Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International."

Transkript

1 Molnet - en fluga eller här för att stanna Lars Backhans vice VD Radar Group International.

2 Agenda Vad är molnet? Vilka möjligheter ger molnet dig och ditt företag? Vilka begrepp används? (Saas, PaaS, laas etc.) Hur ser marknaden ut för molnet? Vilka kostnadsbesparingar kan ditt företag göra genom flytt ut i molnet? Vilka andra ekonomiska fördelar kan molnet skapa (lägre risk, bättre support, lagring, on-demand, högre bandbredd, snabbare tid till marknaden) Hur ska betalningsströmmarna gå till?

3 Agenda Vad är molnet? Vilka begrepp används? (Saas, PaaS, laas etc.) Vilka möjligheter ger molnet dig och ditt företag? Vilka kostnadsbesparingar kan ditt företag göra genom flytt ut i molnet? Vilka andra ekonomiska fördelar kan molnet skapa (lägre risk, bättre support, lagring, on-demand, högre bandbredd, snabbare tid till marknaden) Hur ser marknaden ut för molnet? Hur ska betalningsströmmarna gå till?

4 Vad är molnet? Vilka begrepp används? (Saas, PaaS, laas etc.)

5

6 Software as a Service Installation, underhåll, uppgraderingar, nya funktioner, etc. Platform as a Service Applikationsdesign, programmeringsspråk, versionshantering, test, databas, transaktionshanterting, integrations, etc. Infrastructure as a Service Hårdvara, operativsystem, virtualisering, nätverksutrustning, övervakning, kylning, backup, etc.

7

8 Cloud Computing forts. Cloud Computing innebär att det mesta som vi idag förknippar med IT kommer att produceras, installeras och konsumeras över Internet (ett annat ord för Internet är the Cloud) Cloud är: Tjänstebaserad Programvara, Infrastruktur, Plattform Finansiering och ägarskap Hyra istället för att äga, betalas per utnyttjad kapacitet, användare och/eller tidsenhet Inbegriper en massa olika tekniker Virtualisering Tunna eller ihåliga klienter Rich Internet Applications Web 2.0 Infrastruktur 2.0 Sociala nätverk Smart caching Ger dig åtkomst från valfri terminal

9 Vilka möjligheter ger molnet dig och ditt företag? Vilka kostnadsbesparingar kan ditt företag göra genom flytt ut i molnet? Vilka andra ekonomiska fördelar kan molnet skapa (lägre risk, bättre support, lagring, on-demand, högre bandbredd, snabbare tid till marknaden)

10

11 Cloud Computing frigör 20.5 miljarder kronor till nya projekt! Total IT spend 2009, 185 BSEK Internal cost; 46,5 Hardware; 26,0 Software; 34,0 Net effect of transition; 20,5 Total IT spend 2012, 200B SEK Increased demand; 14,8 Hardware; 19,2 Software; 30,7 Internal cost; 41,6 Service; 78,4 Service; 73,0

12 Anpassa kostnaden Möjligheter Time to market Minska risk Det finansiella läget Minska kostnad för run Molntjänst er Nya beställare Upfylla behov Nya användar e Undvika frustratio n

13 1. Anpassa sig till ekonomiska realiteter Källa: Konjunkturinstitutet Augusti 2009

14 IT Miljarder

15

16 ,5 104, IT budget Realization

17 2. Slippa dagens frustrationer

18 Traditionell programvarulicens Flexibel volym 4 Passar i tid 4,5 Upplevt värde Enkelt att applicera Lätt att förstå 3,5 4,5 5 Upplevd frustration 0=inte frustrerad ; 5=mycket frustrerad

19 3. Uppfylla verksamhetens behov TEKNOLOGIDRIVET RANKING TILLVÄXT Säkerhetslösningar 1 2 6,5 % Virtualisering 2 1 6,0 % Lagring/Back up/recovery 3 3 5,5 % VoIP lösningar 4 5 5,0 % LAN/WAN lösningar % Integrationslösningar 6 8 4,5 % Tunna klienter 7 7 4,2 % Databas/Datawarehouse 8 6 4,0 % Unified Communication ,8 % Server management ,7 % VERKSAMHETSDRIVET RANKING TILLVÄXT Affärssystem 1 1 6,5 % Mobila lösningar 2 2 6,4 % CRM-lösningar 3 3 4,1 % Samverkanslösningar 4 6 4,0 % BI-lösningar 5 4 3,8 % Supply chain ,5 % ECM 7 9 3,3 % E-handel 8 8 3,2 % HR-lösningar 9 5 3,1 % Enterprise search ,0 % IT Prioriteringar i budgeten 2009 Sverige

20 4. Öka andelen förändringsprojekt

21 Den traditionella modellen bygger på distributionen av programvara eller hårdvara Ovanpå detta säljer branschen in resurser De flesta projekt kostar 5-10 gånger mer än vad som är synligt i samband med beslutet

22 5. Minska risken

23 6. Stödja den nya beställaren

24 7. Utveckla snittet mellan IT och verksamhet Verksamhet IT

25 8. Utveckla en modernare infrastruktur och bädda för NGW

26 9. Time to Market

27 Hur ser marknaden ut för molnet?

28

29 Förändringar i leveransmodeller

30 Förändringar i efterfrågan på programvaror

31 IT market transition ,4 80,0 70,0 60,0 50,0 34,0 46,5 55,3 60% av IT branschen är uppe i luften 40,0 16,7 30,0 20,0 10,0 26,0 15,3 25,2 11,1 6,3 12,1 6,9 3,0 6,6 2,0 0,0 4, Affected by Savings Cost of transition Hardware Software Service Internal cost

32 Hårdvarumarknaden är värd 26 miljarder kronor 60% av marknaden kommer att påverkas av Cloud computing 50% av värdet påpc marknaden försvinner när molntjänster talar för tunnare klienter, och PC refresh förväntas utökas från 3 till 4 år 75% av antalet servrar (och 50% av värdet) försvinner ut med molntjänsterna, och ökade centralisering och konsolidering, och förnyas med kraftigare (och dyrare) Krav på lagring försvinner ut med molntjänsterna Nätverken blir något färre och mindre komplexa där Internet access blir det viktiga Sju miljarder kommer att försvinna i besparingar till 2012 Hårdvara 26 miljarder kronor 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Hardware market transition ,2 0,6 2,7 4,8 7,7 8,1 IT spend 0,2 0,6 1,1 2,4 5,8 5,3 IT spend affected by 0,8 0,1 0,7 1,7 3,9 4,1 IT spend total savings 1,0 0,0 0,4 0,5 1,4 1,0 Total Cost of transition PC Server Storage Network Security Other

33 Programvara 31 miljarder kronor 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Software market transition ,1 13,5 IT spend 12,1 8,8 4,3 4,3 IT spend affected by 1,1 2,8 2,3 IT spend total savings 0,5 2,4 0,1 Total Cost of transition Marknaden för programvara är värd c:a 31 miljarder kronor 75% av programvarubranchen påverkas av Cloud computing Programvara för servrar försvinner ut med molntjänsterna 18% av den traditionella programvarumarknaden kommer att försvinna och ersättas avmolntjänster Det som blir kvar kommer att utsättas för prispress Öppen källkod kommer att ta marknadsandelar som en effekt av molntjänster, kostnadspress och en ökad motvilja mot inlåsning Nettoeffekten av förflyttningen till molntjänster beräknas till 3,3 miljarder! Personal productivity Infrastructure SW Enterprise SW

34 Konsultmarknaden Konsultmarknaden är värd 78 miljarder 70% av branchen påverkas av molntjänster 12 miljarder kronor i traditionella konsultleveranser försvinner i transitionen, när mindre hårdvara och programvara distribueras inom marknaden Själva transitionen i sig ger upphov till 6,6 miljarder i nya affärer Totala nettoeffekten är en 11% besparing värd 5,5 miljarder kronor 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Services market transition ,4 9,2 44,5 IT spend 14,6 6,9 31,2 1,9 2,8 5,3 6,2 1,4 0,0 3,2 2,7 1,2 2,0 IT spend affected by IT spend total savings Total Cost of transition Strategy Solutions Support Outsourcing

35 Internkostnader 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Internal cost transition ,0 6,5 7,0 19,1 IT Budget ,5 2,0 1,7 9,5 IT budget affected by 1,4 0,7 1,0 3,8 IT budget savings 01 IT budget CoT Salaries Energy and utilities Buildings/real estate Other 36% avden interna budgeten påverkas av molntjänster Personalkostnad krymper med 20%, energikostnadermed 10%, lokalkostnadermed 10%, overhead med 15% när applikationer i allt större utsträckning konsumeras som tjänster Nettoeffekten för IT avdelningen är en 12% kostnadsreduktion värd 4,9 miljarder kronor!

36 Total Contract Value Outsourcing

37 Möjligheter Leverantörer av SaaS, IaaS, PaaS Driftcentraler lokala, regionala, eller någonstans i världen Hårdvaru-, och driftsystemleverantörer till externa och privata moln Utbildning Identitets- och accesshantering Informations- och processmodeller Support, helpdesk Återförsäljare av molntjänster Integrationsspecialister Verksamhetskonsulter Anpassare ISVer, och systemutvecklare Upphandlingskonsulter Strategikonsulter Jurister Elbolag

38 Slutsats om marknaden Betalningsströmmarna ser annorlunda ut: Branchen skulle se 1/8 av vad de är vana vid (om 100% av alla kunder började använda Molnet imorgon) 12% av IT marknaden försvinner till 2012 även vid relativt konservativ förflyttning till molntjänster (om 10% av alla nya projekt köps som molntjänst) Molntjänster kommer att sätta press på priserna även i den traditionella marknaden. Här förutspår vi också en tillväxt av öppen källkod, drivet av ett allt kraftigare ifrågasättande av totalkostnad och inlåsningseffekt Cirka 7000 konsulter kommer att jobba direkt med molntjänster, medan konsulter försvinner från den traditionella marknaden. 20,5 miljarder frigörs som en effekt av detta teknikskifte. En fantastisk möjlighet för företag och organisationer att reallokera resurser och satsa på innovation och förändring! Integration är en av grundstenarna i den nya tjänstemodellen tillsammans med övergripande system för informationssäkerhet och åtkomst vem kan man lita på?

39 Om jag vore IT-chef Förutsättningar: Måste klara minst 4-5% produktivitetstillväxt för att konkurrera internationellt Ingen eller liten tillväxt på IT budgeten Uppskjutna förändringsprojekt 2009 motsvarande 50% av ERP, 40% av BI och 30% av CRM Strategi: Titta på alternativa leveransmodeller i molnet: SaaS, IaaS, etc och gå live i några projekt. Börja med att flytta ut mejl och webb. Använd outsroucing på ett klokt sätt Sänk kraven på desktopen Transformera existerande client server applikationer till webbapplikationer Paketera de som inte går mha terminallösningar/softgrid Satsa på browsern som gemensam nämnare RIA, web-applikationer Utveckla affärsförståelsen och snittet mellan IT och verksamhet Utveckla mitt eget privata Cloud

40 Radar Group International Insight Insikt och strategisk rådgivning för leverantörsledet Validate Insikt och validering av teknik, leverantörer, kostnader för köparledet

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Säkerhet och integritet i molnet

Säkerhet och integritet i molnet Whitepaper Säkerhet och integritet i molnet En genomgång av regelverk, ansvarsfrågor och rättsläget kring molntjänster delivering business agility Sammanfattning När marknaden för molntjänster utvecklas

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten KUNDVÅRD ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten 1 SÄTT 2 MÄT KUNDEN I CENTRUM Hur vill dina kunder att du ska kommunicera med dem?

Läs mer

Som man frågar får man svar. En handbok i upphandling av IT-infrastruktur. Januari 2013.

Som man frågar får man svar. En handbok i upphandling av IT-infrastruktur. Januari 2013. Som man frågar får man svar. En handbok i upphandling av IT-infrastruktur. Januari 2013. Hjärtat i IT är infrastrukturen De sju budorden IT är idag en central del av all verksamhet. IT ska kunna fungera

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade verksamhetssystem vara ett fullgott

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver 1 Elektronisk fakturahantering något för mig? Alla vet att fakturahantering är affärskritisk den som inte har kontroll över sina betalningar kan

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

Customer Relationship Management på den svenska marknaden

Customer Relationship Management på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 CRM på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 Innehåll Sammanfattning 4 Vad är CRM? 8 Dimensioner

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Drift Implema Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Implemas driftsorganisation består av ett tiotal medarbetare som tillsammans delar ansvaret - dygnet runt - för första till tredje linjens

Läs mer

Förslag på systemarkitektur. för ett nationellt lånesystem. December 2006

Förslag på systemarkitektur. för ett nationellt lånesystem. December 2006 Förslag på systemarkitektur för ett nationellt lånesystem December 2006 Robert Maliszewski robert@agero.se AGERO S:t Göransgatan 63i Box 491 58i SE-100 29 Stockholmi Swedeni phone +46 8 693 93 00i fax

Läs mer

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439)

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Maj 2014 1 Distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Detta memorandum vänder

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 Årets utställare 2008 Årets utställare 2008 Höstkonferensen 2008 Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 www.scandevconf.se March 24, 2009 Scandinavian Developer Conference 2009 The conference will be held at: Göteborg

Läs mer

Så blir framtidens inköp

Så blir framtidens inköp Whitepaper Så blir framtidens inköp En mer strategisk yrkesroll, ökade hållbarhetskrav och kraftfullare system det är några förändringar inköpare kan vänta sig i framtiden. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer