Online Trygghetsavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Online Trygghetsavtal"

Transkript

1 Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband.

2 Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare för mer än 2 miljoner kunder i Europa och har mer än 10 års erfarenhet. Online Trygghetsavtal administreras i Sverige av New Technology Insurance utsedda ombud, The Phone House. Vårt mål är att göra livet enklare för våra kunder genom att erbjuda ett försäkringsskydd som täcker en mängd olika skadehändelser. New Technology Insurance Registered in Ireland, registration number Registered address: 3rd Floor, Fleming Court, Flemings Place, Dublin 4, Ireland 2 Version

3 Innehåll 02 Om försäkringsgivaren 05 Fördelar med Online Trygghetsavtal 06 Försäkringens omfattning i korthet 08 Hur du går tillväga för att anmäla skada 10 Viktig information 12 Försäkringsvillkor 15 Om du inte tycker som vi 16 Kontakta oss Produktförsäkringar Branschbestämmelserna ger dig som konsument ett års garanti, vilket är en utökad rätt gentemot Konsument köplagen. Branschbestämmelserna har antagits i samråd med Konsumentverket. För ursprungliga fel har du reklamationsrätt i tre år från inköpet. Bevisbördan vid reklamation för att felet ska ha funnits i produkten redan vid köpet övergår till konsument efter garantitiden. Kontrollera hur lång garanti som medföljer din produkt. Hemförsäkringen kan ha olika villkor för nedskrivning och självrisk. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall. När du tecknar en försäkring hos oss så har du alltid öppet köp, det vill säga att du kan ångra ditt köp av försäkringen inom denna tidsfrist. Fastställd av ElektronikBranschen 3

4 en olycka händer så lätt Online Trygghetsavtal är en försäkring som ger dig den extra trygghet du behöver om något plötsligt och oförutsett skulle hända din produkt. En kund har precis köpt en ny produkt och det sista kunden vill tänka på är att den råkar ut för en skada, stöld eller förlust. Detta kan drabba oss alla och vi kan därför erbjuda våra kunder ett trygghetsavtal i samarbete med det irländska försäkringsbolaget New Technology Insurance. Bolaget är försäkringsgivare för mer än 2 miljoner kunder i Europa och har mer än 10 års erfarenhet. Försäkringen kan du teckna inom 14 dagar från köpet av produkten i någon av våra The Phone House-butiker. Vissa produkter kan komma att undantas, för mer information kontakta Online kundtjänst. 4

5 Fördelar med Online Trygghetsavtal Omfattar stöld. Stöld av mobiltelefon, mobilt bredband och laptop. Omfattar förlust. Förlust av mobiltelefon samt mobilt bredband. Omfattar olyckshändelser. Skada som beror på otur eller olyckshändelse, till exempel genom att du tappar din mobiltelefon i golvet och den därefter slutar fungera. Omfattar funktionsfel och mekaniska fel. Funktionsfel och mekaniska fel som inte täcks av garanti eller reklamation. ersättningsprodukt. Om din skadade produkt inte går att reparera sker ett utbyte mot en ersättningsprodukt av samma modell och märke som du hade. Har produkten utgått ur vårt sortiment ersätts du med en funktionsmässigt likvärdig produkt. Reparation. Skulle reparationstiden hos vår serviceverkstad överstiga 30 dagar ersätter vi dig med en ny produkt. Tiden räknas från det att produkten inkommit till serviceverkstaden och avser ett reparationstillfälle. Skydd inom familjen. Gäller även när någon annan i familjen använder produkten. Skydd utomlands. Fullt skydd när du är utomlands. Öppet köp. Du har alltid öppet köp i 14 dagar. Lånetelefon Utöver Online Trygghetsavtal kan vi i mån av tillgång tillhandahålla en lånetelefon. Lånetelefonen kan vara av en annan modell, ha andra egenskaper, specifikationer samt ha annan funktionalitet än din ursprungliga mobiltelefon. 5

6 Försäkringens omfattning i korthet Nedan återfinns exempel på vad Online Trygghetsavtal omfattar och begränsningar i försäkringsskyddet. Observera att detta inte är de fullständiga försäkringsvillkoren. Dessa finner du på sida 12. Exempel på vad som täcks av försäkringen: Funktionsfel och mekaniska fel som inte täcks av garanti eller reklamation. Skada som beror på otur eller olyckshändelse. Stöld av mobiltelefon, mobilt bredband och laptop. Förlust av mobiltelefon och mobilt bredband. Vi ersätter olovliga samtal och olovligt brukande av tjänster upp till kr. Vi ersätter tillbehör till mobiltelefon och laptop till ett värde av 1500 kr. Ersättning förutsätter att du följt säkerhetsföreskrifterna, uppfyllt aktsamhetskraven samt övriga krav i försäkringsvillkoren. Om aktsamhetskravet inte följs riskerar du minskad eller utebliven ersättning. 6

7 Exempel på vad som inte omfattas av försäkringen: Skada/fel som uppstått genom att du medvetet skadat din produkt. Skada, stöld eller förlust som beror på att du glömt eller lämnat din produkt utan tillsyn i en lokal eller på en plats dit fler än en person har tillträde. Kostnader för enbart batteri, laddare, kablar, handsfree eller monteringsmateriel etc. Skador till följd av slitage, förbrukning, åldersförändringar, bristande underhåll eller annan skada som inte påverkar produktens funktion, t ex repor i displayen, skärmen eller skalet. Din produkt drabbas av mjukvarufel eller virus. OBS! Om den försäkrade produkten säljs vidare till någon annan person gäller inte försäkringen för den nye ägaren. 7

8 Gå vidare till bild 3 Anmäl stölden/förlusten till polisen inom 48 h från det att du upptäckte stölden/förlusten. Både produkten och ev. tillbehör ska polisanmälas. Kontakta din teleoperatör inom 48 h och spärra mobiltelefonens IMEI nr och ev. abonnemang. Även mobilt bredband ska spärras. OBS! Polisanmälan kan även göras på I butiken får du fylla i en skadeanmälan Ta med ev. polisanmälan Våra handläggare gör en bedömning om skadeärendet är ersättningsgillt utifrån våra villkor. Uthämtandet av din reparerade eller nya produkt sker i butik mot uppvisande av legitimation. 5 Reparation eller utbyte av produkt 4 Ärendet handläggs av Online kundtjänst Ha pr ska Hur du går tillväga för att anmäla skada Vid garantiärenden Har din produkt slutat fungera och misstänker du att produkten har ett fel som omfattas av produktgarantin kan du göra felet gällande under förutsättning att det inträffat inom produktens garantitid. Information om vilken garantitid som gäller just för din produkt finns på ditt kvitto. Utöver garantin gäller även konsumentköplagens regler om reklamation, som innebär att du har rätt att reklamera en produkt inom 3 år efter det att du mottagit produkten. Vänd dig till närmaste The Phone House butik för snabbast möjliga hjälp eller The Phone House kundtjänst: The Phone House kundtjänst Telefon: +46 (0) Våra öppettider är vardagar kl 9 18 E-post: Fax: +46 (0) Vår målsättning Vår målsättning är att handlägga ditt ärende inom 24 timmar från det att vi mottagit en komplett skadeanmälan. Du slipper med andra ord en långdragen skadehantering. 8

9 Har din produkt skadats? 2 Har din produkt stulits eller förlorats? 3 t gs e st Vänd dig till någon av våra butiker Vid försäkringsärenden Har din produkt slutat fungera på grund av plötslig och oförutsedd yttre händelse, vänd dig till närmaste The Phone House butik för att anmäla skadan. Detta gäller även om din produkt stulits eller förlorats. Kom ihåg att först göra en polisanmälan innan du vänder dig till butiken i händelse av stöld och förlust. Gäller det din mobiltelefon/mobila bredband ska du också kontakta din telefonoperatör inom 48 timmar och spärra produktens serienummer/imei nummer. Har du frågor kring din försäkring kontakta Online kundtjänst: Online kundtjänst Telefon: +46 (0) Våra öppettider är vardagar kl 9 18 E-post: Fax: +46 (0) För mer information, se vår hemsida 9

10 Viktig information Produkter som kan försäkras De produkter som kan försäkras är mobiltelefoner, laptops samt mobila bredband. Vissa produkter kan komma att undantas, för mer information kontakta Online kundtjänst. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav En förutsättning för att du ska få din skada ersatt är att du följt säkerhetsföreskrifterna, uppfyllt aktsamhetskraven samt kraven i försäkringsvillkoren. (se sida 12) I syfte att undvika att din ersättning bortfaller eller reduceras bör du noggrant läsa igenom försäkringsvillkoren. Exempelvis är du skyldig att följa produktens bruksanvisning och använda/förvara den försäkrade produkten på ett sätt så att skada, stöld och förlust så långt som möjligt kan förhindras Produkten får t ex inte användas i en miljö där det finns en uppenbar risk för skada Några exempel på grunder som leder till att ersättningen reduceras eller bortfaller; Skada som orsakats genom grov vårdslöshet Skada som uppkommit genom att du medvetet skadat din produkt Skada, stöld eller förlust som beror på att du glömt eller lämnat din produkt utan tillsyn i en lokal eller på en plats dit fler än en person har tillträde Ersättningsprodukt Om din skadade produkt inte går att reparera sker ett utbyte mot en ersättningsprodukt av samma modell och märke som du hade. Har produkten utgått ur vårt sortiment ersätts du med en funktionsmässigt likvärdig produkt. Kontant ersättning utgår ej. Försäkringsperiod Försäkringsperioden framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringsperioden är antingen 12 månader eller löper kvartalsvis. Mobiltelefon och mobilt bredband Försäkringsklass Försäkringspremie (helår) 496 kr 696 kr 996 kr 1496 kr Premie per kvartal 124 kr 174 kr 249 kr 374 kr Självrisk 300 kr 500 kr 500 kr 500 kr 10

11 Premiebetalning Du kan välja att betala försäkringspremien kvartalsvis antingen via autogiro eller betal/konto/kreditkort. Det finns även möjlighet att förskottsbetala premien för ett helår. Oavsett ditt val av betalsätt betalas alltid den första premien i butik i samband med tecknandet av försäkringen. Vid löpande betalningar via autogiro alternativt med konto-/betal-/kreditkort förlängs försäkringsperioden med tre månader i taget vid erlagd betalning. Om skada, stöld eller förlust inträffar måste försäkringspremien vara betald för att du ska kunna utnyttja ditt försäkringsskydd. Storleken på försäkringspremien bestäms utifrån produktens försäkringsklass och vilken typ av produkt det gäller. Det finns två olika premietabeller dels en för mobiltelefon/mobilt bredband dels en för laptops. Självrisk Självrisken fastställs och bestäms utifrån vilken försäkringsklass produkten återfinns i. Självrisk betalar du vid reparation av den försäkrade produkten samt vid utbyte mot en ersättningsprodukt. Uppsägning Du har rätt att vid valfri tidpunkt säga upp försäkringsavtalet genom att meddela Online kundtjänst antingen skriftligen eller muntligen. Återbetalning av redan erlagd premie görs ej. En helårsförsäkring löper ut efter 12 månader om inte kunden förlänger denna dessförinnan. Ändring av adress- och betaluppgifter Om du flyttar, ändrar kontonummer eller ändrar andra uppgifter som är av betydelse för att vi ska kunna nå ut med information om din försäkring är det viktigt att du meddelar Online kundtjänst snarast efter att ändringen ägt rum. Övrigt Läs igenom de fullständiga försäkringsvillkoren noggrant. Mer information finns på vår hemsida Laptop Försäkringsklass Försäkringspremie (helår) 996 kr 1396 kr 1796 kr 2296 kr Premie per kvartal 249 kr 349 kr 449 kr 574 kr Självrisk 500 kr 500 kr 750 kr 1000 kr 11

12 Försäkringsvillkor 1 Definitioner Försäkringsbrev Försäkringsbrevet visar detaljer som ditt namn, premie och den bärbara elektroniska utrustning som är försäkrad. Du/Din/Ditt Den person som är berättigad till förmånerna i detta avtal. Denna person är den köpare vars namn framgår av köpehandlingen eller annan person som köparen frivilligt låter använda varan enligt detta avtal. Om köparen är ett företag innefattar Du samtliga anställda i detta företag. Vara I köpehandlingen angiven bärbar elektronisk utrustning samt tillbehör som följer med den försäkrade bärbara elektroniska utrustningen. Tillbehör som tillhör din mobiltelefon ersätts i samband med skada på din mobiltelefon till ett maxbelopp av 1500 SEK förutsatt att dessa är införskaffade på The Phone House. Tillbehör till övrig bärbar elektronisk utrustning ersätts inte. Skada Som skada räknas allt du anmäler till oss för att få ersättning genom din försäkring. Självrisk Att en försäkring gäller med självrisk betyder att du själv betalar så mycket av skadan som självrisken anger Försäkringsperiod Den tidsperiod under vilken vi förbinder oss att uppfylla vår del av avtalet förutsatt att du betalat premien i tid. Vi/Oss Försäkringsbolaget New Technology Insurance och dess utsedda ombud. 2 Försäkringsobjekt 2.1 Försäkringen gäller för den bärbara elektroniska utrustning som anges i köpdokumentet. 2.2 Försäkringen gäller för skador som inträffar i hela världen och där ett 2G- eller 3G-nät finns i allmän drift. 3 Försäkrad Försäkringen gäller för dig som ursprunglig köpare och ägare eller ursprunglig gåvomottagare. 4 Försäkring får tecknas inom 14 dagar från inköpsdagen. 5 Dina förmåner enligt Online Vid skada, stöld och/eller förlust 5.1 Försäkringen omfattar skada på eller stöld av bärbar elektronisk utrustning jämte tillbehör genom en plötslig och oförutsedd händelse. Med skada förstås vidare sådan fysisk skada på eller stöld av försäkrad utrustning som har till följd att utrustningens värde minskas eller går förlorat och således inte sådan händelse som uppkommer endast genom att utrustningen t ex inte kan användas på beräknat sätt. Försäkringen omfattar även för förlust av mobiltelefon men ingen annan bärbar elektronisk utrustning. För att du ska kunna erhålla ersättning måste du polisanmäla händelsen inom 48 timmar, gäller stölden/förlusten en mobiltelefon måste du även spärra telefonen hos din operatör inom 48 timmar från det att stöld/förlust inträffat. 5.2 Försäkringen ersätter eventuella kostnader för olovliga samtal samt olovligt brukande av tjänster som gjorts med objektet efter att en ersättningsbar stöld/ förlust inträffat, förutsatt att du kan visa en specifikation som klart visar vilka olovliga samtal och/eller olovligt brukande av tjänster som gjorts och kostnad för detta. För att du ska kunna erhålla ersättning krävs att du spärrar din telefon och ditt abonnemang inom 48 timmar från det att stöld/förlust inträffat. Maximal ersättning inklusive skatter och abonnemangsavgifter är kr. 5.3 Vi ersätter tillbehör till ett värde av 1500 kronor som tillhör din mobiltelefon eller bärbara dator och är levererade av eller köpta hos The Phone House. Tillbehör till övrig bärbar elektronisk utrustning ersätts inte. 6 Undantag Ersättning lämnas inte för: 6.1 skada på, eller förlust av förbrukningsmaterial såsom batterier och laddare. 6.2 skada på, eller förlust av tillbehör till mobiltelefon eller bärbar dator överstigande 1500 kr. 6.3 skada som kan ersättas av garanti eller enligt konsumentköplagens bestämmelser eller skada som inträffar inom ett år från inköpsdatum och består i eller är en följd av fel uppkomna i utrustning genom bristfälligheter i konst9ruktion, material eller tillverkning. 12

13 6.4 skada eller förlust som uppkommit genom att den som handhaft det försäkrade objektet lämnat det utan tillsyn i en lokal eller på en plats dit fler än en person har tillträde. 6.5 skada som består i eller är en följd av slitage, korrosion, förbrukning eller försummat underhåll. 6.6 skada eller förlust som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt. 6.7 Kostnad för bilmonteringssats och andra tillbehör som inte längre kan användas med varan, utom i de fall som anges (se 5.3 ovan). 6.8 Skada förorsakad genom det försäkrade objektet (följdskada). 6.9 Kostnad för underhåll, justering, modifiering eller service samt skada som har samband med sådan löpande åtgärd Skada förorsakad genom datavirus eller liknade eller fel i programvara eller bristande funktion till följd av sådant fel 6.11 Skada på skärm innebärande att bildpunkter slocknat och som ligger utanför tillverkarens garantier eller skada av typen att bilden bränt fast täcker ej för förlust av annan bärbar elektronisk utrustning i annat fall att det utgör en mobiltelefon skada eller förlust som har samband med atomkärnreaktion eller krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller myndighetsåtgärd. 7 Självrisk m.m Självrisken, är 300 eller 500 kronor per skadetillfälle beroende på vilken försäkringsklass din bärbara elektroniska utrustning är i. Är du momsredovisningsskyldig erlägger du utöver självrisk även moms vid reparation eller utbyte av bärbar elektronisk utrustning. 8 Aktsamhetskrav 8.1 Det försäkrade objektet skall handhas med normal aktsamhet så att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras. 8.2 Har aktsamhetskravet inte uppfyllts minskas ersättningen som regel med ett särskilt avdrag, normalt med 50%. Vid allvarlig försummelse minskas ersättning kraftigt och kan tom helt falla bort (nedsättning till noll). 9 Ersättningsbestämmelser 9.1 Vid skada förbehåller sig Försäkringsbolaget rätten att avgöra om den bärbara elektroniska utrustningen ska repareras eller ersättas med ny bärbar elektronisk utrustning. 9.2 Vid utbyte ersätter vi den försäkrade produkten med ny av samma modell och märke, eller om sådan inte finns att tillgå, med närmast likvärdig elektronisk produkt. 9.3 Kontantersättning utgår ej. 10 Försäkringsperiod/Premiebetalning 10.1 Om du väljer att betala via automatiskt bankgirouttag eller återkommande kreditkortsdebitering åtar du dig att betala premien för respektive förlängningsperiod var tredje månad genom automatiskt bankgirouttag / Kreditkortsdebitering. Om du väljer detta alternativ förlängs avtalet automatiskt tre månader varje gång vi erhåller ny premie. Vid betalning på annat sätt är försäkringsperioden månader från betalningstidpunkten. Förlängning kan ske om sådant erbjudande lämnas av The Phone House. Den sammanlagda försäkringstiden kan inte överskrida 5 år från det datum försäkringen tecknades. 11 Vid skada 11.1 Du måste meddela oss utan dröjsmål då du upptäckt en händelse som omfattas av detta avtal genom att sända en ifylld och undertecknad skadeanmälan till oss. Dock senast 3 månader efter det att du fick kännedom om skadan eller stöld/förlusten 11.2 Du måste också anmäla stöld eller skadegörelse av bärbar elektronisk utrustning till polis eller annan behörig myndighet inom 48 timmar efter att du upptäckt stölden eller skadegörelsen. Vid förlust av mobiltelefon måste du även anmäla det inom 48 timmar. Du skall kunna uppvisa kopia av anmälan med uppgift om polisens diarienummer eller liknande Skada, stöld eller förlust som inträffat utanför Sverige skall anmälas när du återkommer till Sverige. Stöld måste inom 48 timmar från upptäckten rapporteras till behörig myndighet i det land där stölden inträffat. Du måste kunna uppvisa en skriftlig handling för oss som visar att sådan anmälan gjorts Du måste också så snart som möjligt efter att du upptäckt förlust eller stöld av bärbar elektronisk utrustning meddela detta till din teleoperatör Om du fått ersättning för förlorat objekt och detta kommer till rätta skall du snarast återlämna ersättningsobjektet till Försäkringsbolaget I den mån Försäkringsbolaget betalat 13

14 ersättning för skada övertar Försäkringsbolaget den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan. 12 Bortfall av ersättning 12.1 Din rätt enligt försäkringsavtalet bortfaller eller begränsas enligt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (FAL) om du i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för skadans bedömning. om du åsidosatt dina skyldigheter enligt ovan Framställs ersättningskraven senare än vad som angivits i punkt 10 lämnas ingen ersättning Om mobiltelefon och abonnemang eller annan bärbar elektronisk utrustning inte spärrats inom 48 timmar från det att stöld/förlust inträffat lämnas ingen ersättning i enlighet punkt Uppsägning Du har 14 dagar öppet köpet. Vi återbetalar då erlagd premie förutsatt att du inte anmält någon skada. Därefter har du rätt att vid vilken tidpunkt som helst säga upp avtalet om du betalar via autogiro/kreditkort. Om betalning av premie sker via automatiskt bankgirouttag/kreditkortsdebitering återbetalar vi i sådant fall inte outnyttjad premie. I samband med att skadeanmälan görs har du och vi en ömsesidig rätt att säga upp avtalet. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Sådan begäran skall vara skriftlig och ställas till personuppgiftsansvarig på försäkringsbolagets eller ombudets adress. 16 Överklagan Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid skada. Om du inte är nöjd mer vår skadereglering kan du begära att ditt ärende omprövas. Din begäran om omprövning kan skriftligen påtalas till försäkringsbolagets ombud (The Phone House) huvudkontor, adress enligt nedan. Möjligheten finns även att få ärendet prövat hos Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Försäkringen administreras av The Phone House AB, Box 4161, Nacka, telefon , telefax För denna försäkring svarar New Technology Insurance. Registered in Ireland under the company number Registered address: 3rd Floor, Fleming Court, Flemings Place, Dublin Försäkringsavtalslagen För denna försäkring gäller i övrigt Lag (2005:104) om försäkringsavtal (FAL). 15 Personuppgiftslagen (PUL) De personuppgifter om den försäkrade som behandlas är nödvändiga för att försäkringen skall kunna administreras och för att avtalsförpliktelser skall kunna fullgöras, samt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag. Uppgifterna kommer normalt ifrån dig eller från annat bolag som vi samverkar med. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bland annat marknads- och kund analys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och vår service i övrigt. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag som vi samverkar med, eller till myndigheter som begärt uppgifter. 14

15 Om du inte tycker som vi Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå i samband med att en skada/stöld/förlust anmäls. Om du inte är nöjd med vår skadereglering kan du begära att ditt ärende omprövas. Vänligen skicka en skriftlig överklagan till oss och beskriv vad du inte är nöjd med till vår adress nedan. Du kan även vända dig till Försäkringsbolagets Skadekommitté, Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol för att få ditt ärende prövat. Du kan även vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå för att få kostnadsfri hjälp och vägledning angående ditt försäkringsärende. Om du har klagomål som rör hanteringen av ditt ärende omber vi dig att skicka detta skriftligen till Online kundtjänst enligt vår adress nedan och märk kuvertet att: Klagomålsansvarig. Online Kundtjänst The Phone House Marcusplatsen 9 Box Nacka E-post: Försäkringsbolagets Skadekommitté Kommitté som omprövar beslut på kunds begäran. The Phone House Online Skadekommitté Box NACKA E-post: Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som har till uppgift att opartiskt och kostnadsfritt pröva konsumenttvister, bl a vissa tvister som rör privatförsäkringar och föreslår hur tvisten bör lösas. All prövning sker på skriftligt underlag. Allmänna Reklamationsnämnden Box STOCKHOLM Telefon: +46 (0) Telefontid: Fax: +46 (0) Konsumenternas försäkringsbyrå Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig byrå som har till huvudsaklig uppgift att ge information och rådgivning. Konsumenternas försäkringsbyrå erbjuder kostnadsfri hjälp och vägledning i försäkringsärenden som avser privatpersoners frivilliga försäkringar. Konsumenternas Försäkringsbyrå Box STOCKHOLM Telefon: +46 (0) Telefontid: Fax: +46 (0)

16 Kontakta oss: Har du frågor angående ditt försäkringsärende eller övriga försäkringsfrågor vänligen kontakta: Online Kundtjänst Telefon: +46 (0) E-post: Fax: +46 (0) Våra öppettider är vardagar kl 9 18 The Phone House Marcusplatsen 9 Box 4161 SE Nacka

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd Båt - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av de försäkringsvillkor, Båt 2007 och Allmänna

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2008 SjöSäker båtförsäkring Innehåll Översiktlig information... 4 Var försäkringen gäller och för vem... 5 Självrisker... 5 Försäkringsbelopp... 5 Allmänna begränsningar...

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2010-04-01 (MF 2010-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm,

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Nr: 2013-01. försäkrings villkor

Nr: 2013-01. försäkrings villkor Nr: försäkrings villkor Öckerö Sockens ÖMSESIDIGA Båtförsäkringsbolag ösb 1889-2013 Öckerö Sockens Ömsesidiga Båtförsäkringsbolag, är ett bolag som försäkrar de flesta slags båtar. Bolaget är ägt av försäkringstagarna

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Företagsbil - För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Företagsbil och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring.

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

Båt. försäkringsvillkor april 2010 Boat

Båt. försäkringsvillkor april 2010 Boat Båt försäkringsvillkor april 2010 Boat Här har vi samlat allt som vår båtförsäkring omfattar. Läs försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada.

Läs mer

BÅT. Försäkringsvillkor januari 2015

BÅT. Försäkringsvillkor januari 2015 BÅT Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som vår båtförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer