10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1"

Transkript

1 10 års Garanti Sol fångare Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1

2 Garanti förutsättningar för Vakuum sol fångare 1.) General Den här garantin är utfärdad av Arsite AB, (Arsite) och gäller för våra solfångare som är inköpta av slutkund direkt från Arsite eller via en av våra auktoriserade återförsäljare. Garantin gäller för hela solfångaren i sin helhet och garantin gäller från den första köparen och fram till den sista ägaren för en tidsperiod av TIO (10) år. 2.) Installation förutsättningar Sol fångaren skall innan installation kontrolleras så att den ej är behäftad med hanterings eller fraktskador som kan påverka funktionen av densamma under garantitiden. Om så är fallet skall detta omgående och innan installation rapporteras till Arsite. Installationen av Arsite sol fångare skall ske av Arsite godkänd installatör. Installatören skall efter utförd installation utfärda installations protokoll. Påskrivet av kund och installatör. Protokollet skall i original inskickas till Arsite AB, kan även skickas som och då i formatet PDF.. 3.) Garanti av Manifold Arsite garanterer att manifoldern, avsedd för Heap pipe/ U-pipe, och dess koppar rör är fria från defekter som kan orsaka läckarge av värmebärare. Detta förutsätter dock att av Arsite rekommenderad värmebärare har används på ett korrekt sätt vad gäller tryck, flöde och frysgräns utifrån installations ort. Vidare att manifoldern har blivit korrekt installera samt att arsite taksystem för installation har hanvänts och att den har blivit provtryckt i enlighet med installations anvisningar. Under dessa förutsättningar så har manifoldern en garanti från det datum då installations protokoll underskrevs och under en tid av Tio (10) år. Om mot all förmodan ett fel skulle uppstå som är att hänföra till garanti anspråk så reparerar eller ersätter Arsite felaktiga produkter med exakt lika produkter så långt det är möjligt. Eftersom våra garantier sträcker sig över en lång tidsperiod kan vi dock inte lova att produkten är exakt lika i utförandet. I de fall det inte är möjligt ersätter vi med så likvärdig produkt som möjligt. Ny garanti på reparerad eller utbytt del kommer att gälla på lika förutsättningar som original delen med den inskränkningen att den följer ursprungligt garanti tid. Dvs när garantitiden i enlighet med installations protokoll utgår så utgår garantion på reparerad eller utbytt del. Vid garanti anspråk så skall kunden tillhanda hålla ett fotografi med datum som tydligt visar läckaget. En kopia på inköpskvitto samt kopia på installations protokoll. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 2

3 4.) Garanti av Vakuum rör Arsite garanterar att vakuumrören är fri från defekter som kan orsaka förlust av vakuum under en tidsperiod av TIO(10) år för från inköpstillfället. Denna garanti gäller ej krossat glas på vakuum rör som är sakad av transport eller felaktig hantering under montering eller underhållsarbete under gällande garantitid. Den kan förkomma gradvis minskning av vacuum under garantitiden vilket är helt normalt. Om mot all förmodan ett fel skulle uppstå som är att hänföra till garanti anspråk så reparerar eller ersätter Arsite felaktiga produkter med exakt lika produkter så långt det är möjligt. Eftersom våra garantier sträcker sig över en lång tidsperiod kan vi dock inte lova att produkten är exakt lika i utförandet. I de fall det inte är möjligt ersätter vi med så likvärdig produkt som möjligt. Ny garanti på reparerad eller utbytt del kommer att gälla på lika förutsättningar som original delen med den inskränkningen att den följer ursprungligt garanti tid. Dvs när garantitiden i enlighet med installations protokoll utgår så utgår garantion på reparerad eller utbytt del. Vid garanti anspråk så skall kunden tillhanda hålla ett fotografi med datum som tydligt visar att vakuum röret ej har blivit utsatt för yttre våld samt att den silverfärgade undre delen har blivit vit. En kopia på inköpskvitto samt kopia på installations protokoll. 5.) Garantion Heat Pipe Arsite garanterar at själva heap pipen är fri från defekter som kan påverka förlusten av värmeöverföring under en tidsperiod av totalt TIO (10) år från inköpstillfället. Den kan förkomma gradvis minskning av värmeöverföringen under garantitiden vilket är helt normalt. Om mot all förmodan ett fel skulle uppstå som är att hänföra till garanti anspråk så reparerar eller ersätter Arsite felaktiga produkter med exakt lika produkter så långt det är möjligt. Eftersom våra garantier sträcker sig över en lång tidsperiod kan vi dock inte lova att produkten är exakt lika i utförandet. I de fall det inte är möjligt ersätter vi med så likvärdig produkt som möjligt. Ny garanti på reparerad eller utbytt del kommer att gälla på lika förutsättningar som original delen med den inskränkningen att den följer ursprungligt garanti tid. Dvs när garantitiden i enlighet med installations protokoll utgår så utgår garantion på reparerad eller utbytt del. Vid garanti anspråk så skall kunden tillhanda hålla ett fotografi med datum som tydligt visar att heat pipen röret ej har blivit utsatt för yttre våld. En kopia på inköpskvitto samt kopia på installations protokoll Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 3

4 6.) Undantag från garanti. Garantin omfattar normalt bruk för produktens avsedda användningsområde. Exempel som garantin ej omfattar: krossat glas på vakuumrör (täcks ofta av hemförsäkring, se information nedan) produkt som inte sköts enligt service- och skötselanvisningar som tillexempel ej korrekt typ av värmebärare, levererat av arsite, felaktigt frysskydd etc produkt som inte är monterad och installerad enligt anvisningar, monteringsdetaljer av annat fabrikat än Arsite, till exempel, felaktiga monterings detaljer, underliggande struktur är feldimensionerad, felaktiga fästdon, spik, skruv etc. inre eller yttre påverkan som produkten inte är avsedd för till exempel, eld, storm, hagel eller annan påverkan som kan anses tillhöra gruppen act of God eller annan force Majeure. feldimensionerade anläggning. naturkatastrofer (täcks ofta av hemförsäkring, se information nedan) Produkten har varit isärtagen eller blivit reparerad av annan än Arsite eller av annan än av Arsite godkänd reparatör eller delar av produkten har blivit ersatt av ej originaldel. Att systemet har varit utsatt för solbelysning under en längre tid och att kokning av värmebäraren har uppkommit och detta har då påverkat eller skadat produkten. Att systemet har blivit utsatt för solbelysning under än längre tid, minst 10 dagar i följd, utan att systemet har varit vätskefyllt med korret värmebärare. Detta kan då påverka eller skada produkten. 7.) Övriga förutsättningar Fel utgör, enligt av Arsite godkänd besiktningsmans bedömning, som avvikelse från normal förslitning. Fel eller bristfällighet som uppkommit genom onormal yttre påverkan, såväl mekanisk som miljömässig, är ej att anse som garanti. Arsite ansvarar ej heller för fel om installations- och/eller skötselanvisningarna inte har följts.. Arsite ansvarar ej för så kallade indirekta skador, det vill säga skada på annan egendom än produkten, personskada eller förmögenhetsskada, såsom affärsförlust eller förlust på grund av driftsstopp eller dylikt. Skada av tredje person. Eller hyra/inköp av annan produkt som ersätter produktionen av värme som var tänkt från sol fångaren. Vid köp av denna produkt som privatperson har du enligt konsumentköplagen 3 års reklamationsrätt mot fabrikationsfel. Vi lämnar 2 års garanti på våra solfångare. Eventuellt material eller ny monteringssats/monteringsanordning vid utbyte av solfångare bekostas av kunden (täcks ofta av hemförsäkring, se information nedan). Kunden bekostar, demontering och montering av produkten. Vidare bekostar kunden transport av produkten till av Arsite anvisad reparationsplats. Önskar kunden att Arsite eller av Arsite anvisad reparatör skall utföra garantireparationen på plats hos kund så bekostar kunden bara rese och traktamentskostnader i övrigt gäller garantibestämmelserna i detta dokument. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 4

5 8.) Kundens ansvar Att förlöpande besiktning, skötsel och underhålla i enlighet med bruksanvisning har gjorts. I samband med upptäckt av fel ska slutkund utan dröjsmål kontakta Arsite/återförsäljare/installatör för att påtala felet. Återförsäljare/installatör ska i sin tur kontakta Arsite för att beskriva problemet. Reklamation till Arsite skall av återförsäljare/installatör göras omgående och skriftligen med dokumentation av det som misstänks vara felaktigt, enligt Arsite anvisningar. En kopia på inköpskvitto samt kopia på installations protokoll samt om det eventuellt finns besiktningsprotokoll ska bifogas skriftlig reklamation. Besiktning som utförs av återförsäljare eller representant från Arsite i samband med reklamation debiteras kunden om inga felaktigheter som omfattas av garantin finns. Hemförsäkring Arsite garanti är ett bra skydd, men hemförsäkringen kan i vissa fall omfatta sådant som vår garanti ej omfattar. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad din försäkring omfattar. Exempel där hemförsäkring ofta ger skydd: Arbetskostnader Monteringsanordningar Eventuella andra kostnader i samband med byte Naturkatastrofer Vid garanti/reklamationsanspråk krävs uppvisande av inköpskvitto samt att produkten är monterad och använd i enlighet med informationen som givits i bruks- och monteringsanvisningen. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 5

6 Denna del skall skickas till Arsite AB Box Ödeshög Sverige. Eller så kan du skicka detta via och då till Detta skall ske senast 10 dagar efter underskrift. Underskrifter för att erhålla tio (10) års garanti, ska skrivas under av slutkund och installatör Slutkund Namn: Adress: Postadress: Telefon: Återförsäljare/installatör Företag: Org.nr: Utförd av: Sol fångare Installationsdatum: Modell på solfångare samt antal: Här bekräftas att installationen är gjord enligt Arsite dokumentation, att anläggningen är slutbesiktigad och att slutkunden har fått nödvändig driftinformation. Underskrift av installatör: Godkännande av slutkund: Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 6

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Multifunktionstank Servicehandbok

Multifunktionstank Servicehandbok Multifunktionstank Servicehandbok V1.2 Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 08-522 168 50.

Läs mer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer Service och försäkring Vi hjälper dig få koll om något händer Vi hjälper dig! Det är bra att veta att Telenor självklart hjälper dig med service på din mobil, surfplatta, modem eller ett tillbehör som

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med trygghetsförsäkring en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring www.solidab.se i samarbete med snabb & enkel hjälp när min mobiltelefon krånglar 3 Reparation eller ersättningsmobil med motsvarande prestanda

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Samsung Service Guideline för butiker 2008

Samsung Service Guideline för butiker 2008 Samsung Service Guideline för butiker 2008 RMA RMA 1) Allmänt om din Samsung garanti 2) Samsung Support 3) Vad gör jag om en produkt går sönder 4) Produkter köpta utomlands 5) Producentansvar (WEEE) 6)

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Allmänna villkor Leaseonline AB

Allmänna villkor Leaseonline AB Allmänna villkor Leaseonline AB 1. Villkor - Avtal Om Underhållsservice OBS! Det åligger Leasetagaren att boka in och utföra service på Fordonet vid rätt tidpunkt enligt respektive biltillverkares servicerekommendationer.

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan).

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan). Resevillkor- Båtar 1.2 Betalning och bokning 1.2.1. Efter att bokning har inkommit till Adriatiska Resor är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig

Läs mer

OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech

OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech 08. TILLBEHÖR Art.nr 580638001/2 Dec 2004 161 501 24 Bild 9. Mjukstart Art.nr 912 782 Mjukstart Installations- och skötselanvisning CTC EcoBasic Värmepumpstyrning Inställning Rampstart: kl 11:00 Rampstopp:

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Elgigantens Trygghetsavtal Din räddning när oturen

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer