Skolrapport Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka"

Transkript

1 Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium 8% ( svarande/ mottagare)

2 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat koncerngemensamma frågor NKI, Rekommendation och Trivsel Studiemiljö Undervisning Spegling av resultat mellan målgrupper Resultat verksamhetsspecifika frågor Bilaga: Koncerngemensamma frågor för respektive målgrupp (inkl. hänvisning till styrdokument) Februari 4 Elever 4 Skolrapport

3 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av AcadeMedias samtliga verksamheter inom förskole-, grundskole- och gymnasiesegmenten Metoderna som använts har varierat (webblänk via mail, webblänk med inloggningsuppgifter alternativt pappersenkät) beroende på vad som passat respektive verksamhet/förskola/skola bäst Undersökningen genomfördes januari - 9 februari 4, av Markör Marknad & Kommunikation AB, Peter Linsér , Februari 4 Elever 4 Skolrapport

4 Förklaring till diagram NöjdKundIndex NöjdKundIndex (NKI) baseras på tre frågor som besvarats på en -gradig skala: Om du tänker på din/ditt barns förskola/skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? Skala: Inte alls nöjd I högsta grad nöjd Är din/ditt barns förskola/skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Skala: Inte alls så bra som jag hoppades Bättre än jag hoppades Tänk dig en perfekt förskola/skola. Hur nära en sådan förskola/skola är din/ditt barns förskola/skola? Skala: Mycket långt ifrån Mycket nära NöjdKundIndex (NKI) har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (-) för de tre frågorna, detta medelvärde har sedan indexerats - 4 Februari 4 Elever 4 Skolrapport

5 Förklaring till diagram övriga frågor Rekommendationsgrad baseras på frågan: Jag kan rekommendera min/mitt barns förskola/skola till andra elever/föräldrar Trivselgrad baseras på frågan: Jag/Mitt barn trivs på min/sin förskola/skola Alla frågor har besvarats på en -gradig skala ( = Instämmer inte alls, = Instämmer helt) Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara Vet ej Resultat beräknas som andelen nöjda, dvs. andelen (%) som angett alternativen - på en -gradig skala Resultat beräknas exklusive vet ej-svar vilket innebär att summan av betygen -4, 5-6 och - uppgår till % (obs, avrundningar kan förekomma) Medelvärdet per fråga beräknas som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive Vet ej, som redovisas separat) OBS! Inga resultat redovisas för grupper om mindre än fem personer 5 Februari 4 Elever 4 Skolrapport

6 Resultat Nöjdhet NKI, Rekommendationsgrad och Trivselgrad 6 Februari 4 Elever 4 Skolrapport

7 Nöjdhet NöjdKundIndex (-) Sjölins Nacka 4, NKI=9 Sjölins Nacka, NKI=5 Sjölins Gymnasium 4, NKI=66 Rekommendationsgrad (%) Trivselgrad (%) AcadeMedia gymnasium totalt 4, NKI= Sjölins Nacka 4, Rekommendationsgrad=8 Sjölins Gymnasium 4, Rekommendationsgrad= Sjölins Nacka 4, Trivselgrad=9 Sjölins Gymnasium 4, Trivselgrad=8 Sjölins Nacka, Rekommendationsgrad=8 AcadeMedia gymnasium totalt 4, Rekommendationsgrad= Sjölins Nacka, Trivselgrad=8 AcadeMedia gymnasium totalt 4, Trivselgrad=8 Februari 4 Elever 4 Skolrapport

8 Resultat NKI, rekommendation och trivsel Medel Vet ej (%) Om du tänker på din skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium 4 AcadeMedia gymnasium totalt ,4 8,,4,5 Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium 4 AcadeMedia gymnasium totalt , 8,,, Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan är din skola? Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium 4 AcadeMedia gymnasium totalt ,5, 6,4 6,5 Jag kan rekommendera min skola till andra elever. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium 4 AcadeMedia gymnasium totalt , 8,5,5,6 Jag trivs på min skola. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium 4 AcadeMedia gymnasium totalt , 8, 8, 8, 8 Februari 4 Elever 4 Skolrapport

9 Resultat Studiemiljö Sammanvägt index (-) och resultat per fråga (%) 9 Februari 4 Elever 4 Skolrapport

10 Studiemiljö Studiemiljö* (index -) *Indexet för studiemiljö har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (-) för de fem frågorna inom området och medelvärdet har sedan indexerats - Sjölins Nacka 4, Studiemiljö=8 Sjölins Nacka, Studiemiljö=9 På min skola behandlar eleverna varandra med respekt. Sjölins Gymnasium 4, Studiemiljö= AcadeMedia gymnasium totalt 4, Studiemiljö=4 Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium 4 AcadeMedia gymnasium totalt Medel 8,4 8,,5, Vet ej (%) Personalen på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium 4 AcadeMedia gymnasium totalt ,8 8,5,,8 Jag känner mig trygg i skolan. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium 4 AcadeMedia gymnasium totalt , 9, 8,8 8,8 Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium 4 AcadeMedia gymnasium totalt ,6, 6,6 6,9 Jag tycker att personalen på skolan tar hänsyn till vad vi elever har för synpunkter. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium 4 AcadeMedia gymnasium totalt ,,9,,4 Februari 4 Elever 4 Skolrapport

11 Resultat Undervisning Sammanvägt index (-) samt resultat per fråga (%) Februari 4 Elever 4 Skolrapport

12 Undervisning Undervisning* (index -) *Indexet för undervisning har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (-) för de fyra frågorna inom området och medelvärdet har sedan indexerats - Sjölins Nacka 4, Undervisning=5 Sjölins Nacka, Undervisning= Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer. Sjölins Gymnasium 4, Undervisning=6 AcadeMedia gymnasium totalt 4, Undervisning=6 Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium 4 AcadeMedia gymnasium totalt Medel,6, 6,8 6,8 Vet ej (%) Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium 4 AcadeMedia gymnasium totalt ,, 6,9 6,9 Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå så bra som möjligt för mig. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium 4 AcadeMedia gymnasium totalt ,,,,4 Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag behöver kunna för att nå de olika betygen. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium 4 AcadeMedia gymnasium totalt ,8,6,, Februari 4 Elever 4 Skolrapport

13 Resultat spegling mellan olika målgrupper Februari 4 Elever 4 Skolrapport

14 Elevers och lärares svar på gemensamma frågor Elever Lärare Jag tycker att personalen på skolan tar hänsyn till vad vi elever har för synpunkter. Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer. 8 6 Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet. Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan. 4 Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå så bra som möjligt för mig. Jag känner mig trygg i skolan. Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag behöver kunna för att nå de olika betygen. Personalen på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt. På min skola behandlar eleverna varandra med respekt. Resultaten redovisas som andel (%) elever/lärare som angett alternativen - på en -gradig skala 4 Februari 4 Elever 4 Skolrapport

15 Resultat verksamhetsspecifika frågor 5 Februari 4 Elever 4 Skolrapport

16 Verksamhetsspecifika frågor Det är roligt att gå i min skola. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium Medel 8, 8,,4 Vet ej (%) Arbetssättet på skolan skapar motivation att lära sig mycket. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium ,,8, Jag tycker att jag får djupa kunskaper. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium ,,, Undervisningen är verklighetsbaserad och aktuell. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium , 8,5 8, Jag kan själv påverka hur jag arbetar. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium ,,9,8 Undervisningen känns relevant, jag får lära mig sådant som jag tror att jag kommer ha glädje och nytta av. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium ,,9, Jag får vara mig själv i skolan Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium , 8,8 8,5 Skolan bidrar till min personliga utveckling på ett positivt sätt. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium ,4 8,, Februari 4 Elever 4 Skolrapport

17 Verksamhetsspecifika frågor Medel Vet ej (%) Skolarbetet visar mig vägar att ta del av och påverka det samhälle jag lever i. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium ,,6, 5 6 Skolarbetet har lärt mig sätt att komma på nya idéer och hitta lösningar på problem. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium ,9,6, 5 5 Jag har blivit bättre på att föra fram mina åsikter och ståndpunkter på ett sätt som får andra att lyssna. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium ,8,5, 5 5 Skolan förbereder mig bra inför högre studier. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium ,4 8,, Skolan utmanar mig och ställer krav. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium , 8,,8 Jag känner förtroende för min mentor/handledare. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium ,9 8,5 8, Jag känner förtroende för rektorn. Sjölins Nacka 4 Sjölins Nacka Sjölins Gymnasium ,,9,5 8 5 Februari 4 Elever 4 Skolrapport

18 Bilaga Koncerngemensamma frågor till respektive målgrupp (inklusive hänvisning till styrdokumenten) 8 Februari 4 Elever 4 Skolrapport

19 Bilaga Utgångspunkter för kundundersökning Syfte och användningsområde Kundundersökningen syftar dels till att mäta nöjdheten bland våra kunder (barn, vårdnadshavare, elever och deltagare de som tar del av verksamheten) som indikation på den upplevda kvaliteten, dels syftar den till att undersöka hur våra kunder uppfattar att vi förmår leva upp till (hela) vårt uppdrag som skola/verksamhet (så som det formuleras i skollag, resp. läroplan, övriga ev. regelverk) och våra ytterligare löften inom AcadeMedia. Därtill syftar frågorna i medarbetarkolumnen, som infogas i medarbetarundersökningen, till att spegla medarbetarnas nöjdhet och uppfattning om hur skolan förmår leva upp till sitt uppdrag som skola och AcadeMedias ytterligare löften. De koncerngemensamma frågorna omfattar 4 frågor, uppdelade på tre sektioner: Nöjdhet, Studiemiljö, Undervisning. De verksamhetsspecifika frågorna i kundundersökningen uppgår till (maximalt 5) frågor, som respektive verksamhet själva råder över. Svarsalternativ fråga -: Svarsalternativ nöjdhetsfrågor: Svar på -gradig skala: I högsta grad nöjd ---> Inte alls nöjd Svar på -gradig skala: Bättre än jag hoppats ---> Inte alls så bra som jag hoppats Svar på -gradig skala: Mycket nära ---> Långt ifrån Svarsalternativ fråga 4-4: = instämmer inte alls instämmer helt samt möjlighet att svara vet ej 9 Februari 4 Elever 4 Skolrapport

20 Bilaga MEDARBETARFRÅGOR Om du tänker på din arbetsplats i sin helhet. Hur nöjd är du med den? Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma medarbetarnas nöjdhet. Är din arbetsplats lika bra som du hoppades att den skulle vara? Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma medarbetarnas nöjdhet. Tänk dig en perfekt arbetsplats. Hur nära en sådan är din arbetsplats? Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma medarbetarnas nöjdhet. Jag kan rekommendera andra att söka jobb på min arbetsplats 4 Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma arbetsplatsens attraktivitet. GYMNASIUM ELEVER Om du tänker på din skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma den upplevda kvaliteten Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma den upplevda kvaliteten Jag kan rekommendera min skola till andra elever. Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma den upplevda kvaliteten Jag uppfattar att barnen/eleverna trivs på vår förskola/skola. Kommentar: frågan syftar till att kunna följa upp AM:s inriktning att vi vill att våra elever/deltagare känner en trivsel kopplat till våra verksamheter. 5 Motivationsdrivande. Jag trivs på min skola. Kommentar: frågan syftar till att kunna följa upp AM:s inriktning att vi vill att våra elever/deltagare känner en trivsel kopplat till våra verksamheter. Motivationsdrivande. Frågan syftar även till att kunna bedöma den upplevda kvaliteten. Februari 4 Elever 4 Skolrapport

21 Bilaga MEDARBETARFRÅGOR GYMNASIUM ELEVER STUDIEMILJÖ (TRYGGHET) Jag uppfattar att barnen/eleverna är/känner sig trygga på vår förskola/skola. Jag känner mig trygg i skolan. 6 Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att skolan förmår skapa en trygg lärandemiljö utifrån 5 och 6 kap. skollagen (:8), läroplanen avsnitt. Normer och värden Jag uppfattar att personalen på vår förskola/ skola arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt. Personalen på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt. Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur eleverna uppfattar att personalen arbetar förebyggande för att skapa en likabehandlande miljö fri från kränkningar utifrån 6 kap. skollagen samt läroplanen avsnitt. Normer och värden Jag uppfattar att barnen/eleverna på vår förskola/skola behandlar varandra med respekt På min skola behandlar eleverna varandra med respekt. 8 Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att det faktiskt är på skolan hur värdegrunden praktiseras på skolan i den sociala samvaron (Läroplanen avsnitt. Normer och värden) Jag uppfattar att barnen/eleverna har arbetsro på vår förskola/skola. Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan. 9 Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur eleverna upplever att det är utifrån 5 kap skollagen när det gäller studiero. Jag uppfattar att personalen på vår skola tar hänsyn till vad barnen/eleverna tycker och tänker. Jag tycker att de vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi elever har för synpunkter. Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att skolans personal förmår skapa förutsättningar för barnen att utöva ett inflytande i skolan utifrån 4 kap. skollagen samt.4 Elevernas ansvar och inflytande. Februari 4 Elever 4 Skolrapport

22 Bilaga MEDARBETARFRÅGOR GYMNASIUM ELEVER UNDERVISNING Jag uppfattar att lärarna/pedagogerna på min skola gör så att barnen/eleverna Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer. får lust att lära sig mer. Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att lärarna förmår stärka elevernas vilja att lära och tillit till den egna förmågan ( kap. skollagen samt läroplanen avsnitt. Kunskaper). a. Jag uppfattar att pedagogerna på min förskola informerar vårdnadshavare om hur barnen utvecklas. b. Jag uppfattar att lärarna på min skola informerar eleverna om hur det går för dem i skolarbetet. c. Jag uppfattar att lärarna på min skola informerar vårdnadshavarna om hur det går för deras barn i skolarbetet. Jag uppfattar att pedagogerna/lärarna på min förskola/skola hjälper barnen/eleverna så att de utvecklas så långt som möjligt. Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet. Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur eleverna uppfattar att lärarna fortlöpande förmår informera eleverna om deras studieresultat och utvecklingsbehov ( kap. skollagen samt läroplanen avsnitt.5 Bedömning och betyg). Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå så bra som möjligt för mig. Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur eleverna uppfattar att lärarna förmår ta hänsyn till varje enskild individs behov och förutsättningar för att eleverna ska nå så långt som möjligt ( kap. skollagen samt Läroplanen avsnitt. Kunskaper). Jag uppfattar att lärarna på min skola ger eleverna tydlig information om kunskapskraven i de olika ämnena. Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag behöver kunna för att nå de olika betygen. 4 Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur eleverna uppfattar att lärarna förmår ge dem information om grunderna för bedömning och betygssättning ( kap. skollagen samt läroplanen avsnitt.5 Bedömning och betyg). Februari 4 Elever 4 Skolrapport

Kundundersökning 2013

Kundundersökning 2013 21 Pysslingen Förskolor Kundundersökning 21 Solrosen Föräldrar förskolan Antal svar: st Svarsfrekvens: 9 procent 2 Presentation Om undersökningen Resultat koncerngemensamma frågor - NKI, Rekommendation

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008 Föräldrar / Förskola - Våren 00 svar, % Normer och värden. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 00 00 0,,. Det är arbetsro i verksamheten. 00 00,. Personalen bryr sig om mitt barn. 00 00 6 0 0. Personalen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter Nacka kommun Gröna huset - Föräldrar Förskola 45 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola 19 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 21 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 20-13 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 61 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83 Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 11 1 13 14 15 LM Engström GY totalt 15 Göteborg GY totalt 15 Trivsel och trygghet 96 98 96 9 Delaktighet och inflytande 7 75

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Kvalitetsredovisning Brevik skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Brevik skola läsåret 2013-2014 Brevik skola - Pysslingen Brevik skola Nytorpsvägen 32 135 68 Tyresö Handläggare förskolechef/rektor Anna Hansson-Bittár och biträdande rektor Linda Svanbom - juni 2014 Kvalitetsredovisning Brevik skola

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer