Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter"

Transkript

1 Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter

2 IT-riktlinje för användning av lånedator* i skolan Skolarbete och lärande med stöd av modern teknik Skolans uppdrag är att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att nå goda kunskaper. På vår skola vill vi att elevernas lärande ska drivas av nyfikenhet och framtidstro. Vår ambition är att de ska lära för livet och utveckla färdigheter och förmågor som gör dem väl förberedda för kommande studier och arbetsliv. Den moderna tekniken är idag en självklar och naturlig förutsättning för skolarbetet och det livslånga lärandet. Den används för att söka information och för att kommunicera med skolkamrater, lärare och omvärld. Med hjälp av tekniken skapar eleverna diagram, rapporter och presentationer med ljud och bild för att visa vad de lärt. Eleverna får låna en dator av skolan för att kunna göra allt detta. Dessutom blir det enklare att få tillgång till skolans information och hålla ordning på allt från schema till arbetsuppgifter, pågående arbeten, länkar och inlämningsmappar. Råd till dig som vårdnadshavare Som vårdnadshavare kan användningen av modern teknik i skolan ses som självklar i dagens samhälle. Den kan också uppfattas som riskfylld och här följer några råd till dig. Med tillgång till modern teknik i skolan kan undervisningen och lärandet förbättras. Med enkla informations- och kommunikationskanaler förenklas skolarbetet samtidigt som användningen ger eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens. Internet är en källa till kunskap och nytta men det finns även risker med användningen. Skolan utbildar eleverna i användning av nätet och informationssäkerhet. * Ordet lånedator kan även innebära lärplatta.

3 Som förälder kan du få goda råd via rad-tips/ Läs gärna IT-riktlinjerna tillsammans med ditt barn och även foldern som riktas till elever. Information om kunskapsutvecklingen Genom skolans IT-system får du information om ditt barns skolarbete och kunskaper via din dator eller mobil. Du kan som vårdnadshavare också använda systemet för att anmäla ditt barns eventuella frånvaro. Du behöver en inloggning som du får genom skolan. Om du vill få mer information om IT system inom skolan hittar du det på

4 Hantering av skador I IT-riktlinjerna och avtalet som tecknas mellan skola och hem finns regler för användningen och för hur datorn ska hanteras. Den ska hållas under uppsikt, förvaras på ett säkert sätt och hanteras varsamt. När en dator går sönder eller saknas gör skolan en undersökning om hur skadan/förlusten uppkommit. Om eleven avsiktligt eller genom vårdslöshet förstör, skadar eller avyttrar datorn, beslutar rektor om utredning för att fastställa om eventuellt skadestånd ska ställas mot elev enligt gällande rutin. Tänk på att eventuellt se över familjens försäkringsskydd. För mer information, läs fortsättningen nedan. het anses föreligga när man genom slarv eller försummelse, avvikelse från det normala, orsakat skada. Gällande bestämmelser Skadeståndslagen. Barn och ungdomars (under 18 år) skadeståndsansvar prövas med särskild hänsyn till Barnets ålder och utveckling Handlingens beskaffenhet Föreliggande ansvarsförsäkring Andra ekonomiska förhållanden Övriga omständigheter Information om skadeståndsanspråk mot elev Enligt skadeståndslagen kan skadeståndsansvar inträda då uppsåt eller vårdslöshet föreligger. Med uppsåt menas att man avsiktligt, med vilja åstadkommer en skada. Vårdslös-

5

6 Skydd mot skadestånd Ett skydd mot skadestånd för den enskilde finns oftast i en ansvarsförsäkring, som ingår i hem- och villaförsäkringen och omfattar alla i hushållet. Den som orsakat skadan/förlusten uppmanas alltid att undersöka om kostnaden täcks av den egna försäkringen. Vid skadeståndsanspråk från tredje part, vilket kan uppstå vid praktiktjänstgöring, studieresor etc. finns en ansvarsförsäkring för Västerås stads verksamheter. Krav på ersättning Enhetens krav på ersättning riktas direkt till den som förorsakat skadan. Krav som avser omyndiga skolelever riktas mot eleven, men hanteras i samverkan med vårdnadshavare. Rektor ansvarar för att utredningen diarieförs enligt gällande regler. Utgångspunkten är att skadebeloppet ska motsvara vad det kostar att reparera eller ersätta vad som skadats/ förlorats. Detta kan dock justeras enligt vad som tidigare beskrivits med hänsyn till barnets ålder mognad o.s.v. Syftet med ett skadeståndskrav har två perspektiv, ett fostrande av barnet/eleven till en ansvarstagande samhällsmedborgare och att ersätta den som ekonomiskt drabbas av kostnaden. Om skadan/kostnaden har förorsakats på grund av en brottslig handling kan vårdnadshavare ställas till ansvar för skadan/kostnaden med maximalt 1/5 del av ett prisbasbelopp.

7 Rutiner vid utredning om skadestånd Rektor, alternativt av rektor utsedd person, kallar vårdnadshavare och elev till möte, om eleven är myndig kallas endast eleven. Syftet med mötet är att gemensamt få klarhet i hur händelsen gått till och vilken uppfattning som finns i ansvarfrågan för det inträffade Information ges till elev/vårdnadshavare om aktuell kostnad och eventuellt beslut om skadeståndskrav. Vid oenighet om ansvar för kostnaden mellan rektor och elev/vårdnadshavare beslutar rektor om frågan ska överlämnas till Västerås stads jurist. Vid överlämnande till jurist görs detta efter information och kontakt med Västerås stads säkerhetsstrateg.

8 Till dig som vårdnadshavare Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram IT-riktlinjer för elevers användning och lån av IT-utrustning i skolan. I den här foldern beskriver vi kortfattat vad den innebär och några råd till dig som vårdnadshavare. Produktion: Västerås stad Servicepartner

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Vid frågor

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Hej, och välkommen till GLOBALA!

Hej, och välkommen till GLOBALA! Hej, och välkommen till GLOBALA! Vi tror och hoppas att du ska trivas här hos oss under de 3 år som väntar! De fyra ledord som genomsyrar skolkulturen på Globala gymnasiet är omtanke, tillit, respekt och

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

Informationsmaterial för andra års studerande avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV

Informationsmaterial för andra års studerande avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV Informationsmaterial för andra års studerande avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare Häng med till Hjärntorget! Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare https://hjarntorget.goteborg.se Göteborgs Stad Majorna-Linné Hemsida: www.goteborg.se/majornalinne Telefon:

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Lena Persson 1 2 Inledning Över 12 000 människor i Sverige lever med skyddad identitet (2010). Att leva med skyddad

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 2015-03-03 Innehållsförteckning ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 TVÅ LAGAR STYR PLACERINGAR AV BARN... 4 Socialtjänstlagen SoL (frivilligt bistånd)...

Läs mer

Skolans tillsynsansvar

Skolans tillsynsansvar Mönsterås Kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd i ledningsgruppen den 13 april 2011 Skolans tillsynsansvar Med tillsynsansvar menas ansvar för eleven eller ungdomen. Syftet är att skolan

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor

Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor Inledning Skadegörelse av egendom är ett ökande problem i samhället, som också Svedala kommun drabbas av. En gemensam policy är ett led i att stärka

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2015-05-25 Avtalsnr. 201501 Skolförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för personlig elevdator Kristinehamns kommun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kommun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Information till familjehem. Norrköpings Kommun 2012

Information till familjehem. Norrköpings Kommun 2012 Norrköpings Kommun 2012 Information till familjehem Vi hoppas att all fakta stämmer men kan inte garantera detta eftersom det hela tiden händer nya saker som påverkar familjehemsvården. Tveka inte att

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN DIGITALA VERKTYG I SKOLAN INFORMATION TILL PERSONAL DATORN I SKOLAN "EN-TILL-EN"OCH OFFICE 365 Örebro kommun erbjuder alla elever att låna en dator eller surfplatta för skolarbetet, en så kallad en-till-en-lösning.

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer