? Hur ser framtiden ut? 5(16)

6 Projektrapport annka673, emeos (16) 2 Syfte Det vi har strävat efter är att skapa en bra uppfattning om vad fenomenet Cloud computing handlar om, varför det har blivit en hype och vad det finns för möjligheter med att använda sig av dess teknik. Vi vill att läsaren, efter att ha läst vår rapport, ska kunna bilda sig en uppfattning om vilka möjligheter som finns men även ha tagit del av de negativa aspekterna såsom de som rör säkerheten. 6(16)

7 Projektrapport annka673, emeos (16) 3 Metod med eventuella avgränsningar I vår rapport har vi bland annat beskrivit hur tekniken kring molnet ser ut, hur det fungerar och varför användningen av molnet blivit (och blir) mer och mer populärt. För att ta reda på information och läsa oss in på ämnet har vi dels läst om fenomenet på Internet på olika företagshemsidor samt i vetenskapliga artiklar och även i böcker. Det finns en hel uppsjö av artiklar och information om molnet på Internet så vi har varit noga med att se vem eller vilka som står bakom artikeln för att kunna bilda oss en så objektiv bild som möjligt. 7(16)

8 Projektrapport annka673, emeos (16) 4 Resultat 4.1 Tekniken bakom molnen Tekniken bakom molntjänsterna består av gemensamma datorresurser istället för lokala servrar. För att ett system ska klassas som moln måste även manuell drift vara ersatt av automatiska processer och det är just denna automatisering av många driftsuppgifter som är speciellt för begreppet molntjänster. Ett system som kräver mänsklig administration är inte ett moln. [1] Men hur går det till och vad finns egentligen inuti det vi kallar molnet? Bild 1 Alla tjänster finns i molnet och användarna kommer åt dessa tjänster via sina egna datorer. Hårdvaran och allt arbete sköts av centrala datacentraler som sedan levererar tjänsterna till användarna. Många av grunderna till molntjänsterna är lånade från andra system och koncept [2]. För att få en förståelse för hur allt hänger ihop tänkte vi förklara de olika komponenterna i molnet och beskriva deras betydelse. Det finns flera föreslagna modeller som förklarar hur systemet bakom molntjänster ser ut. Flera stycken har dock gemensamma komponenter och är väldigt lika Vi har valt att förklara uppbyggnaden efter föreslagen modell i Toward a Unified Ontology of Cloud Computing [2] (se bild 2 på nästa sida). 8(16)

9 Projektrapport annka673, emeos (16) Bild 2 Bilden beskriver fem lager. Varje lager innehåller en eller flera molntjänster. Varje överliggande lager kan sättas ihop utav tjänster som finns i de undre lagren [2]. 1. Applikationslagret (Cloud Application Layer) Applikationslagret benämns ofta som Software as a Service (SaaS) [2][3][4]. Det är en programvara som distribueras över Internet. [2] Tekniken finns i molnet och levereras till användaren i form av en tjänst. Applikationslagret i molnet är det som är mest synligt för användaren. Här kan man exempelvis logga in på en webportal för att komma åt sina konton, exempelvis sitt mailkonto. Ibland tas avgifter ut för att använda tjänsterna, men det finns även de som tillhandahåller tjänster gratis, då oftast med begränsat utrymme, Gmail [7], Dropbox [8] och Hotmail [9] bland annat. 2. Plattform (Cloud Software Environment) Det andra lagret i bilden ovan kallas ofta för PaaS (Platform as a Service)[3][6]. Användarna för lagret som innehåller plattformen är de som utvecklar molnapplikationer. De implementerar sina applikationer och distribuerar dem i molnet. Leverantörerna av plattformsmjukvaran ser till att utvecklarna får en programmeringsbar miljö att arbeta i samt ser till att de får ett API (Application Programming Interface) som beskriver hur de angränsande lagren kommunicerar. Ett tydligt API underlättar och snabbar på utbyggnaden av applikationer. [2] 3. Infrastruktur (Cloud Software Infrastructure Detta lager består av tre delar eller tre kategorier. a. Dataresurer (Computational Resources) Benämns ofta IaaS (Infrastructure as a Service)[2][3][6]. Här finns de beräkningsmässiga resurser som krävs för att tillhandahålla tjänsterna. Oftast används virtuella maskiner. b. Datalagring (Data Storage) Datalagring, eller DaaS (Data Storage as a Service), tillhandahåller infrastruktur och resurser för datalagring via s.k remote access, vilket betyder att man kan komma åt 9(16)

10 Projektrapport annka673, emeos (16) datalagringen via Internet var man än befinner sig. c. Kommunikation (Communication) Kommunikationsdelen i lagret, CaaS (Communication as a Service), handlar om att det ska säkerhetsställas en viss kvalité på tjänsten. Exempel på detta är att garanterad bandbredd, maximal fördröjning, säkerhet och kryptering. 4. Mjukvara (Software Kerner) Det är detta lager som tillhandahåller den mjukvara som är nödvändig för de fysiska servrarna. Till skillnad mor dataresurslagret ovan så är denna mjukvara aldrig synlig för applikationsutvecklarna. 5. Hårdvara (Firmware/Hardware) Det här lagret omfattar de fysiska servrarna och man skulle man kunna säga att de är molnets ryggrad. De som använder sig av dessa är ofta stora företag med stora IT krav som är i behov att hyra Hardware as a Service (HaaS). Leverantörerna driver, administrerar och uppgraderar hårdvaran åt sina kunder. Detta är alltså ett förslag på hur molntjänsterna fungerar, från det översta lagret ner till grunden. Nu vet vi lite mer om hur det hela är uppbyggt, men hur används tekniken idag? 10(16)

11 Projektrapport annka673, emeos (16) 4.2 Hur det används idag En del jämför datamolnets framfart som den största händelsen sedan datorn slog igenom. Att vi i framtiden kommer att se på vårt användande av datormoln som vi idag ser på vår användning av el idag. Men i dagsläget finns det många frågetecken kring hur molntjänster verkligen kommer att se ut, hur mycket av vår data vi egentligen vågar att anförtro till företag [10]. Antalet tjänster i molen ökar i dagsläget hela tiden allt eftersom fler och fler upptäcker fördelarna med dem. Molnet och dess tjänster är idag väldigt omtalat i medier. Till och med en del av Sveriges kommuner har börjat använda sig av molnet, främsta andledningen till det är den ekonomiska aspekten. Till kritiker som tycker att man borde tänka mer på säkerheten, svarar de att molnet är säkrare än de system de använder idag. [11] Det finns i dagsläget ett brett utbud av molntjänster att välja mellan både stora och mindre företag ser möjligheterna och har gett sig in i molnbranschen. När det kommer till s.k. lagringstjänster i molnet så har olika lagringstjänster olika begränsningar för lagringsutrymme och kostnader. Vissa har ett fast lagringsutrymme och kostnader som Diino, Dropbox och Google Dokument med flera. Andra har ett rörligt lagringsutrymme då du endast betalar för det du använder, exempel Amazon S3 och Nirvanix Storage Delivery. Sen har Microsoft sin gratistjänst, Live Skydrive med 25GB i lagringsutrymme. [12] Molntjänster är mer utbrett i dagsläget än vad många tror och många använder dessa tjänster dagligen, som exempel finns Google Calendar vilken är den mest populära kalendern på Internet idag. Anledningen till det är nog just för att det är enkelt att synkronisera sin egen kalender med andras samt att det är gratis. Men såklart har även Yahoo, Microsoft och Apple med flera sina egna molnbaserade kalendrar. Andra saker som ofta är molnbaserade är olika mail-tjänster: Gmail och Hotmail är exempel på det, YouTube är också ett exempel som använder sig av molnet. Molnet tillhandahåller alla möjliga olika typer utav tjänster, alltifrån tidsbokning hos läkaren eller frisören till att få hjälp med att göra listor för t.ex. matinköp. [1] Detta kan underlätta mycket i vardagen eftersom man kan komma åt dessa tjänster var man än befinner sig. 11(16)

12 Projektrapport annka673, emeos (16) 4.3 Vad det finns för nackdelar med det/brister i säkerheten 2009 var ett dystert år för molntjänster; Google Apps låg nere i 22 h när det blev överbelastning vid en en routeruppdatering, användarna av Sidekick blev av med sitt material samt Logicas största serverhall fick strömavbrott som orsakades av ett hårdvaruproblem. [13] Detta är allvarliga problem som inte får inträffa för att vi ska våga lagra till exempel företagsinformation eller privata bilder i molnet. Kravet som man ska ställa på en molntjänst måste därför vara mycket hög, för vi vill ju alltid kunna komma åt den information som finns där. Kravet man ska ställa på en molntjänst är att den ska vara tillgånglig 99,9 %, dvs. får inte ligga nere mer än åtta timmar och fyrtiofem minuter. De vanligaste orsakerna till fel i molntjänster är: hårdvarufel i huvudutrustningen så som serverhårdvara, strömförsörjning eller kylning, att reservsystem inte fungerar, nätverk som drabbas av fysiska störningar som t.ex. att en kabel går av, både yttre och inre angrepp med ett specifikt mål, sen finns det också andra oavsiktliga fel som t.ex. så är inte den mänskliga faktorn en ovanlig felkälla. [13][14] Som ni märker finns det en del att jobba på när det gäller molntjänster, de måste bli både säkrare och vara tillgängliga så gott som hela tiden. För att företag som erbjuder molntjänster ska kunna ge kunderna trygghet så vill de certifiera sig. I dagsläget finns ingen certifiering som riktar sig just till molntjänster. De företag som vill certifiera sig som säkra molntjänster gör det genom ISO 27001, om ett fel då skulle inträffa så måste det göras ett grundligt uppföljningsarbete. Men även om det kanske ser bra ut så ger det inga praktiska garantier. [13] I Sverige har det har skapats ett kompetensnätverk med riktlinjer för hur molntjänster ska drivas, Cloud Sweden som finns på bland annat LinkedIn och Twitter[15]. Den kanske allra viktigaste aspekten ur säkerhetssynpunkt är att obehöriga inte ska kunna komma åt den information som läggs upp i molnet eller att informationen försvinner. Företagen har olika lösningar på dessa problem, Google speglar all sin information på flera datacenter så att datacenter kunna försvinna utan att någon information skulle gå förlorad, enligt Google. Microsofts lösning på problemet är att bygga sitt datacenter för Windows Azure i par, i Europa finns Business Productivity Online som är en kommunikationsplattform köras från både Amsterdam och Dublin. Azure s utformning bygger på virtuella servrar i botten som har ett kodlager över sig som skalar ut de virtuella instanserna. Det innebär att en plattform med hårdvara kan slås ut utan att ett enskilt program slutar att fingera. [13][14] Nu vet vi lite mer och vad leverantörerna för molntjänsterna har att jobba på, var det finns brister. Men vilka är då fördelarna med att använda sig utav molntjänster? 12(16)

13 Projektrapport annka673, emeos (16) 4.4 Vilka är fördelarna och hur ser framtiden för molnen ut? Det finns många fördelar med att använda sig av molntjänster, vi tänkte lista upp några. Billigare och miljövänligare datorer. Eftersom stor del av hårdvaran och även operativsystemen kommer kunna läggas i molnet så kommer det ställa mindre krav på prestandan på våra egna datorer. De kommer innehålla mindre, priset kommer då bli lägre och miljöpåverkan kommer minska. Prestandan kommer även bli bättre för användaren. Lägre infrastrukturkostnader för företag Företagen kommer inte längre behöva investera i stora servrar, de kommer kunna använda molnen som lagringsutrymme. När de sen behöver utökat utrymme är det bara att köpa mer. Färre problem med att underhålla systemen Det kommer bli mindre hårdvara (färre servrar) att bry sig om och mjukvaran kommer finnas i molnen. Det kommer inte finnas någon mjukvara för IT-avdelningarna att bry sig om, helt enkelt! Obegränsat utrymme Molnen erbjuder obegränsat utrymme. I molnen finns hundratalas petabyte med utrymme.[1] Med tanke på att en petabyte är en miljon gigabyte så går det inte att jämföra med utrymmet på enskilda datorer. Säkerheten Vi har tidigare tagit upp de negativa aspekterna med säkerheten. Men det finns även fördelar med molnen som gör säkerheten högre. Exempelvis om en hårddisk kraschar, säg att vår personliga hårddisk kraschar, då kan all data gå förlorad. I molnen finns det alltid dubbletter av all data, så om en server kraschar där finns det alltid en upplaga kvar. Detta innebär också att molnet kan användas som en back-up till ens dator. Även om datorn kraschar så finns informationen kvar i molnet. Tillgången till data Som vi tidigare sagt, vi kommer åt våra program och dokument var vi än befinner oss på jorden. Vi är inte låsta till våra egna skrivbord. Hur ser då framtiden ut för molntjänsterna? Eftersom att säkerhetsfrågorna är många så skyndar företagen långsamt. Jesper Frederiksen på Google Enterprise EMEA sa i en intervju 2009 att de ekonomiska fördelarna med molntjänsterna är för stora för att ignoreras. [16] Moltjänster underlättar och sparar pengar, så varför inte satsa på molntjänsterna fullt ut på en gång? Oron för säkerheten är just en av anledningarna. Men även att man ständigt är beroende av en internetuppkoppling. Blir det driftsstörningar hos internetleverantören kommer arbetet stå still och innan man hittat en lösning på det problemet kommer förtroendet för molntjänster att fortsätta växa långsamt. 13(16)

14 Projektrapport annka673, emeos (16) 5 Avslutning Vi själva tror att molntjänster kommer att få sitt stora genombrott inom några år. Men det stora problemet är att Internetuppkopplingarna är för ostabila, vilket vi själva märkt när vi använt oss av molntjänster som till exempel Dropbox. Dropbox underlättar gruppkommunikation då det är väldigt enkelt att dela med sig av material som alla lätt kommer åt. Eftersom att man inte är bunden till sin egen dator, kan man ta del av information som läggs upp var man än är. Så länge man har utrustning med Internetuppkoppling så kan man komma åt molntjänster, vilket gör att man inte ens behöver en dator utan det räcker med en mobil, surfplatta eller dylikt. Men det stora problemet är ju just det att utan Internetuppkoppling så kommer man inte åt någonting. Då står arbetet still. Så om t.ex. ett företag har all sin hårdvara och mjukvara i molnet och Internet ligger nere leder det till att de inte kommer att kunna utföra sitt arbete. Som i sin tur kan leda till stora förseningar och förluster för företaget. De företagen har att vinna ekonomiskt på att investera i molntjänster är att det är enkelt att köpa mer utrymme om det behövs och vice versa. De behöver alltså inte själva investera i nya servrar utan de kan öka på utrymmet de redan har. Ett annat problem vi ser är till hur stor del man vill lägga sina privata filer i molnet, som t.ex. privata bilder m.m. Molntjänsterna man använder måste kunna garantera den säkerheten som krävs för att både privatpersoner och företag ska våga lägga upp känslig information. Slutligen så spår vi mycket molniga framtidsutsikter utan uppehåll i Sverige och globalt sett, i form av olika applikationer och tjänster som underlättar kommunikationen och förenklar vardagen. Men också i form av ett gigantiskt lagringsutrymme där man inte behöver vara rädd att ens information ska gå förlorad. 14(16)

15 Projektrapport annka673, emeos (16) 6 Referenslista (Källförteckning) 6.1 Källor [1] Miller, Michael (2008). Cloud computing: web-based applications that change the way you work and collaborate online. Indianapolis. [2] Youseff, Lamia; Butrico, Maria; Da Silva, Dilma (2008). Toward a Unified Ontology of Cloud Computing <http://freedomhui.com/wpcontent/uploads/2010/03/cloudontology.pdf> [3] Kecskemeti, Gabor; Terstyanzky, Gabor; Kacsuk, Peter; Neméth, Zsolt. An approach for virtual appliance distribution for service deployment. Future Generation Computer Systems, Volume 27, Issue 3, March, [4] Armbrust, Michael et al. (2009) Above the Clouds; A Berkely View of Cloud Computing <http://www.eecs.berkeley.edu/pubs/techrpts/2009/eecs html> [5] Jaeger, Paul T et al. Where is the cloud? Geography, economics, environment, and jurisdiction in cloud computing First Monday Volume 14 number 5, May <http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewarticle/2456/2 171> [6] Armbrust, Michael et al. A view of Cloud Computing Communications of the ACM, Volume 53, Number 4, April <http://delivery.acm.org/ / / /p50 armbrust.pdf?key1= &key2= &coll=dl&dl=acm&ip= &CFID= &CFTOKEN= > [7] [8] [9] [10] Augustsson, Tomas, " It-molnet tar över" Svenska Dagbladet, [11] [12] Söderlind, Mikael (2010) 12 sätt att lagra i molnet. TechWorld, #8 2010, s.31. [13] Magnusson, Anders (2010). Ökad risk med data i molnet. TechWorld, #1 2010, s.50. [14] Kevin T. McDonald (2010) Above the Clouds: Managing Risk in the World of Cloud Computing, IT Governance 2010, Citation ISBN: [15] [16] Magnusson, Anders <http://techworld.idg.se/2.2524/ /experterna-ar-eniga-molnet-ar-framtiden> (Hämtad: ) 15(16)

16 Projektrapport annka673, emeos (16) 6.2 Bilder Bild 1: Youseff, Lamia; Butrico, Maria; Da Silva, Dilma (2008). Toward a Unified Ontology of Cloud Computing <http://freedomhui.com/wpcontent/uploads/2010/03/cloudontology.pdf> Bild 2: 16(16)

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Är Cloud Computing intressant? 40 % tillväxt globalt 2009. Blir likadant i Sverige! Computer Sweden/IDC 2009-03-06 USA 2008 23

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Molntjänster och molnteknologi: En ordlista

Molntjänster och molnteknologi: En ordlista Molntjänster och molnteknologi: En ordlista Har du koll på molnet? Det talas om moln överallt, men förstår du alla nya ord, förkortningar och uttryck? Här är en ordlista för dig som vill hänga med och

Läs mer

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017 forskning Projektplan för 2017 1 Innehåll Innehållsförteckning forskning 1 Projektplan för 2017 1 Innehåll 2 Introduktion 2 Projektdirektiv: forskning 2 Mål 3 Förväntat resultat: 3 Avgränsningar 4 Projektaktiviteter

Läs mer

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster Cloud Sweden Oberoende kompetensnätverk Analys & Konsultbolag Leverantörer Kunder Dataföreningen Startat i mars 2010 Predrag

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster Introduktion till migrering till molnet PART 4: Plattformar för molntjänster PART 4 ÖVERSIKT 1. PaaS 2.Migration Vad betyder PaaS? PaaS betyderplatform as a Service eller plattform för cloud computing

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips Jätteguide till molnets 9 bästa näthårddiskar 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips. Frågor och svar om näthårddiskar De nya nätdiskarna ger dig mer utrymme och fler

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus?

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Förvirringen ökar kring vad Cloud Computing egentligen är HÖG TID ATT KATEGORISERA Stratus betyder dimmoln och nimbus betyder ovädersmoln kanske

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS?

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS? Molntjänster Molntjänster Molntjänster, vad är det egentligen? Molntjänst (Cloud Computing, Cloud Service) Program (PaaS, Software as a Service) Plattform (PaaS, Platform as a Service) Infrastruktur (IaaS,

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur Version: 2.0 Publicerad: 7.2.2017 Giltighetstid: tills vidare

Läs mer

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA)

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) TDDD80 Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) Internet Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Administration / Disk Management EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Innehåll Vi går idag igenom följande: Administration, MMC Planera lagring, lagringsteknik Feltolerans, RAID Windows Disk Settings EC Utbildning

Läs mer

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23 Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI Mallversion 1.0 2009-09-23 Datormolnet och SMHI Hösten 2009 - en teknisk utredning om molntjänster Under vintern 2009/2010 - ett

Läs mer

Android. Ett alternativ till traditionella Windows-datorer

Android. Ett alternativ till traditionella Windows-datorer Android Ett alternativ till traditionella Windows-datorer Janne Wedlund Seniornet Huddinge Sept 2016 Vad är en Android-platta? Vad kan den göra och inte göra? Appar Utskrift Vanliga frågor Diskussion Support

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Digital Lagring. Jukka Salo Flygteknisk inspektör

Digital Lagring. Jukka Salo Flygteknisk inspektör Digital Lagring Jukka Salo Flygteknisk inspektör 1 Norrköpings Tidningar Expert: Cloud Hopper en väckarklocka! IT-säkerhet Med den stora attacken mot molntjänster runt om i världen skrivs ett nytt kapitel

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International.

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International. Molnet - en fluga eller här för att stanna Lars Backhans vice VD Radar Group International. Agenda Vad är molnet? Vilka möjligheter ger molnet dig och ditt företag? Vilka begrepp används? (Saas, PaaS,

Läs mer

Varför är jag här? Presentera projektet. SUNETS moln kontra andra moln behandlas inte. Prata lite om Windows 10 och molnet.

Varför är jag här? Presentera projektet. SUNETS moln kontra andra moln behandlas inte. Prata lite om Windows 10 och molnet. 2015-10-15 Varför är jag här? Presentera projektet Prata lite om Windows 10 och molnet SUNETS moln kontra andra moln behandlas inte i projektet Närliggande SUNET projekt? Deployment Windows forum Mikael

Läs mer

Cloud based operating systems

Cloud based operating systems TDTS09 Cloud based operating systems "computation may someday be organized as a public utility" John McCarthy - 1960 Daniel Nilsson danni701@student.liu.se Oskar Solsjö oskpa039@student.liu.se 2011-02-23

Läs mer

[VIRTUAL APPLICATION]

[VIRTUAL APPLICATION] rva Red Cloud IT AB Juha Jurvanen whitepaper [VIRTUAL APPLICATION] rcloud Virtual Application r C l o u d V i r t u a l A p p l i c a t i o n 2 Innehåll Inledning... 3 VDI och rva... 3 Internet... 3 Uppkoppling...

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment Economicmodelimpactand cloud management PART 2: Business model enactment 1. BUSINESS MODEL S CHARACTERISTICS Attbyggaen affärsmodell Utvärdera värdet För kunden och för leverantör För att definiera potentiellt

Läs mer

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15 2011 NUMMER 15 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE I ONE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN Dra nytta av allt som Cloud Computingen kan erbjuda dig FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING Kostnadseffektiva, smidiga lösningar ARBETA

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Gör ditt företag mobilt med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Troligtvis arbetar de flesta av dina kunder och anställda redan mobilt, att sitta på kontoret från nio

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Så skapar du en privat nätdisk

Så skapar du en privat nätdisk Så skapar du en privat nätdisk 7 Säkrare än Dropbox och Skydrive 7 Nå filerna via mobil och surfplatta 7 Stor guide till gratistjänsten Tonido. Smarta Tonido skapar en privata nätdisk utan kostnad Visst

Läs mer

Economic model impact and cloud management. PART 1: Cloud service model

Economic model impact and cloud management. PART 1: Cloud service model Economic model impact and cloud management PART 1: Cloud service model PART 1 OVERVIEW 1. Context 2. Services and service production 3. Organisation of the value chain 1. CONTEXT Att välja ett moln erbjudande?

Läs mer

Kort version - Google Kalender för KullensPK

Kort version - Google Kalender för KullensPK Kort version - Google Kalender för KullensPK Datum: 2015-03-02 Sammanställt av Peter Ardemalm Innehållsförteckning Kort version - Google Kalender för KullensPK... 1 Så synkar du KullensPK i Google Kalender

Läs mer

Risk, security, and legal analysis for migration to cloud. PART 3: Privacy and security management

Risk, security, and legal analysis for migration to cloud. PART 3: Privacy and security management Risk, security, and legal analysis for migration to cloud PART 3: Privacy and security management Cloud Computing Cloud computing har visat sig vara en framgångsrik paradigm som till stor del förenklar

Läs mer

Linköpings universitet - Azure (och lite) Office 365 ur

Linköpings universitet - Azure (och lite) Office 365 ur Linköpings universitet - Azure (och lite) Office 365 ur mitt perspektiv //Andreas Karlsson 26 JUNE 2016 2 Kort om mig Ingen utvecklare Kommer från infrastruktur-sidan Jobbat med Office 365 och Azure sen

Läs mer

Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget?

Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget? FEBRUARI 2017 Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget? 13/02/2017 Andrea Moroni AGENDA Agenda 1. Tjänsteutbud - Mervärdesfaktorer

Läs mer

Tekniska lösningar som stödjer GDPR

Tekniska lösningar som stödjer GDPR Tekniska lösningar som stödjer GDPR Artikel 5, 1 f) De [personuppgifterna] ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten

Läs mer

SNITS-Lunch. Säkerhet & webb 2013-10-08

SNITS-Lunch. Säkerhet & webb 2013-10-08 SNITS-Lunch Säkerhet & webb 2013-10-08 Kort om ÅF ÅF i Karlstad idag! Vi är ca 150 varav 50 inom IT Automation Elkraft Mekanik Industriell IT Process och miljö IT och telekom Energi Industri Automotive

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Systemkrav Bilflytt 1.3

Systemkrav Bilflytt 1.3 Systemkrav 1.3 Systemkrav Systemkrav 2016-11-22 2 (9) Systemkrav 1.3 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Vad finns det för fördelar och nackdelar med molnet? Hur upplever IT-företag dessa?

Vad finns det för fördelar och nackdelar med molnet? Hur upplever IT-företag dessa? Örebro universitet Handelshögskolan - Informatik Uppsatsarbete, 15 hp Handledare: Ella Kolkowska Examinator: Anders Avdic HT13, 2014-01-09 Vad finns det för fördelar och nackdelar med molnet? Hur upplever

Läs mer

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Microsoft Exchange Server 2010 Fallstudie för kundlösning Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Översikt Land eller region: Sverige Bransch:

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL?

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Juridik och IT i kommunerna, den 14 mars 2013 Ingela Alverfors, jurist Adolf Slama, IT-säkerhetsspecialist Dagens agenda Molntjänster Mobila enheter Sociala

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Avtalstypen Molntjänst - Funktionalitet online via Internet - Köp av/ abonnemang på en tjänst - Olika innehåll, olika nivåer SaaS,

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet. PART 5: Infrastruktur för molntjänster

Introduktion till migrering till molnet. PART 5: Infrastruktur för molntjänster Introduktion till migrering till molnet PART 5: Infrastruktur för molntjänster PART 5 ÖVERSIKT 1.IaaS modellen 2.Kännedom om grön databehandling och energieffektivitet 3.Arkitekt- och programvara för delar

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Tekniska lösningar som stödjer GDPR

Tekniska lösningar som stödjer GDPR Tekniska lösningar som stödjer GDPR Artikel 5, 1 f) De [personuppgifterna] ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Windows 10 på nya smarta sätt inte som du alltid gjort. Andreas Stenhall, Coligo

Windows 10 på nya smarta sätt inte som du alltid gjort. Andreas Stenhall, Coligo Windows 10 på nya smarta sätt inte som du alltid gjort Andreas Stenhall, Coligo Andreas Stenhall Specialistkonsult på Coligo inom Windows- och enhetshantering 9 år som Microsoft MVP inom Windows klient

Läs mer

NETHOUSE. Vi är IT- och managementkonsulter. affärskritiska lösningar.

NETHOUSE. Vi är IT- och managementkonsulter. affärskritiska lösningar. NETHOUSE Vi är IT- och managementkonsulter. Vi arbetar med affärskritiska lösningar. AGENDA Kort om Nethouse (8.00-8.15) Vad gör vi? (8.15-9.15) Återsamling (9.15-9.30) KORT OM NETHOUSE Kundfördelning

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån Operativsystem DOS DiskOperatingSystem - ett jobb i taget. Dagens Operativsystem - prioriterar olika jobb. Om ett jobb pausas körs ett annat. Operativsystems viktigaste funktion är att bilda gränssnitt

Läs mer

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser - ett samtal om vilka möjligheter som finns inom respektive avtalsform Henrik Byström Kundansvarig Microsoft Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Microsoft

Läs mer

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR.

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. MOLNET: FRÅGAN ÄR INTE OM, UTAN NÄR? OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING? INNEHÅLL 03 Varför molnet? 04 Varför Microsofts molntjänster? 05 Kundperspektiv: Kostnadseffektivitet, flexibilitet

Läs mer

vattenweb.smhi.se Esa Falkenroth, work@falkenroth.se, SMHI Molntjänster för GIS, Stockholm 2011-11-29

vattenweb.smhi.se Esa Falkenroth, work@falkenroth.se, SMHI Molntjänster för GIS, Stockholm 2011-11-29 vattenweb.smhi.se Esa Falkenroth, work@falkenroth.se, SMHI Molntjänster för GIS, Stockholm 2011-11-29 vattenweb.smhi.se Sedan starten år 2008 har SMHI arbetat med att utveckla, förvalta och tillgängliggöra

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem.

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem. 1 Jobbet har slutat vara något vi går till och det är numera något vi gör. Våra kollegor är vana att använda ny teknik hemma, de vill nu göra det på jobbet. Helst vill de dessutom jobba från sina enheter

Läs mer

Lagring i molnet. Dokumenthantering i högskolans Office365 ur ett offentlighetsperspektiv

Lagring i molnet. Dokumenthantering i högskolans Office365 ur ett offentlighetsperspektiv Jönköping University IT-service / Stefan Henriksson 2016-04-22 Lagring i molnet Dokumenthantering i högskolans Office365 ur ett offentlighetsperspektiv Jönköping University använder molntjänsten Office365

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Filöverföring i Windowsmiljö

Filöverföring i Windowsmiljö Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Filöverföring i Windowsmiljö Erik Ljungqvist, Viktor Hjertman 10 januari 2014 Sammanfattning I detta projekt undersöks skillnaden i

Läs mer

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode GIS i molnet GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB Agenda Så vad menar vi med molnet?» Jo för oss är molnet egentligen en samling servrar som kan nås över Internet eller över ett

Läs mer

Att tämja odjuret mobil fildelning

Att tämja odjuret mobil fildelning White paper Fil- och nätverkstjänster Att tämja odjuret mobil fildelning Vem låter du hantera företagets resurser? Mobil filåtkomst och delning är rykande hett, och håller på att bli en absolut nödvändighet

Läs mer

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft Med Microsoft mot molnet Anders Långberg Specialist Säljare - Microsoft 2 Tech Data Confidential ..This company has always had a big vision to help people realize their full potential. In the earliest

Läs mer

Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro

Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro Framtiden är redan här. Är den hos dig? Många av de snabbast växande IT-företagen är någon form av Service provider. Som Service provider

Läs mer

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013 Globalt huvudkontor: 5 Speen Street Framingham, MA 01701, USA Tel. 508,872.8200 Fax 508,935.4015 www.idc.com V I T B O K B yg g vi d a r e p å d i n l ö s n i n g f ö r l i vs c yk e l h a n t e r i n

Läs mer

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware Malmö 22 oktober Agenda vtour 2014 08.30 Registrering med kaffe Registrering samt kaffe med smörgås 09.00 Senaste nytt från VMworld Vi går kort igenom de viktigaste

Läs mer

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Windows 8 och det nya arbetslivet Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Verkligheten? people Hemma På arbetet Windows 8 Demo Nya mobila lösningar Samma upplevelse på alla datorer* Folder Re-Direct

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

OJCO International AB Drottninggatan 60 252 21 Helsingborg +46 42 12 02 30 Info@ojco.se www.ojco.se

OJCO International AB Drottninggatan 60 252 21 Helsingborg +46 42 12 02 30 Info@ojco.se www.ojco.se Olyckor inträffar - Vi på OJCO ser till att ditt företag är i trygga händer. Gör som Hanson & Möhring, Sveriges största saltdistributör Välj OJCO och företagets säkerhet är en självklarhet. Branden hos

Läs mer