TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med"

Transkript

1 TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med

2 FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt trygghetspaket. I paketet ingår för dig som privatperson två skydd, Solid Försäkringars otursförsäkring samt SIBAs utökade garanti (gäller inte mobiltelefoner). Handlar du som företagare ingår inte den utökade garantin i trygghetspaketet, utan enbart otursförsäkringen. MED TRYGGHETSPAKETET FÅR DU: Solids otursförsäkring Ersättning för skada som uppstått genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse t ex tappskada, fukt-/vattenskada eller skada orsakad av blixtnedslag/åska/överspänning Ersättning för plötsliga funktionsfel som inte omfattas av garanti eller reklamationsrätt Reparation av auktoriserad verkstad eller helt ny ersättningsprodukt med motsvarande prestanda SIBAs utökade garanti 1 eller 2 års extra garanti utöver den 1-åriga garanti SIBA lämnar vid köptillfället. Garantin ersätter tillverknings- och materialfel. Dessutom: Ett telefonnummer vid skada, Professionell hjälp vid skada genom SIBAs butiker och Solids kundservice Ingen självrisk för alla produkter utom mobiltelefoner (499 kr) Halva premien blir bonuspoäng när du betalar med ditt SIBA-kort (gäller inte företag) 30 dagars öppet köp (gäller inte företag) Ägarbyte möjligt (gäller inte företag) Funktionsfel år 1 Tapp- och krosskador år 1** Fukt- och vattenskador år 1** Blixtnedslags- och överspänningsskador år 1** Täcker Täcker inte Täcker i vissa fall Företag SIBA Trygghetspaket Företagsförsäkring Blixtnedslags- och överspänningsskador år 1 Fukt- och vattenskador år 1 Tapp- och krosskador år 1 Funktionsfel år 3* Funktionsfel år 2* Funktionsfel år 1 Privatperson SIBA Trygghetspaket SIBAs garanti år 1 Reklamationsrätt Hemförsäkring VILKET SKYDD HAR JAG MED ELLER UTAN TRYGGHETSPAKETET? OBS. SIBAs utökade garanti gäller inte vid mobiltelefoner eller om köpet görs av ett företag. * Beroende på produktkategori. Utökad garanti gäller ej mobiltelefoner. Ex. bärbara datorer och surfplattor funktionsfel år 2, TV och stationära datorer funktionsfel år 2 och 3. I butik eller på siba.se kan du se vad som gäller din produkt. ** Otursmomentet är i regel ett tillägg för företagsförsäkringar. Den höga självrisken (från c:a kr) på företagsförsäkringar gör att de mycket sällan blir aktuella att söka ersättning ifrån för skador på ex. mobiltelefoner, datorer och TV.

3 Ingen värdeminskning Med trygghetspaketet ersätts du vid totalskada alltid med en motsvarande produkt. Inget avdrag görs för ålder. Många hemförsäkringsbolag gör åldersavdrag redan efter sex månader. Snabb och enkel hjälp vid skada Om produkten slutar fungera, vänd dig till närmaste SIBA-butik. Du kan även ringa så hjälper Solid dig. TRYGGHETSPAKETETS FÖRDELAR FÖR FÖRETAGET Ersättning Under det första året med din produkt får du ersättning om produkten går sönder p g a en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, t ex tapp- eller fuktskador. Även plötsliga funktionsfel täcks av försäkringen. TRYGGHETSPAKETETS FÖRDELAR FÖR DIG SOM PRIVATPERSON Ersättning Under det första året med din produkt får du ersättning om produkten går sönder p g a en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, t ex tapp- eller fuktskador. Även plötsliga funktionsfel som inte omfattas av garanti- eller reklamationsrätt täcks av försäkringen. När SIBAs garanti har löpt ut efter 1 år lämnar SIBA 1 eller 2 års utökad garanti för tillverknings- och materialfel på produkten (gäller ej mobiltelefoner). Antingen reparerar vi din skadade produkt eller, om den inte går att reparera, får du en ny ersättningsprodukt med motsvarande prestanda. Låg självrisk För alla produkter utan mobiltelefoner är självrisken 0 kr. Mobiltelefoner har en självrisk på 499 kr. Jämför gärna med din hemförsäkring som, om den täcker, ofta har en självrisk på kr. Tänk på att i många hemförsäkringar krävs ett tillägg för otursskador. Antingen reparerar vi din skadade produkt eller, om den inte går att reparera, får du en ny ersättningsprodukt med motsvarande prestanda. Låg självrisk För alla produkter utom mobiltelefoner är självrisken 0 kr. Mobiltelefoner har en självrisk på 499 kr. Tänk på att företagsförsäkringar har självrisker från c:a kr vilket oftast överstiger skadekostnaden för hemelektronikprodukter. Detta gör att ersättning helt kan utebli. Ingen värdeminskning Med trygghetspaketet ersätts du vid totalskada alltid med en motsvarande produkt. Inget avdrag görs för ålder. Snabb och enkel hjälp vid skada Om produkten slutar att fungera, vänd dig till närmaste SIBAbutik. Du kan även ringa så hjälper Solid dig.

4 SÅ GÖR DU VID SKADA: Produkten har fått en skada eller gått sönder. SIBAs utökade garanti Antingen reparerar vi din trasiga produkt eller så får du en ny ersättningsprodukt. I vissa fall kan du ha rätt till prisavdrag eller att häva köpet, läs mer om detta i garantivillkoret. SIBAs utökade garanti gäller ej trygghetspaket sålda till företag eller om produkten är en mobiltelefon. Om din skadade produkt ersätts med en ny fortsätter försäkringen och den utökade garantin att gälla för ersättningsprodukten. Ursprunglig löptid för trygghetspaketet kvarstår. Besök din SIBA-butik eller ring Solid. Vid ersättningsbar skada görs en bedömning om produkten går att laga. Om inte får du en ny produkt med motsvarande prestanda. Du blir kontaktad av SIBA eller Solid för instruktioner var du kan hämta din lagade eller utbytta produkt. VILKEN ERSÄTTNING FÅR JAG MED TRYGGHETSPAKETET? Solids otursförsäkring Om din produkt inte går att reparera ersätter vi dig med en ny produkt. Om du inte kan få en likadan som du köpte från början ser vi till att du får en produkt med motsvarande prestanda. Du ska ju kunna använda den på samma sätt som den gamla. Du kan få en produkt som maximalt kostar upp till ursprungligt inköpspris. Med ursprungligt inköpspris menas ordinarie inköpspris fritt från eventuellt kampanj- eller fyndpris. TRYGGHETSPAKETET TÄCKER MYCKET MEN INTE ALLT Du måste vara aktsam om din produkt. Detta innebär att den försäkrade produkten ska hanteras så att skador undviks. Exempelvis får produkten inte användas i en miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Medföljande bruks- och installationsanvisningar eller liknande ska följas. Om aktsamhetskravet ej uppfyllts kan det medföra minskad eller utebliven ersättning. Otursförsäkringen täcker inte förlust eller stöld Följdskador d v s skador orsakade av din produkt ersätts inte. Detsamma gäller mindre skador som inte påverkar användbarheten. Skador på i efterhand installerade komponenter i din produkt eller skador p g a bristfällig eller felaktig installation eller montering ersätts inte. Andra exempel på saker som trygghetspaketet inte täcker är bildpunkter som slocknat och som ligger utanför leverantörens riktlinjer, förbrukningsartiklar (t ex batterier, lampor, etc.) eller skador som beror på datavirus eller mjukvarurelaterade fel. Skador på lagrad information på internminne, minneskort eller liknande ersätts inte. Kostnad för service eller rengöring av produkten om inte denna beror på en ersättningsbar skada ersätts heller inte. Fel som visar sig inom 12 månader från leveransdatum d v s under SIBAs garantitid ska i första hand ersättas av SIBAs garanti eller ev tillverkargaranti. Observera att den utökade garantin inte gäller vid köp av trygghetspaket om köpet görs av ett företag eller vid köp av mobiltelefon.

5 FAKTARUTA FÖR DIG SOM PRIVATPERSON Branschbestämmelserna ger dig som konsument 1 års garanti, vilket är en utökad rätt gentemot Konsumentköplagen. För ursprungliga fel har du reklamationsrätt i 3 år från inköpet. Bevisbördan vid reklamation för att felet ska ha funnits i produkten redan vid köpet övergår till konsument efter garantitiden. Kontrollera hur lång garanti som medföljer din produkt. Hemförsäkringen kan ha olika villkor för nedskrivning och självrisk. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall. På trygghetspaketet har du alltid öppet köp i 30 dagar. Faktarutan är framtagen i samarbete med Elektronikbranschen FÖRSÄKRINGSGIVARE SOLID FÖRSÄKRINGAR SIBA förmedlar otursförsäkringen i trygghetspaketet. Solid Försäkringar är försäkringsgivare och sköter administration och skadereglering av otursförsäkringen och SIBAs utökade garanti. Solids ambition är att alla försäkringar ska vara så enkla och begripliga så att du som kund alltid förstår vad du köper och vilka händelser du är försäkrad mot. Solid Försäkringar har varit verksamt sedan Huvudkontoret ligger i Helsingborg och Solid har idag ca 3 miljoner kunder i Sverige. Solid är marknadsledande inom produktförsäkringar och en av de marknadsledande aktörerna inom rese-, inkomstoch vägassistansförsäkringar. Vår ambition är att alla vi på Solid, genom okrångliga försäkringar, okrångligt bemötande, okrånglig service och skadereglering, ska göra dig så nöjd att du ser på Solid som det okrångliga försäkringsbolaget. VILLKOR FÖR SIBA UTÖKAD GARANTI SGU01 1. Allmänt Villkoren för denna garanti gäller för konsument som tecknat en SIBA Utökad Garanti som tillhandahållits av SIBA. SIBA Utökad Garanti erbjuds till konsument, och kan tecknas, i samband med köp av utvalda produkter. Garantin gäller inte för produkt som används i näringsverksamhet. SIBAs Utökad Garanti utökar den 1 års garanti som SIBA lämnar separat vid köp av hemelektroniska apparater med ytterligare 1 eller 2 års garanti på nedan angivna villkor. Av garantibeviset framgår hur många års utökad garanti som lämnas för aktuell produkt. Garantin kan endast tecknas av konsument som samtidigt tecknar Solids Trygghetsförsäkring. Garantin tecknas per produkt och gäller för den produkt som anges på garantibeviset. Bestämmelserna i detta villkor anknyter till och kompletteras av Konsumentköplagen KKL (SFS 1990:932). KKL innehåller i allmänhet tvingande bestämmelser om konsumenters och säljares skyldigheter och rättigheter vid konsumentköp. Konsumentens lagliga rättigheter påverkas inte av denna garanti. 2. Garantins omfattning Garantins löptid är 12 eller 24 månader och framgår av garantibeviset. SIBA Utökad Garanti börjar löpa 12 månader efter leverans av produkten och upphör att gälla 24 månader efter leverans då 1 års utökad garanti lämnas. Vid 2 års utökad garanti upphör garantin att gälla 36 månader efter leverans. Genom SIBA Utökad Garanti svarar SIBA för material- och tillverkningsfel (nedan fel ) som visar sig tidigast 12 månader efter leverans av produkten och som reklamerats senast 24 månader efter leverans vid 1 års utökad garanti och som reklameras senast 36 månader efter leveransen i det fall 2 års utökad garanti lämnas. Garantin omfattar inte: 1. Detaljer av förbrukningskaraktär 2. Normalt underhåll av produkten 3. Fel som visar sig inom 12 månader räknat från leveransdatum 4. Utbyte och reparation av delar på grund av normal förslitning 5. Programvaror och deras drivrutiner och all övrig mjukvara Garantin omfattar inte heller fel som uppkommit efter köpet om SIBA gör sannolikt att: 1. Fel beror på försummad eller felaktig skötsel, vanvård eller något liknande förhållande 2. Produkten använts till annat än vad den är avsedd för, att olämpliga åtgärder, obehöriga eller felaktiga ingrepp vidtagits eller att bruks- och monteringsanvisningar inte följts. 3. Fel beror på en olyckshändelse, annan yttre påverkan eller därmed jämförlig händelse eller att försämringen beror på felaktig montering, service eller på reparation som utförts av annan än SIBA eller av SIBA anvisad verkstad eller beror på att annat än originaldelar monterats. 3. Avhjälpande eller omleverans Vid fel som SIBA ansvarar för lämnar SIBA Utökad Garanti ersättning för reparation (avhjälpande) av produkten eller ersättning genom leverans av en ersättningsprodukt (omleverans) om detta kan ske utan oskälig kostnad för SIBA. Vid bedömningen av om någon av påföljderna avhjälpande eller omleverans skulle medföra oskälig kostnad för SIBA skall särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri och om den andra påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad för SIBA och utan väsentlig olägenhet för köparen. Köparen skall medverka vid avhjälpande av fel genom att lämna in produkt till butik eller verkstad i enlighet med SIBAs anvisningar samt avhämta produkten efter reparation. Vid eventuell reparation i bostaden eller annat utrymme skall produkten hållas tillgänglig på avtalad tid. 4. Prisavdrag eller hävning Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för köparen. 5. Skadestånd Köparen har rätt till ersättning enligt bestämmelserna i KKL för den skada köparen lider genom att varan är felaktig, om inte SIBA visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför SIBAs kontroll som SIBA inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder SIBA inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Skadestånd lämnas inte för förlust i näringsverksamhet. Köparen skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. 6. Följder av hävning och omleverans Om köpet hävs eller omleverans sker skall köparen lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad. Vid omleverans gäller SIBA Utökad Garanti för ersättningsvaran på oförändrade villkor under resterande garantitid. 7. Anmälan av garantifall. Fel skall anmälas till SIBA varuhus i Sverige och konsumenten skall vid anmälan uppvisa garantibeviset. Köparen skall inom skälig tid efter att köparen upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet meddela SIBA att produkten är felaktig, i annat fall får köparen inte åberopa att produkten är felaktig. Den yttersta reklamationsfristen för SIBA 1 års Utökad Garanti är 24 månader efter leverans av produkten och för SIBA 2 års Utökad Garanti 36 månader efter leverans. Om det visar sig att det inte är fel på produkten, eller om felet inte omfattas av garantin, har SIBA rätt till ersättning för de undersökningskostnader som uppstått till följd av reklamationen och Siba skall upplysa köparen om detta i förväg. 8. Garantin gäller för ny ägare Garantin följer produkten så länge den huvudsakligen används i Sverige och kan inom garantitiden tas i anspråk av varje privatperson som på ett lagligt sätt förvärvat varan. 9. När Garantin ska betalas Garantin betalas vid teckningstillfället.

6 FULLSTÄNDIGA VILLKOR SIS09 + SIS PRODUKTFÖRSÄKRING 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller till förmån för den försäkrade som står angiven på försäkringsbeviset. Försäkringen gäller endast för försäkringstagaren i dennes egenskap av privatperson eller, för företag, ursprunglig köpare och ägare av produkten. Försäkringen kan endast tecknas av folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Sverige. Privatperson (SIS09): Vid tecknandet av försäkringen medföljer en utökad garanti (dock inte för mobiltelefoner). Försäkringen gäller även för annan privatperson som senare gör ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. Anmälan om ägarbyte görs till Solid. Företag (SIS10): Försäkringen gäller för försäkringstagaren i egenskap av ursprunglig köpare och ägare av produkten. Försäkringen kan inte tecknas för produkt som skall användas i skolverksamhet. 2. Omfattning Försäkringen täcker, med nedanstående undantag, funktionsfel på det i försäkringsbeviset angivna produkten. Försäkringen omfattar dessutom skador till följd av plötslig och oförutsedd händelse orsakad av yttre påverkan. Med skada menas ej stöld eller förlust. 2.1 Undantag Försäkringen ersätter inte: fel som kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt lag skada orsakade av försäkrad produkt (följdskador) skada av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet skada till följd av handhavandefel, felaktig installation/montering, slitage eller försummat underhåll skada på i försäkrat produkt i efterhand installerade komponenter skada som uppstår då den försäkrade produkten lämnas in hos verkstad för bearbetning, reparation eller rengöring och Solid inte har anvisat den försäkrade dit skada som består i att bildpunkter slocknat i en utsträckning som ligger innanför leverantörens riktlinjer skada som beror på s.k. datavirus eller mjukvarurelaterade fel kostnad för service, översyn och/eller rengöring av produkten om inte denna betingas av en ersättningsbar skada förbrukningsartiklar (t.ex. batteri) lagrad information på hårddisk, intern minne, minneskort, band eller liknande skada på produkt som har utsatts för mjukvarumanipulerade program som inte tillhandahållits av produktens tillverkare t.ex. så kallad jailbreak. 3. Försäkringstid Försäkringstiden är tolv månader och framgår av försäkringsbeviset och gäller till och med försäkringstidens sista dag. Försäkringen upphör att gälla utan föregående uppsägning efter försäkringstiden. I den mån Solid kan erbjuda förlängning av försäkringen skickas ett sådant förlängningserbjudande till kunden i samband med försäkringens upphörande, dock med undantag för försäkring tecknad för mobiltelefoner. 4. Ersättning Vid ersättningsbar skada ersätter Solid reparationskostnad upp till produktens återanskaffningsvärde vid skadetillfället, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde (försäkringsvärdet framgår av försäkringsbeviset och kassakvittot). Om reparation inte kan utföras till sådan kostnad (s k totalskada) kan istället motsvarande produkt ur återförsäljarens sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde. Solid har rätt att avgöra om skadad produkt skall repareras eller ersättas med en motsvarande produkt, samt att utse motsvarande produkt. Försäkringen ersätter endast transportkostnader som uppkommer om av Solid eller återförsäljaren anvisad verkstad måste skicka försäkrad produkt till generalagents verkstad eller annan verkstad anvisad av generalagenten. Försäkringen ersätter inte kostnad för hembesök. Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med ersättningsobjekt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsobjektet och löper vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens slut. Utförs reparation på skadat objekt utan att skadan anmälts enligt detta villkor eller anlitas annan verkstad än den som Solid eller återförsäljaren anvisat kan eventuell ersättning reduceras eller helt utebli. Privatperson (SIS09): Solid övertar äganderätten till föremål som ersatts vid skada. Företag (SIS10): Ersättning lämnas inte för mervärdesskatt (moms) när försäkringstagaren är redovisningsskyldig för sådan. 5. Aktsamhetskrav Den försäkrade produkten ska handhas med normal aktsamhet och hållas under uppsikt. Vid bristande aktsamhet eller uppsikt kan ersättningen sättas ned eller helt utebli. Produkten skall förvaras och användas på ett säkert sätt och inte förvaras eller användas i miljö där det finns en uppenbar risk för skada, t.ex. i samband med bad. Medföljande bruks-/installationsanvisningar eller liknande skall följas. 6. Självrisk Självrisken för mobiltelefoner är 499 SEK. För övriga varugrupper gäller försäkringen utan självrisk. 7. Överlåtelse Försäkringstagaren får inte pantsätta eller överlåta försäkringen. 8. Skadeanmälan Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada sändas till återförsäljaren där försäkrad produkt inköpts eller till Solid. Vid anspråk på ersättning ska den försäkrade tillhandahålla Solid de handlingar Solid vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Den försäkrade ska också ge Solid fullmakt att inhämta uppgifter som Solid vid varje tid anser sig behöva inhämta. Till skadeanmälan ska det bifogas: garantibevis/försäkringsbevis andra handlingar som behövs för bedömningen av skadan För att inte ersättningen ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad skada göras så snart som möjligt. Finns det någon annan försäkring som gäller för samma skada, måste uppgift om denna finnas med i skadeanmälan. Skadeanmälan ska skickas till: Solid Försäkringar Box Helsingborg Kundtjänst: E-post: Hemsida: 9. Ångerrätt I enlighet med bestämmelserna i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har försäkringstagaren rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks. Dock omfattas inte en försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre av ångerrätt. Om du vill nyttja din ångerrätt meddela Solid eller dess representant inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks. Solid har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit giltig. 10. Preskription Solid ersätter inte skada som den försäkrade anmäler senare än tre år från det att den försäkrade fick kännedom om sin rätt att kräva ersättning, dock inte senare än tio år efter skadetillfället. Om en skadehändelse är anmäld i rätt tid har den försäkrade alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol sedan Solid tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan. 11. Force majeure Solid är inte ansvarig för skada som direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. 12. Dubbelförsäkring och återkrav Är den risk som denna försäkring omfattar även försäkrat genom annan försäkring kan den försäkrade vända sig till vilket av försäkringsbolagen han eller hon vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan. I samma utsträckning som ersättning utbetalats, övertar Solid rätten att återkräva utbetald ersättning av den som är ansvarig för skadan eller från annan försäkring. 13. Tillämplig lag För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Utöver försäkringsvillkoren gäller försäkringsavtalslagen (2005:104). 14. Personuppgiftslagen (PUL) Solid behandlar den försäkrades personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Den försäkrade medger att Solid får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot den försäkrade, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om den försäkrade kan komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid bli tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter. Solid kan även komma att registrera anmälda skador i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Den försäkrade har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s k reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst på telefon eller till Den försäkrade äger rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder. 15. Om vi inte skulle komma överens Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra. Skicka ett skriftligt klagomål till Solid som då tar upp ditt ärende; Solid Försäkringar Box 22068, Helsingborg Kan du inte godta vårt beslut har du dessutom möjlighet att få ärendet prövat externt genom följande institutioner: Konsumenternas Försäkringsbyrå Du kan få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Skriv då till: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm 16. Försäkringsgivare Kundtjänst: E-post: Hemsida: Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna reklamations-nämnden är ett statligt organ som prövar konsumentfrågor. Reklamationsnämnden prövar bland annat försäkringsärenden. Adressen till nämnden är: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm Solid Försäkringar Box Helsingborg Domstolsprövning En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol, i första hand tingsrätt. SE FÖR FULLSTÄNDIGA VILLKOR

7 SFB1502 Lägre priser bättre service Kundservice: siba.se Kundservice: solidab.se

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med trygghetsförsäkring en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring www.solidab.se i samarbete med snabb & enkel hjälp när min mobiltelefon krånglar 3 Reparation eller ersättningsmobil med motsvarande prestanda

Läs mer

trygghetspaket siba utökad garanti och solid otursförsäkring i samarbete med

trygghetspaket siba utökad garanti och solid otursförsäkring i samarbete med trygghetspaket siba utökad garanti och solid otursförsäkring i samarbete med förmånligt trygghetspaket När du köper en produkt hos oss kan du teckna ett förmånligt trygghetspaket. I paketet ingår två skydd,

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. I samarbete med. Lägre priser bättre service

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. I samarbete med. Lägre priser bättre service TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET Här lämnas information som försäkringsföretag enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2015-01-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Försäkringsgivare och tillsynsmyndighet...3 2. Vem försäkringen gäller för...3 3. Försäkringens omfattning...3

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Extra trygghet? - Ingen självrisk. - Kostnadsfria reparationer - Inget åldersavdrag. Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? - Ingen självrisk. - Kostnadsfria reparationer - Inget åldersavdrag. Trygghetsförsäkring Extra trygghet? - Ingen självrisk - Kostnadsfria reparationer - Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag

Läs mer

Bosch Kundtjänst, telefon: 0140-38 45 66 eller e-post: forsakringar_varme@se.bosch.com

Bosch Kundtjänst, telefon: 0140-38 45 66 eller e-post: forsakringar_varme@se.bosch.com 6 års fabriksgaranti med Bosch VärmePartner Vår garanti utökas från 3 till 6 år om anläggningen sålts och installerats av en godkänd installatör t.ex. certifierad Bosch VärmePartner. Förutsättningarna

Läs mer

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsvillkor Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Trygghetsförsäkring. Vi har datorer som passar alla.

Trygghetsförsäkring. Vi har datorer som passar alla. ? t e h g g y r Extra t sk jälvri s n e g n I ationer r a p e r a i dsfr Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring Vi har datorer som passar alla. VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser

Läs mer

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över!

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! VI BJUDER PÅ ÅRSAVGIFTEN FÖRSTA ÅRET! 10 på siba kortet MASTERCARD Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! Bonuspoäng på allt överallt! Med SIBA MasterCard samlar du bonus på alla köp du

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag Trygghet för din produkt Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot funktionsfel Efter garanti & reklamationsrätt upphört 2. Skydd mot olyckshändelser Tappskador,

Läs mer

Ansökan om Betalförsäkring

Ansökan om Betalförsäkring Ansökan om Betalförsäkring Skriv ut ansökan Fyll i dina uppgifter Skriv under Lägg i kuvert och skicka till: Resurs Bank AB, Box 901, 501 10 Borås. Försäkringstagare Kontonummer Personnummer Efternamn,

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den Försäkringsvillkor Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2015-08-26 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM

Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM Särskilt för mobiltelefoner Allmänna villkor gäller när Kunden hos sitt försäkringsbolag har anmält en skada på sin mobiltelefon och Försäkringsbolaget i samarbete

Läs mer

Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter.

Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter. Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter. 1 INNEHÅLL 1. EXTRA TRYGGHET MED HAPPY CARE PRODUKTFÖRSÄKRING 3 2. VARFÖR VÄLJA HAPPY CARE PRODUKTFÖRSÄKRING? 3 3. SNABB OCH PROFESSIONELL HJÄLP VID

Läs mer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer Service och försäkring Vi hjälper dig få koll om något händer Vi hjälper dig! Det är bra att veta att Telenor självklart hjälper dig med service på din mobil, surfplatta, modem eller ett tillbehör som

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Skydd vid olyckshändelser Tappskador, vätskeskador,

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag Trygghet för din produkt Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot funktionsfel Efter garanti & reklamationsrätt upphört. 2. Skydd mot olyckshändelser Tappskador,

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Bosch Service Assistance. Bosch Car Service...världskänd kvalité, till alla bilar

Bosch Service Assistance. Bosch Car Service...världskänd kvalité, till alla bilar Bosch Service Assistance Bosch Car Service...världskänd kvalité, till alla bilar Extra trygghet på vägen med Bosch Service assistance! När bilen plötsligt går sönder så sker det sällan vid en bra tidpunkt.

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Försäkringsvillkor 2012-11-08

Försäkringsvillkor 2012-11-08 Försäkringsvillkor 2012-11-08 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är den person som tecknat HemGaranti24 försäkring och fått denna bekräftad genom att motta försäkringsbevis från försäkringsgivaren.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil.

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil. Inledning Audi Approved:plus är en generös garanti och ingår utan extra kostnad i kundens bilköp. Garantin ersätter bland annat olika typer av motorfel samt skador på elektronik, drivaxlar och bromsar

Läs mer

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 Nybilsgaranti Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 1. Tillämplighet och giltighetstid I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren) till köparen. Garantin

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSSKYDD. BEGRÄNSNINGAR Avbeställningsskyddet gäller inte alltid, exempelvis om:

AVBESTÄLLNINGSSKYDD. BEGRÄNSNINGAR Avbeställningsskyddet gäller inte alltid, exempelvis om: AVBESTÄLLNINGSSKYDD Ersätter mer än ett vanligt avbeställningsskydd Du får ersättning för sjukdom, olycksfall, dödsfall, uppsägning från arbetet, väsentlig skada i hemmet, bokat evenemang blir inställt

Läs mer

Allriskförsäkring för Elev-PC,

Allriskförsäkring för Elev-PC, 2012-10-11 Allriskförsäkring för Elev-PC, 2010-06-01 Försäkringen gäller för dator i skolverksamhet, som har ett värde understigande 10 000 kr. 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för lease-/hyrestagare/köpare,

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

MRFs REPARATIONSVILLKOR

MRFs REPARATIONSVILLKOR MRFs REPARATIONSVILLKOR 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

Produktförsäkring och skadereglering

Produktförsäkring och skadereglering Produktförsäkring och skadereglering Maj 2010 Maj 2010 Dnr 09-11327 innehåll Sammanfattning 3 Inledning 4 Undersökning av skadereglering vid produktförsäkring i hemelektronikbranschen 5 Urval och avgränsningar

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa? Specialförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försä - kringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Däckverkstadens Reparationsvillkor

Däckverkstadens Reparationsvillkor Däckverkstadens Reparationsvillkor Avtal mellan Däckspecialisternas Riksförbund och Konsumentverket gällande från och med 1 januari 1998 med ändringar den 1 januari 2003 2. Däckverkstadens reparationsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Försäkringstagare och försäkrad är den som tecknat skadekostnadsreducering försäkring i samband med hyra av fordon hos Sunfleet.

Försäkringstagare och försäkrad är den som tecknat skadekostnadsreducering försäkring i samband med hyra av fordon hos Sunfleet. 1. ALLMÄN INFORMATION Detta är en egendomsförsäkring med 9 000 kronor i högsta ersättningsbelopp Alla fordon är helförsäkrade och har ersättningsskyldighet för varje skademoment. Hyresmannen ska betala

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring Försäkringsvillkor 1 juli 2006 Svenska Jägareförbundets och Folksams Jaktvapenförsäkring Innehåll Översiktlig information...................... 4 Försäkringsvillkor.......................... 6 Vem försäkringen

Läs mer

Stjärna Fyrkant produktförsäkring

Stjärna Fyrkant produktförsäkring Stjärna Fyrkant produktförsäkring Försäkringsskyddet gäller i 12 månader. Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring som täcker s k otursskador enligt försäkringsvillkoren nedan. Stjärna Fyrkant har

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt Happy CARE Produktförsäkring Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Extra trygghet för dina produkt VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador,

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Allt du behöver veta om din. Produktförsäkring

Allt du behöver veta om din. Produktförsäkring Allt du behöver veta om din Produktförsäkring INNEHÅLL PRAKTISK INFORMATION.......................... 3 MIN PRODUKT FUNGERAR INTE! VAD SKA JAG GÖRA?.... 4 DATAPRODUKTER................................

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar. Konsumentkunskap Ordet konsumtion betyder förbrukning. Alla vi som använder saker och tjänster är konsumenter för vi förbrukar. De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Skydd vid olyckshändelser Tappskador, vätskeskador,

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Reparationsvillkor. 1. Definitioner

Reparationsvillkor. 1. Definitioner Reparationsvillkor 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. Konsumenter omfattas

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström KONSUMENTKÖPLAGEN Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Konsumentköplagen Felaktig vara Rättelse av fel Distans- och hemförsäljningslagen Konsumenttjänstlagen Oskäliga avtalsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring.

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring. Information om försäkring och skadereglering i samband med skada i bostadsrättsförening Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer