Kvalitet Resultat: Ängelholm total

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total"

Transkript

1 Kvalitet 2014 Resultat: Ängelholm total 1

2 Innehåll: 2

3 INLEDNING 3

4 Om TÄNK OM KVALITET Denna rapport redovisar resultat från studien TÄNK OM KVALITET 2.0. Studien avser fånga elevers respektive lärares generella uppfattningar inom fyra olika områden: upplevelsen av skolan och teknik undervisning och uppgifter (pedagogik) teknikens möjligheter och hur de används (teknik) kompetenser och förmågor i det dagliga arbete Innehållet i rapporten ska i första hand ses som ett underlag och redskap för kommunen, skolledare, i det pedagogiska ledarskaps- och utvecklingsarbetet på skolan, där teknik bara utgör en av flera viktiga faktorer. Svaren redovisas som en aggregerad rapport där Ängelholms samtliga elevsvar finns i den första delen och samtliga lärarsvar finns i den andra delen. För jämförelser mellan det aggregerade resultatet och enskilda skolor, återfinns skolornas resultat i respektive skolrapport. Där finns även jämföreseresultatet från andra skolor som genomfört studien. 4

5 Metodbeskrivning Fakta om undersökningen Analysföretag: Ungdomsbarometern AB Intervjumetod: Onlineundersökning Fältperiod: Vårterminen 2014 Målgrupp: Elever och lärare i Ängelholms kommun som deltar i TÄNK OM KVALITET 2.0 Antal deltagande skolor: 12 Antal intervjuer bland elever: 1630 Antal intervjuer bland lärare: 226 Datainsamling Samtliga svar i undersökningen har inhämtats genom datainsamlingsverktyget Confirmit. Undersökningen grundar sig på en onlineenkät, som dels innehåller ett antal bakgrundsfrågor, dels frågor inom respektive rapportområde. Datainsamlingen skedde separat i två olika onlineenkäter: en för elever och en för lärare med anpassade frågor för respektive målgrupp. Verktyg Databearbetningen har genomförts med hjälp av produktionssystem från Ungdomsbarometern AB samt med hjälp av de statistiska programvarorna SPSS/ R 5

6 ELEV 6

7 ELEV Bakgrund (1/3) Kön Vilken årskurs går du i? Tjej 51% Grundskola - årskurs 4 Grundskola - årskurs 5 23% 2 Grundskola - årskurs 6 1% Kille 49% Grundskola - årskurs 7 17% Grundskola - årskurs 8 17% Har du en egen dator/surfplatta i skolan eller delar du den med andra? Grundskola - årskurs 9 Gymnasium - årskurs 1 Gymnasium - årskurs 2 11% 11% Jag har en egen dator/ surfplatta 10 Gymnasium - årskurs 3 Jag delar dator surfplatta med en annan elev Jag delar dator/ surfplatta med flera elever 7

8 ELEV Bakgrund (2/3) Vilken typ av dator/surfplatta använder du i skolan? Hur länge har du haft en egen dator/ surfplatta i skolan? MacBook 57% Mindre än ett år 43% ipad Mellan ett och två år 46% Både och (Macbook och ipad) Mellan två och tre år 9% PC 43% Mellan tre och fyra år 2% Surfplatta Mellan fyra och fem år både och (PC och annan surfplatta) Längre än fem år både Macbook/iPad och PC/ annan surfplatta Jag har ingen personlig dator/ surfplatta 8

9 ELEV Bakgrund (3/3) Tänk dig en vanlig dag. Ungefär hur många timmar använder du på datorn/surfplattan totalt (i skolan och på fritiden)? Hur stor del av den tiden använder du datorn/ surfplattan till skolarbete (inklusive tid under lektionerna)? Mindre än 4 timmar 45% 1 - Nästan ingen tid 6% 2 26% 4 8 timmar 44% 3 - Ungefär hälften (~5) 38% 8 12 timmar 8% 4 18% Mer än 12 timmar 3% 5 - Nästan all tid 12% 9

10 ELEV Översikt: Upplevelse 1. Jag tycker att det är roligt att gå i skolan 2. Jag lägger ner mycket tid och energi på mitt skolarbete 3. Jag skulle rekommendera min skola till andra 4. På min skola finns allt som behövs för att jag ska kunna lära mig saker på ett bra sätt 5. Min dator/surfplatta fungerar alltid när jag behöver den 6. Jag tycker att vi använder alla möjligheter som finns med datorerna i skolarbetet 7. Min dator/surfplatta hjälper mig att hålla ordning och reda på mitt skolarbete 8. Det är bra arbetsro på min skola 10

11 Upplevelse: ELEV Jag tycker att det är roligt att gå i skolan % 3 23% 22% % 4% 11

12 Upplevelse: ELEV Jag lägger ner mycket tid och energi på mitt skolarbete % 4 35% % 1 2% 3% 12

13 Upplevelse: ELEV Jag skulle rekommendera min skola till andra % % 2 1 6% 12% 7% 13

14 Upplevelse: ELEV På min skola finns allt som behövs för att jag ska kunna lära mig saker på ett bra sätt % % 9% 4% 14

15 Upplevelse: ELEV Min dator/surfplatta fungerar alltid när jag behöver den % % 1 6% 2% 15

16 Upplevelse: ELEV Jag tycker att vi använder alla möjligheter som finns med datorerna i skolarbetet % % 21% 1 6% 7% 16

17 Upplevelse: ELEV Min dator/surfplatta hjälper mig att hålla ordning och reda på mitt skolarbete % 4 36% % 11% 5% 17

18 Upplevelse: ELEV Det är bra arbetsro på min skola % 2 1 9% 12% 4% 18

19 ELEV Översikt: Teknik 1. Jag använder datorn/surfplattan nästan alla lektioner 2. Jag behöver min dator/surfplatta för att klara av skolarbetet 3. Jag tar ofta bilder, spelar in ljud eller filmar för att lära mig bättre 4. Jag använder ofta min dator/surfplatta för att ta reda på mer om sådant som vi pratar om på lektionerna 5. Mina lärare använder ofta sina datorer på bra och kreativa sätt när de undervisar 6. Jag använder ofta multimedia (till exempel bilder, film, spel och musik) när jag redovisar skoluppgifter 7. Jag delar ofta dokument, bloggar, chattar, skapar wikis, m.m. när jag arbetar med skoluppgifter 8. Jag använder ofta spel i olika former eller spelmiljöer som verktyg för mitt lärande 9. Jag använder ofta datorns/surfplattans möjligheter att skriva, spela in ljud eller film för att dokumentera och få återkoppling på vad jag lärt mig 19

20 Teknik: ELEV Jag använder datorn/surfplattan nästan alla lektioner % 23% % 2% 20

21 Teknik: ELEV Jag behöver min dator/surfplatta för att klara av skolarbetet % 31% 27% 2 13% 1 5% 21

22 Teknik: ELEV Jag tar ofta bilder, spelar in ljud eller filmar för att lära mig bättre % 37% 2 18% 1 6% 6% 22

23 Teknik: ELEV Jag använder ofta min dator/surfplatta för att ta reda på mer om sådant som vi pratar om på lektionerna % % 22% 1 7% 5% 23

24 Teknik: ELEV Mina lärare använder ofta sina datorer på bra och kreativa sätt när de undervisar % 36% 31% 2 1 6% 4% 24

25 Teknik: ELEV Jag använder ofta multimedia (till exempel bilder, film, spel och musik) när jag redovisar skoluppgifter % 3 29% 2 19% 1 9% 7% 25

26 Teknik: ELEV Jag delar ofta dokument, bloggar, chattar, skapar wikis, m.m. när jag arbetar med skoluppgifter % 32% 2 18% 1 6% 8% 26

27 Teknik: ELEV Jag använder ofta spel i olika former eller spelmiljöer som verktyg för mitt lärande % 34% % 6% 27

28 Teknik: ELEV Jag använder ofta datorns/surfplattans möjligheter att skriva, spela in ljud eller film för att dokumentera och få återkoppling på vad jag lärt mig % % % 28

29 ELEV Översikt: Pedagogik 1. De flesta av mina skoluppgifter kan lösas på många olika sätt 2. De flesta av mina skoluppgifter kräver att jag samarbetar med andra 3. De flesta av mina skoluppgifter innehåller flera ämnen, exempelvis bild och matte 4. Det är viktigt att jag visar hur jag har tänkt och gjort när jag har löst en skoluppgift 5. Jag diskuterar ofta med mina lärare om hur jag kan bli bättre på att lära mig saker 6. Jag får ofta vara med och påverka hur jag ska arbeta på lektionerna 7. De flesta av mina skoluppgifter handlar bara om att jag ska lära mig 'fakta' utantill 8. De flesta av mina skoluppgifter känns påhittade och har väldigt lite med verkligheten att göra 9. Jag har ofta nytta av mina egna intressen och erfarenheter när jag arbetar med mina skoluppgifter 10. På min skola får vi ofta ge kamratrespons och feedback till varandra för att lära oss bättre 29

30 Pedagogik: ELEV De flesta av mina skoluppgifter kan lösas på många olika sätt % % 1 4% 8% 30

31 Pedagogik: ELEV De flesta av mina skoluppgifter kräver att jag samarbetar med andra % 33% 2 1 9% 1 6% 31

32 Pedagogik: ELEV De flesta av mina skoluppgifter innehåller flera ämnen, exempelvis bild och matte % % 16% 11% 32

33 Pedagogik: ELEV Det är viktigt att jag visar hur jag har tänkt och gjort när jag har löst en skoluppgift % % 11% 5% 33

34 Pedagogik: ELEV Jag diskuterar ofta med mina lärare om hur jag kan bli bättre på att lära mig saker % 33% 2 12% 13% 1 6% 34

35 Pedagogik: ELEV Jag får ofta vara med och påverka hur jag ska arbeta på lektionerna % 37% % 13% 7% 35

36 Pedagogik: ELEV De flesta av mina skoluppgifter handlar bara om att jag ska lära mig 'fakta' utantill % 32% % 14% 9% 36

37 Pedagogik: ELEV De flesta av mina skoluppgifter känns påhittade och har väldigt lite med verkligheten att göra % % 21% 8% 11% 37

38 Pedagogik: ELEV Jag har ofta nytta av mina egna intressen och erfarenheter när jag arbetar med mina skoluppgifter % % 1 8% 7% 38

39 Pedagogik: ELEV På min skola får vi ofta ge kamratrespons och feedback till varandra för att lära oss bättre % 32% 2 21% 1 11% 9% 39

40 ELEV Översikt: Kompetenser och förmågor 1. Jag är bra på att samarbeta med andra 2. Jag kommer ofta på egna lösningar på uppgifter och problem 3. Jag är bra på att planera mitt skolarbete 4. Jag är bra på att beskriva hur jag gör när jag löser uppgifter och problem 5. Jag är bra på att jämföra olika källor och avgöra vilken information som går att lita på 6. Jag är bra på att förklara så att andra förstår 7. Jag är bra på att hålla presentationer för andra 8. Jag är bra på att förstå hur andra tänker 9. Jag förstår vad jag ska lära mig och varför 40

41 Kompetenser och förmågor: ELEV Jag är bra på att samarbeta med andra % 4 37% % 11% 4% 41

42 Kompetenser och förmågor: ELEV Jag kommer ofta på egna lösningar på uppgifter och problem % % 2 1 3% 6% 42

43 Kompetenser och förmågor: ELEV Jag är bra på att planera mitt skolarbete % 21% 1 8% 6% 43

44 Kompetenser och förmågor: ELEV Jag är bra på att beskriva hur jag gör när jag löser uppgifter och problem % % 2 15% 1 5% 6% 44

45 Kompetenser och förmågor: ELEV Jag är bra på att jämföra olika källor och avgöra vilken information som går att lita på % % 23% 1 4% 1 45

46 Kompetenser och förmågor: ELEV Jag är bra på att förklara så att andra förstår % % 18% 1 5% 7% 46

47 Kompetenser och förmågor: ELEV Jag är bra på att hålla presentationer för andra % % 21% 1 9% 7% 47

48 Kompetenser och förmågor: ELEV Jag är bra på att förstå hur andra tänker % % 2 1 4% 6% 48

49 Kompetenser och förmågor: ELEV Jag förstår vad jag ska lära mig och varför % 33% 2 17% 1 4% 4% 49

50 LÄRARE 50

51 LÄRARE Bakgrund (1/3) Kön Vilken typ av dator/surfplatta använder du i skolan? Kvinna 64% MacBook 39% Man 36% ipad Har dina elever en egen dator/surfplatta i skolan eller delar de den med andra? Både och (Macbook och ipad) 1% PC 33% Eleverna har egna datorer/surfplattor Eleverna delar dator/ surfplatta med en annan elev Eleverna delar dator/ surfplatta med flera elever 10 både och (PC och annan surfplatta) både MacBook eller ipad och PC eller annan surfplatta 6% 2 51

52 LÄRARE Bakgrund (2/3) Vilken typ av dator/surfplatta använder du i skolan? Hur länge har du arbetat med personliga datorer/surfplattor i undervisningen? MacBook 4 Mindre än ett år 17% ipad Mellan ett och två år 54% Både och (Macbook och ipad) 1% Mellan två och tre år 18% PC 33% Surfplatta Mellan tre och fyra år 5% både och (PC och annan surfplatta) 6% Mellan fyra och fem år både Macbook/iPad och PC/annan surfplatta 2 Längre än fem år 6% 52

53 LÄRARE Bakgrund (3/3) Tänk dig en vanlig dag. Ungefär hur många timmar använder du på datorn/surfplattan totalt (i skolan och på fritiden)? Hur stor del av den tiden använder du datorn/ surfplattan till arbete (inklusive tid under lektionerna)? Mindre än 4 timmar 37% 1 - Nästan ingen tid 4% 2 14% 4 8 timmar 56% 3 - Ungefär hälften (~5) 33% 8 12 timmar 7% 4 2 Mer än 12 timmar 5 - Nästan all tid 3 53

54 LÄRARE Översikt: Upplevelse 1. Jag tycker att det är roligt att arbeta i skolan 2. Jag lägger ner mycket tid och energi på mitt jobb 3. Jag skulle rekommendera min skola till andra 4. På min skola finns allt som behövs för att jag ska kunna utföra mitt läraruppdrag på ett bra sätt 5. Min dator/surfplatta fungerar alltid när jag behöver den 6. Jag tycker att vi använder alla möjligheter som finns med datorerna i skolarbetet 7. Min dator/surfplatta hjälper mig att hålla ordning och reda på mitt arbete 8. Det är bra arbetsro på min skola 9. Mina elever tycker det är roligt att gå i skolan 10. Mina elever lägger ner mycket tid och energi på sitt skolarbete 11. På min skola finns allt som behövs för att mina elever ska kunna lära sig saker på ett bra sätt 12. Datorn/surfplattan hjälper mina elever att hålla ordning och reda på sitt skolarbete 54

55 Upplevelse: LÄRARE Jag tycker att det är roligt att arbeta i skolan % % 2 1 8% 1% 55

56 Upplevelse: LÄRARE Jag lägger ner mycket tid och energi på mitt jobb % % 56

57 Upplevelse: LÄRARE Jag skulle rekommendera min skola till andra % % 2 1 1% 4% 2% 57

58 Upplevelse: LÄRARE På min skola finns allt som behövs för att jag ska kunna utföra mitt läraruppdrag på ett bra sätt % % 24% 1 3% 1% 58

59 Upplevelse: LÄRARE Min dator/surfplatta fungerar alltid när jag behöver den % 42% % 8% 59

60 Upplevelse: LÄRARE Jag tycker att vi använder alla möjligheter som finns med datorerna i skolarbetet % 43% 2 13% 1 4% 6% 60

61 Upplevelse: LÄRARE Min dator/surfplatta hjälper mig att hålla ordning och reda på mitt arbete % % 12% 1% 61

62 Upplevelse: LÄRARE Det är bra arbetsro på min skola % % 1 3% 62

63 Upplevelse: LÄRARE Mina elever tycker det är roligt att gå i skolan % % 7% 63

64 Upplevelse: LÄRARE Mina elever lägger ner mycket tid och energi på sitt skolarbete % % 2 1 3% 1 5% 64

65 Upplevelse: LÄRARE På min skola finns allt som behövs för att mina elever ska kunna lära sig saker på ett bra sätt % % 2 13% 1 1% 2% 65

66 Upplevelse: LÄRARE Datorn/surfplattan hjälper mina elever att hålla ordning och reda på sitt skolarbete % % 17% 1 3% 7% 66

67 LÄRARE Översikt: Teknik 1. Mina elever använder sina datorer/surfplattor nästan alla lektioner 2. Mina elever behöver sina datorer/surfplattor för att klara av skolarbetet 3. Mina elever tar ofta bilder, spelar in ljud eller filmar för att lära sig bättre 4. Mina elever använder ofta sin dator/surfplatta för att ta reda på mer om sådant som vi pratar om på lektionerna 5. Jag försöker använda min dator/surfplatta på bra och kreativa sätt när jag undervisar 6. Mina elever använder ofta multimedia (till exempel bilder, film, spel och musik) när de redovisar skoluppgifter 7. Mina elever delar ofta dokument, bloggar, chattar, skapar wikis, m.m. när jag arbetar med skoluppgifter 8. Mina elever använder ofta spel i olika former eller spelmiljöer som verktyg för sitt lärande 9. Mina elever använder ofta datorns/surfplattans möjligheter att skriva, spela in ljud eller film för att dokumentera och få återkoppling på vad de lärt sig 10. Min rektor föregår med gott exempel genom att använda IKT i sitt arbete 11. Datorer/surfplattor förbättrar möjligheterna för mig att samarbeta med föräldrarna/vårdnadshavarna 12. Datorer/surfplattor underlättar kommunikation och samspel mellan mig och mina elever 67

68 Teknik: LÄRARE Mina elever använder sina datorer/surfplattor nästan alla lektioner % 31% 25% % 68

69 Teknik: LÄRARE Mina elever behöver sina datorer/surfplattor för att klara av skolarbetet % 32% 35% 1 8% 4% 69

70 Teknik: LÄRARE Mina elever tar ofta bilder, spelar in ljud eller filmar för att lära sig bättre % 32% % 11% 7% 70

71 Teknik: LÄRARE Mina elever använder ofta sin dator/surfplatta för att ta reda på mer om sådant som vi pratar om på lektionerna % % 25% 1 8% 4% 71

72 Teknik: LÄRARE Jag försöker använda min dator/surfplatta på bra och kreativa sätt när jag undervisar % 4 36% % 1 4% 1% 72

73 Teknik: LÄRARE Mina elever använder ofta multimedia (till exempel bilder, film, spel och musik) när de redovisar skoluppgifter % % 24% 1 6% 4% 73

74 Teknik: LÄRARE Mina elever delar ofta dokument, bloggar, chattar, skapar wikis, m.m. när jag arbetar med skoluppgifter % 3 24% 2 18% 1 5% 11% 74

75 Teknik: LÄRARE Mina elever använder ofta spel i olika former eller spelmiljöer som verktyg för sitt lärande % 28% 26% 2 1 6% 1 75

76 Teknik: LÄRARE Mina elever använder ofta datorns/surfplattans möjligheter att skriva, spela in ljud eller film för att dokumentera och få återkoppling på vad de lärt sig % % 21% 1 7% 7% 76

77 Teknik: LÄRARE Min rektor föregår med gott exempel genom att använda IKT i sitt arbete % % 23% 15% 1 7% 77

78 Teknik: LÄRARE Datorer/surfplattor förbättrar möjligheterna för mig att samarbeta med föräldrarna/ vårdnadshavarna % % 3 1 7% 5% 78

79 Teknik: LÄRARE Datorer/surfplattor underlättar kommunikation och samspel mellan mig och mina elever % 34% % 79

80 LÄRARE Översikt: Pedagogik 1. De flesta av de skoluppgifter mina elever får kan lösas på många olika sätt 2. De flesta av de skoluppgifter mina elever får kräver att de samarbetar med andra 3. De flesta av de skoluppgifter mina elever får är ämnesövergripande 4. Det är viktigt att mina elever visar hur de har tänkt och gjort när de har löst en skoluppgift 5. Mina elever diskuterar ofta med mig om hur de kan bli bättre på att lära sig saker 6. Mina elever får ofta vara med och påverka hur de ska arbeta på lektionerna 7. Mina elever arbetar oftast med att tillägna sig faktakunskaper 8. De flesta av mina elevers uppgifter utgår från verkliga problem och situationer 9. Mina elever har ofta nytta av sina egna intressen och erfarenheter när de arbetar med sina skoluppgifter 10. Mina elever ges ofta möjlighet att ge och få kamratbedömning för att lära sig bättre 11. De flesta av de skoluppgifter mina elever får kräver att de använder internet för att skaffa aktuell information 80

81 Pedagogik: LÄRARE De flesta av de skoluppgifter mina elever får kan lösas på många olika sätt % 4 36% % 1 2% 81

82 Pedagogik: LÄRARE De flesta av de skoluppgifter mina elever får kräver att de samarbetar med andra % % 9% 3% 82

83 Pedagogik: LÄRARE De flesta av de skoluppgifter mina elever får är ämnesövergripande % % 1 8% 1% 83

84 Pedagogik: LÄRARE Det är viktigt att mina elever visar hur de har tänkt och gjort när de har löst en skoluppgift % % 2 1 2% 1 2% 84

85 Pedagogik: LÄRARE Mina elever diskuterar ofta med mig om hur de kan bli bättre på att lära sig saker % % 2 19% 1 7% 2% 85

86 Pedagogik: LÄRARE Mina elever får ofta vara med och påverka hur de ska arbeta på lektionerna % 23% 1 3% 1% 86

87 Pedagogik: LÄRARE Mina elever arbetar oftast med att tillägna sig faktakunskaper % 31% 2 18% 1 9% 3% 87

88 Pedagogik: LÄRARE De flesta av mina elevers uppgifter utgår från verkliga problem och situationer % 23% 1 2% 3% 88

89 Pedagogik: LÄRARE Mina elever har ofta nytta av sina egna intressen och erfarenheter när de arbetar med sina skoluppgifter % % 2 16% 1 2% 1 Instämmer inte Instämmer 4% Osäker/vet inte 89

90 Pedagogik: LÄRARE Mina elever ges ofta möjlighet att ge och få kamratbedömning för att lära sig bättre % 35% 2 14% 1 7% 3% 90

91 Pedagogik: LÄRARE De flesta av de skoluppgifter mina elever får kräver att de använder internet för att skaffa aktuell information % 3 29% 2 15% 13% 1 1% 91

92 LÄRARE Översikt: Kompetenser och förmågor 1. Mina elever är bra på att samarbeta med andra 2. Mina elever kommer ofta på egna lösningar på uppgifter och problem 3. Mina elever är bra på att planera sitt skolarbete 4. Mina elever är bra på att beskriva hur de gör när de löser uppgifter och problem 5. Mina elever är bra på att jämföra olika källor och avgöra vilken information som går att lita på 6. Mina elever är bra på att förklara så att andra förstår 7. Mina elever är bra på att hålla presentationer för andra 8. Mina elever är bra på att förstå hur andra tänker 9. Mina elever förstår vad de ska lära sig och varför 10. Mina elever litar på sin egen förmåga när de ska lösa uppgifter och problem 92

93 Kompetenser och förmågor: LÄRARE Mina elever är bra på att samarbeta med andra % % 2 1 2% 93

94 Kompetenser och förmågor: LÄRARE Mina elever kommer ofta på egna lösningar på uppgifter och problem % % 2 12% 1 2% 4% 94

95 Kompetenser och förmågor: LÄRARE Mina elever är bra på att planera sitt skolarbete % 4 37% % 3% 4% 95

96 Kompetenser och förmågor: LÄRARE Mina elever är bra på att beskriva hur de gör när de löser uppgifter och problem % 4 34% % 6% 6% 96

97 Kompetenser och förmågor: LÄRARE Mina elever är bra på att jämföra olika källor och avgöra vilken information som går att lita på % 32% % 12% 97

98 Kompetenser och förmågor: LÄRARE Mina elever är bra på att förklara så att andra förstår % % 2 1 2% 8% 5% 98

99 Kompetenser och förmågor: LÄRARE Mina elever är bra på att hålla presentationer för andra % 23% 1 1% 5% 99

100 Kompetenser och förmågor: LÄRARE Mina elever är bra på att förstå hur andra tänker % 4 36% % 6% 11% 100

101 Kompetenser och förmågor: LÄRARE Mina elever förstår vad de ska lära sig och varför % 18% 1 1% 2% 101

102 Kompetenser och förmågor: LÄRARE Mina elever litar på sin egen förmåga när de ska lösa uppgifter och problem % % % 4% 3% 1 Instämmer inte Instämmer Osäker/vet inte 102

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad

Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Brudbergsskolan - Åk 2 - Göteborgs Stad

Brudbergsskolan - Åk 2 - Göteborgs Stad Brudbergsskolan - Åk - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11 En elev en dator, Botkyrka kommun sept. 2013. Elevenkäten besvaras senast 11 Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet och hjälper oss att förbättra och utveckla

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

IKT - handlingsplan för skolområde Tuna

IKT - handlingsplan för skolområde Tuna Barn- och skolförvaltningen Lunds stad Tuna skolområde IKT - handlingsplan för skolområde Tuna I Lunds skolor möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling. Varje elev är huvudperson. Skolplanen

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

IT-användning och IT-kompetens i skolan

IT-användning och IT-kompetens i skolan IT-användning och IT-kompetens i skolan Förslag till nationell strategi för skolans digitalisering för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan Den digitala våren 2 februari: Nationellt

Läs mer

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00%

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Elevenkäten 2009 - Rapport skapad 2009-11-25 11:40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön 1. Om mig Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Klass 5A 5B 5C K 29,03% 35,48% 35,48% M 41,18% 32,35% 26,47% Kön K M K

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96%

Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96% Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96% 1. Jag känner mig trygg i skolan. 100 100 100 100 100, 2. De andra eleverna är trevliga mot mig i skolan. 97 97 97 100

Läs mer

Östsam. SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen) 13/05/13 16/06/13.

Östsam. SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen) 13/05/13 16/06/13. . SyvBarometern Ung TM 2013 Östsam Data: Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen)

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

IT - STRATEGI. Hagfors skolområde Antagen av Ledningsgruppen

IT - STRATEGI. Hagfors skolområde Antagen av Ledningsgruppen IT - STRATEGI Hagfors skolområde 2017-2020 Antagen av Ledningsgruppen 2017-06-02 Innehållsförteckning IT-strategi i det Digitala samhället... 2 1 Inledning... 2 1.1 Tolkning begrepp... 2 2 Syfte och mål...

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

om Regiongemensam elevenkät 2014

om Regiongemensam elevenkät 2014 Viktig information till lärare och annan personal om Regiongemensam elevenkät 2014 Sedan 2011 använder 12 av 13 kommuner i Göteborgsregionen samma enkät med syfte att kunna göra jämförelser inom s.k. mjuka

Läs mer

Skolenkäten våren 2012

Skolenkäten våren 2012 Skolenkäten våren 2012 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 2 i S:t Botvids gymnasium i Botkyrka Antal elever i gymnasiets år 2: 101 Antal svarande: 91 Svarsfrekvens: 90,1% Klasser: HVF10, ESC10, NV10,

Läs mer

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Förskolan 2015 Får alla barn vara med att bestämma vad ni skall göra på förskol Får du vara med och bestämma vad ni skall göra på din förskola? Får

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

Information om årets enkät samt skolbladen för elevenkäten 2012 vad de olika tabellerna och diagrammen visar

Information om årets enkät samt skolbladen för elevenkäten 2012 vad de olika tabellerna och diagrammen visar elevenkät 2012 - informationsblad 3 Malmö stad Barn och Ungdom Projekt kvalitetsarbete Malmö 2012-11-21 Information om årets enkät samt skolbladen för elevenkäten 2012 vad de olika tabellerna och diagrammen

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2016-02-29 Vi försöker lära eleverna att arbeta med GAFE men det är ju mycket svårt då det ej finns datorer/ipads till

Läs mer

VÅGA VISA frågebank vid observation på skola

VÅGA VISA frågebank vid observation på skola 1 VÅGA VISA frågebank vid observation på skola Frågebanken är avsedd att användas som stödmaterial vid förberedelse inför intervjuer vid observation. Tänk igenom i förväg vad ni vill få reda på i varje

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun - Elever åk 3 27 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

IT:s ställning i skolan. Webbstjärnan vill utveckla elever och lärares digitala kompetenser

IT:s ställning i skolan. Webbstjärnan vill utveckla elever och lärares digitala kompetenser IT:s ställning i skolan Webbstjärnan vill utveckla elever och lärares digitala kompetenser Digital kompetens begreppet IT i skolan Begreppet Nuläge Webbstjärnan Mål Innehåll Exempel på digital kompetens

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Tänk på den skolenhet där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skolenhet efterfrågas

Tänk på den skolenhet där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skolenhet efterfrågas 1. Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymnasieskolan: Högskoleförberedande program Yrkesprogram Introduktionsprogram Annan utbildning, skriv

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013 Antal elever: 58 Antal svarande: 49 Svarsfrekvens: 84% Klasser: VF, HA, NA, SA, EK, VO Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång

Läs mer

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevenkät Årskurs 8 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig

Läs mer

Bergums skola - Åk 5 - Göteborgs Stad

Bergums skola - Åk 5 - Göteborgs Stad Bergums skola - Åk 5 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

Svenska Balettskolan - Åk 5 - Göteborgs Stad

Svenska Balettskolan - Åk 5 - Göteborgs Stad Svenska Balettskolan - Åk 5 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kårsta - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kårsta - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Vallentuna kommun Kårsta - Föräldrar år 5 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 8 128 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 2014 Huddinge kommun Genomförd av CMA Research AB April 2014 Kön Är du 37 61 2 40 58 1 Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor, Kundundersökning

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Skolarbete i molnet. Så här använder vi G Suite i Lidingös skolor. Information till dig som är vårdnadshavare eller elev

Skolarbete i molnet. Så här använder vi G Suite i Lidingös skolor. Information till dig som är vårdnadshavare eller elev Skolarbete i molnet Så här använder vi G Suite i Lidingös skolor Information till dig som är vårdnadshavare eller elev 1 Oändlig potential i de digitala verktygen Lidingö stad arbetar aktivt för att säkerställa

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun Sollentuna kommun - Elever åk 8 849 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 6 5 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 26 Pilen Marknadsundersökningar Mars 26 Våga Visa 26, sida Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Nacka kommun Ektorps skola - Elever åk 6 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2015-12-29 Jag har kunnat få fler vänner genom att spela hemma, Att lära mig har blivit lättare och roligare, Jag kan ha

Läs mer

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Österåkers kommun Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

IKT-strategi för Bildningsförvaltningen 2015-2017. Motala kommun

IKT-strategi för Bildningsförvaltningen 2015-2017. Motala kommun IKT-strategi för Bildningsförvaltningen 2015-2017 Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 14/BN 0303 Datum: 2014-12-10 Paragraf: 167 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter!

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! VT-16 Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEVER I ÅRSKURS 9 Inbjudan att delta i en studie om skolan, lärande och miljö Vad är Kupol? Kupol (Kunskap om ungas psykiska hälsa

Läs mer

Skolenkäten våren 2013

Skolenkäten våren 2013 Skolenkäten våren 2013 Resultatredovisning för Skolenkäten till elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet Antal medverkande skolenheter: 348 Grundskolor Gymnasieskolor Årskurs 5 Årskurs 9 År 2

Läs mer

Vallentuna kommun Ekebyskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92%

Vallentuna kommun Ekebyskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92% Ekebyskolan - Elever åk VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 22 svar, 2% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 På grund av för få svarande finns det inte något enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Birgittaskolan i Linköping i Linköping * Antal elever: 121 Antal

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Liljaskolan 1 i Vännäs Antal elever: 42 Antal svarande: 36 Antal borttagna svar: 0 Svarsfrekvens: 86% Svarande klasser:

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013 Antal elever: 142 Antal svarande: 103 Svarsfrekvens: 73% Klasser: SA2a, SA2b, Ek2, Na2, Te2, SP2A Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Multimediasuccén från Storbritannien är här!

Multimediasuccén från Storbritannien är här! Multimediasuccén från Storbritannien är här! Liber espresso är ett omfattande, ämnesövergripande digitalt arkiv för F 6 som ständigt växer och uppdateras. Nyfiken p å framtide ns skola? Öp pna här >> Med

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen

Läs mer

Värmdö kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Skolan Lär - Föräldrar år 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Värmdö kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Skolan Lär - Föräldrar år 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Värmdö kommun Skolan Lär - Föräldrar år 3 22 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013.

Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet

Läs mer

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun Ugglumskolan - Åk - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.

Läs mer

Elevenkäten, En elev en dator,gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013.

Elevenkäten, En elev en dator,gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Elevenkäten, En elev en dator,gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet och

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013 Antal elever: 23 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 74% Klasser: NB2 Skolenkäten Skolenkäten går ut

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

IT-användning och IT-kompetens i skolan

IT-användning och IT-kompetens i skolan IT-användning och IT-kompetens i skolan Utvärderingsavdelningen Rapport 0 (115) IT-användning och IT-kompetens i skolan Skolverkets IT-uppföljning 2015 Diarienummer: 2015:00067 Rapport 2 (115) Skolverket

Läs mer

1. Vilket år är du född? Skriv årtalet med fyra siffror ex. 1998 eller 2001 2. Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte

Läs mer

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: F- klass IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 1 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OCH ELEVER. molnet. Skolarbete i. Google Apps for Education i Uddevallas skolor

INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OCH ELEVER. molnet. Skolarbete i. Google Apps for Education i Uddevallas skolor INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OCH ELEVER molnet Skolarbete i Google Apps for Education i Uddevallas skolor Oändlig potential i de digitala verktygen Uddevalla kommun arbetar aktivt för att säkerställa

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

Gamla Långedragsskolan - Åk 4 - Göteborgs Stad

Gamla Långedragsskolan - Åk 4 - Göteborgs Stad Gamla Långedragsskolan - Åk 4 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Ekåsa internatskola - Åk 5 - Göteborgs Stad

Ekåsa internatskola - Åk 5 - Göteborgs Stad Ekåsa internatskola - Åk 5 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för elever i år 2 Täby Enskilda gymnasium, Täby Enskilda Gymnasium AB Antal elever: 233 Antal svarande: 205 Svarsfrekvens: 88 procent Klasser: EK2A, EK2B, EM2A, EM2B,

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1

Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1 Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan 2014-02-24 Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN Syftet med den här IT-planen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att göra användandet av IT till en naturlig del av den dagliga undervisningen.

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Antal elever: 66 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, EK11, HA11, HV11, IMI11, IMS11, IMY11, NA11, SA11,

Läs mer

Resultat Västanbyns skola åk 5 våren 2015

Resultat Västanbyns skola åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Västanbyns skola åk 5 våren 2015 2012 31 svarande av 36 elever, 15 flickor och 16 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 86 % 2013 37 svarande

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 211 212 2 214 215 Sjölins gym. Göteborg GY2 totalt 215 Göteborg GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 93 96 93 9 Delaktighet

Läs mer

Fördjupad kartläggning

Fördjupad kartläggning UN/2016:259 Fördjupad kartläggning Instruktioner Inför mötet Informera eleven om att vårdnadshavare kommer att kontaktas för ett nytt möte. Kontakta båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad. Berätta att

Läs mer