Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från Ung & Trygg, april 2010"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg Jolle Rommel / / Dnr: SMS: KS/2007:278 /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Ärendebeskrivning Väsby Vägval Ungdom. Linn Byström och Jolle Rommel redovisar arbetet med ungdomar som riskerar att fara illa. Trygghetsrådens arbete. Jolle Rommel berättar hur arbetet i de lokala råden framskrider Samordnade medel till förebyggande arbete för barn och ungdomar. Anna Conzen och Jolle Rommel redovisar för vilka insatser som nu görs och vilka som finansieras med medel från projektet Ung & Trygg i Väsby Avtal med facket rörande höjd ersättning för sommarjobb. Förhandlingar har skett den 22 mars mellan Upplands Väsby kommun och Kommunal rörande lönerna för feriearbetare under perioden till Arbetsgivarens löneförslag på 60 kr/timme för och 70kr/timme för hade kommunal inget att erinra. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott godkänner förhandlingar mellan kommunen och kommunal om lönerna för sommar Björn Eklundh Kommundirektör Anna Conzen Områdeschef Väsby kultur, fritid och sociala tjänster 0-20 år 1

2 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg Jolle Rommel / / Dnr: Fax /Eget_Telefax/ KS/2010:40 /kommunstyrelsens allmänna utskott/ Bidrag till föreningen Fadderbyn 2010 Ärendebeskrivning Fadderbyn har inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för I ansökan framgår det att man vill vidareutveckla sin verksamhet och försöka prioritera lämpliga aktiviteter för flickor. Ledarskapsutbildning för både pojkar och flickor planeras under Fadderbyn har också planer på att utveckla samarbetet med andra föreningar i kommunen. Kommunen har redan ett samarbete med kommunens fritidsledare och planerar även i år att samverkan i olika sommaraktiviteter. Jag har den 22 februari träffat styrelsen och tagit del av verksamhetsplan 2010, årsredovisning, förslag till föreningspärm och utredning angående eventuellt medlemskap i KFUK-KRUM. Styrelsen har redovisat utifrån verksamhetsplan 2009 vilka arbeten som genomfördes och vilka som blev tvungna att skjutas på framtiden. I samtalet med styrelsen framkommer att man hyser stor tilltro till att utveckla verksamheten i den riktning som framkommer i planen för Det som behövas för att utveckla verksamheten är en stabil ekonomi där man också kan anställa någon lämplig person på del eller heltid. Jag tro att det är av stor vikt att Fadderbyn kan ha en verksamhetsansvarig, så inte styrelsen själv tvingas in i direkt verksamhet. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att Fadderbyn beviljas verksamhetsbidrag för Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör 1

3 Tjänsteutlåtande HR-specialist Anna-Karin Huggare Dnr: Fax KS/2009:139 Kommunstyrelsens allmänna utskott Information medarbetarenkät 2010 Ärendebeskrivning Svarsfrekvens Den totala svarsfrekvensen vid medarbetarenkäten 2010 var 83 procent. Vid 2008-års enkät var svarsfrekvensen 79 procent och 2006 var den 80 procent. Nöjd Medarbetarindex - NMI NMI är ett sammanfattande resultat av enkäten samt ett vägt medelvärde av andelen positiva svar på frågorna: - Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation i Upplands Väsby kommun. - Jag är stolt över att arbeta i Upplands Väsby kommun. Vid medarbetarenkäten 2010 var NMI 67. et 2008 och 2006 var 63. Ett av målen i flerårsplan med budget är att uppnå NMI 66. Områden som bör förbättras De förbättringsområden som identifierats vid medarbetarenkäten 2010 är: - arbetsmiljöarbetet - hälso- och friskvårdsfrågor - arbetsbelastning - organisation som fungerar bra - kompetensutveckling Områden med höga betyg De områden som fick höga betyg 2010 rör - tydliga mål och tydligt uppdrag - samarbete - information - kan påverka mitt dagliga arbete Kommunledningskontorets förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. 1

4 Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Siv Helzén Personaldirektör Bilaga: rapport 2

5 Sida 1 av 10 Upplands Väsby kommun rapport - Februari 2010 Antal svar på Totalt 2010: 1131 av 1368 Antal svar på Totalt 2008: 1391 av 1770 Antal svar på Totalt 2006: 1700 av 2131 Grönt (Positiva) = Svarande instämmer helt eller till stor del Gult (Neutrala) = Svarande instämmer delvis Rött (Negativa) = Svarande instämmer till liten del eller inte alls Frekvens: Anger hur många i % som tagit ställning till påståendet Index Neutr Neg Medel Frekv 1 Allmänt % 25% 13% 3,70 96% % 29% 18% 3,49 92% % 28% 14% 3,60 95% 2 Mål % 14% 6% 4,18 98% % 15% 7% 4,17 96% % 15% 6% 4,18 96% 3 Utveckling % 19% 12% 3,90 91% % 19% 13% 3,86 89% % 20% 14% 3,81 91% 4 Organisation och verksamhet % 26% 17% 3,55 94% % 29% 19% 3,42 91% % 30% 17% 3,46 90% 5 Samarbete och delaktighet % 18% 9% 3,98 98% % 19% 9% 3,97 98% % 20% 9% 3,94 98% 6 Information % 19% 6% 4,02 99% % 21% 7% 3,93 97% % 23% 8% 3,87 97% 7 Arbetsmiljö % 27% 22% 3,41 91% % 26% 25% 3,32 90% % 28% 27% 3,25 93% 8 Ledarskap % 21% 14% 3,78 88% % 22% 17% 3,69 87% % 22% 15% 3,74 87% 9 Medarbetarskap % 12% 4% 4,28 94% % 12% 4% 4,26 94% % 13% 3% 4,25 93%

6 Sida 2 av 10 Mål Neutr Neg Medel Frekv 1 Jag känner till Upplands Väsby kommuns övergripande mål för verksamheten 2 Jag vet vilka mål vi arbetar mot i vår arbetsgrupp % 23% 8% 3,89 98% % 24% 12% 3,77 95% % 24% 10% 3,86 96% % 10% 5% 4,32 98% % 11% 4% 4,35 97% % 11% 5% 4,33 97% 3 Jag har själv tydliga mål att arbeta mot % 9% 5% 4,34 97% % 10% 4% 4,38 97% % 11% 4% 4,34 96% Uppdrag och utveckling Neutr Neg Medel Frekv 4 Jag har ett tydligt uppdrag/tydliga arbetsuppgifter % 11% 6% 4,24 98% % 12% 6% 4,23 97% % 14% 5% 4,24 97% Jag har haft medarbetarsamtal med min chef under de senaste 12 månaderna 5 Ja % 961 st % 1125 st % 1483 st Nej % 123 st % 169 st % 119 st Nej, jag var inte anställd när medarbetarsamtal genomfördes på min arbetsplats, (hoppa till fråga 8) % 29 st % 72 st % 87 st Neutr Neg Medel Frekv 6 Vid medarbetarsamtalet blev chefens förväntningar på mig tydliga 7 Vid medarbetarsamtalet utformade vi konkreta mål för mitt arbete % 18% 11% 3,90 87% % 21% 13% 3,83 82% % 23% 14% 3,77 87% % 19% 13% 3,85 87% % 22% 14% 3,80 82% % 19% 15% 3,79 86% 8 Jag känner till arbetsplatsens lönekriterier % 21% 20% 3,57 90% % 20% 21% 3,57 89% % 20% 23% 3,55 91%

7 Sida 3 av 10 Jag har haft lönesamtal med min chef inför förra löneöversynen 9 Ja % 863 st % 1039 st % 1336 st Nej % 155 st % 184 st % 167 st Nej, jag var inte anställd när lönesamtal genomfördes på min arbetsplats, (hoppa till fråga 13) % 86 st % 135 st % 173 st Neutr Neg Medel Frekv 10 Vid lönesamtalet fick jag tydlig återkoppling på hur jag utfört mitt arbete 11 Jag är nöjd med dialogen med min chef i lönesamtalet % 18% 11% 3,93 82% % 20% 15% 3,79 79% % 19% 18% 3,73 82% % 20% 15% 3,80 82% % 19% 20% 3,66 80% % 21% 22% 3,55 83% 12 Jag förstår varför jag fått den lön jag fått % 20% 16% 3,76 83% % 18% 24% 3,52 81% % 20% 27% 3,42 83% 13 Min kompetens är tillräcklig för att jag ska klara mina arbetsuppgifter på ett bra sätt % 5% 2% 4,44 96% % 5% 2% 4,47 97% % 7% 2% 4,44 97% 14 Jag utvecklas i mitt arbete % 16% 8% 4,05 97% % 19% 7% 4,04 96% % 21% 7% 4,00 97% 15 Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mitt arbete på ett bra sätt 16 På min arbetsplats arbetar vi medvetet med att lära av varandra 17 Inom min verksamhet delar vi med oss av våra kunskaper och erfarenheter % 31% 16% 3,54 96% % 28% 17% 3,56 95% % 27% 17% 3,52 94% % 24% 14% 3,73 96% % 29% 12% 3,71 96% % 27% 14% 3,64 96% % 20% 10% 3,94 97% % 22% 8% 3,94 97% % 22% 9% 3,89 96% Organisation och verksamhet Neutr Neg Medel Frekv 18 Min arbetsplats har en organisation som fungerar bra 19 Jag har stort förtroende för ledningen på mitt kontor / min enhet % 31% 20% 3,38 97% % 32% 21% 3,32 96% % 29% 21% 3,37 96% % 24% 18% 3,59 97% % 29% 27% 3,24 93% % 29% 22% 3,36 93% 20 Jag har stort förtroende för kommunledningen % 37% 31% 2,98 90% % 38% 37% 2,81 83% % 44% 28% 2,94 80% 21 Jag tror att brukarna har stort förtroende för vår verksamhet % 21% 7% 3,87 92% % 26% 7% 3,79 90% % 26% 9% 3,74 91%

8 Sida 4 av 10 Neutr Neg Medel Frekv 22 Jag anser att vi uppfyller brukarnas krav på vår verksamhet % 19% 7% 3,91 95% % 22% 6% 3,91 92% % 23% 7% 3,83 93% Samarbete och delaktighet Neutr Neg Medel Frekv 23 Vi har ett bra arbetsklimat på min arbetsplats % 20% 13% 3,80 100% % 23% 12% 3,79 99% % 23% 11% 3,79 99% 24 Jag har ett bra samarbete med mina arbetskamrater % 11% 4% 4,27 99% % 11% 3% 4,30 99% % 12% 3% 4,27 99% 25 Jag kan påverka mitt dagliga arbete % 15% 6% 4,11 100% % 15% 6% 4,10 99% % 18% 6% 4,06 99% 26 Våra arbetsplatsträffar ger mig möjlighet att vara aktiv och delaktig 27 Jag känner mig delaktig i det som görs och beslutas i min arbetsgrupp 28 Jag uppfattar de flesta möten som jag deltar i som meningsfulla 29 Känner du till att Upplands Väsby kommun har ett nytt samverkansavtal sedan 1 januari, 2010? % 17% 8% 4,07 94% % 18% 10% 3,99 96% % 18% 9% 3,99 96% % 15% 9% 4,04 98% % 18% 7% 4,06 97% % 17% 8% 4,03 97% % 28% 15% 3,60 97% % 29% 16% 3,55 98% % 30% 16% 3,53 98% % 20% 815 ja 90% Information Neutr Neg Medel Frekv 30 Jag har tillräcklig information för att kunna utföra mitt arbete på ett bra sätt 31 Jag har tillgång till tillräcklig information om vad som sker inom Upplands Väsby kommun 32 Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver 33 Känner du till Upplands Väsby kommuns Resepolicy? % 17% 5% 4,05 99% % 18% 6% 3,99 98% % 19% 6% 3,96 99% % 24% 9% 3,81 98% % 29% 11% 3,69 96% % 31% 13% 3,55 95% % 16% 4% 4,19 99% % 16% 5% 4,11 98% % 19% 4% 4,08 98% % 64% 369 ja 90% Hur ofta använder du Insidan? 34 Flera ggr per dag % 409 st % 230 st % 357 st

9 Sida 5 av 10 1 gång per dag % 422 st % 485 st % 638 st 1 gång per månad % 248 st % 458 st % 482 st Aldrig % 40 st % 185 st % 195 st Upplever du att Insidan underlättar dina arbetsuppgifter? 35 Alltid % 158 st % 88 st % 192 st Ibland % 668 st % 612 st % 866 st Sällan % 202 st % 352 st % 344 st Aldrig % 85 st % 247 st % 224 st 36 Har du tillgång till dator på din arbetsplats? % 3% 1038 ja 95% % 2% 1284 ja 94% % 2% 1611 ja 97% Arbetsmiljö Neutr Neg Medel Frekv 37 Arbetsmiljöarbetet fungerar bra på min arbetsplats 38 Förbättringar av arbetsmiljön är något som vi jobbar med vid våra arbetsplatsträffar 39 Vid hög arbetsbelastning ber jag arbetsledningen om hjälp att prioritera arbetsuppgifterna 40 Vid hög arbetsbelastning får jag hjälp av arbetsledningen att prioritera arbetsuppgifterna 41 Jag hinner utföra mina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid % 38% 18% 3,33 94% % 35% 22% 3,26 91% % 38% 21% 3,24 92% % 32% 22% 3,32 92% % 32% 24% 3,28 93% % 31% 23% 3,31 93% % 24% 37% 2,97 91% % 25% 36% 2,98 89% % 29% 38% 2,88 89% % 26% 38% 2,93 88% % 25% 41% 2,82 86% % 28% 43% 2,73 87% % 25% 27% 3,30 99% % 24% 27% 3,31 98% % 26% 29% 3,23 99%

10 Sida 6 av 10 Neutr Neg Medel Frekv 42 Jag har bra balans mellan arbete och fritid % 24% 15% 3,69 98% % 23% 15% 3,69 98% % 22% 18% 3,65 98% 43 Jag tycker att det går bra att förena arbetsliv och föräldraskap % 20% 11% 3,92 64% % 24% 12% 3,80 61% 44 Jag är nöjd med min fysiska arbetsmiljö % 28% 22% 3,40 98% % 28% 23% 3,33 98% % 31% 25% 3,24 98% 45 Jag tycker att hälso- och friskvårdsfrågor hanteras bra på min arbetsplats 46 Jag känner till att kommunen erbjuder stödtjänster från företaget Falck Healthcare, f.d. Visavi 47 Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för våld eller hot om våld på din arbetsplats? % 33% 24% 3,25 92% % 26% 43% 2,78 91% % 29% 40% 2,80 91% % 11% 958 ja 96% % 19% 1050 ja 93% % 28% 1210 ja 98% % 88% 134 ja 97% % 87% 178 ja 96% % 88% 196 ja 99% 48 Om du svarat ja, har du fått hjälp och stöd % 50% 72 ja 13% % 49% 93 ja 13% % 57% 126 ja 17% Har du under de senaste 12 månaderna på din arbetsplats utsatts för kränkande behandling / trakasserier / diskriminering av brukare eller allmänheten? 49 Nej % 1014 st % 1243 st % 1517 st Ja, p g a kön % 14 st % 18 st % 24 st Ja, p g a religion % 6 st % 1 st % 3 st Ja, p g a etniskt ursprung % 15 st % 18 st % 27 st Ja, p g a sexuell läggning % 2 st % 1 st % 3 st Ja, p g a ålder % 13 st % 16 st % 18 st Ja, p g a funktionshinder % 2 st % 6 st % 5 st Ja, utsatts för sexuella trakasserier % 5 st % 9 st

11 Sida 7 av 10 Ja, p g a annat, nämligen % 60 st % 71 st % 83 st Har du under de senaste 12 månaderna på din arbetsplats utsatts för kränkande behandling / trakasserier / diskriminering av arbetskamrater eller chef? 50 Nej % 1031 st % 1251 st % 1525 st Ja, av arbetskamrater % 51 st % 60 st Ja, av chef % 36 st % 66 st Om ja, kryssa i orsak nedan Ja, p g a kön % 2 st % 14 st % 17 st Ja, p g a religion % 2 st % 1 st % 3 st Ja, p g a etniskt ursprung % 9 st % 11 st % 15 st Ja, p g a sexuell läggning % 1 st % 2 st % 3 st Ja, p g a ålder % 12 st % 16 st % 18 st Ja, p g a funktionshinder % 2 st % 6 st % 3 st Ja, utsatts för sexuella trakasserier % 1 st % 2 st Ja, p g a annat, nämligen % 50 st % 70 st % 91 st

12 Sida 8 av 10 Neutr Neg Medel Frekv 51 Den dagliga samtalstonen vid vår arbetsplats är sådan att alla blir accepterade som de är % 15% 8% 4,07 95% % 17% 8% 4,01 92% % 17% 7% 4,06 92% Ledarskap och medarbetarskap Jag tycker att min närmaste chef... Neutr Neg Medel Frekv 52 uppfyller mina krav på en bra ledare % 22% 16% 3,68 96% % 23% 19% 3,57 96% % 24% 17% 3,62 96% 53 tar sig tid för att lyssna på mig % 18% 10% 3,97 96% % 20% 14% 3,84 97% % 18% 12% 3,93 97% 54 ger mig tillräcklig återkoppling på hur jag utför mitt arbete % 24% 19% 3,57 94% % 25% 22% 3,46 95% % 24% 21% 3,51 94% 55 talar om vad som förväntas av mig % 24% 16% 3,64 95% % 25% 17% 3,61 94% % 25% 16% 3,65 95% 56 styr arbetet effektivt mot våra mål % 25% 17% 3,62 93% % 25% 18% 3,56 93% % 25% 16% 3,62 93% 57 bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat i arbetsgruppen % 22% 17% 3,66 94% % 23% 20% 3,54 94% % 24% 19% 3,59 95% 58 tar ansvar för att vi utvecklar vår verksamhet % 21% 14% 3,80 94% % 22% 15% 3,72 93% % 21% 13% 3,82 94% 59 ger mig det stöd jag behöver % 21% 15% 3,74 95% % 21% 18% 3,66 94% % 20% 17% 3,72 94% 60 arbetar aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och män 61 arbetar aktivt för likabehandling av människor med annan bakgrund än svensk 62 arbetar aktivt för att alla ska bli accepterade som de är % 18% 11% 3,90 63% % 19% 14% 3,84 61% % 22% 15% 3,77 58% % 16% 8% 4,09 71% % 16% 9% 4,03 65% % 16% 8% 4,11 69% % 17% 10% 4,02 78% % 18% 12% 3,92 74% % 19% 11% 3,95 76% Jag tycker att jag själv... Neutr Neg Medel Frekv 63 tar ansvar för att uttrycka mina åsikter om hur vi ska jobba på bästa sätt 64 bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat i arbetsgruppen % 12% 3% 4,25 98% % 11% 2% 4,24 98% % 13% 2% 4,25 98% % 11% 2% 4,31 98% % 9% 2% 4,31 98% % 10% 1% 4,28 97%

13 Sida 9 av 10 Neutr Neg Medel Frekv 65 tar ansvar för att jag utvecklas i mitt arbete % 11% 2% 4,32 98% % 9% 2% 4,31 97% % 11% 2% 4,30 98% 66 arbetar aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och män 67 arbetar aktivt för likabehandling av människor med annan bakgrund än svensk 68 arbetar aktivt för att alla ska bli accepterade som de är % 17% 6% 4,14 82% % 17% 6% 4,11 81% % 20% 8% 4,02 77% % 12% 4% 4,32 89% % 12% 5% 4,29 89% % 11% 3% 4,32 90% % 9% 3% 4,39 94% % 10% 3% 4,39 94% % 9% 2% 4,40 94% 69 tar ansvar för min hälsa % 14% 5% 4,20 99% % 16% 6% 4,17 98% % 17% 6% 4,13 98% Sätt ett kryss nedan på det som bäst passar in på din situation 70 Jag befinner mig i rätt yrke och på rätt arbetsplats Jag befinner mig i rätt yrke men på fel arbetsplats Jag befinner mig i fel yrke men på rätt arbetsplats % 904 st % 413 st % 384 st % 139 st % 99 st % 71 st % 32 st % 11 st % 15 st Jag befinner mig i fel yrke och på fel arbetsplats % 20 st % 10 st % 9 st Allmänt Neutr Neg Medel Frekv 71 Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation i Upplands Väsby kommun 72 Jag är stolt över att arbeta i Upplands Väsby kommun % 22% 11% 3,81 98% % 26% 13% 3,66 96% % 25% 12% 3,71 98% % 28% 15% 3,59 93% % 32% 23% 3,32 89% % 32% 17% 3,48 92% Övrigt 73 Här kan du skriva sådant du vill framhålla som inte tagits upp på annan plats i enkäten % 171 st % 207 st % 254 st

14 Sida 10 av 10 Bakgrundsfrågor Kön Man % 217 st % 276 st % 304 st Kvinna % 868 st % 1069 st % 1377 st Ålder Yngre än eller lika med 30 år % 71 st % 135 st % 161 st år % 320 st % 393 st % 480 st år % 341 st % 411 st % 536 st 56 år eller äldre % 382 st % 394 st % 501 st Anställningstid Under 3 år % 167 st % 329 st % 398 st 3-10 år % 402 st % 429 st % 488 st Över 10 år % 555 st % 582 st % 791 st Anställningsform Tillsvidareanställning % 1069 st % 1219 st % 1549 st Tidsbegränsad anställning % 49 st % 118 st % 120 st

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarenkäten 2010

Medarbetarenkäten 2010 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen Innehåll 1 Inledning...- 2-2 Metod...- 2-3 Målgrupp...- 2-3.1 Chefens arbetsuppgift...- 2-3.2 Medarbetarens arbetsuppgift...- 2-4 Enkäten...-

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Jan Holmberg (M) Johan Magnusson (C) Leif Berglund (S) Ulla Blücher (V)

Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Jan Holmberg (M) Johan Magnusson (C) Leif Berglund (S) Ulla Blücher (V) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2010-04-14 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 14 april 2010, klockan 8.30-10.30 Beslutande Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 36,2% 31,1% 32,1% 0,6% 3,58 Arbetskamrater 81,5% 14,1% 3,9% 0,6% 5,21 Arbetsrelaterade besvär 41,7% 27,9%

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Sammanställning GK 2006-03-23 1(1) Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Förvaltning Attraktiv arbetsgivare Arbetets värde och trivsel Arbetsmiljö Utveckling i arbetet Inflytande och delaktighet Ledarskap

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning !

Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning ! Välkommen till Båstads kommuns medarbetarundersökning - 2009!. Bakgrundsfakta Besvarad av: 795 (92%) Ej besvarad av: 7 (8%) Förvaltning Administrationen 29 (4%) 2 Barn- och utbildningsförvaltning 28 (35%)

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97 Prestationsnivå QWC, Page 1 of 97 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning samt arbetstakt där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 97 Medarbetarkraft

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 Resultat -06 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarenkät Höst -07

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarenkät 2010 och dialog om enkät 2011

Medarbetarenkät 2010 och dialog om enkät 2011 HR-specialist 200-09-07 Ulla Thörner 08-590 97 03 Dnr: Fax 08-590 733 3 KS/2009:39 Ulla.thorner@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Medarbetarenkät 200 och dialog om enkät 20 En medarbetarenkät

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Medarbetarenkät 2008 Trafikkontoret Hur nöjda är medarbetarna med arbetsförhållandena på trafikkontoret? Staden totalt Trafikkontoret 100 90 80 70

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer