WaterFuse - Byggarbetsplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WaterFuse - Byggarbetsplats"

Transkript

1 WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1

2 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men effektivt skydd mot vattenskador uppkomna genom rörskador eller utrustningsskador. Manualen är uppdelad i två delar, en för användaren och en för VVS-installatören. Detta för att skapa en enkel och tydlig instruktion för användaren samtidigt som VVS-installatören får all den information han behöver.! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får endast utföras av VVS-installatör. Garantin omfattar inte reparationer av fel som orsakats av felaktiga anslutningar eller användning av apparaten. Återvinning Uttjänta produkter ska lämnas på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter, som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller inköpsstället. 2

3 Innehållsförteckning 1. Användarmanual Allmänt om produkten De olika delarna Dagligt handhavande 6 2. Installationsmanual Allmänt Montering 7 3. Specifikation 8 4. Garanti och ansvarsbegränsning 9 3

4 Användarmanual 1.1 Allmänt om produkten: WaterFuse - Byggarbetsplats minskar risken för vattenskador under byggprocessen genom att göra det enkelt att slå på och av vattnet på hela byggarbetsplatsen. Det sker med hjälp av en styrenhet och en motoriserad kulventil. Styrenheten kan styras på distans via SMS eller telefon men även via larm eller fastighetsstyrsystem. Det finns även på styrenheten en PÅ/AV knapp som lokalt kan stänga av vattnet och man kan även vrida kulventilen manuellt för att slå PÅ/AV vattnet. Kulventilen monteras på inkommande vatten till hela byggarbetsplatsen eller vilken vattenledning som ska styras. Ingående artiklar Styrenhet Motoriserad kulventil Den motoriserade kulventilen kan beställas från DN50 (2 ) till DN250 (10 ) 4

5 1.2 De olika delarna: Styrenheten: Styrenheten styr den motoriserade kulventilen direkt och får sina styrkommandon på olika sätt, via telefon och GSM, via larm- eller fastighetsstyrning eller manuellt. Med hjälp av ett intergrerat GSM modem kan styrenheten styras via SMS eller tonvals telefon. Styrenhetens telefonnummer står angett på enheten. Larm- eller fastighetsstyrning kopplas in direkt i styrenheten för överordnad styrning. Manuellt används den elektriska knappsats som sitter på styrenheten. Observera att senaste styrkommandot överstyr alla tidigare strykommando. Monteras på lämplig plats i närheten av den motoriserade kulventilen. Motoriserad kulventil: Motoriserad kulventil för PÅ- och AV-slag av vatten. Tiden för motorn att gå från fullt öppen till helt stängd tar 90 sekunder. (lika åt motsatt håll) Detta för att undvika tryckslag och klara av att stänga av vattnet under flöde. Kan även manövreras manuellt med ett mekaniskt handtag på enheten. Koppla ur sladden från styrenheten, bajonett fattning. På den orange styrmotorn sitter det en svart knapp som kan tryckas in varvid stegmotorn frisläpps och du kan nu vrida kulventilen med handtaget. Monteras på den vattenledning som ska kunna styras. 5

6 1.3 Dagligt handhavande: Styrenheten: För att slå på och av vattnet använd någon av metoderna SMS/Telefon, Larm-/ fastighetstyrning, manuellt eller mekaniskt. SMS/Telefon: Styrenhetens telefonnummer står angett på enheten och bör sparas på användarens telefon. SMS: För att slå på vattnet skicka följande SMS 0000#0*1#1*1# PÅ För att slå av vattnet skicka följande SMS 0000#1*1#0*1# AV Telefon: För att slå på vattnet ring (vänta på ton) och knappa sedan in följande 0000# (vänta på ton) 0*1# (vänta på ton) 1*1# (vänta på ton) och vattnet slås på. För att slå av vattnet ring (vänta på ton) och knappa sedan in följande 0000# (vänta på ton) 1*1# (vänta på ton) 0*1# (vänta på ton) och vattnet stängs av. Larm-/fastighetsstyrning: Styr systemet via larm- eller fastighetsstyrning enligt det systemets instruktion. Manuellt: Manuellt används den elektriska knappsats som sitter på styrenheten, 1 slår på vattnet och 0 stänger av vattnet. Mekaniskt: Manuellt manövrering med det mekaniska handtaget på kulventilen. Koppla ur sladden från styrenheten, bajonett fattning. På den orange styrmotorn sitter det en svart knapp som kan tryckas in varvid stegmotorn frisläpps och du kan vrida kulventilen med handtaget till önskar läge. Om handtaget i linje med röret är vattnet på och vid 90 grader vridet vatten av. 6

7 2 Installationsmanual 2.1 Allmänt: Läs igenom hela användarmanualen innan du läser installationsmanualen då inte all information som ges i användarmanualen upprepas i installationsmanualen. Produkten ska installeras av person som har den yrkeskunskap som krävs för att utföra installationen på ett korrekt sätt. Om inte installationen utförs av yrkeskunnig person kan eventuellt försäkringsbolagen hävda att försäkringen inte täcker den eventuella skada som uppstått samt att de erbjudande som försäkringsbolagen gett fastighetsägaren utgår. 2.2 Montering: Styrenheten: Monteras på lämplig plats i närheten av den motoriserade kulventilen med hänsyn tagen till goda GSM-mottagningsförhållande. Installera inte nära stora plåtskåp eller elcentraler då de kraftigt reducerar GSM signalen. Styrenhetens 230 vac kopplas mot vanligt vägguttag. Kabeln från den motoriserade kulventilen har en bajonett infästning mot styrenheten för enkel montage. Eventuellt inkoppling mot larm- eller fastighetssystem sker på plint 3 i styrenheten på pol 3 och 4. En slutning av signalen mellan dessa stänger vattnet och en brytning öppnar vattnet. GSM modemet använder ett betalkort som bör laddas om för att inte ta slut på saldo och därmed tappa funktion, bör göras minst 1 ggr per år. Motoriserad kulventil: Kulventilen monteras inkommande vatten till byggarbetsplatsen eller vilken vattenledning som ska styras. En kabel med bajonettfäste kopplas in i styrenheten. Kontrollera så att ingen läcka uppstår efter installation av kulventilen. 7

8 3 Specifikationer EL VVS 230 vac för styrenhet DN50 till DN250-koppling 24 vac för motoriserade kulventiler Motoriserad kulventil med manuell överstyrning 8

9 4 Garanti och ansvarsbegränsning Utöver konsumentköplagens villkor lämnas 1-års funktionsgaranti på produkten. Garantin innebär att produkten under normal användning och skötsel ska vara fri från defekter i utförande och funktion. Garantitiden räknas från inköpsdatum, som ska styrkas med kvitto från inköpsstället. Garantin förutsätter att produkten har installerats på ett ändamålsenligt sätt och enligt skriftliga anvisningar. VVS-installationen ska vara utförd av VVS-installatör. Om du har frågor eller problem med din produkt så vänder du dig i första hand till den återförsäljare som sålt eller installerat din utrustning. Innan du felanmäler/reklamerar din trasiga produkt ber vi dig att läsa igenom bruksanvisningen och om möjligt kontrollera att alla inställningar är korrekta. Garantin innebär att felaktiga delar eller komponenter ersätts med felfri dito. Kunden svarar för alla omkostnader, om inte konsumentköplagen är applicerbar. Det betyder att fraktkostnad, eventuella undersöknings och monteringskostnader ej ingår i det garantiåtagandet. Använd om möjligt originalemballage om produkten måste transporteras. Transportbolagen ersätter ej skador om produkten varit dåligt emballerad. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten utan skriftligt godkännande. Garantin omfattar inte fel som uppkommit genom olyckshändelse eller åverkan. Garantin omfattar inte försämring som har uppkommit efter köpet, om säljaren gör sannolikt att försämringen beror på försummad eller felaktig skötsel eller att apparaten använts till annat än vad den är avsedd för, att olämpliga åtgärder, obehöriga eller felaktiga ingrepp vidtagits eller att bruks- och monteringsanvisningar inte följts. Batterier räknas som förbrukningsmaterial och omfattas inte av garantin. Återförsäljaren ansvarar ej för förlust eller skada av något slag förorsakat av denna produkt. Ansvaret är, i alla händelser, strikt begränsat till ersättning av produkten. 9

10 10

11 11

12 Sandåsgatan Norrfjärden Tel, Prevecta AB Box 427 Hamnparken TRANÅS Tel: Fax: