Installation och implementering av Dell vstart Compellentlösning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation och implementering av Dell vstart Compellentlösning"

Transkript

1 Servicebeskrivning Installation och implementering av Dell vstart Compellentlösning Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten gäller installation och implementering på plats av en enskild Dell vstart Compellentlösning ( lösningen ), enligt den detaljerade beskrivningen i den här servicebeskrivningen ( tjänsten eller tjänsterna ). Tjänsten innehåller följande, beroende på vilken typ av vstart-lösning det är: planering och projekthantering för en standarddriftsättning av vstart-lösningen. installation av Dell Rack. installation av alla maskinvarukomponenter för vstart till Dell Rack. installation och konfiguration av en av följande virtualiseringslösningar: o programmen VMware vsphere ( hypervisor ) och VMware vcenter Server ( hypervisorhantering ). programmen Microsoft Hyper-V-hypervisor och Microsoft System Center Essentials ( SCE ) eller Microsoft System Center Virtual Machine Manager ( SCVMM ) för hypervisorhantering. installation och konfiguration av hypervisor och Dell OpenManage på fysiska servrar som ingår i lösningen. implementering av ett Dell Compellent disklagringssystem och iscsi-ethernet- eller fiberkanalswitchar som ingår i paketlösningen, vid behov. installation och konfiguration av Dells insticksprogram för hantering av VMware vcenter när det gäller VMware-lösningen. installation och konfiguration av Dell OpenManage Essentials ( OME ). När tjänsten avslutas ger Dell en kort produktorientering och tillhandahåller en konfigurationsguide som dokumenterar implementeringen. Den här tjänsten finns endast tillgänglig för Dell vstart Compellent-lösningar. Tjänsten tillhandahålls under Dells ordinarie kontorstid, måndag till fredag (08:00 till 18:00, kundens lokala tid) om inget annat anges i Bilaga B. Tjänster som utförs utanför Dells ordinarie kontorstid visas på kundens faktura. Tjänsten utförs ej under lokala, nationella och/eller riksomfattande helger såvida inte annat överenskommits med försäljningsteamet eller Dells projektledare. Denna servicebeskrivning ( servicebeskrivning ) gäller för kunden ( du eller kunden ) och den Dellenhet som anges på din faktura över köpet av denna service. Den här tjänsten tillhandahålls i samband med det separata standardavtal med Dell som kunden undertecknat, och som uttryckligen tillåter försäljningen av denna tjänst (enligt definitionen i det här dokumentet) eller, om sådant avtal ej finns, 1 Installation och implementering av Dell vstart Compellent-lösningen v1.1 4 oktober 2012

2 Dells försäljningsvillkor för kommersiella kunder, som finns på (i USA på adressen eller på Dells webbplats för det land du bor i, och som här införlivas i sin helhet som referens. Hitta dina fö rsäljningsvillkor. Kunder baserade i USA kan se sina försäljningsvillkor för handel på Kunder med säte utanför USA hittar sina försäljnings- och tjänstevillkor på sin lokala eller genom att navigera till sina landsspecifika tjänstevillkor på På den webbplatsen väljer du land och språk från rullgardinsmenyn för det försäljningssegment i Dell där du köpte tjänsten (antingen mindre och mellanstora företag eller större företag och offentlig sektor). Om du vill ha hjälp med att hitta dina försäljningsvillkor kan du kontakta Dells tekniska support eller din säljrepresentant. Hitta dina servicebeskrivningar. Servicebeskrivningarna finns online på På den webbplatsen väljer du land och språk från rullgardinsmenyn för det försäljningssegment i Dell där du köpte tjänsten (antingen mindre och mellanstora företag eller större företag och offentlig sektor). Utifrån ditt val omdirigeras du till en webbsida med en lista över de serviceavtal som finns tillgängliga i varje land. Se beskrivningen av artikelversioner eller SKU på din faktura eller beställning för att bekräfta vilket servicekontrakt du har köpt. Om du behöver hjälp att hitta ett servicekontrakt kan du kontakta Dells tekniska support eller din säljrepresentant. Godkännande av denna servicebeskrivning. Du förbinder dig att följa denna servicebeskrivning och de avtal som införlivats häri som referens genom att beställa dessa tjänster, använda tjänsterna eller tillhörande programvara genom att klicka på knappen/markera kryssrutan Jag godkänner på Dells webbplats i samband med köpet eller i ett Dell-program. Om du förbinder dig att följa denna servicebeskrivning på ett företags eller annan juridisk enhets vägnar garanterar du att du har behörighet att förpliktiga denna enhet att följa villkoren i denna servicebeskrivning. Med du eller kunden avses i så fall denna enhet. Utöver att ta emot denna servicebeskrivning kan kunder i vissa länder även behöva signera ett köpeavtal. Tjänsten upphö r 1 år efter kö pet. SÅVIDA INTE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING KRÄVER ANNAT HAR DU RÄTT ATT UTNYTTJA DENNA TJÄNST VID ETT TILLFÄLLE UNDER 1 ÅRS TID FRÅN INKÖ PSDATUM ( FÖRFALLODATUM ). INKÖPSDATUM DEFINIERAS SOM DET DATUM SOM INFALLER TIDIGAST AV FAKTURADATUMET ELLER BESTÄLLNINGSBEKRÄFTELSEDATUMET. EFTER FÖ RFALLODATUM ANSES DELL HA TILLHANDAHÅLLIT TJÄNSTEN ÄVEN OM DU INTE HAR ANVÄNT TJÄNSTEN. Serviceavtalets omfattning Artikelversioner fö r service Se Bilaga A. De viktigaste servicestegen Projektplanering: 2 Installation och implementering av Dell vstart Compellent-lösningen v1.1 4 oktober 2012

3 1. Undersök platsens beredskap med avseende på kraven på miljö och teknik. 2. Bekräfta granskningen av beredskapen samt installationsdatum, och betona vikten av att hela kundplatsen har tillräcklig beredskap och att produktleveranserna uppfyller upprättad installationsplan. 3. Säkerställ att kunden granskar, godkänner och följer villkoren i denna servicebeskrivning. 4. Ta reda på om en databasresurs (DBA) kommer att vara tillgänglig under tjänstens installationsfas ifall anslutningen sker till en befintlig SQL- eller Oracle -databas för hypervisorhantering och schemalägg efter behov. Planering av lö sning: 1. Diskutera grundfunktionerna hos hypervisorhantering samt bästa praxis. 2. Kontrollera att befintliga värdar uppfyller de maskin- och programvarumässiga minimikraven. 3. Ta fram en lämplig utformning utifrån kundens maskin- och programvarukonfiguration: a. Definiera lagringsallokeringen: i. Lagringsprofiler och -volymer. ii. Volym(er). iii. Servermappningar. b. Definiera/kontrollera att konfigurationen uppfyller de maskin- och programvarumässiga minimikraven för miljön. 4. Diskutera de rekommenderade LAN-konfigurationerna och säkerhetsinställningarna för alla iscsi-värdarna med kunden. 5. Designa och dokumentera fristående giltig(a) iscsi- eller fiberkanalstruktur(er) för de nya switcharna, utifrån bästa praxis: a. Gå igenom den rekommenderade bästa iscsi-praxisen med kunden för eventuella switchar som inte kommer från Dell, så att kunden kan konfigurera switcharna på rätt sätt. 6. Lagringsdesign, planering av hypervisorvolympartitionering och layout baserat på tillhandahållen information och bästa praxis. 7. Ta reda på hypervisorhantering, serverkrav och lagringsallokeringar: a. Ta reda på vilken befintlig databas som används och samla in all nödvändig information: i. Databastyp, typ av värdoperativsystem, anslutningstyp och databasnamn. b. Ta reda på och dokumentera om kunden vill integrera hypervisorhanteringsservern i Active Directory. c. Definiera VM-specifikationerna för hypervisorhanteringsservern och kontrollera att kunden har en giltig licens för Microsoft Windows 2008 R2. i. För lösningen som innehåller SCE eller SCVMM: (a) Diskutera vad som krävs för att ansluta VM till en domän och logga in via domänen under installationen. (b) Definiera krav för VM-disk och minne. (c) Ta reda på och dokumentera huruvida kunden vill ha rapporteringsmodulen. (d) Ta reda på och dokumentera huruvida kunden kommer att använda den inbyggda standard databasen eller en extern databas. 8. Server-, lagrings- och VM-allokering: a. Diskutera grundfunktionerna hos hypervisorhantering samt bästa praxis. b. Lagringsdesign, planering av hypervisorvolympartitionering och logisk layout baserat på tillhandahållen information och bästa praxis. c. Ge detaljerad information om de virtuella maskiner som ska driftsättas. 9. Diskutera och dokumentera installationen av Dell OpenManage Server-administratör ( OMSA ) och OME. Installation av ett Dell-rack 3 Installation och implementering av Dell vstart Compellent-lösningen v1.1 4 oktober 2012

4 1. Packa upp och kontrollera all maskinvara före installationen. 2. Se dokumentationen för vstart för korrekt placering av alla komponenter i racket. 3. Rackinstallation: a. Kontrollera rackkonfigurationen med kunden och justera vid behov. b. Placera racket enligt kundens instruktioner. c. Kontrollera att rackets placering ger tillräckligt utrymme och luftflöde, i enlighet med rackets installationshandbok. d. Installera fläktkit om det är tillämpligt. e. Installera kopplings-/gängningskit för rack om det är tillämpligt. f. Sätt dit nivåskruvar och stabiliseringsfästen enligt kundens anvisningar. 4. Installera PDU:er och UPS:er om det är tillämpligt: a. Kontrollera strömkabelschemat med kunden före installationen av racket, så att PDU:er och UPS:er kan anslutas korrekt. Var särskilt uppmärksam på om redundanta kretsar krävs och konfigurera därefter. b. Dra och anslut kablar mellan UPS:er och PDU:er. c. Dra och anslut kablar mellan UPS:er/PDU:er och kundens kraftledningsnät. 5. Installera KVM-switch och KVM-fack om det är tillämpligt: 6. Dra KVM-fackanslutningarna till KVM-switchen. 7. Dra och anslut eventuella nätanslutningar vid behov. 8. Kontrollera att UPS:er och KVM-enheter har ström genom att kontrollera lysdioderna. 9. Installera om det är tillämpligt upp till två blockeringspaneler vid behov. 10. Gå igenom rackkonfigurationen med kunden. Installation av Dell PowerEdge -servrar: 1. Packa upp den nya omfattade produkten och kontrollera all maskinvara före installationen. 2. Montera rackrelaterad maskinvara (till exempel skenor, fästen och fack) i racket. 3. Avlägsna vid behov komponenter (till exempel blad, nätaggregat och hårddiskar) från den omfattade servern för att minska den totala vikten. 4. Montera den omfattade servern i racket. 5. Återinstallera eventuella komponenter som tidigare avlägsnades från produkten. 6. Installera och dra strömkablarna till den omfattade servern. 7. Anslut de av kunden tillhandahållna kablarna till den omfattade servern (till exempel nätverks-, tangentbords, pekdons- och videokablar). 8. Slå på strömmen till den omfattade servern, starta upp systemet och kontrollera att inga synliga fel visas. Implementering och testning av Dell Compellent-lösningen: 1. Installera disklagringssystemets komponenter: a. Packa upp och kontrollera all maskinvara före installationen. b. Montera eventuell rackrelaterad, nödvändig maskinvara i ett rack som stöds av Dell. c. Avlägsna vid behov komponenter (till exempel blad, nätaggregat och hårddiskar) för att minska den totala vikten. d. Montera disklagringssystemets komponenter i racken/skenorna. e. Återinstallera eventuella komponenter som tidigare avlägsnades från produkten. f. Installera vid behov av kunden tillhandahållna strömfördelningsenheter (PDU:er) i racket för att få rätt energikonfiguration för produkten. g. Installera och dra alla ström- och kopplingskablar till lagringskomponenterna. h. Anslut eventuella hanteringsportar till de av kunden tillhandahållna nätverksuttagen. i. Slå på strömmen till produkten, verifiera den grundläggande funktionaliteten och kontrollera att inga fel indikeras. 4 Installation och implementering av Dell vstart Compellent-lösningen v1.1 4 oktober 2012

5 Implementering och testning av Dell vstart-lösningen: 1. Anslut eventuella hanteringsportar till de av kunden tillhandahållna nätverksuttagen. 2. Slå på strömmen till produkten, verifiera den grundläggande funktionaliteten och kontrollera att inga fel indikeras. 3. Konfigurera partitionering av nätverkskort ( NPAR ) enligt driftsättningsguiden för vstart. 4. Konfigurera lagringen enligt designen: a. Hantera de nya diskarna. b. Skapa lagringsprofiler. c. Skapa volymer. d. Tilldela volymer till lämplig lagringsprofil. e. Skapa volymuppspelningsscheman efter behov. 5. Konfigurera nya ethernet- och/eller fiberkanalswitchar från Dell enligt designen. a. Kontrollera att switchens firmware är av rätt version och uppdatera vid behov. b. Konfigurera rekommenderade inställningar för iscsi- eller fiberkanalswitchar. 6. Konfigurera respektive server enligt designen: a. Kontrollera att värdens firmware och program har rätt version: i. Uppdatera Dell-maskinvaran vid behov. ii. Se till att kunden gör nödvändiga uppdateringar på annan maskinvara. b. Installera nödvändiga iscsi-värdbussadaptrar eller nätverkskort och drivrutiner på Dellvärdarna: i. Starta om värden och kontrollera att den startar korrekt. ii. Installera iscsi-värdbussadaptrarna eller nätverkskorten i värden. iii. Kontrollera att iscsi-värdbussadapterns firmware är på godkänd nivå och uppdatera vid behov. iv. Installera iscsi-värdbussadapterns drivrutin i värdens operativsystem. c. Kontrollera att kunden har installerat iscsi-värdbussadapter eller nätverkskort och drivrutin på värdar som inte kommer från Dell. d. Installera iscsi-initiator vid behov. e. Konfigurera IP-adresserna på iscsi-nätverkskortet vid behov. f. Installera och/eller konfigurera failover-programvaran som följde med lagringsmaskinvaran. g. Konfigurera sökvägspolicyer för volymen efter behov. 7. Konfigurera iscsi- eller fiberkanalparametrar i systemet vid behov: a. Registrera servrar och kontrollera anslutningsbarheten. 8. Konfigurera CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) efter behov: a. Koppla bort och rensa iscsi-initierarinställningarna på alla servrarna. b. Konfigurera och aktivera CHAP-användaren i disklagringssystemet. c. Konfigurera iscsi-initierare med CHAP på alla servrar. 9. Kontrollera anslutningen mellan servrar och lagringssystem: a. Partitionera och formatera lagringssystemet enligt designen. 10. Konfigurera och testa eventuell e-postnotifiering enligt designen. 11. Installera och konfigurera OME. Implementering och testning av servern fö r hypervisor och hypervisorhantering: 1. Installera hypervisorn: (installera enligt designen eller den senaste större kodversionen). 2. Installera servern för hypervisorhantering: a. Se designen för VM-specifikationer b. Installera Windows-operativsystemet med hjälp av den av kunden tillhandahållna licensnyckeln. c. Integrera i kundens Active Directory i enlighet med designen, om tillämpligt. 5 Installation och implementering av Dell vstart Compellent-lösningen v1.1 4 oktober 2012

6 3. Skapa eventuella nödvändiga OBDC-anslutningar för de databaser som ska användas. 4. Installera serverprogrammet för hypervisorhanteringen i hanteringsservern: a. Installera de av kunden tillhandahållna licensnycklarna b. Konfigurera servern för hypervisorhantering: i. Konfigurera ntp-tjänsten. ii. Säkerställ att DNS och routning är rätt konfigurerat. iii. Installera Sysprep-binärfiler i servern för hypervisorhantering, efter behov. iv. Konfigurera datacenter och kluster inom servern för hypervisorhantering enligt designen. v. Lägg till en eller flera värdar i klustret. vi. Konfigurera ett grundläggande HA/DRS-kluster. 5. Konfigurera fysiska servrar: a. Konfigurera virtuella nätverk. 6. Anslut extern Dell-lagring: a. Konfigurera iscsi-initiator eller fiberkanalzoning, efter behov. b. Partitionera lagringen enligt designen. c. Tilldela logiska volymer till värden. d. Partitionera, formatera och namnge volymerna i servern för hypervisorhantering enligt designen. 7. Installera OMSA Installation och konfiguration av Dells insticksprogram fö r VMware vcenter, vid behov 1. Importera Dells insticksprogram för hantering till vcenter genom att starta vsphere Client och välja File, Deploy OVF Template. 2. Se efter i användarhandboken till Dells insticksprogram för hantering om du behöver hjälp med att konfigurera och ansluta vsphere-servrarna: a. Aktivera insticksprogrammet i vcenter Server. b. Slå på strömmen och öppna en konsol till det. c. Logga in och ange administratörslösenordet. d. Ö ppna ett fönster i Internet Explorer och logga in. Lägg sedan till servrarna som ska hanteras via insticksprogrammet. 3. Installera och konfigurera insticksprogrammet Dell Compellent Enterprise Manager i vcenter och konfigurera efter behov. Produktorientering: 1. Utför en kort session för produktorientering och granska tillhörande dokumentation med kunden. Denna översikt ersätter inte eventuella Dell-kurser för den här produkten. 2. Demonstrera det grafiska gränssnittet i programmet för hypervisorhantering. a. För SCE är detta begränsat till modulen för hantering av virtuella maskiner. 3. Demonstrera vcenter, insticksprogrammet för hantering och VM-funktionaliteten, vid behov. 4. Demonstrera HA-, DRS- och VMotion -funktionaliteten, om tillämpligt. Avslutning av projekt: 1. Avlägsna allt förpackningsmaterial och placera det på en av kunden angiven plats, i direkt anslutning till (inom 10 meter) installationsplatsen eller samarbeta med kunden angående kundens egen borttagning av materialet. 2. Tillhandahåll dokumentation som återspeglar de tjänster som utförts. 3. Erhåll kundens godkännande av tjänster som utförts. Tjänster som ej ingår Avinstallation eller ominstallation av produkter eller program. Integrering med maskinvara som inte kommer från Dell. Tjänsten för datamigrering måste köpas separat. 6 Installation och implementering av Dell vstart Compellent-lösningen v1.1 4 oktober 2012

7 Installation av annat operativsystem än VMware ESX eller Microsoft Windows 2008 med Hyper-Vrollen på de fysiska servrarna (undantag är Windows OS på servern för hypervisorhantering). Tjänster för fysisk till virtuell ( P2V ) servermigrering. Installation eller konfiguration av en konsoliderad server för säkerhetskopiering. Installation av korrigeringsfiler för operativsystemet eller uppdateringar av de större programversionerna. Dell installerar endast större programversioner av operativsystemet på hypervisorn. Konfigurering eller felsökning av nätverks-/vlan-problem. Ethernet-åtgärder som inte specifikt omnämns i den här servicebeskrivningen. Prestandajustering. Avancerad HA- eller DRS-konfigurering. Skapande eller konfigurering av vcenter-resurspooler. Konfigurering av operativsystem utöver vad som anges i den här servicebeskrivningen. Andra aktiviteter än de som anges i denna servicebeskrivning. Kundens ansvar i samband med tjänsten Tillhandahålla nätverksåtkomst och inloggningsuppgifter som krävs till befintliga Active Directorydomäntjänster ( AD DS ) och tjänster i domännamnsystem ( DNS ) och Network Time Protocol ( NTP ) som behövs under driftsättningen. Obs! Dessa tjänster måste finnas innan driftsättningen av vstart. Ta fram operativsystemcertifikat och registrera dem online för generering av nödvändiga licensnycklar. När det gäller de modeller för vstart-lösningar som inte innehåller en fysisk server för hypervisorhantering finns det två val: 1. Se till att en fullt fungerande och understödd Microsoft Windows-baserad Dell PowerEdgeserver finns installerad och tillgänglig för installationen av programvaran för hypervisorhantering. 2. Se till att en giltig Microsoft Windows 2008 R2-licens finns tillgänglig om en VM ska skapas för hanteringsservern. Se till att en understödd databas finns tillgänglig i drift för servern för hypervisorhantering innan denna tjänst utförs. Tillhandahålla alla tillämpliga licenser för vsphere, vcenter och Microsoft Windows. Installera och konfigurera alla föreslagna och nödvändiga virtuella LAN (VLAN) för iscsi, servicekonsolen, VMotion och andra sammanlänkningsfunktioner på ej fristående fysiska switchar. Installera eventuella korrigeringsfiler eller uppdateringar som kan ha släppts efter att den här tjänsten har utförts. 7 Installation och implementering av Dell vstart Compellent-lösningen v1.1 4 oktober 2012

8 Felsöka alla problem med databasanslutning under installationen av servern för hypervisorhantering. Villkor för tjänsten 1 Produkter som omfattas Denna tjänst är tillgänglig för utvalda Dellprodukter som stöds, t.ex. OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent, och utvalda Dell-skrivare som köpts med standardkonfiguration. Det tillkommer med jämna mellanrum fler produkter som omfattas, så kontakta din säljkontakt hos Dell om du vill ha den allra senaste listan över tillgängliga tjänster för dina Dell-produkter. Varje produkt som omfattas är märkt med ett serienummer (en Service Tag ). Ett separat serviceavtal måste tecknas av kunden för varje produkt som omfattas. Det innebär att om till exempel en skrivare köps tillsammans med en bärbar dator, så omfattas inte skrivaren av serviceavtalet för den bärbara datorn. Skrivaren och den bärbara datorn måste båda ha ett eget serviceavtal. Ha Service Tag-numret på den produkt som omfattas till hands när du kontaktar Dell för denna tjänst. 2 Prenumerationsperiod A Detta avtal börjar gälla det datum du gör din beställning och är giltigt under hela prenumerationsperioden. Prenumerationsperioden börjar gälla från inköpsdatumet och är i kraft under den period som anges i beställningsformuläret. För vart och ett av det antal system, licenser, installationer, driftsättningar, hanterade slutpunkter och slutanvändare som kunden har köpt en eller flera tjänster för (enligt definitionen nedan) anges prenumerationskostnad eller pris, samt tillämplig prenumerationsperiod på kundens beställningsformulär eller annan överenskommen typ av faktura, beställningsbekräftelse eller inköpsbeställning (sammantaget benämnt beställningsformulär ). Tjänster som köps enligt detta avtal får endast användas i kundens egen verksamhet och får inte försäljas vidare eller användas i någon servicebolagsverksamhet. 3 Kundens ansvar A Behö righet att bevilja åtkomst. Kunden garanterar att både kunden och Dell har rätt att nyttja produkten som stöds, all data som lagras på den, samt all hårdvara och programvara som ingår i produkten, i syfte att erbjuda dessa tjänster. Om kunden inte redan har detta tillstånd är det kundens ansvar att erhålla detta och betala för det innan kunden ber Dell att utföra dessa tjänster. B Samarbete med telefonanalytiker och tekniker på plats. Kunden samtycker till att samarbeta med Dells telefonanalytiker och tekniker på plats och att följa de instruktioner som ges. Enligt erfarenhet kan de flesta datorproblem och fel lösas via telefon genom ett nära samarbete mellan användaren och analytikern eller teknikern. C Ansvar på plats hos kund. Om service på plats krävs måste kunden tillhandahålla kostnadsfri, säker och tillräcklig tillgång till kundens anläggningar och till produkten/produkterna som omfattas. Tillräcklig åtkomst innefattar tillräcklig arbetsyta, elektricitet och fast telefonuppkoppling. En bildskärm, en mus (eller ett pekdon) och ett tangentbord måste också tillhandahållas (helt utan kostnad för Dell) om systemet inte redan har detta. D Upprätthållande av programvaru- och serviceversioner. Kunden måste upprätthålla program och produkt(er) som 8 Installation och implementering av Dell vstart Compellent-lösningen v1.1 4 oktober 2012

9 omfattas på den lägsta versionsnivå som anges av Dell eller enligt de inställningar som anges på PowerLink för Dell EMClagringslösningar eller EqualLogic, eller enligt vad som anges på adressen för ytterligare produkter som omfattas. Kunden måste även säkerställa installation av nödvändiga reservdelar, korrigeringsfiler, programuppdateringar eller nya versioner enligt Dells anvisningar för att berörd(a) produkt(er) ska omfattas av den här tjänsten. E Säkerhetskopiering av data. Kunden ska utföra en säkerhetskopiering av alla befintliga data och program på alla de system som berörs innan den här Delltjänsten nyttjas. DELL KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖ R FÖ RLUST ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA ELLER PROGRAMVARA, eller att system upphör att fungera på grund av dessa tjänster eller relaterade supportärenden, eller på grund av någon handling som utförts eller inte utförts, inklusive försumlighet, av Dell eller en tredjepartsleverantör av tjänster. F Service från tredje part. Dessa tjänster kan kräva att Dell får tillgång till maskinvara eller programvara som inte har tillverkats av Dell. Service från vissa tillverkare kan bli ogiltig om Dell eller någon annan än den ursprungliga tillverkaren utför arbete på tillverkarens maskinvara eller programvara. Kunden ansvarar för att se till att Dells service inte påverkar sådan service eller, om den gör det, så accepterar kunden effekten av detta. DELL ANSVARAR INTE FÖ R SERVICE FRÅN TREDJEPART ELLER FÖ R NÅGON INVERKAN SOM DELLS TJÄNSTER KAN HA PÅ SÅDAN SERVICE. 4 Viktig ytterligare information. A Ä NDRING AV TIDPUNKT. NÄR TIDPUNKTEN FÖ R UTFÖ RANDET AV TJÄNSTEN HAR FASTSTÄLLTS MÅSTE EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV TIDPUNKTEN ANMÄLAS MINST 8 KALENDERDAGAR FÖ RE FASTSTÄLLT DATUM. OM KUNDEN ÄNDRAR TIDPUNKTEN 7 DAGAR ELLER MINDRE FÖ RE FASTSTÄLLT DATUM TAS EN AVGIFT UT SOM INTE FÅR Ö VERSTIGA 25 % AV DET BELOPP KUNDEN BETALAR FÖ R TJÄNSTEN. KUNDEN SAMTYCKER TILL ATT EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV TIDPUNKTEN FÖ R TJÄNSTEN MEDDELAS MINST 8 DAGAR INNAN TJÄNSTEN BÖ RJAR UTFÖ RAS. B Betalning fö r maskinvara som kö pts med tjänster fö r installation och driftsättning. Om man inte skriftligen kommit överens om något annat ska betalningen för maskinvaran inte under några omständigheter vara knuten till resultat eller leverans av installations- eller driftsättningstjänster som köpts med sådan maskinvara. C Ekonomiskt fö rsvarbara gränser fö r tjänstens omfattning. Dell kan vägra att tillhandahålla tjänsten om man anser att det innebär en oacceptabel risk för Dell eller Dells serviceleverantör att utföra tjänsten, eller om man anser att åtgärden ligger utanför tjänstens ramar. Dell ansvarar inte för fel eller förseningar som orsakas av händelser utanför Dells kontroll. Tjänsten gäller endast för användningsområden som den produkt som stöds är avsedd för. D Tillvalstjänster. Tillvalstjänster (inklusive support vid behov, installation, konsultering, hantering samt professionella support- eller utbildningstjänster) kan vara tillgängliga för köp från Dell och varierar beroende på var kunden befinner sig. Tillvalstjänster kan kräva ett särskilt avtal med Dell. Om ett sådant avtal saknas gäller detta avtal också för tillvalstjänster. E Ö verlåtelse. Dell kan överlåta dessa tjänster och/eller servicebeskrivningen till behöriga tredjepartsleverantörer. F Uppsägning. Dell kan när som helst under tjänsteperioden säga upp tjänsten av samtliga nedanstående skäl: 9 Installation och implementering av Dell vstart Compellent-lösningen v1.1 4 oktober 2012

10 Kunden har inte betalat hela priset för den här tjänsten i enlighet med fakturavillkoren. Kunden uppför sig hotfullt eller vägrar att samarbeta med assisterande analytiker eller tekniker på plats. Kunden misslyckas med att följa villkoren som angetts i denna tjänstebeskrivning. Om Dell säger upp denna tjänst kommer Dell att skicka en skriftlig uppsägning till den adress som står angiven på kundens faktura. Bekräftelsen ska innefatta orsaken till uppsägningen och det datum från vilket uppsägningen är giltig, vilket bör inträffa högst tio (10) dagar från det datum då Dell skickar bekräftelsen på att tjänsten upphör till kunden, såvida inte lokal lagstiftning påbjuder andra uppsägningsregler som inte kan avtalas bort av detta avtal. OM DELL SÄGER UPP DENNA TJÄNST I ENLIGHET MED DENNA PARAGRAF SKA KUNDEN INTE VARA BERÄTTIGAD TILL NÅGON ÅTERBETALNING AV AVGIFTER SOM BETALATS ELLER SOM FÖ RFALLIT TILL BETALNING TILL DELL. G Geografiska begränsningar och omlokalisering. Den här tjänsten levereras till den plats eller de platser som är angivna på kundens faktura. Den här tjänsten är inte tillgänglig överallt. Servicealternativ, inklusive servicenivåer, öppettider för teknisk support och tidsramar för service på plats varierar beroende på geografisk plats, och vissa alternativ kan kanske inte köpas för den plats där kunden befinner sig. Dells skyldighet att leverera tjänsterna för produkter som omfattas men som har flyttats är beroende av om denna tjänst är tillgänglig på platsen i fråga. Det kan även tillkomma extra avgifter, en inspektion och en ny certifiering av de flyttade produkterna som omfattas i enlighet med Dells aktuella tariffer för arbetstid och material. Kunden ska utan kostnad förse Dell med tillräcklig och säker tillgång till kundens anläggningar så att Dell kan fullfölja sina åtaganden. H Ö verfö ring av tjänsten. Kunden kan, i enlighet med de begränsningar som definieras i den här servicebeskrivningen, överföra den här tjänsten till tredje part som köper hela den omfattade produkten innan tjänstens giltighetstid har löpt ut, förutsatt att kunden är den ursprunglige köparen av den omfattade produkten och denna tjänst, eller att kunden köpt den omfattade produkten och denna tjänst från den ursprunglige ägaren (eller någon som tjänsten har överförts till) och iakttog de korrekta överföringsprocedurerna som finns på En avgift för överföringen kan tillkomma. Obs! Om kunden eller någon som tjänsten har överförts till flyttar den produkt som omfattas av avtalet till en geografisk plats där tjänsten inte är tillgänglig (eller inte är tillgänglig till samma pris som kunden betalade för den här tjänsten), har kunden eventuellt inte täckning för tjänsten, eller kan åläggas en extra avgift för att behålla samma supportkategorier på den nya platsen. Om kunden väljer att inte betala sådana extra kostnader kan kundens tjänst automatiskt ändras till supportkategorier som går att få till detta pris eller till ett lägre pris på den nya platsen. Avgiften för tjänsten kan inte återbetalas. Om du vill ha mer information om någon av våra tjänster kan du kontakta den som ansvarar fö r ditt Dell-konto eller gå till Tillgängligheten kan variera mellan olika länder. Kunder och Dell Channel Partners kan få mer information genom att kontakta sin säljrepresentant Dell Inc. Med ensamrätt. Andra varumärken och varunamn kan fö rekomma i detta dokument för att hänvisa till antingen de organisationer som äger varumärkena och varunamnen eller deras produkter. Informationen stämmer vid 10 Installation och implementering av Dell vstart Compellent-lösningen v1.1 4 oktober 2012

11 publiceringsdatumet men gäller med förbehåll av tillgänglighet och kan när som helst ändras utan fö rbehåll. Dell och dess samarbetspartners kan inte hållas ansvariga för felaktigheter eller information som saknas i text eller bild. Dells försäljningsvillkor gäller. Dessa kan fås på begäran eller läsas på 11 Installation och implementering av Dell vstart Compellent-lösningen v1.1 4 oktober 2012

12 Bilaga A Artikelversioner för service US SKU SKU Beskrivning Partner Installera och implementera vstart 1000 för vsphere, 8 värdar och 1 Compellent SC, upp till 2 diskhö ljen EDT Installera och implementera vstart 1000 för vsphere, 8 värdar och 1 Compellent SC, upp till 2 diskhö ljen EDT Installation och implementering av 8 värdar i en ny vstart 1000-miljö, tillägg * EDT LA SKU SKU Beskrivning Partner Installera och implementera vstart 1000 för vsphere, 8 värdar och 1 Compellent SC, upp till 2 diskhö ljen EDT Installera och implementera vstart 1000 för vsphere, 8 värdar och 1 Compellent SC, upp till 2 diskhö ljen EDT Installation och implementering av 8 värdar i en ny vstart 1000-miljö, tillägg * EDT BZ SKU SKU Beskrivning Partner Installera och implementera vstart 1000 för vsphere, 8 värdar och 1 Compellent SC, upp till 2 diskhö ljen EDT Installera och implementera vstart 1000 för vsphere, 8 värdar och 1 Compellent SC, upp till 2 diskhö ljen EDT Installation och implementering av 8 värdar i en ny vstart 1000-miljö, tillägg * EDT EMEA SKU SKU Beskrivning Partner Installera och implementera vstart 1000 för vsphere, 8 värdar och 1 Compellent SC, upp till 2 diskhö ljen EDT Installera och implementera vstart 1000 för vsphere, 8 värdar och 1 Compellent SC, upp till 2 diskhö ljen EDT Installation och implementering av 8 värdar i en ny vstart 1000-miljö, tillägg * EDT 12 Installation och implementering av Dell vstart Compellent-lösningen v1.1 4 oktober 2012

13 * Måste köpas tillsammans med en annan på platsen-tjänst som inte är en tilläggstjänst, till exempel en SAN-implementering. Bilaga B Undantag från Dells kontorstid Land St. Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent, Trinidad, Jungfruö arna, resterande delar av det engelskspråkiga Karibien Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Dominikanska republiken, Surinam, Turks- och Caicosö arna Australien, Bermuda, Kina, Haiti, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, Nederländska Antillerna, Nya Zeeland, Singapore, Taiwan, Thailand Dells kontorstid 07:00 till 16:00 08:00 till 17:00 09:00 till 17:00 Argentina, Indien, Paraguay, Uruguay 09:00 till 18:00 Bolivia, Chile 09:00 till 19:00 13 Installation och implementering av Dell vstart Compellent-lösningen v1.1 4 oktober 2012

Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö

Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö Servicebeskrivning Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten gäller installation och implementering av upp till

Läs mer

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Servicebeskrivning Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Introduktion till ditt serviceavtal I den här tjänsten ingår fjärrkonfiguration av en enskild Dell KACE ur K1000-serien för att

Läs mer

Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp

Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp Servicebeskrivning Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp Översikt över tjänsten Den här tjänsten installerar och konfigurerar ytterligare Dell EqualLogic -disksystem,

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Den här tjänsten ger installation och konfiguration av Dells fjärråtkomstportal

Läs mer

Servicebeskrivning. Implementering av Dell vstart Compellent-lösning. Introduktion till ditt serviceavtal

Servicebeskrivning. Implementering av Dell vstart Compellent-lösning. Introduktion till ditt serviceavtal Servicebeskrivning Implementering av Dell vstart Compellent-lösning Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten gäller implementering på plats av en enskild Dell vstart Compellent-lösning ( lösningen

Läs mer

Servicebeskrivning. Implementering av Dell EqualLogic-replikering. Översikt över tjänsten. Tjänstens omfattning

Servicebeskrivning. Implementering av Dell EqualLogic-replikering. Översikt över tjänsten. Tjänstens omfattning Servicebeskrivning Implementering av Dell EqualLogic-replikering Översikt över tjänsten Den här tjänsten implementerar Dell EqualLogic -disksystemreplikering ( omfattad produkt eller omfattade produkter

Läs mer

Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien

Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien Servicebeskrivning Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien Introduktion till din tjänst Den här tjänsten ger installation på plats av ett nätverksoperativsystem

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om.

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om. Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell KACE Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten fjärrimplementerar en enskild Dell KACE ur K-serien ("omfattad produkt" eller "omfattade produkter")

Läs mer

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten tillhandahåller fjärrkonfigurering av en Dell

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Den här tjänsten ger installation av en Dell PowerVault -bandenhet samt anslutning

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation, konfiguration

Läs mer

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten utgör ett komplement till den vanliga

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrupgradering av mjukvara på en Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärruppdatering av mjukvara på en enskild Dell Compellent

Läs mer

Validering av ett grundläggande Dell EqualLogic SAN-nätverk

Validering av ett grundläggande Dell EqualLogic SAN-nätverk Servicebeskrivning Validering av ett grundläggande Dell EqualLogic SAN-nätverk Översikt över tjänsten Den här tjänsten utför på-platsen-validering av en Dell EqualLogic -SAN-nätverksmiljö ( omfattad produkt

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell

Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger fysisk installation samt

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrimplementering av extra värdar i ett befintligt Dell Compellent SAN Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärrimplementering av två servrar ( Produkten

Läs mer

Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server

Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server Den här tjänsten ger installation av en avancerad systemuppgradering för PowerEdge

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation av en extra styrenhet i en befintlig Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar installation av en enskild Compellent storage

Läs mer

Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats)

Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats) Servicebeskrivning Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats) Introduktion till ditt serviceavtal Den här konsulttjänsten som erbjuds på plats tillhandahåller optimerade

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Implementering av Microsoft-kluster

Tjänstebeskrivning. Implementering av Microsoft-kluster Tjänstebeskrivning Implementering av Microsoft-kluster Inledning Dell har till nöje att erbjuda implementering av Microsoft-kluster ( tjänsten eller tjänsterna ) i enlighet med denna tjänstebeskrivning

Läs mer

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder Inledning Dell har till nöje att erbjuda Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Dell Compellent SAN Health Check

Dell Compellent SAN Health Check Dell Compellent SAN Health Check Inledning Dell tillhandahåller tjänsten Dell Compellent SAN Health Check ("tjänsten") enligt denna tjänstebeskrivning ("tjänstebeskrivning"). Din offert, order eller annan

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrimplementering av en Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärrimplementering en enskild Dell Compellent lagringsarray-miljö

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter Inledning Dell erbjuder installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter ("tjänsten/tjänsterna")

Läs mer

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna Tjänstebeskrivning Dell Compellent SAN Health Check Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") och den Dell-enhet som identifierats

Läs mer

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Tjänstebeskrivning Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Inledning Dell erbjuder installation och implementering av tjänsten för Dell-nätverksswitch ("tjänsten/tjänsterna") i enlighet

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Servicebeskrivning Basic Hardware Support Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post

Läs mer

Datamigrering till valfritt Dell-disklagringssystem

Datamigrering till valfritt Dell-disklagringssystem Servicebeskrivning Datamigrering till valfritt Dell-disklagringssystem Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten tillhandahåller migrering av filer och blockdata från valfri leverantörs NAS

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance Översikt av tjänst Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura ("Dell"). Genom

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/services-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Dells normala arbetstider 07:00 till 16:00

Dells normala arbetstider 07:00 till 16:00 Servicebeskrivning Kundinstallation Introduktion till ditt serviceavtal Dell tillhandahåller kundinstallationen ("tjänsten") enligt den här servicebeskrivningen ("servicebeskrivningen"). Din offert, ditt

Läs mer

HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant

HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant HP Services Teknisk information Genom HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant

Läs mer

Implementering via fjärranslutning av Dell PowerEdge VRTX

Implementering via fjärranslutning av Dell PowerEdge VRTX Tjänstebeskrivning Implementering via fjärranslutning av Dell PowerEdge VRTX Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av en Dell PowerEdge VRTX ( tjänsten/tjänsterna ) i enlighet

Läs mer

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs)

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Tjänstebeskrivning Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Inledning 'Dell tillhandahåller Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) ( tjänst/tjänster ) i enlighet

Läs mer

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Teknisk information HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service omfattar installation

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster Tjänstebeskrivning Fjärrkonsulttjänst Introduktion till ditt tjänsteavtal Fjärrkonsulttjänst ("RCS") är fjärrkonsulttjänster som erbjuder fjärrassistans med vissa IT-infrastrukturuppgifter ("Tjänst" eller

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support Dell Services Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions,

Läs mer

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Inledning Dell tillhandahåller Batteribytesservice för förseglade batterier ( Service ) i enlighet med Servicebeskrivningen

Läs mer

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Servicebeskrivning Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Inledning Dell erbjuder installation och implementering av tjänsten för Dell-nätverksswitch ( tjänsten/tjänsterna ) i enlighet

Läs mer

Dell Copilot Optimize Reporting

Dell Copilot Optimize Reporting Dell Copilot Optimize Reporting Inledning Dell tillhandahåller Copilot Optimize Reporting ("tjänsten") i enlighet med denna tjänstebeskrivning ("tjänstebeskrivning"). Din offert, order eller annan ömsesidigt

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Beskrivning av tjänst

Beskrivning av tjänst Beskrivning av tjänst Fjärrkonsulttjänst Introduktion till ditt tjänsteavtal Fjärrkonsulttjänster ( RCS, remote consulting services) erbjuder fjärrassistans med vissa IT-infrastrukturuppgifter ( Tjänst

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation och implementering av ett trådlöst W-Series-nätverk från Dell Networking Inledning Dell erbjuder installation och implementering av Dell Networking W-Series trådlös

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning från Dell Servicebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL SERVICEAVTALET Avancerad nätverksövervakning: Avbrott eller prestandaproblem i nätverket kan ha betydande ekonomisk inverkan på den dagliga verksamheten.

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Ditt system. För detta Avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor (CPU),

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst (Remote Consulting Service) Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst (Remote Consulting Service) Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning Tjänstebeskrivning Fjärrkonsulttjänst (Remote Consulting Service) Introduktion till ditt tjänsteavtal Remote Consulting Services ("RCS") är fjärrkonsulttjänster som erbjuder fjärrassistans med vissa IT-infrastrukturuppgifter

Läs mer

Introduktionshandbok för Sun Fire V445

Introduktionshandbok för Sun Fire V445 Introduktionshandbok för Sun Fire V445 Sun Microsystems, Inc. www.sun.com Art.nr. 819-7491-10 September 2006, utgåva A Skicka kommentarer om detta dokument till: http://www.sun.com/hwdocs/feedback Copyright

Läs mer

Fjärrådgivningstjänst (Remote Advisory Service)

Fjärrådgivningstjänst (Remote Advisory Service) Tjänstebeskrivning Fjärrådgivningstjänst (Remote Advisory Service) Introduktion till ditt tjänsteavtal Remote Advisory Services (RAS) är fjärrådgivningstjänster som erbjuder fjärrassistans med vissa ITinfrastrukturuppgifter

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy utförs implementering

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Översikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Bestämmelser och villkor för Copilot Support

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Bestämmelser och villkor för Copilot Support Tjänstebeskrivning Bestämmelser och villkor för Copilot Support Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") och den Dell-enhet som

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro Installationsanvisning HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas sedan samman med

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Dells tjänstebeskrivning

Dells tjänstebeskrivning Dells tjänstebeskrivning Utbildningstjänster Inledning Dell tillhandahåller utbildningstjänster ( tjänsten ) enligt denna tjänstebeskrivning ( tjänstebeskrivning ). Din offert, ditt beställningsformulär

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Service

Servicebeskrivning Basic Hardware Service Servicebeskrivning Basic Hardware Service Villkorsöversikt Det här avtalet ( avtalet eller servicebeskrivningen ) träffas mellan kunden ( du eller kunden ) och Dell. Genom att köpa dessa tjänster (så som

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur Översikt: tjänst Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur I den här tjänsten ingår Dells tjänster för fjärrövervakning av infrastrukturer (RIM-tjänsten, "tjänsten" eller "tjänsterna")

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en automatisk bandladdare eller ett bibliotek för Dell PowerVault

Servicebeskrivning Installation av en automatisk bandladdare eller ett bibliotek för Dell PowerVault Servicebeskrivning Installation av en automatisk bandladdare eller ett bibliotek för Dell PowerVault Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en automatisk

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista Ändringar i samband med aktivering av Microsoft Windows Vista Volume Activation 2.0 Rutinerna som rör hantering av licensnycklar och aktivering finns nu i en ny version. I den tidigare versionen behövde

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer