TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med"

Transkript

1 TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med

2 FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt trygghetspaket. I paketet ingår för dig som privatperson två skydd, Solid Försäkringars otursförsäkring samt SIBAs utökade garanti (gäller inte mobiltelefoner). Handlar du som företagare ingår inte den utökade garantin i trygghetspaketet, utan enbart otursförsäkringen. MED TRYGGHETSPAKETET FÅR DU: Solids otursförsäkring Ersättning för skada som uppstått genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse t ex tappskada, fukt-/vattenskada eller skada orsakad av blixtnedslag/åska/överspänning Ersättning för plötsliga funktionsfel som inte omfattas av garanti eller reklamationsrätt Reparation av auktoriserad verkstad eller helt ny ersättningsprodukt med motsvarande prestanda SIBAs utökade garanti 1 eller 2 års extra garanti utöver den 1-åriga garanti SIBA lämnar vid köptillfället. Garantin ersätter tillverknings- och materialfel. Dessutom: Ett telefonnummer vid skada, Professionell hjälp vid skada genom SIBAs butiker och Solids kundservice Ingen självrisk för alla produkter utom mobiltelefoner (499 kr) Halva premien blir bonuspoäng när du betalar med ditt SIBA-kort (gäller inte företag) 30 dagars öppet köp (gäller inte företag) Ägarbyte möjligt (gäller inte företag) Funktionsfel år 1 Tapp- och krosskador år 1** Fukt- och vattenskador år 1** Blixtnedslags- och överspänningsskador år 1** Täcker Täcker inte Täcker i vissa fall Företag SIBA Trygghetspaket Företagsförsäkring Blixtnedslags- och överspänningsskador år 1 Fukt- och vattenskador år 1 Tapp- och krosskador år 1 Funktionsfel år 3* Funktionsfel år 2* Funktionsfel år 1 Privatperson SIBA Trygghetspaket SIBAs garanti år 1 Reklamationsrätt Hemförsäkring VILKET SKYDD HAR JAG MED ELLER UTAN TRYGGHETSPAKETET? OBS. SIBAs utökade garanti gäller inte vid mobiltelefoner eller om köpet görs av ett företag. * Beroende på produktkategori. Utökad garanti gäller ej mobiltelefoner. Ex. bärbara datorer och surfplattor funktionsfel år 2, TV och stationära datorer funktionsfel år 2 och 3. I butik eller på siba.se kan du se vad som gäller din produkt. ** Otursmomentet är i regel ett tillägg för företagsförsäkringar. Den höga självrisken (från c:a kr) på företagsförsäkringar gör att de mycket sällan blir aktuella att söka ersättning ifrån för skador på ex. mobiltelefoner, datorer och TV.

3 Ingen värdeminskning Med trygghetspaketet ersätts du vid totalskada alltid med en motsvarande produkt. Inget avdrag görs för ålder. Många hemförsäkringsbolag gör åldersavdrag redan efter sex månader. Snabb och enkel hjälp vid skada Om produkten slutar fungera, vänd dig till närmaste SIBA-butik. Du kan även ringa så hjälper Solid dig. TRYGGHETSPAKETETS FÖRDELAR FÖR FÖRETAGET Ersättning Under det första året med din produkt får du ersättning om produkten går sönder p g a en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, t ex tapp- eller fuktskador. Även plötsliga funktionsfel täcks av försäkringen. TRYGGHETSPAKETETS FÖRDELAR FÖR DIG SOM PRIVATPERSON Ersättning Under det första året med din produkt får du ersättning om produkten går sönder p g a en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, t ex tapp- eller fuktskador. Även plötsliga funktionsfel som inte omfattas av garanti- eller reklamationsrätt täcks av försäkringen. När SIBAs garanti har löpt ut efter 1 år lämnar SIBA 1 eller 2 års utökad garanti för tillverknings- och materialfel på produkten (gäller ej mobiltelefoner). Antingen reparerar vi din skadade produkt eller, om den inte går att reparera, får du en ny ersättningsprodukt med motsvarande prestanda. Låg självrisk För alla produkter utan mobiltelefoner är självrisken 0 kr. Mobiltelefoner har en självrisk på 499 kr. Jämför gärna med din hemförsäkring som, om den täcker, ofta har en självrisk på kr. Tänk på att i många hemförsäkringar krävs ett tillägg för otursskador. Antingen reparerar vi din skadade produkt eller, om den inte går att reparera, får du en ny ersättningsprodukt med motsvarande prestanda. Låg självrisk För alla produkter utom mobiltelefoner är självrisken 0 kr. Mobiltelefoner har en självrisk på 499 kr. Tänk på att företagsförsäkringar har självrisker från c:a kr vilket oftast överstiger skadekostnaden för hemelektronikprodukter. Detta gör att ersättning helt kan utebli. Ingen värdeminskning Med trygghetspaketet ersätts du vid totalskada alltid med en motsvarande produkt. Inget avdrag görs för ålder. Snabb och enkel hjälp vid skada Om produkten slutar att fungera, vänd dig till närmaste SIBAbutik. Du kan även ringa så hjälper Solid dig.

4 SÅ GÖR DU VID SKADA: Produkten har fått en skada eller gått sönder. SIBAs utökade garanti Antingen reparerar vi din trasiga produkt eller så får du en ny ersättningsprodukt. I vissa fall kan du ha rätt till prisavdrag eller att häva köpet, läs mer om detta i garantivillkoret. SIBAs utökade garanti gäller ej trygghetspaket sålda till företag eller om produkten är en mobiltelefon. Om din skadade produkt ersätts med en ny fortsätter försäkringen och den utökade garantin att gälla för ersättningsprodukten. Ursprunglig löptid för trygghetspaketet kvarstår. Besök din SIBA-butik eller ring Solid. Vid ersättningsbar skada görs en bedömning om produkten går att laga. Om inte får du en ny produkt med motsvarande prestanda. Du blir kontaktad av SIBA eller Solid för instruktioner var du kan hämta din lagade eller utbytta produkt. VILKEN ERSÄTTNING FÅR JAG MED TRYGGHETSPAKETET? Solids otursförsäkring Om din produkt inte går att reparera ersätter vi dig med en ny produkt. Om du inte kan få en likadan som du köpte från början ser vi till att du får en produkt med motsvarande prestanda. Du ska ju kunna använda den på samma sätt som den gamla. Du kan få en produkt som maximalt kostar upp till ursprungligt inköpspris. Med ursprungligt inköpspris menas ordinarie inköpspris fritt från eventuellt kampanj- eller fyndpris. TRYGGHETSPAKETET TÄCKER MYCKET MEN INTE ALLT Du måste vara aktsam om din produkt. Detta innebär att den försäkrade produkten ska hanteras så att skador undviks. Exempelvis får produkten inte användas i en miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Medföljande bruks- och installationsanvisningar eller liknande ska följas. Om aktsamhetskravet ej uppfyllts kan det medföra minskad eller utebliven ersättning. Otursförsäkringen täcker inte förlust eller stöld Följdskador d v s skador orsakade av din produkt ersätts inte. Detsamma gäller mindre skador som inte påverkar användbarheten. Skador på i efterhand installerade komponenter i din produkt eller skador p g a bristfällig eller felaktig installation eller montering ersätts inte. Andra exempel på saker som trygghetspaketet inte täcker är bildpunkter som slocknat och som ligger utanför leverantörens riktlinjer, förbrukningsartiklar (t ex batterier, lampor, etc.) eller skador som beror på datavirus eller mjukvarurelaterade fel. Skador på lagrad information på internminne, minneskort eller liknande ersätts inte. Kostnad för service eller rengöring av produkten om inte denna beror på en ersättningsbar skada ersätts heller inte. Fel som visar sig inom 12 månader från leveransdatum d v s under SIBAs garantitid ska i första hand ersättas av SIBAs garanti eller ev tillverkargaranti. Observera att den utökade garantin inte gäller vid köp av trygghetspaket om köpet görs av ett företag eller vid köp av mobiltelefon.

5 FAKTARUTA FÖR DIG SOM PRIVATPERSON Branschbestämmelserna ger dig som konsument 1 års garanti, vilket är en utökad rätt gentemot Konsumentköplagen. För ursprungliga fel har du reklamationsrätt i 3 år från inköpet. Bevisbördan vid reklamation för att felet ska ha funnits i produkten redan vid köpet övergår till konsument efter garantitiden. Kontrollera hur lång garanti som medföljer din produkt. Hemförsäkringen kan ha olika villkor för nedskrivning och självrisk. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall. På trygghetspaketet har du alltid öppet köp i 30 dagar. Faktarutan är framtagen i samarbete med Elektronikbranschen FÖRSÄKRINGSGIVARE SOLID FÖRSÄKRINGAR SIBA förmedlar otursförsäkringen i trygghetspaketet. Solid Försäkringar är försäkringsgivare och sköter administration och skadereglering av otursförsäkringen och SIBAs utökade garanti. Solids ambition är att alla försäkringar ska vara så enkla och begripliga så att du som kund alltid förstår vad du köper och vilka händelser du är försäkrad mot. Solid Försäkringar har varit verksamt sedan Huvudkontoret ligger i Helsingborg och Solid har idag ca 3 miljoner kunder i Sverige. Solid är marknadsledande inom produktförsäkringar och en av de marknadsledande aktörerna inom rese-, inkomstoch vägassistansförsäkringar. Vår ambition är att alla vi på Solid, genom okrångliga försäkringar, okrångligt bemötande, okrånglig service och skadereglering, ska göra dig så nöjd att du ser på Solid som det okrångliga försäkringsbolaget. VILLKOR FÖR SIBA UTÖKAD GARANTI SGU01 1. Allmänt Villkoren för denna garanti gäller för konsument som tecknat en SIBA Utökad Garanti som tillhandahållits av SIBA. SIBA Utökad Garanti erbjuds till konsument, och kan tecknas, i samband med köp av utvalda produkter. Garantin gäller inte för produkt som används i näringsverksamhet. SIBAs Utökad Garanti utökar den 1 års garanti som SIBA lämnar separat vid köp av hemelektroniska apparater med ytterligare 1 eller 2 års garanti på nedan angivna villkor. Av garantibeviset framgår hur många års utökad garanti som lämnas för aktuell produkt. Garantin kan endast tecknas av konsument som samtidigt tecknar Solids Trygghetsförsäkring. Garantin tecknas per produkt och gäller för den produkt som anges på garantibeviset. Bestämmelserna i detta villkor anknyter till och kompletteras av Konsumentköplagen KKL (SFS 1990:932). KKL innehåller i allmänhet tvingande bestämmelser om konsumenters och säljares skyldigheter och rättigheter vid konsumentköp. Konsumentens lagliga rättigheter påverkas inte av denna garanti. 2. Garantins omfattning Garantins löptid är 12 eller 24 månader och framgår av garantibeviset. SIBA Utökad Garanti börjar löpa 12 månader efter leverans av produkten och upphör att gälla 24 månader efter leverans då 1 års utökad garanti lämnas. Vid 2 års utökad garanti upphör garantin att gälla 36 månader efter leverans. Genom SIBA Utökad Garanti svarar SIBA för material- och tillverkningsfel (nedan fel ) som visar sig tidigast 12 månader efter leverans av produkten och som reklamerats senast 24 månader efter leverans vid 1 års utökad garanti och som reklameras senast 36 månader efter leveransen i det fall 2 års utökad garanti lämnas. Garantin omfattar inte: 1. Detaljer av förbrukningskaraktär 2. Normalt underhåll av produkten 3. Fel som visar sig inom 12 månader räknat från leveransdatum 4. Utbyte och reparation av delar på grund av normal förslitning 5. Programvaror och deras drivrutiner och all övrig mjukvara Garantin omfattar inte heller fel som uppkommit efter köpet om SIBA gör sannolikt att: 1. Fel beror på försummad eller felaktig skötsel, vanvård eller något liknande förhållande 2. Produkten använts till annat än vad den är avsedd för, att olämpliga åtgärder, obehöriga eller felaktiga ingrepp vidtagits eller att bruks- och monteringsanvisningar inte följts. 3. Fel beror på en olyckshändelse, annan yttre påverkan eller därmed jämförlig händelse eller att försämringen beror på felaktig montering, service eller på reparation som utförts av annan än SIBA eller av SIBA anvisad verkstad eller beror på att annat än originaldelar monterats. 3. Avhjälpande eller omleverans Vid fel som SIBA ansvarar för lämnar SIBA Utökad Garanti ersättning för reparation (avhjälpande) av produkten eller ersättning genom leverans av en ersättningsprodukt (omleverans) om detta kan ske utan oskälig kostnad för SIBA. Vid bedömningen av om någon av påföljderna avhjälpande eller omleverans skulle medföra oskälig kostnad för SIBA skall särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri och om den andra påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad för SIBA och utan väsentlig olägenhet för köparen. Köparen skall medverka vid avhjälpande av fel genom att lämna in produkt till butik eller verkstad i enlighet med SIBAs anvisningar samt avhämta produkten efter reparation. Vid eventuell reparation i bostaden eller annat utrymme skall produkten hållas tillgänglig på avtalad tid. 4. Prisavdrag eller hävning Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för köparen. 5. Skadestånd Köparen har rätt till ersättning enligt bestämmelserna i KKL för den skada köparen lider genom att varan är felaktig, om inte SIBA visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför SIBAs kontroll som SIBA inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder SIBA inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Skadestånd lämnas inte för förlust i näringsverksamhet. Köparen skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. 6. Följder av hävning och omleverans Om köpet hävs eller omleverans sker skall köparen lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad. Vid omleverans gäller SIBA Utökad Garanti för ersättningsvaran på oförändrade villkor under resterande garantitid. 7. Anmälan av garantifall. Fel skall anmälas till SIBA varuhus i Sverige och konsumenten skall vid anmälan uppvisa garantibeviset. Köparen skall inom skälig tid efter att köparen upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet meddela SIBA att produkten är felaktig, i annat fall får köparen inte åberopa att produkten är felaktig. Den yttersta reklamationsfristen för SIBA 1 års Utökad Garanti är 24 månader efter leverans av produkten och för SIBA 2 års Utökad Garanti 36 månader efter leverans. Om det visar sig att det inte är fel på produkten, eller om felet inte omfattas av garantin, har SIBA rätt till ersättning för de undersökningskostnader som uppstått till följd av reklamationen och Siba skall upplysa köparen om detta i förväg. 8. Garantin gäller för ny ägare Garantin följer produkten så länge den huvudsakligen används i Sverige och kan inom garantitiden tas i anspråk av varje privatperson som på ett lagligt sätt förvärvat varan. 9. När Garantin ska betalas Garantin betalas vid teckningstillfället.

6 FULLSTÄNDIGA VILLKOR SIS09 + SIS PRODUKTFÖRSÄKRING 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller till förmån för den försäkrade som står angiven på försäkringsbeviset. Försäkringen gäller endast för försäkringstagaren i dennes egenskap av privatperson eller, för företag, ursprunglig köpare och ägare av produkten. Försäkringen kan endast tecknas av folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Sverige. Privatperson (SIS09): Vid tecknandet av försäkringen medföljer en utökad garanti (dock inte för mobiltelefoner). Försäkringen gäller även för annan privatperson som senare gör ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. Anmälan om ägarbyte görs till Solid. Företag (SIS10): Försäkringen gäller för försäkringstagaren i egenskap av ursprunglig köpare och ägare av produkten. Försäkringen kan inte tecknas för produkt som skall användas i skolverksamhet. 2. Omfattning Försäkringen täcker, med nedanstående undantag, funktionsfel på det i försäkringsbeviset angivna produkten. Försäkringen omfattar dessutom skador till följd av plötslig och oförutsedd händelse orsakad av yttre påverkan. Med skada menas ej stöld eller förlust. 2.1 Undantag Försäkringen ersätter inte: fel som kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt lag skada orsakade av försäkrad produkt (följdskador) skada av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet skada till följd av handhavandefel, felaktig installation/montering, slitage eller försummat underhåll skada på i försäkrat produkt i efterhand installerade komponenter skada som uppstår då den försäkrade produkten lämnas in hos verkstad för bearbetning, reparation eller rengöring och Solid inte har anvisat den försäkrade dit skada som består i att bildpunkter slocknat i en utsträckning som ligger innanför leverantörens riktlinjer skada som beror på s.k. datavirus eller mjukvarurelaterade fel kostnad för service, översyn och/eller rengöring av produkten om inte denna betingas av en ersättningsbar skada förbrukningsartiklar (t.ex. batteri) lagrad information på hårddisk, intern minne, minneskort, band eller liknande skada på produkt som har utsatts för mjukvarumanipulerade program som inte tillhandahållits av produktens tillverkare t.ex. så kallad jailbreak. 3. Försäkringstid Försäkringstiden är tolv månader och framgår av försäkringsbeviset och gäller till och med försäkringstidens sista dag. Försäkringen upphör att gälla utan föregående uppsägning efter försäkringstiden. I den mån Solid kan erbjuda förlängning av försäkringen skickas ett sådant förlängningserbjudande till kunden i samband med försäkringens upphörande, dock med undantag för försäkring tecknad för mobiltelefoner. 4. Ersättning Vid ersättningsbar skada ersätter Solid reparationskostnad upp till produktens återanskaffningsvärde vid skadetillfället, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde (försäkringsvärdet framgår av försäkringsbeviset och kassakvittot). Om reparation inte kan utföras till sådan kostnad (s k totalskada) kan istället motsvarande produkt ur återförsäljarens sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde. Solid har rätt att avgöra om skadad produkt skall repareras eller ersättas med en motsvarande produkt, samt att utse motsvarande produkt. Försäkringen ersätter endast transportkostnader som uppkommer om av Solid eller återförsäljaren anvisad verkstad måste skicka försäkrad produkt till generalagents verkstad eller annan verkstad anvisad av generalagenten. Försäkringen ersätter inte kostnad för hembesök. Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med ersättningsobjekt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsobjektet och löper vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens slut. Utförs reparation på skadat objekt utan att skadan anmälts enligt detta villkor eller anlitas annan verkstad än den som Solid eller återförsäljaren anvisat kan eventuell ersättning reduceras eller helt utebli. Privatperson (SIS09): Solid övertar äganderätten till föremål som ersatts vid skada. Företag (SIS10): Ersättning lämnas inte för mervärdesskatt (moms) när försäkringstagaren är redovisningsskyldig för sådan. 5. Aktsamhetskrav Den försäkrade produkten ska handhas med normal aktsamhet och hållas under uppsikt. Vid bristande aktsamhet eller uppsikt kan ersättningen sättas ned eller helt utebli. Produkten skall förvaras och användas på ett säkert sätt och inte förvaras eller användas i miljö där det finns en uppenbar risk för skada, t.ex. i samband med bad. Medföljande bruks-/installationsanvisningar eller liknande skall följas. 6. Självrisk Självrisken för mobiltelefoner är 499 SEK. För övriga varugrupper gäller försäkringen utan självrisk. 7. Överlåtelse Försäkringstagaren får inte pantsätta eller överlåta försäkringen. 8. Skadeanmälan Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada sändas till återförsäljaren där försäkrad produkt inköpts eller till Solid. Vid anspråk på ersättning ska den försäkrade tillhandahålla Solid de handlingar Solid vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Den försäkrade ska också ge Solid fullmakt att inhämta uppgifter som Solid vid varje tid anser sig behöva inhämta. Till skadeanmälan ska det bifogas: garantibevis/försäkringsbevis andra handlingar som behövs för bedömningen av skadan För att inte ersättningen ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad skada göras så snart som möjligt. Finns det någon annan försäkring som gäller för samma skada, måste uppgift om denna finnas med i skadeanmälan. Skadeanmälan ska skickas till: Solid Försäkringar Box Helsingborg Kundtjänst: E-post: Hemsida: 9. Ångerrätt I enlighet med bestämmelserna i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har försäkringstagaren rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks. Dock omfattas inte en försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre av ångerrätt. Om du vill nyttja din ångerrätt meddela Solid eller dess representant inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks. Solid har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit giltig. 10. Preskription Solid ersätter inte skada som den försäkrade anmäler senare än tre år från det att den försäkrade fick kännedom om sin rätt att kräva ersättning, dock inte senare än tio år efter skadetillfället. Om en skadehändelse är anmäld i rätt tid har den försäkrade alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol sedan Solid tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan. 11. Force majeure Solid är inte ansvarig för skada som direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. 12. Dubbelförsäkring och återkrav Är den risk som denna försäkring omfattar även försäkrat genom annan försäkring kan den försäkrade vända sig till vilket av försäkringsbolagen han eller hon vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan. I samma utsträckning som ersättning utbetalats, övertar Solid rätten att återkräva utbetald ersättning av den som är ansvarig för skadan eller från annan försäkring. 13. Tillämplig lag För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Utöver försäkringsvillkoren gäller försäkringsavtalslagen (2005:104). 14. Personuppgiftslagen (PUL) Solid behandlar den försäkrades personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Den försäkrade medger att Solid får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot den försäkrade, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om den försäkrade kan komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid bli tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter. Solid kan även komma att registrera anmälda skador i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Den försäkrade har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s k reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst på telefon eller till Den försäkrade äger rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder. 15. Om vi inte skulle komma överens Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra. Skicka ett skriftligt klagomål till Solid som då tar upp ditt ärende; Solid Försäkringar Box 22068, Helsingborg Kan du inte godta vårt beslut har du dessutom möjlighet att få ärendet prövat externt genom följande institutioner: Konsumenternas Försäkringsbyrå Du kan få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Skriv då till: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm 16. Försäkringsgivare Kundtjänst: E-post: Hemsida: Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna reklamations-nämnden är ett statligt organ som prövar konsumentfrågor. Reklamationsnämnden prövar bland annat försäkringsärenden. Adressen till nämnden är: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm Solid Försäkringar Box Helsingborg Domstolsprövning En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol, i första hand tingsrätt. SE FÖR FULLSTÄNDIGA VILLKOR

7 SFB1502 Lägre priser bättre service Kundservice: siba.se Kundservice: solidab.se

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet från 10 000 kr upp till 30 000 kr OBS! Glöm inte bifoga en kopia på gilitig ID-handling Önskat belopp: Återbetalningstid WEBB 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Betalskydd medlemslån

Betalskydd medlemslån Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2011-01-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Konsument Januari 2010 Ring oss gärna på: 0770-110 220 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

Volvofinans låneskydd

Volvofinans låneskydd Volvofinans låneskydd försäkringsvillkor 2013 Villkor Låneskydd 2013 1 2 Villkor Låneskydd 2013 Låneskydd försäkringsvillkor 2012 innehållsförteckning 1. Gruppavtalet...5 2. Försäkringsvillkor...5 3. Försäkrade...5

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Villkor GSV 840:2 Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer