Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer"

Transkript

1 Service och försäkring Vi hjälper dig få koll om något händer

2 Vi hjälper dig! Det är bra att veta att Telenor självklart hjälper dig med service på din mobil, surfplatta, modem eller ett tillbehör som du har köpt hos oss. Oavsett vilken produkt det gäller har du först och främst garanti på den. Vi hjälper dig få koll på service och garanti Telenor Försäkring Garantin täcker inte allt, då kan vår försäkring ge en extra trygghet om något händer. Du som har köpt en mobil, surfplatta eller modem (beskrivs nedan som produkt) hos oss, kan teckna vår försäkring som täcker t ex stöld eller skada. Blir din produkt stulen ersätter försäkringen dig med en ny. Vid skada återställs produkten om möjligt genom reparation, annars byts den ut. Är du företagare debiteras du moms på skadeersättningsbeloppet. Momsen drar du naturligtvis av i din bokföring precis som vanligt. Från kan du teckna Telenors nya försäkring som blir knuten till ditt abonnemang. Försäkringen ersätter den produkt som du använder vid skadetillfället. Detta innebär att om du får en ny produkt av oss efter förlust eller skada fortsätter försäkringen gälla för den nya produkten utan att du behöver teckna ny försäkring. Detsamma gäller om du själv köper en ny produkt. Har du tecknat försäkring innan , så fortsätter den gälla med de tidigare villkoren, se telenor.se/forsakring. Garanti En garanti innebär enligt Konsumentverket att säljaren tar ansvar för att produkten fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Garanti och garantitid varierar mellan olika tillverkare. Information om vad som gäller för just din produkt finns i kartongen och/eller i användarmanualen. Normalt ger tillverkaren 24 månaders garanti på de produkter vi säljer. Undantaget är iphone, där Apple ger en garanti på 12 månader. Varför behöver jag en speciell försäkring? En enkel hemförsäkring gäller i regel inte för skador som kan drabba din produkt, utan du behöver teckna ett utökat allriskskydd så kallad drulletillägg. Gemensamt för de flesta hemförsäkringar med allriskskydd är en hög självrisk och att försäkringsbolagen tillämpar åldersavdrag, dvs att produkten minskar i värde över tid. Telenors försäkring gäller utan åldersavdrag, vi ersätter mot aktuellt pris på märke och typ av produkt som du har och har en självrisk på mellan 0 kr och 750 kr beroende på produktens modell. Garantin täcker inte fel som uppstår av vardagligt slitage eller av felaktig hantering. Den täcker heller inte skador som uppkommer av olyckshändelser eller modifiering av maskin- och/eller programvara. Efter garantitidens utgång måste du själv visa att du inte orsakat det fel du önskar reklamera. Tillverkarna kan ge garanti även på tillbehör och deras egna villkor gäller.

3 Försäkringen i korthet Försäkringen skyddar din produkt mot plötsliga och oförutsedda händelser. Den kan tecknas i någon av våra butiker och omfattar bl a: Stöld och förlust. Fuktskador. Tappskador. Otillåten användning upp till kr inom 24 timmar efter att stölden eller förlust ägt rum. Försäkringen tecknas för en första försäkringsperiod på 6 månader därefter månad för månad tills dess att du meddelar oss att du inte vill ha försäkringen kvar. Exempel på när försäkringen inte gäller Skada på eller förlust av tillbehör till din produkt, lagrad data i produkt eller lagrad data i SIM-kort. Skada som består i eller är en följd av slitage, förbrukning eller försummat underhåll och skötsel. Ex: glapp i kontaktytor som uppkommit på grund av långvarigt användande dvs naturligt slitage. Skada som uppkommer vid, eller beror på, bearbetning, reparation, underhåll eller installation. Skada som orsakas genom oaktsamhet. Aktsamhetskrav Produkten ska behandlas med aktsamhet för att i största möjliga mån förhindra skada eller stöld. Produkten ska ses som en stöldbegärlig egendom. För att erhålla full ersättning vid en skada måste aktsamhetskraven följas. Se säkerhetsföreskrifter på telenor.se/forsakring. Har aktsamhetskraven eller säkerhetsföreskrifterna inte uppfyllts kan ersättningen minska eller helt bortfalla. Försäkringen kostar: 29 kr i månaden för modem 79 kr i månaden för mobil eller surfplatta Försäkringsersättning Vid skada återställs produkten i första hand genom reparation och där det inte är möjligt sker ett utbyte. Vid utbyte av produkten ersätts denna med motsvarande värde som den har vid ersättningstillfället och så långt som möjligt med motsvarande märke och typ när du använder den med ditt försäkrade abonnemang. Om din produkt ersätts av en ny, så täcks den såklart också av din försäkring framöver. Ersättning i kontanter betalas inte ut. Håll koll på din produkt Viktigt! Produkten ska inte: Lämnas utan tillsyn på platser där obehöriga personer kan komma över produkten obehindrat t ex i ett omklädningsrum, på skolan eller i en klädgarderob (bevakad/obevakad). Lämnas i fordon. Denna försäkring förmedlas och administreras av Telenor Sverige AB och försäkrings bolag är AmTrust International Underwriters Ltd. Denna broschyr utgör inte de fullständiga villkoren. Vill du ta del av de fullständiga villkoren kan du läsa dem på telenor.se/forsakring

4 Om olyckan är framme Vart vänder jag mig? Viktigt innan du anmäler din skada eller förlust. Vad händer sen? När felet täcks av garantin När felet inte täcks av garantin Hur lång tid tar reparationen? Vart skickas min produkt? Har försäkring Gör din skadeanmälan snabbt och smidigt på: telenor.se/forsakring eller ring Telenors serviceverkstad på vardagar kl 10-16:30. 1) Har du drabbats av stöld eller förlust så är det viktigt att du gör en polisanmälan och att du har den tillgänglig så att du kan uppge diarienummer. Polisanmälan måste innehålla IMEI-nummer samt ett händelseförlopp och tidpunkt. 2) Ha ditt IMEI-nummer tillgängligt samt ditt kassakvitto. IMEI-numret får du genom att knappa in *#06# på din mobil eller så hittar du informationen på den låda produkten låg i vid köp alternativt bakom batteriet. Har du fått din iphone utbytt vid reparation, så har den ett nytt IMEI-nummer som du hittar på ditt service-utlämningskvitto. 3) För att ditt ärende ska kunna behandlas snabbt är det viktigt att du kan redogöra för vad som hänt. Vi behöver därför ha svar på följande frågor: När inträffade skadan? Var inträffade skadan? Hur uppstod skadan? - Butiken eller du själv skickar in din produkt (i en servicepåse som du beställer av oss) till vår serviceverkstad. - En av våra auktoriserade tekniker undersöker produkten och gör först en bedömning av om felet täcks av garantin eller inte. Bedömningen görs helt och hållet utifrån tillverkarens riktlinjer. Vår serviceverkstad utför reparationen eller byter ut din produkt omgående och vi skickar tillbaka din produkt. Om felet inte täcks av garantin och du har en försäkring gör du en skadeanmälan som vi granskar. Efter att vi godkänt ditt ärende repareras eller ersätts din produkt. Vi gör allt för att reparera din produkt så snabbt som möjligt och det tar ungefär 2 3 veckor tills du får tillbaka den. Ibland kan din service ta längre tid än beräknat. Det kan ske när vi behöver ta hjälp av en extern verkstad för att fullfölja reparationen, men även när vi behöver beställa in reservdelar till din produkt. Om reservdelar beställts in från våra leverantörer åtgärdas din service med förtur. Du blir även informerad av oss via sms och mail om detta skulle ske. Vi skickar tillbaka din produkt till den butik där du lämnade in den. Har du själv skickat in din produkt i en servicepåse, så skickar vi tillbaka den till närmaste postombud. Har inte försäkring Besök någon av våra butiker och lämna in din produkt eller kontakta Kundservice på 222 från din mobil eller från en annan telefon. För att vi ska kunna utföra servicen på din produkt behöver vi en så tydligt beskrivning av felet som möjligt när du kontaktar oss. - Butiken eller du själv skickar in din produkt (i en servicepåse som du beställer av oss) till vår serviceverkstad. - En av våra auktoriserade tekniker undersöker produkten och gör först en bedömning av om felet täcks av garantin eller inte. Bedömningen görs helt och hållet utifrån tillverkarens riktlinjer. Vår serviceverkstad utför reparationen eller byter ut din produkt omgående och vi skickar tillbaka din produkt. Du får ett sms med kostnadsförslag för reparationen från vår serviceverkstad. Du godkänner det via telenorservice.se. Vi behöver ditt godkännande på kostnadsförslaget inom 5 dagar. Så fort vi fått det sätter vi igång att reparera din produkt. Om du inte godkänner reparationskostnaden, skickar vi tillbaka produkten direkt. Annars skickar vi tillbaka den när reparationen är klar. Om du inte godkänt reparationskostnaden kan det ändå tillkomma en undersökningskostnad som framgår på inlämningskvittot. Vi gör allt för att reparera din produkt så snabbt som möjligt och det tar ungefär 2 3 veckor tills du får tillbaka den. Ibland kan din service ta längre tid än beräknat. Det kan ske när vi behöver ta hjälp av en extern verkstad för att fullfölja reparationen, men även när vi behöver beställa in reservdelar till din produkt. Om reservdelar beställts in från våra leverantörer åtgärdas din service med förtur. Du blir även informerad av oss via sms och mail om detta skulle ske. Vi skickar tillbaka din produkt till den butik där du lämnade in den. Har du själv skickat in din produkt i en servicepåse, så skickar vi tillbaka den till närmaste postombud. Hur vet jag att min produkt är klar? När din service är klar skickar vi ett sms och mail till dig om att du kan hämta ut din produkt. Tillsammans med den får du ett utlämningskvitto. Hantera det som en värdehandling vi lämnar tre månaders garanti på utförda reparationer. När din service är klar skickar vi ett sms och mail till dig om att du kan hämta ut din produkt. Tillsammans med den får du ett utlämningskvitto. Hantera det som en värdehandling vi lämnar tre månaders garanti på utförda reparationer.

5 Få koll på och följ ditt serviceärende på telenorservice.se Du kan själv följa ditt serviceärende på telenorservice.se. På ditt inlämningskvitto hittar du ditt servicenummer och det använder du som användarnamn. Lösenordet är ditt telefonnummer. Om du är företagskund och har serviceavtal använder du det användarnamn och lösenord som står i avtalet. Skador på mobilen Hur aktsam du än är om din mobil och dina tillbehör, så inträffar skador ändå ibland. Det handlar oftast om fuktskador eller tapp- och klämskador. Nedan listar vi några olika skador och vad du i möjligaste mån kan göra för att undvika dem. Tips för att undvika skador på din mobil: Använd skyddsfodral och displayskydd för att skydda din mobil mot fall, damm, repor, regn och svett. Låt inte din mobil ligga tillsammans med nycklar eller andra hårda, kantiga föremål som kan skada skärmen eller orsaka andra skador på mobilen. Även temperaturförändringar och luftfuktighet bör undvikas eftersom det kan skapa kondens i mobilen. Fuktskador på mobilen Tillverkningsgarantin omfattar inte skador i en mobil som uppkommit av väta så kallade fuktskador. Fukt kan skapa korrosion i mobilen som kan störa mobilens funktionalitet, och det i sin tur kan leda till att mobilen blir obrukbar. Fuktskador repareras inte eftersom mobilens funktionalitet och kvalitet inte kan säkerställas efter utförd service. Vanliga orsaker till fuktskador är: Användning av mobil när det regnar eller snöar mobilen utsätts för väta. Mobilen har förvarats nära kroppen i samband med motion mobilen utsätts för fukt i form av svett. Mobilen har varit utsatt för växelvis kyla och värme varvid kondens har uppstått. En mobil behöver inte ha blivit direkt utsatt för vatten för att en fuktskada ska uppstå

6 Skärmskador på mobil, trasigt skal, tapp- och klämskador Dagens mobiler är idag mer avancerade, har större skärmar och liknar i större utsträckning små datorer. Detta innebär att mobilerna innehåller mer funktionalitet och är också mer känsliga för exempelvis tapp- och klämskador än tidigare. Förekommande orsaker till skador kan vara: Hårda stötar mot bordskanter när mobilen legat i en ficka. Mobilen tappad på hårt underlag eller om den fått en tyngd på sig. Felaktig användning av rörliga delar som luckor och slide -funktion. En skärms ljusstyrka kan variera mellan tillverkare och modeller. Ibland kan det dock uppstå mörka och ljusa prickar på skärmen. Detta kallas för felaktiga bildpunkter. Om detta fel omfattas av garantin varierar också mellan tillverkarna. Läs mer i garantivillkoren du fick när du köpte mobilen. Trasiga tillbehör Alla tillverkare har egna villkor gällande garanti för tillbehör och de behöver inte vara densamma som för mobilen. Information om vad som gäller för just ditt tillbehör hittar du i användarmanualen, alternativt kan du kontakta tillverkaren direkt. För att ett tillbehör ska hålla så lång tid som möjligt rekommenderar vi att sätta i och ta ur dessa på rätt sätt enligt instruktionsboken. Det är naturligtvis viktigt att även hantera tillbehören varsamt, till exempel att inte slå knutar på kablarna. Skador på router och modem Precis som mobilen är även router och modem känsliga för yttre påverkan. För att säkerställa en längre livslängd rekommenderar vi dig att: Hantera modemet och routern varsamt. Tappas dessa i golvet kan skador på funktionaliteten uppstå. Inte låta modemet eller routern komma i kontakt med fuktiga miljöer eller damm. Vara försiktig när du sätter i modemet i datorn så att modemet är vänt åt rätt håll. Använd gärna den medföljande modemsladden för att undvika brytskador på kontakten. Endast använda den medföljande strömadaptern till din router. Skador på datorer En dator behöver hanteras lika varsamt som en mobil. Även denna är känslig för yttre påverkan, som i sin tur kan orsaka fel i datorn, som då behöver lämnas in till vår serviceverkstad. För att säkerställa en längre livslängd på din dator rekommenderar vi dig att: Använda skyddsfodral runt om datorn när den är avstängd eller inte används, för att undvika att den blir utsatt för väta, damm eller stötar. Undvika att använda datorn i sängen eller placera den på mjuka underlag då detta kan försvåra ventilationen i din produkt. Tips Hantera din handsfree, mobilladdare och datakabel på ett korrekt sätt. Vira inte sladden runt om mobilen eftersom uttagen då kan börja glappa. Hittade du inte det du sökte i broschyren? Surfa in på telenor.se/forsakring där du hittar mer information. Din serviceorder kan du alltid hålla koll på via telenorservice.se. Du kan också ta kontakt med vår serviceverkstad på telefonnummer som har öppet vardagar kl 10-16:30.

7 TA

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs

Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs Vad omfattar försäkringen? Försäkringen består av fyra delar. Här är en sammanfattning av de olika

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Fritidsbostadsförsäkring

Fritidsbostadsförsäkring Fritidsbostadsförsäkring 2 Fritidsbostadsförsäkring Men vad är det här, låset är ju uppbrutet. Lottie öppnar försiktigt dörren till familjens gula trätorp, dit hon åkt med sin man Stefan och deras dotter

Läs mer

Båtförsäkring För dig och din båt

Båtförsäkring För dig och din båt Sida 1/6 I Båtförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Sjöassistans: 0752-434 000 Fullständiga villkor:

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med MKB

Hemförsäkring i samarbete med MKB hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med MKB Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Läs mer

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation Hemförsäkring för medlemmar och grupper 2012 För- och efterköpsinformation Hem ljuva hem En hemtrevlig bostad med skön atmosfär är något som de flesta av oss vill ha. En varm plats för återhämtning, samvaro

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd Båt - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av de försäkringsvillkor, Båt 2007 och Allmänna

Läs mer