Online Trygghetsavtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Online Trygghetsavtal"

Transkript

1 Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband.

2 Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare för mer än 2 miljoner kunder i Europa och har mer än 10 års erfarenhet. Online Trygghetsavtal administreras i Sverige av New Technology Insurance utsedda ombud, The Phone House. Vårt mål är att göra livet enklare för våra kunder genom att erbjuda ett försäkringsskydd som täcker en mängd olika skadehändelser. New Technology Insurance Registered in Ireland, registration number Registered address: 3rd Floor, Fleming Court, Flemings Place, Dublin 4, Ireland 2 Version

3 Innehåll 02 Om försäkringsgivaren 05 Fördelar med Online Trygghetsavtal 06 Försäkringens omfattning i korthet 08 Hur du går tillväga för att anmäla skada 10 Viktig information 12 Försäkringsvillkor 15 Om du inte tycker som vi 16 Kontakta oss Produktförsäkringar Branschbestämmelserna ger dig som konsument ett års garanti, vilket är en utökad rätt gentemot Konsument köplagen. Branschbestämmelserna har antagits i samråd med Konsumentverket. För ursprungliga fel har du reklamationsrätt i tre år från inköpet. Bevisbördan vid reklamation för att felet ska ha funnits i produkten redan vid köpet övergår till konsument efter garantitiden. Kontrollera hur lång garanti som medföljer din produkt. Hemförsäkringen kan ha olika villkor för nedskrivning och självrisk. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall. När du tecknar en försäkring hos oss så har du alltid öppet köp, det vill säga att du kan ångra ditt köp av försäkringen inom denna tidsfrist. Fastställd av ElektronikBranschen 3

4 en olycka händer så lätt Online Trygghetsavtal är en försäkring som ger dig den extra trygghet du behöver om något plötsligt och oförutsett skulle hända din produkt. En kund har precis köpt en ny produkt och det sista kunden vill tänka på är att den råkar ut för en skada, stöld eller förlust. Detta kan drabba oss alla och vi kan därför erbjuda våra kunder ett trygghetsavtal i samarbete med det irländska försäkringsbolaget New Technology Insurance. Bolaget är försäkringsgivare för mer än 2 miljoner kunder i Europa och har mer än 10 års erfarenhet. Försäkringen kan du teckna inom 14 dagar från köpet av produkten i någon av våra The Phone House-butiker. Vissa produkter kan komma att undantas, för mer information kontakta Online kundtjänst. 4

5 Fördelar med Online Trygghetsavtal Omfattar stöld. Stöld av mobiltelefon, mobilt bredband och laptop. Omfattar förlust. Förlust av mobiltelefon samt mobilt bredband. Omfattar olyckshändelser. Skada som beror på otur eller olyckshändelse, till exempel genom att du tappar din mobiltelefon i golvet och den därefter slutar fungera. Omfattar funktionsfel och mekaniska fel. Funktionsfel och mekaniska fel som inte täcks av garanti eller reklamation. ersättningsprodukt. Om din skadade produkt inte går att reparera sker ett utbyte mot en ersättningsprodukt av samma modell och märke som du hade. Har produkten utgått ur vårt sortiment ersätts du med en funktionsmässigt likvärdig produkt. Reparation. Skulle reparationstiden hos vår serviceverkstad överstiga 30 dagar ersätter vi dig med en ny produkt. Tiden räknas från det att produkten inkommit till serviceverkstaden och avser ett reparationstillfälle. Skydd inom familjen. Gäller även när någon annan i familjen använder produkten. Skydd utomlands. Fullt skydd när du är utomlands. Öppet köp. Du har alltid öppet köp i 14 dagar. Lånetelefon Utöver Online Trygghetsavtal kan vi i mån av tillgång tillhandahålla en lånetelefon. Lånetelefonen kan vara av en annan modell, ha andra egenskaper, specifikationer samt ha annan funktionalitet än din ursprungliga mobiltelefon. 5

6 Försäkringens omfattning i korthet Nedan återfinns exempel på vad Online Trygghetsavtal omfattar och begränsningar i försäkringsskyddet. Observera att detta inte är de fullständiga försäkringsvillkoren. Dessa finner du på sida 12. Exempel på vad som täcks av försäkringen: Funktionsfel och mekaniska fel som inte täcks av garanti eller reklamation. Skada som beror på otur eller olyckshändelse. Stöld av mobiltelefon, mobilt bredband och laptop. Förlust av mobiltelefon och mobilt bredband. Vi ersätter olovliga samtal och olovligt brukande av tjänster upp till kr. Vi ersätter tillbehör till mobiltelefon och laptop till ett värde av 1500 kr. Ersättning förutsätter att du följt säkerhetsföreskrifterna, uppfyllt aktsamhetskraven samt övriga krav i försäkringsvillkoren. Om aktsamhetskravet inte följs riskerar du minskad eller utebliven ersättning. 6

7 Exempel på vad som inte omfattas av försäkringen: Skada/fel som uppstått genom att du medvetet skadat din produkt. Skada, stöld eller förlust som beror på att du glömt eller lämnat din produkt utan tillsyn i en lokal eller på en plats dit fler än en person har tillträde. Kostnader för enbart batteri, laddare, kablar, handsfree eller monteringsmateriel etc. Skador till följd av slitage, förbrukning, åldersförändringar, bristande underhåll eller annan skada som inte påverkar produktens funktion, t ex repor i displayen, skärmen eller skalet. Din produkt drabbas av mjukvarufel eller virus. OBS! Om den försäkrade produkten säljs vidare till någon annan person gäller inte försäkringen för den nye ägaren. 7

8 Gå vidare till bild 3 Anmäl stölden/förlusten till polisen inom 48 h från det att du upptäckte stölden/förlusten. Både produkten och ev. tillbehör ska polisanmälas. Kontakta din teleoperatör inom 48 h och spärra mobiltelefonens IMEI nr och ev. abonnemang. Även mobilt bredband ska spärras. OBS! Polisanmälan kan även göras på I butiken får du fylla i en skadeanmälan Ta med ev. polisanmälan Våra handläggare gör en bedömning om skadeärendet är ersättningsgillt utifrån våra villkor. Uthämtandet av din reparerade eller nya produkt sker i butik mot uppvisande av legitimation. 5 Reparation eller utbyte av produkt 4 Ärendet handläggs av Online kundtjänst Ha pr ska Hur du går tillväga för att anmäla skada Vid garantiärenden Har din produkt slutat fungera och misstänker du att produkten har ett fel som omfattas av produktgarantin kan du göra felet gällande under förutsättning att det inträffat inom produktens garantitid. Information om vilken garantitid som gäller just för din produkt finns på ditt kvitto. Utöver garantin gäller även konsumentköplagens regler om reklamation, som innebär att du har rätt att reklamera en produkt inom 3 år efter det att du mottagit produkten. Vänd dig till närmaste The Phone House butik för snabbast möjliga hjälp eller The Phone House kundtjänst: The Phone House kundtjänst Telefon: +46 (0) Våra öppettider är vardagar kl 9 18 E-post: Fax: +46 (0) Vår målsättning Vår målsättning är att handlägga ditt ärende inom 24 timmar från det att vi mottagit en komplett skadeanmälan. Du slipper med andra ord en långdragen skadehantering. 8

9 Har din produkt skadats? 2 Har din produkt stulits eller förlorats? 3 t gs e st Vänd dig till någon av våra butiker Vid försäkringsärenden Har din produkt slutat fungera på grund av plötslig och oförutsedd yttre händelse, vänd dig till närmaste The Phone House butik för att anmäla skadan. Detta gäller även om din produkt stulits eller förlorats. Kom ihåg att först göra en polisanmälan innan du vänder dig till butiken i händelse av stöld och förlust. Gäller det din mobiltelefon/mobila bredband ska du också kontakta din telefonoperatör inom 48 timmar och spärra produktens serienummer/imei nummer. Har du frågor kring din försäkring kontakta Online kundtjänst: Online kundtjänst Telefon: +46 (0) Våra öppettider är vardagar kl 9 18 E-post: Fax: +46 (0) För mer information, se vår hemsida 9

10 Viktig information Produkter som kan försäkras De produkter som kan försäkras är mobiltelefoner, laptops samt mobila bredband. Vissa produkter kan komma att undantas, för mer information kontakta Online kundtjänst. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav En förutsättning för att du ska få din skada ersatt är att du följt säkerhetsföreskrifterna, uppfyllt aktsamhetskraven samt kraven i försäkringsvillkoren. (se sida 12) I syfte att undvika att din ersättning bortfaller eller reduceras bör du noggrant läsa igenom försäkringsvillkoren. Exempelvis är du skyldig att följa produktens bruksanvisning och använda/förvara den försäkrade produkten på ett sätt så att skada, stöld och förlust så långt som möjligt kan förhindras Produkten får t ex inte användas i en miljö där det finns en uppenbar risk för skada Några exempel på grunder som leder till att ersättningen reduceras eller bortfaller; Skada som orsakats genom grov vårdslöshet Skada som uppkommit genom att du medvetet skadat din produkt Skada, stöld eller förlust som beror på att du glömt eller lämnat din produkt utan tillsyn i en lokal eller på en plats dit fler än en person har tillträde Ersättningsprodukt Om din skadade produkt inte går att reparera sker ett utbyte mot en ersättningsprodukt av samma modell och märke som du hade. Har produkten utgått ur vårt sortiment ersätts du med en funktionsmässigt likvärdig produkt. Kontant ersättning utgår ej. Försäkringsperiod Försäkringsperioden framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringsperioden är antingen 12 månader eller löper kvartalsvis. Mobiltelefon och mobilt bredband Försäkringsklass Försäkringspremie (helår) 496 kr 696 kr 996 kr 1496 kr Premie per kvartal 124 kr 174 kr 249 kr 374 kr Självrisk 300 kr 500 kr 500 kr 500 kr 10

11 Premiebetalning Du kan välja att betala försäkringspremien kvartalsvis antingen via autogiro eller betal/konto/kreditkort. Det finns även möjlighet att förskottsbetala premien för ett helår. Oavsett ditt val av betalsätt betalas alltid den första premien i butik i samband med tecknandet av försäkringen. Vid löpande betalningar via autogiro alternativt med konto-/betal-/kreditkort förlängs försäkringsperioden med tre månader i taget vid erlagd betalning. Om skada, stöld eller förlust inträffar måste försäkringspremien vara betald för att du ska kunna utnyttja ditt försäkringsskydd. Storleken på försäkringspremien bestäms utifrån produktens försäkringsklass och vilken typ av produkt det gäller. Det finns två olika premietabeller dels en för mobiltelefon/mobilt bredband dels en för laptops. Självrisk Självrisken fastställs och bestäms utifrån vilken försäkringsklass produkten återfinns i. Självrisk betalar du vid reparation av den försäkrade produkten samt vid utbyte mot en ersättningsprodukt. Uppsägning Du har rätt att vid valfri tidpunkt säga upp försäkringsavtalet genom att meddela Online kundtjänst antingen skriftligen eller muntligen. Återbetalning av redan erlagd premie görs ej. En helårsförsäkring löper ut efter 12 månader om inte kunden förlänger denna dessförinnan. Ändring av adress- och betaluppgifter Om du flyttar, ändrar kontonummer eller ändrar andra uppgifter som är av betydelse för att vi ska kunna nå ut med information om din försäkring är det viktigt att du meddelar Online kundtjänst snarast efter att ändringen ägt rum. Övrigt Läs igenom de fullständiga försäkringsvillkoren noggrant. Mer information finns på vår hemsida Laptop Försäkringsklass Försäkringspremie (helår) 996 kr 1396 kr 1796 kr 2296 kr Premie per kvartal 249 kr 349 kr 449 kr 574 kr Självrisk 500 kr 500 kr 750 kr 1000 kr 11

12 Försäkringsvillkor 1 Definitioner Försäkringsbrev Försäkringsbrevet visar detaljer som ditt namn, premie och den bärbara elektroniska utrustning som är försäkrad. Du/Din/Ditt Den person som är berättigad till förmånerna i detta avtal. Denna person är den köpare vars namn framgår av köpehandlingen eller annan person som köparen frivilligt låter använda varan enligt detta avtal. Om köparen är ett företag innefattar Du samtliga anställda i detta företag. Vara I köpehandlingen angiven bärbar elektronisk utrustning samt tillbehör som följer med den försäkrade bärbara elektroniska utrustningen. Tillbehör som tillhör din mobiltelefon ersätts i samband med skada på din mobiltelefon till ett maxbelopp av 1500 SEK förutsatt att dessa är införskaffade på The Phone House. Tillbehör till övrig bärbar elektronisk utrustning ersätts inte. Skada Som skada räknas allt du anmäler till oss för att få ersättning genom din försäkring. Självrisk Att en försäkring gäller med självrisk betyder att du själv betalar så mycket av skadan som självrisken anger Försäkringsperiod Den tidsperiod under vilken vi förbinder oss att uppfylla vår del av avtalet förutsatt att du betalat premien i tid. Vi/Oss Försäkringsbolaget New Technology Insurance och dess utsedda ombud. 2 Försäkringsobjekt 2.1 Försäkringen gäller för den bärbara elektroniska utrustning som anges i köpdokumentet. 2.2 Försäkringen gäller för skador som inträffar i hela världen och där ett 2G- eller 3G-nät finns i allmän drift. 3 Försäkrad Försäkringen gäller för dig som ursprunglig köpare och ägare eller ursprunglig gåvomottagare. 4 Försäkring får tecknas inom 14 dagar från inköpsdagen. 5 Dina förmåner enligt Online Vid skada, stöld och/eller förlust 5.1 Försäkringen omfattar skada på eller stöld av bärbar elektronisk utrustning jämte tillbehör genom en plötslig och oförutsedd händelse. Med skada förstås vidare sådan fysisk skada på eller stöld av försäkrad utrustning som har till följd att utrustningens värde minskas eller går förlorat och således inte sådan händelse som uppkommer endast genom att utrustningen t ex inte kan användas på beräknat sätt. Försäkringen omfattar även för förlust av mobiltelefon men ingen annan bärbar elektronisk utrustning. För att du ska kunna erhålla ersättning måste du polisanmäla händelsen inom 48 timmar, gäller stölden/förlusten en mobiltelefon måste du även spärra telefonen hos din operatör inom 48 timmar från det att stöld/förlust inträffat. 5.2 Försäkringen ersätter eventuella kostnader för olovliga samtal samt olovligt brukande av tjänster som gjorts med objektet efter att en ersättningsbar stöld/ förlust inträffat, förutsatt att du kan visa en specifikation som klart visar vilka olovliga samtal och/eller olovligt brukande av tjänster som gjorts och kostnad för detta. För att du ska kunna erhålla ersättning krävs att du spärrar din telefon och ditt abonnemang inom 48 timmar från det att stöld/förlust inträffat. Maximal ersättning inklusive skatter och abonnemangsavgifter är kr. 5.3 Vi ersätter tillbehör till ett värde av 1500 kronor som tillhör din mobiltelefon eller bärbara dator och är levererade av eller köpta hos The Phone House. Tillbehör till övrig bärbar elektronisk utrustning ersätts inte. 6 Undantag Ersättning lämnas inte för: 6.1 skada på, eller förlust av förbrukningsmaterial såsom batterier och laddare. 6.2 skada på, eller förlust av tillbehör till mobiltelefon eller bärbar dator överstigande 1500 kr. 6.3 skada som kan ersättas av garanti eller enligt konsumentköplagens bestämmelser eller skada som inträffar inom ett år från inköpsdatum och består i eller är en följd av fel uppkomna i utrustning genom bristfälligheter i konst9ruktion, material eller tillverkning. 12

13 6.4 skada eller förlust som uppkommit genom att den som handhaft det försäkrade objektet lämnat det utan tillsyn i en lokal eller på en plats dit fler än en person har tillträde. 6.5 skada som består i eller är en följd av slitage, korrosion, förbrukning eller försummat underhåll. 6.6 skada eller förlust som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt. 6.7 Kostnad för bilmonteringssats och andra tillbehör som inte längre kan användas med varan, utom i de fall som anges (se 5.3 ovan). 6.8 Skada förorsakad genom det försäkrade objektet (följdskada). 6.9 Kostnad för underhåll, justering, modifiering eller service samt skada som har samband med sådan löpande åtgärd Skada förorsakad genom datavirus eller liknade eller fel i programvara eller bristande funktion till följd av sådant fel 6.11 Skada på skärm innebärande att bildpunkter slocknat och som ligger utanför tillverkarens garantier eller skada av typen att bilden bränt fast täcker ej för förlust av annan bärbar elektronisk utrustning i annat fall att det utgör en mobiltelefon skada eller förlust som har samband med atomkärnreaktion eller krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller myndighetsåtgärd. 7 Självrisk m.m Självrisken, är 300 eller 500 kronor per skadetillfälle beroende på vilken försäkringsklass din bärbara elektroniska utrustning är i. Är du momsredovisningsskyldig erlägger du utöver självrisk även moms vid reparation eller utbyte av bärbar elektronisk utrustning. 8 Aktsamhetskrav 8.1 Det försäkrade objektet skall handhas med normal aktsamhet så att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras. 8.2 Har aktsamhetskravet inte uppfyllts minskas ersättningen som regel med ett särskilt avdrag, normalt med 50%. Vid allvarlig försummelse minskas ersättning kraftigt och kan tom helt falla bort (nedsättning till noll). 9 Ersättningsbestämmelser 9.1 Vid skada förbehåller sig Försäkringsbolaget rätten att avgöra om den bärbara elektroniska utrustningen ska repareras eller ersättas med ny bärbar elektronisk utrustning. 9.2 Vid utbyte ersätter vi den försäkrade produkten med ny av samma modell och märke, eller om sådan inte finns att tillgå, med närmast likvärdig elektronisk produkt. 9.3 Kontantersättning utgår ej. 10 Försäkringsperiod/Premiebetalning 10.1 Om du väljer att betala via automatiskt bankgirouttag eller återkommande kreditkortsdebitering åtar du dig att betala premien för respektive förlängningsperiod var tredje månad genom automatiskt bankgirouttag / Kreditkortsdebitering. Om du väljer detta alternativ förlängs avtalet automatiskt tre månader varje gång vi erhåller ny premie. Vid betalning på annat sätt är försäkringsperioden månader från betalningstidpunkten. Förlängning kan ske om sådant erbjudande lämnas av The Phone House. Den sammanlagda försäkringstiden kan inte överskrida 5 år från det datum försäkringen tecknades. 11 Vid skada 11.1 Du måste meddela oss utan dröjsmål då du upptäckt en händelse som omfattas av detta avtal genom att sända en ifylld och undertecknad skadeanmälan till oss. Dock senast 3 månader efter det att du fick kännedom om skadan eller stöld/förlusten 11.2 Du måste också anmäla stöld eller skadegörelse av bärbar elektronisk utrustning till polis eller annan behörig myndighet inom 48 timmar efter att du upptäckt stölden eller skadegörelsen. Vid förlust av mobiltelefon måste du även anmäla det inom 48 timmar. Du skall kunna uppvisa kopia av anmälan med uppgift om polisens diarienummer eller liknande Skada, stöld eller förlust som inträffat utanför Sverige skall anmälas när du återkommer till Sverige. Stöld måste inom 48 timmar från upptäckten rapporteras till behörig myndighet i det land där stölden inträffat. Du måste kunna uppvisa en skriftlig handling för oss som visar att sådan anmälan gjorts Du måste också så snart som möjligt efter att du upptäckt förlust eller stöld av bärbar elektronisk utrustning meddela detta till din teleoperatör Om du fått ersättning för förlorat objekt och detta kommer till rätta skall du snarast återlämna ersättningsobjektet till Försäkringsbolaget I den mån Försäkringsbolaget betalat 13

14 ersättning för skada övertar Försäkringsbolaget den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan. 12 Bortfall av ersättning 12.1 Din rätt enligt försäkringsavtalet bortfaller eller begränsas enligt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (FAL) om du i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för skadans bedömning. om du åsidosatt dina skyldigheter enligt ovan Framställs ersättningskraven senare än vad som angivits i punkt 10 lämnas ingen ersättning Om mobiltelefon och abonnemang eller annan bärbar elektronisk utrustning inte spärrats inom 48 timmar från det att stöld/förlust inträffat lämnas ingen ersättning i enlighet punkt Uppsägning Du har 14 dagar öppet köpet. Vi återbetalar då erlagd premie förutsatt att du inte anmält någon skada. Därefter har du rätt att vid vilken tidpunkt som helst säga upp avtalet om du betalar via autogiro/kreditkort. Om betalning av premie sker via automatiskt bankgirouttag/kreditkortsdebitering återbetalar vi i sådant fall inte outnyttjad premie. I samband med att skadeanmälan görs har du och vi en ömsesidig rätt att säga upp avtalet. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Sådan begäran skall vara skriftlig och ställas till personuppgiftsansvarig på försäkringsbolagets eller ombudets adress. 16 Överklagan Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid skada. Om du inte är nöjd mer vår skadereglering kan du begära att ditt ärende omprövas. Din begäran om omprövning kan skriftligen påtalas till försäkringsbolagets ombud (The Phone House) huvudkontor, adress enligt nedan. Möjligheten finns även att få ärendet prövat hos Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Försäkringen administreras av The Phone House AB, Box 4161, Nacka, telefon , telefax För denna försäkring svarar New Technology Insurance. Registered in Ireland under the company number Registered address: 3rd Floor, Fleming Court, Flemings Place, Dublin Försäkringsavtalslagen För denna försäkring gäller i övrigt Lag (2005:104) om försäkringsavtal (FAL). 15 Personuppgiftslagen (PUL) De personuppgifter om den försäkrade som behandlas är nödvändiga för att försäkringen skall kunna administreras och för att avtalsförpliktelser skall kunna fullgöras, samt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag. Uppgifterna kommer normalt ifrån dig eller från annat bolag som vi samverkar med. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bland annat marknads- och kund analys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och vår service i övrigt. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag som vi samverkar med, eller till myndigheter som begärt uppgifter. 14

15 Om du inte tycker som vi Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå i samband med att en skada/stöld/förlust anmäls. Om du inte är nöjd med vår skadereglering kan du begära att ditt ärende omprövas. Vänligen skicka en skriftlig överklagan till oss och beskriv vad du inte är nöjd med till vår adress nedan. Du kan även vända dig till Försäkringsbolagets Skadekommitté, Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol för att få ditt ärende prövat. Du kan även vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå för att få kostnadsfri hjälp och vägledning angående ditt försäkringsärende. Om du har klagomål som rör hanteringen av ditt ärende omber vi dig att skicka detta skriftligen till Online kundtjänst enligt vår adress nedan och märk kuvertet att: Klagomålsansvarig. Online Kundtjänst The Phone House Marcusplatsen 9 Box Nacka E-post: Försäkringsbolagets Skadekommitté Kommitté som omprövar beslut på kunds begäran. The Phone House Online Skadekommitté Box NACKA E-post: Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som har till uppgift att opartiskt och kostnadsfritt pröva konsumenttvister, bl a vissa tvister som rör privatförsäkringar och föreslår hur tvisten bör lösas. All prövning sker på skriftligt underlag. Allmänna Reklamationsnämnden Box STOCKHOLM Telefon: +46 (0) Telefontid: Fax: +46 (0) Konsumenternas försäkringsbyrå Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig byrå som har till huvudsaklig uppgift att ge information och rådgivning. Konsumenternas försäkringsbyrå erbjuder kostnadsfri hjälp och vägledning i försäkringsärenden som avser privatpersoners frivilliga försäkringar. Konsumenternas Försäkringsbyrå Box STOCKHOLM Telefon: +46 (0) Telefontid: Fax: +46 (0)

16 Kontakta oss: Har du frågor angående ditt försäkringsärende eller övriga försäkringsfrågor vänligen kontakta: Online Kundtjänst Telefon: +46 (0) E-post: Fax: +46 (0) Våra öppettider är vardagar kl 9 18 The Phone House Marcusplatsen 9 Box 4161 SE Nacka

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal Innehåll 02 Om försäkringsbolaget 03 Trygghetsavtalets omfattning i korthet 05 Hur du går tillväga för att anmäla en skada 07 Viktig information 09 Försäkringsvillkor 15 Om du inte

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med trygghetsförsäkring en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring www.solidab.se i samarbete med snabb & enkel hjälp när min mobiltelefon krånglar 3 Reparation eller ersättningsmobil med motsvarande prestanda

Läs mer

Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal

Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2010-12-01 Vi, New Technology Insurance ( NTI ), utfärdar denna försäkring i samarbete med The Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal Innehåll 04 Trygghetsavtalets omfattning i korthet 06 Hur du går tillväga för att anmäla en skada 08 Viktig information 10 Försäkringsvillkor 15 Om du inte tycker som vi 16 Kontakta

Läs mer

Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter.

Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter. Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter. 1 INNEHÅLL 1. EXTRA TRYGGHET MED HAPPY CARE PRODUKTFÖRSÄKRING 3 2. VARFÖR VÄLJA HAPPY CARE PRODUKTFÖRSÄKRING? 3 3. SNABB OCH PROFESSIONELL HJÄLP VID

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2015-01-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Försäkringsgivare och tillsynsmyndighet...3 2. Vem försäkringen gäller för...3 3. Försäkringens omfattning...3

Läs mer

Extra trygghet? - Ingen självrisk. - Kostnadsfria reparationer - Inget åldersavdrag. Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? - Ingen självrisk. - Kostnadsfria reparationer - Inget åldersavdrag. Trygghetsförsäkring Extra trygghet? - Ingen självrisk - Kostnadsfria reparationer - Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka.

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka. Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2012-04-01 Vi, Aviva Insurance Limited (Aviva), utfärdar denna försäkring i samarbete med Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag Trygghet för din produkt Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot funktionsfel Efter garanti & reklamationsrätt upphört 2. Skydd mot olyckshändelser Tappskador,

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsvillkor Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Trygghetsförsäkring. Vi har datorer som passar alla.

Trygghetsförsäkring. Vi har datorer som passar alla. ? t e h g g y r Extra t sk jälvri s n e g n I ationer r a p e r a i dsfr Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring Vi har datorer som passar alla. VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser

Läs mer

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den Försäkringsvillkor Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2015-08-26 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Skydd vid olyckshändelser Tappskador, vätskeskador,

Läs mer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer Service och försäkring Vi hjälper dig få koll om något händer Vi hjälper dig! Det är bra att veta att Telenor självklart hjälper dig med service på din mobil, surfplatta, modem eller ett tillbehör som

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Stjärna Fyrkant produktförsäkring

Stjärna Fyrkant produktförsäkring Stjärna Fyrkant produktförsäkring Försäkringsskyddet gäller i 12 månader. Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring som täcker s k otursskador enligt försäkringsvillkoren nedan. Stjärna Fyrkant har

Läs mer

Allt du behöver veta om din. Produktförsäkring

Allt du behöver veta om din. Produktförsäkring Allt du behöver veta om din Produktförsäkring INNEHÅLL PRAKTISK INFORMATION.......................... 3 MIN PRODUKT FUNGERAR INTE! VAD SKA JAG GÖRA?.... 4 DATAPRODUKTER................................

Läs mer

trygghetspaket siba utökad garanti och solid otursförsäkring i samarbete med

trygghetspaket siba utökad garanti och solid otursförsäkring i samarbete med trygghetspaket siba utökad garanti och solid otursförsäkring i samarbete med förmånligt trygghetspaket När du köper en produkt hos oss kan du teckna ett förmånligt trygghetspaket. I paketet ingår två skydd,

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag Trygghet för din produkt Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot funktionsfel Efter garanti & reklamationsrätt upphört. 2. Skydd mot olyckshändelser Tappskador,

Läs mer

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt Happy CARE Produktförsäkring Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Extra trygghet för dina produkt VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador,

Läs mer

Allriskförsäkring för Elev-PC,

Allriskförsäkring för Elev-PC, 2012-10-11 Allriskförsäkring för Elev-PC, 2010-06-01 Försäkringen gäller för dator i skolverksamhet, som har ett värde understigande 10 000 kr. 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för lease-/hyrestagare/köpare,

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

Försäkringsvillkor. Allmän information

Försäkringsvillkor. Allmän information Försäkringsvillkor Allmän information Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, org nr 516407-0384, Box 3031, SE-103 61 Stockholm. Försäkringsförmedlare Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor 2012-11-08

Försäkringsvillkor 2012-11-08 Försäkringsvillkor 2012-11-08 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är den person som tecknat HemGaranti24 försäkring och fått denna bekräftad genom att motta försäkringsbevis från försäkringsgivaren.

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Om försäkringsgivaren. FÖrsÄkringsvillkor Happy CARE -Produktförsäkring FIHC2015:1. Giltigt från och med

Om försäkringsgivaren. FÖrsÄkringsvillkor Happy CARE -Produktförsäkring FIHC2015:1. Giltigt från och med Om försäkringsgivaren Moderna Försäkringar är en marknadsledare inom produktförsäkring. Lång försäkringserfarenhet kombinerat med ett rikstäckande kontaktnät av noggrant utvalda serviceverkstäder garanterar

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM

Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM Särskilt för mobiltelefoner Allmänna villkor gäller när Kunden hos sitt försäkringsbolag har anmält en skada på sin mobiltelefon och Försäkringsbolaget i samarbete

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Elgigantens Trygghetsavtal Din räddning när oturen

Läs mer

Trygghetsavtal. För dig som önskar total trygghet. Ett samarbete mellan Komplett.se och Vardia Försäkring

Trygghetsavtal. För dig som önskar total trygghet. Ett samarbete mellan Komplett.se och Vardia Försäkring Trygghetsavtal För dig som önskar total trygghet Ett samarbete mellan Komplett.se och Vardia Försäkring De viktigaste fördelarna med Trygghetsavtalet Täcker de flesta produktskador som orsakats av oförutsedda

Läs mer

trygghetsavtal skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Sammanfattande info Detta är en kortfattad översikt av försäkringen. För fullständiga villkor se sid. 9 Din ersättning

Läs mer

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa? Specialförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försä - kringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Skydd vid olyckshändelser Tappskador, vätskeskador,

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Försäkringstagare och försäkrad är den som tecknat skadekostnadsreducering försäkring i samband med hyra av fordon hos Sunfleet.

Försäkringstagare och försäkrad är den som tecknat skadekostnadsreducering försäkring i samband med hyra av fordon hos Sunfleet. 1. ALLMÄN INFORMATION Detta är en egendomsförsäkring med 9 000 kronor i högsta ersättningsbelopp Alla fordon är helförsäkrade och har ersättningsskyldighet för varje skademoment. Hyresmannen ska betala

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Produktförsäkring och skadereglering

Produktförsäkring och skadereglering Produktförsäkring och skadereglering Maj 2010 Maj 2010 Dnr 09-11327 innehåll Sammanfattning 3 Inledning 4 Undersökning av skadereglering vid produktförsäkring i hemelektronikbranschen 5 Urval och avgränsningar

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring Försäkringsvillkor 1 juli 2006 Svenska Jägareförbundets och Folksams Jaktvapenförsäkring Innehåll Översiktlig information...................... 4 Försäkringsvillkor.......................... 6 Vem försäkringen

Läs mer

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL 1 VÅRT TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering

Läs mer

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL 1 VÅRT TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering

Läs mer

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund.

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Dock längst till 40 års ålder. Studentlivförsäkring 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall Försäkringen betalar ut ett skattefritt

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor (Gällande fr o m 2012-02-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: ERV Försäkringsaktiebolag (publ) Box 1

Läs mer

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Gällande Smart Safety Spärrservice utförd av S Reg AB Tjänsten Smart Safety tillhandahålls av S Reg AB (nedan S Reg) och avtalet gällande tjänsten gäller

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument Gäller från

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument Gäller från ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2016 Gäller från 2016-06-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Släpvagnsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Släpvagnsförsäkring Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd för dig och din släpvagn. Detta är endast

Läs mer

Försäkringen som tar bort din skadekostnad

Försäkringen som tar bort din skadekostnad Försäkringen som tar bort din skadekostnad För- och efterköpsinformation Gäller från 2016-08-01 Försäkringen som tar bort din skadekostnad Detta är endast en översiktlig information som du har laglig rätt

Läs mer

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 4 Vår garanti 4 Allmänna villkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET En smidig integrerad försäkringslösning för

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Smart Safety Spärrservice Tjänsten Smart Safety tillhandahålls av S Reg AB (nedan S Reg) och avtalet gällande tjänsten gäller mellan S Reg och kunden. Vill

Läs mer

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle.

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle. V 073F:1 VILLKORSTILLÄGG Leasingförsäkring I villkor V073 utgår A.31-31.2 samt hela avsnitt D. Allmänna avtalsbestämmelser och ersätts med nedanstående. Asterisk (*) i villkorstext anger att ordet finns

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01 TERRÄNGHJULING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Terränghjuling Gäller från 2015-01-01 Terränghjuling Vår terränghjulingsförsäkring ger ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer