Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt"

Transkript

1 Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

2 Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet för din nya produkt som innebär: Konsumentskyddslagen Produktförsäkring Hemförsäkring Skydd vid olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. Skydd vid funktionsfel Efter garanti & reklamationsrätt upphört. Skydd vid stöld Vid inbrott i ditt hem, kontor & fritidshus. Ny produkt Om den skadade produkten inte går att reparera får du en ny produkt med likvärdiga specifikationer Ingen självrisk vid reparation, låg självrisk vid ny produkt Undantag för iphone som har självrisk på 49 vid både reparation och utbyte. Hemförsäkringens självrisk ligger ofta på Inget åldersavdrag Vid utbyte får du alltid en ny produkt med likvärdiga specifikationer. Skydd i hela världen Vart än i världen skadan sker, är din produkt skyddad. Kostnadsfri backup Backup upp til 5 GB, vilket motsvarar ca 700 bilder eller 550 mp3 låtar. 30 dagars öppet köp Du har alltid 30 dagars öppet köp på din försäkring. Otur** Inbrott** Blixtnedslag/ Överspänning Brand Vätskeskada*** Fabrikationsfel**** Värt att veta Produktförsäkringen gäller där konsumentskyddslagens skydd inte gäller och fyller på där andra försäkringar inte räcker till. Lagen ger dig skydd mot fel (t.ex. funktionsfel) som är av ursprunglig karaktär. Säljarens felansvar gäller 2 år från inköpsdatum. Efter de första 6 månaderna måste du dock bevisa att felet redan fanns i produkten vid inköpsdatum. Hemförsäkringar täcker vanligtvis brand, storm, läckage, stöld och inbrott. Självrisken är ofta rätt hög, , dessutom tillämpas vanligtvis värdenedskrivning om produkten är äldre än ett år. Reseförsäkringar täcker i allmänhet endast under resan och ersätter oftast endast upp till en fastställd summa, tex Full ersättning Viss ersättning Ingen ersättning Tabellen ger en snabb översikt över den nytta du har av Happy CARE Produktförsäkring. För komplett villkor, se sidan 8. Naturligvis förekommer det vissa skillnader mellan olika reseförsäkringar *Happy CARE Produktförsäkring täcker skador som beror på otur är till följd av en oförutsedd och plötslig händelse. Se paragraf 5 i villkoret. **Happy CARE Produktförsäkring täcker stöld genom inbrott i ditt hem, fritidshus eller kontor, se paragraf 7 i villkoret. Reseförsäkringar ger generellt mycket god täckning vid stöld när du är på resa. ***Happy CARE Produktförsäkring täcker vätskeskador. En vanlig hemförsäkring täcker endast skador som uppstår i förbindelse med läckage i hemmet, inte skador på grund av regn eller att du råkar spilla vätska på produkten. Vid ersättningsbar skada: Happy CARE -Produktförsäkring täcker kostnaderna för en reparation i första hand. Om produkten inte kan repareras, ersätts den med likadan, eller motsvarande produkt. Hemförsäkringar och reseförsäkringar gör i regel ingen avstavning 2 3

3 Din ersättning Med Happy CARE får du bra ersättning om oturen är framme eller om produkten slutar fungera efter garanti- och reklamationstidens slut. Jämför gärna med din egen hem- eller kortförsäkring. Fördelar för dig som kund Smidig och professionell service Om din produkt skadas behöver du bara ringa ett samtal för smidig hjälp och service. Vi finns bara ett samtal bort och väntar på att få att hjälpa dig! Inget åldersavdrag Scenario Du köpte en laptop för 1000 Euro som nu har hunnit bli 18 månader. Laptopen skadas via en olyckshändelse. En motsvarande laptop (sett till specifikationerna) kostar idag 700. Vilken ersättning kan du förvänta dig? Happy CARE Produktförsäkring Du får reparation eller en ny motsvarande laptop. Konsumentskyddslagen Hemförsäkring Hemförsäkring med extra försäkring Motsvarande laptop: 700 Åldersavdrag: 25% (per år) Självrisk: 150 Du får 375 att köpa en ny dator för! En vanlig hem- eller reseförsäkring har åldersavdrag som väsentligt kan minska den ersättning du får om olyckan är framme. Många hemförsäkringsbolag kan reducera din ersättning med så mycket som 50% efter ett par år. Hemservice Med Happy CARE Produktförsäkring har du möjlighet till hemservice för dina större vitvaror, TV-apparater (över 32 storlek), samt andra produkter som väger över 20 kg. Hemservice gäller inom 5 mil från någon av våra högklassiga servicepartners med rikstäckande nätverk. Skydd vid stöld Du köpte en LCD-TV för mer än 2 år sedan för 1700 som råkar ramla ned från TV-bänken genom en olyckshändelse. En motsvarande TV (sett till specifikationerna) kostar i dagsläget Vilken ersättning kan du förvänta dig? Du får reparation eller en ny motsvarande TV. Motsvarande TV: 1200 Åldersavdrag: 20% Självrisk: 150 Du får 810 att köpa en ny TV för! Vi hjälper dig om varan stulits i samband med inbrott i ditt hem, kontor eller fritidshus. Täcker din hemförsäkring också stöld vid inbrott kan vi hjälpa dig att täcka självrisken upp till den försäkrade varans inköpspris. Ingen självrisk vid reparation låg självrisk för ny produkt Undantag för Iphone vars självrisk är 49 vid både reparation och utbyte. Självrisken på ersättningsprodukten, förutom mobiltelefoner, beräknas utifrån det du betalade för varan: Du köper en tvättmaskin för 800 som nu har hunnit bli 4 år. Tvättmaskinen slutar att fungera. En motsvarande tvättmaskin kostar i dagsläget 550. Vilken ersättning kan du förvänta dig? Du får reparation eller en ny motsvarande tvättmaskin. Kanske (beroende på produktens förväntade livslängd) Motsvarande tvättmaskin: 550 Åldersavdrag: 20% Självrisk: 150 Du får 290 att köpa en ny tvättmaskin för! Produktens pris iphone, alla priser 49 Självrisk Tabellen ger en snabb översikt över den nytta du har av Produktförsäkringen. För komplett villkor, se sidan 8. Mobiltelefon, alla priser 29 Siffrorna gällande hemförsäkring baserar sig på ett av Finlands största försäkringsbolags ersättningsnivåer. Naturligtvis förekommer det vissa skillnader mellan olika hemförsäkringar. 4 5

4 Så gör du vid skada: Din produkt skadas eller går sönder. Olyckshändelse? Anmäl skadan på eller ring Vid en ersättningsbar skada gör vi en bedömning om produkten går att reparera eller ej. Om den skadade produkten ej går att reparera får du en ny produkt med likvärdiga specifikationer. Din reparerade eller utbytta produkt levereras till dig eller hämtas i ditt närmaste Giganttivaruhus Giganttis Säker Backup Vid skada kan du följa status via sms eller på Skadecenter Telefon: (fast telefon 8,28 cent/samtal + 7,0 cent/min, mobilsamtal 8,28 cent/samtal + 17,0 cent/min) Öppettider: vardagar kl lördagar kl E-post: Vi gör vårt bästa för att leverera snabb och professionell handläggning av alla skadeärenden. Om du tror att den bristande funktionen kan bero på ett handhavandefel, råder vi dig att först titta igenom bruksanvisnigen innan du ringer. Många fel kan enkelt lösas genom att följa bruksanvisningens felsökningsguide. Tänk på att lämna fullständiga uppgifter redan vid första kontakten, så går det ännu snabbare. Det kan vara bra att ha följande saker framme när du ringer: Kvittot till din skadade produkt och uppgift om var den inhandlats. Den skadade produkten vi kan ha frågor kring modell eller serienummer. Om din dator går sönder kan du enkelt få tag i en ny, men innehållet kommer vara borta för alltid om du inte har tagit en säkerhetskopia av dina dokument. Vissa bilder och dokument är oersättliga och behöver därför lite extra påpassning och omsorg. Nu när du har tecknat Produktförsäkring, borde du använda dig av den nätbaserade backuptjänst som ingår i avtalet. Med Giganttis Säker Lagring har du nu en enkel och automatisk backuplösning. Produktförsäkring ger dig 5 GB lagringsutrymme så länge du vill. Så här enkelt är det att komma igång: 1. Upprätta användarkonto på Säker Lagring 2. Ladda ner och installera programmet 3. Logga in och välj de mappar du vill säkerhetskopiera Gigantti Säker Lagring kommer nu ta backup kontinuerligt och automatiskt. Gå in på för mer detaljerad information. 6 7

5 De vanligaste grunderna för att neka eller reducera ersättningen är: Skada till följd av oaktsam handling. Skada till följd av grov oaktsamhet. Skada till följd av brott mot säkerhetsföreskrift, det är ditt ansvar att produkten används i enlighet med bruksanvisningen. För att du skall få en komplett bild av de säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav som gäller försäkringen skall du studera försäkringsvillkoren noga. Om försäkringsgivaren Moderna Försäkringar är en marknadsledare inom produktförsäkring. Lång försäkringserfarenhet kombinerat med ett rikstäckande kontaktnät av noggrant utvalda serviceverkstäder garanterar dig bästa tänkbara hjälp och service. Moderna Försäkringar, Org.nr Filial till Tryg Forsikring A/S, CVR-nr Försäkringsvillkor Villkor, FIHC 2012:1 Giltig från och med Försäkrad produkt Försäkringen kan endast tecknas i samband med inköp av produkt i något av Giganttis varuhus och gäller för det objekt som på inköpskvittot (försäkringsbeviset) antecknats som försäkrat. Försäkringen gäller även för tillbehör som medföljer produkten och som ingår i originalemballaget. Försäkringspremien framgår av inköpskvittot. 2. Försäkringstagare Försäkringen gäller för dig som ursprunglig ägare av produkten eller för annan som senare gjort ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. 3. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i hela världen. 4. När försäkringen gäller Försäkringen gäller från teckningsdatum, det vill säga så snart du har betalt försäkringspremien, dock tidigast från tidpunkten försäkringstagaren fått produkten levererad. 5. Omfattning Försäkringen omfattar följande skadehändelser på försäkrad produkt, med de begränsningar som anges i punkt 6: 5.1 Skada på grund av bristande funktion genom plötsligt och oförutsett inre haveri eller som uppkommit genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse som inte kan ersättas enligt produktgaranti eller faller under säljarens felansvar enligt köpsrättsliga regler (Konsumentskyddslagen, Köplagen) 5.2 För att kunna ersätta skada genom bristande funktion skall produkten lämnas in till butik eller reparatör anvisad av Skadecentret. 5.3 Stöld genom inbrott i din bostad, ditt fritidshus eller på ditt kontor. Se punkt Skador på innehåll i kyl- och frysskåp samt i tvättmaskin och torktumlare som orsakats av fel på den försäkrade produkten och som inträffar inom tolv månader från inköpsdatum. Maximalt ersättningsbelopp är 214 under försäkringsperioden. 5.5 Täcker din hemförsäkring också stöld vid inbrott och stölden även omfattas av Happy CARE Produktförsäkring kan vi hjälpa dig att täcka självrisken upp till den försäkrade varans inköpspris i de fall du anmält och ersatts via ditt hemförsäkringsbolag. 6. Undantag Ersättning lämnas inte för: 6.1 Skada som består i eller är en följd av slitage, förbrukning, onormalt brukande, åldersförändring, färg- eller formförändring, beläggning eller försummat underhåll, eller annan skada som inte påverkar funktionen hos produkten så som exempelvis repor i höljet eller uttjänta batterier och lampor. 6.2 Förbrukningsmaterial såsom exempelvis batterier, lampor, film, skrivhuvud, bläckpatroner. 6.3 Kostnad för löpande underhåll, justering, modifiering eller service samt skada som har samband med sådan löpande åtgärd. 6.4 Skador som orsakats av den försäkrade produkten, så kallade följdskador. Exempelvis att ditt minneskort förstörs när du tappar din kamera. Dock utgår ersättning för tillbehör som medföljde produkten i originalemballaget samt för skador på innehåll i kyl- och frysskåp samt tvättmaskin och torktumlare som inträffar inom 12 månader från inköpsdatum Kostnad för demontering och/eller montering av utrustningen i samband med skada. 6.6 Skada på programvara och spel samt skada förorsakad genom datavirus, fel i programvara eller bristande funktion till följd av sådant fel. 6.7 Skada på plasma- och LCD-skärmar innebärande att bildpunkter slocknat och/eller att bilden bränt fast. 6.8 Förlust av produkt förorsakad av annat än stöld genom inbrott i din bostad, ditt fritidshus eller på ditt kontor. 6.9 Du ansvarar själv för de extra kostnader som är följden av att du utan rimlig grund använder en annan verkstad än den försäkringsgivaren anvisat. 7. Definitioner Med bostad menas en fast permanent byggnad där du är folkbokförd och är bofast. Med fritidshus menas en fast permanent byggnad, undantaget är hotell, pensionat eller liknande. Med kontor menas en kontorsliknande arbetsplats i en fast permanent byggnad där du har ditt ordinarie arbete. Med kontor menas inte allmänhetsutrymme som exempelvis offentliga miljöer som butik, bibliotek, utställningslokaler inte heller menas omklädningsrum, klassrum, matsalar etc. Med fast permanent byggnad menas ett hus eller en stuga på en fast grund. Till exempel omfattas inte någon form av fordon, husvagn, barack eller någon form av båt, pråm eller flotte. Med inbrott menas att någon olovligen med våld brutit sig in i vad som enligt detta villkor klassas som bostad, kontor eller fritidshus och som uppfyller säkerhetsföreskrifterna. Till inbrott räknas även fall där tjuven använt nyckel, som åtkommits genom tidigare rån eller inbrott. 8. Självrisk För iphone betalas självrisk både vid reparation och utbyte till ersättningsprodukt. För övriga produkter betalas självrisk betalas endast vid utbyte till ersättningsprodukt, inte vid reparation. Hur stor självrisken blir beror på vilket pris du betalat för din produkt och beräknas enligt nedan: Vid utbyte av skadad produkt med ett försäljningspris understigande 100 utgår ingen självrisk. Vid utbyte av skadad produkt med ett försäljningspris från 100 och upp till 299 är självrisken 19. Vid utbyte av skadad produkt med ett försäljningspris från 300 och upp till 799 är självrisken 29. Vid utbyte av skadad produkt med ett försäljningspris från 800 och uppåt är självrisken

6 Vid reparation eller utbyte av iphone är självrisken 49 oavsett försäljningspris. För utbyte av övriga mobiltelefoner är självrisken 29 oavsett försäljningspris. 9. Säkerhetsföreskrifter och Aktsamhetskrav Säkerhetsföreskrifter Du skall se till att följa tillverkarens anvisningar för montering, installation, användning, skötsel och underhåll av produkten. När du lämnar produkten i din bostad, ditt fritidshus eller på ditt kontor ska du se till att alla ytterdörrar och alla öppningsbara fönster som är belägna lägre än fyra meter över markytan är låsta med godkända låsanordningar. I samtliga fall får nycklar ej lämnas kvar i låsen. Aktsamhetskrav Den försäkrade produkten ska handhas med normal aktsamhet och så att skada så långt som möjligt förhindras. Exempelvis får produkten inte användas i miljöer där risken för skada är uppenbar. Transport av försäkrad produkt ska ske på ett sätt så skada så lång som möjligt förhindras, exempelvis ska transportinstruktionerna i bruksanvisningen/instruktionsboken följas. Reduktion eller bortfall av ersättning Har säkerhetsföreskrifterna eller aktsamhetskraven inte uppfyllts minskas ersättningen som regel med ett särskilt avdrag, normalt med 50 %. Vid allvarlig försummelse kan ersättningen helt bortfalla (nedsättning med 100 %). 10. Ersättningsbestämmelser Vid ersättningsbar skada lämnas ersättning för reparationskostnaderna, dock högst upp till produktens återanskaffningsvärde vid skadetillfället. Om reparation inte kan utföras på produkten lämnas ersättning med en produkt av samma modell och märke eller, om sådan produkt inte finns att tillgå, en produkt med närmast motsvarande specifikation som den skadade produkten. Försäkringsgivaren avgör när ett objekt ska repareras eller ersättas med ny produkt samt vilken produkt som du ska ersättas med. Skadereglering och ersättning kan endast utges i samma land som produkten är inköpt. Avdrag för värdeminskning på grund av ålder och bruk sker ej. Kontantersättning lämnas inte. Hemservice inom 50 km från serviceverkstaden betraktas som skälig kostnad om det på grund av varans storlek, mer än 20 kg eller om TV har en skärmstorlek på mer än 32 tum, är oskäligt att försäkringstagaren själv ska transportera varan till serviceverkstad. Försäkringsgivaren avgör i vilka fall hemservice ska accepteras. Kontakta därför alltid försäkringsgivaren så att vi kan avgöra om du har rätt till hemservice och utse lämplig servicefirma. 11. Försäkringstid Försäkringsperioden löper från teckningsdatumet, se dock punkt 4, och upphör när den valda försäkringsperioden löpt ut. Försäkringspremien framgår av inköpskvittot. Försäkringstagaren kan alltid säga upp försäkringen inom de 30 första dagarna räknat från den angivna dagen och då har försäkringstagaren rätt att få tillbaka hela försäkringspremien. En uppsägning under de första 30 dagarna ska alltid göras till den butik där du köpt försäkringen. Försäkringstagaren har därutöver rätt att när som helst säga upp försäkringen att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen skall göras skriftligen till Happy CARE skadecenter genom e-post till: eller per brev till: Moderna Försäkringar Affinity Direct Skadecenter Box 7830 SE Stockholm 12. Premiebetalning Premien skall betalas i förskott, dock senast vid leverans av produkten. 13. Vid skada Vid skada kontaktas Happy CARE Skadecenter, anmäl skada på alternativt telefon (fast telefon 8,28 cent/samtal + 7,0 cent/min, mobilsamtal 8,28 cent/samtal + 17,0 cent/min). Skadeanmälan ska göras utan dröjsmål efter det att du fick kännedom om skadan. Beträffande preskription, se punkten 14 nedan. Vid stöld ska inbrottet anmälas till polisen på den ort där skadan inträffat och polisanmälan ska bifogas skadeanmälan. 14. Allmänna bestämmelser Har samma produkt försäkrats mot samma risk hos flera bolag, är varje bolag ansvarigt mot dig som om det bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Du har dock inte rätt till högre ersättning från bolagen än vad som sammanlagt svarar mot skadan. Om du begär ersättning i bedrägligt syfte, uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av ersättningen eller åsidosatt din skyldighet enligt ovan eller inte fullgjort dina plikter enligt punkterna 9 och 13, så bortfaller din rätt till ersättning. Detsamma gäller skada som du orsakat genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning står i samband med atomkärnprocess, krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, terrorhandling, upplopp eller uppror, konfiskation, rekvisition eller skada på försäkrat objekt genom myndighets ingripande. Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust genom att skaderegleringen fördröjts genom händelse som avses i föregående stycke eller på grund av arbetsmarknadskonflikt. Du måste i samband med skadeanmälan förse försäkringsgivaren med alla upplysningar av betydelse för försäkringsärendet och en utförlig beskrivning av vad som orsakat skadan, plats och tidpunkt ska alltid anges. I den mån försäkringsgivaren har betalt ersättning övertar försäkringsgivaren din rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan. Om du efter inträffad skada avstår din rätt till ersättning av annan enligt kontrakt, garanti eller liknande eller från återkravsrätt, begränsas försäkringsgivarens ersättningsskyldighet i motsvarande mån och utgiven försäkringsersättning ska återbetalas till försäkringsgivaren. Den som har ersättningsanspråk pga. försäkringen förlorar sin rätt om han inte framställer sitt anspråk mot försäkringsgivaren inom 12 månader från det att han fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Anspråket ska dock framställas inom 10 år efter att försäkringsfallet inträffat. Den som vill väcka talan mot försäkringsgivaren med anledning av försäkringsgivarens ersättningsbeslut förlorar sin rätt om han inte väcker talan vid domstol inom tre år från det att han fick skriftligt besked om försäkringsgivarens beslut och om denna tidsfrist. Talan kan väckas också vid domstolen på kärandens hemort. 15. Personuppgiftslagen (PUL) Dina personuppgifter som behandlas är nödvändiga för att försäkringen ska kunna administreras och för att avtalsförpliktelser ska kunna fullgöras, samt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag. Uppgifterna kommer normalt ifrån dig eller från annat bolag som vi samverkar med. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bland annat marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och vår service i övrigt. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag som vi samverkar med, eller till myndigheter som begärt uppgift. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Sådan begäran ska vara skriftlig och ställas till PULansvarig på bolagets adress. Om du inte önskar ta del av eventuella erbjudanden kan du skriftligen meddela direktreklamspärr till Moderna Försäkringar. 16. Försäkringsavtalslagen (FAL) För denna försäkring gäller lagen om försäkringsavtal ( /543) och finsk lag i övrigt. Har vi inte uppfyllt våra åtaganden enligt försäkringen kan du begära rättelse genom att i brev till oss redogöra för ditt ärende och be om vårt yttrande. Det är också alltid möjligt att få sin rätt enligt dessa försäkringsvillkor prövad genom att väcka talan i allmän domstol. Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar, Org.nr , Box 7830, Birger Jarlsgatan 43, SE , Stockholm. Moderna Försäkringar är en filial till Tryg Forsikring A/S Erhvervs og Selskabsstyrelsen, CVR-nr , Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark

7 Ange ditt kvittonummer när du anmäler skada Vid skada, ring: (fast telefon 8,28 cent/samtal + 7,0 cent/min, mobilsamtal 8,28 cent/samtal + 17,0 cent/min) Öppettider: vardagar , lördagar Du kan också läsa mer eller anmäla skada på: extra trygghet för din produkt U v 5.0

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Konsument Januari 2010 Ring oss gärna på: 0770-110 220 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil

Läs mer

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

Volvofinans låneskydd

Volvofinans låneskydd Volvofinans låneskydd försäkringsvillkor 2013 Villkor Låneskydd 2013 1 2 Villkor Låneskydd 2013 Låneskydd försäkringsvillkor 2012 innehållsförteckning 1. Gruppavtalet...5 2. Försäkringsvillkor...5 3. Försäkrade...5

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02 Fordonsförsäkring Försäkringsvillkor 2014-10-02 Innehåll A. Din försäkrings giltighet....5 Vilka fordon försäkringen gäller för....5 Vad ingår i försäkringen....5 Var försäkringen gäller....6 B. Trafikförsäkring....7

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer