Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent"

Transkript

1

2 Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent

3 Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika frågor

4 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av samtliga verksamheter inom AcadeMedia undantaget Eductus och Didaktus vuxenutbildningar. Metoden som använts har varit webblänk via mail. Totalt genomfördes tre påminnelser till dem som inte svarat. Undersökningen genomfördes mellan den januari - februari. Markör Marknad & Kommunikation AB Peter Linsér -6

5 Resultat Övergripande index (NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet)

6 Förklaring av Index NMI baseras på tre frågor som besvarats på en -gradig skala:. Om du tänker på din arbetsplats i sin helhet. Hur nöjd är du med den? Skala: Inte alls nöjd I högsta grad nöjd. Är din arbetsplats lika bra som du hoppades att den skulle vara? Skala: Inte alls så bra som jag hoppades - Bättre än jag hoppades. Tänk dig en perfekt arbetsplats. Hur nära en sådan arbetsplats är din arbetsplats? Skala: Mycket långt ifrån - Mycket nära Index för respektive frågeområde baseras på samtliga frågor inom respektive område. NMI/Index har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (-) för de frågor som ingår inom respektive område. värdet har sedan indexerats -. 6

7 NMI 6 Ledarindex 6, NMI=, NMI=, NMI=6 Engagemang 6, Ledarindex= Attraktivitet, Ledarindex=, Ledarindex=6 6, Engagemang=, Engagemang=, Attraktivitet=, Attraktivitet=, Engagemang=6, Attraktivitet=

8 Resultat Index per frågeområde

9 Index per frågeområde NMI 6 Engagemang 6 Ledarindex 6 Attraktivitet Organisatorisk effektivitet Påverkansmöjligheter Mångfald och likabehandling Fysisk arbetsmiljö Medarbetarsamtal Lönesättning och villkor 6 6 Krav i arbetet 6 Arbetsrelaterad ohälsa 6

10 Resultat Resultat per fråga

11 Medarbetarnöjdhet Om du tänker på din arbetsplats i sin helhet. Hur nöjd är du med den?,,,6 Är din arbetsplats lika bra som du hoppades att den skulle vara?, 6,6 6 66, Tänk dig en ideal arbetsplats. Hur nära en sådan är din arbetsplats?,, 6 6,

12 Organisatorisk effektivitet Academedia som koncern har väl fungerande intern information 6 6,,6 6, 6 Min arbetsplats har väl fungerande intern information,,, Vi har en väl fungerande arbetsfördelning på min arbetsplats 6,, 6, Vi delar med oss av vår kunskap till varandra 6,,, Vi kan öppet säga vad vi tycker i olika frågor,,, Vi ger varandra uppskattning i arbetet,,, Vi bryr oss om varandras hälsa och välmående,,, Vi har ett väl fungerande samarbete mellan enheter/arbetslag som gynnar barnens/elevernas lärande* 6,,, * Vi har ett väl fungerande samarbete mellan enheter/arbetslag som gynnar barnens/elevernas lärande ingår ej i index för Organisatorisk effektivitet

13 Påverkansmöjligheter Jag kan påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras,, 6 6, Jag kan påverka min sammantagna arbetsmängd 6,,6 6 6, Jag kan påverka min arbetstakt,, 6, Jag kan vara delaktig vid planering av verksamheten på min arbetsplats,, 6, Jag blir informerad inför större förändringar på min arbetsplats 6,,,

14 Engagemang i arbetet Jag har stimulerande arbetsuppgifter,,, Jag tar tillvara på möjligheter att lära i arbetet 6,,, Jag ser vanligtvis fram emot att gå till arbetet,,6, Jag anstränger mig för att nå goda resultat inom mitt ansvarsområde,,, Jag upplever mitt arbete som viktigt och meningsfullt 6,,6, Jag anser att min kompetens tas tillvara på min arbetsplats,,6,

15 Mångfald och likabehandling På min arbetsplats är vi öppna för individers olikheter,6 6,6, På min arbetsplats uppskattas oliktänkande och nya synsätt,,,

16 Fysisk arbetsmiljö Jag har en god fysisk arbetsmiljö,, 6, Jag har tillgång till de arbetsredskap och tekniska hjälpmedel som behövs i mitt arbete 6,, 6, Jag behärskar mina arbetsredskap och tekniska hjälpmedel,,6, 6

17 Ledning Min närmaste chef leder arbetet i riktning mot högre måluppfyllelse Min närmaste chef organiserar arbetet på ett effektivt sätt ,,,,,, Min närmaste chef anger tydlig riktning för verksamheten 6,,, Min närmaste chef är mottaglig för idéer och förslag Min närmaste chef ger mig stöd och hjälp att prioritera vid behov Min närmaste chef engagerar och motiverar mig i arbetet Min närmaste chef ger mig konstruktiv återkoppling på mina arbetsinsatser Min närmaste chef ser och hanterar konflikter Totalt sett har jag förtroende för min närmaste chef 6 6 6,6,6,,,,,,,6,,,,,6,,,,

18 Medarbetarsamtal Jag har haft medarbetarsamtal med min närmaste chef under de senaste månaderna. Ja Nej 6 % Jag är nöjd med mitt senaste medarbetarsamtal, 6,,

19 Lönesättning och villkor Jag kan påverka min lön genom mina arbetsprestationer, 6 6 6,6 6 6, Min chef har tydliggjort sambandet mellan min lön och mina arbetsuppgifter, mitt ansvar och mina prestationer 6,6 6, 6 6,

20 Krav i arbetet Jag har en tydlig uppfattning om vad jag förväntas utföra i arbetet,,, Jag har en tydlig uppfattning om mitt ansvar 6,, 6, Mina befogenheter motsvarar mitt ansvar 6,, 6, Jag har en rimlig arbetsbelastning över tid,, 6,6

21 Arbetsrelaterad ohälsa - (I stor utsträckning) -6 - (I liten utsträckning) Jag har arbetsrelaterade belastningsbesvär,,, Jag besväras av arbetsrelaterade stressymptom, 6, 6 6,

22 Nedvärderande beteenden Jag vet till vem jag ska vända mig om jag känner mig utsatt för nedvärderande beteenden, 6,,

23 Arbetsgivarens attraktionskraft Jag arbetar gärna kvar på min arbetsplats i minst ett år till,,, Jag har goda möjligheter att utvecklas inom Academedia 6,, 6, Jag är stolt över att arbeta på min arbetsplats 6,,, Jag kan rekommendera min arbetsplats till andra,,,

24 Resultat Verksamhetsspecifika frågor

25 Verksamhetsspecifika frågor Undervisning Jag dokumenterar och följer upp barnens/elevernas utveckling och lärande regelbundet. 6,, Vi pedagoger/lärare hjälper barnen att utveckla sin förmåga att lära.,, Vi pedagoger hjälper barnen/eleverna att utveckla sin förmåga att upptäcka och lösa problem.,, På min förskola bidrar utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner till att barnen utvecklas och lär i enlighet med läroplanen.,, Barnen på förskolan har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll. 6,,

26 Verksamhetsspecifika frågor Studiemiljö Samverkan mellan förskola/skola och hem bidrar till barnen/elevernas utveckling och lärande.,, Vi serverar varierad och näringsriktig mat.,, Förskolechefen på min förskola välkomnar föräldrars synpunkter på verksamheten.,, Vi pedagoger samarbetar kring barnens utveckling och lärande.,, Förskolan ger barnen möjlighet att använda modern teknik i sitt lärande.,, Det är ordning och reda i min förskola/skola.,6, Det är en stimulerande lärmiljö på vår förskola/skola.,, Medarbetarna på min förskola/skola bemöter barn/elever och föräldrar på ett professionellt sätt.,, 6

Kundundersökning 2013

Kundundersökning 2013 21 Pysslingen Förskolor Kundundersökning 21 Solrosen Föräldrar förskolan Antal svar: st Svarsfrekvens: 9 procent 2 Presentation Om undersökningen Resultat koncerngemensamma frågor - NKI, Rekommendation

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Kvalitetsredovisning Brevik skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Brevik skola läsåret 2013-2014 Brevik skola - Pysslingen Brevik skola Nytorpsvägen 32 135 68 Tyresö Handläggare förskolechef/rektor Anna Hansson-Bittár och biträdande rektor Linda Svanbom - juni 2014 Kvalitetsredovisning Brevik skola

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer