Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss."

Transkript

1 SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag och filialer), vilka länkar till denna Sekretesspolicy (hänvisad till som "AbbVie-webbplatser"). Denna sekretesspolicy beskriver också insamlingen av vissa andra typer av teknisk information och webbläsarinformation via cookies och liknande teknik på AbbVie-webbplatser. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag och filialer), vilka länkar till denna sekretesspolicy (hänvisad till som "AbbVie-webbplatser"). Denna sekretesspolicy beskriver också insamlingen av vissa andra typer av teknisk information och webbläsarinformation via cookies och liknande teknik på AbbVie-webbplatser. Läs mer på Användarvillkor. Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. INNEHÅLL Typ av information som samlas in Hur definierar denna sekretesspolicy "personlig information"? Vilken typ av information samlar AbbVie in online? Insamling av personlig information Samlar AbbVie in "känslig" personlig information? Hur använder AbbVie personlig information som jag har gett? Kommer AbbVie att kombinera personlig information som jag ger på en AbbViewebbplats med annan personlig information om mig? Vilka alternativ har jag när det gäller hur AbbVie samlar in och använder personlig information om mig? Delar AbbVie personlig information med tredje part? Vem inom AbbVie har åtkomst till personlig information om mig? Hur säkerställer AbbVie personlig information? Överför AbbVie personlig information till olika jurisdiktioner? Hur skyddar AbbVie barns integritet? Hur kan jag korrigera personlig information eller ta bort den från aktuella kundregister? Användning av cookies och övrig spårningsteknik Varför använder AbbVies webbplatser "cookies" och övrig spårningsteknik? Vilken typ av cookies och övrig spårningsteknik använder AbbVies webbplatser? Vilka alternativ har jag när det gäller AbbVies användning av cookies och övrig spårningsteknik?

2 Kontaktinformation och policyuppdateringar Hur kan jag kontakta AbbVie? Hur vet jag om AbbVie har uppdaterat denna policy? Typ av information som samlas in Hur definierar denna sekretesspolicy "personlig information"? "Personlig information" innebär information som identifierar dig, eller skäligen kan användas för att identifiera dig. Den skickas till och/eller samlas in av AbbVie:s webbplatser, och underhålls av AbbVie i en åtkomlig form. Exempel på personlig information inkluderar ditt namn, din postadress, din e- postadress och ditt telefonnummer. Vilken typ av information samlar AbbVie in online? Personlig information som du lämnar in: AbbVie samlar in personlig information som du för in i datafält på AbbVies webbplatser. Du kan till exempel lämna in ditt namn, din e- postadress och/eller annan information för att erhålla information om olika ämnesområden, registrera dig för AbbVie-program, kontakta AbbVies kundtjänst, eller svara på AbbVies enkäter. För att skydda din integritet ska du inte förse AbbVie med någon information som inte specifikt efterfrågas. Passiv insamling av viss annan teknisk information och webbläsarinformation: AbbVies webbplatser kan komma att samla in information om dina besök på AbbVies webbplatser utan att du aktivt lämnar in sådan information. Denna information kan till exempel inkludera typ av webbläsare och språk, operativsystem, Internet-protokolladress, webbadresser på platser du besökt före och efter du besökte AbbVies webbplats, såväl som webbsidor och annonser du klickar på AbbVies webbplats. Denna information kan samlas in med hjälp av olika tekniska hjälpmedel, till exempel cookies, Internet-taggar och webbsignaler. Din Internet-webbläsare överför också automatiskt en del av denna information till AbbVies webbplatser, till exempel webbadressen till den webbplats du just besökt och den webbläsarversion som din dator har. Insamling av personlig information Samlar AbbVie in "känslig" personlig information? AbbVie samlar in personlig information via en del AbbVie-webbplatser, till exempel hälsorelaterad information, vilken kan betecknas som "känslig" enligt dataintegritetslagar i vissa jurisdiktioner. Informationen samlas endast in, om du samtycker till detta. AbbVie ska vidta ytterligare åtgärder, om lokal lag så kräver, för att bearbeta sådan information. Dessutom kan individuella AbbViedotterbolag eller filialer komma att vidta åtgärder för att följa lokal sedvänja eller sociala förväntningar om sådan information. Genom att förse oss med känslig personlig information samtycker du till att AbbVie samlar in, överför, lagrar och bearbetar den. Hur använder AbbVie personlig information som jag har gett? AbbVie kommer att använda den personliga information som du lämnar via AbbVies webbplatser för att svara på

3 dina frågor och för att ge dig effektiv kundtjänst. Vi kan även komma att använda denna personliga information i andra affärssyften, till exempel erbjuda dig möjligheten att erhålla meddelanden om AbbVies produkter eller tjänster, erbjuda dig att delta i enkäter om våra produkter, eller informera dig om speciell marknadsföring. Kommer AbbVie att kombinera personlig information som jag ger på en AbbViewebbplats med annan personlig information om mig? AbbVie kan komma att kombinera den personliga information som en kund lämnar på en AbbVie-webbplats med den personliga information som den kunden lämnar på andra AbbVie-webbplatser. AbbVie kan komma att kombinera den personliga information som du lämnar till oss online med andra noteringar offline. AbbVie kan komma att kombinera personlig information som du har lämnat till oss direkt med noteringar som tredje part lämnar. Vi använder denna sammanställda information för att hjälpa oss att utforma AbbVies webbplatser och produkter på ett bättre sätt, för att kommunicera information till dig, för att förbättra vår marknadsföring och forskning, samt för att underlätta övriga affärsfunktioner. Vilka alternativ har jag när det gäller hur AbbVie samlar in och använder personlig information om mig? Du kan alltid begränsa den mängd och typ av personlig information som AbbVie får om dig genom att välja att inte ange någon personlig information i formulär eller datafält på AbbVies webbplatser. En del av våra tjänster online kan vi endast förse dig med, om du ger oss korrekt personlig information. Andra delar av AbbVies webbplatser kan komma att fråga dig, om du vill eller inte vill vara med på våra kontaktlistor för erbjudanden, marknadsföring och ytterligare tjänster som kan vara av intresse för dig. Delar AbbVie personlig information med tredje part? I den händelse att AbbVie säljer någon produktlinje eller division, kommer dina personuppgifter att överföras till köparen endast om du samtycker till det, för at köparen ska kunna fortsätta förse dig med information och tjänster. AbbVie förbehåller sig rätten att öppet redovisa din personliga information för att svara på behörig begäran från myndigheter eller om det på annat sätt krävs enligt lag. Med undantag med vad som anges i detta avsnitt kommer AbbVie inte att överföra dina personuppgifter till tredje part om du inte har fått möjlighet att välja detta. AbbVie kan förmedla dina personuppgifter utan att du har valt det till tredjeparter som utför tjänster för vår räkning det är AbbVies praxis att kräva att sådan tredjeparter hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och använder dina personupgifter endast för att utföra tjänster för AbbVies räkning och i enlighet med AbbVies instruktioner. Vem inom AbbVie har åtkomst till personlig information om mig? Ett begränsat antal AbbVie-anställda har åtkomst till personlig information. Vi utbildar våra anställda om vikten av integritet, och hur man hanterar och förvaltar kunduppgifter korrekt och på ett säkert sätt. Hur säkerställer AbbVie personlig information? AbbVie har som vana att säkerhetskopiera varje webbsida som samlar in personlig information. Emellertid går det inte att garantera konfidentialiteten av personlig information som sänds via Internet. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du sänder personlig information via Internet, framför allt personlig information som har att göra med din hälsa. AbbVie kan inte garantera att obehörig tredje part får åtkomst till din personliga information, därför måste du överväga för- och nackdelarna när

4 du sänder personlig information till AbbVies webbplatser. Dessutom visar de webbplatser som tillhör AbbVie en varning, när du länkas till en webbplats som inte kontrolleras av AbbVie, eller är föremål för en AbbVie integritetspolicy. Kontrollera integritetspolicyn för sådana tredje parters webbplatser innan du sänder personlig information. Överför AbbVie personlig information till olika jurisdiktioner? AbbVie lagrar uppgifter på säkerhetskopierade servrar i flera länder runt om i världen. Var medveten om att information du förser oss med, eller som vi erhåller som ett resultat av att du använt AbbVies webbplatser kan komma att bearbetas och överföras till andra länder än Sverige dock först efter ditt medgivande. Integritets- och dataskyddslagarna varierar mellan olika länder och överensstämmer eventuellt inte med Integritets- och dataskyddslagarna i Sverige. Hur skyddar AbbVie barns integritet? AbbVie samlar inte medvetet in eller använder någon personlig information från barn (vi definierar "barn" som minderåriga yngre än 13 år) på AbbVies webbplatser. Vi tillåter inte medvetet att barn beställer våra produkter, kommunicerar med oss, eller använder sig av någon av våra online-tjänster. Om du är en förälder och får reda på att ditt barn har försett oss med information, ber vi dig att kontakta oss med hjälp av en av de metoder som anges ovan. Vi kommer att samarbeta med dig för att ta itu med detta. Hur kan jag korrigera personlig information eller ta bort den från aktuella kundregister? I enlighet med lokal rättslig lag kan du kräva att vi tar bort din personliga information från våra befintliga kundregister, eller att vi rättar din personliga information. Tala om för oss vad du vill att vi ska göra genom att kontakta oss på ett av de sätt som anges nedan. Av registreringsskäl behåller vi viss personlig information som du lämnar in i samband med affärstransaktioner. Användning av cookies och övrig spårningsteknik Varför använder AbbVie "cookies" och övrig spårningsteknik? En "cookie" är en fil som vår webbserver kan skicka till dig på din dator, när du går in på en AbbVie-webbplats. Filen lagras därefter på din dator. När du har angett personlig information i ett formulär eller ett datafält på AbbVie:s webbplats, kan AbbVie komma att använda cookies och viss annan teknik, så att webbplatsen kan "komma ihåg" dina personliga preferenser, till exempel avsnitt på webbplatsen som du ofta besöker och - om du vill - ditt användar-id. Tack vare insamlingsteknik för passiv information kan din användning av AbbVie:s webbplatser underlättas, så att AbbVie ger bättre service, skräddarsyr webbplatser utifrån konsumentens preferenser, sammanställer statistik, analyserar trender och administrerar samt förbättrar AbbVie:s webbplatser på annat sätt. Vissa funktioner på AbbVie:s webbplatser fungerar eventuellt inte utan att insamlingsteknik för passiv information används. Lär dig mer om cookies på Vilken typ av cookies och övrig spårningsteknik använder AbbVies webbplatser? AbbVies webbplatser använder "sessionscookies": "Sessionscookies" är temporära delar av information. De raderas när du stänger webbläsarfönstret, eller stänger av datorn. "Sessionscookies" används till exempel för att förbättra navigeringen på våra webbplatser, för att blockera besökare från att förse sig med otillbörlig information (webbplatsen "kommer ihåg" tidigare inmatningar utifrån uppgifter om ålder och ursprungsland, vilka låg utanför de

5 specificerade parametrarna, och blockerar efterföljande ändringar) och för att samla in sammanlagd statistisk information. AbbVies webbplatser kan komma att använda "beständiga" cookies: Beständiga cookies är mer permanenta delar av information som placeras på datorns hårddisk. De förblir där, om du inte tar bort cookien. Beständiga cookies lagrar information på datorn av en mängd olika skäl, till exempel hämta viss information som du tidigare har angett (till exempel lösenord), hjälpa dig att avgöra vilka områden på webbplatsen som besökare tycker är mest värdefulla, och skräddarsyr webbplatsen löpande utifrån de preferenserna. Beständiga cookies som placeras på den här platsen i datorn kan innehålla personligt identifierbar information, men endast om du har registrerat eller på annat sätt har samtyckt till att personligt identifierbar information som du har angett på webbplatsen sparas. I annat fall vet webbplatsens server endast att en oidentifierbar besökare med dina cookies har återvänt till webbplatsen. AbbVies webbplatser kan komma att använda "webbsignaler" (även kända som Internet-taggar, en-pixel GIFFAR, rena GIFFAR och osynliga GIFFAR). En webbsignal är ett litet grafiskt tecken på en webbsida eller i ett e- postmeddelande som används för att spåra sidor som har besökts eller meddelanden som har öppnats. Webbsignaler talar om information för webbplatsens server, till exempel IP-adress och den typ av webbläsare som besökarens dator har. Webbsignaler kan placeras på annonser online, vilka leder besökare till vår webbplats och till olika sidor på vår webbplats. Webbsignaler förser oss med information om hur många gånger en sida öppnas, och vilken information som besökaren tar del av. Vilka alternativ har jag när det gäller AbbVies användning av cookies och övrig spårningsteknik? Du kan välja att aktivera eller inaktivera användningen av cookies och annan spårningsteknik på AbbVies webbplatser. Exakt hur dessa alternativ presenteras för dig och hur du bestämmer dig för ett av alternativen kan variera från webbplats till webbplats. På en del AbbVie-webbplatser blir du tillfrågad att uttryckligen samtycka till användningen av cookies och/eller annan spårningsteknik på webbplatsen i fråga. Cookies som krävs för att manövrera på webbplatsen och för att förse dig med de tjänster du har efterfrågat kommer att fortsätta fungera oavsett om du har gett ditt samtycke eller inte. Andra typer av cookies och spårningsteknik kommer att stängas av, om du inte uttryckligen ger ditt samtycke. Som ett resultat av detta kan webbplatsens funktioner komma att reduceras tills du väljer att ge ditt uttryckliga samtycke. På några av AbbVie:s webbplatser förses du med förvalda frågor eller rutor, med vilka du kan ange att du inte vill att webbplatsen ska använda cookies eller annan spårningsteknik som inte behövs för att driva webbplatsen. Om du väljer bort alternativet, kan funktionerna på webbplatsen komma att reduceras. Med en del Internet-webbläsare kan du begränsa eller inaktivera användningen av cookies och annan spårningsteknik. Se den information som till Internet-webbläsare tillhandahåller om hur du går till väga (hittar du i allmänhet under menyn "Hjälp"). Kontaktinformation och policyuppdateringar. Hur kan jag kontakta AbbVie? Om du har frågor om användning, ändring eller radering av personlig information som du har gett oss, eller om du vill välja bort framtida kommunikation från AbbVie eller ett visst AbbVie-program, kontaktar du oss genom att klicka på länken "Kontakta oss" på den webbplats du besöker, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på Alternativt kan du skicka oss ett brev på följande adress:

6 AbbVie Attention: Public Affairs 1 N Waukegan Rd North Chicago, IL United States I all kommunikation till AbbVie ber vi dig inkludera den e-postadress du använde för registrering (om tillämpligt), webbplatsadressen, eller det specifika AbbVie-program som du försåg med personlig information (t.ex. AbbVie.com). Ge en detaljerad förklaring av din förfrågan. Om du vill radera, ändra eller korrigera din personliga information och kontaktar oss via e-post, ber vi dig skriva "Begäran om Radering " respektive "Begäran om Ändrings/korrigering" på ämnesraden. Vi gör vårt bästa för att besvara alla förfrågningar fortast möjligt. Hur vet jag om AbbVie har uppdaterat denna policy? Utan förbindelse till dina rättigheter enligt tillämplig lag förbehåller sig AbbVie rätten att ändra denna Sekretesspolicy utan föregående meddelande, så att den återspeglar tekniska förbättringar, lagenliga ändringar och ändringar utförda av tillsynsmyndigheter såväl som god affärssed. Om AbbVie ändrar sin Sekretesspolicy, kommer en uppdaterad version av denna Sekretesspolicy att återspegla de ändringarna. Sådana ändringar framgår genom uppdatering av ikraftträdandedagen överst i denna Sekretesspolicy.

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder Integritetspolicy I denna integritetspolicy ( policyn ) ger vi, Qualcomm Incorporated, och våra filialer (gemensamt benämnda vi, oss eller vår/vårt/våra ), information om hur vi samlar in, använder, behandlar

Läs mer

PALAVER INTEGRITETSPOLICY

PALAVER INTEGRITETSPOLICY PALAVER INTEGRITETSPOLICY 1. ALLMÄNT Denna integritetspolicy gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss eller vår ) tillhandahåller

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring. EMG EDUCATIONS MEDIA GROUPS INTEGRITETSPOLICY Avseende Happy Students Senast uppdaterad: 2017-[10]-[06] EMG Educations Media Group AB, org.nr 556652-1653, ( EMG, Vi eller Oss ), är ansvarig för behandlingen

Läs mer

Sekretesspolicy Salestack

Sekretesspolicy Salestack Sekretesspolicy Salestack Denna sekretesspolicy (Sekretesspolicy) anger hur vi, Wisefully AB, behandlar personuppgifter lämnade till och insamlade av oss genom registrering av konto (Konto) på salestack.se

Läs mer

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy Plus500UK Limited Sekretesspolicy Sekretesspolicy Sekretesspolicy hos Plus500 Vår högsta prioritet är att skydda våra kunders och våra webbplatsbesökares personliga och ekonomiska information. I följande

Läs mer

Sekretesspolicy Målsättning och ansvarig Grundläggande uppgifter om behandling av data Inhämtning, behandling och användning av personuppgifter

Sekretesspolicy Målsättning och ansvarig Grundläggande uppgifter om behandling av data Inhämtning, behandling och användning av personuppgifter Sekretesspolicy 1. Målsättning och ansvarig 1.1. Denna sekretesspolicy upplyser om typ, omfång och syfte med inhämtning och användning av data samt av cookies på denna webbplats och för onlineerbjudanden

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

Sekretessinformation från Adient

Sekretessinformation från Adient Sekretessinformation från Adient Adient plc (registrerat i Irland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1) och dess dotterbolag (hädanefter gemensamt benämnda Adient, vi, oss eller vår) tar din sekretess

Läs mer

Johnson Controls sekretessinformation

Johnson Controls sekretessinformation Johnson Controls sekretessinformation Johnson Controls, Inc. och dess dotterbolag (gemensamt benämnda Johnson Controls) värnar om din sekretess och förpliktar sig att skydda dina personuppgifter via sunda

Läs mer

Fieldglass integritetspolicy

Fieldglass integritetspolicy Fieldglass integritetspolicy Revisionshistorik Dokumentrevisionshistorik Revision Datum Sammanfattning av ändringar Författare 1 Februari 2014 Integritetspolicyn anpassad till branschstandard Pamela Bellner

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Vår sekretessöverenskommelse Vilken typ av personliga uppgifter som vi samlar in Med vilka vi delar informationen? Val: Tackar Nej/Tackar Ja Noggrannhet och

Läs mer

EasyParks Integritetspolicy

EasyParks Integritetspolicy EasyParks Integritetspolicy Gäller från och med 1 juni 2016 1 Om EasyParks Integritetspolicy När du använder EasyPark AB:s ( EasyPark ) tjänster anförtror du EasyPark dina personuppgifter. I denna integritetspolicy

Läs mer

Honda MaRIS Pay & Go. Dataskydds- och cookiepolicy

Honda MaRIS Pay & Go. Dataskydds- och cookiepolicy Honda MaRIS Pay & Go Dataskydds- och cookiepolicy Honda är väl medvetna om vikten av att vara uppriktig och ansvarstagande i användningen av personuppgifter. Denna dataskydds- och cookiepolicy ( policy

Läs mer

INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY

INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY Svenska Bostadsfonden har policys för hantering av cookies och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY Datum för ikraftträdande: 2014-06-13 Denna sekretesspolicy ( Sekretesspolicy ) förklarar hur Groupon AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm ( Groupon Sverige, oss, vår och

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Sekretesspolicy. Information som samlas in

Sekretesspolicy. Information som samlas in Sekretesspolicy Skriv ut Spara PDF Uppdaterad: 11 januari 2012 Disney Club Penguin ( Club Penguin ) drivs och visas för användare runt om i världen av Disney Online Studios Canada Inc. (tidigare känt under

Läs mer

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012 Vi respekterar integriteten av varje person som besöker våra webbplatser. Integritetspolicyn och Säkerhetsdeklarationen ("Integritetspolicyn")

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Din integritet är viktig för oss Lexmark Sverige, en filial till Lexmark Nordic L.L.C. Vi inser behovet av lämpligt skydd

Läs mer

Integritetspolicy. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016

Integritetspolicy. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016 Integritetspolicy Gäller från och med 1 januari 2016 Innehåll Integritetspolicy... 1 1 Inledning... 2 2 Viktiga delar som du samtycker till... 2 3 Den information vi samlar in... 3 3.1 Registreringsuppgifter...

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online.

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. Vi har alla ansvar för säkerheten En del av IKEA andan är att Jag gör lite grann, du gör lite grann,

Läs mer

DATASKYDDSPOLICY. Policyns omfattning

DATASKYDDSPOLICY. Policyns omfattning Senast uppdaterad den 15 januari 2010 DATASKYDDSPOLICY Policyns omfattning Dataskyddspolicyn för gäster (nedan kallad policyn ) beskriver hur vi inom Rezidor Hotel Group genom vårt danska holdingbolag

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Vänligen läs igenom denna integritetspolicy noggrant då den innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter.

Vänligen läs igenom denna integritetspolicy noggrant då den innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter. INTEGRITETSPOLICY Senast uppdaterad: 31 augusti 2014 Vänligen läs igenom denna integritetspolicy noggrant då den innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter. DENNA INTERNETSIDA

Läs mer

Med PrivacyKeeper kan du: Ta bort inloggningsinformation:

Med PrivacyKeeper kan du: Ta bort inloggningsinformation: PrivacyKeeper raderar på ett tillförlitligt sätt alla dina spår både online och offline och aktiverar och säkerställer att din dator rensas från alla sårbara känsliga data som kan bli måltavlor för tredje

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Sekretessdeklaration. Ikraftträdande: [07/25/2011]

Sekretessdeklaration. Ikraftträdande: [07/25/2011] Sekretessdeklaration Ikraftträdande: [07/25/2011] HTC tar sekretessen för dina personuppgifter på allvar. HTC Corporation HTC Corporation på No. 23 Xinghua Road, Taoyuan City och County 330, Taiwan, Republic

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Onlinesekretesspolicy

Onlinesekretesspolicy Onlinesekretesspolicy Custom House Financial (UK) Limited Western Union Business Solutions (UK) Limited Gäller från: 1 november 2014 I Sverige finns tjänster som tillhandahålls av Custom House Financial

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATPERSONER

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATPERSONER ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATPERSONER 1 Allmänt 11 12 13 HiSekai AB, org nr 556979-8613, ( AddTruly ) gör det möjligt för konsumenter att skänka pengar till välgörande ändamål i samband med köp via webben AddTruly

Läs mer

H&M Lady Gaga-tävling. Regler och villkor

H&M Lady Gaga-tävling. Regler och villkor H&M Lady Gaga-tävling Regler och villkor 1. Dessa regler och villkor tillsammans med de specifika instruktioner som specificeras på H&M:s officiella tävlingssajt ("Tävlingssajt" är tävlingsreglerna("tävlingsregler")

Läs mer

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY. Vilka uppgifter samlar webbplatsen in?

INTEGRITETSPOLICY. Vilka uppgifter samlar webbplatsen in? INTEGRITETSPOLICY Välkommen till AV-id en webbplats ( webbplats ), en mobil app ( app ) och tjänst (sammantaget tjänsten ) som tillhandahålls av Added Value Limited ( Added Value ) i syfte att genomföra

Läs mer

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter.

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter. COPYRIGHT Copyright 2004. Eli Lilly Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. Eli Lilly Sweden AB ( Lilly ) ger dig härmed rätt att kopiera dokument som publicerats av Lilly på World Wide Web att användas

Läs mer

Kakor. Krishna Tateneni Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll

Kakor. Krishna Tateneni Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll Krishna Tateneni Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Kakor 4 1.1 Princip............................................ 4 1.2 Hantering.......................................... 5 3 1

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

2. Komma igång. 3. Komma åt Salut Chat. 4. Uppdatera webbläsare och plugin

2. Komma igång. 3. Komma åt Salut Chat. 4. Uppdatera webbläsare och plugin Neuropsykiatriska behandlingsenheten, Solhem Södra Älvsborgs sjukhus 501 82 BORÅS Tel.: 033-616 29 60, e- mail: lena.y.johannesson@vgregion.se 1. Inledning Syftet med den här studien är att utvärdera om

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat

Familjehemsbanken Uppdaterat Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Ingram Micro, sekretesspolicy

Ingram Micro, sekretesspolicy Syfte och tillämpningsområde Denna sekretesspolicy från Ingram Micro ( sekretesspolicyn ) reglerar hur Ingram Micro Inc, ett företag från Delaware, och de företag som vi äger eller har kontroll över (

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet Skydd för personuppgifter hos VIA EGENCIA Vi är medvetna om att du visar oss stort förtroende genom att boka online via www.viaegencia.no.se.dk.fi (nedan kallat VIA EGENCIAs hemsida eller vår hemsida ).

Läs mer

Meetings by Formpipe Integritetspolicy

Meetings by Formpipe Integritetspolicy Meetings by Formpipe Integritetspolicy Revisionsnummer: 2 ID-nummer: Meetings by Formpipe Integritetspolicy Datum: 2014-10-14 Formpipe Software AB. Alla rättigheter förbehållna. 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor Manual till SKOLMILJÖ 2000 Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKOLMILJÖ 2000 1. Inledning 3 Användarmanual för administration av undersökningar

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen

DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen Innehåll 1. Introduktion till Dataskydd 5 2. Sammanfattning 7 3. Datainsamling 8 4. Känsliga personuppgifter och specialkategorier av personuppgifter 11 5. Notis

Läs mer

Dataskyddsförklaring

Dataskyddsförklaring Dataskyddsförklaring Datum: 19.04.2016 Allmänna dataskyddsanvisningar Skydd av personliga uppgifter för våra kunder är viktigt för oss. Hemsidan klickskydd.se drivs av simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16,

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Microsajt vaccinplus.se, endast speglande information i IGM godkända "snabbguiden"

Microsajt vaccinplus.se, endast speglande information i IGM godkända snabbguiden Microsajt vaccinplus.se, endast speglande information i IGM godkända "snabbguiden" (IGM ärendenr: RV058-15. SPMSD valideringsnrse00533) klickar man här får man upp pdf på IGM godkända & spmsd validerade

Läs mer

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Den här cd-skivan innehåller programvaran Norton Internet Security. Programmet är utformat för att skydda ditt privatliv och din säkerhet när du är uppkopplad

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Sekretesspolicy. Inledning

Sekretesspolicy. Inledning Sekretesspolicy Inledning Detta dokument är sekretesspolicyn för Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland (hädanefter TRAVIAN GAMES ). Den gäller alla webbplatser, mobilappar

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Sekretesspolicy. Inledning

Sekretesspolicy. Inledning Sekretesspolicy Inledning Detta dokument är sekretesspolicyn för Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland. Den gäller alla företag inom Travian Games GmbH och företag,

Läs mer

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se S Stockholm Skolwebb Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb Innehållsförteckning Säkerhet i Stockholm Skolwebb... 3 Roller i Stockholm Skolwebb... 3 Hur definieras rollerna

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

3 Skadliga program 26 Virus... Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9

3 Skadliga program 26 Virus... Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9 Carina Frondén Petri Ilmonen 4 Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9 1 Grundläggande datorkunskaper 10 Att starta datorn... Användarnamn och lösenord...

Läs mer

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen Surfa säkrare Goda råd om säkerhet på Internet Information från Post- och telestyrelsen Goda råd för att surfa säkrare Stäng av datorn när den inte används Riskerna du utsätter dig för på Internet är beroende

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-bokning Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning och webbadress 2. Söka tider 3. Schemat

Läs mer

Viktiga inställningar för Isolda webshop

Viktiga inställningar för Isolda webshop Viktiga inställningar för Isolda webshop Denna webshop är optimerad för Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 2, Safari 2 och senare versioner. Vi använder både vanliga cookies (en fi l som sparas på din

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Integritetspolicy. Sida 1 av 5

Integritetspolicy. Sida 1 av 5 Integritetspolicy Behandling av personuppgifter Neuroförbundet riksförbund, Box 49084, 100 28 Stockholm, organisationsnummer 802002-3605, är personuppgiftsansvarig för våra register. Registret används

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad:

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: I N T E R N T Säkerhetskrav på extern part För enskild individs direktåtkomst till Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn: Säkerhetskrav på extern part

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012 Walt Disney Company har en rik tradition av att ge våra gäster runt om i världen storslagna berättelser, starka karaktärer och stora upplevelser och våra webbplatser och applikationer har skapats för att

Läs mer

Offentligt. Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare

Offentligt. Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare Promemoria 1 (8) Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare Innehåll 1 Inledning... 1 2 Ta emot ett skyddat meddelande... 1 3 Läsa ett skyddat meddelande...

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer