Minnets komponenter. Digitala System: Datorteknik. Programexekvering. Programexekvering. Enhet för utdata. Enhet för indata CPU.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnets komponenter. Digitala System: Datorteknik. Programexekvering. Programexekvering. Enhet för utdata. Enhet för indata CPU."

Transkript

1 Digitala System: Datorteknik Minnets komponenter ERIK LARSSON Enhet för indata CPU Enhet för utdata Sekundärminne Programexekvering Program i högnivåspråk.. Z:=(Y+X)*3. Kompilator Exekverbart program i maskinspråk: Adress Instruktioner Programexekvering (1) Hämta instruktion på (där PC pekar) (2) Flytta instruktionen till CPU (3) Avkoda instruktionen: MOVE, Adress, 011 Register 3 (4) Hämta data på adress: Fetch Execute (5) Lagra datan i register 3 Adress Instruktion Data Instruktioner Register CPU Kontrollenhet Aritmetisk Logisk Enhet (ALU) Address Instruktion Data Instruktioner Register CPU Kontrollenhet Aritmetisk Logisk Enhet (ALU)

2 Minnet från processorns sida Minneshantering Processorn ger kommandon/instruktioner med en adress och förväntar sig data. Exempel: READ(ADR) -> DATA Fysisk adress Logisk adress Vid multiprogrammering kommer flera olika program finnas i primärminnet. Kostar för mycket tid att flytta program till hårddisk vid kontext byte. T ex, två program ska exekveras samtidigt : READ Address Instruction Minne CPU Register READ ( ) CPU Kontrollenhet Aritmetisk Logisk Enhet (ALU) Filsystem - Inode Minnet Minnet kan delas upp i primärminne och sekundärminne t förlorar sitt innehåll när strömmen stängs av. Minnet är flyktigt (volatile) Random-Access Memory (RAM)» Dynamiska RAM (DRAM) och statiska RAM (SRAM) Sekundärminnet behåller sitt innehåll när strömmen slås av. Minnet är icke-flyktigt (non-volitile) Hårddisk, flashminne, magnetband ABBA: Dancing Queen Andra: CD, DVD

3 Ett ord (word) Sekundärminne 1 READ(ADR) Buffert för minnesadress Adressavkodare Minnesarea 2 Adress 2 Adress 1 Adress 0 A track, (B geometrisk sektor) C sektor, D cluster En sektor kan vara bytes och består av sektor header, data area, error korrektion kod (ECC) Header DATA Sektor ECC En bit 3 Databuffert DATA Minneskontroll Sekundärminne Vill lagra en fil som är 1500 bytes Hårddisk Antag sektor = 512, cluster = 2*512 Lösning: Ta 2 stycken cluster (2048 bytes) Fil byte 0 byte 2 byte bytes byte 0 byte 2 byte *512 bytes Filsystem - Inode Sektor Halvfull sektor Tom sektor ABBA: Dancing Queen

4 Sekundärminne Sekundärminne Problem 1 Intern fragmentering Problem 2 Vilka cluster på hårddisk ska användas? Unix (inode): Snabb access för många block Kan hantera stora filer Sekundärminne Sekundärminne Små cluster (blocks) ger liten intern fragmentering Antag sector = 512, cluster = 2*512 Vill lagra en fil som är 1500 bytes Ta 2 stycken cluster (~2000 bytes) Men, kräver mer hantering (fler kluster på hårddisken) Vad innebär det att ta bort en fil? Kan man återskapa information från en hårddisk? Flashminne Utvecklat av Dr. Fujio Masuoka (Toshiba) kring 1980 Mobiltelefoner, kameror, MP3-spelare och i datorer Non-volatile och random access Kapacitet: mindre än en hårddisk Begränsat antal skrivningar Block 0: bad blocks Block 1: bootable block

5 Sekundärminne Lågnivåformatering Dela in hårddisk i tracks och sectors Partitioning» En sector är bytes Dela in en fysisk hårddisk i en eller flera logiska hårddiskar, t ex C:, D:, E: Högnivåformatering Bestäm för vilket operativ system hårddisken ska användas Design av minnesystem Vad vill vi ha? Ett minne som får plats med stora program och som fungerar i hastighet som processorn» Fetch execute (MHz/GHz/Multi-core race) Grundproblem: Processorer arbetar i hög hastighet och behöver stora minnen Minnen är mycket långsammare än processorer Fakta: CPU Större minnen är långsammare än mindre minnen Snabbare minnen kostar med per bit Minne-processor hastighet Minneshierarki

6 Minneshierarki Processor registers: 8-32 registers (32 bitar -> bytes) accesstid: få ns, 0-1 klockcykler Cacheminne On-chip cache memory (L1): 32 till 128 Kbytes accesstid = ~10 ns, 3 klockcykler Off-chip cache memory (L2): 128 Kbytes till 12 Mbytes accesstid = 10-tal ns, 10 klockcykler Instruktioner och data Instruktioner och data Adress Cacheminne Kopior av instruktioner och data Instruktioner och data Adress Central processing unit (CPU) Register Main memory: 256 Mbytes till 4Gbytes accesstid = ~100 ns, 100 klockcykler Hard disk: 1Gbyte tid 1Tbyte accesstid = 10-tal milliseconds, klockcykler Accesstid: 100ns Accesstid: 10ns Cacheminne Cache exempel 1 Ett cacheminne är mindre och snabbare än primärminnet Hela program får inte plats Men, data och instruktioner ska vara tillgängliga när de behövs Om man inte har cacheminne: Accesstid för att hämta en instruktion=100ns Om man har cacheminne: Accesstid för att hämta en instruktion=100+10=110 ns» Först ska instruktionen hämtas till cacheminne och sedan hämtas instruktionen från cacheminnet till CPU Program: Assemblyinstruktioner x=x+1; Instruktion1: x=x+1; y=x+5; Instruktion2: y=x+5; z=y+x; Instruktion3: z=y+x; Om man inte har cacheminne: Accesstid för att hämta en instruktion=100ns» Tid för att hämta instruktioner: 3*100=300ns Om man har cacheminne: Accesstid för att hämta en instruktion=100+10=110ns» Tid för hämta instruktioner: 3*110=330ns

7 Cache exempel 2 Antag: 1 maskininstruktion per rad 100 ns för minnesaccess till primärminnet 10 ns för minnesaccess till cacheminnet Programmet och dess maskininstruktioner. Exempel program: Assembly while (x<1000){ Instruktion1: while1000 x=x+1; Instruktion2: x=x+1 printf( x=%i,x); Instruktion3: print x} while (y<500){ Instruktion4: while500 y=y+1; Instruktion5: y=y+1 printf( y=%i,y); Instruktion6: print y } Utan cache exempel 2 Minnesaccess för 1 instruktion: 100 ns Totalt 4500 instruktioner. Tid för minnesaccesser: 4500*100= ns Antal instruktioner Instruktioner som exekveras: 1 Instruktion1:while Instruktion2:x=x+1 3 Instruktion3:printx 2998 Instruktion1:while Instruktion2:x=x Instruktion3:printx} 3001 Instruktion4:while Instruktion5:y=y Instruktion6:printy 4498 Instruktion4:while Instruktion5:y=y Instruktion6:printy Med cache exempel 2 Minne+cache ( ns) Cache (10 ns) Minne+cache ( ns) Cache (10 ns) Total tid för minnesaccesser: 6* *10= 45600ns (~10% jmf med utan cache ) Antal instruktioner Instruktioner som exekveras: 1 Instruktion1:while Instruktion2:x=x+1 3 Instruktion3:printx 2998 Instruktion1:while Instruktion2:x=x Instruktion3:printx} 3001 Instruktion4:while Instruktion5:y=y Instruktion6:printy 4498 Instruktion4:while Instruktion5:y=y Instruktion6:printy Cacheminne Minnesreferenser tenderar att gruppera sig under exekvering både instruktioner (t ex loopar) och data (datastrukturer) Lokalitet av referenser (locality of references): Temporal lokalitet lokalitet i tid» om en instruktion/data blivit refererat nu, så är sannolikheten stor att samma referens görs inom kort Rumslokalitet» om instruktion/data blivit refererat nu, så är sannolikheten stor att instruktioner/data vid adresser i närheten kommer användas inom kort

8 Utnyttja lokalitet Minneshierarki Lagra allt på hårddisk Kopiera recently accessed (and nearby) items från disk till mindre primärminne Kopiera mer recently accessed (and nearby) items från primärminne till cacheminne» Cacheminne kopplat till CPU Minneshierarki - nivåer Block (line): enhet som kopieras Kan vara flera words Om accessed data finns i högsta nivån (upper level) Hit: access ges av högsta nivå» Hit ratio: hits/accesses Om accessed data inte finns på aktuell nivå Miss: block kopieras från lägre nivå Tid: miss penalty, Miss ratio: antal missar/accesses = 1 hit ratio Sedan kan data nås från högre nivå Skrivstrategier Skrivstrategier Problem: håll minnet konsistent Exempel: x=0; while (x<1000) x=x+1; Variablen x kommer finnas i primärminnet och i cacheminnet I primärminnet är x=0 medan i cacheminnet är x=0,1,2 och till sist 1000 Write-through skrivningar i cache görs också direkt i primärminnet Write-through with buffers skrivningar buffras och görs periodiskt Write (Copy)-back primärminnet uppdateras först när en cacherad byts ut (ofta används en bit som markerar om en cacherad blivit modifierad (dirty)). (Omodifierade cacherader behöver inte skrivas i primärminnet)

9 Skrivstrategier Antal cachenivåer (levels) Skilj på write-hit och write-miss Write-hit: se ovan Write-miss: Vill skriva på plats som inte finns i cacheminne» Alternativ: Allokera vid miss: hämta block från primärminne Write around: hämta inte in block från primärminne, skriv direkt i primärminne Instruktioner och data Cache minne L2 Cache minne L1 Central processing unit (CPU) Register» (För write-back: vanligen fetch block) Separat instruktion/data cache Prestanda Instruktioner och data Cacheminne Kopior av instruktioner Cacheminne Central processing unit (CPU) Register När CPU prestanda ökar, så blir miss penalty viktig att minimera För att undersöka prestanda måste man ta hänsyn till cacheminne Cachemissar beror på algoritm(implementation) och kompilatorns optimering Kopior av data

10 AMD Athlon 64 CPU Minnets innehåll över tiden TID Paging Filsystem - Inode Program A byte 0 byte 1. SIDA A0 SIDA A1 SIDA A2 byte n SIDA A3 (lagring på hårddisk ej sammanhängande se tidigare) ABBA: Dancing Queen

11 Paging Demand paging Logisk adress Fysisk adress Ladda endast de pages som behövs till primärminnet CPU utnyttjande OS tar alltmer tid för att hantera sidfel Grad av multiprogrammering (hur många program som är aktiva) Sammanfattning Snabba minnen är små, stora minnen är långsamma Vi vill ha snabba och stora minnen Cacheminnen och virtuellt minne ger oss den illusionen Lokalitet viktigt för att cacheminnen och virtuellt minne ska fungera Program använder vid varje tidpunkt en liten del av sitt minne ofta Minneshierarki L1 cache <->L2 cache. - Sekundärminne Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON

12 Adress Data Datatyper (fortsättning från lab 1) Tabell för de olika siffrorna: const unsigned char segment_table [] = { 0b , //"0 0b , //"1 0b1, 0b1, 0b1, 0b1, Fyll i! 0b1, 0b1, 0b1, 0b1, }; Datatyper #include <avr/io.h> const unsigned char segment_table [] = { 0b , //"0 0b , //"1 //...resten av tabellen }; unsigned char n; int main(void) { DDRA = 0b ; // Utgångar till display PORTA = 0b ; // Aktivera pull-up while (1){ n=(n+1); // Öka n med ett PORTA = segment_table[n]; // Skriv ut med tabellen }} 0 segment_table [0] 1 segment_table [1] 2 segment_table [2]. 9 segment_table [9] 10 n Drivrutin Uppgift 5-7 Skriv en drivrutin där programmeraren anropar: display(5) om 5 ska skrivas ut. // Funktion display: // skriver ut en decimal siffra på displayen. void display (unsigned char number) { PORTA = segment_table [number]; } Avkänn enskilda knapptryckningar. Räkna upp displayens värde med 1 vid varje knapptryck Tangentstudsar blir ett problem. Lägg in en fördröjning: for (k=0; k<10; k++); volatile unsigned int k;

13 Lagringstyp: Volatile Register och primärminne Om man opererar på I/O-register, hanterar kommunikation med yttre enheter. De yttre enheterna är bara delvis under kontroll av processorn. En I/O-variabel kan ändras av processorn och I/O-enheten. Det är därför inte bra om dessa variabler lagras i processorns register. Exempel: volatile int tangentbord_reg Högnivåspråk: a=b+c; Assemblyspråk: ADD a, b, c Kompilatorn hittar en maskininstruktion som passar 3 minnesaccesser: Hämta b Hämta c Skriv a Register och primärminne Register och primärminne Högnivåspråk: a=b+c+d; Alternativ 1: ADD a, b, c //adderar b och c, resultat i a ADD a, a, d //adderar a (som är b+c) med d, resultat i a Antal minnesaccesser: 6=3+3 Tid för en minnesaccess: 100 ns gör att minnesläsning/ skrivning tar 600 ns Högnivåspråk: a=b+c+d; Alternativ 2: ADD r1, b, c //adderar b och c, resultat i register 1 ADD a, r1, d //adderar a (som är i r1) med d, resultat i a Antal minnesaccesser: 4=2+2 Tid för en: minnesaccess: 100 ns Registeraccess: 1 ns: Minnesläsning/skrivning tar ns = 402 ns 30% sparad tid ( )/600

14 Uppgift 8 Varje grupp får en egen uppgift. Gemensamt, PORT B. Digitala System: Datorteknik ERIK LARSSON Port A Port B Programmerad I/O Avbrottstyrd I/O Processorn kontrollerar om I/O har skett s Exempel: 1. Läs av om tangent är tryckt. 2. Om tangent tryckt, hantera, annars vänta lite och gå till 1 4 Main Data/instruktioner Kontroll 3 Central processing unit (CPU) Nackdel: Processorn är låst och gör meningslösa saker OS 5 Fetch instruction Execute instruction 2 Kontrollera och hantera avbrott (ändra PC)

15 Avbrottsstyrd I/O Laboration 3 1 I/O Periodiskt avbrott 4 Main 3 Data/instruktioner Kontroll 5 Central processing unit (CPU) Använda en klocka som genererar ett avbrott periodiskt. När avbrott uppkommer, kontrollera om tangent är tryckt. Fördel, slipper låta processor exekvera en tom -loop Fetch instruction Execute instruction 2 Kontrollera och hantera avbrott Laboration 3 Laboration 3 Så här kan programmet från förra laborationen beskrivas: 1. Vänta tills knappen är nedtryckt. 2. Vänta med hjälp av vänteloop så studsarna slutat. 3. Utför uppgiften (öka n med ett; om n blir 10 sätt n till noll; anropa utskriftsfunktionen med n som inparameter.) 4. Vänta tills knappen är släppt. 5. Vänta med hjälp av vänteloop så studsarna slutat. 6. Gå till punkt 1. Med hjälp av periodiskt avbrott ska vi skapa en lösning som med jämna intervall gör följande: 1. Läs av knappen. 2. Om den är nere nu, men var uppe förra gången: Utför uppgiften (som är: öka n med ett; om n blir 10 sätt n till noll; anropa utskriftsfunktionen med n som inparameter. )

16 Laboration 3 Timer_Counter_1 TIMSK TCCR1A TCCR1B OCR1A Laboration 3 #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> unsigned const char segment_table [] = { 0b , //"0 0b , //"1 }; void display (unsigned char number) { // din kod här } unsigned char n; void initoc1(){ // din kod här } ISR (SIG_OUTPUT_COMPARE1A){ static unsigned char //dina variabler; din kod } int main(void){ DDRA = 0b ; // Utgångar till display PORTA = 0b ; // Aktivera pull-up initoc1(); SREG = SREG //din kod; while (1){ } } Avbrottsrutin

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär:

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Lösningsförslag för 725G45-tentan 3/11-10 1. Vad menas med Von Neumann-arkitektur? (2p) En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Data och instruktioner lagras i samma

Läs mer

Datorteknik för högskolans ingenjörsutbildningar

Datorteknik för högskolans ingenjörsutbildningar Datorteknik för högskolans ingenjörsutbildningar Datorteknik för högskolans ingenjörsutbildningar ISBN 91-89280-03-2 Datorteknik för högskolans ingenjörsutbildningar Art Nr: 110-00 1993-2000 Roger Johansson

Läs mer

Kompletterande kompendium till kursen Realtidsprogrammering

Kompletterande kompendium till kursen Realtidsprogrammering Kompletterande kompendium till kursen Realtidsprogrammering Mathias Broxvall, Lars Karlsson Örebro Universitet Januari 2010 v2010.1 1 2 Innehåll Innehåll...1 Processer i VxWorks...2 Multitasking...2 Ett

Läs mer

IT för personligt arbete F5

IT för personligt arbete F5 IT för personligt arbete F5 Datalogi del 1 DSV Peter Mozelius 1 En dators beståndsdelar 1) Minne 2) Processor 3) Inmatningsenheter 1) tangentbord 2) scanner 3) mus 4) Utmatningsenheter 1) bildskärm 2)

Läs mer

Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK. Thelin Läromedel. www.skolportalen.se. Läromedel för GY2011. Jan-Eric Thelin 2012

Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK. Thelin Läromedel. www.skolportalen.se. Läromedel för GY2011. Jan-Eric Thelin 2012 DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK Läromedel för GY2011 Jan-Eric Thelin 2012 ISBN: 978-91-7379-184-7 Thelin Läromedel www.skolportalen.se FÖRORD Detta är Arbetsboken i Dator

Läs mer

MODERKORT. Moderkortet är det kort som sitter på ena sidväggen i en systemenhet av tornmodell eller i botten på en systemenhet av vanlig bordsmodell.

MODERKORT. Moderkortet är det kort som sitter på ena sidväggen i en systemenhet av tornmodell eller i botten på en systemenhet av vanlig bordsmodell. MODERKORT Moderkortet är det kort som sitter på ena sidväggen i en systemenhet av tornmodell eller i botten på en systemenhet av vanlig bordsmodell. På detta kort monteras alla de delar som är nödvändiga

Läs mer

1 Introduktion till datortekniken. Innehåll GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR KOMPENDIUM

1 Introduktion till datortekniken. Innehåll GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR KOMPENDIUM 1 Introduktion till datortekniken KOMPENDIUM GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR Innehåll Del 1: (detta häfte) 1. Introduktion till datortekniken 7. Dataväg, ALU och minne 8.

Läs mer

Tentamen Datorteknik Y, TSEA28 Datum 2013-08-20

Tentamen Datorteknik Y, TSEA28 Datum 2013-08-20 Tentamen Datorteknik Y, TSEA28 Datum 2013-08-20 Lokal TER2 Tid 8-12 Kurskod TSEA28 Provkod TEN1 Kursnamn Datorteknik Y Institution ISY Antal frågor 6 Antal sidor (inklusive denna sida) 13 Kursansvarig

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Typsäker registeraccess

Typsäker registeraccess Typsäker registeraccess Mikael Rosbacke January 6, 2011 Detta dokument ska diskutera ett ramverk för läsning och skrivning av hårdvaruregister. Det är inspirerat av en artikel på CUJ expert panel och har

Läs mer

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON EXAMENSARBETE INOM DATATEKNIK, GRUND NIVÅ STOCKHOLM 2014 Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON KTH SKOLAN FÖR TEKNIK OCH HÄLSA Effektivisera

Läs mer

Femte Generationens Operativsystem

Femte Generationens Operativsystem Femte Generationens Operativsystem Fredrik Tolf 22 november 2004 Sammanfattning I ett års tid har jag utformat planer på hur man bör bygga ett operativsystem, som jag anser är bättre

Läs mer

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar Säkerhetskopiering 4 Den dag man står där med en kraschad eller stulen hårddisk, ångrar man att man inte tagit en säkerhetskopia. På hårddisken finns oersättligt material som bilder och texter, e-post,

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

CENSOR 932 1. Censor 932 i RGC. Författare: Hans Borgström Bengt Olofsson. Censor 932 (Publicering på Veteranklubben Alfa s webb medgiven 2013-02-08)

CENSOR 932 1. Censor 932 i RGC. Författare: Hans Borgström Bengt Olofsson. Censor 932 (Publicering på Veteranklubben Alfa s webb medgiven 2013-02-08) CENSOR 932 1 Censor 932 i RGC Författare: Hans Borgström Bengt Olofsson CENSOR 932 2 1 Sammanfattning...3 2 Censor 932K, Introduktion...4 3 Elektromekanisk uppbyggnad...6 3.1 Allmänt, Standardiserat mekaniskt

Läs mer

Operativsystemsintroduktion

Operativsystemsintroduktion Operativsystemsintroduktion Kursmaterial v1.1 1 Introduktion OS... 3 Introduktion... Fel! Bokmärket är inte definierat. Operativsystemets delar... 4 Operativsystemets funktioner... 6 Operativsystemshistoria...

Läs mer

Styrning av stegmotor för robot med NI CompactRIO

Styrning av stegmotor för robot med NI CompactRIO School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Styrning av stegmotor för robot med NI CompactRIO Joacim Augustsson Gustaf Larsson October 2009 MSI Report 09065 Växjö

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 6: Filhantering Henrik Björklund Umeå universitet 13 oktober 2009 Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober 2009 1 / 22 Textfiler Filer är sekvenser

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Prestandaundersökning och återställning av degraderade RAIDsystem

Prestandaundersökning och återställning av degraderade RAIDsystem Examensarbete Prestandaundersökning och återställning av degraderade RAIDsystem Oscar Karlsson & Marcus Carlsson 2010-06-02 Ämne: Datavetenskap Nivå: B Kurskod: 1DV41E Abstrakt Denna B-uppsats tar upp

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Lägga in filer i filarkivet

Lägga in filer i filarkivet Så fungerar BSOK:s hemsida Per Svantesson, version 2010-04-27 Vem gör vad? Fredrik Johansson är webbredaktör och uppdaterar materialet på hemsidan. Per Svantesson hjälper till och sköter vissa saker med

Läs mer

Testprogram för WoodEye och TrackEye

Testprogram för WoodEye och TrackEye Testprogram för WoodEye och TrackEye Examensarbete utfört i ämnet Elautomatik vid Tekniska Högskolan i Linköping av Nils-Johan Wahlgren Reg nr: LiTH-ISY-EX-1370 3 Examinator Olof Roos Linköping 30 september

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 av 26. Ibland hänvisar jag till sidor i boken Datorkunskap, DAA 1201 för Office 2007 på förlaget Skandinaviska databöcker.

Innehållsförteckning. 2 av 26. Ibland hänvisar jag till sidor i boken Datorkunskap, DAA 1201 för Office 2007 på förlaget Skandinaviska databöcker. Grunden Starta datorn. Träna tangenter och mus. Se hur ett fönster är uppbyggt och hur skrivbordet ser ut. Övningarna är bra att göra om du knappt använt en dator förut. 1/3 2 av 26 Innehållsförteckning

Läs mer

Tekniska system och deras funktion och uppbyggnad.

Tekniska system och deras funktion och uppbyggnad. Tekniska system och deras funktion och uppbyggnad. Ett tekniskt system är oftast beroende av andra delsystem, alltså ett antal mindre tekniska system. T.ex. Datorn består av ett antal olika delsystem,

Läs mer

F7: I/O hantering. Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning. Periferikretsar

F7: I/O hantering. Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning. Periferikretsar 1 F7: I/O hantering Periferikretsar ADC, DAC, UART, etc. Databussar Seriella bussar I 2 C USB CAN Systembussar PCI VME Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning 1 Periferikretsar ADC/DAC Räknare

Läs mer

Hur man väljer och köper rätt bärbar dator

Hur man väljer och köper rätt bärbar dator Hur man väljer och köper rätt bärbar dator Den snabba utvecklingen på datorsidan gör att en bärbar dator kan vara ett alternativ för dig som vill arbeta utan att vara bunden till ett kontor. Bärbarhet

Läs mer

Wenobi är ett skånskt konsultföretag specialiserat på Business Intelligence, dvs beslutsstöd. Jag arbetar främst som Oracle DBA, men även som

Wenobi är ett skånskt konsultföretag specialiserat på Business Intelligence, dvs beslutsstöd. Jag arbetar främst som Oracle DBA, men även som Wenobi är ett skånskt konsultföretag specialiserat på Business Intelligence, dvs beslutsstöd. Jag arbetar främst som Oracle DBA, men även som modellerare och arkitekt. 1 Presentationen täcker Oracle-databasen

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer