Förskolerapport Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten"

Transkript

1 Förskolerapport 214 Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Svarsfrekvens Kadetten % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor % (4 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia förskolor % (4 svarande/941 mottagare)

2 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat koncerngemensamma frågor NKI, Rekommendation och Trivsel Lärmiljö Undervisning Spegling av resultat mellan målgrupper Resultat verksamhetsspecifika frågor Bilaga: Koncerngemensamma frågor för respektive målgrupp (inkl. hänvisning till styrdokument) 2 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

3 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av AcadeMedias samtliga verksamheter inom förskole-, grundskole- och gymnasiesegmenten Metoderna som använts har varierat (webblänk via mail, webblänk med inloggningsuppgifter alternativt pappersenkät) beroende på vad som passat respektive verksamhet/förskola/skola bäst Undersökningen genomfördes 2 januari - 19 februari 214, av Markör Marknad & Kommunikation AB, Peter Linsér -9, Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

4 Förklaring till diagram NöjdKundIndex NöjdKundIndex (NKI) baseras på tre frågor som besvarats på en 1-gradig skala: Om du tänker på din/ditt barns förskola/skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? Skala: Inte alls nöjd I högsta grad nöjd Är din/ditt barns förskola/skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Skala: Inte alls så bra som jag hoppades Bättre än jag hoppades Tänk dig en perfekt förskola/skola. Hur nära en sådan förskola/skola är din/ditt barns förskola/skola? Skala: Mycket långt ifrån Mycket nära NöjdKundIndex (NKI) har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-1) för de tre frågorna, detta medelvärde har sedan indexerats -1 4 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

5 Förklaring till diagram övriga frågor Rekommendationsgrad baseras på frågan: Jag kan rekommendera min/mitt barns förskola/skola till andra elever/föräldrar Trivselgrad baseras på frågan: Jag/Mitt barn trivs på min/sin förskola/skola Alla frågor har besvarats på en 1-gradig skala (1 = Instämmer inte alls, 1 = Instämmer helt) Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara Vet ej Resultat beräknas som andelen nöjda, dvs. andelen (%) som angett alternativen -1 på en 1-gradig skala Resultat beräknas exklusive vet ej-svar vilket innebär att summan av betygen 1-4, - och -1 uppgår till 1% (obs, avrundningar kan förekomma) Medelvärdet per fråga beräknas som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive Vet ej, som redovisas separat) OBS! Inga resultat redovisas för grupper om mindre än fem personer Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

6 Resultat Nöjdhet NKI, Rekommendationsgrad och Trivselgrad Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

7 Nöjdhet NöjdKundIndex (-1) Kadetten 214, NKI= Kadetten 21, NKI=4 1 Pysslingen Förskolor 214, NKI= AcadeMedia förskolor totalt 214, NKI=9 Rekommendationsgrad (%) Trivselgrad (%) Kadetten 214, Rekommendationsgrad=99 Pysslingen Förskolor 214, Rekommendationsgrad= Kadetten 214, Trivselgrad=9 Pysslingen Förskolor 214, Trivselgrad=94 Kadetten 21, Rekommendationsgrad=9 AcadeMedia förskolor totalt 214, Rekommendationsgrad= Kadetten 21, Trivselgrad=9 AcadeMedia förskolor totalt 214, Trivselgrad=9 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

8 Resultat NKI, rekommendation och trivsel Medel Vet ej (%) Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor 214 AcadeMedia förskolor totalt ,,,,4 Är ditt barns förskola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor 214 AcadeMedia förskolor totalt ,,,2,1 1 Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära en sådan är ditt barns förskola? Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor 214 AcadeMedia förskolor totalt ,,,9, 1 1 Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra. Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor 214 AcadeMedia förskolor totalt , 9,,, Mitt barn trivs på sin förskola. Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor 214 AcadeMedia förskolor totalt ,1,9 9,1 9,1 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

9 Resultat Lärmiljö Sammanvägt index (-1) och resultat per fråga (%) 9 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

10 Lärmiljö Lärmiljö* (index -1) *Indexet för lärmiljö har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-1) för de fem frågorna inom området och medelvärdet har sedan indexerats -1 1 Kadetten 214, Lärmiljö= Kadetten 21, Lärmiljö= Barnen på mitt barns förskola behandlar varandra med respekt. Pysslingen Förskolor 214, Lärmiljö= AcadeMedia förskolor totalt 214, Lärmiljö=4 Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor 214 AcadeMedia förskolor totalt Medel,,4,4, Vet ej % Förskolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt. Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor 214 AcadeMedia förskolor totalt ,2 9,1 9,,9 2 Mitt barn känner sig trygg i förskolan. Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor 214 AcadeMedia förskolor totalt ,1,9 9,,9 1 1 Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan. Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor 214 AcadeMedia förskolor totalt ,,,2,1 9 Personalen tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor 214 AcadeMedia förskolor totalt ,2,,9, 2 1 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

11 Resultat Undervisning Sammanvägt index (-1) samt resultat per fråga (%) 11 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

12 Undervisning Undervisning* (index -1) *Indexet för undervisning har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-1) för de tre frågorna inom området och medelvärdet har sedan indexerats -1 1 Kadetten 214, Undervisning= Kadetten 21, Undervisning= Mitt barns pedagoger gör så att han/hon får lust att lära sig mer. Pysslingen Förskolor 214, Undervisning=4 AcadeMedia förskolor totalt 214, Undervisning=2 Kadetten 214 Kadetten Medel,9, Vet ej % Pysslingen Förskolor , AcadeMedia förskolor totalt , Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i förskolan. Kadetten 214 Kadetten ,,4 1 Pysslingen Förskolor , AcadeMedia förskolor totalt ,2 Pedagogerna hjälper mitt barn så att han/hon utvecklas så bra som möjligt. Kadetten 214 Kadetten ,, Pysslingen Förskolor , 4 AcadeMedia förskolor totalt 214 9, 4 12 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

13 Resultat spegling mellan olika målgrupper 1 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

14 Föräldrar och lärares svar på gemensamma frågor Föräldrar Lärare Mitt barns pedagoger gör så att han/hon får lust att lära sig mer. 1 Personalen tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i förskolan. 4 Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan. 2 Pedagogerna hjälper mitt barn så att han/hon utvecklas så bra som möjligt. Mitt barn känner sig trygg i förskolan. Barnen på mitt barns förskola behandlar varandra med respekt. Förskolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt. Resultaten redovisas som andel (%) föräldrar/lärare som angett alternativen -1 på en 1-gradig skala 14 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

15 Resultat verksamhetsspecifika frågor 1 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

16 Verksamhetsspecifika frågor Undervisning Medel Vet ej (%) Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp regelbundet. Kadetten 214 Kadetten ,4,1 Pysslingen Förskolor ,2 Mitt barns pedagoger hjälper mitt barn att utveckla sin förmåga att lära. Kadetten 214 Kadetten 21 94,, Pysslingen Förskolor 214 9, Pedagogerna hjälper mitt barn att utveckla sin förmåga att upptäcka och lösa problem. Kadetten 214 Kadetten ,, Pysslingen Förskolor , 1 Utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen bidrar till att mitt barn utvecklas och lär i enlighet med läroplanen. Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor ,4,9, Mitt barn har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll i förskolan. Kadetten 214 Kadetten ,2, 1 Pysslingen Förskolor ,1 2 1 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

17 Verksamhetsspecifika frågor Lärmiljö Samverkan mellan förskola och hem bidrar till mitt barns utveckling och lärande. Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor Medel,,4,4 Vet ej (%) Mitt barn får varierad och näringsriktig mat i förskolan. Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor ,1 9,1, Förskolechefen på mitt barns förskola välkomnar föräldrars synpunkter på verksamheten. Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor ,2,9, Pedagogerna på mitt barns förskola samarbetar kring mitt barns utveckling och lärande. Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor ,,, Förskolan ger mitt barn möjlighet att använda modern teknik i sitt lärande. Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor ,,9, Det är ordning och reda i mitt barns förskola. Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor ,,, 2 1 Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola. Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor ,,4,2 2 1 Personalen på förskolan bemöter mig på ett professionellt sätt. Kadetten 214 Kadetten 21 Pysslingen Förskolor ,2,9 9, 1 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

18 Bilaga Koncerngemensamma frågor till respektive målgrupp (inklusive hänvisning till styrdokumenten) 1 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

19 Bilaga Utgångspunkter för kundundersökning Syfte och användningsområde Kundundersökningen syftar dels till att mäta nöjdheten bland våra kunder (barn, vårdnadshavare, elever och deltagare de som tar del av verksamheten) som indikation på den upplevda kvaliteten, dels syftar den till att undersöka hur våra kunder uppfattar att vi förmår leva upp till (hela) vårt uppdrag som skola/verksamhet (så som det formuleras i skollag, resp. läroplan, övriga ev. regelverk) och våra ytterligare löften inom AcadeMedia. Därtill syftar frågorna i medarbetarkolumnen, som infogas i medarbetarundersökningen, till att spegla medarbetarnas nöjdhet och uppfattning om hur skolan förmår leva upp till sitt uppdrag som skola och AcadeMedias ytterligare löften. De koncerngemensamma frågorna omfattar 14 frågor, uppdelade på tre sektioner: Nöjdhet, Studiemiljö, Undervisning. De verksamhetsspecifika frågorna i kundundersökningen uppgår till 1 (maximalt 1) frågor, som respektive verksamhet själva råder över. Svarsalternativ fråga 1-: Svarsalternativ nöjdhetsfrågor: Svar på 1-gradig skala: I högsta grad nöjd ---> Inte alls nöjd Svar på 1-gradig skala: Bättre än jag hoppats ---> Inte alls så bra som jag hoppats Svar på 1-gradig skala: Mycket nära ---> Långt ifrån Svarsalternativ fråga 4-14: 1= instämmer inte alls 1 instämmer helt samt möjlighet att svara vet ej 19 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

20 Bilaga MEDARBETARFRÅGOR Om du tänker på din arbetsplats i sin helhet. Hur nöjd är du med den? Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma medarbetarnas nöjdhet. Är din arbetsplats lika bra som du hoppades att den skulle vara? Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma medarbetarnas nöjdhet. Tänk dig en perfekt arbetsplats. Hur nära en sådan är din arbetsplats? Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma medarbetarnas nöjdhet. Jag kan rekommendera andra att söka jobb på min arbetsplats Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma arbetsplatsens attraktivitet. FÖRSKOLA FÖRÄLDRAR Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? Är ditt barns förskola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma den upplevda kvaliteten Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära en sådan är ditt barns förskola? Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma den upplevda kvaliteten Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra. Kommentar: frågan syftar till att kunna bedöma den upplevda kvaliteten. Jag uppfattar att barnen/eleverna trivs på vår förskola/skola. Kommentar: frågan syftar till att kunna följa upp AM:s inriktning att vi vill att våra elever/deltagare känner en trivsel kopplat till våra verksamheter. Motivationsdrivande. Mitt barn trivs på sin förskola. Kommentar: frågan syftar till att kunna följa upp AM:s inriktning att vi vill att våra elever/deltagare känner en trivsel kopplat till våra verksamheter. Motivationsdrivande. Frågan syftar även till att kunna bedöma den upplevda kvaliteten. 2 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

21 Bilaga MEDARBETARFRÅGOR FÖRSKOLA FÖRÄLDRAR STUDIEMILJÖ (TRYGGHET) Jag uppfattar att barnen/eleverna är/känner sig trygga på vår förskola/skola. Mitt barn känner sig trygg i förskolan. Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att förskolan förmår skapa en trygg lärandemiljö utifrån och kap. skollagen, läroplanen avsnitt 2.1 Normer och värden. Jag uppfattar att personalen på vår förskola/ skola arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt. Förskolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt. Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att personalen på förskolan arbetar förebyggande för att skapa en likabehandlande miljö fri från kränkningar utifrån kap. skollagen samt läroplanen avsnitt 2.1 Normer och värden. Jag uppfattar att barnen/eleverna på vår förskola/skola behandlar varandra med respekt Barnen på mitt barns förskola behandlar varandra med respekt Kommentar: Frågan syftar till att fånga hur föräldrarna upplever att det faktiskt är på skolan hur värdegrunden praktiseras på förskolan i den sociala samvaron (Läroplanen avsnitt 2.1 Normer och värden). Fråga och kompletterar varandra genom att dels peka på personalens medvetenhet och förmåga att skapa en bra miljö, dels hur personalens arbete får fäste hos barnen på förskolan. Jag uppfattar att barnen/eleverna har arbetsro på vår förskola/skola. Det är en harmonisk miljö i förskolan. 9 Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att förskolan förmår skapa en god lärandemiljö ( kap. skollagen, läroplanen avsnitt 2.1 Normer och värden samt 2.2 Utveckling och lärande). Jag uppfattar att personalen på vår skola tar hänsyn till vad barnen/eleverna tycker och tänker. Personalen tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. 1 Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att förskolans personal förmår skapa förutsättningar för barnen att utöva ett reellt inflytande i förskolan (4 kap. skollagen samt läroplanens avsnitt 2. Barns inflytande) 21 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

22 Bilaga MEDARBETARFRÅGOR FÖRSKOLA FÖRÄLDRAR UNDERVISNING Jag uppfattar att lärarna/pedagogerna på min skola gör så att barnen/eleverna Mitt barns pedagoger gör så att han/hon får lust att lära sig mer. får lust att lära sig mer. Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att 11 pedagogerna förmår stärka barnens vilja att lära och tillit till den egna förmågan ( kap. skollagen samt läroplanen avsnitt 2.2 Utveckling och lärande). a. Jag uppfattar att pedagogerna på min förskola informerar vårdnadshavare om hur barnen utvecklas. Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i förskolan. 12 b. Jag uppfattar att lärarna på min skola informerar eleverna om hur det går för dem i skolarbetet. Kommentar: Frågan avser att fånga om föräldrarna uppfattar att de får den information som de har rätt till om deras barns utveckling och lärande ( kap. skollagen, Läroplanen avsnitt 2.4 Förskola och hem samt 2. Uppföljning, utvärdering och utveckling). 1 c. Jag uppfattar att lärarna på min skola informerar vårdnadshavarna om hur det går för deras barn i skolarbetet. Jag uppfattar att pedagogerna/lärarna på min förskola/skola hjälper barnen/eleverna så att de utvecklas så långt som möjligt. Pedagogerna hjälper mitt barn så att han/hon utvecklas så långt som möjligt. Kommentar: Frågan ger underlag att bedöma hur föräldrarna uppfattar att pedagogerna förmår ta hänsyn till varje enskild individs behov och förutsättningar för att barnen ska nå så långt som möjligt ( kap. skollagen samt Läroplanen avsnitt 2.2 Utveckling och lärande). 14 Jag uppfattar att lärarna på min skola ger eleverna tydlig information om kunskapskraven i de olika ämnena. 22 Februari 214 Föräldrar 214 Förskolerapport

Kundundersökning 2013

Kundundersökning 2013 21 Pysslingen Förskolor Kundundersökning 21 Solrosen Föräldrar förskolan Antal svar: st Svarsfrekvens: 9 procent 2 Presentation Om undersökningen Resultat koncerngemensamma frågor - NKI, Rekommendation

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008 Föräldrar / Förskola - Våren 00 svar, % Normer och värden. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 00 00 0,,. Det är arbetsro i verksamheten. 00 00,. Personalen bryr sig om mitt barn. 00 00 6 0 0. Personalen

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter Nacka kommun Gröna huset - Föräldrar Förskola 45 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola 19 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 21 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i

Läs mer

Kvalitetsredovisning Brevik skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Brevik skola läsåret 2013-2014 Brevik skola - Pysslingen Brevik skola Nytorpsvägen 32 135 68 Tyresö Handläggare förskolechef/rektor Anna Hansson-Bittár och biträdande rektor Linda Svanbom - juni 2014 Kvalitetsredovisning Brevik skola

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 61 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 20-13 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer