Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 73 68. Skolmiljö 59 58 73 78 81 73. Kunskap och lärande 71 73 74 81 80 78. Bemötande 77 79 77 83 88 85"

Transkript

1 Regiongemensam elevenkät 015 Kommunrapport Index per frågeområde samt NKI GR GY totalt 015 Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI)

2 Regiongemensam elevenkät 015 Kommunrapport Index per gymnasieprogram Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Annat Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet Handels- och administrationsprogrammet Humanistiska programmet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet totalt Helhetsintryck (NKI) GR GY totalt

3 Regiongemensam elevenkät 015 Kommunrapport Prioriteringsplan Avvikelse på mer än 10 procent från totalresultatet för GR GY markeras med om den är positiv och med om den är negativ. En andel missnöjda större än 0 procent rödflaggas Högst prioritet Nöjda (Andel -) Missnöjda (Andel 1-) Jag trivs i skolan 9 8 Personalen på skolan bemöter mig väl 9 7 Skolarbetet gör mig så intresserad att jag får lust att lära mig mer 57 Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar 80 0 Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det I min skola upplever jag att vi respekterar varandra 88 1 Det finns utrymme att tänka fritt och testa idéer 7 7 Lärarna har goda ämneskunskaper 9 8 Lärarna förklarar så att jag förstår 8 16 Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan 7 6 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 87 1 Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra 75 5 Jag får möjlighet till studiero i skolan 8 17 Andra elever i skolan bemöter mig väl 9 8 Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser 9 7 Jag tycker att de läromedel som används är aktuella 88 1 Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (undervisningens innehåll) 57 Jag vet vad som krävs för de olika betygsnivåerna i kurserna. 76 Jag känner mig trygg i skolan 98 Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Skolans toaletter är bra 6 6 Jag tycker att skolans utrustning är bra (Datorer, labsalar etc) Jag blir inte diskriminerad eller mobbad i skolan 9 7

4 Regiongemensam elevenkät 015 Kommunrapport KVALITETSFAKTOR Delfråga Index 015 helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls GR GY (Andel ) Vet ej % 015 Trivsel och trygghet 9 Jag känner mig trygg i skolan ,6,7 Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det ,, 7 Jag trivs i skolan ,, Delaktighet och inflytande 7 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter ,0,1 Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan ,8,9 Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (undervisningens innehåll) ,6,6 5 Skolmiljö 81 Jag får möjlighet till studiero i skolan ,0,1 Skolans toaletter är bra ,6,7 Jag tycker att de läromedel som används är aktuella ,1, Jag tycker att skolans utrustning är bra (Datorer, labsalar etc) ,, I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Notera att diagrammen redovisar de som tagit ställning och summerar till 100 procent. Referenspunkten visar andelen helt och hållet för den aktuella referensen 015. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 015 och till höger visas medelvärden 01 och 015 samt andelen Vet ej 015.

5 Regiongemensam elevenkät 015 Kommunrapport KVALITETSFAKTOR Delfråga Kunskap och lärande Skolarbetet gör mig så intresserad att jag får lust att lära mig mer Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Index helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls 5 GR GY (Andel ) ,6, 015,6, Vet ej % 015 Lärarna förklarar så att jag förstår ,,1 Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar ,1,1 Det finns utrymme att tänka fritt och testa idéer 1 50,8,9 5 Lärarna har goda ämneskunskaper ,, Jag vet vad som krävs för de olika betygsnivåerna i kurserna ,9,0 Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet ,0,1 Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser ,,5 6 Bemötande 88 I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra ,7,0 I min skola upplever jag att vi respekterar varandra ,0, Personalen på skolan bemöter mig väl 9 5,, Andra elever i skolan bemöter mig väl 9 7 1,, Jag blir inte diskriminerad eller mobbad i skolan ,5,6 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Notera att diagrammen redovisar de som tagit ställning och summerar till 100 procent. Referenspunkten visar andelen helt och hållet för den aktuella referensen 015. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 015 och till höger visas medelvärden 01 och 015 samt andelen Vet ej 015.

6 Regiongemensam elevenkät 015 Kommunrapport KVALITETSFAKTOR Delfråga Index GR GY (Andel 8-10) Vet ej % 015 Helhetsintryck 6 Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? ,9 7,1 1 Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? ,6 6,9 Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? ,6 5,8 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Notera att diagrammen redovisar de som tagit ställning och summerar till 100 procent. Referenspunkten visar andelen 8-10 för den aktuella referensen 015. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 015 och till höger visas medelvärden 01 och 015 samt andelen Vet ej 015.

7 Regiongemensam elevenkät 015 Kommunrapport KVALITETSFAKTOR Delfråga helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls GR GY (Andel ) Vet ej % 015 Övriga frågor När jag är i skolan får jag i olika sammanhang känslan av att lyckas,8,9 5 Jag upplever att läraren ser mig och anpassar sina metoder utifrån det sätt jag lär mig bäst på ,8,8 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Notera att diagrammen redovisar de som tagit ställning och summerar till 100 procent. Referenspunkten visar andelen helt och hållet för den aktuella referensen 015. Till höger visas medelvärden 01 och 015 samt andelen Vet ej 015.

8 Regiongemensam elevenkät 015 Index per frågeområde samt NKI Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI)

9 Regiongemensam elevenkät 015 Trivsel och trygghet, Delaktighet och inflytande Jag känner mig trygg i skolan Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter helt och hållet () helt och hållet () 6 19 ganska bra () 6 1 ganska bra () ganska dåligt () 1 1 ganska dåligt () inte alls (1) inte alls (1) Vet ej Vet ej värde,7,7,7 värde,1,,0 Antal svar Antal svar Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan helt och hållet () 7 5 helt och hållet () 16 9 ganska bra () 7 8 ganska bra () ganska dåligt () ganska dåligt () inte alls (1) inte alls (1) 5 5 Vet ej Vet ej värde,,, värde,9,0,7 Antal svar Antal svar Jag trivs i skolan Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (undervisningens innehåll) helt och hållet () helt och hållet () ganska bra () 8 5 ganska bra () 5 5 ganska dåligt () ganska dåligt () inte alls (1) inte alls (1) Vet ej Vet ej 5 5 värde,,5, värde,6,7,5 Antal svar Antal svar

10 Regiongemensam elevenkät 015 Skolmiljö Jag får möjlighet till studiero i skolan Jag tycker att skolans utrustning är bra (Datorer, labsalar etc) helt och hållet () helt och hållet () ganska bra () ganska bra () 5 6 ganska dåligt () ganska dåligt () inte alls (1) inte alls (1) Vet ej Vet ej värde,1,,1 värde,,, Antal svar Antal svar Skolans toaletter är bra helt och hållet () ganska bra () 5 7 ganska dåligt () 7 inte alls (1) Vet ej värde,7,8,6 Antal svar Jag tycker att de läromedel som används är aktuella helt och hållet () ganska bra () ganska dåligt () inte alls (1) Vet ej värde,,, Antal svar

11 Regiongemensam elevenkät 015 Kunskap och lärande Skolarbetet gör mig så intresserad att jag får lust att lära mig mer Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar helt och hållet () helt och hållet () 1 8 ganska bra () 5 0 ganska bra () ganska dåligt () 7 7 ganska dåligt () inte alls (1) inte alls (1) 6 Vet ej Vet ej värde,6,6,5 värde,1,1,0 Antal svar Antal svar Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Det finns utrymme att tänka fritt och testa idéer helt och hållet () 7 0 helt och hållet () 6 0 ganska bra () ganska bra () ganska dåligt () ganska dåligt () 0 5 inte alls (1) inte alls (1) 5 Vet ej Vet ej 5 6 värde,,, värde,9,0,9 Antal svar Antal svar Lärarna förklarar så att jag förstår Lärarna har goda ämneskunskaper helt och hållet () 6 19 helt och hållet () ganska bra () ganska bra () ganska dåligt () ganska dåligt () inte alls (1) inte alls (1) 1 1 Vet ej Vet ej värde,1,1,0 värde,,, Antal svar Antal svar

12 Regiongemensam elevenkät 015 Kunskap och lärande Jag vet vad som krävs för de olika betygsnivåerna i kurserna. helt och hållet () ganska bra () ganska dåligt () inte alls (1) 6 Vet ej värde,0,1,8 Antal svar Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet helt och hållet () 0 7 ganska bra () ganska dåligt () inte alls (1) 5 Vet ej värde,1,,9 Antal svar Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser helt och hållet () ganska bra () ganska dåligt () inte alls (1) 1 Vet ej värde,5,5, Antal svar

13 Regiongemensam elevenkät 015 Bemötande I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra Andra elever i skolan bemöter mig väl helt och hållet () helt och hållet () 7 8 ganska bra () ganska bra () ganska dåligt () ganska dåligt () 7 10 inte alls (1) inte alls (1) 1 1 Vet ej Vet ej värde,0,0,9 värde,,, Antal svar Antal svar I min skola upplever jag att vi respekterar varandra Jag blir inte diskriminerad eller mobbad i skolan helt och hållet () helt och hållet () ganska bra () ganska bra () ganska dåligt () ganska dåligt () inte alls (1) inte alls (1) 5 Vet ej Vet ej värde,,,1 värde,6,6,6 Antal svar Antal svar Personalen på skolan bemöter mig väl helt och hållet () ganska bra () ganska dåligt () 5 6 inte alls (1) 1 Vet ej värde,,, Antal svar

14 Regiongemensam elevenkät 015 Helhetsintryck Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? Vet ej 1 0 värde 7,1 7, 7,0 Antal svar Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Vet ej värde 6,9 7,1 6,6 Antal svar Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? Vet ej värde 5,8 5,9 5,8 Antal svar

15 Regiongemensam elevenkät 015 Övriga frågor När jag är i skolan får jag i olika sammanhang känslan av att lyckas Totalt Kille Tjej helt och hållet () 0 15 ganska bra () ganska dåligt () 0 16 inte alls (1) Vet ej 5 5 värde,9,0,8 Antal svar Jag upplever att läraren ser mig och anpassar sina metoder utifrån det sätt jag lär mig bäst på Totalt Kille Tjej helt och hållet () 19 1 ganska bra () ganska dåligt () 5 9 inte alls (1) Vet ej värde,8,9,7 Antal svar

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83 Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 11 1 13 14 15 LM Engström GY totalt 15 Göteborg GY totalt 15 Trivsel och trygghet 96 98 96 9 Delaktighet och inflytande 7 75

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Kundundersökning 2013

Kundundersökning 2013 21 Pysslingen Förskolor Kundundersökning 21 Solrosen Föräldrar förskolan Antal svar: st Svarsfrekvens: 9 procent 2 Presentation Om undersökningen Resultat koncerngemensamma frågor - NKI, Rekommendation

Läs mer

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/ Elevenkät 2011 Motala kommuns inriktningsmål för sektor förskola/grundskola är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Genom detta

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Resultat kundundersökning 011 Genomsnitt 011 11 49 7 6 7,7 Det är arbetsro på lektionerna 011 4 71 6, Genomsnitt 011 6 7 4 5,6 Normer och värden Jag känner mig trygg i skolan 011 65 4 6 6,6 Genomsnitt

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 2014 Huddinge kommun Genomförd av CMA Research AB April 2014 Kön Är du 37 61 2 40 58 1 Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor, Kundundersökning

Läs mer

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Förskolerapport 214 Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Svarsfrekvens Kadetten % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor % (4 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Genomsnitt 011 10 58 5 4 4,8 Det är arbetsro på lektionerna 011 7 51 5 7,6 Enhet föregående år 010 4 56 10 6 4,7 009 17 66 15,0 Genomsnitt 011 68 6,7 Normer och värden Jag känner mig trygg i skolan 011

Läs mer

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008 Föräldrar / Förskola - Våren 00 svar, % Normer och värden. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 00 00 0,,. Det är arbetsro i verksamheten. 00 00,. Personalen bryr sig om mitt barn. 00 00 6 0 0. Personalen

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Wakander Lisa, fdh. Föräldrar Familjedaghem - Våren 2010. 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. Wakander Lisa, fdh föregående år 1 1 2008

Wakander Lisa, fdh. Föräldrar Familjedaghem - Våren 2010. 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. Wakander Lisa, fdh föregående år 1 1 2008 Föräldrar Familjedaghem - Våren 6 svar, % Normer och värden 9 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. 6 2. Det är arbetsro i verksamheten. 9 4. Dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn. 7 10,.

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter Nacka kommun Gröna huset - Föräldrar Förskola 45 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun Enkät förskola/familjedaghem ht 2011 Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun 1 Enkätundersökning i kommunens förskolor och familjedaghem Lomma Kommun genomför

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 21 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter Värmdö kommun Åkerlyckan - Föräldrar Förskola 58 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer