Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91"

Transkript

1 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI Västra Göteborg ÅK5 totalt 21 Göteborg ÅK5 totalt 21 Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI)

2 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Prioriteringsplan Avvikelse på mer än 1 procent från totalresultatet för Västra Göteborg ÅK5 markeras med om den är positiv och med om den är negativ. En andel missnöjda större än 2 procent rödflaggas Högst prioritet Nöjda (Andel 3-) Missnöjda (Andel 1-2) Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar 7 26 Lärarna på skolan bemöter mig väl 12 Klassrummen på min skola är bra Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det 1 19 Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Jag tycker att de läromodel (böcker, datorprogram etc) som används är bra 13 I min skola upplever jag att vi respekterar varandra 5 5 Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (undervisningens innehåll) 72 2 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 2 Andra elever i skolan bemöter mig väl 5 15 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 56 Jag känner mig trygg i skolan 12 Jag får möjlighet till studiero i skolan 6 32 Vi har god tillgång till datorer på min skola 96 Jag tycker att min individuella utvecklingsplan (IUP) är ett bra stöd för min utveckling 9 6 I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra 1 Skolans toaletter är bra Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det Lärarna förklarar så att jag förstår 16 Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan 1 19 Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 95 5 Jag trivs i skolan 1 19 Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart. 92 Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 92 Jag tycker att maten som serveras i min skola är god 5 6 Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna 5 15

3 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 21 helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Västra Göteborg ÅK5 (Andel ) Vet ej % 21 Trivsel och trygghet Jag känner mig trygg i skolan , 3,2 Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det ,5 2,9 Jag trivs i skolan ,6 Delaktighet och inflytande 7 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter ,5 3, Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan , 3, 19 Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (undervisningens innehåll) , 31 Skolmiljö 7 Jag får möjlighet till studiero i skolan ,2 2,9 15 Vi har god tillgång till datorer på min skola ,5 3, Klassrummen på min skola är bra , Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna ,5 3, Skolans toaletter är bra ,5 2,7 Jag tycker att maten som serveras i min skola är god ,5 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Notera att diagrammen redovisar de som tagit ställning och summerar till 1 procent. Referenspunkten visar andelen helt och hållet för den aktuella referensen 21. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 21 och till höger visas medelvärden 213 och 21 samt andelen Vet ej 21.

4 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 21 helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Västra Göteborg ÅK5 (Andel ) Vet ej % 21 Kunskap och lärande 3 Skolarbetet gör mig så intresserad att jag får lust att lära mig mer Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart ,3 3, 2,5 3, Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det , Lärarna förklarar så att jag förstår ,6 Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar ,6 2,9 12 Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Jag tycker att min individuella utvecklingsplan (IUP) är ett bra stöd för min utveckling Jag tycker att de läromodel (böcker, datorprogram etc) som används är bra ,3 3, 3, 3,2 2,9 3, Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet ,7 3,2 Bemötande 1 I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra ,9 3, I min skola upplever jag att vi respekterar varandra , 2, Lärarna på skolan bemöter mig väl 2 6 3, Andra elever i skolan bemöter mig väl ,7 3, I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Notera att diagrammen redovisar de som tagit ställning och summerar till 1 procent. Referenspunkten visar andelen helt och hållet för den aktuella referensen 21. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 21 och till höger visas medelvärden 213 och 21 samt andelen Vet ej 21.

5 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% KVALITETSFAKTOR Delfråga Index Västra Göteborg ÅK5 (Andel -1) Vet ej % 21 Helhetsintryck 55 Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? ,3 6,3 Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? , 5,9 Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? , 5, I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Notera att diagrammen redovisar de som tagit ställning och summerar till 1 procent. Referenspunkten visar andelen -1 för den aktuella referensen 21. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 21 och till höger visas medelvärden 213 och 21 samt andelen Vet ej 21.

6 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% KVALITETSFAKTOR Delfråga helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Västra Göteborg ÅK5 (Andel ) Vet ej % 21 Övriga frågor Jag har möjlighet att få kontakt med min rektor , I min klass kommer alla till tals lika mycket ,6 I min klass behandlas flickor och pojkar lika av lärare och andra vuxna på skolan ,6 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Notera att diagrammen redovisar de som tagit ställning och summerar till 1 procent. Referenspunkten visar andelen helt och hållet för den aktuella referensen 21. Till höger visas medelvärden 213 och 21 samt andelen Vet ej 21.

7 Regiongemensam elevenkät 21 Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI Trivsel och trygghet 3 7 Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande 3 5 Bemötande Helhetsintryck (NKI)

8 Regiongemensam elevenkät 21 Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Trivsel och trygghet, Delaktighet och inflytande Jag känner mig trygg i skolan Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter helt och hållet () helt och hållet () ganska bra (3) ganska bra (3) ganska dåligt (2) 7 ganska dåligt (2) inte alls (1) 7 inte alls (1) 9 Summa Summa Vet ej Vet ej värde 3,2 3,3 3, värde 3, 3, 3, Antal svar Antal svar Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan helt och hållet () helt och hållet () 29 1 ganska bra (3) ganska bra (3) ganska dåligt (2) ganska dåligt (2) inte alls (1) 9 inte alls (1) 1 2 Summa Summa Vet ej 7 Vet ej värde 2,9 3, 2, värde 3, 2,9 Antal svar Antal svar Jag trivs i skolan Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (undervisningens innehåll) helt och hållet () helt och hållet () ganska bra (3) ganska bra (3) 5 ganska dåligt (2) ganska dåligt (2) 6 1 inte alls (1) 1 inte alls (1) Summa Summa Vet ej Vet ej värde 3,2 värde 2, 2, 2, Antal svar Antal svar

9 Regiongemensam elevenkät 21 Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Skolmiljö Jag får möjlighet till studiero i skolan Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna helt och hållet () helt och hållet () ganska bra (3) ganska bra (3) ganska dåligt (2) ganska dåligt (2) inte alls (1) 9 1 inte alls (1) Summa Summa Vet ej Vet ej värde 2,9 2, 2,9 värde 3, 3, 3, Antal svar Antal svar Vi har god tillgång till datorer på min skola Skolans toaletter är bra helt och hållet () helt och hållet () ganska bra (3) ganska bra (3) ganska dåligt (2) ganska dåligt (2) inte alls (1) inte alls (1) Summa Summa Vet ej Vet ej värde 3, 3,3 3,5 värde 2,7 2,5 2,9 Antal svar Antal svar Klassrummen på min skola är bra Jag tycker att maten som serveras i min skola är god helt och hållet () helt och hållet () ganska bra (3) ganska bra (3) ganska dåligt (2) ganska dåligt (2) inte alls (1) 7 inte alls (1) Summa Summa Vet ej Vet ej värde 3, 3,2 värde 2,5 2,3 2,6 Antal svar Antal svar

10 Regiongemensam elevenkät 21 Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Kunskap och lärande Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Lärarna förklarar så att jag förstår helt och hållet () helt och hållet () ganska bra (3) 5 6 ganska bra (3) ganska dåligt (2) ganska dåligt (2) inte alls (1) inte alls (1) 9 Summa Summa Vet ej 7 Vet ej värde 2,5 2,5 2,5 värde 3,2 3, Antal svar Antal svar Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart. Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar helt och hållet () helt och hållet () ganska bra (3) ganska bra (3) ganska dåligt (2) 7 ganska dåligt (2) inte alls (1) inte alls (1) Summa Summa Vet ej Vet ej 12 1 värde 3, 3, 3, värde 2,9 2,6 3,2 Antal svar Antal svar Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena helt och hållet () helt och hållet () ganska bra (3) ganska bra (3) ganska dåligt (2) ganska dåligt (2) inte alls (1) inte alls (1) 9 1 Summa Summa Vet ej Vet ej värde värde 2,9 2,5 3,2 Antal svar Antal svar

11 Regiongemensam elevenkät 21 Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Kunskap och lärande Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet helt och hållet () helt och hållet () ganska bra (3) ganska bra (3) ganska dåligt (2) ganska dåligt (2) inte alls (1) 5 1 inte alls (1) Summa Summa Vet ej Vet ej 7 värde 3,5 3,3 3,7 värde 3,2 3,3 Antal svar Antal svar Jag tycker att min individuella utvecklingsplan (IUP) är ett bra stöd för min utveckling helt och hållet () ganska bra (3) ganska dåligt (2) inte alls (1) 6 11 Summa Vet ej värde 2,9 3,3 Antal svar Jag tycker att de läromodel (böcker, datorprogram etc) som används är bra helt och hållet () ganska bra (3) ganska dåligt (2) 9 inte alls (1) 9 Summa Vet ej 7 värde 2,9 3,3 Antal svar

12 Regiongemensam elevenkät 21 Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Bemötande I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra Andra elever i skolan bemöter mig väl helt och hållet () helt och hållet () ganska bra (3) ganska bra (3) ganska dåligt (2) ganska dåligt (2) 7 inte alls (1) inte alls (1) 1 Summa Summa Vet ej Vet ej värde 3, 3, 3, värde 3, 3, 2,7 Antal svar Antal svar I min skola upplever jag att vi respekterar varandra helt och hållet () 17 ganska bra (3) ganska dåligt (2) inte alls (1) Summa Vet ej värde 2, 2,5 2,3 Antal svar Lärarna på skolan bemöter mig väl helt och hållet () ganska bra (3) ganska dåligt (2) 1 inte alls (1) 9 Summa Vet ej värde Antal svar

13 Regiongemensam elevenkät 21 Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Helhetsintryck Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? Summa Vet ej 7 värde 6,3 5, 6, Antal svar Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Summa Vet ej 7 värde 5,9 5,7 6,2 Antal svar Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? Summa Vet ej värde 5, 5,9 5,7 Antal svar

14 Regiongemensam elevenkät 21 Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Övriga frågor Jag har möjlighet att få kontakt med min rektor helt och hållet () ganska bra (3) ganska dåligt (2) inte alls (1) 17 Summa Vet ej 1 värde 3, 2,7 3, Antal svar I min klass kommer alla till tals lika mycket helt och hållet () ganska bra (3) ganska dåligt (2) inte alls (1) Summa Vet ej 7 värde 2,6 2,5 2,7 Antal svar I min klass behandlas flickor och pojkar lika av lärare och andra vuxna på skolan helt och hållet () ganska bra (3) 33 6 ganska dåligt (2) inte alls (1) Summa Vet ej 7 värde 2,6 2,7 2,5 Antal svar

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83 Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 11 1 13 14 15 LM Engström GY totalt 15 Göteborg GY totalt 15 Trivsel och trygghet 96 98 96 9 Delaktighet och inflytande 7 75

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Resultat kundundersökning 011 Genomsnitt 011 11 49 7 6 7,7 Det är arbetsro på lektionerna 011 4 71 6, Genomsnitt 011 6 7 4 5,6 Normer och värden Jag känner mig trygg i skolan 011 65 4 6 6,6 Genomsnitt

Läs mer

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/ Elevenkät 2011 Motala kommuns inriktningsmål för sektor förskola/grundskola är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Genom detta

Läs mer

Kundundersökning 2013

Kundundersökning 2013 21 Pysslingen Förskolor Kundundersökning 21 Solrosen Föräldrar förskolan Antal svar: st Svarsfrekvens: 9 procent 2 Presentation Om undersökningen Resultat koncerngemensamma frågor - NKI, Rekommendation

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Genomsnitt 011 10 58 5 4 4,8 Det är arbetsro på lektionerna 011 7 51 5 7,6 Enhet föregående år 010 4 56 10 6 4,7 009 17 66 15,0 Genomsnitt 011 68 6,7 Normer och värden Jag känner mig trygg i skolan 011

Läs mer

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Förskolerapport 214 Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Svarsfrekvens Kadetten % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor % (4 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun Enkät förskola/familjedaghem ht 2011 Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun 1 Enkätundersökning i kommunens förskolor och familjedaghem Lomma Kommun genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 2014 Huddinge kommun Genomförd av CMA Research AB April 2014 Kön Är du 37 61 2 40 58 1 Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor, Kundundersökning

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter Värmdö kommun Åkerlyckan - Föräldrar Förskola 58 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Wakander Lisa, fdh. Föräldrar Familjedaghem - Våren 2010. 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. Wakander Lisa, fdh föregående år 1 1 2008

Wakander Lisa, fdh. Föräldrar Familjedaghem - Våren 2010. 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. Wakander Lisa, fdh föregående år 1 1 2008 Föräldrar Familjedaghem - Våren 6 svar, % Normer och värden 9 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. 6 2. Det är arbetsro i verksamheten. 9 4. Dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn. 7 10,.

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Värmdö kommun Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola 18 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008 Föräldrar / Förskola - Våren 00 svar, % Normer och värden. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 00 00 0,,. Det är arbetsro i verksamheten. 00 00,. Personalen bryr sig om mitt barn. 00 00 6 0 0. Personalen

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer