CDC en jämförelse mellan superskalära processorer. EDT621 Campus Helsingborg av: Marcus Karlsson IDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CDC en jämförelse mellan superskalära processorer. EDT621 Campus Helsingborg av: Marcus Karlsson IDA"

Transkript

1 CDC en jämförelse mellan superskalära processorer av: Marcus Karlsson

2 Sammanfattning I denna rapport visas konkret information om hur den första superskalära processorn såg ut och hur den använde sig av sina komponenter. En jämförelse mellan den första superskalära processorn och en modern processor görs för att visa på hur teknik har återanvänts, samt hur den har utvecklats och hur prestandan har påverkats. För att enkelt visa vad som förändrats, så har jämförelsen gjort mellan komponentstruktur och prestanda. Genom faktasökningar på specifikationer och komponentsinformation om alla system som jämförts, så har resultaten jämfört och sammanställts i denna rapport. Resultaten jämförs sedan med en frågeställning för att dra en slutsats om hur tekniken har förändrats och hur den möjligen kommer se ut.

3 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 4 a. Bakgrund... 4 b. Syfte... 4 c. Frågeställning Metod... 4 a. Litteratur... 4 b. Källor Resultat... 5 a. CDC6600 CP (CDC6600 Central Processor)... 5 i. Struktur... 5 ii. Prestanda... 5 b. Modern processor... 5 i. Struktur... 6 ii. Prestanda... 6 c. Jämförelse Diskussion... 7 a. Frågeställningsresultat... 7 b. Reflektioner Slutsats Referenslista... 9

4 1.Introduktion a. Bakgrund Denna rapport handlar om att beskriva den första superskalära processorn i CDC6600 (CDC6600, 2015) och sedan jämföra den med moderna superskalära processorer. Jämförelsen görs för att klargöra de förändringar som skett sedan tekniken med superskalära processorer uppkom, och hur den har förbättrats. b. Syfte Syftet med rapporten är att få en klar bild av hur den första superskalära processorn fungerade och såg ut. Syftet är också att jämföra dess funktionalitet från när tekniken först används mot hur den används idag samt fördelar/nackdelar och förändringar. c. Frågeställning I denna rapport ska följande frågor att besvaras: - Vad gjorde CDC6600 till den första superskalära processorn? - Hur skiljer sig den första superskalära processorn sig mot moderna superskalära processorer? 2. Metod a. Litteratur För att hitta information till just denna rapport hittade jag det mesta på internet i form av artiklar, forum och databaser av information då den mest fakta finns där i dagsläget. Självklart gäller det att vara extra källkritisk när man letar information på internet, men då ämnet jag valt inte är riktat i de flest meningar så valde jag att tro på den information jag hittade. Anledningen till att jag valde att helt använda mig av internet som källa var för att materialet jag sökte inte var riktad. Den information jag sökte var endast menad för att redogöra resultat i form av specifikationer. Söktermer: CDC6600, RISC, CISC, Superscalar processors, Scalar processors, Processors, b. Källor Mina källor kommer ifrån sökningar baserade på ämnet av rapporten. Källorna jag valt att ta information ifrån är ren fakta från antingen tillverkare eller källor som inte har någon ekonomisk vinning av att informationen är fel. Källorna har dubbelkollats så att det inte finns motstridig information på något annat ställe, utan de ger samma vilket gör att jag tror på mina källor.

5 Information så som t.ex. antal användare av just en specifik produkt kan vara skapt för att öka marknadsföringen av produkten men i detta fall bortses det då flera källor säger samma sak. Nästan alla källor är ganska nyligen uppdaterade vilket gör att informationen är aktuell, men behöver inte vara trovärdig för det. Dock pratar upprepningen av samma fakta återigen för att den är trovärdig. 3. Resultat a. CDC6600 CP (CDC6600 Central Processor) i. Struktur CDC6600, som lanserades år 1965 (till CERN i Geneve, Schweiz) blev ofta kallad för den första processorn (Superscalar Processors, 2015) med superskalär design. Och anledningen till att den blev kallad superskalär är pga. hur den använde komponenterna den bestod av. Tidigare modeller av processorer under samma tidsperiod så använde sig av endast en enkel CPU för att hantera allt i systemet. Detta gjorde också att CPU:n behövde vara ganska komplex för att kunna hantera allt i systemet. Skaparen Seymour Cray (Seymour Cray, 2015) av CDC6600 såg dock en möjlighet att förbättra prestandan på denna metod, samt minimera komplexiteten på CPU:n. Genom att låta CPU endast hantera aritmetiska och logiska beräkningar, och låta separata, mindre processorer ta hand om speciellt dedikerade uppgifter så som minnetsåtkomst och input/output, så kunde uppdelning göra så att CPU:n kunde avlastas och behövde därmed inte vara lika komplex. Anledningen till uppdelningen var att inte tvinga CPU:n att hålla koll på ett lika stort instruktionsset, vilket i sin tur gav ett minskat instruktionsset och gav senare namnet till RISC (Rise of the RISC Processor, 2015). Uppdelningen av dessa komponenter och hur de jobbade parallellt ihop är grunden för superskalära processorer, och det som idag nästan finns överallt. ii. Prestanda CDC6600 innehöll 10 stycken parallella funktionsenheter som kunde utförda 10 stycken parallella instruktioner samtidigt. Fördelen var såklart att man kunde utför fler instruktioner samtidigt, men nackdelen var att när en funktionsenhet jobbade med en instruktion så var den upptagen med den, alltså saknade den funktionaliteten pipelining (Pipeline (computing), 2015). För att kunna jobba parallellt med varandra så krävdes ganska stor arbetskraft från CPU:n för att bestämma om instruktioner kunde arbetas med utan att data som påverkades av varje instruktion inte krockade. Vissa kunde köras utan att krocka, men vissa påverkade samma data så de blev pausade. Detta krävde många beroendekontroller som utfördes på CPU:ns arbetskraft. Och allt eftersom fler instruktioner matades in desto mer påfrestad blev såklart CPU:n då fler beroendekontroller behövdes göras. Så även om parallella beräkningar kunde göras, så kunde också omfattningen av antalet instruktioner skapa problem då kontroller av krockar ökade i takt med att antalet instruktioner ökade. Då mängden hårdvara ökade så ökade också effektförbrukningen på superskalära processorer. Det var också därför kylning introducerades på CDC6600. b. Modern processor

6 i. Struktur Utvecklingen går framåt varje dag som går och man kan onekligen säga att dagens processorer är betydligt bättre än de vi såg på 1960-talet. Bättre komponenter, billigare komponenter och betydligt bättre struktur på hur en CPU ser ut. Däremot ser en processor, till grunden, ungefär likadan ut som den gjorde innan. Den innehåller en ALU för att utför aritmetiska & logiska beräkningar, ett register som tillhandahåller innehållet till ALU:ns beräkningar och ser till att resultatet sparas undan. Sedan finns också en kontrollenhet som utför programmen genom att peka runt varje operation av programmet till ALU, register och andra komponenter (Central processing unit, 2015). Moderna processorer använder sig av en kombination av superskaläritet och pipelining när det kommer till logiska beräkningar. Instruktioner kommer in genom en pipeline likt en stack där alla instruktioner flyttas ett steg för varje klockcykel. När en instruktion kommer till slutet av pipelinen så hanteras den av en kontrollenhet, så kallad dispatcher (Central processing unit, 2015), och skicka vidare till en av flera funtionsenheter. Kontrollenheten i detta fall bestämmer om instruktionen kan utföras parallellt utan att krocka med någon annan instruktion som utförs. Detta gör att en processor blir superskalär. ii. Prestanda Även om dagens moderna processorer är betydligt mycket snabbare då de har en hög klockfrekvens pga. Bättre komponenter, så betyder det inte att det är en bättre processor. Om t.ex. kontrollenheten vid slutet av en pipeline inte effektivt kan hantera alla instruktioner och skicka vidare dom, så kan det resultera i att processorn får samma prestanda som en billig processor. Problemet med effektförbrukning är också ett problem idag då fler komponenter beror på klockfrekvensen och ändrar sig därefter, vilket kräver energi. Detta i sin tur skapar värme vilket gör att processorn inte kan köras optimalt, och därför är kylningen av processorn en stor del. c. Jämförelse Det är svårt att jämföra superskalära processorer med t.ex. CDC6600 CP då det skiljer sig ganska mycket i ett rent fysisk perspektiv. Komponenterna har blivit bättre och fler, hanteringen av instruktioner har ökat då komponenterna blivit bättre. Komponenterna i moderna processorer har ökat sedan CDC6600 kom ut. På tidigare processorer så fanns det vanligtvis två stycken ALU:s och en FPU. Om man jämför detta mot idag så används oftast 4 ALU:s, två FPU:s och två SIMD enheter (Superscalar Processors, 2015). Så rent komponentmässigt så används fler och bättre komponenter på moderna processorer, men som sagt tidigare, dessa komponenter kräver också att de hanteras rätt. Skillnaden på hur den första superskalära processorn hanterade instruktioner parallellt skiljer sig också en del från hur den har blivit idag. I dagsläget används en kombination av superskalära processorer med pipelining för att utöka prestanda ännu mer (Central processing unit, 2015). En superskalär processor har flera parallella funktionsenheter som hanterar instruktionerna, men problemet med dessa var att när de hanterade en instruktion så ansågs de vara upptagna. Detta skapade en begränsning och då också ett problem. Detta löstes genom att introducera pipelining på processorn. Genom att låta alla instruktioner komma in genom en pipeline och sen hanteras av en kontrollenhet så kunde man avgöra

7 om krockar skulle uppstå om man körde instruktionen samtidigt som någon annan. Om de inte gjorde detta så skickades instruktionerna in i pipelinade funktionsenheter som kunde hantera flera instruktioner efter varandra. Detta ökade såklart prestandan på processorn då den klarade av att hantera flera instruktioner åt gången, och parallellt med varandra. På tidigare modeller av processorer så fanns det färre komponenter, vilket ledde till mindre effektförbrukning och mindre värme, men samtidigt var prestandan sämre. På moderna processorer har prestandan ökat, samtidigt som att komponenterna blivit fler och effektförbrukning ökat, vilket har lett till mer avancerade kylsystem för att hålla processorn på en optimal nivå (Datorarkitektur med operativsystem, 2015). Rent generellt så har klockfrekvensen ökat avsevärt om man jämför med CDC6600, dock är detta också baserat på ny teknik och nya komponenter som gör det möjligt. Samtidigt så har ju komplexiteten på CPU:n ökat vilket kräver mer av processorn. 4.Diskussion a. Frågeställningsresultat Frågorna som jag ville ha svar på innan jag börjar skriva denna rapport var till för att få en djupare bild av hur superskalära processorer fungerade. Anledningen till att jag valde just detta ämne var pga. Hur mycket det används i dagen moderna processorer. Det som var oförväntat med mina resultat var att tekniken faktiskt ser ganska lik ut idag, cirka 50 år efter att den uppfanns, bara att den har förbättrats. Genom min jämförelse så har jag fått svar på hur en processor behöver vara uppbyggd för att klassas som superskalär. Jag har även fått se bevis på hur tekniken har förändrats vilket har visat att mycket av tekniken har behållits, bara att den har utvecklats. b. Reflektioner Eftersom tekniken har hållit sig på samma nivå ganska länge och bara förbättrats så är jag lite intresserad av att se hur det kommer se ut i framtiden. Kommer det att komma en ny teknik som gör den teknik vi använder i dag blir helt utbytt? Kommer den teknik vi använder att utvecklas till något bättre, eller kommer den att stanna var som den är? Med tanke på det tekniska mönstret vi har i samhället idag så tror jag definitivt att det kommer bli en ökning av både prestanda och komponenter, men samtidigt så tror jag nog att tekniken kommer att bytas ut. 5.Slutsats Anledningen till hela rapporten var att klargöra för mig själv och läsaren vilka förändringar som gjort inom området med superskalära processorer, och hur tekniken ser ut i moderna processorer. Syftet var alltså att förstå vad en superskalär processor är och vad som gör den superskalär.

8 Jag gjorde faktasökningar för att få en klarbild om vad en superskalär processor var och hur tekniken fungerade. Detta gjordes för att göra det möjligt att förstå och göra det möjligt att jämför den första superskalära processorn med dagens processorer. Resultatet som jag fick fram var till en viss del som jag trodde. Jag tog förgivet att tekniken hade utvecklats och blivit bättre än när den först kom ut, men att nästan all grundstruktur hade behållits till moderna processorer. Den hade förfarande utvecklats och gjorts bättre men den hade fortfarande samma grundpelare. Utifrån mitt resultat så kunde jag svara på mina frågor om vad som gjorde en processor superskalär och vad som skiljer sig ifrån processorn jag hade som referat och moderna processorer. Jag tror också att denna teknik kommer att göras bättre men jag tror samtidigt att om de har behållit tekniken i cirka 60 år så finns det en anledning till det, vilket får mig att tro att den inte kommer bytas ut, utan.

9 6.Referenslista 1. CDC6600, 2015 [Online] [ ] 2. Superscalar Processors, 2015 [Online] [ ] 3. Datorarkitektur med operativsystem, 2015 [Online] [ ] 4. Rise of the RISC Processor, 2015 [Online] [ ] 5. Seymour Cray, 2015 [Online] [ ] 6. Pipeline (computing), 2015 [Online] [ ] 7. Central processing unit, 2015 [Online] [ ]

Datorsystem 2 CPU. Förra gången: Datorns historia Denna gång: Byggstenar i en dators arkitektur. Visning av Akka (för de som är intresserade)

Datorsystem 2 CPU. Förra gången: Datorns historia Denna gång: Byggstenar i en dators arkitektur. Visning av Akka (för de som är intresserade) Datorsystem 2 CPU Förra gången: Datorns historia Denna gång: Byggstenar i en dators arkitektur CPU Visning av Akka (för de som är intresserade) En dators arkitektur På en lägre nivå kan vi ha lite olika

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola Datorarkitektur med operativsystem EITF60. Superscalar vs VLIW. Cornelia Kloth IDA2. Inlämningsdatum:

Lunds Tekniska Högskola Datorarkitektur med operativsystem EITF60. Superscalar vs VLIW. Cornelia Kloth IDA2. Inlämningsdatum: Lunds Tekniska Högskola Datorarkitektur med operativsystem EITF60 Superscalar vs VLIW Cornelia Kloth IDA2 Inlämningsdatum: 2018-12-05 Abstract Rapporten handlar om två tekniker inom multiple issue processorer

Läs mer

Processor pipelining genom historien (Intel i9-intel i7)

Processor pipelining genom historien (Intel i9-intel i7) Processor pipelining genom historien (Intel i9-intel i7) Besnik Redzepi Lunds Universitet Abstrakt/Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att jämföra Intels nya generation processorer och deras pipelining.

Läs mer

Hur det går att minska effektutvecklingen i en processor genom att ändra pipeline

Hur det går att minska effektutvecklingen i en processor genom att ändra pipeline Hur det går att minska effektutvecklingen i en processor genom att ändra pipeline Linda Wapner HT2018 EITF60 Sammanfattning Effektutvecklingen i en processor har länge ökat genom att klockfrekvensen för

Läs mer

Parallellism i CDC 7600, pipelinens ursprung

Parallellism i CDC 7600, pipelinens ursprung Lunds universitet Parallellism i CDC 7600, pipelinens ursprung Henrik Norrman EITF60 Datorarkitekturer med operativsystem Kursansvarig: Erik Larsson 4 december 2017 INNEHÅLL Parallellism i CDC 7600 Innehåll

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Parallell exekvering av Float32 och INT32 operationer

LUNDS UNIVERSITET. Parallell exekvering av Float32 och INT32 operationer LUNDS UNIVERSITET Parallell exekvering av Float32 och INT32 operationer Samuel Molin Kursansvarig: Erik Larsson Datum 2018-12-05 Referat Grafikkort utför många liknande instruktioner parallellt då typiska

Läs mer

Pipelining i Intel Pentium II

Pipelining i Intel Pentium II Pipelining i Intel Pentium II John Abdulnoor Lund Universitet 04/12/2017 Abstract För att en processor ska fungera måste alla komponenter inuti den samarbeta för att nå en acceptabel nivå av prestanda.

Läs mer

Hantering av hazards i pipelines

Hantering av hazards i pipelines Datorarkitektur med operativsystem Hantering av hazards i pipelines Lisa Arvidsson IDA2 Inlämningsdatum: 2018-12-05 Abstract En processor som använder pipelining kan exekvera ett flertal instruktioner

Läs mer

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär:

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Lösningsförslag för 725G45-tentan 3/11-10 1. Vad menas med Von Neumann-arkitektur? (2p) En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Data och instruktioner lagras i samma

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 2 Datamanipulation, Processorns arbete Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-09 IT och Medier 1 Innehåll CPU ALU Kontrollenhet Register

Läs mer

SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013

SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013 Rahim Rahmani (rahim@dsv.su.se) Division of ACT Department of Computer and Systems Sciences Stockholm University SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013 Tentamensdatum: 2013-03-21 Tentamen består av totalt

Läs mer

0.1. INTRODUKTION 1. 2. Instruktionens opcode decodas till en språknivå som är förstålig för ALUn.

0.1. INTRODUKTION 1. 2. Instruktionens opcode decodas till en språknivå som är förstålig för ALUn. 0.1. INTRODUKTION 1 0.1 Introduktion Datorns klockfrekvens mäts i cykler per sekund, eller hertz. En miljon klockcykler är en megahertz, MHz. L1 cache (level 1) är den snabbaste formen av cache och sitter

Läs mer

Datorteknik ERIK LARSSON

Datorteknik ERIK LARSSON Datorteknik ERIK LARSSON Så här långt. FÖ2 RISC/CISC FÖ1 Primärminne Instruktioner och data Address Instruction 00001000 0000101110001011 00001001 0001101110000011 00001010 0010100000011011 00001011 0001001110010011

Läs mer

Pipelining i Intel 80486

Pipelining i Intel 80486 Lunds Universitet Pipelining i Intel 80486 EITF60 Datorarkitekturer med operativsystem Martin Wiezell 2017-12-04 Abstract This paper gives a brief description of the instruction pipeline of the Intel 80486

Läs mer

Tentamen den 14 januari 2016 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621

Tentamen den 14 januari 2016 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621 Lunds Universitet LTH Tentamen den 14 januari 2016 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621 Skrivtid: 08.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt antal poäng: 50 poäng För betyg 3 krävs 20 poäng

Läs mer

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Dator Primärminne Instruktioner och data Data/instruktioner Kontroll Central processing unit (CPU) Fetch instruction Execute instruction Programexekvering

Läs mer

Tentamen den 18 mars svar Datorteknik, EIT070

Tentamen den 18 mars svar Datorteknik, EIT070 Lunds Universitet LTH Tentamen den 18 mars 2015 - svar Datorteknik, EIT070 Skrivtid: 14.00-19.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt antal poäng: 50 poäng För betyg 3 krävs 20 poäng För betyg 4 krävs 30

Läs mer

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Pipelining Tid SSA P Pipelining FI DI CO FO EI WO FI DI CO FO EI WO FI DI CO FO EI WO FI DI CO FO EI WO Superscalar pipelining FI DI CO FO EI WO FI DI

Läs mer

Multi-ported cache En rapport om några lösningar till att få flera minnesaccesser simultant.

Multi-ported cache En rapport om några lösningar till att få flera minnesaccesser simultant. Multi-ported cache En rapport om några lösningar till att få flera minnesaccesser simultant. Sammanfattning När processorns klockhastighet ökar medför det en ökning av instruktioner vilket såklart ökar

Läs mer

Datorteknik ERIK LARSSON

Datorteknik ERIK LARSSON Datorteknik ERIK LARSSON Programexekvering (1) Hämta instruktion på 00001000 (där PC pekar) Fetch (2) Flytta instruktionen 0000101110001011 till CPU (3) Avkoda instruktionen: 00001 MOVE, 01110001 Adress,

Läs mer

Datorsystemteknik DVGA03 Föreläsning 8

Datorsystemteknik DVGA03 Föreläsning 8 Datorsystemteknik DVGA03 Föreläsning 8 Processorns uppbyggnad Pipelining Större delen av materialet framtaget av :Jan Eric Larsson, Mats Brorsson och Mirec Novak IT-inst LTH Innehåll Repetition av instruktionsformat

Läs mer

Moment 2 Digital elektronik. Föreläsning Inbyggda system, introduktion

Moment 2 Digital elektronik. Föreläsning Inbyggda system, introduktion Moment 2 Digital elektronik Föreläsning Inbyggda system, introduktion Jan Thim 1 Inbyggda system, introduktion Innehåll: Historia Introduktion Arkitekturer Mikrokontrollerns delar 2 1 Varför lär vi oss

Läs mer

DEC Alpha instruktions Arkitektur

DEC Alpha instruktions Arkitektur DEC Alpha instruktions Arkitektur David Ekberg December 4, 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3 3 Syfte...3 4 Pipeline...4 4.1 Datatyper...4 4.2 Instruktions arkitektur...5 5 Slutsats...6

Läs mer

Spekulativ exekvering i CPU pipelining

Spekulativ exekvering i CPU pipelining Spekulativ exekvering i CPU pipelining Max Faxälv Datum: 2018-12-05 1 Abstrakt Speculative execution is an optimisation technique used by modern-day CPU's to guess which path a computer code will take,

Läs mer

IBM POWER4, den första flerkärniga processorn och dess pipelines.

IBM POWER4, den första flerkärniga processorn och dess pipelines. IBM POWER4, den första flerkärniga processorn och dess pipelines. 5 DECEMBER 2016 FÖRFATTARE: OSCAR STRANDMARK EXAMINATOR: ERIK LARSSON Abstract Rapporten redovisar IBM:s POWER-serie, generation ett till

Läs mer

Schemaläggnings metoderna AMP & SMP i en Multiprocessor

Schemaläggnings metoderna AMP & SMP i en Multiprocessor EDT621 Datorarkitekturer med operativsystem 7,5 HP 2015-12-05 Schemaläggnings metoderna AMP & SMP i en Multiprocessor Författare: Simon Plato Sammanfattning Rapporten beskriver två schemaläggnings metoder.

Läs mer

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Semantic gap Alltmer avancerade programmeringsspråk tas fram för att göra programvaruutveckling mer kraftfull Dessa programmeringsspråk (Ada, C++, Java)

Läs mer

Närliggande allokering Datorteknik

Närliggande allokering Datorteknik Närliggande allokering Datorteknik ERIK LARSSON TID Problem: Minnet blir fragmenterat Paging Demand paging Sida (S) Dela upp primärminnet i ramar (frames) och program i sidor (pages) Program 0 RD.0 1 RD.1

Läs mer

32 Bitar Blir 64 Sammanfattning

32 Bitar Blir 64 Sammanfattning 32 Bitar Blir 64 Sammanfattning Syftet med rapporten är att ge en insyn i det tillvägagångssätt och problem som uppstod i utvecklingen från 32 bitars CPUs till 64 bitars CPUs samt inblick i skillnaden

Läs mer

SIMD i Intel s P5- baserade Pentium MMX

SIMD i Intel s P5- baserade Pentium MMX SIMD i Intel s P5- baserade Pentium MMX Maurits Gabriel Johansson - IDA2 Datorarkitekturer med operativsystem - 4 december 2016 SIMD I INTEL S P5-BASERADE PENTIUM MMX 1 Abstrakt Moderna CPU s (Central

Läs mer

Tentamen den 14 januari 2015 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng

Tentamen den 14 januari 2015 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Lunds Universitet LTH Ingenjörshögskolan, Helsingborg Tentamen den 14 januari 2015 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Skrivtid: 08.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt antal

Läs mer

Datorarkitektur. Informationsteknologi sommarkurs 5p, Agenda. Slideset 3

Datorarkitektur. Informationsteknologi sommarkurs 5p, Agenda. Slideset 3 Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström Datorarkitektur Slideset 3 Agenda Datorns

Läs mer

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Parallellberäkning Konstant behov av högre prestanda Prestanda har uppnåtts genom: Utveckling inom halvledarteknik Tekniker som:» Cacheminne» Flera bussar»

Läs mer

Utvecklingen från en 8 bitars till en 16 bitars mikroprocessor

Utvecklingen från en 8 bitars till en 16 bitars mikroprocessor Utvecklingen från en 8 bitars till en 16 bitars mikroprocessor Sammanfattning: Utvecklingen från processor till processor är inte lätt. Det finns många beslut som måste tas när det gäller kompatibilitet,

Läs mer

IT för personligt arbete F5

IT för personligt arbete F5 IT för personligt arbete F5 Datalogi del 1 DSV Peter Mozelius 1 En dators beståndsdelar 1) Minne 2) Processor 3) Inmatningsenheter 1) tangentbord 2) scanner 3) mus 4) Utmatningsenheter 1) bildskärm 2)

Läs mer

Datorteknik ERIK LARSSON

Datorteknik ERIK LARSSON Datorteknik ERIK LARSSON Fetch-Execute Utan pipelining: Tid: 1 2 3 4 5 6 Instruktion 1 Instruktion 2 Instruktion 3 Fetch Execute Fetch Execute Fetch Execute Med pipelining: Tid: 1 2 3 4 Instruktion 1 Instruktion

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Svar till tentamen den 16 december 2013 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng

Svar till tentamen den 16 december 2013 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Lunds Universitet LTH Ingenjörshögskolan, Helsingborg Svar till tentamen den 16 december 2013 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Skrivtid: 08.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt

Läs mer

Pipeline hos ARM Cortex-A53 och ARM Cortex-A73

Pipeline hos ARM Cortex-A53 och ARM Cortex-A73 Lunds universitet Pipeline hos ARM Cortex-A53 och ARM Cortex-A73 Kevin Eriksson EITF60 Kursansvarig: Erik Larsson 2017-12-04 Innehållsförteckning Syfte 2 Sammanfattning 2 Jämförelse 3 Pipelinebredd 3 Out

Läs mer

Arm Cortex-A8 Pipeline

Arm Cortex-A8 Pipeline Marcus Havrell Dahl - 941206 Arm Cortex-A8 Pipeline Sammanfattning Arm Cortex-A8 processorn är en energisnål men samtidigt kraftfull enhet. Beroende på implementationen kan den ha en klockhastighet på

Läs mer

RemoteBud. Inlämnas: Patrik Johnsson, e01pjo Viktor Karlsson, e01vk

RemoteBud. Inlämnas: Patrik Johnsson, e01pjo Viktor Karlsson, e01vk RemoteBud Inlämnas: 2005-02-01 Patrik Johnsson, e01pjo Viktor Karlsson, e01vk Abstract Skulle du också vilja styra dina lampor och rulla ner dina persienner med hjälp av din TV-fjärrkontroll? Remotebud

Läs mer

Multithreading in Intel Pentium 4 - Hyperthreading

Multithreading in Intel Pentium 4 - Hyperthreading Multithreading in Intel Pentium 4 - Hyperthreading Sammanfattning Hyper-threading är en implementation av SMT(Simultaneous Multithreading) teknologi som används på Intel processorer. Implementationen användes

Läs mer

Emil Kristiansson Kurs: EDT621 Delmoment: Rapport. En introduktion till Smart cache

Emil Kristiansson Kurs: EDT621 Delmoment: Rapport. En introduktion till Smart cache En introduktion till Smart cache 1 Sammanfattning Syftet med den här rapporten är att ge en introduktion till tekniken smart cache för läsaren. Smart cache är en teknik som låter de olika cacheminnena

Läs mer

Prestandapåverkan på databashanterare av flertrådiga processorer. Jesper Dahlgren

Prestandapåverkan på databashanterare av flertrådiga processorer. Jesper Dahlgren Prestandapåverkan på databashanterare av flertrådiga processorer av Sammanfattning Behandling av information bli vanligare i dagens samhälle och för att klara denna uppgiften används ofta en databashanterare

Läs mer

Fetch-Execute. Datorteknik. Pipelining. Pipeline diagram (vid en viss tidpunkt)

Fetch-Execute. Datorteknik. Pipelining. Pipeline diagram (vid en viss tidpunkt) Datorteknik ERIK LRSSON Fetch- Utan pipelining: Tid: 1 2 3 4 5 6 Instruktion 1 Instruktion 2 Instruktion 3 Fetch Fetch Fetch Med pipelining: Tid: 1 2 3 4 Instruktion 1 Instruktion 2 Instruktion 3 Fetch

Läs mer

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Välkommna - till KTH, Haninge, Datateknik, kursen och till första steget mot att bli programmerare! Er lärare och kursansvarig: Nicklas Brandefelt, bfelt@kth.se

Läs mer

Rapport (1,5 HP) Lunds Universitet HT15

Rapport (1,5 HP) Lunds Universitet HT15 Rapport (1,5 HP) Lunds Universitet HT15 Cache-koherens protokoll i Intel Core i7 En rapport om cache-koherens och protokollet som används i Intel Core i7 processorer för att hålla minnet koherent Författare:

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/vt11 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Lärare: Tom Smedsaas, Tom.Smedsaas@it.uu.se

Läs mer

Program kan beskrivas på olika abstrak3onsnivåer. Högnivåprogram: läsbart (för människor), hög abstrak3onsnivå, enkelt a> porta (fly>a 3ll en annan ar

Program kan beskrivas på olika abstrak3onsnivåer. Högnivåprogram: läsbart (för människor), hög abstrak3onsnivå, enkelt a> porta (fly>a 3ll en annan ar 1 Program kan beskrivas på olika abstrak3onsnivåer. Högnivåprogram: läsbart (för människor), hög abstrak3onsnivå, enkelt a> porta (fly>a 3ll en annan arkitektur), hårdvara osynlig Assembly- och maskinprogram:

Läs mer

Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON

Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON Dator Primärminne Instruktioner och data Data/instruktioner Kontroll Central processing unit (CPU) Fetch instruction Execute instruction Programexekvering (1)

Läs mer

Valet mellan CISC och RISC processorn

Valet mellan CISC och RISC processorn Valet mellan CISC ch RISC prcessrn EITF60 - Datrarkitektur med perativsystem Ulrika Blmström Kursansvarig: Erik Larssn Abstrakt Det finns två typer av instruktinsuppsättningar (ISA) sm används för att

Läs mer

Superscalar Bra: Hårdvaran löser allt: Hårdvara detekterar poten6ell parallellism av instruk6oner Hårdvara försöker starta exekvering (issue) av så

Superscalar Bra: Hårdvaran löser allt: Hårdvara detekterar poten6ell parallellism av instruk6oner Hårdvara försöker starta exekvering (issue) av så 1 Superscalar Bra: Hårdvaran löser allt: Hårdvara detekterar poten6ell parallellism av instruk6oner Hårdvara försöker starta exekvering (issue) av så många instruk6oner som möjligt parallellt Hårdvara

Läs mer

Datormodell. Datorns uppgifter -Utföra program (instruktioner) Göra beräkningar på data Flytta data Interagera med omvärlden

Datormodell. Datorns uppgifter -Utföra program (instruktioner) Göra beräkningar på data Flytta data Interagera med omvärlden Datormodell Datorns uppgifter -Utföra program (instruktioner) Göra beräkningar på data Flytta data Interagera med omvärlden Intel 4004 från 1971 Maximum clock speed is 740 khz Separate program and data

Läs mer

Pipelining i RISC-processorn. Joakim Lindström Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi E-post: jolindst@abo.fi

Pipelining i RISC-processorn. Joakim Lindström Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi E-post: jolindst@abo.fi Pipelining i RISC-processorn Joakim Lindström Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi E-post: jolindst@abo.fi Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Historia: Intel 8086 (1978) till Pentium

Läs mer

Du kan även lyssna på sidorna i läroboken: Teknik direkt s Lyssna gör du på inläsningstjänst.

Du kan även lyssna på sidorna i läroboken: Teknik direkt s Lyssna gör du på inläsningstjänst. Datorn När du har läst det här avsnittet skall du: känna till datorns historia kunna vilka tekniker man använder för att ta kontakt idag kunna reflektera kring fördelar och nackdelar med modern kommunikationsteknik

Läs mer

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering λ Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/mafykht11/ λ Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se UNIX-konton (systemansvariga

Läs mer

Jämförelse av skrivtekniker till cacheminne

Jämförelse av skrivtekniker till cacheminne Jämförelse av skrivtekniker till cacheminne 1 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Inledning 3. Diskussion 4. Referenslista 1. Sammanfattning En rapport innehållande jämförelser av olika skrivtekniker till minnen

Läs mer

Parallellism i NVIDIAs Fermi GPU

Parallellism i NVIDIAs Fermi GPU Parallellism i NVIDIAs Fermi GPU Thien Lai Phu IDA2 Abstract This report investigates what kind of computer architecture, based on Flynn s taxonomy, is used on NVIDIAs Fermi-based GPU to achieve parallellism

Läs mer

Filöverföring i Windowsmiljö

Filöverföring i Windowsmiljö Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Filöverföring i Windowsmiljö Erik Ljungqvist, Viktor Hjertman 10 januari 2014 Sammanfattning I detta projekt undersöks skillnaden i

Läs mer

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Översikt Processorn Maskininstruktioner Dator Primärminne Data/instruktioner Kontroll Central processing unit (CPU) Fetch instruction Execute instruction

Läs mer

Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Seminarie 1

Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Seminarie 1 Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Seminarie 1 Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 mars 2014 Introduktion Detta seminarie behandlar följande: 1. Processorer 2. Minne 3. Chipset 4. BIOS 5. Moderkort

Läs mer

Hyper Threading Intels implementation av SMT. Datorarkitekturer med operativsystem - EITF60. Felix Danielsson IDA2

Hyper Threading Intels implementation av SMT. Datorarkitekturer med operativsystem - EITF60. Felix Danielsson IDA2 Hyper Threading Intels implementation av SMT Datorarkitekturer med operativsystem - EITF60 Felix Danielsson IDA2 Sammanfattning Simultaneous multithreading (SMT) är en teknik som används i processorer

Läs mer

Datorteknik. Tomas Nordström. Föreläsning 2. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Datorteknik. Tomas Nordström. Föreläsning 2. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Datorteknik Tomas Nordström Föreläsning 2 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Föreläsning 2 Check av övningar Von Neumann arkitekturen Minne, CPU, I/O Instruktioner och instruktionscykeln

Läs mer

Laboration i datateknik

Laboration i datateknik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laboration i datateknik Felsökning och programmering av LEGO NXT robot Daniel Willén 2012 09 06 dwill@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Cacheminne Intel Core i7

Cacheminne Intel Core i7 EDT621 Datorarkitekturer med operativsystem 7,5 hp 2015-12-07 Cacheminne i Intel Core i7 Författare: Adnan Karahmetovic Handledare: Erik Larsson Innehåll 1. Inledning... 1 1.1 Syfte... 1 1.2 Frågeställning...

Läs mer

Tentamen den 17 mars 2016 Datorteknik, EIT070

Tentamen den 17 mars 2016 Datorteknik, EIT070 Lunds Universitet LTH Tentamen den 17 mars 2016 Datorteknik, EIT070 Skrivtid: 14.00-19.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt antal poäng: 50 poäng För betyg 3 krävs 20 poäng För betyg 4 krävs 30 poäng

Läs mer

Grafiska pipelinens funktion

Grafiska pipelinens funktion LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA CAMPUS HELSINGBORG Grafiska pipelinens funktion Ludvig von Sydow EDT62, HT17 Datorarkitekturer med Operativsystem Sammanfattning Denna rapport syftar till att beskriva hur en graphics

Läs mer

Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1

Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1 Innehåll Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1 Kursinformation Introduktion till datorsystem Programmeringsmodellen Större delen av materialet framtaget av :Jan Eric Larsson, Mats Brorsson och Mirec

Läs mer

Digitalteknik och Datorarkitektur 5hp

Digitalteknik och Datorarkitektur 5hp Digitalteknik och Datorarkitektur 5hp Minnes-hierarkier och Cache 12 maj 2008 karl.marklund@it.uu.se issa saker använder vi ofta Dessa saker vill vi ha nära till hands Storleken har betydelse Litet är

Läs mer

Hyper-Threading i Intelprocessorer

Hyper-Threading i Intelprocessorer Lunds Tekniska Högskola Campus Helsingborg DATORARKITEKTURER MED OPERATIVSYSTEM EITF60 RAPPORT Hyper-Threading i Intelprocessorer 4 december 2017 Rasmus Hanning IDA2 Sammanfattning Det har sedan den första

Läs mer

Operativsystem DVG A06. Definition. Varför operativsystem? - Vad är ett operativsystem?

Operativsystem DVG A06. Definition. Varför operativsystem? - Vad är ett operativsystem? Operativsystem DVG A06 Operativsystem, mm - Vad är ett operativsystem? - Hur fungerar det..? - Vad använder vi operativsystemet till? - Vilka olika operativsystem finns? 2 Definition Den del av systemet

Läs mer

Exempeltentamen Datorteknik, EIT070,

Exempeltentamen Datorteknik, EIT070, Lunds Universitet LTH Exempeltentamen Datorteknik, EIT070, Skrivtid: xx.00-xx.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt antal poäng: 50 poäng För betyg 3 krävs 20 poäng För betyg 4 krävs 30 poäng För betyg

Läs mer

Cacheminne i en Intel Core 2 Duo-processor

Cacheminne i en Intel Core 2 Duo-processor Peter Hesslow EDT621 Cacheminne i en Intel Core 2 Duo-processor Abstrakt Det finns många olika sätt att bygga upp ett datorminne på, och med en flerkärnig processor så blir alternativen ännu fler. Denna

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet Datorarkitektur - en inledning Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer System S den mest abstrakta synen på systemet A B C Ett högnivåperspektiv på systemet a1 b1 c1 a2 b3 b2 c2 c3 En mera

Läs mer

Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1

Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1 Innehåll Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1 Kursinformation Introduktion till datorsystem Programmeringsmodellen Större delen av materialet framtaget av :Jan Eric Larsson, Mats Brorsson och Mirec

Läs mer

Datorteknik. Föreläsning 6. Processorns uppbyggnad, pipelining. Institutionen för elektro- och informationsteknologi, LTH. Mål

Datorteknik. Föreläsning 6. Processorns uppbyggnad, pipelining. Institutionen för elektro- och informationsteknologi, LTH. Mål Datorteknik Föreläsning 6 Processorns uppbyggnad, pipelining Mål Att du ska känna till hur processorn byggs upp Att du ska kunna de viktigaste byggstenarna i processorn Att du ska känna till begreppet

Läs mer

Introduktion till programmering

Introduktion till programmering Introduktion till programmering Vad är programmering? Vad gör en dator? Vad är ett datorprogram? 1 (9) Vad är programmering? För att bestämma en cirkels area måste du: 1. Dividera diametern 5 med 2. 2.

Läs mer

Tentamen den 12 januari 2017 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621

Tentamen den 12 januari 2017 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621 Lunds Universitet LTH Tentamen den 12 januari 2017 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621 Skrivtid: 8.00-13.00 Inga tillåtna hjälpmedel Uppgifterna i tentamen ger maximalt 60 poäng. Uppgifterna är

Läs mer

Digitalteknik EIT020. Lecture 15: Design av digitala kretsar

Digitalteknik EIT020. Lecture 15: Design av digitala kretsar Digitalteknik EIT020 Lecture 15: Design av digitala kretsar November 3, 2014 Digitalteknikens kopplingar mot andra områden Mjukvara Hårdvara Datorteknik Kretskonstruktion Digitalteknik Elektronik Figure:,

Läs mer

Datorarkitektur I. Tentamen Lördag 10 April Ekonomikum, B:154, klockan 09:00 14:00. Följande gäller: Skrivningstid: Fråga

Datorarkitektur I. Tentamen Lördag 10 April Ekonomikum, B:154, klockan 09:00 14:00. Följande gäller: Skrivningstid: Fråga Datorarkitektur I Tentamen Lördag 10 April 2010 Ekonomikum, B:154, klockan 09:00 14:00 Examinator: Karl Marklund 0704 73 32 17 karl.marklund@it.uu.se Tillåtna hjälpmedel: Penna Radergummi Linjal Följande

Läs mer

Det finns en hemsida. Adressen är http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3760/

Det finns en hemsida. Adressen är http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3760/ CT3760 Mikrodatorteknik Föreläsning 1 Torsdag 2005-08-25 Upprop. Det finns en hemsida. Adressen är http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3760/ Kurslitteratur är Per Foyer Mikroprocessorteknik. Finns på bokhandeln.

Läs mer

KUNDCASE. Inovia gjorde sin AI-utveckling 10 gånger snabbare med Power-plattformen

KUNDCASE. Inovia gjorde sin AI-utveckling 10 gånger snabbare med Power-plattformen KUNDCASE Inovia gjorde sin AI-utveckling 10 gånger snabbare med Power-plattformen MÖT INOVIA Inovia är ett marknadsledande bolag som är specialiserade på Big Data och AI där lösningarna utvecklas av ett

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

MESI i Intel Core 2 Duo

MESI i Intel Core 2 Duo MESI i Intel Core 2 Duo Sammanfattning Denna rapport beskriver en processor (Intel Core 2 Duo) vars cache coherence protokoll är MESI. Rapporten beskriver hur processorn är uppbyggd, hur många kärnor den

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Central Processing Unit

Central Processing Unit Central Processing Unit Individuellt PM Kristoffer Ringkvist Innovation och Produktdesign Produktutveckling 3, KPP039 2011 01 04 Ordlista Processor: En använd benämning för Central Processing Unit (CPU)

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

F2: Motorola Arkitektur. Assembler vs. Maskinkod Exekvering av instruktioner i Instruktionsformat MOVE instruktionen

F2: Motorola Arkitektur. Assembler vs. Maskinkod Exekvering av instruktioner i Instruktionsformat MOVE instruktionen 68000 Arkitektur F2: Motorola 68000 I/O signaler Processor arkitektur Programmeringsmodell Assembler vs. Maskinkod Exekvering av instruktioner i 68000 Instruktionsformat MOVE instruktionen Adresseringsmoder

Läs mer

Varför behöver man vara källkritisk?

Varför behöver man vara källkritisk? Med den här lektionen får du möjlighet att introducera en enkel metod för källkritisk granskning. Christina Löfving har som ansvarig för skolbiblioteket arbetat fram ett material tillsammans med elever

Läs mer

Hannes Larsson - IDA 2, LTH Campus Helsingborg. NEC V R 4300i. Interlock-handling EDT621

Hannes Larsson - IDA 2, LTH Campus Helsingborg. NEC V R 4300i. Interlock-handling EDT621 Hannes Larsson - IDA 2, LTH Campus Helsingborg NEC V R 4300i Interlock-handling EDT621 Läsperiod 2, 2017 Innehållsförteckning s.2 - Förord s.2 - Inledning s.2 - NEC VR-4305 s.3 - Pipeline s.4 - Interlocks

Läs mer

PARALLELLISERING AV ALGORITMER PROCESSORER FÖR FLERKÄRNIGA

PARALLELLISERING AV ALGORITMER PROCESSORER FÖR FLERKÄRNIGA PARALLELLISERING AV ALGORITMER FÖR FLERKÄRNIGA PROCESSORER 870928 3017 Johan Gustafsson 870303 4952 Gustaf David Hallberg 880525 8210 Per Hallgren 801117 0597 Wuilbert Lopez 1/7 Innehållsförteckning Table

Läs mer

TSEA28 Datorteknik Y (och U)

TSEA28 Datorteknik Y (och U) Praktiska kommentarer TSEA8 Datorteknik Y (och U) Föreläsning Kent Palmkvist, ISY Dagens föreläsning RISC Mer information om hur arkitekturen fungerar Begränsningar Lab extra tillfälle för redovisning

Läs mer

Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö Januari-2016

Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö Januari-2016 Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö Januari-2016 Att tänka på innan du köper bärbar dator Behov/Användningsområde Om man mest ska använda datorn till epost, Internet, lagra foton och skriva dokument i

Läs mer

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån Operativsystem DOS DiskOperatingSystem - ett jobb i taget. Dagens Operativsystem - prioriterar olika jobb. Om ett jobb pausas körs ett annat. Operativsystems viktigaste funktion är att bilda gränssnitt

Läs mer

TSEA28 Datorteknik Y (och U)

TSEA28 Datorteknik Y (och U) TSEA28 Datorteknik Y (och U), föreläsning 16, Kent Palmkvist 2018-05-21 3 Dagens föreläsning TSEA28 Datorteknik Y (och U) Föreläsning 16 Kent Palmkvist, ISY Mer avancerade sätt att öka prestanda Applikationsspecifika

Läs mer

Rune Tennesmed. Oskar Norling 1DV430. Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt 1DV430 Webbprogrammerare H12 Oskar Norling

Rune Tennesmed. Oskar Norling 1DV430. Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt 1DV430 Webbprogrammerare H12 Oskar Norling Rune Tennesmed Oskar Norling Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt Webbprogrammerare H12 Oskar Norling 2012-05-30 Abstrakt Denna rapport handlar om mitt mjukvaruutecklingsprojekt som jag och en klasskompis

Läs mer

Datorarkitekturer med Operativsystem

Datorarkitekturer med Operativsystem Lunds Tekniska Högskola Campus Helsingborg Datorarkitekturer med Operativsystem EDT621 Rapport Cacheminneshantering för ARM3-processorer 7 december 2015 Pierre Aupeix dat11pau@student.lu.se 1 Abstract

Läs mer

Moderkortet Persondatorer Moderkortet Innehåll

Moderkortet Persondatorer Moderkortet Innehåll Moderkortet Innehåll Allmänt...2 Formfaktorer...2 CPU-sockeln...3 Minnessocklarna...4 Hårddiskanslutningarna...5 Instickskortplatser...6 Externa anslutningar...7 Uppgifter...8 1 Allmänt Moderkortet är

Läs mer