Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83"

Transkript

1 Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde LM Engström GY totalt 15 Göteborg GY totalt 15 Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

2 Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport gymnasieprogram KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 15 helt och hållet bra dåligt inte alls LM Engström GY (Andel 4) Vet ej % 15 Trivsel och trygghet 98 Jag känner mig trygg i skolan ,9 3,9 Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det ,4 Jag trivs i skolan ,5 Delaktighet och inflytande 75 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter ,9 Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan ,7 3, Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (undervisningens innehåll) ,5,6 Skolmiljö 8 Jag får möjlighet till studiero i skolan , Skolans toaletter är bra ,5 3,7 Jag tycker att de läromedel som används är aktuella , 3,1 Jag tycker att skolans utrustning är bra (Datorer, labsalar etc) ,5,7 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Notera att diagrammen redovisar de som tagit ställning och summerar till 1 procent. Referenspunkten visar andelen helt och hållet för den aktuella referensen 15. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 15 och till höger visas medelvärden 14 och 15 samt andelen Vet ej 15.

3 Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport gymnasieprogram KVALITETSFAKTOR Delfråga Kunskap och lärande Skolarbetet gör mig så intresserad att jag får lust att lära mig mer Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Index helt och hållet bra dåligt inte alls LM Engström GY (Andel 4) ,6 15,8 3, Vet ej % 15 Lärarna förklarar så att jag förstår ,1 Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar , 4 Det finns utrymme att tänka fritt och testa idéer ,9,9 Lärarna har goda ämneskunskaper Jag vet vad som krävs för de olika betygsnivåerna i kurserna , 3, Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet ,6 Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser 8 77 Bemötande 94 I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra , 4 I min skola upplever jag att vi respekterar varandra ,5 3,9 Personalen på skolan bemöter mig väl 78 8 Andra elever i skolan bemöter mig väl Jag blir inte diskriminerad eller mobbad i skolan ,7 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Notera att diagrammen redovisar de som tagit ställning och summerar till 1 procent. Referenspunkten visar andelen helt och hållet för den aktuella referensen 15. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 15 och till höger visas medelvärden 14 och 15 samt andelen Vet ej 15.

4 Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport gymnasieprogram KVALITETSFAKTOR Delfråga helt och hållet bra dåligt inte alls LM Engström GY (Andel 4) Vet ej % 15 Övriga frågor 73 Flickor och pojkar ges lika stort utrymme i skolan ,6 3,6 Studie- och yrkesvägledaren (SYV) är ett stöd i mina studie- och yrkesval ,4,4 48 Jag kan vara mig själv i skolan ,7 I min klass hjälper vi varandra på lektionerna ,7 Jag gör ofta hemuppgifter tillsammans med klasskamrater , 4 I min klass är det OK att be om hjälp när man inte förstår ,7 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Notera att diagrammen redovisar de som tagit ställning och summerar till 1 procent. Referenspunkten visar andelen helt och hållet för den aktuella referensen 15. Till höger visas medelvärden 14 och 15 samt andelen Vet ej 15.

5 Regiongemensam elevenkät 15 Index per frågeområde Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

6 Regiongemensam elevenkät 15 Trivsel och trygghet, Delaktighet och inflytande Jag känner mig trygg i skolan Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter helt och hållet (4) helt och hållet (4) bra (3) bra (3) dåligt () dåligt () inte alls (1) inte alls (1) Summa Summa Vet ej Vet ej värde 3,9 3,9 3,9 värde 3, Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan helt och hållet (4) helt och hållet (4) 19 bra (3) bra (3) dåligt () dåligt () inte alls (1) inte alls (1) 4 Summa Summa Vet ej 11 Vet ej värde 3,4 värde 3,,6 3,1 Jag trivs i skolan Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (undervisningens innehåll) helt och hållet (4) helt och hållet (4) bra (3) 11 bra (3) dåligt () 11 dåligt () inte alls (1) inte alls (1) Summa Summa Vet ej Vet ej värde 3,7 värde,6,4,6

7 Regiongemensam elevenkät 15 Skolmiljö Jag får möjlighet till studiero i skolan Jag tycker att skolans utrustning är bra (Datorer, labsalar etc) helt och hållet (4) helt och hållet (4) bra (3) bra (3) dåligt () dåligt () inte alls (1) inte alls (1) Summa Summa Vet ej Vet ej värde 3, värde,7,9,7 Skolans toaletter är bra helt och hållet (4) bra (3) 7 3 dåligt () inte alls (1) Summa Vet ej 11 värde 3,7 4, 3,7 Jag tycker att de läromedel som används är aktuella helt och hållet (4) bra (3) dåligt () 17 inte alls (1) Summa Vet ej värde 3,1 3,

8 Regiongemensam elevenkät 15 Kunskap och lärande Skolarbetet gör mig så intresserad att jag får lust att lära mig mer Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar helt och hållet (4) helt och hållet (4) bra (3) bra (3) dåligt () 6 44 dåligt () inte alls (1) 11 inte alls (1) 13 Summa Summa Vet ej Vet ej värde,8,6,9 värde,8 3,4 Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Det finns utrymme att tänka fritt och testa idéer helt och hållet (4) helt och hållet (4) 4 5 bra (3) bra (3) dåligt () dåligt () inte alls (1) inte alls (1) 11 Summa Summa Vet ej 3 Vet ej 3 värde 3, 3,1 3, värde,9,7 3, Lärarna förklarar så att jag förstår Lärarna har goda ämneskunskaper helt och hållet (4) helt och hållet (4) bra (3) bra (3) dåligt () dåligt () inte alls (1) inte alls (1) Summa Summa Vet ej Vet ej 11 värde 3, värde

9 Regiongemensam elevenkät 15 Kunskap och lärande Jag vet vad som krävs för de olika betygsnivåerna i kurserna. helt och hållet (4) bra (3) dåligt () inte alls (1) Summa Vet ej 3 värde 3, 3, 3, Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet helt och hållet (4) bra (3) dåligt () inte alls (1) Summa Vet ej värde 3,6 3,4 3,6 Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser helt och hållet (4) bra (3) 13 dåligt () inte alls (1) Summa Vet ej 11 värde 3,9

10 Regiongemensam elevenkät 15 Bemötande I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra Andra elever i skolan bemöter mig väl helt och hållet (4) helt och hållet (4) bra (3) bra (3) 11 4 dåligt () dåligt () inte alls (1) inte alls (1) Summa Summa Vet ej 4 Vet ej värde 3,,3 3, värde 3,9 I min skola upplever jag att vi respekterar varandra Jag blir inte diskriminerad eller mobbad i skolan helt och hållet (4) helt och hållet (4) bra (3) bra (3) dåligt () dåligt () inte alls (1) inte alls (1) 11 Summa Summa Vet ej 11 Vet ej värde 3,9 3,9 värde 3,6 3,9 Personalen på skolan bemöter mig väl helt och hållet (4) bra (3) 5 14 dåligt () 13 inte alls (1) Summa Vet ej 11 värde 3,9

11 Regiongemensam elevenkät 15 Övriga frågor Flickor och pojkar ges lika stort utrymme i skolan I min klass hjälper vi varandra på lektionerna Totalt Kille Tjej Totalt Kille Tjej helt och hållet (4) helt och hållet (4) bra (3) 13 4 bra (3) dåligt () dåligt () 3 inte alls (1) 4 5 inte alls (1) Summa Summa Vet ej 11 Vet ej värde 3,6,9 3,7 värde 3,7 3,4 3,7 Studie- och yrkesvägledaren (SYV) är ett stöd i mina studie- och yrkesval Jag gör ofta hemuppgifter tillsammans med klasskamrater Totalt Kille Tjej Totalt Kille Tjej helt och hållet (4) 1 6 helt och hållet (4) 5 5 bra (3) 5 3 bra (3) dåligt () 5 6 dåligt () inte alls (1) inte alls (1) Summa Summa Vet ej Vet ej 4 värde,4 1,,7 värde, 1,7,3 Jag kan vara mig själv i skolan I min klass är det OK att be om hjälp när man inte förstår Totalt Kille Tjej Totalt Kille Tjej helt och hållet (4) helt och hållet (4) bra (3) bra (3) 7 3 dåligt () 4 5 dåligt () 13 inte alls (1) inte alls (1) Summa Summa Vet ej Vet ej 11 värde 3,7 3,7 värde 3,7 3,7

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Den framgångsrika arbetsplatsen

Den framgångsrika arbetsplatsen Den framgångsrika arbetsplatsen - en medarbetarundersökning som för organisationer framåt Vi tycker att medarbetarundersökningar ska fokusera på att skapa en god arbetsplats Vi tycker att frågorna i en

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Elever och lärare online

Elever och lärare online En rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Förord Den snabba utvecklingen av användandet

Läs mer

Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL)

Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL) Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL) Detta frågeformulär handlar om dina relationer till viktiga personer i ditt liv: din mamma, din pappa och dina nära vänner. Var vänlig och läs instruktionerna till varje

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Resultatredovisning för Test Testsson

Resultatredovisning för Test Testsson Normjämförelse Jämförelsegrupp: Pojkar - årskurs 4 Totalpoäng 10 Råpoäng Stanine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stanine 1 är ett mycket undergenomsnittligt värde som 4,0 % av jämförelsegruppen har. Redovisning av delskalor

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har?

Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har? Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har? Dina rättigheter för dig som bor på ett hem för vård eller boende (HVB) Alla barn har lika värde. Du och alla andra barn har rätt att växa

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Gruppboende funktionshinder OFF totalt

Gruppboende funktionshinder OFF totalt Gruppboende funktionshinder OFF totalt Enkät: Anhörig/närstående till person som bor i gruppboende, jämfört med Antal enkäter som skickats ut och besvarats (N= resp N=) 9 9 7 8 Besvarad Ej besvarad Enkät:

Läs mer

Boken om mig själv. En film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för elever 7 12 år. Speltid: 12 minuter.

Boken om mig själv. En film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för elever 7 12 år. Speltid: 12 minuter. Boken om mig själv En film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för elever 7 12 år. Speltid: 12 minuter. Det finns flera informationsfilmer om dyslexi, men vi har saknat en film som kan förklara för yngre

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer