Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magelungen Medarbetarundersökning 2016"

Transkript

1 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st %

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13 Arbetsmiljö 16 Hälsa 20 Kompetens och utveckling 23 Handledning 26 Information 29 Mål och visioner 32 Medarbetarsamtal 35 Ledarskap 39 Likabehandling 43 Kränkande särbehandling 46 Hot och våld 49 Förtroende för stöd i krissituationer 52 Organisationen 53 Stressmatris 56 Fakta om respondenterna 58 Fakta om undersökningen 63 Bilaga 65

3 SAMMANFATTNING 3

4 Sammanfattning Om undersökningen Medarbetarundersökningen genomfördes under april till maj som en webbenkät. Totalt besvarade 307 av 478 medarbetare enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 64 procent. Svarsfrekvensen har ökat med fyra procentenheter jämfört med den senaste mätningen. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur Magelungens medarbetare trivs med sin arbetssituation. Nytt i årets undersökning är att vissa frågeområden har endast besvarats av månadsanställda respektive timanställda. Drygt åtta av tio av medarbetarna som besvarat enkäten är månandsanställda hos Magelungen Övergripande resultat Medarbetarna är som helhet nöjda med Magelungen sett till både arbetssituation och arbetsgivare. De frågeområden som får högst betyg av medarbetarna är Likabehandling och Organisationen. Det område som har störst förbättringspotential är Arbetssituation. De områden som har starkast samband med hur nöjda medarbetarna är totalt sett med Magelungen är Arbetsmiljö, Ledarskap och Organisationen. Dock bör Magelungen prioritera områdena Arbetssituation, Hälsa, Kompetens och utveckling samt Medarbetarsamtal som alla har ett starkt samband med hur nöjda medarbetarna är totalt sett med Magelungen, men som fått ett lägre betyg. I årets undersökning har områdena Arbetsmiljö, Information, Mål och visioner, Likabehandling och Organisationen fått ett något högre betyg jämfört med förra mätningen. Mest nöjda generellt sett med Magelungen är de medarbetare som har tjänst som rektor eller tillhör gruppen övriga. Minst nöjda är gruppen som inte vill uppge vad de anställda som. Tre av fyra medarbetare upplever att de både kan påverka sin arbetssituation och att det finns tid för återhämtning efter stressiga perioder. Knappt en av tio av medarbetarna känner att de varken kan påverka sin arbetssituation eller att det finns tid för återhämtning efter perioder av stress. Det är viktigt att Magelungen för framtiden både tittar på de områden som har fått ett lägre resultat och har störst förbättringspotential, men även fokuserar på vad man gör bra i nuläget och tar lärdom av detta 4

5 NMI NÖJD MEDARBETAR INDEX 5

6 NMI - Nöjd Medarbetar Index Index NMI NMI är uppbyggt av följande frågor: - Jag är som helhet nöjd med min arbetsgivare - Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation - Min arbetssituation uppfyller mycket väl de förväntningar jag har Gränserna för färgsättningen i NMI och index: Röd: 1,0-3,5 Gul: 3,6- Grön: -5,0 Lågt betyg Medel betyg Högt betyg Skalan för NMI och index är mellan 1-5. * Frågorna i index har endast besvarats av månadsanställda. ** Frågorna i index har endast besvarats av timanställda. Arbetssituation* Arbetsmiljö 4,2 Hälsa* Kompetens och utveckling* Handledning** Information Mål och visioner Medarbetarsamtal* Ledarskap Likabehandling 4,7 Organisationen 4,5 6

7 Index - Vad kan påverka nöjdheten? Resultat 1. Arbetssituation* 2. Arbetsmiljö 5,6,9 2,8, ,3,4,7 3. Hälsa* 4. Kompetens och utveckling* 5. Information 6. Mål och visioner 7. Medarbetarsamtal* 8. Ledarskap 9. Likabehandling 10. Organisationen 11. Handledning** Bevaka Förbättra om möjligt Prioritera Påverkan För hjälp att tolka grafen, se bilaga 7

8 NMI och index - jämförelse år Arbetssituation* Arbetsmiljö Hälsa* Kompetens och utveckling* Handledning** 3,7 3,7 4,2 År 2016 (307 st) År 2014 (194 st) Information Mål och visioner Medarbetarsamtal* Ledarskap Likabehandling Organisationen 3,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3 År 2012 (206 st) NMI

9 NMI och index Jämförelse typ av tjänst Akademi/ Resurspersoner Behandlare Chef Lärare - grundskolan Lärare - gymnasium Rektor Övrig skolpersonal Övriga Vill ej uppge Total Antal svarande: NMI 4,33 7 4,38 7 4,41 4,56 7 4,65 3,52 4 Arbetssituation* 4,2 3,6 3,4 Arbetsmiljö 4,3 4,3 4,4 4,3 4,5 4,5 4,2 Hälsa* 3,7 Kompetens och utveckling* 4,2 4,3 4,5 4,2 3,5 Handledning** 3,3-3,3-3,4 4,5 3,6 Information 4,3 4,4 3,6 Mål och visioner 4,5 4,2 4,6 4,3 4,2 Medarbetarsamtal* 4,2 4,3 3,1 Ledarskap 4,2 4,4 4,3 4,5 4,5 3,4 Likabehandling 4,5 4,7 4,8 4,7 4,7 4,9 4,7 4,9 4,3 4,7 Organisationen 4,7 4,5 4,8 4,5 4,6 4,9 4,6 4,8 4,5 Gränser för färgerna är: Röd (1,0-3,5), Svart (3,6-) och Grön (-5,0). Skalan för NMI och index är mellan

10 ENKÄTOMRÅDEN 10

11 Helhet Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5) Medel Vet ej Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation (306 st) 8 % 14 % 78 % Jag är som helhet nöjd med min arbetsgivare (306 st) 10 % 87 % 4,3 Min arbetssituation uppfyller mycket väl de förväntningar jag har (306 st) 8 % 17 % 75 % 1 % 11

12 Helhet - jämförelse år Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation Jag är som helhet nöjd med min arbetsgivare 4,2 4,3 År 2016 (306 st) År 2014 (194 st) Min arbetssituation uppfyller mycket väl de förväntningar jag har År 2012 (205 st) NMI

13 Arbetssituation Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5) Medel Vet ej Jag trivs med mina arbetsuppgifter (256 st) 12 % 86 % 4,3 Jag tycker det är roligt att gå till jobbet (256 st) 4 % 11 % 85 % 4,3 Jag känner motivation i mitt arbete (256 st) 5 % 10 % 85 % 4,3 Jag har en rimlig arbetsbelastning (256 st) 18 % 26 % 56 % 3,6 Jag kan oftast själv bestämma arbetstakten (256 st) 21 % 28 % 50 % 3,4 1 % Jag kan påverka min arbetssituation (256 st) 10 % 28 % 62 % 3,7 1 % Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet (256 st) 22 % 29 % 50 % 3,4 2 % Jag upplever sällan stress i arbetssituationer som påverkar mig negativt (256 st) 22 % 32 % 46 % 3,3 1 % 13

14 Arbetssituation - Vad kan påverka nöjdheten? Resultat 1. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 2. Jag tycker det är roligt att gå till jobbet 1,2,3 4,6 3. Jag känner motivation i mitt arbete 4. Jag har en rimlig arbetsbelastning 5. Jag kan oftast själv bestämma arbetstakten 6. Jag kan påverka min arbetssituation 7. Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet 8. Jag upplever sällan stress i arbetssituationer som påverkar mig negativt 5 7,8 Bevaka Förbättra om möjligt Prioritera Påverkan För hjälp att tolka grafen, se bilaga 14

15 Arbetssituation - jämförelse år Jag trivs med mina arbetsuppgifter Jag tycker det är roligt att gå till jobbet Jag känner motivation i mitt arbete Jag har en rimlig arbetsbelastning Jag kan oftast själv bestämma arbetstakten Jag kan påverka min arbetssituation Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet Jag upplever sällan stress i arbetssituationer som påverkar mig negativt 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5 3,2 3,7 3,7 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 År 2016 (256 st) År 2014 (194 st) År 2012 (206 st) Arbetssituation* 3,

16 Arbetsmiljö Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5) Medel Vet ej Jag har de resurser jag behöver för att utföra mitt arbete*** (307 st) 8 % 18 % 74 % 1 % Jag har en bra fysisk arbetsmiljö*** (307 st) 11 % 19 % 70 % Vi har bra gemenskap och sammanhållning i vår arbetsgrupp (307 st) 8 % 88 % 4,4 2 % I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra (307 st) 6 % 91 % 4,5 1 % Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater (307 st) 4 % 95 % 4,7 1 % 16

17 Arbetsmiljö Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5) Medel Vet ej Om konflikter uppstår hanteras de på ett bra sätt av mina arbetskamrater utan hjälp av min chef (307 st) 5 % 13 % 82 % 4,2 17 % Stämningen är bra på min arbetsplats (307 st) 13 % 85 % 4,3 1 % Samarbetet på min arbetsplats fungerar bra (307 st) 5 % 20 % 75 % 2 % Stämningen är bra på företaget*** (307 st) 4 % 13 % 83 % 4,2 8 % Samarbetet mellan alla funktioner/arbetsplatser i organisationen fungerar bra*** (307 st) 8 % 30 % 62 % 3,7 14 % 17

18 Arbetsmiljö - Vad kan påverka nöjdheten? Resultat 1. Jag har de resurser jag behöver för att utföra mitt arbete*** 2. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö*** 6 3,4,5,7,8,9 2, Vi har bra gemenskap och sammanhållning i vår arbetsgrupp 4. I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra 5. Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater 6. Om konflikter uppstår hanteras de på ett bra sätt av mina arbetskamrater utan hjälp av min chef 7. Stämningen är bra på min arbetsplats 8. Samarbetet på min arbetsplats fungerar bra 9. Stämningen är bra på företaget*** 10. Samarbetet mellan alla funktioner/arbetsplatser i organisationen fungerar bra*** Bevaka Förbättra om möjligt Prioritera Påverkan För hjälp att tolka grafen, se bilaga 18

19 Arbetsmiljö - jämförelse år Jag har de resurser jag behöver för att utföra mitt arbete*** Jag har en bra fysisk arbetsmiljö*** Vi har bra gemenskap och sammanhållning i vår arbetsgrupp I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater Om konflikter uppstår hanteras de på ett bra sätt av mina arbetskamrater utan hjälp av min chef Stämningen är bra på min arbetsplats Samarbetet på min arbetsplats fungerar bra Stämningen är bra på företaget*** Samarbetet mellan alla funktioner/arbetsplatser i organisationen fungerar bra*** 3,7 4,4 4,3 4,4 4,5 4,4 4,5 4,7 4,5 4,6 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 4,3 4,2 3,7 3,6 3,5 År 2016 (307 st) År 2014 (194 st) År 2012 (206 st) Arbetsmiljö 4,

20 Hälsa Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5) Medel Vet ej Jag upplever att jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid (256 st) 10 % 24 % 66 % Jag upplever min fysiska hälsa som god (256 st) 7 % 14 % 79 % Jag upplever min psykiska hälsa som god (256 st) 7 % 14 % 79 % Jag upplever att jag kopplar av med fysisk motion (256 st) 12 % 18 % 70 % Jag upplever att jag kopplar av med andra intressen än fysisk motion (256 st) 16 % 81 % 4,2 Jag upplever att jag har en god fysisk arbetsställning (256 st) 9 % 20 % 71 % Jag upplever att min arbetsgivare anser att hälsofrämjande åtgärder är viktiga (256 st) 21 % 30 % 49 % 3,4 8 % 20

21 Hälsa - Vad kan påverka nöjdheten? Resultat 1. Jag upplever att jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid 5 2,3,6 2. Jag upplever min fysiska hälsa som god 3. Jag upplever min psykiska hälsa som god 4. Jag upplever att jag kopplar av med fysisk motion 5. Jag upplever att jag kopplar av med andra intressen än fysisk motion Jag upplever att jag har en god fysisk arbetsställning 7. Jag upplever att min arbetsgivare anser att hälsofrämjande åtgärder är viktiga 7 Bevaka Förbättra om möjligt Prioritera Påverkan För hjälp att tolka grafen, se bilaga 21

22 Hälsa - jämförelse år Jag upplever att jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid Jag upplever min fysiska hälsa som god Jag upplever min psykiska hälsa som god Jag upplever att jag kopplar av med fysisk motion Jag upplever att jag kopplar av med andra intressen än fysisk motion Jag upplever att jag har en god fysisk arbetsställning 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 År 2016 (256 st) År 2014 (194 st) År 2012 (205 st) Jag upplever att min arbetsgivare anser att hälsofrämjande åtgärder är viktiga 3,4 3,3 3,3 Hälsa*

23 Kompetens och utveckling Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5) Medel Vet ej Jag tar själv initiativ för att få den kompetensutveckling jag behöver (256 st) 5 % 20 % 75 % 1 % Jag får den kompetensutveckling/utbildning som jag behöver i mitt arbete (256 st) 8 % 27 % 65 % 4 % Jag har de kunskaper jag behöver för att kunna utföra mitt arbete (256 st) 14 % 84 % 4,2 Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året (256 st) 7 % 14 % 79 % 2 % Jag anser att min kompetens och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt (256 st) 11 % 10 % 80 % 1 % Jag har en individuell utvecklingsplan (256 st) 29 % 18 % 53 % 3,4 10 % 23

24 Kompetens och utveckling - Vad kan påverka nöjdheten? Resultat 1 3 4,5 1. Jag tar själv initiativ för att få den kompetensutveckling jag behöver 2. Jag får den kompetensutveckling/utbildning som jag behöver i mitt arbete 3. Jag har de kunskaper jag behöver för att kunna utföra mitt arbete 4. Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året 2 5. Jag anser att min kompetens och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt 6. Jag har en individuell utvecklingsplan 6 Bevaka Förbättra om möjligt Prioritera Påverkan För hjälp att tolka grafen, se bilaga 24

25 Kompetens och utveckling - jämförelse år Jag tar själv initiativ för att få den kompetensutveckling jag behöver Jag får den kompetensutveckling/utbildning som jag behöver i mitt arbete Jag har de kunskaper jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året Jag anser att min kompetens och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt 3,7 3,6 4,2 År 2016 (256 st) År 2014 (194 st) År 2012 (205 st) Jag har en individuell utvecklingsplan 2,7 3,1 3,4 Kompetens och utveckling* 3,

26 Handledning Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5) Medel Vet ej Jag har fått en bra introduktion till arbetet på Magelungen (51 st) 8 % 20 % 72 % 2 % Jag får bra stöd och vägledning i mitt arbete (51 st) 12 % 14 % 75 % Jag har tillgång till handledning på mitt arbete (51 st) 24 % 16 % 59 % 3,7 4 % 26

27 Handledning - Vad kan påverka nöjdheten? Resultat 1. Jag har fått en bra introduktion till arbetet på Magelungen 2. Jag får bra stöd och vägledning i mitt arbete 1,2 3. Jag har tillgång till handledning på mitt arbete 3 Bevaka Förbättra om möjligt Prioritera Påverkan För hjälp att tolka grafen, se bilaga 27

28 Handledning - jämförelse år Jag har fått en bra introduktion till arbetet på Magelungen Jag får bra stöd och vägledning i mitt arbete År 2016 (51 st) Jag har tillgång till handledning på mitt arbete 3,7 Handledning**

29 Information Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5) Medel Vet ej Jag har lätt att hitta den information jag behöver (307 st) 7 % 28 % 65 % 3 % Jag anser att jag har tillgång till all den information jag behöver i arbetet (307 st) 9 % 23 % 68 % 1 % Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver (307 st) 8 % 91 % 4,4 Den information jag får känns relevant för mitt arbete (307 st) 15 % 82 % 4,2 2 % Mängden information jag får är rimlig (307 st) 5 % 21 % 75 % 4 % Jag anser att information överförs bra inom organisationen (307 st) 10 % 26 % 63 % 3,7 8 % 29

30 Information - Vad kan påverka nöjdheten? Resultat 1. Jag anser att jag har tillgång till all den information jag behöver i arbetet 2 3,4 2. Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver 3. Den information jag får känns relevant för mitt arbete 4. Mängden information jag får är rimlig 5. Jag anser att information överförs bra inom organisationen 6. Jag har lätt att hitta den information jag behöver 1,5,6 Bevaka Förbättra om möjligt Prioritera Påverkan För hjälp att tolka grafen, se bilaga 30

31 Information - jämförelse år Jag har lätt att hitta den information jag behöver 3,7 Jag anser att jag har tillgång till all den information jag behöver i arbetet Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver 3,7 4,4 4,4 4,3 År 2016 (307 st) År 2014 (194 st) Den information jag får känns relevant för mitt arbete Mängden information jag får är rimlig 4,2 År 2012 (205 st) Jag anser att information överförs bra inom organisationen 3,4 3,4 3,7 Information

32 Mål och visioner Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5) Medel Vet ej Jag känner till organisationens vision (307 st) 6 % 13 % 81 % 4,3 2 % Jag känner till organisationens mål (307 st) 7 % 15 % 78 % 4,2 2 % Jag anser att organisationen har tydliga mål (307 st) 6 % 17 % 77 % 4,2 7 % Jag har tydliga mål för mitt individuella arbete (307 st) 8 % 18 % 74 % 3 % Jag är delaktig i att sätta mina individuella mål (307 st) 9 % 17 % 74 % 5 % 32

33 Mål och visioner - Vad kan påverka nöjdheten? Resultat 1. Jag känner till organisationens vision 2. Jag känner till organisationens mål 1,2,3, Jag anser att organisationen har tydliga mål 4. Jag har tydliga mål för mitt individuella arbete 5. Jag är delaktig i att sätta mina individuella mål Bevaka Förbättra om möjligt Prioritera Påverkan För hjälp att tolka grafen, se bilaga 33

34 Mål och visioner - jämförelse år 4,3 Jag känner till organisationens vision 4,2 Jag känner till organisationens mål År 2016 (307 st) Jag anser att organisationen har tydliga mål 4,2 År 2014 (194 st) 3,7 År 2012 (205 st) Jag har tydliga mål för mitt individuella arbete Jag är delaktig i att sätta mina individuella mål Mål och visioner

35 Medarbetarsamtal Har du haft medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna*? 80 % Ja 60 % 74 % År 2016 (256 st) År 2014 (194 st) 19 % År 2012 (205 st) Nej 22 % 35 % 2 % Vet ej 4 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 35

36 Medarbetarsamtal Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5) Medel Vet ej Jag nöjd med hur medarbetarsamtalet förbättrar relationen mellan min chef och mig (204 st) 9 % 16 % 74 % 1 % Jag upplever att samtalet bidrar till min utveckling (204 st) 13 % 23 % 65 % 2 % Jag är nöjd med de individuella mål som togs fram för mig (204 st) 12 % 20 % 68 % 8 % Jag är nöjd med hur jag fick återkoppling på mitt utförda arbete under samtalet (204 st) 13 % 15 % 72 % 2 % Jag är nöjd med hur vi diskuterade min chefs förväntningar på mig (204 st) 10 % 22 % 68 % 2 % Jag är nöjd med hur vi tog upp mina förväntningar på min chef (204 st) 13 % 21 % 66 % 5 % Det vi kom överens om i medarbetarsamtalet blir genomfört (204 st) 7 % 20 % 73 % 12 % Jag är som helhet nöjd med samtalet (204 st) 11 % 13 % 76 % 36

37 Medarbetarsamtal - Vad kan påverka nöjdheten? Resultat 1. Jag nöjd med hur medarbetarsamtalet förbättrar relationen mellan min chef och mig 1,7 8 2,3,4,5,6 2. Jag upplever att samtalet bidrar till min utveckling 3. Jag är nöjd med de individuella mål som togs fram för mig 4. Jag är nöjd med hur jag fick återkoppling på mitt utförda arbete under samtalet 5. Jag är nöjd med hur vi diskuterade min chefs förväntningar på mig 6. Jag är nöjd med hur vi tog upp mina förväntningar på min chef 7. Det vi kom överens om i medarbetarsamtalet blir genomfört 8. Jag är som helhet nöjd med samtalet Bevaka Förbättra om möjligt Prioritera Påverkan För hjälp att tolka grafen, se bilaga 37

38 Medarbetarsamtal - jämförelse år Jag nöjd med hur medarbetarsamtalet förbättrar relationen mellan min chef och mig Jag upplever att samtalet bidrar till min utveckling Jag är nöjd med de individuella mål som togs fram för mig Jag är nöjd med hur jag fick återkoppling på mitt utförda arbete under samtalet Jag är nöjd med hur vi diskuterade min chefs förväntningar på mig Jag är nöjd med hur vi tog upp mina förväntningar på min chef Det vi kom överens om i medarbetarsamtalet blir genomfört Jag är som helhet nöjd med samtalet 3,7 3,5 3,7 3,7 3,5 3,7 År 2016 (204 st) År 2014 (143 st) År 2012 (127 st) Medarbetarsamtal* 3,

39 Ledarskap Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5) Medel Vet ej Min närmaste chef föregår med gott exempel (307 st) 6 % 15 % 78 % 4,2 3 % Min närmaste chef är bra på att informera om viktiga händelser och beslut (307 st) 9 % 19 % 71 % 2 % Min närmaste chef bidrar till att skapa ett öppet och tillåtande klimat (307 st) 7 % 11 % 83 % 4,3 2 % Min närmaste chef visar att han/hon litar på sina medarbetare (307 st) 6 % 7 % 87 % 4,4 2 % Min närmaste chef är bra på att påminna mig om hur viktiga mina arbetsuppgifter är för organisationen (307 st) 14 % 20 % 66 % 3 % 39

40 Ledarskap Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5) Medel Vet ej Min närmaste chef är bra på att planera och organisera (307 st) 11 % 24 % 66 % 7 % Min närmaste chef tar snabbt tag i problem som rör konflikter och relationer på arbetsplatsen (307 st) 12 % 15 % 73 % 12 % Min närmaste chef ger mig det stöd jag behöver i mitt arbete (307 st) 9 % 16 % 76 % 2 % Min närmaste chef ger mig återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter (307 st) 12 % 22 % 66 % 3 % Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef (307 st) 7 % 11 % 83 % 4,3 1 % 40

41 Ledarskap - Vad kan påverka nöjdheten? Resultat 2,3,4,7 1,8,10 5,6,9 1. Min närmaste chef föregår med gott exempel 2. Min närmaste chef är bra på att informera om viktiga händelser och beslut 3. Min närmaste chef bidrar till att skapa ett öppet och tillåtande klimat 4. Min närmaste chef visar att han/hon litar på sina medarbetare 5. Min närmaste chef är bra på att påminna mig om hur viktiga mina arbetsuppgifter är för organisationen 6. Min närmaste chef är bra på att planera och organisera 7. Min närmaste chef tar snabbt tag i problem som rör konflikter och relationer på arbetsplatsen 8. Min närmaste chef ger mig det stöd jag behöver i mitt arbete 9. Min närmaste chef ger mig återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter 10. Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef Bevaka Förbättra om möjligt Prioritera Påverkan För hjälp att tolka grafen, se bilaga 41

42 Ledarskap - jämförelse år Min närmaste chef föregår med gott exempel Min närmaste chef är bra på att informera om viktiga händelser och beslut Min närmaste chef bidrar till att skapa ett öppet och tillåtande klimat Min närmaste chef visar att han/hon litar på sina medarbetare Min närmaste chef är bra på att påminna mig om hur viktiga mina arbetsuppgifter är för organisationen Min närmaste chef är bra på att planera och organisera Min närmaste chef tar snabbt tag i problem som rör konflikter och relationer på arbetsplatsen Min närmaste chef ger mig det stöd jag behöver i mitt arbete Min närmaste chef ger mig återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,4 4,4 4,3 3,7 3,7 3,7 4,3 4,2 År 2016 (307 st) År 2014 (194 st) År 2012 (205 st) Ledarskap

43 Likabehandling Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5) Medel Vet ej På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett kön (307 st) 5 % 8 % 87 % 4,5 5 % På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett ålder (307 st) 8 % 90 % 4,6 5 % På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett etnisk tillhörighet (307 st) 97 % 4,8 12 % På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett religion eller annan trosuppfattning (307 st) 4 % 96 % 4,8 15 % På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett sexuell läggning (307 st) 4 % 95 % 4,8 14 % 43

44 Likabehandling - Vad kan påverka nöjdheten? Resultat 1. På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett kön 2. På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett ålder 2,3,4 1,5 3. På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett etnisk tillhörighet 4. På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett religion eller annan trosuppfattning 5. På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett sexuell läggning Bevaka Förbättra om möjligt Prioritera Påverkan För hjälp att tolka grafen, se bilaga 44

45 Likabehandling - jämförelse år På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett kön 4,3 4,4 4,5 På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett ålder 4,5 4,6 4,6 År 2016 (307 st) På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett etnisk tillhörighet På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett religion eller annan trosuppfattning 4,8 4,7 4,8 4,8 4,8 År 2014 (194 st) År 2012 (205 st) På min arbetsplats behandlas alla lika oavsett sexuell läggning 4,8 4,8 Likabehandling 4,6 4,6 4,

46 Kränkande särbehandling Har du personligen, under det senaste året, känt dig utsatt för kränkande särbehandling/mobbning på din arbetsplats? 7 % Ja 6 % 6 % År 2016 (307 st) År 2014 (194 st) 92 % År 2012 (205 st) Nej 92 % 91 % 2 % Vill ej uppge 3 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 46

47 Kränkande särbehandling Av vem har du utsatts för kränkande särbehandling/mobbing på din arbetsplats? En kollega 48 % 64 % Min chef 33 % 55 % År 2016 (21 st) År 2014 (11 st) En elev/ungdom*** 33 % 45 % Anhörig till en elev/ungdom*** 0 % 5 % Annan 0 % 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 47

48 Kränkande särbehandling Blev Du om händertagen på ett bra sätt? 33 % Ja År 2016 (21 st) 36 % År 2014 (11 st) 67 % Nej 64 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 48

49 Hot och våld Har du, under det senaste året, blivit utsatt för våld eller hot i ditt arbete? 31 % Ja 40 % 44 % År 2016 (307 st) År 2014 (194 st) 69 % År 2012 (205 st) Nej 60 % 56 % 0 % Vill ej uppge 0 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 49

50 Hot och våld Av vem har du blivit utsatt för våld och/eller hot på din arbetsplats? En kollega 1 % 0 % Min chef 0 % 0 % År 2016 (94 st) År 2014 (78 st) En elev/ungdom*** 94 % 99 % Anhörig till en elev/ungdom*** 4 % 3 % Annan 0 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 50

51 Hot och våld Blev du om händertagen på ett bra sätt? 88 % Ja År 2016 (94 st) 96 % År 2014 (78 st) 12 % Nej 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 51

52 Förtroende för stöd i krissituationer Känner du förtroende för organisationens förmåga att ge stöd i krissituationer? 91 % Ja År 2016 (307 st) 87 % År 2014 (194 st) 9 % Nej 13 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 52

53 Organisationen Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5) Medel Vet ej Jag berättar både gärna och ofta positiva saker om organisationen (307 st) 8 % 89 % 4,5 1 % Jag är stolt över att arbeta i organisationen (307 st) 8 % 89 % 4,5 Jag rekommenderar gärna min arbetsgivare (307 st) 8 % 89 % 4,5 53

54 Organisationen - Vad kan påverka nöjdheten? Resultat 1. Jag berättar både gärna och ofta positiva saker om organisationen 2. Jag är stolt över att arbeta i organisationen 1 2,3 3. Jag rekommenderar gärna min arbetsgivare Bevaka Förbättra om möjligt Prioritera Påverkan För hjälp att tolka grafen, se bilaga 54

55 Organisationen - jämförelse år 4,5 Jag berättar både gärna och ofta positiva saker om organisationen 4,4 4,2 Jag är stolt över att arbeta i organisationen 4,3 4,4 4,5 År 2016 (307 st) År 2014 (194 st) Jag rekommenderar gärna min arbetsgivare 4,3 4,4 4,5 År 2012 (205 st) Organisationen 4,3 4,4 4,

56 STRESSMATRIS 56

57 Tid för återhämtning Lågt betyg (1-2) Högt betyg (3-5) Magelungen Medarbetarundersökning 2016, Magelungen Stress Ett sätt att illustrera hur medarbetarna mår är via en stressmatris. Matrisen visar att 76 procent av medarbetarna upplever att det finns tid för återhämtning efter perioder av stress och känner att de kan påverka sin arbetssituation. Dessa medarbetare är harmoniska och upplever att de har kontroll över sin arbetssituation. Ej påverka, men inte stressade 2 % NMI 3,3 Stressmatris Påverkan - Arbetssituation Harmoniska medarbetare 76 % NMI 4,4 I nuläget upplever 15 procent av medarbetarna att de kan påverka sin arbetssituation, men inte att det finns tid för återhämtning. För att dessa medarbetare inte ska hamna i den mörkröda gruppen behöver företaget skapa tid för återhämtning efter stressade perioder. 2 procent av medarbetarna kan inte påverka sin arbetssituation, men upplever att det finns tid för återhämtning. 7 procent av medarbetarna är inom riskzonen för att deras arbete ska påverka deras hälsa negativt. Dessa medarbetare upplever att de inte kan påverka sin arbetssituation och att det inte heller finns tid för återhämtning efter perioder av stress. Riskgrupp 7 % NMI 2,7 Lågt betyg (1-2) Kan påverka Stressade men kan påverka 15 % NMI 3,6 Högt betyg (3-5) Matrisen baseras på frågorna: Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet (medelvärde: 3,4) N=252 och Jag kan påverka min arbetssituation (medelvärde: 3,7) N=254. Stressmatrisen baseras på hur mycket medarbetarna anser sig kunna påverka sin arbetssituation och om de upplever att det finns tid för återhämtning efter perioder av stress. Svaren är grupperade på följande vis, svarsalternativ 1 och 2 är en grupp och svarsalternativ 3,4 och 5 är en grupp. 57

58 FAKTA OM RESPONDENTERNA 58

59 Fakta om respondenterna Vilken typ av anställning har du? Månadsanställd 83 % År 2016 (307 st) Timanställd 17 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 59

60 Fakta om respondenterna Jag är Kvinna 50 % År 2016 (307 st) Man 36 % Vill ej uppge 14 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 60

61 Fakta om respondenterna Var arbetar du? Behandlingshemmet Farsta Behandlingshemmet Södermalm BO Bondegatan Akademi och Resurspersoner Ekonomienheten Evidens - Stockholm Gymnasium Jönköping Gymnasium Södermalm Gymnasium Danvikstull Gävle Göteborg Helsingborg HSP- Stockholm Jönköping Kolloverksamheter Långbropark Solna Svedmyra Södergrupperna Södertälje Uppsala Västerås Älvsjögrupperna Örebro Vill ej uppge I grafen presenteras resultatet i antal. 52 År 2016 (307 st) 61

62 Fakta om respondenterna Vad är du anställd som? Akademi/Resurspersoner: utbildare, stabs-/ekonomi, specialister 3 % Behandlare 33 % Chef 7 % År 2016 (307 st) Lärare - grundskolan 18 % Lärare - gymnasium 6 % Rektor 3 % Övrig skolpersonal (ex. SYV, skolsköterska, kurator) 7 % Övriga 8 % Vill ej uppge 15 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 62

63 FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN 63

64 Fakta om undersökningen Syfte Webropol har under april och maj genomfört en medarbetarundersökning på uppdrag av Magelungen. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur Magelungens medarbetare trivs med sin arbetssituation. Information om enkäten Undersökningen genomfördes för tredje gången. I årets enkät har medarbetarna fått svara på olika många frågor i enkäten beroende av om de är månadsanställda eller timanställda. Vissa områden har besvarats av alla och en del av frågeområdena av bara den ena gruppen. Endast de månadsanställda har fått svara på frågeområdena: - Arbetssituation - Hälsa - Kompetens och utveckling - Medarbetarsamtal Dessa områden är markerade med *. Endast de timanställda har svarat på frågeområdet Handledning som är ett nytt frågeområde i årets enkät. Området är markerat med **. Frågeområdet Jämställdhet har i årets enkät bytt namn till Likabehandling. Frågan om fysisk arbetsmiljö har flyttats från Arbetssituation till Arbetsmiljö. Några frågor har justeras lite i formuleringen, dessa är markerade med ***. Datainsamling Det är endast de medarbetare som arbetat på Magelungen under hösten 2015 och våren 2016 som besvarat frågorna i undersökningen. Undersökningen genomfördes som en webbenkät med tre påminnelser. Totalt var det 307 av 478 personer som besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 64 procent. Webbenkäten skickades ut tisdagen den 5 april därefter skickades påminnelser ut 12 april, 19 april och 21 april. Sista dag att besvara enkäten var den 24 april. Resultatet sammanställs i en totalrapport samt i en rapport för varje arbetsplats som har fem eller fler svarande. Maria Wänström har varit projektledare och har tillsammans med Petra Rudholm genomfört analysen. Mia Hübinette har varit ansvarig på Magelungen. 64

65 BILAGA 65

66 Bilaga - Hjälp vid tolkning av resultatet Fråga (st) Fråga (st) Antalet svarande består av samtliga respondenter som har besvarat frågan med 1-5 samt vet ej. Den procentuella fördelningen i grafen beräknas utifrån de respondenter som angett svarsalternativ 1-5. Dessa svarsalternativ använder vi för att beräkna medelvärdet. När det är tomt under Vet ej för en fråga så har 0% av respondenterna angivit detta svarsalternativ. För att denna graf ska visas i rapporten krävs åtta eller fler svar på frågan. 66

67 Bilaga - Hjälp vid tolkning av resultatet Åtgärdsmatrisen Åtgärdsmatrisen byggs upp av två dimensioner; resultat och samband/påverkan med helhetsattityden. Resultatnivå, det vill säga hur nöjda respondenterna är i de olika frågorna, utgörs av medelvärdet för den enskilda frågan, på skalan 1 till 5. Ju högre medelvärde desto nöjdare är respondenterna. Resultatet återfinns i matrisens y-axel (vertikalt), där frågor som visar högre prestation placerar sig högt upp och frågor som visar lägre prestation placerar sig långt ner. Prioritera Områden som har starkt samband med den totala nöjdheten. Förbättra om möjligt Områden som har ett samband med den totala nöjdheten hos respondenterna. Bevaka Områden som inte har något samband eller har svaga samband med den totala nöjdheten. Sambandet med helhetsattityden Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation innebär korrelationen/sambandet som den enskilda frågan har med helhetsattityden. Sambandet kan vara starkt, vilket innebär att det finns ett tydligt samband i hur respondenterna har svarat i helhetsfrågan och den enskilda frågan. Sambandet kan också vara svagt, då är mönstret inte lika tydligt i hur respondenterna har svarat i frågorna eller så finns inget samband alls. Sambandet med helhetsattityden återfinns i matrisens x-axel (horisontellt), där frågor med starkt samband placerar sig långt till höger och frågor med inget eller svagt samband placerar sig långt till vänster. För att ett samband för en fråga ska visas krävs det att minst 30 respondenter angett svarsalternativ 1-5. Gränserna för vart resultatet placeras vertikalt är: Rött (1,0-3,5), Gult (3,6-) och Grönt (-5,0). 67

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 Total Total Antal svarande: 297 st 297 51 % ÖVERGRIPANDE RESULTAT NMI - Nöjd Medarbetar Index Index NMI 4,3 Arbetssituation 4,0 Arbetsmiljö 4,2 Mål och visioner

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3.

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3. Nacka kommun MU 2018 Resultatrapport Totalt Skala: 1 till 5 % Positiva 4-5 % Neutrala 3 % Negativa 1-2 Frekvens = Svarsfrekvens per fråga/område Medelvärde redovisas med två decimaler vid sidan om staplarna

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun Sida 1 av 31 Medarbetarundersökning 2017 Nacka kommun rapport för Totalt Nacka kommun Stapel 1: svar på Totalt Nacka kommun 2017: 3557 av 3956 (90%). MI: 75 Stapel 2: svar på Totalt Nacka kommun 2016:

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö

Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö Samlat resultat för Arbetsmiljöuppföljning 0900 Enkäten är nu besvarad. Här ser du ditt samlade resultat och återkoppling. Skriv gärna ut och spara det. 7

Läs mer

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport stockholm.se Innehåll - Bakgrund och syfte - Om undersökningen - Redovisning av resultat - Instruktionssida - Aktivt medskapandeindex (AMI) - Analysmodellen -

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning - VOICE 2017 RIKSGÄLDEN

Medarbetarundersökning - VOICE 2017 RIKSGÄLDEN Medarbetarundersökning - VOICE 2017 RIKSGÄLDEN Riksgälden Antal svar: 150 / 161 Svarsfrekvens: (9) Intern jämförelse: Riksgälden Extern jämförelse: Bank & Finans 2014-2016 1 Hur ska jag läsa rapporten?

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Skellefteå kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2012

Skellefteå kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2012 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2012 Genomförd av CMA Research AB November 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 8 Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2004

Medarbetarenkät 2004 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET 2004-06-16 Medarbetarenkät 2004 Frågor per frågeområde (medelvärden) Utrednings- och statistikkontoret (USK) har på uppdrag av personalpolitiska avdelningen och kompetensfonden

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2017 Totalrapport

Medarbetarundersökning 2017 Totalrapport Medarbetarundersökning 2017 Totalrapport 2 1. Anställningsform 2017 2015 Tillsvidareanställning 92% 91% Tidsbegränsad anställning med månadslön 8% 8% Ack. svar 1358 1447 2 1. Anställningsform 10 9 8 7

Läs mer

MEDARBETAR- BAROMETERN RESULTAT 2015

MEDARBETAR- BAROMETERN RESULTAT 2015 MEDARBETAR- BAROMETERN RESULTAT 2015 Hej! I slutet av år 2015 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2017, sida 2 Sammanfattning Fortsatt höga resultat Riksbankens MMI-värde ligger kvar på

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Enhetsrapport Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Svarsfrekvens Gläntan % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 8% (9 svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia totalt 8%

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Huvudrapport 5766 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarundersökning 2017

Medarbetarundersökning 2017 Medarbetarundersökning 2017 Kort läsinformation Undersökningen har ändrats från tidigare år. Den första tabellen visar varje fråga och dess fördelning av svar. Den andra tabellen visar varje frågas sammanvägda

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

Enköpings kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Januari 2018

Enköpings kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Januari 2018 Enköpings kommun Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB Januari 2018 Enköpings kommun, medarbetarundersökning 2017, sida 2 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Enköpings kommun

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Håller inte alls med. Håller inte alls med

Håller inte alls med. Håller inte alls med Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för Styrning 1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 2 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt 3 Jag vet vad som

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Chefsenkäten Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för. Vi bryr oss

Chefsenkäten Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för. Vi bryr oss Chefsenkäten 2015 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för Styrning 1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 2 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt

Läs mer

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Mars 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB Sid 1 Disposition Resultat och sammanfattning sid 3 Fakta om undersökningen sid 4 NMI Nöjd Medarbetar Index sid 7 Mål, styrning och resultatinriktning

Läs mer

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016 Medarbetarundersökning 2016 1544 svar Genomförd av CMA Research AB November 2016 Fakta om undersökningen, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningen är ett återkommande

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarenkät 2018

Medarbetarenkät 2018 Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-01-24 KS/2018:107 Handläggare Yvonne Stolt Tfn 0142-851 24 Kommunstyrelsen Medarbetarenkät 2018 Bakgrund På chefsinformationen den 20 december

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2019-01-03 SN 2019/00080401 0480-453891 Socialnämnden Medarbetarenkät 2018 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97 Prestationsnivå QWC, Page 1 of 97 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning samt arbetstakt där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 97 Medarbetarkraft

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Resultatrapport. Medarbetarundersökning Ängelholms kommun - Inklusive undernoder. ÄNGELHOLMS KOMMUN

Resultatrapport. Medarbetarundersökning Ängelholms kommun - Inklusive undernoder.   ÄNGELHOLMS KOMMUN Resultatrapport Medarbetarundersökning 2018 Ängelholms kommun - Inklusive undernoder 1 Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 17 september 4 oktober 2018. Den skickades via epost som innehöll

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Hagfors kommun har delat ut en medarbetarenkät till alla medarbetare med månadslön varje år sedan starten 2012.

Hagfors kommun har delat ut en medarbetarenkät till alla medarbetare med månadslön varje år sedan starten 2012. MEDARBETAR- BAROMETERN RESULTAT 2016 Hej! Hagfors har delat ut en medarbetarenkät till alla medarbetare med månadslön varje år sedan starten 2012. Syftet med undersökningen är att medarbetare ska kunna

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag Arbetssätt och uppdrag 1.1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 1.4 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt Betyg 5 (%) 71 Betyg 5 (%) 23 Betyg 4 (%)

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning VIMMRY KOMMUN MRTRNKÄT Kommunövergripande Sammanställning Sammanställning. elaktighet,8. Samverkan,9. rbetsmiljö,79. Jämställdhet och mångfald,5 5. Lönepolitik, 6. Ledarskap,89 7. Kompetensutveckling,50

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 IIeU UNIVERSITET LINKOPINGS Antal svar: 181 Svarsfrekvens: 7 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 RAMB LL LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2017. Överst på första

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Mittuniversitetet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer