Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV."

Transkript

1 Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan 1. Bakgrund 2. Handhavande, användning och ansvar 3 Leverans, låneperiod och återlämnande 4 Säkerhetskopiering/lagring 5 Försäkring och garanti om olyckan är framme (skada eller förlust) 6 Undertecknande * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV.

2 1 Bakgrund Tyresö Kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används naturligt i skolarbetet. Enligt skollagen kapitel står Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning och i enlighet med detta vill Strandskolan erbjuda eleverna att genom lån disponera ett personligt DLV under sin studietid. Verktyget skall ses som kursmaterial och är avsett att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningstiden. För att eleven skall få nyttja ett DLV utanför skoltid krävs att eleven och dennes vårdnadshavare har undertecknat detta låneavtal och godkänt gällande regler för Tyresö kommun. Genom undertecknandet har eleven och vårdnadshavare accepterat villkoren i låneavtalet och är medvetna om att skolan har rätt att återta lärverktyget om lånereglerna bryts. Att ta emot ett personligt digitalt lärverktyg är ett frivilligt erbjudande. I det fall man väljer att inte ta emot det får eleven istället använda skolans ordinarie utrustning under skoltid. 2 Handhavande, användning och ansvar Verktyget är avsett att användas i det dagliga skolarbetet, både i skolan och hemma. Verktyget är personligt och eleven ansvarar för användningen av det. Eleven uppmanas att förvara och ladda verktyget hemma utanför skoltid, men eleven ansvarar för att verktyget alltid är i skolan under skoltid. Eleven skall hantera, vårda och förvara sitt DLV så att det, med undantag från normalt slitage, skall anses vara i fullgott skick då det återlämnas. Detta gäller även de tillbehör som medföljer. Då verktyget är att betrakta som stöldbegärlig egendom, ska eleven iaktta normal aktsamhet vid förvaring (som ska ske i skåp med av skolan godkänt lås.) Verktyget är öppet för Internet vilket innebär ett ansvar för eleven. Som elev måste du ha ett eget personligt filter där du är medveten om vad som är acceptabelt och tillåtet. Det är inte tillåtet att använda utrustningen i sammanhang eller för syften som kan betraktas strida mot Tyresö kommuns regler eller mot god moral eller gällande lagstiftning. Det innebär att du skall: Använda ett vårdat språk Visa respekt mot dina skolkamrater och andra medmänniskor Respektera alla former av copyright. Det innebär vidare att du inte får: Sprida texter, bilder eller ljud som kan upplevas som kränkande eller nedsättande. Föra vidare det andra skrivit (mail, dokument osv.) utan dennes medgivande.

3 Material som kan uppfattas som stötande eller kränkande får inte lagras eller hanteras med datorn. Eleven får inte heller med datorn besöka webbsidor med stötande eller kränkande innehåll om detta inte är överenskommet med en lärare som en del av undervisningen. Det är elevens skyldighet att använda IT- miljön på ett ansvarsfullt sätt. Samhällets lagar och läroplanens värdegrund gäller. Detta innebär bl.a. att eleven skall respektera alla människors lika värde, använda vårdat språk samt värna om såväl sin egen som andras integritet. Eleven ansvarar för att DLV inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning t.ex. genom nedladdning av upphovsrättsskyddat material. Det operativsystem och programvaror som ingår i verktygets grundinställning får inte ändras eller avinstalleras då de skall användas i skolarbetet. Det är tillåtet att efter överenskommelse med sin lärare installera program som behövs för din utbildning. Vid egen installation av programvara ansvarar eleven för att licens finns och att programmet används enligt leverantörens regler. Vårdnadshavare/eleven bör vara medveten om att skolan har tillgång till allt innehåll som lagras på lärverktyget. Skolan kan komma att göra kontroller för att se om lärverktyget vårdas och används så som överenskommits och kan komma att kontrollera webbläsarhistorik och innehåll. Om skolan finner att verktyget inte används på överenskommet vis kan eleven då förlora rätten till att disponera det. Finns det anledning att misstänka olaglig handling görs en polisanmälan. 3. Leverans och låneperiod: Tid och återlämning DLV delas ut efter att detta avtal är undertecknat. Avtalet gäller från och med leverans fram till det att eleven slutar på Strandskolan, avbryter sin utbildning, skrivs ut från skolan eller om Strandskolan säger upp avtalet. Avtalet kan också när som helst sägas upp av vårdnadshavare. I samtliga dessa fall skall lärverktyget samt tillbehör återlämnas till Strandskolan vid avtalets slut. 4. Säkerhetskopiering/lagring I och med att lagring kan ske i Google Drive är behovet av säkerhetskopiering inte lika stort som om filerna ligger lokalt på en dator. Vid eventuellt hårdvarufel kan verktyget behöva ominstalleras men om lagring skett på Drive finns de personliga filerna kvar där. Skulle eleven ändå välja att spara lokalt på sin dator ansvarar hen själv för säkerhetskopiering och lagring av väsentligt innehåll rörande skolarbete på datorn. Säkerhetskopiering kan ske på digitalt media, t.ex USB-minne, CD/DVD, Drive eller av skolan anvisat digitalt utrymme. Det är då av stor vikt att säkerhetskopiering genomförs regelbundet så att inte inlämning av skoluppgifter förhindras.

4 5. Försäkring (skada eller förlust) För att försäkringen ska täcka skada eller förlust gäller punkt 2 angående handhavande av ditt DLV. Vårdnadshavare/elev är skyldig att genast anmäla skador eller fel till skolan. Vårdnadshavare/elev får inte själv reparera eller på något vis göra annan påverkan på verktyget och inte heller märka det enligt eget tycke. Skolan ansvarar för reparationer av det personliga lärverktyget. Om verktyget skadas eller på annat sätt förloras hänvisas eleven under denna tid till skolans övriga digitala utrustning tills elevens verktyg reparerats eller återfunnits. För lärverktyget gäller samma ansvarsfördelning mellan hem och skola som för annan utrustning i skolan. Blir verktyget stulet vid inbrott i skolan eller i hemmet är det skolan som som bär kostnaden. Går det sönder eller skadas av en olyckshändelse står försäkringsbolaget/skolan för kostnaden. Låntagaren ansvarar för förlust av datorn som orsakas av felaktig förvaring, vårdslöst eller uppsåtligt handlande. För att något ska ses som en olyckshändelse krävs att eleven ska vara rimligt aktsam. Vid en förlust av lärverktyg kräver försäkringsbolaget att en polisanmälan görs av vårdnadshavare. Observera att försäkringens stöldvillkor endast gäller då lärverktyget stjäls från ett låst utrymme. För kompletta försäkringsvillkor se skolans hemsida. Vid olyckshändelse som medför skada på lärverktyget ska redogörelse för händelsen lämnas till Strandskolan som därefter gör en bedömning av händelsen. Redogörelse för händelseförloppet är ett villkor för att försäkringen ska gälla. Vårdnadshavare rekommenderas att se över vilket försäkringsskydd som finns i den egna hemförsäkringen.

5 6 Undertecknande: Underteckna och återlämna denna sida till skolan. Vi har tagit del av informationen i avtalet för lån av personlig dator från Strandskolan och vet vilka villkor och regler som gäller mig/mitt barn när jag/mitt barn ges ansvar för ett personlig lärverktyg att använda som ett verktyg i lärandet i skolan och i hemmet. Jag (eleven) har förstått att om jag bryter mot detta avtal kan det leda till att jag inte får behålla det personliga lärverktyget. Jag är också medveten om att detta kan innebära att innehållet i mitt personliga verktyg kan kontrolleras. Som vårdnadshavare är jag medveten om vad som gäller då mitt barn ges ansvar för ett personligt digitalt lärverktyg i Tyresö kommuns skolmiljö. Elev Jag har tillsammans med min vårdnadshavare gått igenom avtalet. (Elevens undertecknande är inte juridiskt bindande.) Elevens underskrift Namn, textat Personnummer Datum Skola/Klass: Vårdnadshavare Jag har läst igenom och godkänner avtalet. Vårdnadshavares underskrift Namn, textat Personnummer Datum Typ av device/modell: Chromebook Serienr/Stöldskyddsmärkning /

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-06 1 (5) Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator

Kontrakt för lån av personlig dator Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-07-02 1 (5) Kontrakt för lån av personlig dator 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används

Läs mer

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun 2015-08-19 Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg vill vi skapa en

Läs mer

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun 2014-08-19 Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg kan

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun

Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun Namn: Klass: Personnr: Deltagit på informationsmöte (sign mentor) Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun 1. Bakgrund Lidköpings kommun (Kommunen) vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun

Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun Namn: Klass: Personnr: Deltagit på informationsmöte (sign mentor) Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun 1. Bakgrund Lidköpings kommun (Kommunen) vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare.

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare. Hej Glada Hudikgymnasiet satsar just nu stort på att utveckla både undervisning och arbetssätt för att nå ännu bättre resultat och för att ännu bättre förbereda våra elever för framtiden. Som ett led i

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2015-05-25 Avtalsnr. 201501 Skolförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för personlig elevdator Kristinehamns kommun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kommun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

Informationsmaterial för andra års studerande avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV

Informationsmaterial för andra års studerande avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV Informationsmaterial för andra års studerande avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden

Läs mer

www.kistagrundskola.stockholm.se

www.kistagrundskola.stockholm.se KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti 2014 www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig

Läs mer

Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium!

Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Elevguiden Allt Du behöver veta om Din skola Läsåret 2014-2015 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium Aspero skapar vinnare Vi tror på att alla elever kan bli vinnare. Det är vårt genomgående förhållningssätt,

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Till alla föräldrar med barn i åk 6-8 på Killebäckskolan ht 13

Till alla föräldrar med barn i åk 6-8 på Killebäckskolan ht 13 Till alla föräldrar med barn i åk 6-8 på Killebäckskolan ht 13 Information om ipads Vi har beslutat att erbjuda alla elever i åk 6-8 att få låna en personlig ipad under elevens fortsatta skolgång på Killebäckskolan.

Läs mer

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare.

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare. Hej Glada Hudikgymnasiet satsar just nu stort på att utveckla både undervisning och arbetssätt för att nå ännu bättre resultat och för att ännu bättre förbereda våra elever för framtiden. Som ett led i

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer