Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd."

Transkript

1 Skydd mot oavsiktliga skador eller Skydd mot oavsiktliga skador och stöld Försäkringsvillkor Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Detta är ett försäkringsavtal mellan dig, köparen som anges på försäkringsbeviset, och London General Insurance Company Limited ("försäkringsgivaren/vi/oss/vår"). Dell Products (Dell) har utsetts till att sälja och administrera försäkringen å försäkringsgivarens vägnar. Detta dokument detaljerar två försäkringsnivåer - Skydd mot oavsiktliga skador och Skydd mot oavsiktliga skador och stöld. Villkorsbilagan och Dells faktura till dig visar om du har köpt: 1. Endast skydd mot oavsiktliga skador; eller 2. Skydd mot oavsiktliga skador och stöld Vid bedömningen av om detta försäkringsskydd passar dig ska du överväga om du har andra försäkringar som erbjuder samma försäkringsskydd som den här försäkringen. Observera att det faktum att du har försäkringsskydd inte innebär att du inte ska ta väl hand om din försäkrade produkt. Kunder med ytterligare behov Vi kan på begäran tillhandahålla vissa tjänster för att hjälpa kunder med särskilda behov. Kontakta oss om du behöver några av dessa tjänster så att vi kan kommunicera på lämpligt sätt. 1. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Du är berättigad att teckna en försäkring om: - Den försäkrade produkten är en Dell-märkt produkt; och - Du på inköpsdatum är 18 år gammal eller äldre; och - Den försäkrade produkten är en hårdvaru- eller mobilprodukt t.ex. en surfplatta. Om du köpte den försäkrade produkten före det datum då du tecknar den här försäkringen var, såvitt du vet, den försäkrade produkten inte skadad på något sätt vid det tillfälle då du köpte den här försäkringen. Obs! Vi förbehåller oss rätten att genomföra en inspektion av den försäkrade produkten på plats för att bekräfta att den är i normalt funktionsdugligt skick. Det är ditt ansvar att erhålla den eventuella service som behövs för att återföra den försäkrade produkten till normalt funktionsdugligt skick i början av försäkringsperioden för att göra det möjligt för produkten att erhålla försäkringsskydd. Om vi, vid inspektion av våra tekniker, avgör att skadan i den försäkrade produkten uppstod innan försäkringen inköptes kan det påverka försäkringens giltighet. Försäkringskrav avseende produkt med försäkringsskydd kan inte inlämnas förrän 30 dagar efter datum för första inköp av detta skydd, vilket anges på din faktura eller annan orderbekräftelse. Detta undantagande på 30 dagar gäller inte om du har köpt detta försäkringsskydd samtidigt som den försäkrade produkten eller om avtalet är ett tillägg till ett befintligt avtal om oavsiktliga skador.

2 2. GILTIGHETSTID Försäkringsskyddet inleds det datum då du köper försäkringen eller det datum då du tar emot din försäkrade produkt, beroende på vilket som inträffar sist. Försäkringsskyddet upphör vid det tidigaste av följande: - Uppsägningsdatum för din försäkring; eller - Slutdatum enligt vad som anges i villkorsbilagan Om du har köpt Skydd mot oavsiktliga skador och stöld upphör stöldförsäkringsskyddet efter ett framgångsrikt försäkringskrav om stöld och utgivandet av en ersättningsenhet. Försäkringsskydd för oavsiktlig skada gäller fram till utgångsdatum (med begränsning enligt p. 4a till ett giltigt försäkringskrav för oavsiktlig skada per produkt per 12-månadersperiod med början vid tjänstens början). 3. FÖRSÄKRINGSSKYDDET SOM DU FÅR 3a. Oavsiktlig skada Risk Din försäkrade produkt är försäkrad mot Oavsiktlig skada Oavsiktlig skada är skada som är resultatet av en oförutsedd och plötslig händelse, som är oavsiktlig till sin natur. Försäkringskrav för oavsiktlig skada gäller endast hårdvara. I första hand kommer vi att försöka reparera produkten där så är möjligt och ekonomiskt. Om vi inte kan göra det kommer vi att ersätta den med en produkt av samma eller liknande specifikation. Fakta om reparationer Vi kan ersätta originaldelar med nya eller använda delar från originaltillverkaren, eller från en annan tillverkare. Ersättningsdelar kommer att vara funktionsmässigt likvärdiga med originaldelarna. Vi kan utse ett närstående bolag eller en tredje part som ska slutföra reparationer på den försäkrade produkten. Fakta om ersättningar Ersättningsprodukten kommer att ha samma eller liknande specifikation som den försäkrade produkten. Ersättningsprodukten avgörs av Dell. Ersättningsprodukten kan innehålla originaldelar eller renoverade delar från originaltillverkaren, eller från en annan tillverkare. Vid framställan av försäkringskrav under Oavsiktlig skada måste du ge Dell tillstånd att granska produkten å LGI:s vägnar. Dells tekniska support kommer att informera dig om de alternativ som du har för att skicka din produkt till Dell för granskning och reparation. Under förutsättning att du följer instruktionerna från Dell, kommer Dell å LGI:s vägnar att betala för alla fraktkostnader för att returnera produkten till Dells serviceanläggning. I vissa fall kan Dell göra andra gransknings- och reparationsmetoder tillgängliga för dig som del av försäkringsskyddet.

3 Försäkringsskydd utanför territoriet Reparation eller ersättning under denna försäkring kommer att levereras till det eller de ställen som anges på din faktura. Svarstider, öppettider för teknisk support och inställelsetider på plats varierar geografiskt och vissa alternativ kanske inte finns tillgängliga på din plats. Försäkringskrav utanför det land där du köpte försäkringsskyddet kanske inte finns tillgängliga för alla kunder. Skyldigheten att reparera eller ersätta en omlokaliserad försäkrad produkt är beroende av tillgången till lokala tjänster och det kan även tillkomma extraavgifter, såväl som inspektion och en ny certifiering av den omlokaliserade försäkrade produkten med aktuella tariffer för arbetstid och material. Dessutom omfattar inte support utanför inköpslandet ersättning av hela enheter. För ytterligare information, kontakta Dell som agerar å LGI:s vägnar och vars information finns på din faktura eller på den lokala Dell-hemsidan. För telefonsupport, kontakta ditt Dellsupportcenter och be att få tala med en analytiker hos teknisk support. Regionala telefonnummer finns på 3b. Stöld (endast tillämpligt när du har valt att köpa försäkringen Skydd mot oavsiktliga skador och stöld) Risk Din försäkrade produkt är försäkrad mot Om din försäkrade produkt blir stulen kommer vi att ersätta den med en produkt av samma eller liknande specifikation: Stöld Om en ersättningsprodukt med likvärdig specifikation inte längre finns tillgänglig kommer vi att erbjuda kontantersättning upp till det ursprungliga inköpspriset för din försäkrade produkt. Fakta om ersättningar Ersättningsprodukt avgörs av Dell å LGI:s vägnar. Ersättningsprodukten kan innehålla originaldelar eller renoverade delar från originaltillverkaren, eller från en annan tillverkare. Världsomfattande försäkringsskydd Denna försäkring skyddar från stöld oavsett var i världen produkten blir stulen. Vi kommer dock endast att sända ersättningsprodukter till den adress som anges på din faktura.

4 4. DETTA OMFATTAS INTE AV DITT FÖRSÄKRINGSSKYDD 4a Oavsiktlig skada Undantag Ett giltigt försäkringskrav för Oavsiktlig skada per produkt per 12-månadersperiod med början vid tjänstens början. Underlåtenhet att följa instruktioner som tillhandahålls med produkten. Konsumtionsvaror och kringutrustning eller produkter som säljs eller tillhandahålls med din försäkrade produkt Datorprogramvara För alla produkter med försäkringsskydd under detta avtal, är Skydd mot oavsiktliga skador begränsat till ett giltigt försäkringskrav per produkt per 12-månadersperiod med början på försäkringens startdatum. När den angivna gränsen har nåtts kommer reparationskostnaden för eventuella ytterligare försäkringskrav att debiteras i enlighet med Dells aktuella tariffer för arbetstid och material. Denna försäkring täcker inte oavsiktlig skada som orsakas av underlåtelse att följa de anvisningar som medföljer produkten eller användning av produkten i olämplig miljö. Denna försäkring täcker inte kringutrustning eller artiklar som klassificeras som tillbehör eller konsumtionsvaror och som inte är inbyggda i eller på grundenheten. Exempel på dessa är dockningsstationer, batterier som inte längre täcks av garanti, externa modem, externa tangentbord för notebook-datorer, bildskärmar, extern mus för notebook-datorer, fodral, glödlampor, minnesenheter, externa högtalare och alla andra delar/komponenter som kräver regelbundet användarunderhåll och eventuella andra datorkomponenter som inte är en ingående del av den försäkrade produkten. Vi kommer inte att täcka någon som helst förinstallerad eller inköpt programvara, lagrad information eller virusskydd/skanning eller externa tillbehör och inklusive utan begränsning objekt som ingår vid anpassad fabriksintegrering. Detta inkluderar men är inte begränsat till information som du inte har säkerhetskopierat eller diskar du inte har tillhandahållit som gör det möjligt att ominstallera operativsystem. Denna försäkring erbjuder inte några som helst tjänster för återskapande av data men om hårddisken ersätts inom ramen för ditt försäkringskrav angående oavsiktlig skada, kommer den aktuella versionen (vid tidpunkten för försäkringskravet) av större applikations- och driftsprogramvara som du ursprungligen köpte från Dell att laddas om utan kostnad för dig. Vi är dock inte skyldiga att tillse att eventuella installerade applikationer från anpassad fabriksintegrering är kompatibla med ersättningsprodukten. Kosmetiska skador Denna försäkring täcker inte någon skada som inte försämrar den försäkrade produktens funktion eller prestanda. Försäkringsskyddet gäller exempelvis inte för rimligt slitage, repor eller bucklor eller liknande då din produkt fortfarande fungerar enligt förväntningarna.

5 När produkten har reparerats av någon som inte är auktoriserad av oss Försäkringsskyddet gäller inte när produkten har reparerats av någon annan än en lämplig leverantör som utsetts av oss. Förlust eller stöld (Såvida inte Skydd mot stöld också har inköpts enligt villkorsbilagan se avsnittet om täckning vid skydd mot stöld.) Brand Om du inte tar hand om din försäkrade produkt Försäkringsskyddet gäller inte om din försäkrade produkt försvinner eller blir stulen. För att få din produkt reparerad eller ersatt måste du returnera den skadade försäkrade produkten till oss i sin helhet. Skada på produkten som orsakas av brand. Försäkringsskyddet gäller inte när produkten avsiktligt skadas eller skadas genom missbruk eller felaktig användning av produkten. Du måste ta hand om din försäkrade produkt annars kan vi inte godkänna ditt försäkringskrav. Det finns enkla saker du kan göra för att se till att du tar hand om din försäkrade produkt. Vid bedömningen av ditt försäkringskrav tar vi alltid hänsyn till situationen då den oavsiktliga skadan inträffade. Nedan finns exempel på när vi inte ersätter försäkringskrav: 1. Du eller någon annan skadar avsiktligt din försäkrade produkt. För konsumenter gäller att med annan avses a) den som med den försäkrades samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen, och b) den försäkrades make, sambo och annan familjemedlem, när den försäkrade egendomen utgör gemensam bostad eller bohag i en sådan bostad. 2. Du lämnar din försäkrade produkt i en därför olämplig miljö t.ex. ovanpå ett balkongräcke. Dessa är exempel som hjälper dig att förstå vad som inte kommer att täckas, dessa är inte de enda orsakerna till att ett försäkringskrav avvisas. Andra kostnader eller förluster Denna försäkring täcker inte några som helst förluster eller kostnader förutom kostnaden för att reparera eller ersätta din försäkrade produkt. Försäkringen täcker bl.a. inte eventuellt återskapande eller överföring av information som lagras på den försäkrade produkten.

6 4b Stöld Undantag Mer än ett giltigt försäkringskrav Om du inte tar hand om din försäkrade produkt Detta försäkringsskydd är begränsat till ett giltigt försäkringskrav avseende stöld under försäkringens giltighetstid. Du måste ta hand om din försäkrade produkt annars kan vi inte godkänna ditt försäkringskrav. Det finns enkla saker du kan göra för att se till att du tar hand om din försäkrade produkt, såsom att låsa in den eller gömma den på en säker plats. Vid bedömningen av ditt försäkringskrav tar vi alltid hänsyn till situationen när stölden inträffade. Nedan finns exempel på när vi inte täcker stöld: Du lämnar din försäkrade produkt utan tillsyn så att man kan se den i din bil eller på en restaurang Ersättning av programvara Stöld av konsumtionsprodukter eller tillbehör Förlust Andra kostnader eller förluster Denna försäkring täcker inte kostnaden för att ersätta programvara. Dock gäller att den aktuella versionen (vid tillfället för försäkringskravet) av större applikations- och driftsprogramvara som du ursprungligen köpt från Dell kommer att laddas på eller tillhandahållas med produkt som ersätts enligt denna stöldförsäkring utan kostnad för dig. Denna försäkring täcker endast stöld av den försäkrade produkten och kommer inte att utge ersättning för tillbehör eller konsumtionsdelar som stjäls tillsammans med den försäkrade produkten, Denna försäkring erbjuder inget försäkringsskydd då den försäkrade produkten har förlorats eller förlagts. Denna försäkring täcker inte några som helst förluster eller kostnader förutom kostnaden för att ersätta din försäkrade produkt.

7 5. PROCESS FÖR FÖRSÄKRINGSKRAV VID OAVSIKTLIGA SKADOR Om du behöver lämna in ett försäkringskrav ska du följa dessa enkla steg: - Behåll den försäkrade produkten eftersom den kanske måste inspekteras av en Dell-reparatör innan vi kan godkänna ditt försäkringskrav. - Skriv ner din försäkrade produkts servicenummer. Detta hittar du på baksidan eller undersidan av din försäkrade produkt, på din Dell-faktura och på framsidan av din villkorsbilaga. Steg Steg ett Ring avdelningen som hanterar skaderegleringar för skydd mot oavsiktliga skador (+46 (0) ). Om du har svårigheter med telefonnumret, gå till för de mest aktuella, tillgängliga telefonnumren eller skicka e-post till kundtjänst på Supporttjänsten är stängd under allmänna helgdagar i det land där tjänsten tillhandahålls. Steg två Du blir ombedd att uppge den försäkrade produktens servicenummer. När din försäkring har verifierats blir du ombedd att svara på ett antal frågor för att utvärdera orsaken till och omfattningen av skadan på den försäkrade produkten. Dessa diagnostik- och felsökningssteg kan kräva mer än ett eller ett längre samtal, och du kan bli ombedd att komma åt insidan av din försäkrade produkt när det är säkert att göra så. Steg tre Efter godkännande av ditt försäkringskrav kommer Dell å LGI:s vägnar att antingen tillse att en ersättningsdel skickas till dig för installation på den försäkrade produkten eller informera dig om hur du ska göra för att returnera produkten till reparationscentret. Du måste returnera den försäkrade produkten i sin helhet eller delarna av den försäkrade produkten enligt instruktioner från Dell.

8 6. PROCESS FÖR FÖRSÄKRINGSKRAV AVSEENDE STÖLDSKYDD - Innan du kontaktar oss ska du rapportera incidenten till polisen eller relevanta lokala myndigheter så snart som möjligt efter händelsen och erhålla ett diarienummer/anmälningsnummer. - Vid rapportering av stölden till polis eller lokal myndighet måste du ange: - Detaljer om den stulna försäkrade produkten, inklusive märke, modell och servicenummer som du hittar på baksidan eller undersidan av din försäkrade produkt, på din Dell-faktura och på framsidan av villkorsbilagan. - Detaljerade omständigheter kring stölden - Underätta oss om du inte kan få ett diarienummer/anmälningsnummer. Steg Steg ett Du ska rapportera försäkringskravet så snart du kan och inom 28 dagar. Om du inte rapporterar ditt försäkringskrav inom denna tidsperiod kommer vi ändå att utreda ditt försäkringskrav, men det kan göra det svårare att utreda, avhjälpa och reglera försäkringskravet. Du kan nå vår onlinetjänst för försäkringskrav på: När du skickar in ditt försäkringskrav online garanterar det att ditt försäkringskrav bearbetas på kortast möjliga tid. Du måste ange den försäkrade produktens servicenummer/försäkringsbevisnummer enligt vad som anges i villkorsbilagan, och fylla i och skicka onlineformuläret för försäkringskravet. Det finns fullständig information online om hur du skickar in försäkringskrav. Du kan också ringa avdelningen för försäkringskrav angående stöldskydd: +46 (0) Det finns en fullständig kontaktlista för försäkringskrav angående stöldskydd på Steg två Om du ringer kommer en skadereglerare att begära viss information för att verifiera ditt inköp av stöldskyddsförsäkring, och du kommer att informeras om hur du skickar in ditt försäkringskrav och/eller skickar ett formulär om försäkringskrav för ifyllande. I syfte att garantera att ditt försäkringskrav behandlas på kortast möjliga tid är det tillrådligt att du returnerar all dokumentation t.ex. kopia av inskannad polisrapport via e-post. Steg tre Om ditt försäkringskrav godkänns kommer vi att skicka detaljer till dig om hur du kontaktar Dell å LGI:s vägnar för att tillse att ersättningsprodukten skickas till dig.

9 7. FÖRSÄKRINGSVILLKOR - Du kan registrera en adressändring eller lägga in en begäran om överlåtelse av denna försäkring genom att kontakta Dell. - I händelse av ett försäkringskrav kan all information som du lämnar till oss införas i ett försäkringskravsregister genom vilket försäkringsbolag delar information för att förhindra bedrägliga försäkringskrav. En lista över deltagare samt namn och adress för registerhållaren finns tillgänglig genom oss. - Om ditt försäkringskrav avvisas och du inte är nöjd med beslutet, följ den reklamationsprocess som beskrivs i Avsnitt 8. - Detta försäkringsskydd är inte en garanti. Den produkt som du köper från Dell kommer dessutom med en begränsad garanti från Dell eller tredjepartstillverkare av produkter som distribueras av Dell. Läs igenom Dells uttalanden om begränsad garanti om dina rättigheter och ersättning enligt denna begränsade garanti. 8. POLICY FÖR UPPSÄGNING OCH ÅTERBETALNING Dina uppsägningsrättigheter Om du är konsument: Om du av någon anledning inte är nöjd med försäkringsskyddet eller anser att det inte uppfyller dina krav kan du säga upp det genom att informera Dell inom 14 dagar från det datum då du mottog denna försäkring och få full återbetalning. Om du har lämnat in ett försäkringskrav inom de första 14 dagarna kommer du att vara berättigad till återbetalning av den premie som betalats minus eventuella kostnader för tillhandahållna tjänster. Du kan säga upp försäkringen när som helst efter sådan 14-dagarsperiod, (under förutsättning att du inte har lämnat in ett försäkringskrav inom försäkringens giltighetstid), och får då en proportionell återbetalning av den försäkringspremie som betalats för fullständiga ej utgångna återstående månader med försäkringsskydd. Om uppsägning inte sker förlängs avtalet med 12 månader åt gången på de villkor som gällt under föregående tid fram till slutdatum (enligt vad som anges i villkorsbilagan). Uppsägning av detta försäkringsskydd kommer inte att påverka de andra delarna av din underliggande hårdvarugaranti, grundläggande hårdvaruservice eller Dell ProSupport-tjänster som kommer att löpa hela den avtalade giltighetstiden. Om du har köpt denna försäkring åt kommersiell verksamhet, eller å en kommersiell verksamhets vägnar, kan du säga upp denna försäkring när som helst men ingen återbetalning av premie kommer att ske. Om du vill säga upp ditt försäkringsskydd enligt detta försäkringsbevis, kontakta Dell: Per telefon: +46 (0) Via e-post:

10 9. LAGEN Såvida inget specifikt överenskommits som anger annat före försäkringens påbörjande, ska denna försäkring vara underkastad svensk lag. EEA-land (Europeiska miljöbyrån) avseende denna försäkring är Storbritannien. 10. FÖRFRÅGNINGAR OCH KLAGOMÅL Det är alltid vår målsättning att tillhandahålla service av hög kvalitet men det kan finnas tillfällen då du tycker att detta inte har uppnåtts. För klagomål eller förfrågningar som rör försäljning, administration eller skadereglering av oavsiktlig skada enligt denna försäkring, kontakta Dell, vars kontaktinformation finns på fakturan eller på den lokala Dell-hemsidan. För klagomål eller förfrågningar som gäller hanteringen av försäkringskrav angående stöld under denna försäkring eller som gäller villkoren i denna försäkring, kontakta TWG Services Limited via e-post på eller skriv till the Claims Manager of TWG Services Limited, The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire, GL17 0AF, Storbritannien. TWG Services Limited hanterar förfrågningar och klagomål åt London General Insurance Company Limited. Om ditt klagomål inte åtgärdats på ett tillfredsställande sätt kan du inom sex (6) månader från ett slutgiltigt beslut kontakta Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London, E14 9GE, Storbritannien eller per telefon (+44 (0) eller +44 (0) ) och klart och tydligt uppge klagomålets art och vem klagomålet ursprungligen skickades till. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Inget av ovanstående påverkar din eventuella klagorätt. 11. ORIKTIG UPPLYSNING När du ansöker om försäkring, eller lämnar in ett försäkringskrav, måste du eller någon som agerar å dina vägnar lägga ner skälig omsorg att besvara alla frågor ärligt och efter bästa förmåga. Underlåtenhet att göra så kan påverka din försäkrings giltighet eller betalningen av ditt försäkringskrav. 12. ERSÄTTNINGSPLAN London General Insurance Company Limited omfattas av FSCS (Financial Services Compensation Scheme). Du kan vara berättigad till ersättning från planen om vi inte uppfyller våra ansvarsskyldigheter. Allmänna försäkringsavtal täcks för 90 % av hela försäkringskravet utan någon övre gräns. För mer information om hur arrangemangen kring ersättningsplanen ser ut, kontakta FSCS på telefon (+44 (0) eller +44 (0) ), eller genom att skriva till Financial Services Compensation Scheme, 10 th Floor, Beaufort House, 15 Botolph Street, London, EC3A 7QU, Storbritannien.

11 13. STATUSREDOGÖRELSE Den här försäkringen är tecknad av London General Insurance Company Limited, ett privat aktiebolag som är registrerat i England, vars registrerade huvudkontor finns på adressen Integra House, Floor 2, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, Storbritannien. Registreringsnummer London General Insurance Company Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority, FRN Denna information finns på FCA:s hemsida på 14. DATASÄKERHET Försäkringsgivaren, Dell och andra företag inom Dell-koncernen, tillsammans med sina respektive agenter och underleverantörer, kan insamla, använda, inneha, överföra och på annat sätt bearbeta personuppgifter som gäller dig i syftet att administrera och utfärda din försäkring, hantera eventuella försäkringskrav, upptäcka och förhindra bedrägeri, följa juridiska krav, samt marknadsföring. Dina personuppgifter kan överföras till länder utanför EU för dessa syften. Observera att telefonsamtal kan spelas in för utbildnings- och övervakningssyften. Rimliga och lämpliga åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att dina personuppgifter förvaras säkert och används i enlighet med denna avtalsklausul. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som innehas om dig och att korrigera alla felaktigheter i dina uppgifter. Du kan ställa en sådan förfrågan genom att kontakta Dell på Om du vill begära personuppgifter som försäkringsgivaren innehar om dig, kontakta försäkringsgivaren direkt

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka.

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka. Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2012-04-01 Vi, Aviva Insurance Limited (Aviva), utfärdar denna försäkring i samarbete med Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Information om system och support

Information om system och support Information om system och support Konfigurera datorn Grundspecifikationer Få hjälp Försäljningsvillkor Begränsade garantier och returbestämmelser Licensavtal för programvara Säkerhetsinformation Miljöinformation

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 2015-03-02 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA RESKOSTNADER Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper

Läs mer

Allmänna villkor för "my paysafecard"

Allmänna villkor för my paysafecard Allmänna villkor för "my paysafecard" Version: 10/2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1. my paysafecard-konton ges ut och administreras av Prepaid Services Company Limited (i det följande kallat "PSC Ltd",

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING GRUPP- RABATT när fler än 10 personer tecknar försäkring 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA

Läs mer

Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se

Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se rentalcars.com har sitt kontor i St Georges House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, Storbritannien

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Elgigantens Trygghetsavtal Din räddning när oturen

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

RIM:s riktlinjer för integritet

RIM:s riktlinjer för integritet RIM:s riktlinjer för integritet Research In Motion Limited och dess dotterbolag och associerade företag ( RIM ) har ett engagemang i och sedan länge etablerade riktlinjer rörande bibehållandet av integritet

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Allmänna kundvillkor för Bankens mervärdesprogram Mer. ändring av villkor för de ingående tjänsterna hänvisas till de separata villkoren för dessa.

Allmänna kundvillkor för Bankens mervärdesprogram Mer. ändring av villkor för de ingående tjänsterna hänvisas till de separata villkoren för dessa. Mervärdesprogrammet Mer Dessa bestämmelser gäller från och med juni 2011 Mervärdesprogrammet Mer omfattar flera olika banktjänster, kort samt de tjänster som framgår av de allmänna kundvillkoren nedan.

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer