Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?"

Transkript

1 Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera till kommunikation och för att ta in omvärlden i klassrummet. I årskurserna 6-9 har eleverna personlig bärbar dator som används dagligen i undervisningen. Våra utvecklingsområden är att i större utsträckning dra nytta av de mervärden datorn kan ge. För att göra detta behöver vi anpassa elevuppgifter, arbetsprocess och bedömningsmetoder till en modern kunskapssyn. Att ständigt diskutera kunskapsbegreppet är en av våra viktigaste uppgifter, utöver det håller vi oss givetvis uppdaterade om de digitala verktyg som finns att tillgå och vilket mervärde dessa kan ge i undervisningen. Vår IT-plan har formen av ett antal rubriker som beskriver mervärden som IT kan ge i undervisningen. dessa är något man skall förhålla sig till som pedagog och även något som rektorer tar upp vid utvecklingssamtal med den pedagogiska personalen. Kommunikation Kommunikation är grunden för allt lärande. Det är också det som datorer är bäst på och där skillnaden dator/inte dator är störst. Datorn ger möjlighet till kommunikation i olika former, ljud, bild och film med hela världen som mottagare. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Exempel på verktyg som ska användas för kommunikation: Mail, Facebook, Twitter, Bloggar, Wikis, chatt, forum, Skype, Spreecast Samarbete Samarbete är viktigt i skolan och arbetslivet. Idag har vi tillgång till kraftfulla verktyg för samarbete via våra datorer. Möjligheten att kunna arbeta tillsammans i samma dokument oberoende av tid och rum är revolutionerande. Hur arbetar du med samarbete i ditt ämne? Exempel på verktyg som ska användas för samarbete: Text: Google docs Tankekartor: Popplet Video: Wevideo Produktion: Spreecast

2 Synliggöra lärprocesser Att väga in färdigheter i bedömningen vid betygssättning är något viktigt. För att göra detta måste man också fundera på hur man synliggör lärprocesserna. Många färdigheter kan vara svåra att mäta vid ett enkelt prov. Datorer och digitala verktyg kan därför vara ett hjälpmedel för att synliggöra dessa lärprocesser. Hur synliggör du lärprocesser i dina ämnen? Exempel på verktyg som kan användas för att synliggöra lärprocesser: Google Apps med samarbetsfunktioner, kommentarsfunktioner och versionshistorik. Chatt, blogg, wiki, ljud- och videoinspelning. Simuleringar Datorn är ett verktyg som kan skapa simuleringar som kan göra det lättare för elever att förstå abstrakta begrepp och skeenden. Att arbeta med simuleringar är ännu ett verktyg i lärarens verktygslåda där eleven ges möjlighet att lära genom att testa och får då en känsla för vad som händer. Detta kan i sin tur göra det lättare för eleven att förstå teorin. Tidigare var man ofta hänvisad till att först lära sig teorin för att sedan börja jobba med det praktiska, det här gjorde att en del elever aldrig kom till det praktiska. Nu kan man börja i det praktiska för att sedan bygga på med teori. Möjlighet ges också att laborera med parametrar som är omöjliga att använda vid en vanlig laboration. Hur använder du dig av simuleringar? Exempel på verktyg som kan användas för simuleringar: Algodoo, geogebra, gapminder, google body, google earth Större utbud av uttrycksformer Man har länge pratat om olika lärstilar men texten är fortfarande den dominerade uttrycksformen i skolan. Med hjälp av teknik kan vi nu erbjuda eleverna en stor variation av uttrycksformer. Ljud, bild, film osv. Det viktiga är att eleven ges möjlighet att visa vilka kunskaper och färdigheter han/ hon har. Om det görs bäst via annan uttrycksform än text så ska den användas. Vilka uttrycksformer erbjuder du dina elever? Exempel på verktyg som ska användas av elever för varierade uttrycksformer: Producera film, animationer, bilder, bildspel, tankekartor, ljudinspelningar, kollage

3 Mer varierade sätt att ta till sig information på Lärare har nu tillgång till fler varierade sätt att erbjuda eleverna information på. Eftersom forskningen säger att olika individer föredrar olika sätt att ta till sig information på så måste vi erbjuda detta. Talböcker, ljud, bild, film. Så mycket som möjligt av det lärmaterial som läraren använder sig av ska vara i digitalt format, även text. Det ger eleverna större frihet att själv välja hur man ska ta till sig informationen, till exempel via talsyntes. I vilken utsträckning använder du dig av digitalt lärmaterial? Verktyg som kan vara till hjälp: Ordbehandlingsprogram, ljudinspelning, skärminspelning, kamera, talböcker, daisyspelare Alternativa verktyg Alla elever ska ha tillgång till de hjälpmedel de behöver såsom talsyntes, rättstavningsprogram och daisyspelare. Det ska finnas installerat på alla elev- och lärardatorer. Lärare måste ha grundläggande kunskaper i dessa programvaror för att kunna hjälpa sina elever. Vid behov kan man som elev/ förälder begära att få tillgång till ytterligare programvaror så som Symwriter, Saida (ordprediktion), Läs, Lexia, Provia, Minneslek, Screen Ruler mfl. Har du grundläggande kunskaper om de alternativa verktygen? Publicering/sociala medier Att jobba med publicering visar sig ha många fördelar. Det som publiceras är tillgängligt när som helst, och var som helst. Dokument publiceradt i digitalt format är bra ur tillgänglighetssynpunkt. Publicering av lärmaterial ger även föräldrar möjlighet att ta del av det som händer i skolan. Att arbeta med publicering som pedagogisk metod har fördelar. en sådan fördel är motivationsfaktorn. Om jag vet att det jag gör kan ses av hela världen så blir motivationen för att göra ett gott arbete, även om det enbart är läraren som ska läsa och bedöma. Eleven tvingas att tänka på hur den formulerar sig. Vad är syftet? Vem är målgrupp? I detta sammanhang går det med fördel att jobba kring sociala medier, bloggar, wikis, facebook mm. Att sen låta elever och föräldrar kommentera varandra t ex genom en blogg kan ge oanande effekter i form av ökat engagemang och kvalité. De trådade konversationerna belyser också hur man kan synliggöra en lärprocess. Hur jobbar du med publicering och sociala medier i ditt ämne? Exempel på verktyg som kan användas för publicering och sociala medier: Blogg, wiki, chatt, Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Flickr, Picasa, Soundcloud

4 Kompetensutveckling Idag kan du ofta få det du behöver i kompetensutveckling via internet. Oavsett om det handlar om datorer eller textilslöjd. Det finns många verktyg i datorn som kan användas för att hålla dig uppdaterad om aktuell forskning och händelser i ditt ämne. Hur använder du dator och Internet för din egen kompetensutveckling? Exempel på verktyg som kan användas är: Google Reader - Används för att prenumerera på innehåll från internet, t ex webbsidor och bloggar. Starta en prenumeration på de sidor du är intresserad av och du får all den senaste informationen samlad på ett ställe. Twitter - Används både för att själv skriva saker men framför allt är det väldigt enkelt att följa andra personers inlägg. Leta rätt på personer som intresserar dig och följ deras inlägg. Det går även att följa aktuella händelser genom att föja utvalda hashtags. Facebook - Idag finns facebookgrupper kring många intresseområden. Leta reda på en facebookgrupp som berör dina ämnen och du får en outtömlig källa till information och möjlighet till pedagogiska diskussioner. Maillistor/Nyhetsbrev - Många grupper/organisationer/föreningar har nyhetsbrev som går att prenumerera på. Spel Det är sedan länge känt att speltillverkare är oerhört skickliga på att fånga ungdomars intresse och drivkraft. Vi behöver därför bli bättre i skolan på att använda oss av så kallad educational gaming. Hur använder du dig av spel som drivkraft och engagemang i dina ämnen? Exempel på Educational gaming där undervisningssituationer har spelliknande inslag.

5 Utvärdering av IT som pedagogiskt verktyg i mitt arbete med elever Jag låter eleverna använda IT för: Kommunikation! Mail! Facebook! Twitter! Wikis! Chatt! Forum! Skype! Spreecast Samarbete! Google Docs! Popplet! Wevideo! Synliggöra lärprocesser (formativt lärande, visible learning)! Google Docs! Chatt! Blogg! Wiki! Ljudinspelning! Videoinspelning

6 Simuleringar! Algodoo! Geogebra! Gapminder! Google body! Google Earth Olika utrycksformer (elever)! Film! Ljud! Animationer! Bilder! Bildspel! Tankekartor Olika typer av information (lärare)! Jag erbjuder eleverna information i digital text! Jag erbjuder eleverna information i filmformat! Jag erbjuder eleverna information i ljudformat! Jag erbjuder eleverna information i bildformat Alternativa verktyg! Jag har grundläggande kunskaper i de alternativa verktygen! De elever som behöver, har tillgång till talböcker

7 Publicering/sociala medier! Blogg! Wiki! Chatt! Youtube! Flickr! Picasa! Soundcloud Spel! Jag använder IT för min egen kompetensutveckling! Facebookgrupper! Twitter! Maillistor/nyhetsbrev! Prenumererar på innehåll från internet (RSS)! Besöker regelbundet vissa hemsidor

8 Vilket stöd behöver du för att utveckla IT-användningen med dina elever?! Kurser/workshop! Handledning! Stöd i klassrummet! Lesson studies! Tydligare direktiv från skolledningen! Hjälp med koppling till bedömning, kurs- och läroplan! Annat Kommentarer till ovanstående:

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare

Studiehandledning för cirkelledare Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson och Petra Hoff Grafisk

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid. Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP)

Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid. Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP) Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP) Marie Håkans, 32098 Avhandling för pedagogie magisterexamen Pedagogiska fakulteten

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Handlingsplan/Aktivitetsplan

Handlingsplan/Aktivitetsplan Sandeplanskolan Kunskap, arbetsro och trivsel Handlingsplan/Aktivitetsplan ASL, Att skriva sig till läsning juni 2012 Skriva sig till läsning Projektet härstammar från Norge, där man under 1999-2002 genomförde

Läs mer

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande DIGITALA BERÄTTELSER En handbok för digitalt berättande 1 Inledning I alla tider har det varit viktigt att berätta. Både för att lära och för att underhålla. Genom berättandet får alla möjlighet att ge

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer