MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro"

Transkript

1 MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

2 INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4. INGEN SJÄLVRISK VID REPARATION 7 LÅG SJÄLVRISK FÖR NY PRODUKT 5. SÅ GÖR DU VID SKADA 8 6. OM FÖRSÄKRINGSGIVAREN 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 10 VERSION 1.0

3 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME Nedan ser du när Trygghetspaketet är ett bra komplement eller i vissa fall det enda alternativet för ett heltäckande skydd: Markantalos Konsument- Trygghetspaket skyddslagen Hemförsäkring Resgodsförsäkring Otur* Inbrott** Blixtnedslag/ Överspänning Vätskeskada**** Brand Fabrikationsfel Värt att veta = Full täckning = Viss täckning = Ingen täckning Trygghetspaketet gäller där lagens skydd inte gäller och fyller på där andra försäkringar inte räcker till. Lagen ger dig skydd mot fel (t.ex. funktionsfel och mekaniska fel) som fanns i produkten då du tog emot den. Under de första 6 månaderna behöver du inte bevisa att felet fanns i produkten ursprungligen. En garanti som getts av säljaren eller tillverkaren kan förbättra skyddet. Hemförsäkringar täcker vanligtvis brand, storm, läckage, stöld, och inbrott. Självrisken är ofta rätt hög, dessutom tillämpas vanligtvis värdenedskrivning om produkten är äldre än ett år. Resgodsförsäkringar gäller primärt endast under resan. Ersättningen begränsas som regel till ett fast maxbelopp, t.ex euro. Tabellen ger en snabb översikt över den nytta du har av Markantalos Trygghetspaket. För kompletta villkor, se sidan 10. Naturligtvis förekommer det vissa skillnader mellan olika hem- och resgodsförsäkringar. *Trygghetspaketet täcker skador som beror på otur, plötsliga och oförutsedda händelser, se paragraf 5 i villkoret. **Trygghetspaketet täcker stöld genom inbrott i ditt hem, fritidshus eller kontor, se paragraf 7 i villkoret. Resgodsförsäkringar ger generellt mycket god täckning vid stöld när du är på resa. ***Trygghetspaketet täcker vätskeskador. En vanlig hemförsäkring täcker endast skador som uppstår i förbindelse med läckage i hemmet, inte skador på grund av regn eller att du spiller vätska på produkten. 100% ersättning = Med Trygghetspaketet får du alltid samma eller en funktionsmässigt likvärdig produkt. Vanliga hem- och resgodsförsäkringar gör normalt åldersavdrag på ersättningen om produkten är äldre än ett år.

4 Fördelar med Markantalos Trygghetspaket: Professionell och snabb reparation av din skadade produkt. Ersättningsprodukt om din skadade produkt inte kan repareras. Utökat skydd i förhållande till garanti och säljarens felansvar. Inget åldersavdrag. Ingen självrisk vid reparation. Låg självrisk för ny produkt. Skyddet gäller i hela världen. 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG På Markantalo ger vi dig möjlighet att försäkra din produkt mot skador och otur, så att du kan känna dig lugn om oturen skulle vara framme. Försäkringen täcker olycksfall, oförutsedda händelser och funktionsfel som inte omfattas av garanti och säljarens felansvar. Det kan exempelvis handla om att du eller dina barn av misstag råkar skada produkten så att den slutar att fungera. Om du exempelvis råkar tappa din mobiltelefon i golvet så att den går sönder, hjälper vi dig med kostnadsfri reparation om du tecknat försäkring. Om skadan är så omfattande att produkten inte kan repareras, får du en ny vara mot en låg självrisk. Trygghetspaketet ersätter även din produkt om den stjäls genom inbrott i din bostad, ditt fritidshus eller kontor. Inget åldersavdrag Har du Trygghetspaketet spelar det ingen roll om din produkt är gammal och sliten när olyckan inträffar. Går produkten inte att reparera, får du en produkt av samma modell eller märke, eller om sådan inte finns tillgänglig, en produkt med likvärdig teknisk specifikation. Vanliga hem- och resgodsförsäkringar minskar däremot den ersättning du får ut om produkten är över ett år. Hemservice vid reparation Om du bor inom 50 km från en verkstad erbjuder vi hemservice på större vitvaror, tv-apparater (29 tum eller mer) och andra produkter som väger över 20 kg. Vi har ett rikstäckande samarbete med högklassiga serviceverkstäder.

5 Försäkringen gäller i hela världen Det spelar ingen roll om olyckan är framme när du är på semester, hemma eller på affärsresa - Trygghetspaketet gäller i hela världen. Täcks skadan av någon av dina andra försäkringar, betalar vi självrisken Självrisken på hemförsäkringen är hög - ofta uppåt euro. Om skadan ändå skulle täckas av din hem- eller reseförsäkring kan du anmäla skada till ditt försäkringsbolag. Vi går i dessa fall in och betalar självrisken upp till det pris du köpt din produkt för. Ersättning för skador på innehållet i försäkrad kyl, frys, tvättmaskin eller torktumlare Du får ersättning med upp till 214 för innehållet i försäkrad produkt om skadan beror på fel i den försäkrade produkten och skadan inträffat inom tolv månader från inköpsdatum.

6 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET Trygghetspaketet ersätter inte: en skada som består i eller är en följd av slitage, förbrukning, onormalt brukande, försummat underhåll, eller annan skada som inte påverkar funktionen hos objektet. förbrukningsmaterial såsom t.ex. batterier, lampor, film, skrivhuvud, bläckpatroner. skador på plasma- och LCD-skärmar såsom t.ex. att bildpunkter slocknat då skärmens funktion i övrigt motsvarar tillverkarens riktlinjer eller skada av typen att bilden bränt fast. förlust av produkt förorsakad av annat än stöld genom inbrott i din bostad, ditt fritidshus eller på ditt kontor. För kompletta begränsningar, se sida 10. en skada förorsakad genom det försäkrade objektet (följdskada) se dock paragraf 5. en skada förorsakad genom datavirus eller fel i programvara eller bristande funktion till följd av sådant fel.

7 4. INGEN SJÄLVRISK VID REPARATION - LÅG SJÄLVRISK FÖR NY PRODUKT Självrisken för ersättningsprodukten beräknas utifrån det du betalade för varan: Produktens pris Självrisk Mobiltelefon, alla priser 29 Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav Vi vill inte att din rätt till ersättning ska nekas eller reduceras. Kom därför ihåg att du har skyldighet att uppfylla vissa säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav för att begränsa skadans omfattning. Produkten får exempelvis inte användas på en plats där den utsätts för uppenbar risk att drabbas av skada eller transporteras utan emballage. Du är även skyldig att följa produktens bruksanvisning. För att få full ersättning vid inbrott, ska dörrar vara låsta och fönster belägna lägre än fem meter över mark vara låsta eller haspade. Nycklar får aldrig lämnas kvar i låset. Om aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifterna inte uppfylls kan ersättningen minskas. Vid allvarlig försummelse kan ersättning t.o.m. helt falla bort (reducering med 100%). De vanligaste grunderna för att neka eller reducera ersättningen är: Skada till följd av oaktsam handling. Skada till följd av grov oaktsamhet. Skada till följd av brott mot säkerhetsföreskrift, det är ditt ansvar att produkten används i enlighet med bruksanvisningen. För att du skall få en komplett bild av de säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav som gäller försäkringen skall du studera försäkringsvillkoren noga.

8 5. SÅ GÖR DU VID SKADA: Vårt Skadecenter erbjuder snabb och professionell hjälp, du slipper en långdragen skadehantering. Anmäl din skada per telefon till vårt Skadecenter. För det mesta kan skaderegleraren lösa ditt problem och ordna reparation eller utbyte redan vid första samtalet. Vi hjälper också till om din vara stulits i samband med inbrott i din bostad, ditt fritidshus eller kontor. Skadecenter Telefon: (fast telefon 0,082 /samtal + 0,02 /min, mobilsamtal 0,082 /samtal + 0,23 /min) Öppettider: vardagar kl 10-20, lördagar kl Du kan också göra en skadeanmälan dygnet runt på Vi gör vårt bästa för att leverera snabb och professionell handläggning av alla skadeärenden. Tänk på att lämna fullständiga uppgifter redan vid första kontakten, så går det ännu snabbare. Det kan vara bra att ha följande saker framme när du ringer: Kvittot till din skadade vara och uppgift om var den inhandlats. Den skadade produkten vi kan ha frågor kring modell eller serienummer. För reklamationsärenden kontakta Markantalo Har din produkt slutat fungera utan synbar anledning? Då kan det vara fråga om ett funktionsfel eller ett garantiärende. I dessa fall ser du ingen yttre skada på produkten, och sådana fel täcks oftast av garanti eller säljarens felansvar enligt konsumentskyddslagen eller köplagen. Kontakta butiken där du köpte produkten för att reklamera produkten.

9 Kontakta Markantalos kundcenter om du har generella frågor kring försäkringen: Telefon: (fast telefon 0,082 /samtal + 0,02 /min, mobilsamtal 0,082 /samtal + 0,23 /min) 6.OM FÖRSÄKRINGSGIVAREN Moderna Försäkringar är ett svenskt bolag som är marknadsledande inom produktförsäkring. Lång försäkringserfarenhet kombinerat med ett rikstäckande kontaktnät av noggrant utvalda serviceverkstäder garanterar dig bästa tänkbara hjälp och service. Moderna Försäkringar ingår i Invik & Co. Moderna Försäkringar Box 7830 SE Stockholm Org. no: Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förbehåller oss rätten att göra ändringar.

10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Villkor, Markantalo Produktförsäkring FIM2007:1 Giltig från och med Försäkrad produkt Försäkringen kan endast tecknas i samband med inköp av produkt i något av Markantalos varuhus och gäller för det objekt som på inköpskvittot (försäkringsbeviset) antecknats som försäkrat. Försäkringen gäller även för tillbehör som medföljer produkten och som ingår i originalemballaget. Skada på grund av bristande funktion genom plötsligt och oförutsett inre haveri eller som uppkommit genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse som inte kan ersättas enligt produktgaranti eller faller under säljarens felansvar enlig köpsrättsliga regler (Konsumentskyddslagen, Köplagen). 2. Försäkringstagare Försäkringen gäller för ursprunglig ägare av produkten eller för annan som senare gjort ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. 3. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i hela världen. 4. När försäkringen gäller Försäkringen gäller från teckningsdatum, det vill säga så snart försäkringstagaren har betalt premien, dock tidigast från tidpunkten försäkringstagaren fått produkten levererad. 5. Försäkringsskydd Försäkringen omfattar följande skadehändelser på försäkrad egendom, med de begränsningar som anges i punkt 6 nedan: 10

11 För att kunna ersätta skada genom bristande funktion eller utifrån kommande händelse skall produkten lämnas in till butik eller reparatör. Stöld genom inbrott i din bostad, ditt fritidshus eller på ditt kontor. Se punkt 7. Skador på innehåll i kyl- och frysskåp samt i tvättmaskin och torktumlare som orsakats av fel på den försäkrade produkten och som inträffar inom tolv månader från inköpsdatum. Maximalt ersättningsbelopp är 214 under försäkringsperioden. 6. Begränsningar i försäkringsskyddet Ersättning lämnas inte för: Skada som består i eller är en följd av slitage, förbrukning, onormalt brukande, åldersförändring, färg- eller formförändring, beläggning eller försummat underhåll, eller annan skada som inte påverkar funktionen hos objektet så som exempelvis repor i höljet eller uttjänta batterier och lampor. Förbrukningsmaterial såsom exempelvis batterier, lampor, film, skrivhuvud, bläckpatroner. Kostnad för löpande underhåll, justering, modifiering eller service samt skada som har samband med sådan löpande åtgärd. Skada förorsakad genom det försäkrade objektet (följdskada). Dock utgår ersättning för skador på innehåll i kyl- och frysskåp samt tvättmaskin och 11

12 torktumlare som inträffar inom tolv månader från inköpsdatum. Kostnad för demontering och/eller montering av utrustningen i samband med skada. Skada förorsakad genom datavirus eller fel i programvara eller bristande funktion till följd av sådant fel. Skada på plasma- och LCD-skärmar innebärande att bildpunkter slocknat och som ligger utanför tillverkarens riktlinjer eller skada av typen att bilden bränt fast. Förlust av produkt förorsakad av annat än stöld genom inbrott i din bostad, ditt fritidshus eller på ditt kontor. 7. Definitioner Med bostad menas en fast permanent byggnad där du är folkbokförd. Med fritidshus menas en fast permanent byggnad, undantaget är hotell, pensionat eller liknande. Med kontor menas en kontorsliknande arbetsplats i en fast permanent byggnad där du har ditt ordinarie arbete. Med fast permanent byggnad menas ett hus eller en stuga på en fast grund. Till exempel omfattas inte någon form av fordon, husvagn, barack eller någon form av båt, pråm eller flotte. Med inbrott menas att någon olovligen med våld brutit sig in i vad som enligt detta villkor klassas som bostad, kontor eller fritidshus och som uppfyller säkerhetsföreskrifterna eller, med för låset avsedd nyckel, som åtkommits genom rån eller genom inbrott, tagit sig in i din bostad, ditt kontor eller fritidshus. Se punkten 7 här ovan för definitionerna för bostad, fritidshus och kontor respektive punkt 9 för säkerhetsföreskrifterna. 8. Självrisk Självrisk betalas endast vid utbyte mot ersättningsprodukt, inte vid reparation. Hur stor självrisken blir beror på vilket 12

13 pris du betalat för din produkt och beräknas enligt nedan: Vid utbyte av skadad produkt med ett försäljningspris understigande 100 utgår ingen självrisk. Vid utbyte av skadad produkt med ett försäljningspris från 100 och upp till 299 är självrisken 19. Vid utbyte av skadad produkt med ett försäljningspris från 300 och upp till 799 är självrisken 29. Vid utbyte av skadad produkt med ett försäljningspris från 800 och uppåt är självrisken 49. Vid utbyte av mobiltelefon är självrisken 29 oavsett försäljningspris. 9. Säkerhetsföreskrifter Du skall följa tillverkarens anvisningar för montering, installation, användning, skötsel och underhåll av produkten. När du lämnar produkten i din bostad, ditt fritidshus eller på ditt kontor ska du se till att alla ytterdörrar och alla öppningsbara fönster som är belägna lägre än fyra meter över markytan är låsta och haspade. I samtliga fall får nycklar ej lämnas kvar i låsen. Om du uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt din skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sänkas eller förvägras. 10. Aktsamhetskrav Det försäkrade objektet skall handhas med normal aktsamhet och så att skada så långt som möjligt förhindras. Produkten skall inte användas i miljöer där risken för skada är uppenbar eller transporteras utan tillhörande emballage. Om du har framkallat skadan uppsåtligen har försäkringsgivaren inget ansvar för skadan. Om du har framkallat skadan av grov oaktsamhet kan ersättningen sänkas eller förvägras. 11. Ersättningsbestämmelser Vid ersättningsbar skada lämnas ersättning för reparationskostnaderna, dock högst upp till produktens återanskaffningsvärde vid skadetillfället. Om reparation inte kan utföras på produkten lämnas ersättning med en produkt av samma modell och märke eller, om sådant inte finns att tillgå, med närmast funktionsmässigt likvärdiga objekt, mot uppvisande och inlämnande av skadad produkt. Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att avgöra när ett objekt skall repareras eller ersättas med ny produkt eller ersättningsprodukt. Inget åldersavdag görs. Kontantersättning lämnas inte. Hemservice inom 50 km från serviceverkstaden betraktas som skälig reparationskostnad om det på grund av varans storlek är oskäligt att försäkringstagaren själv skall transportera varan till serviceverkstad. Det som klassas som skäligt för hemservice är om produkten väger mer än 20 kg eller om en TV mäter 29 tum 13

14 eller mer i skärmstorlek. För att få ersättning för hemservice ska beställningen alltid göras genom försäkringsgivaren/ Skadecenter. Skadecentret ansvarar för att utse lämplig servicefirma. Skadeanmälan skall göras utan dröjsmål efter det att du fått kännedom om skadan. Beträffande preskription, se punkten 15 nedan. Vid stöld skall inbrottet anmälas till polisen på den ort där skadan inträffat och polisanmälan bifogas skadeanmälan. 12. Försäkringsperiod och försäkringspremie Försäkringsperioden löper från teckningsdatumet, se dock punkt 4,och upphör vid det slutdatum som angetts på försäkringsbeviset dock tidigast när den valda försäkringsperioden löpt ut. Försäkringspremien framgår av inköpskvittot. Försäkringstagaren har rätta att när som helst säga upp försäkringen att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen skall göras skriftligen till: Moderna Försäkringar Markantalo Skadecenter Box 7830 SE Stockholm 13. Premiebetalning Premien skall betalas i förskott, dock senast vid leverans av produkten. 14. Vid skada Vid skada kontaktas Skadecenter, anmäl skada på alternativt telefon (fast telefon 0,082 /samtal + 0,02 /min, mobilsamtal 0,082 /samtal + 0,23 /min). 15. Allmänna bestämmelser Har samma intresse försäkrats mot samma risk hos flera bolag, är varje bolag ansvarigt mot den försäkrade som om det bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Du har dock inte rätt till högre ersättning från bolagen än vad som sammanlagt svarar mot skadan. Om den som begär ersättning i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av ersättningen kan ersättningen sänkas eller förvägras enligt vad som är skäligt med hänsyn till förhållandena. Om du uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt din skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifterna i punkt 9 kan ersättningen sänkas eller förvägras. Om du har framkallat skadan uppsåtligen har försäkringsgivaren inget ansvar för skadan. Om du har framkallat skadan av grov oaktsamhet kan ersättningen sänkas eller förvägras. Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning står i samband med atomkärnprocess, krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, terrorhandling, upplopp eller uppror, konfiskation, rekvisition eller skada på försäkrat objekt genom myndighets ingripande. 14

15 Den som har ersättningsanspråk pga. försäkringen förlorar sin rätt om han inte framställer sitt anspråk mot försäkringsgivaren inom tolv (12) månader från det att han fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Anspråket skall dock framställas inom tio år efter att försäkringsfallet inträffat. Den som vill väcka talan mot försäkringsgivaren med anledning av försäkringsgivarens ersättningsbeslut förlorar sin rätt om han inte väcker talan vid domstol inom 3 år från det att han fick skriftligt besked om försäkringsgivarens beslut och om denna tidsfrist. Talan kan väckas också vid domstolen på kärandens hemort. uppgifter om dig som vi behandlar. Sådan begäran skall vara skriftlig och ställas till PUL-ansvarig på bolagets adress. Om du inte önskar ta del av eventuella erbjudanden kan du skriftligen meddela direktreklamspärr till Moderna Försäkringar. 17. Försäkringsavtalslagen För denna försäkring gäller lagen om försäkringsavtal ( /543) och finsk lag i övrigt. Har vi inte uppfyllt våra åtaganden enligt försäkringen kan Du begära rättelse genom att i brev till oss redogöra för ditt ärende och be om vårt yttrande. 16. Personuppgiftslagen (PUL) De personuppgifter om den försäkrade som behandlas är nödvändiga för att försäkringen skall kunna administreras och för att avtalsförpliktelser skall kunna fullgöras, samt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag. Uppgifterna kommer normalt ifrån dig eller från annat bolag som vi samverkar med. Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar Sak AB ( ), Box 7830, Stockholm. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bland annat marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och vår service i övrigt. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom Koncernen, eller till myndigheter som begärt uppgift. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få information om vilka person- 15

16 Vid skada, ring (fast telefon 0,082 0,082 /samtal /samtal + 0,02 /min, + mobilsamtal 0,02 /min, 0,082 /samtal mobilsamtal + 0,23 /min) 0,082 /samtal + 0,23 /min) Öppettider: vardagar vardagar , , lördagar lördagar Du kan kan också också läsa mer läsa eller anmäla mer eller skada på: anmäla skada på:

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2010-04-01 (MF 2010-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm,

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2008 SjöSäker båtförsäkring Innehåll Översiktlig information... 4 Var försäkringen gäller och för vem... 5 Självrisker... 5 Försäkringsbelopp... 5 Allmänna begränsningar...

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

Båtförsäkring 2013-04-01. Fritidsbåt. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01

Båtförsäkring 2013-04-01. Fritidsbåt. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Fritidsbåt Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Försäkringsgivare är Vardia Insurance Group ASA, org.nr. 994 288 962. Styrelsens säte Oslo, Norge. www.vardia.com Grundläggande principer

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Företagsbil - För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Företagsbil och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring.

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd Båt - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av de försäkringsvillkor, Båt 2007 och Allmänna

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer