CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International"

Transkript

1 CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

2 Page2 SLUTSATS Radar Group har genomfört en analys runt CSC Dynamic Desktop och hur den kan påverka kostnaden för en dator i bruk i en svensk verksamhet. CSC erbjuder denna teknik som tjänst vilket gör den flexibel och enkel att införa. Benchmark visar att man i genomsnitt betalar kronor per år för en dator i drift i en verksamhet i Sverige. Det utgör en för stor del av en IT-budget, från 10 procent upp till hela 70 procent, för en applikation som inte är strategisk utan bara ett måste. Virtualisering av desktop stödjer den starka prioriteringen hos IT-beslutsfattare runt utveckling av mobila lösningar och bör därmed utgöra en teknik väl värd att utvärdera. Radar Groups analys av benchmark visar att man genom CSC tjänst för desktop virtualisering kan sänka sina årliga desktop kostnader med över 50 procent. Per dator kan det handla om över kronor per dator och år och på energisidan över 70 kronor per dator och år ytterligare.

3 Page3 BAKGRUND PC-penetrationen är hög i svenska verksamheter och datorkostnader står för en väsentlig del av en IT-budgets kostnader. Vi har cirka 4.2 miljoner sysselsatta och cirka 4.1 miljoner operativa datorer i den installerade basen B2B i Sverige. Över 60 procent av dessa är portabla datorer. Kostnaderna för en dator är en stor del av en IT-budget. I en liten verksamhet utgör datorkostnaderna närmare 70 procent och i en stor verksamhet närmare 10 procent av hela IT-budgeten. Med en strategisk förflyttning från mjukvarudriven IT över mot Internetdrivna IT-tjänster kommer datorn bli mer och mer en commodity - ett måste i en verksamhet idag. Att en icke strategisk IT resurs som en dator ska tillåtas kosta så stor andel av en IT-budget är inte långsiktigt hållbart. Radar Group har analyserat hur CSCs Dynamic Desktop erbjudande, som bygger på Citrix XenDesktop virtualization system, kan påverka kostnaderna för en desktop i en svensk verksamhet. CSCs Dynamic Desktop -lösning består av följande komponenter: Datacenter-delen av lösningen erbjuds som en tjänst vilket skapar en mycket flexibel och kundoptimerad teknisk plattform för att virtualisera desktop.

4 Page4 KOSTNADER OCH BENCHMARK FÖR EN DESKTOP En desktop kostar kronor per användare och år vilket utgör en substantiell kostnadspost i en IT-budget. I en liten verksamhet så utgör detta närmare 70 procent av hela IT-budgeten medan det i en stor verksamhet utgör under 10 procent. Hårdvara 15% 5% 31% Tjänster 29% 20% Support Mjukvara Nätverk/kommunikations kostnader Kostnadsfördelningen runt en desktop i Sverige Hårdvaru- och tjänstekostnader är de största kostnadsposterna. Inom tjänster ingår kostnader för anpassning och utveckling som är nödvändiga för att få datorerna att fungera mot samtlig infrastruktur, plattformar och mjukvara som är nödvändig. Kostnaden för support inkluderar support för hårdvara, mjukvara samt användarsupport.

5 Page5 UTVÄRDERING Utvärdering av IT-investeringar ska alltid göras mot den nytta den ska skapar. En desktop ska göra medarbetaren mer effektiv och på så sätt bättre stödja de kunskaps- och informationsprocesser som sker i en verksamhet. Kostnader och effekter ska ställas mot nyttan. Att mäta nytta på en commodity är svårt och ansatsen blir istället att titta på kostnadspåverkan mellan en standarddesktop i traditionell drift mot en virtualiserad desktop. Mobila lösningar för att öka verksamhets och medarbetareffektivitet är ett av de mest prioriterade investeringsområdena under 2010 och framåt. En genomsnittlig svensk verksamhet kommer att investera 2.1 procent av sin IT spend på plattformar och lösningar för mobilitet. Desktopvirtualisering tar bort delar av det investeringsbehovet! Kostnadsutvärdering sker runt de kända benchmarkkostnaderna för en desktop. Till detta ska sedan utvärdering av andra kostnader ske som kan komma att påverkas. Den enskilt största kostnaden utanför de definierade benchmarken är energikostnader vilka vi återkommer till på slutet av analysen. Det finns också nyttoeffekter vilka ser olika ut beroende på verksamhetens art och IT-arkitekturens utseende. Vi kommer därför att lämna nyttobidraget utanför vår analys men en uppenbar nytta är mobilitet. Genom CSC Dynamic Desktop skapasen mobil lösning som gör det möjligt att alltid hämta upp sin desktop oavsett var man befinner sig och oavsett vilken device man använder sig av. Det skapar redundans och det stödjer den starka mobilitetstrend som finns bland svenska IT-beslutsfattare! Kostnaden per benchmarkområde på en dator i traditionell drift är enligt nedan: Kostnadspost Hårdvara Tjänster Support Mjukvara Kommunikation Summa Standard Desktop 5556 SEK 3558 SEK 5164 SEK 2580 SEK 992 SEK SEK Kostnaderna för hårdvara, tjänster samt support är de största kostnadsområdena och därmed också viktigast att påverka.

6 Page6 Radar Groups analys visar att CSC Dynamic Desktop kommer att påverka kostnadselementen för en dator. Vår analys visar på följande huvudsakliga bidrag till minskade kostnader per område. På hårdvarukostnader Förlängd livscykel på hårdvara. Genom att nyttja tunna klienter och optimera utnyttjandet av datorer förlänger man livscykeln genom att inte längre tvingas nyersätta hårdvara pga teknikdrivna skäl. Minskad prispunkt på nödvändig hårdvara. Genom virtualisering ställs inte längre samma prestanda krav på datorn som före tunn klient. Detta medför att man kan köpa datorer till en lägre prispunkt än tidigare utan att äventyra funktion. Behovsoptimering. Genom virtualisering så blir man mobil genom teknik inte genom terminal. Man kan därmed ge rätt person rätt terminal och förutsättningar och på så sätt minska inköpskostnader. Effektivare utnyttjande av datorn minskar slitage och skapar lägre servicekostnader och ersättningskostnader för delar. Besparingen genom att förlänga livscykeln på en dator med ett år samt affekten som tunna klienter och virtualisering har på prispunkten på hårdvara skapar en besparingspotential på över 25 procent på hårdvarusidan generellt sett. Genom att CSC erbjuder det hela som tjänst med hårdvaran ingående så blir besparingen 100%. På tjänstekostnader Ökad standardisering av applikationer i en standard desktop. Minskar krav och ökar enkelhet och därmed kostnader för utveckling och anpassning. Effektivare utnyttjande av applikationsfloran. Tar bort applikationer som inte är nödvändiga och lägger IT produktion i linje med behov. Påverkan på kostnadssidan för tjänster är mycket varierande. Genom att utvärdera en standardsituation på ett kontor med viss andel mobila medarbetare så är besparingen stor med förbestämd standard och därmed minskade

7 Page7 anpassningsbehov. Kostnaden för CSC tjänst ska läggas till men skillnaden bedöms generera en besparing om 20 % baserat på erfarenhet. På supportkostnader Virtuell desktop medför ökad standardisering vilket medför enklare administration och samma upplevelse oavsett var man arbetar eller vad man arbetar från. Supporten blir väsentligt enklare och redundansen ökar. Mindre specialtillämpningar utanför definierad desktop betyder att man kan minska på resurser. Samma desktop 365/254/7 ökar användarkompetens och minskar supportbehov efter normal kontorstid vilket gör att man kan minska på resurser. Ökad standardisering, minskat antal varianter att ha kompetens runt och minskad användarproblematik skapar ett minskat behov av support tjänster. CSC tjänst boxar kostnaden för support. Vi sätter en besparingspotential på support om minst 40 procent. På mjukvarukostnader Genom desktopvirtualisering får man flexiblare licensiering sett mot reella behov. Man betalar baserat på hur man nyttjar tjänsten. Överlicensieringen är ett problem i många svenska verksamheter idag. En verksamhet är överlicensierad, betalar för licenser man inte utnyttjar, till ett värde av över 15 procent av den totala mjukvarukostnaden. Genom CSC Dynamic Desktop tekniken så kommer man åt denna överlicensiering runt dator och runt datacenter. Vi har valt att sätta en besparingspotential på totalt minst 25 procent på mjukvara. På kommunikationskostnader För att fungera kommer viss investering i nätverksoptimering krävas för att öka bandbredd precis som i all verksamhet där internetdrivna tjänster tas i bruk. Vi ökar kommunikationskostnaderna med 15 procent för att hantera det faktumet.

8 Page8 Sammantaget ger det följande påverkan på kostnaderna associerade med en dator i en svensk verksamhet: Kostnadspost Standard Desktop Virtualiserad Desktop Effekt Hårdvara 5556 SEK 0 SEK 100 procents reduktion Tjänster 3558 SEK 2846 SEK 20 procents reduktion Support 5164 SEK 3098 SEK 40 procents reduktion Mjukvara 2580 SEK 1935 SEK 25 procents reduktion Kommunikation 992 SEK 1140 SEK 15 % ökning CSC Virtual Desktop 0 SEK Intäkt ovan Summa SEK SEK 50 % reduktion av kostnaderna Till detta ska sedan läggas påverkan på de centrala IT-kostnader som skillnad i energiförbrukning. En dator förbrukar cirka 16 kilowatt timmar per månad i vanligt utnyttjande medan den förbrukar 10 kilowatt timmar per månad i CSC Dynamic Desktop och då är även förbrukning i datacentret inkluderat. Det innebär en besparing på energisidan på närmare 38 procent. I värde innebär det ytterligare cirka 70 kronor per dator och år.

9 Page9 Om Radar Group Radar Group erbjuder insikt och modeller för att styra och validera IT verksamhet under svenska förhållanden. Vi har specialister inom validering av teknik, leverantörer och priser. Vi är också ledande i att jämföra kostnader mellan traditionell IT och tjänstebaserade leveranser. Radar Group erbjuder också IT beslutsfattare möjligheten att få insikt och jämförelsemodeller via vårt beslutsfattarprogram utan någon kostnad. Kontakta oss gärna om du vill veta mer! Radar Group International AB Skeppsbron Stockholm

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET PEDAB [P0433] Senast ändrad 15-06-10 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I KORTHET: ANALYTICS... 3 2. I KORTHET: CLOUD... 4 3. I KORTHET: MOBILITY... 5 4. I KORTHET: SECURITY...

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

RADAR ADVISORY Radar Advisory

RADAR ADVISORY Radar Advisory RADAR ADVISORY OFFICE365 Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under

Läs mer

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport SUNET Strategigrupp för teknikområdet Rapport SUNET teknikstrategigrupp Hösten 2011 Förord SUNET:s styrelse har beslutat att ett strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skall genomföras.

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Affärsmål. är till för att. CSC är ett av världens största IT-bolag. Här får du veta mer om vår svenska del.

Affärsmål. är till för att. CSC är ett av världens största IT-bolag. Här får du veta mer om vår svenska del. Affärsmål är till för att överträffas CSC är ett av världens största IT-bolag. Här får du veta mer om vår svenska del. Innehåll Välkommen Vad vi gör Vårt nyskapande Människor emellan Löften och leveranser

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Tänk om. Tänk nytt. Förr sa man att alla vägar bär till Rom. Nu leder alla vägar till ett datacenter. Det mesta du gör i din verksamhet påverkar

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Nr.2 / September 2009 VIRTUALISERING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Nr.2 / September 2009 VIRTUALISERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / September 2009 VIRTUALISERING 4TIPS TILL ETT EFFEKTIVARE ARBETSFLÖDE Arbeta mobilt Med VDI kan du nå systemen var du än är Servervirtualisering

Läs mer

Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx personal som handelsvara? Xxxxxxxxxx Tjänstemännens IT-miljö personal som 2013 handelsvara? ingen ljusning i sikte Xxxxxxxxxx personal som handelsvara? Xxxxxxxxxx personal som handelsvara? Xxxxxxxxxx

Läs mer

8virtualisering. Banken som kan spara miljoner 10. Lönsamma IT-investeringar. Virtualisera mera! Teknologin som är här för att stanna 4

8virtualisering. Banken som kan spara miljoner 10. Lönsamma IT-investeringar. Virtualisera mera! Teknologin som är här för att stanna 4 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8virtualisering Virtualisera mera! Teknologin som är här för att stanna 4 IT-katastrofen ett minne blott 6 Intervjun:

Läs mer

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Omvärldsanalys Utskriftshantering Norrbottens Läns Landsting 2 av 15 Innehåll Strategisk Utskriftshantering... 3 Finansiering... 4 Införande av nya utskriftsenheter...

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Till Linköping december 2013 Stiftelsen för Internetinfrastruktur Internetfonden Box 7399 103 91 Stockholm

Till Linköping december 2013 Stiftelsen för Internetinfrastruktur Internetfonden Box 7399 103 91 Stockholm Till Linköping december 2013 Stiftelsen för Internetinfrastruktur Internetfonden Box 7399 103 91 Stockholm Slutrapport Projekt LO-kollektivets medlemmar och arbetslösa vs digitalt underskott Följande är

Läs mer

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution Whitepaper Hej klimatsmart samhälle! Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution 93% minskning av koldioxidutsläpp i Växjö kommun efter införande av samordnad varudistribution. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

business intelligence

business intelligence MEDFÖLJER COMPUTER SWEDEN MAJ 2012 business intelligence Coop MedMera sparar miljoner med BI-system SIDAN 5 Bättre beslutsunderlag på 15 minuter SIDAN 6 10 BI-TIPS! SIDAN 14 2 Ledare En vision för BI och

Läs mer

Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag

Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Framtidens ekonomer 5 Studiens metod och omfattning

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer