Datamigrering till valfritt Dell-disklagringssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datamigrering till valfritt Dell-disklagringssystem"

Transkript

1 Servicebeskrivning Datamigrering till valfritt Dell-disklagringssystem Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten tillhandahåller migrering av filer och blockdata från valfri leverantörs NAS eller SAN till ett nyligen implementerat disklagringssystem av typ Dell Compellent, Dell EqualLogic, Dell PowerVault eller Dell NAS som finns i samma fysiska datacenter. Den här tjänster kommer att planera och utföra datamigrering från kundens befintliga lagringssystem till det nyligen implementerade Dell-disklagringssystemet. Denna tjänst omfattar: Projektledning för tjänsten Migreringsplanering Migrering av data från källlagring för upp till kvantiteten av lagerställeenheter som sålts Migrering av data från källvärdar (se Antaganden) Konfigurering av migrerade volymer på en eller flera befintliga värdar i den nya lagringsmiljön Anm. 1: Offline-datamigrering kräver stilleståndstid för de värdar som är inblandade. Hur lång stilleståndstiden blir varierar baserat på den specifika kundmiljön och migreringsmetodologin. Kunder ska förvänta sig stilleståndstid under proceduren för offline-migrering och arbeta med Dells migreringstjänster för att planera i enlighet därmed. Migreringar kan alternativt utföras online där data finns tillgängliga för applikationer och användare under migreringen men det finns minimala stilleståndstider i början av migreringen och vid snabb migrering beroende på vilket verktyg som används. Varje metodologi har fördelar och saker att tänka på. Kunder ska diskutera vilken metod som passar bäst för deras behov med Dell Migreringstjänster under planeringen. Anm. 2: Se avsnittet Antaganden nedan för ytterligare restriktioner när det gäller leveransen av tjänsten. Inga tjänster utförs under lokala helgdagar, såvida inget annat har avtalats. Tjänsten upphör 1 år efter köpet. SÅVIDA INTE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING KRÄVER ANNAT HAR DU RÄTT ATT UTNYTTJA DENNA TJÄNST VID ETT TILLFÄLLE UNDER 1 ÅRS TID FRÅN INKÖPSDATUM ( FÖRFALLODATUM ). INKÖPSDATUM DEFINIERAS SOM DET DATUM SOM INFALLER TIDIGAST AV FAKTURADATUMET ELLER BESTÄLLNINGSBEKRÄFTELSEDATUMET. EFTER FÖRFALLODATUM ANSES DELL HA TILLHANDAHÅLLIT TJÄNSTEN ÄVEN OM DU INTE HAR ANVÄNT TJÄNSTEN. 1 Datamigrering till ett Dell-disklagringssystem V2.6 mars 2013

2 Serviceavtalets omfattning Lagerställeenheter för service Se Bilaga A De viktigaste servicestegen innefattar Leveransresurser: 1. I syfte att öka effektiviteten för leveranstiden och för att styra projektkostnader förbehåller sig Dell rättigheten att utnyttja centraliserade, fjärranslutna resurser såväl som resurser på platsen för att leverera tjänsten. Vanligtvis kommer projektlednings- och planeringsaktiviteter att levereras av fjärranslutna resurser. Projekthantering: Dells projektledare för den här tjänsten har följande ansvarsområden: 1. Arbeta med kunden för att leda leveransen av projektet. 2. Gå igenom tjänstens slutprodukter med kunden. 3. Dra uppmärksamhet till risker och potentiella problem där så är möjligt. 4. Arbeta med kunden för att minimera risker. 5. Dokumentera en allmän plan med aktiviteter tillsammans med krav och beroenden. 6. Hantera och koordinera alla Dell-resurser. Förändringshantering: 1. Ändringskontrollen omfattar alla aspekter av detta projekt inklusive slutprodukter, kontraktsmässig dokumentation, begäran om ändringar i projektets slutprodukter, leveransdatum och projektmetodologi. 2. Alla begäran om förändringar ska dokumenteras formellt, lämnas offert för och bekräftas före utförandet av åtgärden i linje med ändringen. Planering av tjänsten: 1. Genomföra undersökningen om datamigreringen och gå igenom platskraven vad gäller miljö och teknisk beredskap. 2. Bekräfta genomgången av beredskap och installationsdatum och dra uppmärksamhet till beroenden vid slutförande. 3. Kunden ska tillhandahålla kontakt för att göra det möjligt att klara tidslinjer och slutföra processer enligt schema. 4. Bekräfta att slutprodukter och övergripande plan har granskats och godkänts av kunden. 5. Identifiera risker och potentiella problem där så är möjligt och arbeta med kunden för att minimera påverkan. 6. Bekräfta platsens beredskap och produktleveransdatum för att klara det planerade installationsschemat. 7. Bekräfta att kunden granskar, godkänner och följer villkoren i denna servicebeskrivning. 2 Datamigrering till ett Dell-disklagringssystem V2.6 2 april 2013

3 Planering av migreringen: 1. Granska och analysera den fysiska miljön och anslutningarna med avseende på datamigrering. 2. Inventeringsservrar avsedda för migrering. 3. Kontrollera att befintliga värdar uppfyller de maskin- och programvarumässiga minimikraven. 4. Ta fram en lämplig migreringsplan utifrån kundens maskin- och programvarukonfiguration. 5. Verifiera/granska migreringsmål för migrerade data. 6. Definiera prioriteringar för volymmigreringen. 7. Kontrollera att alla målvolymer klarar storlekskraven för datamigreringen från källvolymerna. 8. Definiera/kontrollera att konfigurationen uppfyller de maskin- och programvarumässiga minimikraven för miljön. Obs! Baserat på källa, måldisksystemkrav och kundmiljö, kan Dell välja att använda lagringssystembaserad eller värdbaserad programvara, en anordning eller en kombination för att utföra migreringsprojektet. Lagringssystembaserad migrering (endast CML FC): 1. Implementera fysisk (kabel) och logisk (zon) anslutning för den nya fysiska miljön. 2. Konfigurera efter behov nödvändiga FC-zoner för datamigrering. 3. Verifiera att kunden kan validera integriteten för källdata innan migreringen inleds. 4. Volymimport. a. Konfigurera/verifiera målvolymer på Dell-disklagringssystemet enligt implementeringsplanen. b. Verifiera Dell-disklagringssystemets anslutning till källdisklagringssystemet. c. Förbered anslutna värdar för datamigrering. d. Stänga av värdar eller avmontera LUN-källenheter. e. Migrera data från källdisksystemets LUN-enheter till det nya Dell-disklagringssystemets LUN-enheter. 5. Anslut värden till det nya Dell-disklagringssystemet enligt implementeringsplanen. a. Ta bort källdisklagringssystemets programvara. b. Uppgradera värdbussadapterns (HBA) inbyggda programvara och drivrutiner efter behov. c. Konfigurera intern programvara för flervägsåtkomst för Dell-disklagringssystemet. d. Konfigurera servrar med nytt Dell-disklagringssystem. e. Mappa migrerade volymer till värdarna. f. Kunden kontrollerar att data har migrerats korrekt. g. Testa failover. 6. Återställ värdarna till onlineläge. 7. Rensa eventuell konfiguration av FC-zon eller iscsi-port som används vid migrering. Migrering baserad på värdar: 1. Anslut värdarna till det nya Dell-disklagringssystemet för migrering enligt implementeringsplanen. 2. Konfigurera/verifiera målvolymer på Dell-disklagringssystemet enligt implementeringsplanen. a. Verifiera värdanslutningar till både käll- och måldisklagringssystem. b. Presentera målvolymer för värden. 3. Installera migreringsprogramvara på värdar om det behövs. 4. Migrera data från källans LUN-enheter/volymer till målets LUN-enheter/volymer på ett nytt Dell-disklagringssystem. 5. Kunden kontrollerar att data har migrerats korrekt. 6. Konfigurera intern flervägsåtkomst, om det behövs. 7. Utföra rensning efter migrering. a. Ta bort värdprogramvara som är förknippad med källdisklagringssystemet. b. Ta bort mappning av LUN-enheter/volymer till källans disklagringssystem. 3 Datamigrering till ett Dell-disklagringssystem V2.6 2 april 2013

4 Migrering baserad på anordningar: 1. Driftsätta och konfigurera anordning för datamigrering. a. Installera fysiskt maskinvaran för anordningen på en plats där det finns ström, en eller flera LAN-hanteringsportar och fiberkanal- och/eller iscsi SAN-switchar enligt vad som krävs. 2. Infoga anordning i datasökväg. a. Konfigurera FC-zoner och/eller iscsi-anslutningar efter behov. b. Registrera anordning med käll- och måldisklagringssystem. c. Registrera käll-/målsystem, och värdar, med anordningen. d. Presentera källans och målets volymer/lun-enheter för anordningen. e. Mappa om värdinitierare/iqn till käll-lagring via anordning. i. Kan kräva stilleståndstid för värden beroende på de specifika datamigreringskraven, och behovet att installera anordningsspecifik MPIO-programvara. 3. Skapa anordningsbaserade datamigreringsjobb för källa-till-mål och påbörja avspeglingen. 4. Bevaka anordning för datamigreringsprestanda och uppskattad tid för slutförande. 5. Konfigurera FC-zoner och/eller konfigurera iscsi-anslutningar efter behov för att ansluta värdar till måldisklagringssystem. 6. Mappa om värdinitierare/iqn från käll- till måldisklagringssystem, registrera värd eller värdar med måldisklagringssystem, installera MPIO-programvara efter behov och konfigurera värdar för anslutning till måldisksystem. a. Det krävs stilleståndstid för värden eftersom zonindelningen av måldisklagringssystemet och mappningen av LUN-enheter måste ändras, såväl som borttagande och ominstallation av MPIO-programvara enligt vad som krävs för måldisklagringssystem. 7. Verifiera anslutning till målvolymer/lun-enheter. Kunden kommer att verifiera att data har migrerats korrekt och att produktionsapplikationer fungerar normalt. 8. Ta bort anordningen från miljön och rensa eventuella konfigurationer av FC-zon eller iscsi-port som används för anordningen. Obs! Kunden är ansvarig för att få applikationer i ett produktionsläge efter migreringen. NAS-baserad migrering: 1. Förbered NAS-lagringen som är målet för migrering. a. Skapa/verifiera att Shares/Exports (Resurser/Exporter) finns på NAS-lagringen som är målet. b. Inaktivera ögonblicksbilder på destinationens NAS-volymer för hela migreringen. c. Bekräfta säkerhetskopieringar av källdata som har slutförts före migrering. 2. Verifiera inställningar för autentisering och behörigheter. a. Bekräfta/modifiera så att användaråtkomst på källa och mål är densamma. i. Lokala användare eller AD för resurser. ii. Verifiera att NTP har konfigurerats på mål-nas för AD-autentisering. iii. Lokala användare, NIS eller LDAP för exporter. b. Bekräfta att lämpliga behörigheter har angetts för Shares/Exports (Resurser/Exporter) som är målet på NAS. i. Verifiera om behörigheter ska migreras. ii. Tillämpa behörigheter på målstrukturen före migrering, om så gäller. (a) Motsvarar källans behörighetsinställningar. 4 Datamigrering till ett Dell-disklagringssystem V2.6 2 april 2013

5 3. Migrera data från källans Shares/Exports (Resurser/Exporter) till målet på NAS. a. Mappa/montera källa och mål på migreringsvärd. b. Skapa migreringsjobb och -scheman, om så gäller. c. Kontrollera jobbstatus för att verifiera migreringsförlopp. 4. Utför snabb migrering till NAS-lagring som är målet. a. Granska loggar för fel och filer som hoppats över. b. Begränsa slutanvändaråtkomst till källdata och utför slutgiltig migrering. c. Kunden kontrollerar att data har migrerats korrekt. 5. Aktivera slutanvändaråtkomst till Shares/Exports (Resurser/Exporter) som är målet. a. Modifiera NAS-lagring som är målet enligt implementeringsplan, om så gäller. i. Nätverkskonfiguration, ögonblicksbilder, kvoter b. Kunden bekräftar anslutning till Shares/Exports (Resurser/Exporter). Avslutning av projekt: 1. Tillhandahåll dokumentation som återspeglar de tjänster som utförts. 2. Erhåll kundens godkännande av tjänster som utförts. Antaganden 1. Den här tjänsten är begränsad till lagringssystem, värd och/eller anordningsbaserad datamigrering för Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, HP-UX, Solaris, AIX, SUSE Enterprise Linux, CentOS Linux eller VMware ESX-värdar med filsystemen NTFS, VMFS, EXT, ReiserFS, VxFS, WAFL, MPFS, ZFS eller XFS och protokollen CIFS och NFS. Inga andra operativsystem eller filsystem ingår. 2. Ingen uppgradering eller övergång till annat operativsystem under migrering ingår. Migreringen måste utföras mellan samma versioner av samma operativsystem. 3. Migreringen omfattar endast flytt av data på disklagringssystem. Ingen installation, ominstallation eller konfiguration av applikation ingår. 4. Tjänsten omfattar migrering av data från de källvärdar som är anslutna till den äldre lagringslösningen till målvärdarna i den Dell-lagringslösning som implementerats via implementeringstjänsterna (säljs separat). Dell förutsätter att standardkundmiljöer inte kommer att ha mer än hälften så många värdar som TB med data som ska migreras. Om kundmiljön har ett högre antal källvärdar än väntat, förbehåller sig Dell rätten att ändra omfattningen av tjänsten och att ändra prislösningen. 5. Denna datamigreringstjänst omfattar anslutningen av upp till 2 värdar för varje TB med data som ska migreras från käll-lagringen. Dell förbehåller sig rätten att ändra omfattningen av tjänsten och att ändra prislösningen om detta krav inte gäller. 6. Både de befintliga och de nya disklagringssystemen är anslutna till samma struktur och placerade på samma fysiska plats under migreringen. 7. Kunden kan ha både de befintliga och de nya disklagringssystemen i drift samtidigt på samma plats under hela migreringen. 8. För värdbaserad datamigrering är värdarna försedda med nödvändiga värdbussadaptrar (HBA) eller nätverkskort för samtidig anslutning till både käll- och måldisklagringssystemen. 9. För migreringar av VMware ESX-data måste VMware vcenter installeras och konfigureras i miljön innan migreringen sker. Installation och konfiguration av VMware vcenter ingår ej. Kunden ska tillhandahålla alla tillämpliga licenser för vcenter. 10. Alla Dell-server- och Dell-lagringsplattformar måste omfattas av giltiga supportavtal under utförandet av migreringstjänsterna. 11. Ingen felsökning eller support för reparation för något icke-dell-disklagringssystem eller någon icke-dell-serverplattform (med eller utan giltiga supportkontrakt eller -garantier) ingår. 12. Ingen felsökning eller reparation ingår för migreringar. Kunden är ansvarig för att verifiera att utrustningen fungerar rätt innan migreringstjänster utförs. 5 Datamigrering till ett Dell-disklagringssystem V2.6 2 april 2013

6 Tjänster som ej ingår Andra aktiviteter än de som anges i denna servicebeskrivning, inklusive: Migrering till eller från innehållsadresserad lagring (CAS). Applikationsbaserade migreringar. Implementering av nya värdar som inte installerats som del av basimplementeringstjänsten (säljs separat). Kundansvar specifikt för denna tjänst Dells förmåga att leverera tjänsten enligt omfattning och schema är beroende av kundens snabba handläggningstid vid kritiska beslut, tillhandahållande av nödvändig information och godkännanden. Kunden bekräftar att det finns ett ansvar att svara snabbt på Dells förfrågningar om vägledning, information, godkännanden eller beslut som rimligen är nödvändiga för att Dell ska kunna utföra tjänsten. Kunden kommer att se till att kommunikation mellan kunden och Dell, inklusive frågor eller önskemål om omfattning, sker via relevant projektledare hos Dell. Kunden ska tillhandahålla en lista med huvudkontakter som ska arbeta med Dells projektledare vid projektstarten. Huvudkontakter kommer att vara ansvariga för kommunikation och ledning av projektets slutprodukter tillsammans med Dells projektledare. Kunden ska ge åtkomst till kontaktpersoner för teknik och verksamhet enligt vad som krävs för information som rör tjänstens omfattning. Huvudkontakterna ska närvara vid möten och leverera snabba beslut och snabb information efter vad som behövs för att Dell ska kunna utföra tjänsten. Eventuella åtgärder som krävs i källdisklagringsmiljön är kundens ansvar, förutom när det gäller lagringsplattformar som stöds av Dell med giltiga supportavtal. Kunden ansvarar för eventuell konfigurering av källdisklagringssystem, såvida inget annat anges i denna servicebeskrivning. Kunden är ansvarig för att få applikationerna till ett produktionsläge efter offline-migreringen. Kunden är ansvarig för att stänga av värd-/serverapplikationer före starten av offline-datamigrering. Kundens allmänna ansvar Användartillstånd. Kunden garanterar att kunden har skaffat både kunden och Dell rättigheter att öppna och använda, både via fjärråtkomst och direkt, programvaran, maskinvaran, datorerna och data som ägs av kunden eller som kunden innehar licens för, samt all maskinvaru- och programvarukomponenter som ingår i syftet att tillhandahålla dessa tjänster. Om kunden inte redan har detta tillstånd är det kundens ansvar att erhålla detta och betala för det innan kunden ber Dell att utföra denna Tjänst. Kundsamarbete. Kunden förstår att utan instruktioner och relevant samarbete kan inte Dell utföra tjänsten alls, eller om den utförs kan den till sitt innehåll förändras eller försenas. Således ska kunden snabbt ge Dell all adekvat hjälp som är nödvändig för att Dell ska kunna utföra tjänsten. Om kunden inte samarbetar enligt ovanstående ska Dell inte hållas ansvarig för att tjänsten inte, helt eller delvis, utförs och kunden har inte rätt till ersättning. Skyldigheter vid service på plats. Där tjänsten kräver åtgärder på plats ska kunden, utan kostnad för Dell, ge Dell säker och tillräcklig tillgång till kundens lokaler och miljö, inklusive tillräckligt arbetsutrymme, el och en lokal telefonlinje. En bildskärm, en mus (eller ett pekdon) och ett tangentbord måste också tillhandahållas (helt utan kostnad för Dell) om datorn inte redan har detta. 6 Datamigrering till ett Dell-disklagringssystem V2.6 2 april 2013

7 Säkerhetskopiering av data. Kunden rekommenderas att utföra en säkerhetskopiering av alla befintliga data och program på alla de datorer som påverkas innan den här tjänsten levereras. Kunden ska regelbundet göra säkerhetskopior av data som sparas på alla datorer som påverkas som en försiktighetsåtgärd för att undvika att data skadas, ändras eller förloras. DELL HAR INTE ANSVAR FÖR: NÅGRA SOM HELST AV DINA KONFIDENTIELLA, ÄGDA ELLER PERSONLIGA UPPGIFTER; FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA, PROGRAM ELLER PROGRAMVAROR; SKADADE ELLER FÖRLORADE LÖSTAGBARA MEDIER; OM EN DATOR ELLER ETT NÄTVERK BLIR OBRUKBARA; NÅGOT AGERANDE ELLER NÅGON FÖRSUMMELSE, INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET, FRÅN DELL ELLER EN TREDJEPARTSTJÄNSTLEVERANTÖR. Dell har inte ansvar för att återställa eller ominstallera program eller data. Service från tredje part. Dessa tjänster kan kräva att Dell får tillgång till maskinvara eller programvara som inte har tillverkats av Dell. Garantier från vissa tillverkare kan bli ogiltiga om Dell eller någon annan än den ursprungliga tillverkaren utför arbete på tillverkarens maskinvara eller programvara. Kunden ansvarar för att se till att Dells möjlighet att utföra tjänsten inte påverkar sådana garantier, eller om den gör det accepterar kunden effekten av detta. Dell ansvarar inte för garantier från tredjepart eller för någon inverkan som tjänsterna kan ha på sådana garantier. Illegalt inskaffade data. Kunden garanterar och representerar att inga data som innehas eller har skaffats illegalt av kunden (inklusive men inte begränsat till illegal nedladdning av filer, programvaror, innehåll och bilder) ingår i de data som kunden menar att Dell ska migrera enligt den här tjänsten. Behandling av Protected Health Information (PHI); data som styrs av Gramm-Leach Bliley-lagen (GBL) från Kunden garanterar och representerar att innan Dell ges åtkomst till utrustning som har använts för bearbetning och/eller lagring av hälsoinformation som lyder under sekretesslagar på kundens plats (hädanefter Protected Health Information eller PHI ) eller någon information som lyder under regleringen av Gramm-Leach-Bliley-lagen från 1999, exempelvis Non-Public Personal Information (icke-offentlig personlig information) som detta definieras under Gramm-Leach-Blileylagen från 1999, (hädanefter G-L-B-information ), har all PHI-information, och all G-L-B-information på sådan utrustning gjorts oanvändbar, oläsbar eller omöjlig att tolka för ej auktoriserade individer genom användning av teknologi eller metodologi som krävs enligt sekretesslagarna på kundens plats. Kunden har ansvar för att riktlinjer och dess uppdateringar från myndigheterna efterlevs och att sekretessbelagd PHI-information (Protected Health Information, skyddad hälso- och sjukvårdsinformation, enligt amerikansk lag) och G-L-B-information (från den amerikanska Gramm-Leach-Bliley-lagen från 1999) är obrukbar, oläslig och otydbar för obehöriga personer och att alla för sekretessbelagd PHI-information och G-L-B-information relevanta riktlinjer som finns på utrustning eller i material som lämnas till Dell för bearbetning tillämpas. 7 Datamigrering till ett Dell-disklagringssystem V2.6 2 april 2013

8 Villkor Denna servicebeskrivning gäller för dig, kunden ( du eller kunden ), och den Dell-enhet som anges på din faktura över köpet av denna tjänst. Tjänsten tillhandahålls enligt det separat undertecknade huvudserviceavtalet mellan kunden och Dell som uttryckligen tillåter försäljning av tjänsten. Om ett sådant avtal saknas och beroende på kundens adress tillhandahålls tjänsten enligt Dells affärsvillkor för försäljning eller Dells standardhuvudserviceavtal för kunder ( avtalet ). Om något villkor i tjänstebeskrivningen står i strid med något villkor i avtalet är det villkoret i tjänstebeskrivningen som gäller, men bara när det gäller den specifika motstridigheten och det ska inte tolkas eller anses på så sätt att det ersätter andra villkor i avtalet som inte uttryckligen står i strid med tjänstebeskrivningen. I tabellen nedan visas webbadresser där avtalet finns. Parterna bekräftar att de har läst och godkänner dessa onlinevillkor. Kunden godkänner också att om tjänsten förnyas, ändras, utökas eller fortsätter att användas utöver den första perioden lyder tjänsten under den då gällande servicebeskrivningen tillgänglig på När du utför en beställning av tjänsterna, får tjänsterna, använder tjänsterna eller tillhörande programvara, eller när du klickar på/markerar knappen eller rutan Jag godkänner (I Agree) eller liknande på Dells webbplats i samband med ditt köp, eller när du använder Dell-programvara, samtycker du till att bindas av denna tjänstebeskrivning och de avtal som genom hänvisning omfattas. Om du förbinder dig att följa denna tjänstebeskrivning på ett företags eller någon annan juridisk enhets vägnar, garanterar du att du har behörighet att förpliktiga denna enhet att följa villkoren i denna tjänstebeskrivning Med du eller kunden avses i så fall denna enhet. Utöver att ta emot denna tjänstebeskrivning kan kunder i vissa länder även behöva signera ett beställningsformulär. 8 Datamigrering till ett Dell-disklagringssystem V2.6 2 april 2013

9 Kundens placering Kunder som köper Dell-tjänster direkt från Dell Villkor som gäller ditt köp av Dell-tjänster Kunder som köper Dell-tjänster via en godkänd Dell-återförsäljare USA Kanada Latinamerika och Karibien (engelska) (kanadensisk franska) Lokal landsspecifik webbplats eller (engelska) (kanadensisk franska) Lokal landsspecifik webbplats eller Asien, Stillahavsområdet, Japan Europa, Mellanöstern, och Afrika Lokal landsspecifik webbplats eller Lokal landsspecifik webbplats eller Kunder i Frankrike, Tyskland och Storbritannien kan dessutom välja en av adresserna nedan: Frankrike: Tyskland: Storbritannien: Tjänstebeskrivningarna och andra servicedokument från Dell som du kan få av säljaren ska inte anses utgöra ett avtal mellan dig och Dell, utan bara en beskrivning av innehållet i tjänsten du köper av säljaren, dina åtaganden som mottagare av tjänsten och tjänstens begränsningar. Det leder till att alla referenser till kunden i tjänstebeskrivningen och i andra Dell-servicedokument i det här sammanhanget ska tolkas som en referens till dig, medan alla referenser till Dell ska tolkas som en referens till Dell som leverantör av tjänsten i din säljares ställe. Du har inte en direkt avtalsrelation med Dell när det gäller tjänsten som beskrivs här. Klargörande: Betalningsvillkor och andra avtalsvillkor som till sin natur endast är relevanta för relationen mellan en köpare och säljare direkt gäller inte dig, utan de gäller enligt överenskommet mellan dig och säljaren. Tjänstebeskrivningarna och andra servicedokument från Dell som du kan få av säljaren ska inte anses utgöra ett avtal mellan dig och Dell, utan bara en beskrivning av innehållet i tjänsten du köper av säljaren, dina åtaganden som mottagare av tjänsten och tjänstens begränsningar. Det leder till att alla referenser till kunden i tjänstebeskrivningen och i andra Dell-servicedokument i det här sammanhanget ska tolkas som en referens till dig, medan alla referenser till Dell ska tolkas som en referens till Dell som leverantör av tjänsten i din säljares ställe. Du har inte en direkt avtalsrelation med Dell när det gäller tjänsten som beskrivs här. Klargörande: Betalningsvillkor och andra avtalsvillkor som till sin natur endast är relevanta för relationen mellan en köpare och säljare direkt gäller inte dig, utan de gäller enligt överenskommet mellan dig och säljaren. * En kund kan öppna sin lokala genom att öppna från en dator som är ansluten till Internet i kundens område eller genom att välja mellan alternativen på Dells webbplats för val av land eller region på 9 Datamigrering till ett Dell-disklagringssystem V2.6 2 april 2013

10 Villkor för tjänsten 1 Produkter som omfattas Denna tjänst är tillgänglig för utvalda Dell-produkter som stöds, t.ex. OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent, och utvalda Dell-skrivare som köpts med standardkonfiguration. Det tillkommer med jämna mellanrum fler produkter som omfattas, så kontakta din säljkontakt hos Dell om du vill ha den allra senaste listan över tillgängliga tjänster för dina Dell-produkter. Varje Produkt som omfattas är märkt med ett serienummer ( Servicenumret ). Ett separat serviceavtal måste tecknas av kunden för varje produkt som omfattas. Det innebär att om till exempel en skrivare köps tillsammans med en bärbar dator, så omfattas inte skrivaren av serviceavtalet för den bärbara datorn. Skrivaren och den bärbara datorn måste båda ha ett eget serviceavtal. Ha Servicenumret på den Produkt som omfattas till hands när du kontaktar Dell för denna Tjänst. 2 Prenumerationsperiod A Detta avtal börjar gälla det datum då du gör din beställning och är giltigt under hela prenumerationsperioden. Prenumerationsperioden börjar gälla från inköpsdatumet och är i kraft under den period som anges i beställningsformuläret. För vart och ett av det antal datorer, licenser, installationer, driftsättningar, hanterade slutpunkter och slutanvändare som kunden har köpt en eller flera tjänster för (enligt definitionen nedan) anges prenumerationskostnad eller pris, samt tillämplig prenumerationsperiod på kundens beställningsformulär eller annan överenskommen typ av faktura, beställningsbekräftelse eller inköpsbeställning (sammantaget benämnt beställningsformulär ). Tjänster som köps enligt detta avtal får endast användas i kundens egen verksamhet och får inte försäljas vidare eller användas i någon servicebolagsverksamhet. 3 Viktig ytterligare information. A ÄNDRING AV TIDPUNKT. NÄR TIDPUNKTEN FÖR UTFÖRANDET AV TJÄNSTEN HAR FASTSTÄLLTS MÅSTE EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV TIDPUNKTEN ANMÄLAS MINST 8 KALENDERDAGAR FÖRE FASTSTÄLLT DATUM. OM KUNDEN ÄNDRAR TIDPUNKTEN 7 DAGAR ELLER MINDRE FÖRE FASTSTÄLLT DATUM TAS EN AVGIFT UT SOM INTE FÅR ÖVERSTIGA 25 % AV DET BELOPP KUNDEN BETALAR FÖR TJÄNSTEN. KUNDEN SAMTYCKER TILL ATT EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV TIDPUNKTEN FÖR TJÄNSTEN MEDDELAS MINST 8 DAGAR INNAN TJÄNSTEN BÖRJAR UTFÖRAS. B Betalning för maskinvara som köpts med tjänster för installation och driftsättning. Om man inte skriftligen kommit överens om något annat ska betalningen för maskinvaran inte under några omständigheter vara knuten till resultat eller leverans av installations- eller driftsättningstjänster som köpts med sådan maskinvara. C Ekonomiskt försvarbara gränser för tjänstens omfattning. Dell kan vägra att tillhandahålla tjänsten om man anser att det innebär en oacceptabel risk för Dell eller Dells serviceleverantör att utföra tjänsten, eller om man anser att åtgärden ligger utanför tjänstens ramar. Dell ansvarar inte för fel eller förseningar som orsakas av händelser bortom Dells kontroll. Tjänsten gäller endast för användningsområden som Produkten som omfattas är avsedd för. D Tillvalstjänster. Tillvalstjänster (inklusive support vid behov, installation, konsultering, hantering samt professionella support- eller utbildningstjänster) kan vara tillgängliga för köp från Dell och varierar beroende på var kunden befinner sig. Tillvalstjänster kan 10 Datamigrering till ett Dell-disklagringssystem V2.6 2 april 2013

11 kräva ett särskilt avtal med Dell. Om ett sådant avtal saknas gäller detta avtal också för tillvalstjänster. E Överlåtelse. Dell kan överlåta denna tjänst och/eller servicebeskrivningen till behöriga tredjepartsleverantörer. F Uppsägning. Dell kan när som helst under tjänsteperioden säga upp tjänsten av samtliga nedanstående skäl: Kunden har inte betalat hela priset för den här tjänsten i enlighet med fakturavillkoren. Kunden uppför sig hotfullt eller vägrar att samarbeta med assisterande analytiker eller tekniker på plats. Kunden misslyckas med att efterfölja villkoren som angetts i denna tjänstebeskrivning. Om Dell säger upp denna tjänst kommer Dell att skicka en skriftlig uppsägning till den adress som står angiven på kundens faktura. Bekräftelse ska innefatta orsaken till uppsägandet och det datum från vilket uppsägningen är giltig, som ska inträffa inte färre än tio (10) dagar från det datum då Dell skickar bekräftelsen på att tjänsten upphör till kunden, såvida inte lokal lagstiftning påbjuder andra uppsägningsregler som ej kan avtalas bort av detta avtal. OM DELL SÄGER UPP DENNA TJÄNST I ENLIGHET MED DENNA PARAGRAF SKA KUNDEN INTE VARA BERÄTTIGAD TILL NÅGON ÅTERBETALNING AV AVGIFTER SOM BETALATS ELLER SOM FÖRFALLIT TILL BETALNING TILL DELL. G Geografiska begränsningar och omlokalisering. Den här tjänsten levereras till den plats eller de platser som är angivna på kundens faktura. Den här tjänsten är inte tillgänglig överallt. Servicealternativ, inklusive servicenivåer, öppettider för teknisk support och tidsramar för service på plats varierar beroende på geografisk plats, och vissa alternativ kan kanske inte köpas för den plats där kunden befinner sig. Dells skyldighet att leverera tjänsterna för produkter som omfattas men som har flyttats är beroende av om denna tjänst är tillgänglig på platsen i fråga. Det kan även tillkomma extra avgifter, en inspektion och en ny certifiering av de flyttade produkterna som omfattas i enlighet med Dells aktuella tariffer för arbetstid och material. Kunden ska utan kostnad förse Dell med tillräcklig och säker tillgång till kundens anläggningar så att Dell kan fullfölja sina åtaganden. H Överföring av tjänsten. Kunden kan, i enlighet med de begränsningar som definieras i den här servicebeskrivningen, överföra den här tjänsten till tredje part som köper hela den omfattade produkten innan tjänstens giltighetstid har löpt ut, förutsatt att kunden är den ursprunglige köparen av den omfattade produkten och denna tjänst, eller att kunden köpt den omfattade produkten och denna tjänst från den ursprunglige ägaren (eller någon som tjänsten har överförts till) och iakttog de korrekta överföringsprocedurerna som finns på En avgift för överföringen kan tillkomma. Obs! Om kunden eller någon som tjänsten har överförts till flyttar den produkt som omfattas av avtalet till en geografisk plats där tjänsten inte är tillgänglig (eller inte är tillgänglig till samma pris som kunden betalade för den här tjänsten), har kunden eventuellt inte täckning för tjänsten, eller kan åläggas en extra avgift för att behålla samma supportkategorier på den nya platsen. Om kunden väljer att inte betala sådana extra kostnader kan kundens tjänst automatiskt ändras till supportkategorier som går att få till detta pris eller till ett lägre pris på den nya platsen. Avgiften för tjänsten kan inte återbetalas. 11 Datamigrering till ett Dell-disklagringssystem V2.6 2 april 2013

12 Om du vill ha mer information om någon av våra tjänster kan du kontakta den som ansvarar för ditt Dell-konto eller gå till Tillgängligheten kan variera mellan olika länder. För att få vet mer kan kunder och Dell Channel Partners få mer information genom att kontakta sin säljrepresentant Dell Inc. Med ensamrätt. Andra varumärken och varunamn kan förekomma i detta dokument för att referera till antingen de organisationer som äger varumärkena och varunamnen eller deras produkter. Informationen stämmer vid publiceringsdatumet men gäller med förbehåll av tillgänglighet och kan komma att ändras utan förvarning när som helst. Dell och dess dotterbolag kan inte vara ansvariga för fel eller utelämnanden i text eller bild. Dells försäljningsvillkor gäller. Dessa kan fås på begäran eller läsas på 12 Datamigrering till ett Dell-disklagringssystem V2.6 2 april 2013

13 Bilaga A Lagerställeenheter för service US SKU SKU Beskrivning Partner Datamigrering till valfritt Dell-disklagringssystem, per TB, 2 till 100 TB EDT LA SKU SKU Beskrivning Partner Datamigrering till valfritt Dell-disklagringssystem, per TB, 2 till 100 TB EDT BZ SKU SKU Beskrivning Partner Datamigrering till valfritt Dell-disklagringssystem, per TB, 2 till 100 TB EDT EMEA SKU SKU Beskrivning Partner Datamigrering till valfritt Dell-disklagringssystem, per TB, 2 till 100 TB EDT APJ POS SKU SKU Beskrivning Partner Datamigrering till valfritt Dell-disklagringssystem, per TB, 2 till 100 TB EDT APJ APOS SKU SKU Beskrivning Partner Datamigrering till valfritt Dell-disklagringssystem, per TB, 2 till 100 TB EDT 13 Datamigrering till ett Dell-disklagringssystem V2.6 2 april 2013

14 Bilaga B Undantag från Dells kontorstid Land Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent, Trinidad, Jungfruöarna, resterande delar av det engelskspråkiga Karibien Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Dominikanska republiken, Surinam, Turks- och Caicosöarna Australien, Bermuda, Kina, Haiti, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, Nederländska Antillerna, Nya Zeeland, Singapore, Taiwan, Thailand Dells kontorstid 07:00 till 16:00 08:00 till 17:00 09:00 till 17:00 Argentina, Indien, Paraguay, Uruguay 09:00 till 18:00 Bolivia, Chile 09:00 till 19:00 14 Datamigrering till ett Dell-disklagringssystem V2.6 2 april 2013

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Servicebeskrivning Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Introduktion till ditt serviceavtal I den här tjänsten ingår fjärrkonfiguration av en enskild Dell KACE ur K1000-serien för att

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Den här tjänsten ger installation och konfiguration av Dells fjärråtkomstportal

Läs mer

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder Inledning Dell har till nöje att erbjuda Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder

Läs mer

Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö

Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö Servicebeskrivning Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten gäller installation och implementering av upp till

Läs mer

Servicebeskrivning. Implementering av Dell EqualLogic-replikering. Översikt över tjänsten. Tjänstens omfattning

Servicebeskrivning. Implementering av Dell EqualLogic-replikering. Översikt över tjänsten. Tjänstens omfattning Servicebeskrivning Implementering av Dell EqualLogic-replikering Översikt över tjänsten Den här tjänsten implementerar Dell EqualLogic -disksystemreplikering ( omfattad produkt eller omfattade produkter

Läs mer

Dell Compellent SAN Health Check

Dell Compellent SAN Health Check Dell Compellent SAN Health Check Inledning Dell tillhandahåller tjänsten Dell Compellent SAN Health Check ("tjänsten") enligt denna tjänstebeskrivning ("tjänstebeskrivning"). Din offert, order eller annan

Läs mer

Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien

Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien Servicebeskrivning Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien Introduktion till din tjänst Den här tjänsten ger installation på plats av ett nätverksoperativsystem

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om.

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om. Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell KACE Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten fjärrimplementerar en enskild Dell KACE ur K-serien ("omfattad produkt" eller "omfattade produkter")

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrupgradering av mjukvara på en Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärruppdatering av mjukvara på en enskild Dell Compellent

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp

Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp Servicebeskrivning Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp Översikt över tjänsten Den här tjänsten installerar och konfigurerar ytterligare Dell EqualLogic -disksystem,

Läs mer

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten tillhandahåller fjärrkonfigurering av en Dell

Läs mer

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten utgör ett komplement till den vanliga

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Den här tjänsten ger installation av en Dell PowerVault -bandenhet samt anslutning

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation, konfiguration

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Implementering av Microsoft-kluster

Tjänstebeskrivning. Implementering av Microsoft-kluster Tjänstebeskrivning Implementering av Microsoft-kluster Inledning Dell har till nöje att erbjuda implementering av Microsoft-kluster ( tjänsten eller tjänsterna ) i enlighet med denna tjänstebeskrivning

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrimplementering av extra värdar i ett befintligt Dell Compellent SAN Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärrimplementering av två servrar ( Produkten

Läs mer

Validering av ett grundläggande Dell EqualLogic SAN-nätverk

Validering av ett grundläggande Dell EqualLogic SAN-nätverk Servicebeskrivning Validering av ett grundläggande Dell EqualLogic SAN-nätverk Översikt över tjänsten Den här tjänsten utför på-platsen-validering av en Dell EqualLogic -SAN-nätverksmiljö ( omfattad produkt

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter Inledning Dell erbjuder installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter ("tjänsten/tjänsterna")

Läs mer

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna Tjänstebeskrivning Dell Compellent SAN Health Check Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") och den Dell-enhet som identifierats

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation av en extra styrenhet i en befintlig Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar installation av en enskild Compellent storage

Läs mer

Dells normala arbetstider 07:00 till 16:00

Dells normala arbetstider 07:00 till 16:00 Servicebeskrivning Kundinstallation Introduktion till ditt serviceavtal Dell tillhandahåller kundinstallationen ("tjänsten") enligt den här servicebeskrivningen ("servicebeskrivningen"). Din offert, ditt

Läs mer

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Tjänstebeskrivning Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Inledning Dell erbjuder installation och implementering av tjänsten för Dell-nätverksswitch ("tjänsten/tjänsterna") i enlighet

Läs mer

Dell Copilot Optimize Reporting

Dell Copilot Optimize Reporting Dell Copilot Optimize Reporting Inledning Dell tillhandahåller Copilot Optimize Reporting ("tjänsten") i enlighet med denna tjänstebeskrivning ("tjänstebeskrivning"). Din offert, order eller annan ömsesidigt

Läs mer

Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats)

Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats) Servicebeskrivning Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats) Introduktion till ditt serviceavtal Den här konsulttjänsten som erbjuds på plats tillhandahåller optimerade

Läs mer

Dells tjänstebeskrivning

Dells tjänstebeskrivning Dells tjänstebeskrivning Utbildningstjänster Inledning Dell tillhandahåller utbildningstjänster ( tjänsten ) enligt denna tjänstebeskrivning ( tjänstebeskrivning ). Din offert, ditt beställningsformulär

Läs mer

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Inledning Dell tillhandahåller Batteribytesservice för förseglade batterier ( Service ) i enlighet med Servicebeskrivningen

Läs mer

Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server

Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server Den här tjänsten ger installation av en avancerad systemuppgradering för PowerEdge

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell

Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger fysisk installation samt

Läs mer

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs)

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Tjänstebeskrivning Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Inledning 'Dell tillhandahåller Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) ( tjänst/tjänster ) i enlighet

Läs mer

Implementering via fjärranslutning av Dell PowerEdge VRTX

Implementering via fjärranslutning av Dell PowerEdge VRTX Tjänstebeskrivning Implementering via fjärranslutning av Dell PowerEdge VRTX Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av en Dell PowerEdge VRTX ( tjänsten/tjänsterna ) i enlighet

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Servicebeskrivning Basic Hardware Support Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrimplementering av en Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärrimplementering en enskild Dell Compellent lagringsarray-miljö

Läs mer

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Servicebeskrivning Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Inledning Dell erbjuder installation och implementering av tjänsten för Dell-nätverksswitch ( tjänsten/tjänsterna ) i enlighet

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance Översikt av tjänst Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura ("Dell"). Genom

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation och implementering av ett trådlöst W-Series-nätverk från Dell Networking Inledning Dell erbjuder installation och implementering av Dell Networking W-Series trådlös

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/services-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Installation och implementering av Dell vstart Compellentlösning

Installation och implementering av Dell vstart Compellentlösning Servicebeskrivning Installation och implementering av Dell vstart Compellentlösning Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten gäller installation och implementering på plats av en enskild Dell

Läs mer

Dell ProSupport Point of Need Service (service där det behövs)

Dell ProSupport Point of Need Service (service där det behövs) Servicebeskrivning Dell ProSupport Point of Need Service (service där det behövs) Inledning Dell tillhandahåller Dell ProSupport Point of Need Service (service där det behövs) ("Tjänst/Tjänster") i enlighet

Läs mer

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Ditt system. För detta Avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor (CPU),

Läs mer

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy utförs implementering

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support Dell Services Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions,

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Teknisk information HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service omfattar installation

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering Teknisk information HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering HP Services Tjänstens fördelar Firmwareuppdateringar tillhandahålls på ett sätt som orsakar minsta möjliga avbrott i IT-miljön. Tjänsten

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Bestämmelser och villkor för Copilot Support

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Bestämmelser och villkor för Copilot Support Tjänstebeskrivning Bestämmelser och villkor för Copilot Support Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") och den Dell-enhet som

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Dells konfigurationstjänster. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Kundens ansvar

Tjänstebeskrivning. Dells konfigurationstjänster. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Kundens ansvar Tjänstebeskrivning Dells konfigurationstjänster Introduktion till ditt tjänsteavtal Dells konfigurationstjänster (vardera en "Konfigurationstjänst" och tillsammans "Tjänsterna") är en portfölj av tjänster

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+

HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+ Datablad HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+ HP konfigurations- och distributionstjänster Fördelar med tjänsten Du får problemfri migration till Windows 10-miljön

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Servicebeskrivning. Implementering av Dell vstart Compellent-lösning. Introduktion till ditt serviceavtal

Servicebeskrivning. Implementering av Dell vstart Compellent-lösning. Introduktion till ditt serviceavtal Servicebeskrivning Implementering av Dell vstart Compellent-lösning Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten gäller implementering på plats av en enskild Dell vstart Compellent-lösning ( lösningen

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant

HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant HP Services Teknisk information Genom HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Adobe Volymlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe Volymlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe Volymlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 juli 30, 2013 Innehåll Value Incentive Plan programsammanfattning... 3 Programinnehåll... 3 Omedelbar åtkomst till Adobe-produkter...

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster Tjänstebeskrivning Fjärrkonsulttjänst Introduktion till ditt tjänsteavtal Fjärrkonsulttjänst ("RCS") är fjärrkonsulttjänster som erbjuder fjärrassistans med vissa IT-infrastrukturuppgifter ("Tjänst" eller

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur Översikt: tjänst Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur I den här tjänsten ingår Dells tjänster för fjärrövervakning av infrastrukturer (RIM-tjänsten, "tjänsten" eller "tjänsterna")

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Sätt igång med QuarkXPress

Sätt igång med QuarkXPress Sätt igång med QuarkXPress 10.0.1 INNEHÅLL Innehåll Sammanhörande dokumentation...3 Systemkrav...4 Systemkrav: Mac OS X...4 Systemkrav: Windows...4 Installation: Mac OS...5 Lägga till filer efter installationen:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Migrering av lagring från DAS till SAN

Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Migrering av lagring från DAS till SAN Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Migrering av lagring från DAS till SAN Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 24 april 2013 Instruktioner Organisation och genomförande Laborationen består

Läs mer