Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd."

Transkript

1 Skydd mot oavsiktliga skador eller Skydd mot oavsiktliga skador och stöld Försäkringsvillkor Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Detta är ett försäkringsavtal mellan dig, köparen som anges på försäkringsbeviset, och London General Insurance Company Limited ("försäkringsgivaren/vi/oss/vår"). Dell Products (Dell) har utsetts till att sälja och administrera försäkringen å försäkringsgivarens vägnar. Detta dokument detaljerar två försäkringsnivåer - Skydd mot oavsiktliga skador och Skydd mot oavsiktliga skador och stöld. Villkorsbilagan och Dells faktura till dig visar om du har köpt: 1. Endast skydd mot oavsiktliga skador; eller 2. Skydd mot oavsiktliga skador och stöld Vid bedömningen av om detta försäkringsskydd passar dig ska du överväga om du har andra försäkringar som erbjuder samma försäkringsskydd som den här försäkringen. Observera att det faktum att du har försäkringsskydd inte innebär att du inte ska ta väl hand om din försäkrade produkt. Kunder med ytterligare behov Vi kan på begäran tillhandahålla vissa tjänster för att hjälpa kunder med särskilda behov. Kontakta oss om du behöver några av dessa tjänster så att vi kan kommunicera på lämpligt sätt. 1. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Du är berättigad att teckna en försäkring om: - Den försäkrade produkten är en Dell-märkt produkt; och - Du på inköpsdatum är 18 år gammal eller äldre; och - Den försäkrade produkten är en hårdvaru- eller mobilprodukt t.ex. en surfplatta. Om du köpte den försäkrade produkten före det datum då du tecknar den här försäkringen var, såvitt du vet, den försäkrade produkten inte skadad på något sätt vid det tillfälle då du köpte den här försäkringen. Obs! Vi förbehåller oss rätten att genomföra en inspektion av den försäkrade produkten på plats för att bekräfta att den är i normalt funktionsdugligt skick. Det är ditt ansvar att erhålla den eventuella service som behövs för att återföra den försäkrade produkten till normalt funktionsdugligt skick i början av försäkringsperioden för att göra det möjligt för produkten att erhålla försäkringsskydd. Om vi, vid inspektion av våra tekniker, avgör att skadan i den försäkrade produkten uppstod innan försäkringen inköptes kan det påverka försäkringens giltighet. Försäkringskrav avseende produkt med försäkringsskydd kan inte inlämnas förrän 30 dagar efter datum för första inköp av detta skydd, vilket anges på din faktura eller annan orderbekräftelse. Detta undantagande på 30 dagar gäller inte om du har köpt detta försäkringsskydd samtidigt som den försäkrade produkten eller om avtalet är ett tillägg till ett befintligt avtal om oavsiktliga skador.

2 2. GILTIGHETSTID Försäkringsskyddet inleds det datum då du köper försäkringen eller det datum då du tar emot din försäkrade produkt, beroende på vilket som inträffar sist. Försäkringsskyddet upphör vid det tidigaste av följande: - Uppsägningsdatum för din försäkring; eller - Slutdatum enligt vad som anges i villkorsbilagan Om du har köpt Skydd mot oavsiktliga skador och stöld upphör stöldförsäkringsskyddet efter ett framgångsrikt försäkringskrav om stöld och utgivandet av en ersättningsenhet. Försäkringsskydd för oavsiktlig skada gäller fram till utgångsdatum (med begränsning enligt p. 4a till ett giltigt försäkringskrav för oavsiktlig skada per produkt per 12-månadersperiod med början vid tjänstens början). 3. FÖRSÄKRINGSSKYDDET SOM DU FÅR 3a. Oavsiktlig skada Risk Din försäkrade produkt är försäkrad mot Oavsiktlig skada Oavsiktlig skada är skada som är resultatet av en oförutsedd och plötslig händelse, som är oavsiktlig till sin natur. Försäkringskrav för oavsiktlig skada gäller endast hårdvara. I första hand kommer vi att försöka reparera produkten där så är möjligt och ekonomiskt. Om vi inte kan göra det kommer vi att ersätta den med en produkt av samma eller liknande specifikation. Fakta om reparationer Vi kan ersätta originaldelar med nya eller använda delar från originaltillverkaren, eller från en annan tillverkare. Ersättningsdelar kommer att vara funktionsmässigt likvärdiga med originaldelarna. Vi kan utse ett närstående bolag eller en tredje part som ska slutföra reparationer på den försäkrade produkten. Fakta om ersättningar Ersättningsprodukten kommer att ha samma eller liknande specifikation som den försäkrade produkten. Ersättningsprodukten avgörs av Dell. Ersättningsprodukten kan innehålla originaldelar eller renoverade delar från originaltillverkaren, eller från en annan tillverkare. Vid framställan av försäkringskrav under Oavsiktlig skada måste du ge Dell tillstånd att granska produkten å LGI:s vägnar. Dells tekniska support kommer att informera dig om de alternativ som du har för att skicka din produkt till Dell för granskning och reparation. Under förutsättning att du följer instruktionerna från Dell, kommer Dell å LGI:s vägnar att betala för alla fraktkostnader för att returnera produkten till Dells serviceanläggning. I vissa fall kan Dell göra andra gransknings- och reparationsmetoder tillgängliga för dig som del av försäkringsskyddet.

3 Försäkringsskydd utanför territoriet Reparation eller ersättning under denna försäkring kommer att levereras till det eller de ställen som anges på din faktura. Svarstider, öppettider för teknisk support och inställelsetider på plats varierar geografiskt och vissa alternativ kanske inte finns tillgängliga på din plats. Försäkringskrav utanför det land där du köpte försäkringsskyddet kanske inte finns tillgängliga för alla kunder. Skyldigheten att reparera eller ersätta en omlokaliserad försäkrad produkt är beroende av tillgången till lokala tjänster och det kan även tillkomma extraavgifter, såväl som inspektion och en ny certifiering av den omlokaliserade försäkrade produkten med aktuella tariffer för arbetstid och material. Dessutom omfattar inte support utanför inköpslandet ersättning av hela enheter. För ytterligare information, kontakta Dell som agerar å LGI:s vägnar och vars information finns på din faktura eller på den lokala Dell-hemsidan. För telefonsupport, kontakta ditt Dellsupportcenter och be att få tala med en analytiker hos teknisk support. Regionala telefonnummer finns på 3b. Stöld (endast tillämpligt när du har valt att köpa försäkringen Skydd mot oavsiktliga skador och stöld) Risk Din försäkrade produkt är försäkrad mot Om din försäkrade produkt blir stulen kommer vi att ersätta den med en produkt av samma eller liknande specifikation: Stöld Om en ersättningsprodukt med likvärdig specifikation inte längre finns tillgänglig kommer vi att erbjuda kontantersättning upp till det ursprungliga inköpspriset för din försäkrade produkt. Fakta om ersättningar Ersättningsprodukt avgörs av Dell å LGI:s vägnar. Ersättningsprodukten kan innehålla originaldelar eller renoverade delar från originaltillverkaren, eller från en annan tillverkare. Världsomfattande försäkringsskydd Denna försäkring skyddar från stöld oavsett var i världen produkten blir stulen. Vi kommer dock endast att sända ersättningsprodukter till den adress som anges på din faktura.

4 4. DETTA OMFATTAS INTE AV DITT FÖRSÄKRINGSSKYDD 4a Oavsiktlig skada Undantag Ett giltigt försäkringskrav för Oavsiktlig skada per produkt per 12-månadersperiod med början vid tjänstens början. Underlåtenhet att följa instruktioner som tillhandahålls med produkten. Konsumtionsvaror och kringutrustning eller produkter som säljs eller tillhandahålls med din försäkrade produkt Datorprogramvara För alla produkter med försäkringsskydd under detta avtal, är Skydd mot oavsiktliga skador begränsat till ett giltigt försäkringskrav per produkt per 12-månadersperiod med början på försäkringens startdatum. När den angivna gränsen har nåtts kommer reparationskostnaden för eventuella ytterligare försäkringskrav att debiteras i enlighet med Dells aktuella tariffer för arbetstid och material. Denna försäkring täcker inte oavsiktlig skada som orsakas av underlåtelse att följa de anvisningar som medföljer produkten eller användning av produkten i olämplig miljö. Denna försäkring täcker inte kringutrustning eller artiklar som klassificeras som tillbehör eller konsumtionsvaror och som inte är inbyggda i eller på grundenheten. Exempel på dessa är dockningsstationer, batterier som inte längre täcks av garanti, externa modem, externa tangentbord för notebook-datorer, bildskärmar, extern mus för notebook-datorer, fodral, glödlampor, minnesenheter, externa högtalare och alla andra delar/komponenter som kräver regelbundet användarunderhåll och eventuella andra datorkomponenter som inte är en ingående del av den försäkrade produkten. Vi kommer inte att täcka någon som helst förinstallerad eller inköpt programvara, lagrad information eller virusskydd/skanning eller externa tillbehör och inklusive utan begränsning objekt som ingår vid anpassad fabriksintegrering. Detta inkluderar men är inte begränsat till information som du inte har säkerhetskopierat eller diskar du inte har tillhandahållit som gör det möjligt att ominstallera operativsystem. Denna försäkring erbjuder inte några som helst tjänster för återskapande av data men om hårddisken ersätts inom ramen för ditt försäkringskrav angående oavsiktlig skada, kommer den aktuella versionen (vid tidpunkten för försäkringskravet) av större applikations- och driftsprogramvara som du ursprungligen köpte från Dell att laddas om utan kostnad för dig. Vi är dock inte skyldiga att tillse att eventuella installerade applikationer från anpassad fabriksintegrering är kompatibla med ersättningsprodukten. Kosmetiska skador Denna försäkring täcker inte någon skada som inte försämrar den försäkrade produktens funktion eller prestanda. Försäkringsskyddet gäller exempelvis inte för rimligt slitage, repor eller bucklor eller liknande då din produkt fortfarande fungerar enligt förväntningarna.

5 När produkten har reparerats av någon som inte är auktoriserad av oss Försäkringsskyddet gäller inte när produkten har reparerats av någon annan än en lämplig leverantör som utsetts av oss. Förlust eller stöld (Såvida inte Skydd mot stöld också har inköpts enligt villkorsbilagan se avsnittet om täckning vid skydd mot stöld.) Brand Om du inte tar hand om din försäkrade produkt Försäkringsskyddet gäller inte om din försäkrade produkt försvinner eller blir stulen. För att få din produkt reparerad eller ersatt måste du returnera den skadade försäkrade produkten till oss i sin helhet. Skada på produkten som orsakas av brand. Försäkringsskyddet gäller inte när produkten avsiktligt skadas eller skadas genom missbruk eller felaktig användning av produkten. Du måste ta hand om din försäkrade produkt annars kan vi inte godkänna ditt försäkringskrav. Det finns enkla saker du kan göra för att se till att du tar hand om din försäkrade produkt. Vid bedömningen av ditt försäkringskrav tar vi alltid hänsyn till situationen då den oavsiktliga skadan inträffade. Nedan finns exempel på när vi inte ersätter försäkringskrav: 1. Du eller någon annan skadar avsiktligt din försäkrade produkt. För konsumenter gäller att med annan avses a) den som med den försäkrades samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen, och b) den försäkrades make, sambo och annan familjemedlem, när den försäkrade egendomen utgör gemensam bostad eller bohag i en sådan bostad. 2. Du lämnar din försäkrade produkt i en därför olämplig miljö t.ex. ovanpå ett balkongräcke. Dessa är exempel som hjälper dig att förstå vad som inte kommer att täckas, dessa är inte de enda orsakerna till att ett försäkringskrav avvisas. Andra kostnader eller förluster Denna försäkring täcker inte några som helst förluster eller kostnader förutom kostnaden för att reparera eller ersätta din försäkrade produkt. Försäkringen täcker bl.a. inte eventuellt återskapande eller överföring av information som lagras på den försäkrade produkten.

6 4b Stöld Undantag Mer än ett giltigt försäkringskrav Om du inte tar hand om din försäkrade produkt Detta försäkringsskydd är begränsat till ett giltigt försäkringskrav avseende stöld under försäkringens giltighetstid. Du måste ta hand om din försäkrade produkt annars kan vi inte godkänna ditt försäkringskrav. Det finns enkla saker du kan göra för att se till att du tar hand om din försäkrade produkt, såsom att låsa in den eller gömma den på en säker plats. Vid bedömningen av ditt försäkringskrav tar vi alltid hänsyn till situationen när stölden inträffade. Nedan finns exempel på när vi inte täcker stöld: Du lämnar din försäkrade produkt utan tillsyn så att man kan se den i din bil eller på en restaurang Ersättning av programvara Stöld av konsumtionsprodukter eller tillbehör Förlust Andra kostnader eller förluster Denna försäkring täcker inte kostnaden för att ersätta programvara. Dock gäller att den aktuella versionen (vid tillfället för försäkringskravet) av större applikations- och driftsprogramvara som du ursprungligen köpt från Dell kommer att laddas på eller tillhandahållas med produkt som ersätts enligt denna stöldförsäkring utan kostnad för dig. Denna försäkring täcker endast stöld av den försäkrade produkten och kommer inte att utge ersättning för tillbehör eller konsumtionsdelar som stjäls tillsammans med den försäkrade produkten, Denna försäkring erbjuder inget försäkringsskydd då den försäkrade produkten har förlorats eller förlagts. Denna försäkring täcker inte några som helst förluster eller kostnader förutom kostnaden för att ersätta din försäkrade produkt.

7 5. PROCESS FÖR FÖRSÄKRINGSKRAV VID OAVSIKTLIGA SKADOR Om du behöver lämna in ett försäkringskrav ska du följa dessa enkla steg: - Behåll den försäkrade produkten eftersom den kanske måste inspekteras av en Dell-reparatör innan vi kan godkänna ditt försäkringskrav. - Skriv ner din försäkrade produkts servicenummer. Detta hittar du på baksidan eller undersidan av din försäkrade produkt, på din Dell-faktura och på framsidan av din villkorsbilaga. Steg Steg ett Ring avdelningen som hanterar skaderegleringar för skydd mot oavsiktliga skador (+46 (0) ). Om du har svårigheter med telefonnumret, gå till för de mest aktuella, tillgängliga telefonnumren eller skicka e-post till kundtjänst på Supporttjänsten är stängd under allmänna helgdagar i det land där tjänsten tillhandahålls. Steg två Du blir ombedd att uppge den försäkrade produktens servicenummer. När din försäkring har verifierats blir du ombedd att svara på ett antal frågor för att utvärdera orsaken till och omfattningen av skadan på den försäkrade produkten. Dessa diagnostik- och felsökningssteg kan kräva mer än ett eller ett längre samtal, och du kan bli ombedd att komma åt insidan av din försäkrade produkt när det är säkert att göra så. Steg tre Efter godkännande av ditt försäkringskrav kommer Dell å LGI:s vägnar att antingen tillse att en ersättningsdel skickas till dig för installation på den försäkrade produkten eller informera dig om hur du ska göra för att returnera produkten till reparationscentret. Du måste returnera den försäkrade produkten i sin helhet eller delarna av den försäkrade produkten enligt instruktioner från Dell.

8 6. PROCESS FÖR FÖRSÄKRINGSKRAV AVSEENDE STÖLDSKYDD - Innan du kontaktar oss ska du rapportera incidenten till polisen eller relevanta lokala myndigheter så snart som möjligt efter händelsen och erhålla ett diarienummer/anmälningsnummer. - Vid rapportering av stölden till polis eller lokal myndighet måste du ange: - Detaljer om den stulna försäkrade produkten, inklusive märke, modell och servicenummer som du hittar på baksidan eller undersidan av din försäkrade produkt, på din Dell-faktura och på framsidan av villkorsbilagan. - Detaljerade omständigheter kring stölden - Underätta oss om du inte kan få ett diarienummer/anmälningsnummer. Steg Steg ett Du ska rapportera försäkringskravet så snart du kan och inom 28 dagar. Om du inte rapporterar ditt försäkringskrav inom denna tidsperiod kommer vi ändå att utreda ditt försäkringskrav, men det kan göra det svårare att utreda, avhjälpa och reglera försäkringskravet. Du kan nå vår onlinetjänst för försäkringskrav på: När du skickar in ditt försäkringskrav online garanterar det att ditt försäkringskrav bearbetas på kortast möjliga tid. Du måste ange den försäkrade produktens servicenummer/försäkringsbevisnummer enligt vad som anges i villkorsbilagan, och fylla i och skicka onlineformuläret för försäkringskravet. Det finns fullständig information online om hur du skickar in försäkringskrav. Du kan också ringa avdelningen för försäkringskrav angående stöldskydd: +46 (0) Det finns en fullständig kontaktlista för försäkringskrav angående stöldskydd på Steg två Om du ringer kommer en skadereglerare att begära viss information för att verifiera ditt inköp av stöldskyddsförsäkring, och du kommer att informeras om hur du skickar in ditt försäkringskrav och/eller skickar ett formulär om försäkringskrav för ifyllande. I syfte att garantera att ditt försäkringskrav behandlas på kortast möjliga tid är det tillrådligt att du returnerar all dokumentation t.ex. kopia av inskannad polisrapport via e-post. Steg tre Om ditt försäkringskrav godkänns kommer vi att skicka detaljer till dig om hur du kontaktar Dell å LGI:s vägnar för att tillse att ersättningsprodukten skickas till dig.

9 7. FÖRSÄKRINGSVILLKOR - Du kan registrera en adressändring eller lägga in en begäran om överlåtelse av denna försäkring genom att kontakta Dell. - I händelse av ett försäkringskrav kan all information som du lämnar till oss införas i ett försäkringskravsregister genom vilket försäkringsbolag delar information för att förhindra bedrägliga försäkringskrav. En lista över deltagare samt namn och adress för registerhållaren finns tillgänglig genom oss. - Om ditt försäkringskrav avvisas och du inte är nöjd med beslutet, följ den reklamationsprocess som beskrivs i Avsnitt 8. - Detta försäkringsskydd är inte en garanti. Den produkt som du köper från Dell kommer dessutom med en begränsad garanti från Dell eller tredjepartstillverkare av produkter som distribueras av Dell. Läs igenom Dells uttalanden om begränsad garanti om dina rättigheter och ersättning enligt denna begränsade garanti. 8. POLICY FÖR UPPSÄGNING OCH ÅTERBETALNING Dina uppsägningsrättigheter Om du är konsument: Om du av någon anledning inte är nöjd med försäkringsskyddet eller anser att det inte uppfyller dina krav kan du säga upp det genom att informera Dell inom 14 dagar från det datum då du mottog denna försäkring och få full återbetalning. Om du har lämnat in ett försäkringskrav inom de första 14 dagarna kommer du att vara berättigad till återbetalning av den premie som betalats minus eventuella kostnader för tillhandahållna tjänster. Du kan säga upp försäkringen när som helst efter sådan 14-dagarsperiod, (under förutsättning att du inte har lämnat in ett försäkringskrav inom försäkringens giltighetstid), och får då en proportionell återbetalning av den försäkringspremie som betalats för fullständiga ej utgångna återstående månader med försäkringsskydd. Om uppsägning inte sker förlängs avtalet med 12 månader åt gången på de villkor som gällt under föregående tid fram till slutdatum (enligt vad som anges i villkorsbilagan). Uppsägning av detta försäkringsskydd kommer inte att påverka de andra delarna av din underliggande hårdvarugaranti, grundläggande hårdvaruservice eller Dell ProSupport-tjänster som kommer att löpa hela den avtalade giltighetstiden. Om du har köpt denna försäkring åt kommersiell verksamhet, eller å en kommersiell verksamhets vägnar, kan du säga upp denna försäkring när som helst men ingen återbetalning av premie kommer att ske. Om du vill säga upp ditt försäkringsskydd enligt detta försäkringsbevis, kontakta Dell: Per telefon: +46 (0) Via e-post:

10 9. LAGEN Såvida inget specifikt överenskommits som anger annat före försäkringens påbörjande, ska denna försäkring vara underkastad svensk lag. EEA-land (Europeiska miljöbyrån) avseende denna försäkring är Storbritannien. 10. FÖRFRÅGNINGAR OCH KLAGOMÅL Det är alltid vår målsättning att tillhandahålla service av hög kvalitet men det kan finnas tillfällen då du tycker att detta inte har uppnåtts. För klagomål eller förfrågningar som rör försäljning, administration eller skadereglering av oavsiktlig skada enligt denna försäkring, kontakta Dell, vars kontaktinformation finns på fakturan eller på den lokala Dell-hemsidan. För klagomål eller förfrågningar som gäller hanteringen av försäkringskrav angående stöld under denna försäkring eller som gäller villkoren i denna försäkring, kontakta TWG Services Limited via e-post på eller skriv till the Claims Manager of TWG Services Limited, The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire, GL17 0AF, Storbritannien. TWG Services Limited hanterar förfrågningar och klagomål åt London General Insurance Company Limited. Om ditt klagomål inte åtgärdats på ett tillfredsställande sätt kan du inom sex (6) månader från ett slutgiltigt beslut kontakta Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London, E14 9GE, Storbritannien eller per telefon (+44 (0) eller +44 (0) ) och klart och tydligt uppge klagomålets art och vem klagomålet ursprungligen skickades till. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Inget av ovanstående påverkar din eventuella klagorätt. 11. ORIKTIG UPPLYSNING När du ansöker om försäkring, eller lämnar in ett försäkringskrav, måste du eller någon som agerar å dina vägnar lägga ner skälig omsorg att besvara alla frågor ärligt och efter bästa förmåga. Underlåtenhet att göra så kan påverka din försäkrings giltighet eller betalningen av ditt försäkringskrav. 12. ERSÄTTNINGSPLAN London General Insurance Company Limited omfattas av FSCS (Financial Services Compensation Scheme). Du kan vara berättigad till ersättning från planen om vi inte uppfyller våra ansvarsskyldigheter. Allmänna försäkringsavtal täcks för 90 % av hela försäkringskravet utan någon övre gräns. För mer information om hur arrangemangen kring ersättningsplanen ser ut, kontakta FSCS på telefon (+44 (0) eller +44 (0) ), eller genom att skriva till Financial Services Compensation Scheme, 10 th Floor, Beaufort House, 15 Botolph Street, London, EC3A 7QU, Storbritannien.

11 13. STATUSREDOGÖRELSE Den här försäkringen är tecknad av London General Insurance Company Limited, ett privat aktiebolag som är registrerat i England, vars registrerade huvudkontor finns på adressen Integra House, Floor 2, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, Storbritannien. Registreringsnummer London General Insurance Company Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority, FRN Denna information finns på FCA:s hemsida på 14. DATASÄKERHET Försäkringsgivaren, Dell och andra företag inom Dell-koncernen, tillsammans med sina respektive agenter och underleverantörer, kan insamla, använda, inneha, överföra och på annat sätt bearbeta personuppgifter som gäller dig i syftet att administrera och utfärda din försäkring, hantera eventuella försäkringskrav, upptäcka och förhindra bedrägeri, följa juridiska krav, samt marknadsföring. Dina personuppgifter kan överföras till länder utanför EU för dessa syften. Observera att telefonsamtal kan spelas in för utbildnings- och övervakningssyften. Rimliga och lämpliga åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att dina personuppgifter förvaras säkert och används i enlighet med denna avtalsklausul. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som innehas om dig och att korrigera alla felaktigheter i dina uppgifter. Du kan ställa en sådan förfrågan genom att kontakta Dell på Om du vill begära personuppgifter som försäkringsgivaren innehar om dig, kontakta försäkringsgivaren direkt

Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell.

Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell. Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd Försäkringsvillkor Översikt Detta dokument innehåller information om två olika försäkringar: Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd. Ditt

Läs mer

Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor

Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor CompleteCare 1. Inledning De förmåner du har rätt till beror på vilket försäkringsskydd du valt detta framgår av ditt försäkringsbrev. Denna CompleteCare

Läs mer

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Ditt system. För detta Avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor (CPU),

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1 FÖRSÄKRINGSBEVIS DETTA ÄR ETT BEVIS PÅ ATT Försäkringsgivaren, efter mottagande av Premien, härmed är bunden i förhållande till Dig för de ersättningar som anges i detta Försäkringsbevis, i enlighet med

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Olycksförsäkring för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 2

Olycksförsäkring för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 2 Olycksförsäkring för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 2 Olycksförsäkring och utökad garanti för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 8 Olycksförsäkring för din produkt från Sony

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

DEFINITIONER När nedanstående termer och fraser i fet stil används, skall de ha sådan betydelse som följer;

DEFINITIONER När nedanstående termer och fraser i fet stil används, skall de ha sådan betydelse som följer; FÖRSÄKRINGSVILLKOR INLEDNING Detta är villkoren för ditt Phone House försäkringsavtal. Vi, Aviva Insurance Limited, utfärdar försäkringen. Dessa villkor ger dig fullständig information om vad försäkringen

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS.

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS. PrimeSupport - avtal PS.LMP-E3.123.1 Version 1.0 09/2007 I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Servicebeskrivning Basic Hardware Support Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post

Läs mer

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka.

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka. Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2012-04-01 Vi, Aviva Insurance Limited (Aviva), utfärdar denna försäkring i samarbete med Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

Onlinesekretesspolicy

Onlinesekretesspolicy Onlinesekretesspolicy Custom House Financial (UK) Limited Western Union Business Solutions (UK) Limited Gäller från: 1 november 2014 I Sverige finns tjänster som tillhandahålls av Custom House Financial

Läs mer

INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING: AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din ipad, iphone eller ipod och behovet av teknisk

INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING: AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din ipad, iphone eller ipod och behovet av teknisk INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING: AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din ipad, iphone eller ipod och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Version 1.5 2015-08-10 Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Ektorpsskolan erbjuder dig som elev att låna en personlig dator under den tid du går på skolan. Genom att skriva under det här

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Välkommen till American Express

Välkommen till American Express Välkommen till American Express Din guide för försäljning online www.americanexpress.se/affarspartners Innehåll Välkommen som ny Affärspartner till American Express Visa vägen för American Express Kortmedlemmar

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island.

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island. PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal Innehåll 04 Trygghetsavtalets omfattning i korthet 06 Hur du går tillväga för att anmäla en skada 08 Viktig information 10 Försäkringsvillkor 15 Om du inte tycker som vi 16 Kontakta

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa? Specialförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försä - kringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för paysafecard

Allmänna villkor för paysafecard Allmänna villkor för paysafecard Version: Oktober 2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1 Läs noga igenom dessa Allmänna Villkor eftersom de utgör villkoren för hur du får använda ditt paysafecard ("paysafecard").

Läs mer

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med trygghetsförsäkring en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring www.solidab.se i samarbete med snabb & enkel hjälp när min mobiltelefon krånglar 3 Reparation eller ersättningsmobil med motsvarande prestanda

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

AMERICAN EXPRESS AFFÄRSPARTNERS. Välkommen till American Express HÄR HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT BÖRJA TA EMOT AMERICAN EXPRESS -KORT.

AMERICAN EXPRESS AFFÄRSPARTNERS. Välkommen till American Express HÄR HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT BÖRJA TA EMOT AMERICAN EXPRESS -KORT. AMERICAN EXPRESS AFFÄRSPARTNERS Välkommen till American Express HÄR HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT BÖRJA TA EMOT AMERICAN EXPRESS -KORT. Så här kommer du igång Tack för att du har valt att ta emot American

Läs mer

Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal

Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2010-12-01 Vi, New Technology Insurance ( NTI ), utfärdar denna försäkring i samarbete med The Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP Care Pack Services HP Hardware Support Offsite med returservice erbjuder tjänster av hög kvalitet och omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon samt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET En smidig integrerad försäkringslösning för

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Redcats. Trygghetsförsäkring. Hanteras av: REDCATS FINANCIAL SERVICES

Redcats. Trygghetsförsäkring. Hanteras av: REDCATS FINANCIAL SERVICES Redcats Trygghetsförsäkring Hanteras av: REDCATS FINANCIAL SERVICES En försäkring exklusivt för dig som betalar med Konto Du som har ett Konto hos Ellos, Jotex eller La Redoute har möjlighet att teckna

Läs mer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer Service och försäkring Vi hjälper dig få koll om något händer Vi hjälper dig! Det är bra att veta att Telenor självklart hjälper dig med service på din mobil, surfplatta, modem eller ett tillbehör som

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Utfärdare: American Express Services Europe Limited, England, filial ( American Express ) Inledning Membership Rewards gör det möjligt för medlemmar

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/services-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund.

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Dock längst till 40 års ålder. Studentlivförsäkring 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall Försäkringen betalar ut ett skattefritt

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 1. DEFINITIONER UL-kort Ett smartkort som kan laddas med Biljetter och Reskassa. UL:s kunder får genom UL-kortet även tillgång till ett antal Tjänster.

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder Inledning Dell har till nöje att erbjuda Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder

Läs mer

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Om du ska teckna en försäkring är det viktigt att först läsa den här förköpsinformationen och att ta del av försäkringens

Läs mer

Allmänna villkor: Köpare

Allmänna villkor: Köpare Allmänna villkor: Köpare Uppskattningar Uppskattningar av objektpris baseras på marknadsvärderingar. Slagpris kan skilja sig nämnvärt från uppskattning. Föremålens skick Objekt säljs "i befintligt skick"

Läs mer

PrimeSupport Agreement

PrimeSupport Agreement PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

Allriskförsäkring för Elev-PC,

Allriskförsäkring för Elev-PC, 2012-10-11 Allriskförsäkring för Elev-PC, 2010-06-01 Försäkringen gäller för dator i skolverksamhet, som har ett värde understigande 10 000 kr. 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för lease-/hyrestagare/köpare,

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal Innehåll 02 Om försäkringsbolaget 03 Trygghetsavtalets omfattning i korthet 05 Hur du går tillväga för att anmäla en skada 07 Viktig information 09 Försäkringsvillkor 15 Om du inte

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV.

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV. Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan 1. Bakgrund 2. Handhavande, användning och ansvar 3 Leverans, låneperiod och återlämnande 4 Säkerhetskopiering/lagring 5 Försäkring och garanti

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2015-01-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Försäkringsgivare och tillsynsmyndighet...3 2. Vem försäkringen gäller för...3 3. Försäkringens omfattning...3

Läs mer

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT Allmänna villkor UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN SÄGS I DENNA FABRIKSGARANTI LÄMNAR HP INGA ANDRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor (Gällande fr o m 2012-02-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: ERV Försäkringsaktiebolag (publ) Box 1

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer