Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON"

Transkript

1 Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON

2 Översikt Processorn Maskininstruktioner

3 Dator Primärminne Data/instruktioner Kontroll Central processing unit (CPU) Fetch instruction Execute instruction

4 Användarprogram, OS och hårdvara Applikationsprogram, t ex Word, Facebook, är ofta skrivna i ett högnivåspråk, t ex C, C++. System programvara Kompilatorer: Översätter program i högnivåspråk till maskinspråk Operativsystem: Hårdvara» Hantera I/O, minne och schemaläggning av jobb (tasks) Processor, minne, I/O-kontrollenhet

5 Program Abstraktionsnivå: Högnivåspråk Assemblyspråk Maskinspråk

6 Register Primärminne Instruktioner och data Data/instruktioner Kontroll Central processing unit (CPU) Register Fetch instruction Execute instruction

7 Register Alla processorer har någon form av register fil för att temporär lagra operander MIPS har en 32x32-bitars registerfil Används för data som används frekvent Numreras 0 till bitars data kallas ett word Assembler namn $t0, $t1,, $t9 för temporära värden $s0, $s1,, $s7 för sparade (subrutin) värden Design regel: Mindre minne är snabbare

8 Register och primärminne Högnivåspråk: a=b+c; Assemblyspråk: ADD a, b, c Kompilatorn hittar en maskininstruktion som passar 3 minnesaccesser: Hämta b Hämta c Skriv a

9 Register och primärminne Högnivåspråk: a=b+c+d; Alternativ 1: ADD a, b, c //adderar b och c, resultat i a ADD a, a, d //adderar a (som är b+c) med d, resultat i a Antal minnesaccesser: 6=3+3 Tid för en minnesaccess: 100 ns gör att minnesläsning/ skrivning tar 600 ns

10 Register och primärminne Högnivåspråk: a=b+c+d; Alternativ 2: ADD r1, b, c //adderar b och c, resultat i register 1 ADD a, r1, d //adderar a (som är i r1) med d, resultat i a Antal minnesaccesser: 4=2+2 Tid för en: minnesaccess: 100 ns registeraccess 1 ns: Minnesläsning/skrivning tar ns = 402 ns 30% sparad tid ( )/600

11 Primärminne LOAD läs i data i minne STORE skriv data i minne Adress Instruktion/Data

12 Variabler och minne Exempel, C deklaration x char; // värde mellan 0 och byte 8 bitar ger att dessa tal kan representeras: Binärt Decimalt

13 Variabler och minne Exempel, C deklaration x unsigned char; // värde mellan -127 och byte 8 bitar: Hur representera - talen? Binärt Decimalt ? ? ?

14 Variabler och minne Alternativ 1: MSB är teckenbit //Most Significant Bit Får 2 nollor (-0 och 0) Binärt Decimalt

15 Variabler och minne Alternativ 2: Två-kompliment Binärt Decimalt Exempel: -1 ( ) + 1 = 0

16 Minne Exempel: C deklaration x char; // char behöver 1 byte LOAD r1, 3 // ladda register r1 med data som finns på plats 3 STORE r1, 3 / spara det som finns i register r1 på plats 3 Adress Instruktion/Data

17 Minne Exempel: C deklaration x int; // int beöver 2 bytes LOAD r1, 3 // ladda register r1 med data som finns på plats 3 och? STORE r1, 3 / spara det som finns i register r1 på plats 3 och? Adress Instruktion/Data

18 Byte eller wordadresserat minne Adress Byte Data Adress Byte Data

19 Byte eller word adresserat minne? Byteadresserat Måste hålla koll på vad som ska anses vara ord Exempel: Läs adress 4, som är en del i ett ord. Wordadresserat: Läs word (4 byte) per gång. Fragmentering om en byte ska lagras (tar 4 bytes). Adress Byte Data

20 Hur sätts byte ihop till word? Byte 4, 5, 6, och 7 bildar ett ord, men hur ser ordet ut? Två alternativ: (ordning 4, 5, 6, 7) Little Endian (ordning 7, 6, 5, 4) Big Endian Adress Byte Data

21 ALU Primärminne Instruktioner och data Data/instruktioner Kontroll ALU Central processing unit (CPU) Register Fetch instruction Execute instruction

22 Processorn (CPU) Central processing unit (CPU) Digital signaling processor (DSP) Graphics Processing Unit (GPU) Flyttals Processor Unit (FPU)

23 Arithmetic Logic Unit (ALU) OP IN 1 UT ALU IN 2 Status

24 Kontrollenhet Primärminne Instruktioner och data Data/instruktioner Kontroll ALU Central processing unit (CPU) Register Kont roll Fetch instruction Execute instruction

25 Processorn

26 Kontrollenhet

27 Exekvering av en instruktion (1) Hämta instruktion på (där PC pekar) Fetch (2) Flytta instruktionen till CPU (3) Avkoda instruktionen: MOVE, Adress, 011 Register 3 (4) Hämta data på adress: Execute (5) Lagra datan i register 3 Primärminne Address Instruktion/data Data Instruktioner Register CPU Kontrollenhet Aritmetisk Logisk Enhet (ALU)

28 Sekventiell logik Register: lagrar data Använder klocka för att bestämma när data ska uppdateras Flank-triggat (Edge-triggered): uppdaterar när Clk går från 0 till 1 D Clk Q Clk D Q

29 Kontrollenhet ADD XOR ClearY System buss Z Z in ALU Y MBR MAR PC Z out Carry in Y out Y in MBR out MBR in MAR in PC out PC in R0 out R0 in RN out RN in IR in IR out Kontroll signaler MBR out R 0 R n IR Klocka Kontrollenhet Y in R0 RN out out MAR in Statussignaler Carry, overflow MAR out PC in ADD

30 Kontrollenhet Instruktion: ADD R1, R3 // R1 <- R1 + R3 Kontrollsteg: 1. PC out, MAR in, Read, Clear Y, Carry-in, Add, Z in 2. Z out, PC in 3. MBR out, IR in 4. R1 out, Y in 5. R3 out, Add, Z in 6. Z out, R1 in, End

31 Kontrollenhet ADD XOR ClearY System buss Z Z in ALU Y MBR MAR PC Z out Carry in Y out Y in MBR out MBR in MAR in PC out PC in R0 out R0 in RN out RN in IR in IR out Kontroll signaler MBR out R 0 R n IR Klocka Kontrollenhet Y in R0 RN out out MAR in Statussignaler Carry, overflow MAR out PC in ADD

32 Kontrollenhet Instruktion: ADD R1, R3 // R1 <- R1 + R3 Kontrollsteg: 1. PC out, MAR in, Read, Clear Y, Carry-in, Add, Z in 2. Z out, PC in 3. MBR out, IR in 4. R1 out, Y in 5. R3 out, Add, Z in 6. Z out, R1 in, End

33 Kontrollenhet ADD XOR ClearY System buss Z Z in ALU Y MBR MAR PC Z out Carry in Y out Y in MBR out MBR in MAR in PC out PC in R0 out R0 in RN out RN in IR in IR out Kontroll signaler MBR out R 0 R n IR Klocka Kontrollenhet Y in R0 RN out out MAR in Statussignaler Carry, overflow MAR out PC in ADD

34 Fetch Instruction 32-bit register Increment by 4 for next instruction

35 Kontrollenhet Instruktion: ADD R1, R3 // R1 <- R1 + R3 Kontrollsteg: 1. PC out, MAR in, Read, Clear Y, Carry-in, Add, Z in 2. Z out, PC in 3. MBR out, IR in 4. R1 out, Y in 5. R3 out, Add, Z in 6. Z out, R1 in, End

36 Kontrollenhet ADD XOR ClearY System buss Z Z in ALU Y MBR MAR PC Z out Carry in Y out Y in MBR out MBR in MAR in PC out PC in R0 out R0 in RN out RN in IR in IR out Kontroll signaler MBR out R 0 R n IR Klocka Kontrollenhet Y in R0 RN out out MAR in Statussignaler Carry, overflow MAR out PC in ADD

37 Kontrollenhet Instruktion: ADD R1, R3 // R1 <- R1 + R3 Kontrollsteg: 1. PC out, MAR in, Read, Clear Y, Carry-in, Add, Z in 2. Z out, PC in 3. MBR out, IR in 4. R1 out, Y in 5. R3 out, Add, Z in 6. Z out, R1 in, End

38 Kontrollenhet ADD XOR ClearY System buss Z Z in ALU Y MBR MAR PC Z out Carry in Y out Y in MBR out MBR in MAR in PC out PC in R0 out R0 in RN out RN in IR in IR out Kontroll signaler MBR out R 0 R n IR Klocka Kontrollenhet Y in R0 RN out out MAR in Statussignaler Carry, overflow MAR out PC in ADD

39 Kontrollenhet Instruktion: ADD R1, R3 // R1 <- R1 + R3 Kontrollsteg: 1. PC out, MAR in, Read, Clear Y, Carry-in, Add, Z in 2. Z out, PC in 3. MBR out, IR in 4. R1 out, Y in 5. R3 out, Add, Z in 6. Z out, R1 in, End

40 Kontrollenhet ADD XOR ClearY System buss Z Z in ALU Y MBR MAR PC Z out Carry in Y out Y in MBR out MBR in MAR in PC out PC in R0 out R0 in RN out RN in IR in IR out Kontroll signaler MBR out R 0 R n IR Klocka Kontrollenhet Y in R0 RN out out MAR in Statussignaler Carry, overflow MAR out PC in ADD

41 Kontrollenhet Instruktion: ADD R1, R3 // R1 <- R1 + R3 Kontrollsteg: 1. PC out, MAR in, Read, Clear Y, Carry-in, Add, Z in 2. Z out, PC in 3. MBR out, IR in 4. R1 out, Y in 5. R3 out, Add, Z in 6. Z out, R1 in, End

42 Kontrollenhet ADD XOR ClearY System buss Z Z in ALU Y MBR MAR PC Z out Carry in Y out Y in MBR out MBR in MAR in PC out PC in R0 out R0 in RN out RN in IR in IR out Kontroll signaler MBR out R 0 R n IR Klocka Kontrollenhet Y in R0 RN out out MAR in Statussignaler Carry, overflow MAR out PC in ADD

43 Kontrollenhet Kontroll signaler System buss MBR MAR ALU R 0 R n PC IR Klocka Kontrollenhet Statussignaler

44 Översikt Processorn Maskininstruktioner Adressering Hopp och subrutiner Inmatning/utmating (Input/Output (I/O)) Instruktionsformat

45 Maskininstruktioner Definitioner: Vad ska göras (operationskod)? Vem är inblandad (source operander)? Vart ska resultatet (destination operand)? Hur fortsätta efter instruktionen? Opcode Operand (minne) Operand (register)

46 Maskininstruktioner Att bestämma: Typ av operander och operationer Antal adresser och adresserings format Registeraccess Instruktionsformat» Fixed eller flexibelt

47 Maskininstruktioner Typer av instruktioner: Aritmetiska och logiska (ALU) Dataöverföring Hopp In- och utmatning

48 Aritmetiska operationer Addition (+) och subtraktion (-) Två källor (sources) och en destination (destination) add a, b, c # a får värdet b + c Alla aritmetiska funktioner följer detta mönster Design regel: Enkelhet föredrar regelbundenhet Regelbundenhet gör implementation enklare Enkelhet ökar möjligheten till högre prestanda till lägre kostnad

49 Aritmetiska operationer C kod: f = ( g + h ) ( i + j ); Kompileras till assemblykod (MIPS): add t0, g, h # temp t0 = g + h add t1, i, j # temp t1 = i + j sub f, t0, t1 # f = t0 - t1

50 Översikt Processorn Maskininstruktioner Adressering Instruktionsformat Hopp och subrutiner Inmatning/utmating (Input/Output (I/O))

51 Varför olika sätt att adressera? Öka flexibiliteten vid programmering, vilken förenklar programmering Antal bitar för att specificera en adress är begränsat. Exempel: Om 8-bitar används: Minne. Adress.. Extra tid (jmf ovan) kan 2 8 adresser pekas ut. Men, om 8-bitar används att peka ut ett register som innehåller adress kan 2 16 adresser pekas ut. Adress.. Minne R1 Adress. (16-bitar)

52 Adressering: avvägningar Få och enklar adresseringsmöjligheter Stora adressfält i instruktion för att kunna täcka stor adressrymd Begränsar programmering Snabbare adressberäkning Mindre komplex processor Många och avancerade adresseringsmöjligheter Tillåter mindre addressfält utan att påverka adressrymd Flexibel programmering Kan ge långsam adressberäkning Ökar komplexitet av processorn

53 Adressering Immediate adressering ADD R4,#3 //R4<-R4+3 Operanden finns direkt i instruktionen ADD R4 3

54 Adressering Direkt adressering ADD R4, 3 //R4<-R4+[3] Adressen till operanden ligger i instruktionen ADD R4 3 Adress Data

55 Adressering Register adressering ADD R4,R3 //R4<-R4+R3 Liknar direkt adressering men istället för att peka ut i minnet så pekas ett register ut ADD R4 3 Register Data

56 Adressering Register adressering ADD R4,R3 //R4<-R4+R3 Liknar direkt adressering men adressfält pekar ut register och inte minnet ADD R4 3 Register Data

57 Adressering Memory indirect ADD R4,(3) R4<-R4+[[3]] Instruktionen innehåller adressen till en minnesplats som innehåller den önskade adressen ADD R4 3 Adress Med indirekt adressering kan en större minnesarea adresseras då stora adresser kan läggas i minnet och instruktionen pekar ut dem. Data

58 Adressering Register indirect ADD R4,(R3) R4<-R4+[R3] Liknar indirekt adressering men instruktion pekar ut register istället för minnesplats ADD R4 3 R3 Adress Data

59 Adressering Displacement ADD R4,R1.X R4 R4+[R1+X] Ett bas register (vanligen ett general purpose register) ger basen och ett par bitar ger displacement (en offset från base register) ADD R1 3 R1 + Adress Data

60 Adressering Indexerad ADD R4,X[R1] R4 R4+[X+R1] Liknar displacement men är tvärtom. Register (här R1) innehåller displacement (offset) från base givet i instruktionen ADD R1 3 R1 + Adress Data Indexerad adressering kan kombineras med auto increment/decrement förenklar arbete med arrayer

61 Adressering Relativ adressering Använd t ex PC för att skapa adress. Enbart liten bit finns i instruktionen ADD R4 3 PC + Adress Data

62 Hoppinstruktion Nästa instruktion antas normalt sätt vara nästa i programmet. PC=PC+1; Programräknaren (program counter) räknas upp och nästa instruktion hämtas För att göra hopp till annan del av kod, ladda programräknaren med nytt värde PC=ditt hopp ska sek Två typer av hopp Ovillkorliga hopp Villkorliga hopp

63 Ovillkorliga hopp Exempel: Programräknaren får nytt värde och hämtar nästa instruktion på nytt ställe Adress Instruktion Kommentar Instruktion 29 //Instruktion 29, PC=PC BR // PC = 10101, PC=PC Instruktion 31 //Instruktion 31, PC=PC : Instruktion 89 //Instruktion 89, PC=PC+1

64 Villkorliga hopp Villkor bestäms av flaggor i statusregister De vanligaste flaggorna är: N: 1 om resultatet är negativt (annars 0) Z: 1 om resultatet är noll (annars 0) V: 1 om aritmetiskt overflow (annars 0) C: 1 om carry (annars 0) UT OP ALU IN 1 IN 2 Status

65 Villkorliga hopp Exempel: SUB R1, #1 BEZ TARGET Kan påverka statusflagga R1=R1-1 IF Z=1 THEN PC=TARGET Kollar statusflagga OP IN 1 N Z V C UT ALU IN 2 Status

66 Villkorliga hopp ADD XOR ClearY System buss Z Z in ALU Y MBR MAR PC Z out Zero Carry in Y out Y in MBR out MBR in MAR in PC out PC in R0 out R0 in RN out RN in IR in IR out Kontroll signaler MBR out R 0 R n IR Klocka Kontrollenhet Y in R0 RN out out MAR in Statussignaler Carry, overflow MAR out PC in ADD

67 Subrutiner och funktioner Program: void main(void){ int a, b, c; a=5; b=6; c=my_add(a,b); } Exekvering: a=5 //instruktion 1 b=6 //instruktion 2 funktionsanrop +parameteröverföring c=my_add(a,b); instruktion 11 återhopp+parameteröverföring int my_add(int x, int y){ return x+y; }

68 Subrutiner och funktioner Problem instruktion 1 call proc A instruktion 3 instruktion 4 call proc A instruktion 6 Hopp till subrutin Återhopp Parameteröverföring Nästlade subrutinanrop proca: instruktion 11 call proc B instruktion 13 return procb: Instruktion 21 Instruktion 22 return Exekvering: instruktion 1 instruktion 11 //Proc A Instruktion 21 //Proc B Instruktion 22 instruktion 13 //Proc A instruktion 3 instruktion 4 instruktion 11 //Proc A Instruktion 21 //Proc B Instruktion 22 instruktion 13 //Proc A instruktion 6

69 Subrutiner och funktioner instruktion 1 call proc A instruktion 3 instruktion 4 call proc A instruktion 6 Vid call: Innan hopp, spara PC proca: instruktion 11 call proc B instruktion 13 return Vid call: Innan hopp, spara PC procb: Instruktion 21 Instruktion 22 return Vid call: Innan hopp, spara PC Vid return: Kolla återhopp Vid return: Kolla återhopp

70 Återhopp och parameteröverföring Register Använd ett antal register för att spara återhoppsadress och för parameteröverföring Fördel: snabbt. Nackdel: register behövs Stack Reservera en del av minnet och skapa en kö som fungerar enligt Last-In First-Out Fördel: stort. Nackdel: långsamt (jmf register)

71 Stack 1 2 Två operationer: push och pop Push A A Adress Byte Data Push 0 A Push B B A 4 Pop A 5 Pop 1 Stackpekare Stack

72 Stack 1 2 Två operationer: push och pop Push A A Adress Byte Data Push 0 A Push B B A 4 Pop A 5 Pop 2 Stackpekare A

73 Stack 1 2 Två operationer: push och pop Push A A Adress Byte Data Push 0 A Push B B A 4 Pop A 5 Pop 3 Stackpekare A 5 5 B

74 Stack 1 2 Två operationer: push och pop Push A A Adress Byte Data Push 0 A Push B B A 4 Pop A 5 Pop 4 Stackpekare A 5 5 B

75 Stack 1 2 Två operationer: push och pop Push A A Adress Byte Data Push 0 A Push B B A 4 Pop A 5 Pop 5 Stackpekare A 5 5 B

76 Stack för subrutiner och funktioner Push 10 (tid 2) Push 2 (tid 1) Push 10 (tid 6) instruktion 1 call proc A instruktion 3 instruktion 4 call proc A instruktion 6 Push 5 (tid 5) proca: instruktion 11 call proc B instruktion 13 return Pop (tid 4) ger procb: Instruktion 21 Instruktion 22 return Pop (tid 3) ger Pop (tid 8) Pop (tid 7) Ger 5 10 ger

77 Register för subrutiner och funktioner R 0 Alla register R N Level i Register window In Local Out CWP: Current Window Pointer Level i+1 Level i+2 CWP CWP In Local Out In Local Out instruktion 1 call proc A instruktion 3 instruktion 4 call proc A instruktion 6 proca: instruktion 11 call proc B instruktion 13 return procb: Instruktion 21 Instruktion 22 return CWP

78 In- och utmatning Läsning och skrivning: Enhet för indata Primärminne (CPU) Enhet för utdata Sekundärminne

79 Minnesmappad och isolerad I/O

80 Exempel på minnesmappad I/O LOAD R1, 7 //Ladda R1 med värde på adress 7 STORE R1, 6 //Lagra värdet i R1 på adressplats 6 Adress Instruktion/ Data

81 Instruktionsformat Hur definiera fälten i instruktioner? Opcode Operand1 Operand2 Hur ska högnivåspråk kompileras och exekveras effektivt? Abstraktionsnivå Högnivåspråk Maskinspråk Semantiskt gap

82 Semantiskt glapp Två alternativ: CISC (Complex Instruction Set Computers): utveckla komplex arkitektur med många instruktioner och många adresseringsmöjligheter; ta med instruktioner som liknas högnivåinstruktioner. RISC (Reduced Instruction Set Computers): förenkla instruktionsuppsättningen och anpassa den till de verkliga kraven ett applikationsprogram har

83 Instruktionsformat Vissa opcoder har givet adressläge (ex. I/O) medan andra kan tillåta olika moder. Opcode Operand1 Operand2 Mode bits ADD R4,#3 //R4<-R4+3 ADD R4, 3 //R4<-R4+[3] ADD R4,R3 //R4<-R4+R3 För adressering: peka ut alla register och nå all data i minnet.

84 Antal adresser i instruktion För att beräkna: X = (A+B)*C 4-adress instruktioner: Op A1, A2, A3, A4 //A1 <- [A2] op [A3], nästa instruktion = A4 I1: ADD X, A, B, I2 I2: MUL X, X, C, I3 I3: 3-adress instruktioner: Op A1, A2, A3 //A1 <- [A2] op [A3] I1: ADD X, A, B I2: MUL X, X, C I3: OP A1 A2 A3 A4 OP A1 A2 A3

85 Antal adresser i instruktion För att beräkna: X = (A+B)*C 2-adress instruktioner: Op A1, A2 //A1 <- [A1] op [A2] MOVE A, X ADD X, B MUL X, C 1-adress instruktioner: Op A1 //Acc <- [Acc] op [A1] LOAD A ADD B MUL C STORE X OP A1 A2 OP A1

86 Antal adresser i instruktion Vanligast med 2 och 3 adresser i instruktioner 4 adress instruktioner är opraktiskt. Nästa instruktion antas vara nästa instruktion. PC räknas upp av sig själv. Måste ha hopp-instruktioner 1 adress instruktion är ganska begränsande Exempel, antag 32 register (5 bitar behövs): 3-adress format: 15 bitar 2-adress format: 10 bitar 1-adress format: 5 bitar OP Rdest Rsrc1 Rsrc2 Få adresser, få instruktioner förenklar processorn men gör den mer primitiv

87 Intel x86 ISA Utveckling med backward compatibility 8080 (1974): 8-bit microprocessor» Accumulator, plus 3 index-register pairs 8086 (1978): 16-bit extension to 8080» Complex instruction set (CISC) 8087 (1980): floating-point coprocessor» Adds FP instructions and register stack (1982): 24-bit addresses, MMU» Segmented memory mapping and protection (1985): 32-bit extension (now IA-32)» Additional addressing modes and operations» Paged memory mapping as well as segments

88 Intel x86 ISA Bakåtkompabilitet (Backward compatibility)

89 Sammanfattning Processorn består av register, aritmetisk enhet (ALU) och en kontrollenhet Registren används för att lagra data/instruktioner temporärt ALU:n gör alla beräkningar Kontrollenheten styr aktiviteten i processorn

90 Sammanfattning Instruktionsuppsättningen och dess format är karakteristiskt för en processor Normalt sett har en processor instruktioner för förflyttning av data, aritmetiska/logiska beräkningar, programkontroll (hopp), och I/O. För programkontroll (hopp) finns ovillkorliga och villkorliga hopp. Villkorliga hopp tas beroende på innehåll i statusregister Subrutiner, procedurer och funktionsanrop kan lösas med hjälp av en stack eller register I/O funktioner kan vara minnesmappade I/O hanteras med läsning och skrivning i minnet eller som isolerad I/O speciella instruktioner för I/O

91 Sammanfattning Adresser till operander kan specificeras om olika sätt. Adressering ska göras till stor adressrymd, flexibelt för programmeraren, och med snabb adress översättning Addressing modes: Immediate addressing Direct + Register addressing Indirect addressing Displacement, Relativ och Indexed Stack adressing Instruktionsformat definierar hur bitarna/fälten i en instruktion är organiserade och hur långa de är. Instruktioner kan vara av fixed längd eller flexibel längd

92

Datorteknik ERIK LARSSON

Datorteknik ERIK LARSSON Datorteknik ERIK LARSSON Program Abstraktionsnivå: Högnivåspråk» t ex C, C++ Assemblyspråk» t ex ADD R1, R2 Maskinspråk» t ex 001101.101 Exekvering av en instruktion (1) Hämta instruktion på 00001000 (där

Läs mer

Program Datorteknik. Kontrollenhet. Exekvering av en instruktion. Abstraktionsnivå: Högnivåspråk. Assemblyspråk. Maskinspråk.

Program Datorteknik. Kontrollenhet. Exekvering av en instruktion. Abstraktionsnivå: Högnivåspråk. Assemblyspråk. Maskinspråk. Program Datorteknik Abstraktionsnivå: Högnivåspråk ERIK LARSSON» t ex C, C++ Assemblyspråk» t ex ADD R, R Maskinspråk» t ex 000.0 Exekvering av en instruktion Kontrollenhet () Hämta instruktion på 0000000

Läs mer

Datorteknik ERIK LARSSON

Datorteknik ERIK LARSSON Datorteknik ERIK LARSSON Program Abstraktionsnivå: Högnivåspråk» t ex C, C++ Assemblyspråk» t ex ADD R1, R2 Maskinspråk» t ex 001101.101 Semantiskt gap Alltmer avancerade programmeringsspråk tas fram för

Läs mer

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Semantic gap Alltmer avancerade programmeringsspråk tas fram för att göra programvaruutveckling mer kraftfull Dessa programmeringsspråk (Ada, C++, Java)

Läs mer

Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON

Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON Dator Primärminne Instruktioner och data Data/instruktioner Kontroll Central processing unit (CPU) Fetch instruction Execute instruction Programexekvering (1)

Läs mer

Närliggande allokering Datorteknik

Närliggande allokering Datorteknik Närliggande allokering Datorteknik ERIK LARSSON TID Problem: Minnet blir fragmenterat Paging Demand paging Sida (S) Dela upp primärminnet i ramar (frames) och program i sidor (pages) Program 0 RD.0 1 RD.1

Läs mer

Program kan beskrivas på olika abstrak3onsnivåer. Högnivåprogram: läsbart (för människor), hög abstrak3onsnivå, enkelt a> porta (fly>a 3ll en annan ar

Program kan beskrivas på olika abstrak3onsnivåer. Högnivåprogram: läsbart (för människor), hög abstrak3onsnivå, enkelt a> porta (fly>a 3ll en annan ar 1 Program kan beskrivas på olika abstrak3onsnivåer. Högnivåprogram: läsbart (för människor), hög abstrak3onsnivå, enkelt a> porta (fly>a 3ll en annan arkitektur), hårdvara osynlig Assembly- och maskinprogram:

Läs mer

F2: Motorola Arkitektur. Assembler vs. Maskinkod Exekvering av instruktioner i Instruktionsformat MOVE instruktionen

F2: Motorola Arkitektur. Assembler vs. Maskinkod Exekvering av instruktioner i Instruktionsformat MOVE instruktionen 68000 Arkitektur F2: Motorola 68000 I/O signaler Processor arkitektur Programmeringsmodell Assembler vs. Maskinkod Exekvering av instruktioner i 68000 Instruktionsformat MOVE instruktionen Adresseringsmoder

Läs mer

Program som ska exekveras ligger i primärminnet. Processorn hämtar instruk7on för instruk7on. Varje instruk7on, som är e= antal 1:or och 0:or, tolkas

Program som ska exekveras ligger i primärminnet. Processorn hämtar instruk7on för instruk7on. Varje instruk7on, som är e= antal 1:or och 0:or, tolkas 1 2 Program som ska exekveras ligger i primärminnet. Processorn hämtar instruk7on för instruk7on. Varje instruk7on, som är e= antal 1:or och 0:or, tolkas och instruk7onen exekveras. 3 4 Program kan beskrivas

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 2 Datamanipulation, Processorns arbete Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-09 IT och Medier 1 Innehåll CPU ALU Kontrollenhet Register

Läs mer

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Dator Primärminne Instruktioner och data Data/instruktioner Kontroll Central processing unit (CPU) Fetch instruction Execute instruction Programexekvering

Läs mer

Svar till tentamen den 16 december 2013 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng

Svar till tentamen den 16 december 2013 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Lunds Universitet LTH Ingenjörshögskolan, Helsingborg Svar till tentamen den 16 december 2013 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Skrivtid: 08.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt

Läs mer

Tentamen den 12 januari 2017 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621

Tentamen den 12 januari 2017 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621 Lunds Universitet LTH Tentamen den 12 januari 2017 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621 Skrivtid: 8.00-13.00 Inga tillåtna hjälpmedel Uppgifterna i tentamen ger maximalt 60 poäng. Uppgifterna är

Läs mer

Datormodell. Datorns uppgifter -Utföra program (instruktioner) Göra beräkningar på data Flytta data Interagera med omvärlden

Datormodell. Datorns uppgifter -Utföra program (instruktioner) Göra beräkningar på data Flytta data Interagera med omvärlden Datormodell Datorns uppgifter -Utföra program (instruktioner) Göra beräkningar på data Flytta data Interagera med omvärlden Intel 4004 från 1971 Maximum clock speed is 740 khz Separate program and data

Läs mer

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär:

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Lösningsförslag för 725G45-tentan 3/11-10 1. Vad menas med Von Neumann-arkitektur? (2p) En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Data och instruktioner lagras i samma

Läs mer

Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON

Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON Huvudled (H) Trafikljus för övergångsställe Trafikljus för huvudled (H) Trafikljus: Sväng vänster (H->T) Gående - vänta Trafikljus för tvärgata (T) Tvärgata (T)

Läs mer

Tentamen den 14 januari 2015 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng

Tentamen den 14 januari 2015 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Lunds Universitet LTH Ingenjörshögskolan, Helsingborg Tentamen den 14 januari 2015 Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 7,5 poäng Skrivtid: 08.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt antal

Läs mer

Tentamen den 18 mars svar Datorteknik, EIT070

Tentamen den 18 mars svar Datorteknik, EIT070 Lunds Universitet LTH Tentamen den 18 mars 2015 - svar Datorteknik, EIT070 Skrivtid: 14.00-19.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt antal poäng: 50 poäng För betyg 3 krävs 20 poäng För betyg 4 krävs 30

Läs mer

Datorteknik. Tomas Nordström. Föreläsning 2. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Datorteknik. Tomas Nordström. Föreläsning 2. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Datorteknik Tomas Nordström Föreläsning 2 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Föreläsning 2 Check av övningar Von Neumann arkitekturen Minne, CPU, I/O Instruktioner och instruktionscykeln

Läs mer

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Översikt Reduced instruction set computers (RISC) Superscalar processors Semantic gap Alltmer avancerade programmeringsspråk tas fram för att göra programvaruutveckling

Läs mer

Exempeltentamen Datorteknik, EIT070,

Exempeltentamen Datorteknik, EIT070, Lunds Universitet LTH Exempeltentamen Datorteknik, EIT070, Skrivtid: xx.00-xx.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt antal poäng: 50 poäng För betyg 3 krävs 20 poäng För betyg 4 krävs 30 poäng För betyg

Läs mer

0.1. INTRODUKTION 1. 2. Instruktionens opcode decodas till en språknivå som är förstålig för ALUn.

0.1. INTRODUKTION 1. 2. Instruktionens opcode decodas till en språknivå som är förstålig för ALUn. 0.1. INTRODUKTION 1 0.1 Introduktion Datorns klockfrekvens mäts i cykler per sekund, eller hertz. En miljon klockcykler är en megahertz, MHz. L1 cache (level 1) är den snabbaste formen av cache och sitter

Läs mer

Övning1 Datorteknik, HH vt12 - Talsystem, logik, minne, instruktioner, assembler

Övning1 Datorteknik, HH vt12 - Talsystem, logik, minne, instruktioner, assembler Övning1 Datorteknik, HH vt12 - Talsystem, logik, minne, instruktioner, assembler Talsystem Talsystem - binära tal F1.1) 2 n stycken tal från 0 till 2 n 1 F1.2) 9 bitar (512 kombinationer) Talsystem - 2-

Läs mer

Datorsystemteknik DVGA03 Föreläsning 8

Datorsystemteknik DVGA03 Föreläsning 8 Datorsystemteknik DVGA03 Föreläsning 8 Processorns uppbyggnad Pipelining Större delen av materialet framtaget av :Jan Eric Larsson, Mats Brorsson och Mirec Novak IT-inst LTH Innehåll Repetition av instruktionsformat

Läs mer

TSEA28 Datorteknik Y (och U)

TSEA28 Datorteknik Y (och U) Praktiska kommentarer TSEA8 Datorteknik Y (och U) Föreläsning Kent Palmkvist, ISY Dagens föreläsning Latens/genomströmning Pipelining Laboration tips Sorteringsalgoritm använder A > B i flödesschemat Exemplet

Läs mer

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet Datorarkitektur - en inledning Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer System S den mest abstrakta synen på systemet A B C Ett högnivåperspektiv på systemet a1 b1 c1 a2 b3 b2 c2 c3 En mera

Läs mer

Tentamen i Digitala system - EDI610 15hp varav denna tentamen 4,5hp

Tentamen i Digitala system - EDI610 15hp varav denna tentamen 4,5hp Tentamen i Digitala system - EDI610 15hp varav denna tentamen 4,5hp Institutionen för elektro- och informationsteknik Campus Helsingborg, LTH 2016-12-22 8.00-13.00 Uppgifterna i tentamen ger totalt 60

Läs mer

Datorsystem 2 CPU. Förra gången: Datorns historia Denna gång: Byggstenar i en dators arkitektur. Visning av Akka (för de som är intresserade)

Datorsystem 2 CPU. Förra gången: Datorns historia Denna gång: Byggstenar i en dators arkitektur. Visning av Akka (för de som är intresserade) Datorsystem 2 CPU Förra gången: Datorns historia Denna gång: Byggstenar i en dators arkitektur CPU Visning av Akka (för de som är intresserade) En dators arkitektur På en lägre nivå kan vi ha lite olika

Läs mer

TSEA28 Datorteknik Y (och U)

TSEA28 Datorteknik Y (och U) Praktiska kommentarer TSEA8 Datorteknik Y (och U) Föreläsning Kent Palmkvist, ISY Dagens föreläsning RISC Mer information om hur arkitekturen fungerar Begränsningar Lab extra tillfälle för redovisning

Läs mer

Datorteknik ERIK LARSSON

Datorteknik ERIK LARSSON Datorteknik ERIK LARSSON Laborationer Gå bara på tillfällen där du är anmäld. Moment svarar mot 1.5hp, dvs 40 timmar arbete Schemalagd tid: 4*2 (lektioner)+4*4(laborationer)=20 timmar Material: Finns på

Läs mer

Per Holm Lågnivåprogrammering 2014/15 24 / 177. int och double = = 2, 147, 483, 647

Per Holm Lågnivåprogrammering 2014/15 24 / 177. int och double = = 2, 147, 483, 647 Lågnivåprogrammering Föreläsning 2 Lågnivåprogrammering Förberedelse inför laboration 2. Maskinspråk, assemblerspråk Talrepresentation En enkel dator, komponenter Instruktionsformat, instruktionscykel

Läs mer

c a OP b Digitalteknik och Datorarkitektur 5hp ALU Design Principle 1 - Simplicity favors regularity add $15, $8, $11

c a OP b Digitalteknik och Datorarkitektur 5hp ALU Design Principle 1 - Simplicity favors regularity add $15, $8, $11 A basic -bit Select between various operations: OR, AND, XOR, and addition Full Adder Multiplexer Digitalteknik och Datorarkitektur hp Föreläsning : introduktion till MIPS-assembler - april 8 karlmarklund@ituuse

Läs mer

En något mer detaljerad bild av en processor. De tre delarna i processorn är: Nere 3ll vänster finns e' antal register som används för a' lagra data.

En något mer detaljerad bild av en processor. De tre delarna i processorn är: Nere 3ll vänster finns e' antal register som används för a' lagra data. 1 3 4 Antag a' processorn ska exekvera instruk3onen ADD R1, R3. När instruk3onen är exekverad så a' processorn tagit innehållet i R1 och R3 och med hjälp av ALU:n är värdena adderade och resultatet är

Läs mer

En något mer detaljerad bild av en processor. De tre delarna i processorn är: Nere 3ll vänster finns e' antal register som används för a' lagra data.

En något mer detaljerad bild av en processor. De tre delarna i processorn är: Nere 3ll vänster finns e' antal register som används för a' lagra data. 1 2 3 Antag a' processorn ska exekvera instruk3onen ADD R1, R3. När instruk3onen är exekverad så a' processorn tagit innehållet i R1 och R3 och med hjälp av ALU:n är värdena adderade och resultatet är

Läs mer

Datorarkitektur I. Tentamen Lördag 10 April Ekonomikum, B:154, klockan 09:00 14:00. Följande gäller: Skrivningstid: Fråga

Datorarkitektur I. Tentamen Lördag 10 April Ekonomikum, B:154, klockan 09:00 14:00. Följande gäller: Skrivningstid: Fråga Datorarkitektur I Tentamen Lördag 10 April 2010 Ekonomikum, B:154, klockan 09:00 14:00 Examinator: Karl Marklund 0704 73 32 17 karl.marklund@it.uu.se Tillåtna hjälpmedel: Penna Radergummi Linjal Följande

Läs mer

Lågnivåprogrammering. Föreläsning 2 Lågnivåprogrammering. Binära tal. En enkel modell av datorns inre

Lågnivåprogrammering. Föreläsning 2 Lågnivåprogrammering. Binära tal. En enkel modell av datorns inre Lågnivåprogrammering Föreläsning 2 Lågnivåprogrammering Förberedelse inför laboration 2. Maskinspråk, assemblerspråk Talrepresentation En enkel dator, komponenter Instruktionsformat, instruktionscykel

Läs mer

Minnets komponenter. Digitala System: Datorteknik. Programexekvering. Programexekvering. Enhet för utdata. Enhet för indata CPU.

Minnets komponenter. Digitala System: Datorteknik. Programexekvering. Programexekvering. Enhet för utdata. Enhet för indata CPU. Digitala System: Datorteknik Minnets komponenter ERIK LARSSON Enhet för indata CPU Enhet för utdata Sekundärminne Programexekvering Program i högnivåspråk.. Z:=(Y+X)*3. Kompilator Exekverbart program i

Läs mer

Programräknaren visar alltid på nästa instruktion som skall utföras. Så fort en instruktion har hämtats så visar programräknaren på nästa instruktion.

Programräknaren visar alltid på nästa instruktion som skall utföras. Så fort en instruktion har hämtats så visar programräknaren på nästa instruktion. F5 Föreläsning i Mikrodatorteknink 2006-09-05 Programräknaren visar alltid på nästa instruktion som skall utföras. Så fort en instruktion har hämtats så visar programräknaren på nästa instruktion. Programräknaren

Läs mer

F5: Högnivåprogrammering

F5: Högnivåprogrammering F5: Högnivåprogrammering Parameteröverföring Koppling mellan låg- och högnivåprogrammering Lokala variabler Heapen Datatyper 1 Subrutin, parameteröverföring: 1(3) Via register genom värde Skicka data via

Läs mer

F5: Högnivåprogrammering

F5: Högnivåprogrammering 1 F5: Högnivåprogrammering Parameteröverföring Koppling mellan låg- och högnivåprogrammering Lokala variabler Heapen Datatyper 1 Subrutin, parameteröverföring: 1(3) Via register genom värde Skicka data

Läs mer

SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013

SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013 Rahim Rahmani (rahim@dsv.su.se) Division of ACT Department of Computer and Systems Sciences Stockholm University SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013 Tentamensdatum: 2013-03-21 Tentamen består av totalt

Läs mer

Elektroteknik MF1016 föreläsning 9 MF1017 föreläsning 7 Mikrodatorteknik

Elektroteknik MF1016 föreläsning 9 MF1017 föreläsning 7 Mikrodatorteknik Elektroteknik MF1016 föreläsning 9 MF1017 föreläsning 7 - Inbyggda system - Analog till digital signal - Utvecklingssystem, målsystem - Labutrustningen - Uppbyggnad av mikrokontroller - Masinkod, assemblerkod

Läs mer

Dataminne I/O Stack 0x005D 0x3D SP low byte 0x005E 0x3E SP high byte

Dataminne I/O Stack 0x005D 0x3D SP low byte 0x005E 0x3E SP high byte CT3760 Mikrodatorteknik Föreläsning 4 Tisdag 2005-09-06 Stacken I datasammmanhang är en stack ett minnesområde. Det är processorn som använder stacken. För att skapa en stack anger man en adress i stackpekarregistret.

Läs mer

Datorteknik. Föreläsning 6. Processorns uppbyggnad, pipelining. Institutionen för elektro- och informationsteknologi, LTH. Mål

Datorteknik. Föreläsning 6. Processorns uppbyggnad, pipelining. Institutionen för elektro- och informationsteknologi, LTH. Mål Datorteknik Föreläsning 6 Processorns uppbyggnad, pipelining Mål Att du ska känna till hur processorn byggs upp Att du ska kunna de viktigaste byggstenarna i processorn Att du ska känna till begreppet

Läs mer

Datorsystem. Exempeltentamen 2011-10-18

Datorsystem. Exempeltentamen 2011-10-18 Datorsystem Exempeltentamen 2011-10-18 Instruktioner Samtliga svar skall vara motiverade och läsbara. Eventuella tabeller och beräkningar som används för att nå svaret ska också finnas med i lösningen.

Läs mer

LABORATION DATORTEKNIK Y,C,I DATORTEKNIK D

LABORATION DATORTEKNIK Y,C,I DATORTEKNIK D LABORATION DATORTEKNIK Y,C,I DATORTEKNIK D Beskrivning av MIA-systemet Version: 2.4 1983 (BL) 1998 (TS) 2010 (AE,OVA) 2013 (OVA) 2018 (KP) INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Maskinspråksprogrammerarens datormodell...

Läs mer

Det finns en hemsida. Adressen är http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3760/

Det finns en hemsida. Adressen är http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3760/ CT3760 Mikrodatorteknik Föreläsning 1 Torsdag 2005-08-25 Upprop. Det finns en hemsida. Adressen är http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3760/ Kurslitteratur är Per Foyer Mikroprocessorteknik. Finns på bokhandeln.

Läs mer

Digital Aritmetik Unsigned Integers Signed Integers"

Digital Aritmetik Unsigned Integers Signed Integers Digital Aritmetik Unsigned Integers Signed Integers" Slides! Per Lindgren! EISLAB! Per.Lindgren@ltu.se! Original Slides! Ingo Sander! KTH/ICT/ES! ingo@kth.se! Talrepresentationer" Ett tal kan representeras

Läs mer

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON

Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Datorarkitekturer med operativsystem ERIK LARSSON Pipelining Tid SSA P Pipelining FI DI CO FO EI WO FI DI CO FO EI WO FI DI CO FO EI WO FI DI CO FO EI WO Superscalar pipelining FI DI CO FO EI WO FI DI

Läs mer

Tentamen den 14 januari 2016 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621

Tentamen den 14 januari 2016 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621 Lunds Universitet LTH Tentamen den 14 januari 2016 Datorarkitektur med operativsystem, EDT621 Skrivtid: 08.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Maximalt antal poäng: 50 poäng För betyg 3 krävs 20 poäng

Läs mer

Digitalteknik och Datorarkitektur 5hp

Digitalteknik och Datorarkitektur 5hp Foto: Rona Proudfoot (some rights reserved) Vi skall nu kolla närmare på hur det går till när en instruktion utförs. Fetch = + Digitalteknik och Datorarkitektur hp path & Control maj 2 karl.marklund@it.uu.se

Läs mer

Institutionen för elektro- och informationsteknologi, LTH

Institutionen för elektro- och informationsteknologi, LTH Datorteknik Föreläsning 2 Programmering i C och assembler MIPS instruktionsarkitektur Mål Att ge en inblick i programspråket C Att veta varför assemblerprogrammering är viktigt Att börja arbeta med MIPS-assembler

Läs mer

Datorteknik. Föreläsning 2. Programmering i C och assembler MIPS instruktionsarkitektur. Institutionen för elektro- och informationsteknologi, LTH

Datorteknik. Föreläsning 2. Programmering i C och assembler MIPS instruktionsarkitektur. Institutionen för elektro- och informationsteknologi, LTH Datorteknik Föreläsning 2 Programmering i C och assembler MIPS instruktionsarkitektur Mål Att ge en inblick i programspråket C Att veta varför assemblerprogrammering är viktigt Att börja arbeta med MIPS-assembler

Läs mer

Mål. Datorteknik. Innehåll. Vad händer med en add-instruktion? Vad händer med en add-instruktion. Instruktioner som bitmönster i minnet

Mål. Datorteknik. Innehåll. Vad händer med en add-instruktion? Vad händer med en add-instruktion. Instruktioner som bitmönster i minnet Mål Datorteknik Föreläsning 2 Att ge en inblick i programspråket C Att veta varför assemblerprogrammering är viktigt Att börja arbeta med MIPS-assembler Att känna till något om programmeringstekniker Att

Läs mer

Pipelining i Intel Pentium II

Pipelining i Intel Pentium II Pipelining i Intel Pentium II John Abdulnoor Lund Universitet 04/12/2017 Abstract För att en processor ska fungera måste alla komponenter inuti den samarbeta för att nå en acceptabel nivå av prestanda.

Läs mer

Läs igenom hela laboration 5 innan du börjar beskriva instruktionsavkodaren i VHDL!

Läs igenom hela laboration 5 innan du börjar beskriva instruktionsavkodaren i VHDL! MCU LABORATION5 Laborationens syfte Läs igenom hela laboration 5 innan du börjar beskriva instruktionsavkodaren i VHDL! I denna laboration ska en enkel MCU (Micro-Controller_Unit) konstrueras. En MCU,

Läs mer

Foto: Rona Proudfoot (some rights reserved) Datorarkitektur 1. Datapath & Control. December

Foto: Rona Proudfoot (some rights reserved) Datorarkitektur 1. Datapath & Control. December Datorarkitektur Datapath & Control December 28 karl.marklund@it.uu.se Foto: Rona Proudfoot (some rights reserved) Vi skall nu kolla närmare på hur det går till när en instruktion utförs. Fetch PC = PC+4

Läs mer

Lösningar till tentamen i EIT070 Datorteknik

Lösningar till tentamen i EIT070 Datorteknik Lösningar till tentamen i EIT070 Datorteknik Institutionen för Elektro- och informationsteknik, LTH Onsdagen den 13 mars 2013, klockan 14:00 19:00 i Vic 2 A-D, 3 A-C. Tillåtna hjälpmedel: på tentan utdelad

Läs mer

Reducerad INSTRUKTIONSLISTA för FLIS-processorn

Reducerad INSTRUKTIONSLISTA för FLIS-processorn Reducerad INSTRUKTIONSLI för FLIS-processorn 2013-11-08 2(10) Innehåll Sidan 3 Programmerarens bild av FLIS-processorn 4 Förklaring av beteckningar i instruktionslistan 5 Enkel dataflyttning 5 Logik 5

Läs mer

Föreläsningsanteckningar 2. Mikroprogrammering I

Föreläsningsanteckningar 2. Mikroprogrammering I Föreläsningsanteckningar 2. Mikroprogrammering I Olle Seger 2012 Anders Nilsson 2016 Innehåll 1 Inledning 2 2 En enkel dator 2 3 Komponenter 3 3.1 Register............................... 3 3.2 Universalräknare..........................

Läs mer

Övning1 Datorteknik, HH vt12 - Talsystem, logik, minne, instruktioner, assembler

Övning1 Datorteknik, HH vt12 - Talsystem, logik, minne, instruktioner, assembler Övning1 Datorteknik, HH vt12 - Talsystem, logik, minne, instruktioner, assembler Talsystem Talsystem - binära tal F1.1. Hur många unsigned integers kan man göra med n bitar? Vilket talområde får dessa

Läs mer

Digitalteknik och Datorarkitektur

Digitalteknik och Datorarkitektur Digitalteknik och Datorarkitektur Tentamen Tisdag 12 Januari 2010 Pollacksbackens skrivsal, klockan 08:00 13:00 Examinator: Karl Marklund 018 471 10 49 0704 73 32 17 karl.marklund@it.uu.se Tillåtna hjälpmedel:

Läs mer

Institutionen för datavetenskap 2014/15

Institutionen för datavetenskap 2014/15 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Datorer och datoranvändning Institutionen för datavetenskap 2014/15 ME en dator 1 Inledning ME är en påhittad dator, men den har likheter med riktiga datorer: det finns ett maskinspråk

Läs mer

Datorteknik ERIK LARSSON

Datorteknik ERIK LARSSON Datorteknik ERIK LARSSON Inledning Ken Thompson och Dennis M. Ritchie utvecklade C Turingpriset( Nobelpris i datavetenskap ), 1983 Alan Turing (1912-1954) För deras utveckling av generell OS teori och

Läs mer

Minnet. Minne. Minns Man Minnet? Aktivera Kursens mål: LV3 Fo7. RAM-minnen: ROM PROM FLASH RWM. Primärminnen Sekundärminne Blockminne. Ext 15.

Minnet. Minne. Minns Man Minnet? Aktivera Kursens mål: LV3 Fo7. RAM-minnen: ROM PROM FLASH RWM. Primärminnen Sekundärminne Blockminne. Ext 15. Aktivera Kursens mål: LV3 Fo7 Konstruera en dator mha grindar och programmera denna Aktivera Förra veckans mål: Konstruktruera olika kombinatoriska nät som ingår i en dator. Studera hur addition/subtraktion

Läs mer

Digital- och datorteknik

Digital- och datorteknik Digital- och datorteknik Föreläsning #16 Biträdande professor Jan Jonsson Institutionen för data- och informationsteknik Chalmers tekniska högskola Behovet av ändring av programflödet För att kunna skriva

Läs mer

Digital- och datorteknik

Digital- och datorteknik Digital- och datorteknik Föreläsning #16 Biträdande professor Jan Jonsson Institutionen för data- och informationsteknik Chalmers tekniska högskola Behovet av ändring av programflödet För att kunna skriva

Läs mer

Tentamen. Datorteknik Y, TSEA28

Tentamen. Datorteknik Y, TSEA28 Tentamen Datorteknik Y, TSEA28 Datum 2016-08-16 Lokal TER2, TER4 Tid 14-18 Kurskod TSEA28 Provkod TEN1 Kursnamn Provnamn Datorteknik Y Skriftlig tentamen Institution ISY Antal frågor 6 Antal sidor (inklusive

Läs mer

Kontrollskrivning Mikrodatorteknik CDT209 2007-09-20 S2-704

Kontrollskrivning Mikrodatorteknik CDT209 2007-09-20 S2-704 Kontrollskrivning Mikrodatorteknik CDT209 2007-09-20 S2-704 Svar Svar till uppgifterna lämnas på separat papper. En poäng per uppgift. Max 30 poäng. Bonuspoäng beräknas enligt följande tabell: 6-10 poäng

Läs mer

F4: Assemblerprogrammering

F4: Assemblerprogrammering F4: Assemblerprogrammering Hoppinstruktioner Branch Jump Med vilkor IF satser Loopar while-loopar do-while- loopar for-loopar Stackhantering Underprogram 1 BRA rel_adr Branch Always Relativadressering

Läs mer

Tentamen. Datorteknik Y, TSEA28

Tentamen. Datorteknik Y, TSEA28 Tentamen Datorteknik Y, TSEA28 Datum 2017-10-26 Lokal TER1, TER3 Tid 8-12 Kurskod TSEA28 Provkod TEN1 Kursnamn Provnamn Datorteknik Y Skriftlig tentamen Institution ISY Antal frågor 6 Antal sidor (inklusive

Läs mer

Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON

Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON Översikt Minnets komponenter Minneshierarkin Cacheminne Paging Virtuellt minne Minnets komponenter Enhet för indata Primärminne (CPU) Enhet för utdata Sekundärminne

Läs mer

TSEA28 Datorteknik Y (och U)

TSEA28 Datorteknik Y (och U) TSEA28 Datorteknik Y (och U) Föreläsning 9 Kent Palmkvist, ISY TSEA28 Datorteknik Y (och U), föreläsning 9, Kent Palmkvist 2017-03-20 2 Dagens föreläsning Byggblocken i en processor Hur de fungerar Grundläggande

Läs mer

Digital- och datorteknik

Digital- och datorteknik Digital- och datorteknik Föreläsning #17 Biträdande professor Jan Jonsson Institutionen för data- och informationsteknik Chalmers tekniska högskola Tallriksmodellen Stackoperationer Element kan endast

Läs mer

LABORATION DATORTEKNIK D. Pipelining. Namn och personnummer. Version: (OS,OVA,AN)

LABORATION DATORTEKNIK D. Pipelining. Namn och personnummer. Version: (OS,OVA,AN) LABORATION DATORTEKNIK D Pipelining Version: 1.4 2016 (OS,OVA,AN) Namn och personnummer Godkänd 1 blank sida 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Syfte................................. 5 1.2 Förberedelser............................

Läs mer

CE_O1. Nios II. Enkla assembler-instruktioner.

CE_O1. Nios II. Enkla assembler-instruktioner. IS1500 ösningsförslag till övning CE_O1 2014 CE_O1. Nios II. Enkla assembler-instruktioner. 1.1. Datorarkitektur för Nios II a) Tabell 3 1 i Nios II Processor Reference Handbook visar processorns register:

Läs mer

Minnet från processorns sida Datorteknik

Minnet från processorns sida Datorteknik Minnet från processorns sida Datorteknik ERIK LARSSON Processorn ger kommandon/instruktioner med en adress och förväntar sig data. Exempel: READ(ADR) -> DATA Fysisk adress Logisk adress READ 00001000 READ

Läs mer

Assemblerprogrammering för ARM del 2

Assemblerprogrammering för ARM del 2 Assemblerprogrammering för ARM del 2 Ur innehållet Programflöde Subrutiner, parametrar och returvärden Tillfälliga (lokala) variabler Läsanvisningar: Arbetsbok kap 2 Quick-guide, instruktionslistan Assemblerprogrammering

Läs mer

CE_O2. Nios II. Subrutiner med mera.

CE_O2. Nios II. Subrutiner med mera. IS1500 Lösningsförslag till övning CE_O2 2014 CE_O2. Nios II. Subrutiner med mera. 2.1. Binära lagringsformat R-type: (Register-format) ra (5 bit) rb (5 bit) rc (5 bit) operationskod (17 bit) Detta format

Läs mer

Parallellism i CDC 7600, pipelinens ursprung

Parallellism i CDC 7600, pipelinens ursprung Lunds universitet Parallellism i CDC 7600, pipelinens ursprung Henrik Norrman EITF60 Datorarkitekturer med operativsystem Kursansvarig: Erik Larsson 4 december 2017 INNEHÅLL Parallellism i CDC 7600 Innehåll

Läs mer

Pipelining i Intel 80486

Pipelining i Intel 80486 Lunds Universitet Pipelining i Intel 80486 EITF60 Datorarkitekturer med operativsystem Martin Wiezell 2017-12-04 Abstract This paper gives a brief description of the instruction pipeline of the Intel 80486

Läs mer

Moment 2 Digital elektronik. Föreläsning Inbyggda system, introduktion

Moment 2 Digital elektronik. Föreläsning Inbyggda system, introduktion Moment 2 Digital elektronik Föreläsning Inbyggda system, introduktion Jan Thim 1 Inbyggda system, introduktion Innehåll: Historia Introduktion Arkitekturer Mikrokontrollerns delar 2 1 Varför lär vi oss

Läs mer

TSEA28 Datorteknik Y (och U)

TSEA28 Datorteknik Y (och U) TSEA28 Datorteknik Y (och U), föreläsning 2, Kent Palmkvist 2019-01-22 3 TSEA28 Datorteknik Y (och U) Föreläsning 2 Kent Palmkvist, ISY Praktiska kommentarer Labanmälan öppnar måndag 28/1 kl 12.30 Anmälningssystemet

Läs mer

Tentamen. Datorteknik Y, TSEA28

Tentamen. Datorteknik Y, TSEA28 Tentamen Datorteknik Y, TSEA28 Datum 2015-06-01 Lokal Tid 14-18 Kurskod Provkod Kursnamn Provnamn Institution Antal frågor 6 Antal sidor (inklusive denna sida) 6 Kursansvarig Lärare som besöker skrivsalen

Läs mer

Tentamen i Digitala system - EITA15 15hp varav denna tentamen 4,5hp

Tentamen i Digitala system - EITA15 15hp varav denna tentamen 4,5hp Tentamen i Digitala system EITA5 5hp varav denna tentamen 4,5hp Institutionen för elektro och informationsteknik Campus Helsingborg, LTH 289 8. 3. (förlängd 4.) Uppgifterna i tentamen ger totalt 6 poäng.

Läs mer

Digitalteknik EIT020. Lecture 15: Design av digitala kretsar

Digitalteknik EIT020. Lecture 15: Design av digitala kretsar Digitalteknik EIT020 Lecture 15: Design av digitala kretsar November 3, 2014 Digitalteknikens kopplingar mot andra områden Mjukvara Hårdvara Datorteknik Kretskonstruktion Digitalteknik Elektronik Figure:,

Läs mer

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Välkommna - till KTH, Haninge, Datateknik, kursen och till första steget mot att bli programmerare! Er lärare och kursansvarig: Nicklas Brandefelt, bfelt@kth.se

Läs mer

Stack och subrutiner Programmeringskonventionen

Stack och subrutiner Programmeringskonventionen Stack och subrutiner Programmeringskonventionen Du ska förstå hur en instruktion behandlas i processorn Du ska känna till några fler instruktioner Du ska veta hur maskinkoden för ett program byggs upp

Läs mer

General Purpose registers ALU I T H S V N Z C SREG. Antag att vi behöver skriva in talet 25 till register R18

General Purpose registers ALU I T H S V N Z C SREG. Antag att vi behöver skriva in talet 25 till register R18 F3 Föreläsning i Mikrodatorteknink 2006-08-29 Kärnan i microcontrollern består av ett antal register och en ALU. Till detta kommer också ett antal portar. Det finns 64 st portar. Några är anslutna mot

Läs mer

IE1205 Digital Design: F6 : Digital aritmetik 2

IE1205 Digital Design: F6 : Digital aritmetik 2 IE1205 Digital Design: F6 : Digital aritmetik 2 Talrepresentationer Ett tal kan representeras binärt på många sätt. De vanligaste taltyperna som skall representeras är: Heltal, positiva heltal (eng. integers)

Läs mer

Tentamen. Datorteknik Y, TSEA28

Tentamen. Datorteknik Y, TSEA28 Tentamen Datorteknik Y, TSEA28 Datum 2016-05-31 Lokal Kåra, T1, T2, U1, U15 Tid 14-18 Kurskod TSEA28 Provkod TEN1 Kursnamn Provnamn Datorteknik Y Skriftlig tentamen Institution ISY Antal frågor 6 Antal

Läs mer

IBM POWER4, den första flerkärniga processorn och dess pipelines.

IBM POWER4, den första flerkärniga processorn och dess pipelines. IBM POWER4, den första flerkärniga processorn och dess pipelines. 5 DECEMBER 2016 FÖRFATTARE: OSCAR STRANDMARK EXAMINATOR: ERIK LARSSON Abstract Rapporten redovisar IBM:s POWER-serie, generation ett till

Läs mer

Tentamen. Datorteknik Y, TSEA28

Tentamen. Datorteknik Y, TSEA28 Tentamen Datorteknik Y, TSEA28 Datum 2015-08-18 Lokal TERE, TER4 Tid 14-18 Kurskod TSEA28 Provkod TEN1 Kursnamn Provnamn Datorteknik Y Skriftlig tentamen Institution ISY Antal frågor 7 Antal sidor (inklusive

Läs mer

IT för personligt arbete F5

IT för personligt arbete F5 IT för personligt arbete F5 Datalogi del 1 DSV Peter Mozelius 1 En dators beståndsdelar 1) Minne 2) Processor 3) Inmatningsenheter 1) tangentbord 2) scanner 3) mus 4) Utmatningsenheter 1) bildskärm 2)

Läs mer

Mål. Datorteknik. Innehåll. Innehåll (forts) Hur ser ett program ut? Hur skapas maskinkoden?

Mål. Datorteknik. Innehåll. Innehåll (forts) Hur ser ett program ut? Hur skapas maskinkoden? Mål Datorteknik Föreläsning 3 Att veta hur maskinkoden för ett program byggs upp Att börja programmera i på riktigt Att kunna skriva och anropa subrutiner i Att förstå hur stacken fungerar Att veta vad

Läs mer

TSEA28 Datorteknik Y (och U)

TSEA28 Datorteknik Y (och U) TSEA28 Datorteknik Y (och U), föreläsning 2, Kent Palmkvist 2018-01-16 3 TSEA28 Datorteknik Y (och U) Föreläsning 2 Kent Palmkvist, ISY Praktiska kommentarer Mail kommer skickas ut när labanmälan är möjlig

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola Datorarkitektur med operativsystem EITF60. Superscalar vs VLIW. Cornelia Kloth IDA2. Inlämningsdatum:

Lunds Tekniska Högskola Datorarkitektur med operativsystem EITF60. Superscalar vs VLIW. Cornelia Kloth IDA2. Inlämningsdatum: Lunds Tekniska Högskola Datorarkitektur med operativsystem EITF60 Superscalar vs VLIW Cornelia Kloth IDA2 Inlämningsdatum: 2018-12-05 Abstract Rapporten handlar om två tekniker inom multiple issue processorer

Läs mer

Uppgift 1: a) u= a c + a bc+ ab d +b cd

Uppgift 1: a) u= a c + a bc+ ab d +b cd Uppgift 1: a) u= a c a bc ab d b cd b) a b c d u 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1

Läs mer

Datorteknik ERIK LARSSON

Datorteknik ERIK LARSSON Datorteknik ERIK LARSSON Så här långt. FÖ2 RISC/CISC FÖ1 Primärminne Instruktioner och data Address Instruction 00001000 0000101110001011 00001001 0001101110000011 00001010 0010100000011011 00001011 0001001110010011

Läs mer

Ext-13 (Ver ) Exempel på RTN-beskrivning av FLEX-instruktioner

Ext-13 (Ver ) Exempel på RTN-beskrivning av FLEX-instruktioner Ext-3 (Ver 203-04-2) Exempel på RTN-beskrivning av FLEX-instruktioner. Figur på sidan 2 i detta häfte visar hur datorn FLEX är uppbyggd. På sidan visas dessutom hur ALU:ns funktion väljs med styrsignalerna

Läs mer