Förskolerapport Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolerapport 2015. Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget"

Transkript

1 Förskolerapport 25 Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget Svarsfrekvens Mariatorget 77% (53 svarande/9 mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 79% (524 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia förskolor 77% (7359 svarande/952 mottagare)

2 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat koncerngemensamma frågor NKI, Rekommendation och Trivsel Lärmiljö Undervisning Maten på förskolan Spegling av resultat mellan målgrupper Resultat verksamhetsspecifika frågor Bilaga: Koncerngemensamma frågor för respektive målgrupp (inkl. hänvisning till styrdokument) 2 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

3 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av AcadeMedias samtliga verksamheter inom förskole-, grundskole- och gymnasiesegmenten Metoderna som använts har varierat (webblänk via mail eller webblänk med inloggningsuppgifter) beroende på vad som passat respektive verksamhet/förskola/skola bäst Undersökningen genomfördes 9 januari - Februari 25, av Markör Marknad & Kommunikation AB, Peter Linsér , 3 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

4 Förklaring till diagram NöjdKundIndex NöjdKundIndex (NKI) baseras på tre frågor som besvarats på en -gradig skala: Om du tänker på din/ditt barns förskola/skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? Skala: Inte alls nöjd I högsta grad nöjd Är din/ditt barns förskola/skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Skala: Inte alls så bra som jag hoppades Bättre än jag hoppades Tänk dig en perfekt förskola/skola. Hur nära en sådan förskola/skola är din/ditt barns förskola/skola? Skala: Mycket långt ifrån Mycket nära NöjdKundIndex (NKI) har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (-) för de tre frågorna, detta medelvärde har sedan indexerats - 4 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

5 Förklaring till diagram övriga frågor Rekommendationsgrad baseras på frågan: Jag kan rekommendera min/mitt barns förskola/skola till andra elever/föräldrar Trivselgrad baseras på frågan: Jag/Mitt barn trivs på min/sin förskola/skola Alla frågor har besvarats på en -gradig skala ( = Instämmer inte alls, = Instämmer helt) Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara Vet ej Resultat beräknas som andelen nöjda, dvs. andelen (%) som angett alternativen 7- på en -gradig skala Resultat beräknas exklusive vet ej-svar vilket innebär att summan av betygen -4, 5- och 7- uppgår till % (obs, avrundningar kan förekomma) Medelvärdet per fråga beräknas som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive Vet ej, som redovisas separat) OBS! Inga resultat redovisas för grupper om mindre än fem personer 5 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

6 Resultat Nöjdhet NKI, Rekommendationsgrad och Trivselgrad Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

7 Nöjdhet NöjdKundIndex (-) Mariatorget 25, NKI=9 Mariatorget 24, NKI=88 Pysslingen Förskolor 25, NKI=8 AcadeMedia förskolor totalt 25, NKI=78 Rekommendationsgrad (%) Trivselgrad (%) Mariatorget 25, Rekommendationsgrad= Mariatorget 24, Rekommendationsgrad= Pysslingen Förskolor 25, Rekommendationsgrad=88 AcadeMedia förskolor totalt 25, Rekommendationsgrad=8 Mariatorget 25, Trivselgrad= Mariatorget 24, Trivselgrad= Pysslingen Förskolor 25, Trivselgrad=94 AcadeMedia förskolor totalt 25, Trivselgrad=92 7 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

8 Resultat NKI, rekommendation och trivsel Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor 25 AcadeMedia förskolor totalt Medel 9,4 9, 8,5 8,3 Vet ej % Är ditt barns förskola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor 25 AcadeMedia förskolor totalt ,4 9,2 8,2 8, Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära en sådan är ditt barns förskola? Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor 25 AcadeMedia förskolor totalt ,9 8, 7,9 7,7 Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor 25 AcadeMedia förskolor totalt ,7 9,4 8,8 8, Mitt barn trivs på sin förskola. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor 25 AcadeMedia förskolor totalt ,7 9,5 9, 9, 8 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

9 Resultat Lärmiljö Sammanvägt index (-) och resultat per fråga (%) 9 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

10 Lärmiljö Lärmiljö* (index -) *Indexet för lärmiljö har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (-) för de fem frågorna inom området och medelvärdet har sedan indexerats - Mariatorget 25, Lärmiljö=9 Mariatorget 24, Lärmiljö=88 Mitt barn känner sig trygg i förskolan Pysslingen Förskolor 25, Lärmiljö=8 AcadeMedia förskolor totalt 25, Lärmiljö=84 Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor 25 AcadeMedia förskolor totalt Medel 9,4 9, 9, 8,9 Vet ej % Förskolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor 25 AcadeMedia förskolor totalt , 9,2 9, 9, Barnen på mitt barns förskola behandlar varandra med respekt. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor 25 AcadeMedia förskolor totalt ,8 8,7 8,4 8,3 9 Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor 25 AcadeMedia förskolor totalt ,8 8, 8, 8, Personalen tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor 25 AcadeMedia förskolor totalt ,5 9, 8,9 8,8 5 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

11 Resultat Undervisning Sammanvägt index (-) samt resultat per fråga (%) Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

12 Undervisning Undervisning* (index -) *Indexet för undervisning har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (-) för de fyra frågorna inom området och medelvärdet har sedan indexerats - Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer. Mariatorget 25, Undervisning=95 Mariatorget 24, Undervisning=89 Pysslingen Förskolor 25, Undervisning=84 AcadeMedia förskolor totalt 25, Undervisning=82 Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor 25 AcadeMedia förskolor totalt Medel 9,4 8,9 8,9 8,8 Vet ej % 2 3 Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i förskolan. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor 25 AcadeMedia förskolor totalt ,7 9,2 8,3 8,2 Pedagogerna hjälper mitt barn så att hen utvecklas så bra som möjligt. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor 25 AcadeMedia förskolor totalt ,5 9, 8, 8,5 2 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

13 Resultat Maten på förskolan Resultat per fråga (%) 3 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

14 Maten på förskolan Jag är nöjd med den mat som mitt barn får i förskolan. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor 25 AcadeMedia förskolor totalt Medel 8,4 8,4 8,3 Vet ej % 5 4 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

15 Resultat spegling mellan olika målgrupper 5 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

16 Föräldrars och lärares svar på gemensamma frågor Föräldrar Lärare Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer. Personalen tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. 8 Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i förskolan. 4 Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan. 2 Pedagogerna hjälper mitt barn så att hen utvecklas så bra som möjligt. Barnen på mitt barns förskola behandlar varandra med respekt. Mitt barn känner sig trygg i förskolan Förskolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt. Resultaten redovisas som andel (%) föräldrar/lärare som angett alternativen 7- på en -gradig skala Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

17 Resultat verksamhetsspecifika frågor 7 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

18 Verksamhetsspecifika frågor Undervisning Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp regelbundet. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor Medel 9,7 9,3 8,2 Vet ej % 5 Mitt barns pedagoger hjälper mitt barn att utveckla sin förmåga att lära. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor ,4 9, 8,7 2 Pedagogerna hjälper mitt barn att utveckla sin förmåga att upptäcka och lösa problem. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor ,4 9, 8,7 4 9 Utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen bidrar till att mitt barn utvecklas och lär i enlighet med läroplanen. Mitt barn har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll i förskolan. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor 25 Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor ,3 8,8 8,3 9,3 8,5 8, Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

19 Verksamhetsspecifika frågor Lärmiljö Samverkan mellan förskola och hem bidrar till mitt barns utveckling och lärande. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor Medel 9,4 8,8 8,4 Vet ej % 4 4 Förskolechefen på mitt barns förskola välkomnar föräldrars synpunkter på verksamheten. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor ,7 8,9 8,3 4 7 Pedagogerna på mitt barns förskola samarbetar kring mitt barns utveckling och lärande. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor , 8,9 8,7 4 9 Förskolan ger mitt barn möjlighet att använda modern teknik i sitt lärande. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor ,4 9, 8,5 4 Det är ordning och reda i mitt barns förskola. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor ,2 8,8 8,3 Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor ,2 8,8 8,3 2 Personalen på förskolan bemöter mig på ett professionellt sätt. Mariatorget 25 Mariatorget 24 Pysslingen Förskolor ,8 9,4 8,9 9 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

20 Bilaga Koncerngemensamma frågor till respektive målgrupp (inklusive hänvisning till styrdokumenten) 2 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

21 Bilaga Utgångspunkter för kundundersökning Syfte och användningsområde Kundundersökningen syftar dels till att mäta nöjdheten bland våra kunder (barn, vårdnadshavare, elever och deltagare de som tar del av verksamheten) som indikation på den upplevda kvaliteten, dels syftar den till att undersöka hur våra kunder uppfattar att vi förmår leva upp till (hela) vårt uppdrag som skola/verksamhet (så som det formuleras i skollag, resp. läroplan, övriga ev. regelverk) och våra ytterligare löften inom AcadeMedia. Därtill syftar frågorna i medarbetarkolumnen, som infogas i medarbetarundersökningen, till att spegla medarbetarnas nöjdhet och uppfattning om hur skolan förmår leva upp till sitt uppdrag som skola och AcadeMedias ytterligare löften. De koncerngemensamma frågorna omfattar 4 frågor, uppdelade på tre sektioner: Nöjdhet, Studiemiljö, Undervisning. De verksamhetsspecifika frågorna i kundundersökningen uppgår till (maximalt 5) frågor, som respektive verksamhet själva råder över. Svarsalternativ fråga -3: Svarsalternativ nöjdhetsfrågor: Svar på -gradig skala: I högsta grad nöjd ---> Inte alls nöjd Svar på -gradig skala: Bättre än jag hoppats ---> Inte alls så bra som jag hoppats Svar på -gradig skala: Mycket nära ---> Långt ifrån Svarsalternativ fråga 4-4: = instämmer inte alls instämmer helt samt möjlighet att svara vet ej 2 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

22 Bilaga MEDARBETARFRÅGOR Om du tänker på din arbetsplats i sin helhet. Hur nöjd är du med den? Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma medarbetarnas nöjdhet. Är din arbetsplats lika bra som du hoppades att den skulle vara? Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma medarbetarnas nöjdhet. Tänk dig en perfekt arbetsplats. Hur nära en sådan är din arbetsplats? Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma medarbetarnas nöjdhet. Jag kan rekommendera andra att söka jobb på min arbetsplats Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma arbetsplatsens attraktivitet. FÖRSKOLA FÖRÄLDRAR Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? Är ditt barns förskola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma den upplevda kvaliteten Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära en sådan är ditt barns förskola? Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma den upplevda kvaliteten Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra. Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma den upplevda kvaliteten. 5 Jag uppfattar att barnen/eleverna trivs på vår förskola/skola. Kommentar: frågan syftar till att kunna följa upp AM:s inriktning att vi vill att våra elever/deltagare känner en trivsel kopplat till våra verksamheter. Motivationsdrivande. Mitt barn trivs på sin förskola. Kommentar: frågan syftar till att kunna följa upp AM:s inriktning att vi vill att våra elever/deltagare känner en trivsel kopplat till våra verksamheter. Motivationsdrivande. Frågan syftar även till att kunna bedöma den upplevda kvaliteten. 22 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

23 Bilaga MEDARBETARFRÅGOR FÖRSKOLA FÖRÄLDRAR STUDIEMILJÖ (TRYGGHET) Jag uppfattar att barnen/eleverna är/känner sig trygga på vår förskola/skola. Mitt barn känner sig trygg i förskolan. Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att förskolan förmår skapa en trygg lärandemiljö utifrån 5 och kap. skollagen, läroplanen avsnitt 2. Normer och värden. Jag uppfattar att personalen på vår förskola/ skola arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt. Förskolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt. 7 Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att personalen på förskolan arbetar förebyggande för att skapa en likabehandlande miljö fri från kränkningar utifrån kap. skollagen samt läroplanen avsnitt 2. Normer och värden. Jag uppfattar att barnen/eleverna på vår förskola/skola behandlar varandra med respekt Barnen på mitt barns förskola behandlar varandra med respekt 8 Kommentar: Frågan syftar till att fånga hur föräldrarna upplever att det faktiskt är på skolan hur värdegrunden praktiseras på förskolan i den sociala samvaron (Läroplanen avsnitt 2. Normer och värden). Fråga 7 och 8 kompletterar varandra genom att dels peka på personalens medvetenhet och förmåga att skapa en bra miljö, dels hur personalens arbete får fäste hos barnen på förskolan. Jag uppfattar att barnen/eleverna har arbetsro på vår förskola/skola. Det är en harmonisk miljö i förskolan. 9 Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att förskolan förmår skapa en god lärandemiljö (5 kap. skollagen, läroplanen avsnitt 2. Normer och värden samt 2.2 Utveckling och lärande). Jag uppfattar att personalen på vår skola tar hänsyn till vad barnen/eleverna tycker och tänker. Personalen tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att förskolans personal förmår skapa förutsättningar för barnen att utöva ett reellt inflytande i förskolan (4 kap. skollagen samt läroplanens avsnitt 2.3 Barns inflytande) 23 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

24 Bilaga MEDARBETARFRÅGOR FÖRSKOLA FÖRÄLDRAR UNDERVISNING Jag uppfattar att lärarna/pedagogerna på min skola gör så att barnen/eleverna Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer. får lust att lära sig mer. Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att pedagogerna förmår stärka barnens vilja att lära och tillit till den egna förmågan (3 kap. skollagen samt läroplanen avsnitt 2.2 Utveckling och lärande). a. Jag uppfattar att pedagogerna på min förskola informerar vårdnadshavare om hur barnen utvecklas. Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i förskolan. 2 b. Jag uppfattar att lärarna på min skola informerar eleverna om hur det går för dem i skolarbetet. Kommentar: Frågan avser att fånga om föräldrarna uppfattar att de får den information som de har rätt till om deras barns utveckling och lärande (3 kap. skollagen, Läroplanen avsnitt 2.4 Förskola och hem samt 2. Uppföljning, utvärdering och utveckling). 3 c. Jag uppfattar att lärarna på min skola informerar vårdnadshavarna om hur det går för deras barn i skolarbetet. Jag uppfattar att pedagogerna/lärarna på min förskola/skola hjälper barnen/eleverna så att de utvecklas så långt som möjligt. Pedagogerna hjälper mitt barn så att hen utvecklas så långt som möjligt. Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att pedagogerna förmår ta hänsyn till varje enskild individs behov och förutsättningar för att barnen ska nå så långt som möjligt (3 kap. skollagen samt Läroplanen avsnitt 2.2 Utveckling och lärande). 24 Februari 25 Föräldrar 25 Förskolerapport

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Förskolerapport 214 Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Svarsfrekvens Kadetten % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor % (4 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

Kundundersökning 2013

Kundundersökning 2013 21 Pysslingen Förskolor Kundundersökning 21 Solrosen Föräldrar förskolan Antal svar: st Svarsfrekvens: 9 procent 2 Presentation Om undersökningen Resultat koncerngemensamma frågor - NKI, Rekommendation

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008 Föräldrar / Förskola - Våren 00 svar, % Normer och värden. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 00 00 0,,. Det är arbetsro i verksamheten. 00 00,. Personalen bryr sig om mitt barn. 00 00 6 0 0. Personalen

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter Värmdö kommun Åkerlyckan - Föräldrar Förskola 58 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Värmdö kommun Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola 18 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter Nacka kommun Gröna huset - Föräldrar Förskola 45 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola 19 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 21 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i

Läs mer

Wakander Lisa, fdh. Föräldrar Familjedaghem - Våren 2010. 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. Wakander Lisa, fdh föregående år 1 1 2008

Wakander Lisa, fdh. Föräldrar Familjedaghem - Våren 2010. 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. Wakander Lisa, fdh föregående år 1 1 2008 Föräldrar Familjedaghem - Våren 6 svar, % Normer och värden 9 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. 6 2. Det är arbetsro i verksamheten. 9 4. Dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn. 7 10,.

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 61 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Sollentuna kommun Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola 50 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun Enkät förskola/familjedaghem ht 2011 Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun 1 Enkätundersökning i kommunens förskolor och familjedaghem Lomma Kommun genomför

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Kvalitetsredovisning Brevik skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Brevik skola läsåret 2013-2014 Brevik skola - Pysslingen Brevik skola Nytorpsvägen 32 135 68 Tyresö Handläggare förskolechef/rektor Anna Hansson-Bittár och biträdande rektor Linda Svanbom - juni 2014 Kvalitetsredovisning Brevik skola

Läs mer