Cloud based operating systems

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cloud based operating systems"

Transkript

1 TDTS09 Cloud based operating systems "computation may someday be organized as a public utility" John McCarthy Daniel Nilsson Oskar Solsjö

2 Abstrakt Moln baserade OS ger företag möjlighet att spara in på kostnader för hårdvara, lagringsplats, mjukvara och personal. Software as a Service, Infrastructure as a Service och Platform as a Service erbjuder företag de tjänster som passar den efterfrågan som ställs. Moln baserade OS ger företagen chans att fokusera mer på deras produkter och företaget i sig, än driften av IT. Men det är inte bara företag som gynnas då man komma åt dessa OS från alla aparater som stödjer internet användning. Med en dator eller smartphone kan man koppla upp oss mot ett OS och finna samma skrivbord, med alla våra dokument och applikationer, och detta oberoende på vart man är geografiskt med en förutsättning att ha tillgång till internet

3 INLEDNING... 4 SYFTE... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. METOD... 4 AVGRÄNSNING... 4 FRÅGESTÄLLNING:... 4 VAD ÄR MOLNET?... 5 MOLNBASERADE OS VID EN FÖRSTA ANBLICK... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. WEBTOPS... 5 GRID COMPUTING... 6 UTILITY COMPUTING... 6 CLOUD COMPUTING... 7 VIRTUALISERING... 7 VIRTUALISERING AV CPU... 8 VIRTUALISERING AV NÄTVERK... 8 VIRTUALISERING AV GRID... 9 VIRTUALISERING AV UTRYMME... 9 SAAS... 9 IAAS PAAS ELASTISITET OCH SKALBARHET EC FRAMTID SLUTSATS REFERENSLISTA BILAGA BILAGA

4 Inledning För några månader sedan såg vi en förläsning av fredrik Härén. Han sa vidare att en idé bygger på att en människa tar två tidigare kända saker och para ihop dessa, resultat blir en ny idé. befolkningstillväxten, alltså antalet människor som lever på denna jord, har fullständigt exploderat. Och vi står nu inför en fullständig idé explosion. Moln baserade operativ system är ett sådant ide. Där man har tagit modellen för elnät kombinerat med behovet av data utrymme och service av diverse slag inom IT. Med moln baserade OS som cloud computing, utility computing och grid computing säljs utrymme och service i form av en tjänst, där man betalar för det man använder. Företag sparar in både ekonomiskt och lokalt utrymme då de endast med hjälp av en webbläsare kan nå ett OS som når upp till kraven som efterfrågas. Denna rapport omfattar olika moln baserade OS, hur det gynnar företag och vilka service som erbjuds. Vi kommer även använda oss av förkortningen OS genom rapportens gång. Syfte Syftet med den här rapporten är att fördjupa oss i hur framtiden ser ut inom it. Ett koncept som har väckt vårt intresse är hur allt flyttas upp i molnet inte bara utrymme utan även datorkraft. Vi vill skapa en bättre förståelse för detta koncept nu när allt mer av programvara flyttas ut på nätet. Metod Att finna fakta kring detta område är svårt då företag än håller på att få upp ögonen för moln baserade OS. Vi har därför främst använt oss av tekniska artiklar, diskussioner kring de olika systemen samt rapporter och avhandlingar. Avgränsning Då vi började med projektet fann vi att det fanns flertal moln baserade OS. Detta medförde att vi valde att kolla på cloud computing, utility computing och grid computing där vi valde att fokusera lite mer på utility computing då det anses vara i enbart marknadssyfte. Vi har även valt att ta med Webtops då det påminner om dessa system. Frågeställning: Vad är Molnet? Hur ser Moln baserat OS vid första anblick? Händelser och teknisk utveckling som ledde fram till Utility computing? Vad är EC2? Framtids visioner?

5 Vad är molnet? Molnet, eller the cloud är en metafor för internet. På molnet så fungerar ett antal ihopkopplade servrar, som kan befinna sig på olika geografiska platser, som en enhet. I molnet kan en användare lagra data, men utan en aning om vart i molnet och behöver heller inte veta det. Detta eftersom att det inte påverkar användarna om filer flyttas i molnet.(cstjanster.idg.se, 2011) Föreställ er att man skall i ett projekt bygga sig ett system som skall kunna innehålla stora mängder utrymme. Då skall man investera i fastigheter, hårdvara, underhållning av hårdvaran etc. Vilket kommer kosta en förmögenhet. Med utility liknande system, så erbjuds dessa tjänster i molnet och det medför att startkostnader och materialkostnader försvinner.(aws.amazon.com, 2011) Molnbaserade OS vid en första anblick Vad är ett molnbaserat OS var några av de frågor vi fick ställa oss när vi först valde detta ämne. Så innan vi går in på de vi valt mellan,(webtops, grid computing, utility computing och cloud computing) så ges en liten inledning om vad ett OS är. Ett OS är en samling av program som hanterar en dators resurser, resurser inkluderar hårdvara som CPU och minne men även schemaläggning av resurser för att olika program inte ska hamna i konflikt med varandra. Tillskillnad från andra program avslutas det inte förens man stänger av datorn Webtops Vad är en webtop? En webtop är ett skrivbord som körs inuti en webbläsare. Begreppet webtop är ett populärt ord som fastän det används av många olika företag och personer inte är helt definierat. Pga. att funktionalitet skiljer sig mellan olika webtops. Begreppet myntades först när företaget SCO, Santa Cruz Operation, (www.operating-system.org, 2011) gjorde det möjligt att se sitt operativsystems interface genom webbläsaren så länge som webbläsaren hade stöd för java. Alltså egentligen ett sorts remote desktop applikation. En remote desktop applikation är alltså ett program som möjliggör att från egentligen varsomhelst där du har en dator, styra/ eller använda en dator på någon annan plats, som om du satt precis framför den. Eftersom du kunde se ditt skrivbord, desktop från webläsaren, blev det alltså en webtop. Vi intervjuade ett Linköpings företag Xcerion, som skapat webtopen Icloud. Deras webtop liknar ett vanligt skrivbord, men här styr du inte en dator på annan ort. Icloud är baserat på XML. XML, extensible Markup Language, är ett populärt programspråk, eller rättare en mängd regler för att koda dokument i maskinläsbar form. Icloud fungerar på så sätt att du loggar in på din webtop, där stöter du på ett skrivbord som liknar ditt vanliga Windows skrivbord. Det som gör Icloud speciellt är att ingen information behöver skickas över internet till en server som bearbetar informationen och sedan skickas tillbaka. XML-programen i Icloud inklusive Icloud självt körs på din dator men i webbläsaren, det enda som är beroende av bandbredd vad gäller snabbhet är att ladda upp och ner information till ditt lagrings utrymme på Icloud.

6 Skriver du till exempel på ett dokument i Icloud så körs själva programmet i en virtuell maskin (virtuell maskin, En virtuell maskin är mjukvara version av en fysisk dator för att köra mjukvara som inte kan köras på den fysiska datorn.) på datorn men dokumentet sparas i Icloud, förutsatt att du har tillgång till internet. Skulle du inte ha tillgång till internet så sparas dokumentet på datorn tilldess du har en uppkoppling igen varvid dokumentet synkas. iclouds webtop fungerar nästan tvärtemot hur google:s, cloud computing operativ system Chromium OS fungerar. Där ligger bara operativ systemet på dator, programmen körs på internet. Grid Computing Grid computing är en metafor för att göra tillgängligheten av datorkraft som nätverket hos elnätet. Definitionen vad Grid computuing skiljer sig på olika fronter, men man kan definieras som användning av flera domäners datorresurser för att nå ett gemensamt mål,(cloudtweaks.com, 2011) där grid computing delar upp program till tusentals datorer för att där bearbetas.(gridcomputingplanet.com, 2011) Det skulle kunna ses som ett distribuerat system, dvs. flera delsystem som parallellt arbetar för att utföra en gemensam uppgift, som inte påverkar arbetsbelastningen mellan varandra över ett stort antal filer och ett distribuerat dator cluster. Det kan liknas som en super virtuell dator av många nätverk av datorer som agerar för att utföra gemensam uppgift. (cloudtweaks.com, 2011), (searchdatacenter.techtarget.com, 2011) Användningsområden för grid computing är exempelvis vetenskapliga eller tekniska projekt som involverar ofantliga mängder av data.(gridcomputingplanet.com, 2011) Utility Computing Vad är då utility computing, en "utility" är engelska för något man brukar, en egenskap eller tjänst som man kan använda. Utliity computing är alltså brukandet av datorkapacitet som en tjänst. Det kan liknas vid elnätet. Du är ständigt ansluten till elnätet men du betalar inget förens du använder tjänsten. Dvs. när du tänder lampan debiteras du för hur mycket och länge du använt lampan. Använder du två lampor med samma effekt och lika länge dubblas så beloppet du debiteras. Önskan att på detta sätt kunna bruka datorer har funnits sedan flera decennier tillbaka. Anledningarna var främst ekonomiska men även möjligheten att vid behov få tillgång till mera kapacitet än vad man först hade tillgång till. Utility computing kan liknas vid Grid-Computing på så sätt att en process/uppgift som en dator arbetar med kan delas upp på flertalet andra datorer för att lösa problemet snabbare. Varför skulle då denna tjänst vara intressant? För en vanlig privat person är det inte speciellt intressant, en privat person har oftast tillgång till all den datakraft den behöver. När ett företag köper in hårdvara i form av servrar till sin IT-avdelning finns det ett antal aspekter att ta med i beräkningen. Dels ska systemet vara så enkelt att underhålla som möjligt, man behöver ITtekniker som kan administrera systemen, men främst så måste det alltid finnas tillräckligt med data kraft för att klara av toppar i belastningen, eftersom man inte alltid kan förutse när dessa kommer inträffa måste denna beredskap alltid finnas. Lösningen blir då att företaget måste köpa in servrar med massor av kapacitet som står utnyttjad tills dess att toppar i belastningen uppstår.

7 Vanligtvis brukar belastningen ligga på 10% av kapaciteten och vid en topp på ca 85%. Inte bara blir servrarna väldigt dyra i förhållande till hur ofta mycket de används, de tar upp utrymme, de måste administreras och drar el. Men tänk om företaget bara kunde vrida på en kran när behovet ökade och vrida av kranen när behovet försvann. En annan aspekt är tidsaspekten. Tänk dig att ett företag utför avancerade fysiska beräkningar. En viss beräkning skulle ta 1000 server timmar att beräkna och företaget har tillgång till en server. det skulle alltså ta 1000 servertimmar för en beräkning. Om företaget hade tillgång till datorkraft som en tjänst skulle de ju kunna utföra beräkningarna på 1000 servrar som utför delar av beräkningen i en timme var. Priset för att ha igång 1000 servrar i en timme är det samma som för att ha igång en server i 1000 timmar. Men eftersom de arbetar parallellt så fås svaret på en timme istället för efter 1000 timmar.(mendoza, 2007) Cloud Computing Cloud, eller molnet, är en metafor för internet. Det som utmärker cloud computing är just att datorn är i molnet. Både Grid computing och utility computing delar många egenskaper med Cloud computing, och de båda skulle kunna ses som implementeringar till cloud computing dock inte samma sak. Cloud computing erbjuder det IT alltid är behov av och låter användare utnyttja tjänsterna utan några kunskaper kring hur den tekniska infrastrukturen fungerar eller vart den befinner sig.(ebizq.net, 2011) Cloud computing är vid behov ett sätt att öka eller lägga till nya funktioner utan att inverstera i ny infrastruktur, lägga ner tid på att utbilda ny personal eller licensiering av programvaror. Detta gör att du som designer kan koppla dig mot tjänsten och jobba i en miljö som ökar utrymmet av plats vid behov. Och för företag innebär det att man slipper installera och licensiera programvaror för varje dator på företaget. (infoworld.com, 2011) Händelser och teknisk utveckling som ledde fram till Utility Computing Historiska händelser som pressade utvecklingen framåt När IT-bubblan sprack i början på 2000-talet hade många företag för att kunna möta den mycket tuffa konkurrensen i IT-världen köpt på sig massor med server-kraft. När så IT-bubblan sprack stod företagen där med stora server resurser, som inte behövdes. När företag nu köper in kapacitet till sin IT-avdelning måste manendå köpa in denna dyra överkapacitet som inte används. Så för att få bukt med det problemet har ett teknologier anamats och ett antal teknologier växt fram. (Mendoza, 2007) Virtualisering Vad är då virtualisering? Virtualisering inom data, speciellt då hårdvaruvirtualisering är när man skapar en virtuell version av en hårdvarukomponent och låter denna virtuella version imitera den riktiga hårdvaran. Vad är då virtualisering? Virtualisering är när man skapar en virtuel komponent som beter sig

8 som en verklig komponent men som bara exisisterar i mjukvaran. De flesta komponenter i en dator går att virtualisera, processor, nätverkskort, ram-minne hårddisk utrymme m.m. ja, allt som ett operativsystem skulle kunna behöva för att fungera går att virtuellisera. Man brukar tala om Virtuell maskiner. En virtuel maskin är en mjukvara som möjliggör exekvering av programvara/programkod som operativ systemet som den virtuella maskinen ligger på inte förstår eller kan exekvera. I början utvecklingen av conceptet Utility Computing, användes virtualisering för att bättre utnyttja resurserna hos hårdvaran. Ett helt operativ system kan köras på en virtuell maskin i ett operativsystem. Den virtuella maskin som skapas då brukar på persondatorer få en viss mängd hårddisk utrymme, en viss mängd ram-minne, och en viss del av processorkraften. Operativsystemet som körs i den virtuella maskinen kallas då en gäst på den värddatorn som den virtuella maskinen kör på. Gästen tror att den använder sig av riktig hårdvara men körs bara som ett vanligt program. Virtualisering av servrar med flera processorer för att kunna ta hand om stora belastningar kan delas upp i flera små servrar. T.ex kan en server med 8 processorer delas upp i 8 mindre servrar med en processor var. Virtualisering av CPU En av de första delarna i datorn som man virtualiserade var processorn, CPU'n. Virtualisering av processorer medför att en processors kapacitet kan delas upp, så att det ser ut som att man har tillgång till fler processorer än man faktiskt har. Låt oss säga att en processor oftast använder 10 % av sin kapacitet, om ett antal virtuell processor skapas skulle t.ex 8 datorer kunna använda samma processor och skulle tillsammans uttnyttja 80% av kapaciteten hos processorn, men vi skulle inte behöva köpa in en till processor. Processorn används mer effektivt. 8 olika virtuella maskiner skulle då kunna använda en och samma processor Utvecklingen av programvara har nu lett till att man kan skapa ett stort antal virtuella processorer på en fysisk processor, hur många man kan skapa beror egentligen bara på hur stor beräkningskapacitet processorn har. Genom så kallad hyperthreading, vilken är ett processor tillägg som möjliggör för processorn att lura operativ systemet till att tro att det har tillgång till fler processorer än det faktiskt har. En processor kan då hantera fler operationer samtidigt. På så sätt utnyttjas processorn ännu mer effektivt, och tidseffektivt eftersom processorn istället för att utföra en uppgift i taget nu kan hantera 2. (Bilaga1.) Om en server har flera processorer kan man på denna server köra ett stort antal virtuella processer/virtuella maskiner. Virtualisering av nätverk Genom att virtualisera nätverk på en server kan alla virtuella servrar på servern kommunicera med varandra. På så sätt kan man ska säkra nätverk mellan de virtuella maskinerna. De går även att virtualisera nätverksuppkopplingen så att bandbredden delas upp i separata säkra anslutningar, där varje virtuell maskin kan få tillgång till en egen IP-adress. Genom nätverks virualisering kan de virtuella maskinerna avlasta varandras arbetsbördor med hjälp av Grid-konceptet.

9 Virtualisering av Grid Ett grid är som bekant ett kluster av datorer/servrar som när den har behov av det anropar en så kallad pool, (en pool är resurser av data kraft t.ex. andra servrar som står till förfogande), anledningen till att poolen anropas är för då kan processen delas upp på flera datorer, och uppgiften lösas snabbare som i analogin med de 1000 servrarna. Genom att de virtuella maskinerna kan använda sig av virtualiserade nätverk kan de enkelt balancera arbetsbörda mellan sig för att utföra processer snabbare. Virtualisering av utrymme Genom att skapa virtuellt utrymme för specifika virtuella maskiner så blir det lättare att administrera eftersom det annars vore möjligt för en dator att sprida ut sitt innehåll över hela server hallen. Om ett utrymme skulle behöva underhåll är det väldigt enkelt att byta ändra den virtuella maskinens sökväg från den disken till en back'up disk. Något som är väldigt intressant är man med virtuella diskar kan skapa en 1 GB virtuell partionen på ett fysiskt utrymme som endast är 100 MB stort, när det utrymmet väl fyllts allokerar man mer fysiskt utrymme till den virtuella partionen. SaaS Software as a Service - Tanken med SaaS är att man ska kunna erbjuda företag en smartare prislösning men även en smartare lösning för de som utvecklar och administrerar programvaran. Historiskt sätt började företag att utveckla sina applikationer "in-house", alltså företaget visste vad det behövde, och utvecklare inom företaget fick utveckla applikationerna. Det sättet fungerade bra till en början då de enkla programmen lätt kunde administreras av de egna utvecklarna. Men eftersom tiden implementerade man mer funktioner och ju mer komplext systemet blev desto svårare blev det att administrera. Vid den tiden började företag växa fram som specialiserade sig på att utveckla programvara för företagen. Hur skulle man då ta betalt för dessa tjänster, jo man införde licenser av olika slag. T.ex. att man kunde köpa licenser för 200 datorer i ett halvår. När tiden löpte ut fick man välja om man ville fortsätta använda programmet eller inte. Tanken bakom SaaS är att kunden bara ska betala för hur mycket och länge den använder tjänsten. Tjänsten kan antingen köras över nätet eller inom nätverket hos företaget. De företag som tillhandhåller tjänsten står för allt underhåll. Det som gör SaaS som intressant för utvecklare är också att man kan låta flera företag köra på samma instans av programmet så kallad multitenancy. Varför är det bra då? Jo utvecklaren kan administrera tjänsten för företagen samtidigt, när tjänsten ska uppdateras behöver detta bara göras på denna enda instans. Eftersom programmen kan köras över internet på leveratörens servrar slipper företaget köpa in servrar för att ta hand om databaserna, företaget kan också få mer ledigt utrymme till sina viktigare nyckelverksamheter. När företagen slipper köpa egna servrar med egna virtuella maskiner kan kostnaden som SaaS leveratören betalar för sina servrar delas upp på alla företag som använder tjänsten. SaaS bör för utvecklarens egen skull ha implementerat skalbarhet i sin programvara. På

10 så sätt kan SaaS leverantören tillhandahålla tjänsten till en ständigt växande kundkrets. (Mendoza, 2007) IaaS Infrastructure as a Service - Även detta är en pris modell på hur företag kan lansera sina egna tjänster. Traditionell infrastruktur var, och är, oftast levererat från andra företag. Det som levereras är den fysiska hårdvaran av arkitektonisk utformning, belastningsutjämning, servrar, lagringsutrymme mm.(www.cloudave.com, 2011) En klient som använder sig av IaaS inom molnet erbjuds att kunna göra sina tjänster tillgänglig för en slutkund. Moln leverantören får en beskrivning på vad den virtuella maskinen skall kunna hantera, så som OS och mjukvaror samt applikationer. Debatteringen bestäms sedan efter de resurser som brukas, exempelvis hur mycket utrymme som används och datatrafik, och kan ses enligt en pay-use basis.(www.sungard.se, 2011) PaaS Platform as a Service Liknar IaaS men med den skillnaden att man kör befintliga eller utvecklar nya applikationer. En platform är en miljö där man kan utveckla i som exempelvis.net Framwork. På ett företag behövs det någon som sätter upp dessa platformer i en infrastruktur. Denna någon behöver även konfigurera, installera mjukvara, patcha och hålla dessa platformer uppdaterade. Det som kan dra liknelse till IaaS är att man som företag får en infrastruktur uppsatt, där man med de applikationer man tänk köra hålls uppdaterade av leverantören. Detta medför att man håller sig uppdaterad hela tiden och att företaget i sig inte behöver lägga ner tid eller personal på underhållningen av applikationerna.(www.cloudave.com, 2011) Utöver att PaaS håller OS uppgraderat, så erbjuder det utvecklare att arbeta på projekt i samma plattform även då de kan vara geografiskt utspridda.(searchcloudcomputing.techtarget.com, 2011) Elastisitet och Skalbarhet Med hjälp av denna tekniska utveckling inom virtualisering och sättet som infrastruktur och mjukvara kan användas har man lyckats skapa system som är elastiska i form av datakraft, då data kraft kan fördelas ökas on-demand och sedan minskas igen. Man har även lyckats göra systemet skalbart så att om ett företag skulle få mycket höga toppar i efterfråga av tjänster så kan systemet automatiskt skala upp för att klara behovet. (Bilaga 2.),(Mendoza, 2007)

11 EC2 Vad är EC2? EC2 står för Elastic Compute Cloud, det är en tjänst som tillhandahålls av bokåterförsäljaren Amazon. Amazon som så många andra företag i IT-bubblan köpte på sig massor av serverkraft för att kunna hantera de stora kundströmmar som skulle skapas när kunder skulle kunna handla böcker på nätet. EC2 är en web plattform som tillhandahåller dynamisk datorkraft i molnet. Den designades för att göra det lättare för utvecklare att utveckla skalbara applikationer för webben. EC2 är del av en större plattform som kallas AWS, Amazon Web Services. AWS innehåller funktioner som S3 (en plattform för med skalbart utrymme, plattformen används av bland annat minedcraft, dropbox, Second Life och Ubuntu One m.fl.). Anledningen till att vi tar upp EC2 är att det är ett väldigt bra exempel på utility computing. I EC2 kan en användare skapa en virtuell maskin, kallad en instans, med passande utrymme, ram och processorkraft. Utrymmet som skapas för instansen för instansen är kopplat till instansen men om man skulle bestämma sig för att ta bort den instansen finns utrymmet fortfarande kvar i det fall att du skulle behöva komma åt det. Eftersom Amazon har server hallar runt om på jorden kan man skapa instanser som ligger närmare geografiska platser där det sker en höjning av efterfrågan på dator kapacitet. EC2 autoskalar sig självt om företaget skulle vilja, på så sätt kan 1000-tals nya instanser och datakapacitet frigöras och göras tillgängligt inom loppet av minuter. Istället för att servern skulle krascha. Eftersom EC2 implementerar grid computing precis som utility computing ska göra så kan en mycket stor mängd data delas upp på ett antal instanser för att underlätta lösandet av uppgiften. För företag som ännu inte har börjat använda EC2 finns möjligheten att importera sin egna virtuella maskin struktur ut på EC2. AWS tjänster görs tillgängliga via HTTP med hjälp av SOAP och REST. SOAP, Simple Object Access Protocol, är ett protokoll som inkapslas av HTTP. Hur kommer det sig då att HTTP kan inkapsla SOAP, HTTP ligger ju i applikationslagret? Jo, SOAP används för att olika applikationer ska kunna kommunicera med varandra över nätverk. Det kommunicerar med applikationer med hjälp av XML-dokument. Protokollet är "avsett för utbyte av strukturerad information i en decentraliserad distribuerade miljö." SOAP protokollet används via AWS hemsida för att utföra operationer på olika plattformar som ingår i AWS. REST är inte ett riktigt protokoll utan snarare instruktioner för hur man ska designa arkitekturen för en hemsida. Anledningen till att man inte använder protokoll som byggts speciellt för kommunikation mellan maskiner, är att dessa protokoll stöter på problem vid brandväggar. (www.wikipedia.com, 2011), (www.w3.org, 2011) Anledningarna till Utility computing blir mer effektivt och eknomiskt är att: * IT-tillgångarna kan varieras. * IT-administrering förenklas. * Kan delas mellan flera kunder * Standardiserat men tillåter konfiguration * Flexibelt och skalbart. * ökad användning av servrar. * automatiserat * Det behövs inte lika många IT-tekniker * Systemet tar hand om efterfrågningar av sig självt. * De resurser som inte används kan auktioneras ut till lägre pris för att skapa större

12 efterfrågan, samtidigt som det blir billigare för kunden. (www.amazon.com, 2011) Om man implementerar alla dessa tekniker kan minska ett system med 300 servrar som kör olika operativsystem till ett system med 4-5 servrar. Det kan vara lätt att blanda ihop utility Computing med outsourcing, med vad är då skillanden: kortare licensierings tid, iform av timmar. On-demand pay as you go, and you know what you pay for. utility computing låter företagen koncentrera sig på sina kärn aktiviteter, istället för att hålla på med sådant som egentligen inte rör verksamheten. Ekonomisk aspekt på utility computing Utility computing skulle alltså kunna skapa en dynamisk lättskött IT-plattform som flyttar komplexitet från företaget till en leverantör av utility computing så att företaget kan koncentrera sig på sina nyckelverksamheter. Men blir det billigare att sköta IT på detta sätt eller dyrare. Vilka aspekter måste ett mjukvara företag ta hänsyn till? Låt oss säga att företaget vill lansera en webtjänst med en webshop. Företaget måste då köpa in servrar som kan hantera kund tillströmningen. Men för att klara av oväntade toppar i beställningar så måste företaget köpa in ett stort antal servrar. Så att den vanliga belastningen ligger på 10%. De servrarna måste trots att dom inte används vara i gång, ifall en en snabb oväntad topp skulle uppstå. Trots att de inte används måste ändå administreras. Om man ska köpa in ett stort antal servrar måste man också ha lokaler till dessa servrar. Man måste betala dyra räkningar för el. Om servrarna ska administreras måste man också ha personal som även de kostar pengar. Visst då skulle företaget kunna outsourca sina servrar men då skulle företaget behöva betala höga kostnader för att ha igång alla servrar ifall en topp skulle uppstå. Allt detta bara för att lägga upp en webtjänst. Det vore ju skönare om företaget bara kunde koncentrera sig på det. Eftersom leverantören köper in massor av hårdvara kan han köpa den billigare. Med Utility Computing betalar företaget bara för det företaget använder, så att säga pay-as-yougo, "by the hour" Vi gjorde en beräkning för att se vad ett konto på EC2 skulle kosta för en privat person. instansen har en hårddisk på 160 GB, bra ram-minne och bra processorkraft. Kostnaden för att köra den instansen 8 h/dag i 5 år skulle ge n kostnad på ca Så EC2 är inte endast för företag utan är även ekonomiskt för privat personer.

13 Framtid Moln baserade operativ system erbjuder oss möjligheten att slippa göra hårdvare backup och formateringar. Vi behöver endast ansluta oss till en Web läsare och köra igång ett Web OS, exempelvis EyeOS. Där med en dator eller smartphone kan koppla upp oss mot vårt OS och finna samma skrivbord, med alla våra dokument och applikationer. Oberoende på vart vi är geografiskt med en förutsättning att ha tillgång till internet.(www.eyeos.org, 2011) Hur ser då framtida visioner ut? Eftersom molnet nu på senare tid har blivit mer aktuellt i företags ögon så finns det ont om publicerade projekt som pågår just nu. Apple s Jobs-inspirerade filosofi om att öka enkelhet, storlek och samverkan över företagets produkter verkar moln baserat OS som ett givet val. Då även Wi-Fi och mobila närverk blir allt vanligare så är det en tidsfråga innan det ersätter kabel, och gör internet tillgängligt överallt. Folk skulle inte längre behöva bry sig om uppdateringar på sitt OS då det sker automatiskt. Detta medför även att hårdvara kan ersättas, eller tas bort, för att göra datorer lättare och tunnare, men framförallt billigare.(iphoneappstoday.com, 2011) Denna framtid behöver inte vara allt för långt bort, då det nyligen har visat sig att Apple Inc. har i hemlighet byggt en massiv server farm på kvadratmeter som beräknas att kostat upp emot 1 biljard dollar. Analytiker tror att Apple skall använda denna kapacitet för att utöka sitt moln baserade system, med det befintliga MobileMe som startpunkt.(moneymorning.com, 2011) Slutsats Vi ser att man kan i framtiden bruka moln baserade OS inom företag så som hos privatpersoner. Vi ser att inom de närmsta åren kommer kunna genom exempelvis en ipad ha samma snabbhet och prestanda som hos en idag avancerad laptop. Detta förstås genom att anta att utveckling kring Wi-Fi och mobila nätverk utvecklas och tillåter internet återkomst över hela världen. Vi tror också att med mer publicitet kring det olika Service tjänster(saas, IaaS och PaaS) som erbjuds, så kommer det öppna upp ögonen för företagen för att se hur det gynnar dem. Detta kommer i sin tur ersätta den klassiska dator klustren på företagen. Datorer och mobilt kommer bli mindre i storlekar och där med praktiskare, men med samma prestanda som nu om inte bättre. Vi ser en framtid, där vi flyttar in hårdvara som mjukvara in i molnet. En framtid, med moln datorer och där med moln baserade OS.

14 Referenslista Adron Hall 2011, last update, The Confusions of IaaS, PaaS, and SaaS [Homepage of cloudave], [Online]. Available: [2011, ]. Amazon 2010, --last update, autoscaling [Homepage of Amazon], [Online]. Available: [2011, ]. Amazon 2007, --last update, Using the SOAP API [Homepage of Amazon], [Online]. Available: [2011, ]. anonymous 2011, last update, Amazon Web Services [Homepage of wikipedia], [Online]. Available: [2011, ]. anonymous 2011, last update, web desktop [Homepage of wikipedia], [Online]. Available: [2011, ]. anonymous 2010, last update, SCO Company History [Homepage of operatingsystem], [Online]. Available: [2011, ]. anonymous 2008, last update, Platform as a Service (PaaS) [Homepage of searchcloudcomputing], [Online]. Available: [2011, ]. anonymous 2001, last update, grid computing [Homepage of searchdatacenter], [Online]. Available: [2011, ]. anonymous -, --last update, Cloud Infrastructure Översikt [Homepage of sungard], [Online]. Available: w.aspx [2011, ]. anonymous -, --last update, språkwebben [Homepage of IDG], [Online]. Available: [2011, ]. anonymous -, --last update, What is eyeos [Homepage of eyeos], [Online]. Available: [2011, ]. anonymous, FAQ [Homepage of gridcomputingplanet], [Online]. Available: [2011, ]. David Zeiler 2010, last update, Apple's Server Farm Hints at Cloud-Based Ambitions [Homepage of moneymorning], [Online]. Available: [2011, ]. Eric Knorr, G.G. 2008, last update, What cloud computing really means [Homepage of infoworld], [Online]. Available: [2011, ]. Jinesh Varia 2008, last update, Building GrepTheWeb in the Cloud, Part 1: Cloud Architectures [Homepage of Amazon], [Online]. Available: [2011, ]. Krissi Danielsson 2008, last update, Distinguishing Cloud Computing from Utility Computing [Homepage of ebiz], [Online]. Available: [2011, ]. Liam Cassidy 2011, last update, Imagining a Cloud-Based Future for Mac OS X [Homepage of iphoneappstoday], [Online]. Available: [2011, ].

15 Mendoza, A. 2007, Utility Computing Technologies, Standards, and Strategies, Artech House, Incorporated, Norwood, MA, USA. Sourya Biswas 2011, last update, Cloud Computing vs Utility Computing vs Grid Computing: Sorting The Differences [Homepage of cloudtweaks], [Online]. Available: [2011, ]. W3C 2007, last update, SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition) [Homepage of W3C], [Online]. Available: [2011, ].

16 Bilaga 1. Bilaga 2.

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Är Cloud Computing intressant? 40 % tillväxt globalt 2009. Blir likadant i Sverige! Computer Sweden/IDC 2009-03-06 USA 2008 23

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 eklient plattform standard klassificering av klienter 1 av 13 eklient plattform standard klassificering av klienter 2 av 13 Innehåll Historik... Fel! Bokmärket

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

[VIRTUAL APPLICATION]

[VIRTUAL APPLICATION] rva Red Cloud IT AB Juha Jurvanen whitepaper [VIRTUAL APPLICATION] rcloud Virtual Application r C l o u d V i r t u a l A p p l i c a t i o n 2 Innehåll Inledning... 3 VDI och rva... 3 Internet... 3 Uppkoppling...

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus?

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Förvirringen ökar kring vad Cloud Computing egentligen är HÖG TID ATT KATEGORISERA Stratus betyder dimmoln och nimbus betyder ovädersmoln kanske

Läs mer

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver Hosted Exchange 2010 Surfcity Sverige Hosting är unik i sitt upplägg av produkten Hosted Exchange 2010. Dessutom är vi förmodligen det enda företaget som erbjuder 2010:an i hostad variant i Sverige vilket

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips Jätteguide till molnets 9 bästa näthårddiskar 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips. Frågor och svar om näthårddiskar De nya nätdiskarna ger dig mer utrymme och fler

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

CLOUD COMPUTING. Emelie Oskarsson (emeos081), Klass: IT1 (Civilingenjör Informationsteknologi, årskurs 1) Skola: Linköpings Universitet

CLOUD COMPUTING. Emelie Oskarsson (emeos081), Klass: IT1 (Civilingenjör Informationsteknologi, årskurs 1) Skola: Linköpings Universitet CLOUD COMPUTING Författare: Anna Karlsson (annka673), Emelie Oskarsson (emeos081), Klass: IT1 (Civilingenjör Informationsteknologi, årskurs 1) Skola: Linköpings Universitet Ort: Linköping Bild på titelsida;

Läs mer

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se.

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Stöddokument för Att planera tekniken Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Här följer några frågor att fundera igenom på tekniksidan: Hur ser det ut med hårdvaruresurser och

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser Innehåll Operativsystem Vad är operativsystem och hur fungerar de Vad är ett OS? Syfte Att tillåta flera program att köra samtidigt Att fungera som ett abstraktionslager mot hårdvaran Att hantera olika

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International.

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International. Molnet - en fluga eller här för att stanna Lars Backhans vice VD Radar Group International. Agenda Vad är molnet? Vilka möjligheter ger molnet dig och ditt företag? Vilka begrepp används? (Saas, PaaS,

Läs mer

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån Operativsystem DOS DiskOperatingSystem - ett jobb i taget. Dagens Operativsystem - prioriterar olika jobb. Om ett jobb pausas körs ett annat. Operativsystems viktigaste funktion är att bilda gränssnitt

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

SNITS-Lunch. Säkerhet & webb 2013-10-08

SNITS-Lunch. Säkerhet & webb 2013-10-08 SNITS-Lunch Säkerhet & webb 2013-10-08 Kort om ÅF ÅF i Karlstad idag! Vi är ca 150 varav 50 inom IT Automation Elkraft Mekanik Industriell IT Process och miljö IT och telekom Energi Industri Automotive

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Monitor Pro V7.x SCADA. SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18

Monitor Pro V7.x SCADA. SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18 Monitor Pro V7.x SCADA SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FRÅGESTÄLLNINGAR KRING SQL SERVER 7... 3 1.1 VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR... 3 1.1.1 Hur får Microsoft-licenserna SQL

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson, Linn Friberg DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-05

Läs mer

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn?

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn? Fö 7: Operativsystem Introduktion. Klassificering. Vad är ett operativsystem? Program som kontrollerar andra andra program. Gränssnitt mellan användare och hårdvaran. Kärnan. Historisk översikt. Typeset

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster Cloud Sweden Oberoende kompetensnätverk Analys & Konsultbolag Leverantörer Kunder Dataföreningen Startat i mars 2010 Predrag

Läs mer

Virtualisering av resurser i en yrkeshögskola. Jonas Rautelius

Virtualisering av resurser i en yrkeshögskola. Jonas Rautelius Virtualisering av resurser i en yrkeshögskola Jonas Rautelius Informations- och medieteknik 2014 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informations- och medieteknik Identifikationsnummer: 4099 Författare:

Läs mer

Data på disk är en teknisk lösning i Capitex Säljstöd som gör att viss information ej sparas i databasen utan direkt på serverns hårddisk.

Data på disk är en teknisk lösning i Capitex Säljstöd som gör att viss information ej sparas i databasen utan direkt på serverns hårddisk. Data på disk Data på disk är en teknisk lösning i Capitex Säljstöd som gör att viss information ej sparas i databasen utan direkt på serverns hårddisk. Lösningen ger förutsättningar för bättre prestanda

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Tekniken en djungel. Apple Id, Gmail, Hotmail, Icloud, Appar, Appstore, Itunes, säkerhet, molntjänster, WiFi

Tekniken en djungel. Apple Id, Gmail, Hotmail, Icloud, Appar, Appstore, Itunes, säkerhet, molntjänster, WiFi Tekniken en djungel Apple Id, Gmail, Hotmail, Icloud, Appar, Appstore, Itunes, säkerhet, molntjänster, WiFi Av Linda Kurdve Rödeby skolområde 2015-01-07 Problem vi stöter på med tekniken idag i vår vardag

Läs mer

Tekniska system och deras funktion och uppbyggnad.

Tekniska system och deras funktion och uppbyggnad. Tekniska system och deras funktion och uppbyggnad. Ett tekniskt system är oftast beroende av andra delsystem, alltså ett antal mindre tekniska system. T.ex. Datorn består av ett antal olika delsystem,

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Varför är jag här? Presentera projektet. SUNETS moln kontra andra moln behandlas inte. Prata lite om Windows 10 och molnet.

Varför är jag här? Presentera projektet. SUNETS moln kontra andra moln behandlas inte. Prata lite om Windows 10 och molnet. 2015-10-15 Varför är jag här? Presentera projektet Prata lite om Windows 10 och molnet SUNETS moln kontra andra moln behandlas inte i projektet Närliggande SUNET projekt? Deployment Windows forum Mikael

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

Operativsystem och användargränssnitt

Operativsystem och användargränssnitt Operativsystem och användargränssnitt Som du fick läsa tidigare behöver datorn förutom hårdvara också ett program för att hantera hårdvaran, dvs. ett operativsystem. Denna sida behandlar bland annat följande

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Av Johan Olsson vid IT avdelningen på HTU Johan.Olsson@htu.se Definition av kriswebb Kriswebb är ett system som möjliggör snabb publicering av information

Läs mer

TTP (Tunn Teknisk Plattform)

TTP (Tunn Teknisk Plattform) prel 2004-06-01 Sida 1 (8) TTP (Tunn Teknisk Plattform) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 Serverbaserade lösningar och tunna klienter... 2 Programvara/protokoll... 3 SYSTEMÖVERSIKT... 3 Systemkonstruktion...

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

De 10 bästa sätten att spara pengar med Windows Server 2008 R2

De 10 bästa sätten att spara pengar med Windows Server 2008 R2 De 10 bästa sätten att spara pengar med Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 är det senaste Windows serveroperativsystemet från Microsoft. Windows Server 2008 R2 är utformat för att hjälpa olika

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Amazon Cloud Computing Joakim Lindbom CTO, Capgemini Sverige. Who am I? Jobbat inom Capgemini sedan 1985

Amazon Cloud Computing Joakim Lindbom CTO, Capgemini Sverige. Who am I? Jobbat inom Capgemini sedan 1985 Amazon Cloud Computing Joakim Lindbom CTO, Capgemini Sverige Who am I? Jobbat inom Capgemini sedan 1985 Middleware, integration, arkitektur, coaching Fokus idag på arkitektur = Business Technology Affärsstrategisk

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering Windows Server 01 Faktablad om licensiering Produktöversikt Utgåva Funktionsjämförelse Licensieringsmodell Pris* I och med lanseringen av Windows Server 01 kan Microsoft överföra sina erfarenheter av att

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis Så kör du Windows på din Mac 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis. Så kör du Windows på din Mac Virtualbox gör din Mac till en pc Du behöver inte köra Bootcamp

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se Öppen Källkod inom Offentlig Sektor 15-16 april 2008, Stockholm Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se 2008-05-14 Signatur Om SMHI Som experter inom

Läs mer

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma.

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma. 5 Frågor och svar om Internet, 06NVB 1. Nämn ett par skillnader mellan datorerna förr och datorerna nu? Svar: de var lika stora som rum, varje dator behärskade i stort sett bara ett enda smalt arbetsområde.

Läs mer

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013 Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Grundläggande konfiguration av lagringslösning ATAboy Installation av Backupserver Konfiguration av Virtuellt bandbibliotek, VTL Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se

Läs mer

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23 Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI Mallversion 1.0 2009-09-23 Datormolnet och SMHI Hösten 2009 - en teknisk utredning om molntjänster Under vintern 2009/2010 - ett

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer