Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring"

Transkript

1 Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

2 Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är en förmån för dig som driver UF Företag. Den är framtagen i samarbete med Ung Företagsamhet, Protector Försäkring och försäkringsförmedlaren Nordic Försäkring och Riskhantering. Broschyren hjälper dig att få en överblick över försäkringens innehåll. Om du vill ha mer information om ditt försäkringspaket kan du läsa gällande försäkringsvillkor som finns på vår hemsida. Egendomsförsäkring - Allrisk Detta ingår i företagsförsäkringen: Egendomsförsäkring med allriskomfattning Avbrottsförsäkring inklusive extra kostnader Entreprenad Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Olycksfallsförsäkring Transportförsäkring Försäkringen gäller med allriskomfattning vilket betyder att den gäller för plötsliga och oförutsedda fysiska skador på, eller förlust av, försäkrad egendom. Försäkringen gäller till exempel för inventarier, maskiner, varor och kunders egendom som du har hemma, på kontoret eller i verkstaden. Egendomen kan vara hyrd, lånad eller leasad. Försäkringen gäller utan angiven adress och omfattar därför försäkrad egendom även då den förvaras i din (försäkringstagarens) bostad. För att försäkringen ska gälla krävs att säkerhetsföreskrifter enligt normala försäkringsvillkor för inbrott följs. Till exempel ska ytterdörr och fönster vara låsta och egendomen skall förvaras utom synhåll. Försäkringen täcker även transport- och utställningsskador. Läs mer om det under Transportförsäkring. : Maximalt försäkringsbelopp är kr, Första risk* och gäller för maskinerier, inventarier, varor samt kunders egendom. Fribelopp* enligt villkor. * Första risk: betyder att om skada sker betalas det satta försäkringsbeloppet ut, oavsett egendomens värde. * Fribelopp: standardiserade försäkringsbelopp per specifikt moment som ingår i försäkringen, enligt villkoret.

3 Transportförsäkring Avbrottsförsäkring När du är ute och reser kan det hända saker du inte räknar med. Du kan bli bestulen, råka ut för överfall eller bli sjuk. Försäkringen ger ersättning för förlorad egendom och försening vid transport samt till och från och under utställningar. Med utställning omfattas mässor som anordnas för UF-företagen i Sverige. Försäkringen gäller för transport i hela världen och för utställning i Sverige. Om verksamheten drabbas av egendomsskada, till exempel brand eller stöld, blir ofta följden en ekonomisk förlust. Avbrottsförsäkringen ger ersättning för den driftstörning som uppstår efter en ersättningsbar egendomsskada. Ersättning lämnas för fasta kostnader och utebliven vinst. Företaget får även ersättning för kund- eller leverantörsavbrott. Avbrottet kan exempelvis bero på brandskada hos din kund eller leverantör som gör att de inte kan leverera enligt ert avtal. Försäkringen gäller för skada inom Europa. För Försäkringen gäller oavsett om du transporte- : Transport kr kund- och leverantörsavbrott gäller försäkringen inom Norden. rar egendom med egen, lånad eller hyrt fordon. Egendom som omfattas är alla varuslag som kan förekomma inom ditt UF- företags verksamhet. Utställning kr m.m. Maximalt kr Ansvarstid: 12 månader Karens: 24 timmar Entreprenadförsäkring Försäkringen är en allriskförsäkring som täcker entreprenörers och leverantörers behov av försäkringsskydd enligt de avtal som finns på marknaden inom bygg-, installations- och montageverksamhet. Ditt UF-företag behöver den här försäkringen för att skydda nedlagt arbete, material och hjälpmedel. Försäkringen gäller för byggnads-, anläggningsoch/eller installationsarbeten för permanent bruk eller montage av mekanisk utrustning eller elektrisk utrustning. Försäkringen ger inte ersättning för kostnader för att åtgärda felaktigt arbete och felaktigt material i arbeten och inte heller skada på arbeten som orsakats av sådant fel. Undantaget avser endast sådana kostnader som skulle ha uppkommit om felaktigheten eller bristen hade åtgärdats omedelbart före skadans uppkomst. Säkerhetsföreskrifter för stöld enligt försäkringsvillkor måste vara uppfyllda. : Befintlig egendom kr Röjningskostnad kr Lokalisering, friläggning och återställande kr Av beställaren tillhandahållen egendom kr Största enskilda entreprenad kr Hjälpmedel kr

4 Olycksfallsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Om du som elev under verksamhetstid eller under resa till och från arbetet drabbas av olycksfall täcker försäkringen kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor samt ger ersättning vid invaliditet. Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader obegränsat Medicinsk invaliditet kr Ekonomisk invaliditet kr Dödsfall kr Merkostnader kr Kristerapi 10 behandlingstillfällen Självrisk: försäkringen gäller utan självrisk Vid tvist som kan prövas i tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader. Försäkringen gäller även för skattemålstvister. Försäkringen gäller inom Europa. För skattemålstvister gäller försäkringen inom Sverige. Försäkringen gäller inte för tvister som handlar om anställningsförhållanden, konkurser eller brottmål. 5 Prisbasbelopp* per skada. Maximalt försäkringsbelopp per försäkringsår 10 Prisbasbelopp Ansvarsförsäkring * Prisbasbelopp: Med prisbasbelopp menas det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade. För år 2013 är 1 pbb kr. Ansvarsförsäkringen skyddar ditt företag gentemot skadeståndsanspråk för sak- och personskador. Som UF-företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar andra personer eller andras egendom. Om detta ändå skulle inträffa hjälper vi dig med att utreda vem som är ansvarig för skadan enligt gällande skadeståndsregler. Vi förhandlar också med den som kräver skadestånd och för din talan vid rättegång samt betalar eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar både verksamhetsansvar och skadestånd till följd av levererad produkt produktansvar. Produktansvarsförsäkringen gäller även efter att din UF-verksamhet har upphört, i enlighet med lagenliga krav och försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkringen ger även ett utökat skydd för omhändertagen egendom. För dig som har konsultverksamhet ingår ett skydd för ren förmögenhetsskada gentemot kontraktspart, till exempel för felaktig rådgivning. Försäkringen ger verksamhetsansvar och produktansvar i hela världen med undantag för USA och Kanada. Den gäller för ren förmögenhetsskada (konsultation, programmering etc.) inom Norden och för tillfällig verksamhet inom Europa. Försäkringen gäller inte för skador på levererade produkter eller för arbeten som du har gjort fel och därför måste göras om. För skador på grund av fel som du har känt till men inte åtgärdat. För skador på egendom som du har hyrt eller leasat. Verksamhets- samt produktansvar kr per skada, kr per år. Nyckelförlust samt omhändertagen egendom kr per skada och år. Skada på hyrd lokal kr Ren förmögenhetsskada kr

5 Vill du veta mer? Skadeanmälan och frågor skickas till: E-post: Telefon: Besöksadress: Västra Esplanaden 8B, Växjö Ansvarig kontaktperson: Paul Persson E-post: Telefon: Vid skada, uppge försäkringsnr:

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för hotell och restaurangverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda

Läs mer

Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för tjänsteföretag Försäkring för tjänsteföretag Det här är en branschanpassad försäkring för tjänsteföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl

VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda.

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05 Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar Enköpings

Läs mer

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera...

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Meny Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Oavsett vilken försäkringsgivare ni har, kan ni ta

Läs mer

Sveland Gårdsförsäkring

Sveland Gårdsförsäkring Sveland Gårdsförsäkring Gårdsförsäkring Svelands Gårdsförsäkring är en försäkring anpassad för dig som bor på gård där du eventuellt bedriver en mindre verksamhet. För att du ska kunna försäkra din gård

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0821093-05

Försäkringsbrev 25-0821093-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 12 01-15 11 30 Organisationsnr/Personnr 556868-0101 Betalningssätt Betalkonto 321145944 Kompakt Bygg Stockholm AB Box 4009 141 04 HUDDINGE Verksamhet Total årsomsättning

Läs mer

Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Försäkra villan och hemmet

Försäkra villan och hemmet Försäkra villan och hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet, som sträcker sig långt utanför hemmets väggar? Då ska du välja VillahemPLUS. Den innehåller

Läs mer

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta STUDENTPAKET ÅR 2012 FÖRKÖPSINFORMATION Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta Eftersom den som studerar har ett mycket sämre skydd än den som arbetar, är det viktigt att du ser över

Läs mer

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP270241 18 januari 2013 1 (1) Brf Dockterrassen Brf Dockterassen PH Wiberg redovisningsbyrå AB Box 5214 200 72 MALMÖ Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor

Läs mer

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap 2 Hemförsäkring genom ditt medlemskap en förmånlig och omfattande försäkring Din fackliga organisation och Folksam har tecknat ett avtal som ger dig möjlighet

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

Polisförbundets Studenthemförsäkring

Polisförbundets Studenthemförsäkring Polisförbundets Studenthemförsäkring Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

Försäkra hemmet. Per 150401

Försäkra hemmet. Per 150401 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäking och ersätter stöld

Läs mer

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift Om någon vet vad din försäkring ska täcka, är det vi Att driva ett lantbruks- eller skogsföretag handlar om engagemang och hårt

Läs mer