trygghetspaket siba utökad garanti och solid otursförsäkring i samarbete med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "trygghetspaket siba utökad garanti och solid otursförsäkring i samarbete med"

Transkript

1 trygghetspaket siba utökad garanti och solid otursförsäkring i samarbete med

2 förmånligt trygghetspaket När du köper en produkt hos oss kan du teckna ett förmånligt trygghetspaket. I paketet ingår två skydd, SIBAs utökade garanti samt Solid Försäkringars otursförsäkring. Branschbestämmelserna ger dig som konsument ett års garanti (butiksgaranti). Med trygghetspaketet får du ytterligare 1 alternativt 2 års garanti av SIBA. Du får även en otursförsäkring i 1 år som vi erbjuder i samarbete med försäkringsgivare Solid Försäkringar. År 1 År 2 År Garanti Butiksgaranti Utökad garanti Utökad garanti för vissa produkter Otursförsäkring Ingår med trygghetspaketet får du SIBAs utökade garanti 1 eller 2 års garanti som ersätter tillverkningsoch materialfel Solids otursförsäkring Ersättning för skada som uppstått genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse t ex tappskada, fukt/vatten, blixtnedslag /åska/överspänning Ersättning för plötsliga funktionsfel som inte omfattas av garanti eller reklamationsrätt Reparation eller ersättningsprodukt med motsvarande prestanda Dessutom Ett telefonnummer vid skada, Ingen självrisk Halva premien blir bonuspoäng när du betalar med ditt SIBA kort 10 % helkundsrabatt på övriga försäkringar hos försäkringsgivare Solid, t ex hem- och bilförsäkring,

3 halva premien blir bonuspoäng Om du tecknar trygghetspaketet hos oss och betalar med ditt SIBA kort får du halva premien som bonuspoäng. Intjänade bonuspoäng ger dig sedan upp till 10 % rabatt på ditt nästa köp på SIBA-kortet. Redan 0 dagar efter köpet kan du utnyttja rabatten. Dina intjänade bonuspoäng gäller ett helt år från respektive inköpstillfälle. 10 % helkundsrabatt Som kund hos försäkringsgivare Solid Försäkringar blir du uppgraderad till helkund och får 10 % rabatt på övriga försäkringar som t ex hem- bil- rese- eller olycksfallsförsäkringar. Gå in på och läs mer. 10% helkundsrabatt

4 trygghetspaketets fördelar Vi repararerar/ byter ut din trasiga produkt Under första året får du genom försäkringen ersättning för plötsliga funktionsfel som inte omfattas av garanti eller reklamationsrätt. Du får även ersättning om produkten går sönder p g a av en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, t ex tapp- eller fuktskador. När butiksgarantin har löpt ut efter ett år lämnar SIBA ytterligare 1 eller 2 års garanti för tillverknings- och materialfel på produkten. Antingen reparerar vi din skadade produkt eller, om den inte går att reparera, får du en ny ersättningsprodukt med motsvarande prestanda. Du har dessutom ingen självrisk! Snabb och enkel hjälp vid skada Om produkten slutar fungera, vänd dig till närmaste SIBA-butik. Du kan även ringa om något händer med din produkt så hjälper vi dig.

5 vilka skydd har jag utan trygghetspaketet? Faktaruta Branschbestämmelserna ger dig som konsument 1 års garanti, vilket är en utökad rätt gentemot Konsumentköplagen. För ursprungliga fel har du reklamationsrätt i år från inköpet. Bevisbördan vid reklamation för att felet ska ha funnits i produkten redan vid köpet övergår till konsument efter garantitiden. Kontrollera hur lång garanti som medföljer din produkt. Hemförsäkringen kan ha olika villkor för nedskrivning och självrisk. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall. På trygghetspaketet har du alltid öppet köp i 0 dagar. Faktarutan är framtagen i samarbete med Elektronikbranschen. Utökad Oturs- Butiks- Reklamations- Hemgaranti* försäkring garanti rätt försäkring Funktionsfel år 1 Funktionsfel år 2 Funktionsfel år Tappskador år 1 Fukt/ vatten år 1 Blixtnedslag /åska/ överspänning år 1 Täcker Täcker inte Täcker i vissa fall * Omfattar tillverknings- och materialfel.

6 när oturen varit framme Ring så hjälper vi dig Om din produkt går sönder är hjälpen alltid nära till hands. Du ringer bara Solids kundservice på telefon Du kan naturligtvis även vända dig till din SIBA-butik. Vilken ersättning får jag med Trygghetspaketet? SIBAs utökade garanti Antingen reparerar vi din trasiga produkt eller så får du en helt ny ersättningsprodukt. I vissa fall kan du ha rätt till prisavdrag eller att häva köpet, läs mer om detta i garantivillkoret. Solids otursförsäkring Om din produkt inte går att reparera ersätter vi dig med en helt ny produkt. Om du inte kan få en likadan som du köpte från början ser vi till att du får en produkt med motsvarande prestanda. Du ska ju kunna använda den på samma sätt som den gamla. Du kan få en produkt som maximalt kostar upp till ursprungligt inköpspris. Med ursprungligt inköpspris menas ordinarie inköpspris fritt från eventuellt reapris eller fyndpris. Om jag blir ersatt med en ny produkt Om din skadade produkt ersätts med en ny fortsätter försäkringen och den utökade garantin att gälla för ersättningsprodukten.

7 trygghetspaketet täcker mycket men inte allt SIBAs utökade garanti Den utökade garantin omfattar inte förbrukningsartiklar t ex batterier eller normalt underhåll av produkten, förslitningsskador, programvara, drivrutiner och övrig mjukvara. Inte heller omfattas fel som visar sig inom 12 månader från leveransdatum d v s under butiksgarantitiden, eller i efterhand monterade komponenter, lagrad information och skönhetsfel. Solids otursförsäkring Du måste vara aktsam om din produkt. Detta innebär att den försäkrade produkten skall hanteras så att skada undviks. Exempelvis får produkten inte användas i en miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Medföljande bruks-/installationsanvisningar eller liknande skall följas. Om aktsamhetskravet ej uppfyllts kan detta medföra minskad eller utebliven ersättning. Otursförsäkringen täcker inte förlust eller stöld. Följdskador d v s skador orsakade av din produkt eller mindre skador som inte påverkar användbarheten ersätts inte. Skador på i efterhand installerade komponenter i din produkt eller skador p g a bristfällig eller felaktig installation/montering ersätts inte. Inte heller bildpunkter som slocknat och som ligger utanför leverantörens riktlinjer, förbrukningsartiklar (t ex batterier, lampor, etc.) eller skador som beror på s.k. datavirus eller mjukvarurelaterade fel. Skador på lagrad information på internminne, minneskort eller liknande ersätts inte. Kostnad för service, översyn och/eller rengöring av produkten om inte denna betingas av en ersättningsbar skada ersätts inte.

8 viktiga frågor Jag vill fundera på saken, hur länge har jag öppet köp? Ibland vill man fundera över sitt köp i lugn och ro. Det gäller naturligtvis även när du tecknar trygghetspaketet. Du har öppet köp av trygghetspaketet i 0 dagar. Vad händer med trygghetspaketet om jag säljer eller ger bort min produkt? Om du säljer eller ger bort din produkt gäller trygghetspaketet för den nya ägaren eller för annan som senare gjort ett lagligt förvärv. Kom ihåg att meddela Solid om överlåtelsen.

9 försäkringsgivare solid försäkringar SIBA förmedlar otursförsäkringen i trygghetspaketet. Solid Försäkringar är försäkringsgivare och sköter administration och skadereglering av otursförsäkringen och SIBAs utökade garanti. Solids ambition är att alla försäkringar ska vara så enkla och begripliga så att du som kund alltid förstår vad du köper och vilka händelser du är försäkrad mot. Solid Försäkringar har varit verksamt sedan 199 och blev årets skadeförsäkringsbolag Huvudkontoret ligger i Helsingborg och Solid har idag ca miljoner kunder i Sverige. Solid är marknadsledande inom produktförsäkringar och en av de marknadsledande aktörerna inom rese- och vägassistansförsäkringar. Solid säljer även bil-, hem- och inkomstförsäkringar. Vår ambition är att alla vi på Solid, genom okrångliga försäkringar, okrångligt bemötande, okrånglig service och skadereglering, ska göra dig så nöjd att du ser på Solid som det okrångliga försäkringsbolaget.

10 Fullständiga villkor SGU01 1. Allmänt Villkoren för denna garanti gäller för konsument som tecknat en Siba Utökad Garanti som tillhandahållits av Siba. Siba Utökad Garanti erbjuds till konsument, och kan tecknas, i samband med köp av utvalda produkter. Garantin gäller inte för produkt som används i näringsverksamhet. Sibas Utökad Garanti utökar den 1 års garanti som Siba lämnar separat vid köp av hemelektroniska apparater med ytterligare 1 eller 2 års garanti på nedan angivna villkor. Av garantibeviset framgår hur många års utökad garanti som lämnas för aktuell produkt. Garantin kan endast tecknas av konsument som samtidigt tecknar Solids Trygghetsförsäkring. Garantin tecknas per produkt och gäller för den produkt som anges på garantibeviset. Bestämmelserna i detta villkor anknyter till och kompletteras av Konsumentköplagen KKL (SFS 1990:92). KKL innehåller i allmänhet tvingande bestämmelser om konsumenters och säljares skyldigheter och rättigheter vid konsumentköp. Konsumentens lagliga rättigheter påverkas inte av denna Garanti. 2.Garantins omfattning Garantins löptid är 12 eller 24 månader och framgår av garantibeviset. Siba Utökad Garanti börjar löpa 12 månader efter leverans av produkten och upphör att gälla 24 månader efter leverans då 1 års utökad garanti lämnas. Vid 2 års utökad garanti upphör garantin att gälla 6 månader efter leverans. Genom Siba Utökad Garanti svarar Siba för material- och tillverkningsfel (nedan fel ) som visar sig tidigast 12 månader efter leverans av produkten och som reklamerats senast 24 månader efter leverans vid 1 års utökad garanti och som reklameras senast 6 månader efter leveransen i det fall 2 års utökad garanti lämnas. Garantin omfattar inte: 1. detaljer av förbrukningskaraktär. 2. normalt underhåll av produkten.. fel som visar sig inom 12 månader räknat från leveransdatum. 4. utbyte och reparation av delar på grund av normal förslitning. 5. programvaror och deras drivrutiner och all övrig mjukvara Garantin omfattar inte heller fel som uppkommit efter köpet om Siba gör sannolikt att: 1. fel beror på försummad eller felaktig skötsel, vanvård eller något liknande förhållande 2. produkten använts till annat än vad den är avsedd för, att olämpliga åtgärder, obehöriga eller felaktiga ingrepp vidtagits eller att bruksoch monteringsanvisningar inte följts.. fel beror på en olyckshändelse, annan yttre påverkan eller därmed jämförlig händelse eller att försämringen beror på felaktig montering, service eller på reparation som utförts av annan än Siba eller av Siba anvisad verkstad eller beror på att annat än originaldelar monterats.. Avhjälpande eller omleverans Vid fel som Siba ansvarar för lämnar Siba Utökad Garanti ersättning för reparation (avhjälpande) av produkten eller ersättning genom leverans av en ersättningsprodukt (omleverans) om detta kan ske utan oskälig kostnad för Siba. Vid bedömningen av om någon av påföljderna avhjälpande eller omleverans skulle medföra oskälig kostnad för Siba skall särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri och om den andra påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad för Siba och utan väsentlig olägenhet för köparen. Köparen skall medverka vid avhjälpande av fel genom att lämna in produkt till butik eller verkstad i enlighet med Sibas anvisningar samt avhämta produkten efter reparation. Vid eventuell reparation i bostaden eller annat utrymme skall produkten hållas tillgänglig på avtalad tid. 4. Prisavdrag eller hävning Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för köparen. 5. Skadestånd Köparen har rätt till ersättning enligt bestämmelserna i KKL för den skada köparen lider genom att varan är felaktig, om inte Siba visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför Sibas kontroll som Siba inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder Siba inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Skadestånd lämnas inte för förlust i näringsverksamhet. Köparen skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. 6. Följder av hävning och omleverans Om köpet hävs eller omleverans sker skall köparen lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad. Vid omleverans gäller Siba Utökad Garanti för ersättningsvaran på oförändrade villkor under resterande garantitid. 7. Anmälan av garantifall Fel skall anmälas till Siba varuhus i Sverige och konsumenten skall vid anmälan uppvisa garantibeviset. Köparen skall inom skälig tid efter att köparen upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet meddela Siba att produkten är felaktig, i annat fall får köparen inte åberopa att produkten är felaktig. Den yttersta reklamationsfristen för Siba 1 års Utökad Garanti är 24 månader efter leverans av produkten och för Siba 2 års Utökad Garanti 6 månader efter leverans. Om det visar sig att det inte är fel på produkten, eller om felet inte omfattas av Garantin, har Siba rätt till ersättning för de undersökningskostnader som uppstått till följd av reklamationen och Siba skall upplysa köparen om detta i förväg. 8. Garantin gäller för ny ägare Garantin följer produkten så länge den huvudsakligen används i Sverige och kan inom garantitiden tas i anspråk av varje privatperson som på ett lagligt sätt förvärvat varan. 9. När Garantin ska betalas Garantin betalas vid teckningstillfället.

11 Fullständiga villkor SIS Vem försäkringen kan tecknas av Försäkringen kan tecknas av dig, vid köp av produkt, som samtidigt tecknar en Utökad Garanti. 2. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare av produkten eller för annan som senare gör ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. Anmälan om ägarbyte görs till Solid.. Försäkringens omfattning Försäkringen täcker, med nedanstående undantag, funktionsfel på det i försäkringsbeviset angivna objektet i den mån dessa fel inte kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt Konsumentköplagen. Försäkringen omfattar dessutom skador till följd av plötslig och oförutsedd händelse orsakad av yttre påverkan. Med skada menas ej stöld eller förlust. Undantag Försäkringen lämnar inte ersättning för: Skador orsakade av försäkrad produkt (följdskador). Skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet. Skador på i försäkrat objekt i efterhand installerade komponenter. Skador till följd av bristfällig eller felaktig installation/montering. Skador som består i att bildpunkter slocknat i en utsträckning som ligger innanför leverantörens riktlinjer. Skador som beror på s.k. datavirus eller mjuk varurelaterade fel Förbrukningsartiklar (ex batterier, lampor filter, patroner, film etc.). Kostnad för service, översyn och/eller rengöring av produkten om inte denna betingas av en ersättningsbar skada. Lagrad information på hårddisk, intern minne, minneskort, band eller liknande. 4. Aktsamhetskrav Det försäkrade objektet skall handhas så att skada undvikes. Exempelvis får objektet inte användas i miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Medföljande bruks-/installationsanvisningar eller liknande skall följas. Om aktsamhetskravet ej uppfyllts kan detta medföra minskad eller utebliven ersättning. 5. Anmälan av skada Vid skada skall anmälan göras snarast möjligt. Anmälan görs till återförsäljaren där försäkrad produkt inköpts eller till Solid. 6. Ersättning Vid ersättningsbar skada ersätter Solid reparationskostnad upp till produktens återanskaffningsvärde vid skadetillfället, dock maximalt upp till ursprungligt inköpspris. Om reparation ej kan utförastill sådan kostnad kan i stället objekt med motsvarande prestanda lämnas som ersättning (s.k. totalskada), dock maximalt upp till ursprungligt inköpspris. Solid har rätt att avgöra om skadat objekt skall repareras eller ersättas med ett motsvarande objekt, samt att utse motsvarande objekt. Kontantersättning lämnas ej. För det fall ersättning lämnas med ersättningsobjekt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsobjektet och löper vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens slut. Utförs reparation på skadad produkt utan att skadan anmälts enligt ovan eller anlitas annan verkstad än den som Solid eller återförsäljaren anvisat kan eventuell ersättning reduceras eller helt utebli. Försäkringen ersätter endast transportkostnader som uppkommer om av Solid eller återförsäljaren anvisad verkstad måste skicka försäkrat objekt till generalagents verkstad eller annan verkstad anvisad av generalagenten. Försäkringen ersätter ej kostnad för hembesök. Ersättning lämnas inte för mervärdesskatt (moms) när försäkringstagaren är redovisningsskyldig för sådan. 7. Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. 8. Försäkringstiden Försäkringstiden är 12 månader och framgår av försäkringsbeviset. Vid försäkringstidens slut upphör försäkringen att gälla utan föregående uppsägning. 9. Allmänna bestämmelser Om försäkringstagaren eller någon annan som begär ersättning efter en skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning kan den ersättning som annars skulle ha utgått reduceras eller utebli. 10. Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han/ hon inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han/ hon fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har den ersättningsberättigande framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som angetts ovan har han/ hon alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol mot försäkringsgivaren sedan försäkringsgivaren tagit slutlig ställning till ersättningen. 11. Force Majeure Försäkringen gäller inte vid förlust eller skada som har samband med atomkärnreaktion eller krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten eller förstörelse genom myndighets ingripande. Försäkringen gäller inte heller vid skada eller förlust till följd av myndighets agerande. 12. Vid dubbelförsäkring Är det objekt som denna försäkring omfattar även försäkrat genom annan försäkring i vilken förbehåll vid dubbelförsäkring finns inskrivet, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Försäkringstagaren kan vända sig till vilket av försäkringsbolagen han vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan. 1. Försäkringsavtalslagen (FAL) För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (2005:104). 14. Personuppgiftslagen (PUL) Solid behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att Solid får registrera, samt tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot kunden, för att, informera kunden om erbjudanden samt i övrigt i marknadsföringssyfte. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst. Kunden äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder. Kunden ger Solid rätt att datainsamla och registrera personuppgifter. Kunden ger också Solid rätt att utnyttja denna information för direkt marknadsföring från Solid och Solid närstående företag, anslutna ombud samt andra seriösa företag inom ramen för gällande lagstiftning. Solid kan efter senare anmälan se till att direktmarknadsföring till kunden undviks. 15. Överklagan Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid skada. Om du inte är nöjd med vår skadereglering kan du begära att ditt ärende omprövas. Din begäran om omprövning kan skriftligen påtalas till försäkringsbolagets huvudkontor, adress enligt nedan. Möjligheten finns även att få ärendet prövat hos Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol. 16. Försäkringsgivare Solid Försäkringar, Box 22068, Helsingborg Kundtjänst: , E-post: Hemsida:

12 Kundservice: , mån - fre Solid Försäkringar har huvudkontor i Helsingborg. Kundservice: , mån - fre Försäkringsbutiken Solid finns på

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med trygghetsförsäkring en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring www.solidab.se i samarbete med snabb & enkel hjälp när min mobiltelefon krånglar 3 Reparation eller ersättningsmobil med motsvarande prestanda

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag Trygghet för din produkt Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot funktionsfel Efter garanti & reklamationsrätt upphört. 2. Skydd mot olyckshändelser Tappskador,

Läs mer

Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter.

Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter. Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter. 1 INNEHÅLL 1. EXTRA TRYGGHET MED HAPPY CARE PRODUKTFÖRSÄKRING 3 2. VARFÖR VÄLJA HAPPY CARE PRODUKTFÖRSÄKRING? 3 3. SNABB OCH PROFESSIONELL HJÄLP VID

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Elgigantens Trygghetsavtal Din räddning när oturen

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Skydd vid olyckshändelser Tappskador, vätskeskador,

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Skydd vid olyckshändelser Tappskador, vätskeskador,

Läs mer

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt Happy CARE Produktförsäkring Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Extra trygghet för dina produkt VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador,

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

trygghetsavtal skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Sammanfattande info Detta är en kortfattad översikt av försäkringen. För fullständiga villkor se sid. 9 Din ersättning

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL 1 VÅRT TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering

Läs mer

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL 1 VÅRT TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal Innehåll 02 Om försäkringsbolaget 03 Trygghetsavtalets omfattning i korthet 05 Hur du går tillväga för att anmäla en skada 07 Viktig information 09 Försäkringsvillkor 15 Om du inte

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2015-01-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Försäkringsgivare och tillsynsmyndighet...3 2. Vem försäkringen gäller för...3 3. Försäkringens omfattning...3

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal Innehåll 04 Trygghetsavtalets omfattning i korthet 06 Hur du går tillväga för att anmäla en skada 08 Viktig information 10 Försäkringsvillkor 15 Om du inte tycker som vi 16 Kontakta

Läs mer

Allt du behöver veta om din. Produktförsäkring

Allt du behöver veta om din. Produktförsäkring Allt du behöver veta om din Produktförsäkring INNEHÅLL PRAKTISK INFORMATION.......................... 3 MIN PRODUKT FUNGERAR INTE! VAD SKA JAG GÖRA?.... 4 DATAPRODUKTER................................

Läs mer

Trygghetsavtal. För dig som önskar total trygghet. Ett samarbete mellan Komplett.se och Vardia Försäkring

Trygghetsavtal. För dig som önskar total trygghet. Ett samarbete mellan Komplett.se och Vardia Försäkring Trygghetsavtal För dig som önskar total trygghet Ett samarbete mellan Komplett.se och Vardia Försäkring De viktigaste fördelarna med Trygghetsavtalet Täcker de flesta produktskador som orsakats av oförutsedda

Läs mer

Bosch Service Assistance. Bosch Car Service...världskänd kvalité, till alla bilar

Bosch Service Assistance. Bosch Car Service...världskänd kvalité, till alla bilar Bosch Service Assistance Bosch Car Service...världskänd kvalité, till alla bilar Extra trygghet på vägen med Bosch Service assistance! När bilen plötsligt går sönder så sker det sällan vid en bra tidpunkt.

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSSKYDD. BEGRÄNSNINGAR Avbeställningsskyddet gäller inte alltid, exempelvis om:

AVBESTÄLLNINGSSKYDD. BEGRÄNSNINGAR Avbeställningsskyddet gäller inte alltid, exempelvis om: AVBESTÄLLNINGSSKYDD Ersätter mer än ett vanligt avbeställningsskydd Du får ersättning för sjukdom, olycksfall, dödsfall, uppsägning från arbetet, väsentlig skada i hemmet, bokat evenemang blir inställt

Läs mer

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka.

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka. Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2012-04-01 Vi, Aviva Insurance Limited (Aviva), utfärdar denna försäkring i samarbete med Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer