Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)"

Transkript

1 MEDARBETARUNDERSÖKNING 213

2 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten och svarsfrekvens står på nästa sida. Resultaten presenteras grafiskt dels som frekvenser och dels som genomsnitt. I tillägg visas genomsnittsresultat per fråga uppdelat på bakgrundsvariabler i slutet av undersökningen. I frekvensdiagrammen visas andelen som har svarat Vet ej till vänster. Dessa är inte inkluderade i frekvensfördelningen. Längst till höger visas en jämförelse med historisk data samt eventuella överliggande nivåer. Längst ner på sidan syns ett förklarande exempel på ett frekvensdiagram. Spindeldiagrammen visar genomsnitt på frågorna jämfört med historik och eventuella överliggande nivåer. Detta ger en snabb överblick över frågorna i rapporten. Frågor som saknar ett historiskt värde placeras på en egen del av spindeldiagrammet. Ordningen mellan frekvensdiagrammen och spindeldiagrammen kan därför skilja sig åt. Frågor med färre än 6 svar tas bort, detta kan ibland leda till att spindeldiagrammet vrids.

3 SVARSFREKVENS 2 Svarsfrekvens: Antal svar Slutfört 75% 123 Ej slutförd 25% 4 25% 5 75% 1 Svarsfrekvens uppdelat på medarbetare/anställd doktorand Medarbetare/Doktorand Medarbeta re Doktorand Anställd doktorand Total Svarsfrekvens - Medarbetare 73,5 78,5 75,5 <6, <7, <8, <9, 9, Svarsfrekvens uppdelat på kön Kön K M (blank) Total Svarsfrekvens - Medarbetare 73,9 78,8 75,5 <6, <7, <8, <9, 9, Svarsfrekvens uppdelat på befattningsgrupp Befattningsgrupp Administra tiv pers Biblioteks pers Forskarstu derande Lärare Teknisk pers Övrig pers (blank) Total Svarsfrekvens - Medarbetare 6, 77,3 77,8 64,3 75,5 <6, <7, <8, <9, 9,

4 STÖRSTA SKILLNAD MOT LIU 3 Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem,9 Min avdelning/enhet är fri från konflikter som påverkar mitt arbete negativt,6 Jag har en hanterbar balans mellan forskning och undervisning,5 Min avdelning/enhet är fri från attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare,5 Jag känner till den forskning och de resultat som nås på min avdelning/enhet,4 Jag diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med mina arbetskamrater -,1 Jag känner till vilka principer som påverkar lönesättningen för mig som doktorand, dvs principerna i den så kallade doktorandlönestegen - Jag upplever att institutionen/enheten arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress - Jag känner till institutionens prioriteringar för framtida utveckling -,3 Jag känner till universitetets strategi -, Negativ förändring Positiv förändring

5 STÖRSTA FÖRÄNDRING SEDAN 21 4 Jag har en hanterbar balans mellan forskning och undervisning,4 Jag får möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Jag känner till universitetets strategi,1 Jag har de förutsättningar jag behöver för att kunna utföra mitt arbete,1 Min avdelning/enhet är fri från konflikter som påverkar mitt arbete negativt,1 Medarbetarsamtalet har resulterat i en plan för mig -,3 Verkar aktivt för att alla inom vår avdelning/enhet ska arbeta och utvecklas i linje med verksamhetens mål -,4 Jag känner till institutionens prioriteringar för framtida utveckling -,5 Universitetets strategi är bra -,6 Jag tycker att institutionens prioriteringar är bra -, Negativ förändring Positiv förändring

6 ÖVERSIKT 5 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetar och lönesamtal Chefskap Samverkan och kunskapsdelning Medarbetarskap Min arbetsituation LiU

7 ÖVERSIKT 6 Vet ej 213 Arbetsplatsindikator ,,1 Förutsättningar i organisationen 9% ,6-3,6, Chefskap 2% ,3 -,1 4, Medarbetarskap 1% ,4 -,3, Min arbetssituation 2% , - Samverkan och kunskapsdelning 3% ,3 -,3 Medarbetarsamtal och lönesamtal 5% ,7 -,1 3,6,1 Övrigt 6% , 3,9 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

8 ARBETSPLATSINDIKATOR 7 Arbetsplatsindikatorn är ett sammanfattande mått på medarbetarnas uppfattning om arbetsplatsen. Indikatorn baseras på frågan "Sammanfattningsvis tycker jag att LiU är en god arbetsplats". Vet ej 213 Arbetsplatsindikator ,,1 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 Nedan ser du ett diagram som visar hur många avdelningar, totalt för LiU, som fått en viss nivå på arbetsplatsindikatorn. Endast enheter med minst 6 svar ingår i diagrammet.

9 FÖRUTSÄTTNINGAR I ORGANISATIONEN 8 Jag anser att jag arbetar i en attraktiv akademisk miljö Jag känner till universitetets strategi Min avdelnings/enhets arbetssätt och rutiner bidrar till att vi når avdelningens/enhetens mål Universitetets strategi är bra Fördelningen av roller och uppgifter på min avdelning/enhet gör att vårt samarbete underlättas Jag känner till institutionens prioriteringar för framtida utveckling På min institution/motsvarande är det tydligt vem som fattar beslut i olika frågor. Jag tycker att institutionens prioriteringar är bra På min avdelning/enhet har vi tydliga roller och uppgifter Förväntningarna på mig som medarbetare är tydliga LiU

10 FÖRUTSÄTTNINGAR I ORGANISATIONEN 9 Vet ej 213 Förutsättningar i organisationen 9% ,6-3,6, Jag känner till universitetets strategi 3% ,1 3,,1 3,5 -,4 Universitetets strategi är bra 28% ,5 -,6 3,6 -,1 Jag känner till institutionens prioriteringar för framtida utveckling (1) 5% ,9 3,4 -,5 3,2 -,3 Jag tycker att institutionens prioriteringar är bra (2) ,5 4,4 -,9 3,5, På min institution/motsvarande är det tydligt vem som fattar beslut i olika frågor. 1% ,6 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "Jag känner till institutionens/enhetens strategi" (2) Frågan ställdes 21 som "Institutionens/enhetens strategi är bra"

11 FÖRUTSÄTTNINGAR I ORGANISATIONEN 1 Vet ej 213 Förutsättningar i organisationen 9% ,6-3,6, Förväntningarna på mig som medarbetare är tydliga (1) ,9-3,7 På min avdelning/enhet har vi tydliga roller och uppgifter (2) , 4,, 3,7,3 Fördelningen av roller och uppgifter på min avdelning/enhet gör att vårt samarbete underlättas 4% ,9 3,6,3 Min avdelnings/enhets arbetssätt och rutiner bidrar till att vi når avdelningens/enhetens mål 4% ,7,1 Jag anser att jag arbetar i en attraktiv akademisk miljö ,9 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "Kraven på mig som medarbetare är tydliga" (2) Frågan ställdes 21 som "På min arbetsplats har vi tydliga roller och uppgifter"

12 CHEFSKAP 11 Har ett engagerande och motiverande ledarskap Har regelbundna möten med medarbetarna Tar snabbt tag i problem när de uppstår Ger återkoppling på ett sätt som stödjer min utveckling Visar förtroende för mig som medarbetare Verkar aktivt för att alla inom vår avdelning/enhet ska arbeta och utvecklas i linje med verksamhetens mål Är oftast tillgänglig när jag behöver henne/honom Är bra på att tillvarata min kompetens Prioriterar och fattar beslut utifrån verksamhetens behov och mål Är lyhörd när jag framför synpunkter Följer upp mål och innehåll för avdelningens/enhetens verksamhet Visar respekt för medarbetarnas lika värde Tar initiativ till att min avdelning/enhet diskuterar mål och innehåll för verksamheten Ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete LiU

13 CHEFSKAP 12 Vet ej 213 Chefskap 2% ,3 -,1 4, Ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete ,4 4,3,1 Har regelbundna möten med medarbetarna 1% ,3 -,1, Ger återkoppling på ett sätt som stödjer min utveckling ,9 4, -,1 3,6,3 Tar initiativ till att min avdelning/enhet diskuterar mål och innehåll för verksamheten ,9,1 Verkar aktivt för att alla inom vår avdelning/enhet ska arbeta och utvecklas i linje med verksamhetens mål 6% ,9 4,3 -,4 3,7 Följer upp mål och innehåll för avdelningens/enhetens verksamhet 7% ,9 3,7 Prioriterar och fattar beslut utifrån verksamhetens behov och mål 6% ,9 25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 21 LiU

14 CHEFSKAP 13 Vet ej 213 Chefskap 2% ,3 -,1 4, Är oftast tillgänglig när jag behöver henne/honom ,3 Är bra på att tillvarata min kompetens 2% ,1 3,9 Är lyhörd när jag framför synpunkter 2% ,3 4,4 -,1,1 Visar förtroende för mig som medarbetare ,5 4,4,1 Tar snabbt tag i problem när de uppstår 2% ,,1 Visar respekt för medarbetarnas lika värde 1% ,5 4,6 -,1 4,3 Har ett engagerande och motiverande ledarskap 1% ,9,3 25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 21 LiU

15 MEDARBETARSKAP 14 Jag rekommenderar gärna andra att söka arbete på LiU Som medarbetare är jag engagerad och ansvarstagande Jag är stolt över att arbeta på LiU Jag bidrar aktivt till förbättrings- och utvecklingsarbete på min avdelning/enhet På min avdelning finns en aktiv diskussion om vår verksamhet som leder till utveckling av verksamheten LiU

16 MEDARBETARSKAP 15 Vet ej 213 Medarbetarskap 1% ,4 -,3, På min avdelning/enhet finns en aktiv diskussion om vår verksamhet som leder till utveckling av verksamheten 2% ,6 Jag bidrar aktivt till förbättrings- och utvecklingsarbete på min avdelning/enhet 1% , 3,9,1 Som medarbetare är jag engagerad och ansvarstagande 1% ,4 4,4, Jag rekommenderar gärna andra att söka arbete på LiU ,3 -,1,1 Jag är stolt över att arbeta på LiU ,4 -,1 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "På vår arbetsplats strävar vi alltid efter att identifiera kundens behov" (2) Frågan ställdes 21 som "På vår arbetsplats strävar vi alltid efter att göra kunden/motsvarande nöjd"

17 MIN ARBETSSITUATION 16 Jag signalerar till min närmaste chef eller mina arbetskamrater när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera mellan arbetsuppgifter Mitt arbete är meningsfullt Jag upplever min arbetsmängd som hanterbar Det känns roligt att gå till arbetet Jag har en hanterbar balans mellan forskning och undervisning Mina arbetsuppgifter är stimulerande Jag har de förutsättningar jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta det ansvar som förväntas av mig Jag får möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Jag är delaktig i utformningen av mina arbetsuppgifter LiU

18 MIN ARBETSSITUATION 17 Jag har en bra balans mellan arbete och fritid Jag är nöjd med den introduktion jag fick i samband med att jag började på min nuvarande arbetsplats Jag upplever att institutionen/enheten arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress Avdelningsmötena/arbetsplatsträffarna genomförs på ett välfungerande sätt Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem Samverkan med det omgivande samhället värdesätts på min avdelning/enhet LiU:s lokalers utformning och utrustning motsvarar de behov jag har för att kunna bedriva undervisning i olika former Jag känner till den forskning och de resultat som nås på min avdelning/enhet LiU:s lokaler är ändamålsenliga för och anpassade till forskningsverksamheten På min avdelning/enhet diskuterar vi ofta pedagogiska frågor LiU

19 MIN ARBETSSITUATION 18 Vet ej 213 Min arbetssituation 2% , - Mitt arbete är meningsfullt ,3 4,3, 4,4 -,1 Det känns roligt att gå till arbetet 1% ,,1 Mina arbetsuppgifter är stimulerande ,4 -, Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta det ansvar som förväntas av mig 1% ,3 -,1, Jag är delaktig i utformningen av mina arbetsuppgifter ,5 4,5, 4,3 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

20 MIN ARBETSSITUATION 19 Vet ej 213 Min arbetssituation 2% , - Jag får möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter (1) 1% ,3 4,,3 Jag har de förutsättningar jag behöver för att kunna utföra mitt arbete (2) ,3,1 4,,3 Jag upplever min arbetsmängd som hanterbar ,7 3,6,1 Jag har en hanterbar balans mellan forskning och undervisning (3) 7% ,7,4 3,6,5 Jag signalerar till min närmaste chef eller mina arbetskamrater när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera mellan arbetsuppgifter 3% ,7,1 25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter" (2) Frågan ställdes 21 som "Jag har de resurser jag behöver för att kunna utföra mitt arbete" (3) Frågan ställdes 21 som "Jag har en rimlig balans mellan forskning och undervisning" 21 LiU

21 MIN ARBETSSITUATION 2 Det händer att jag upplever stress på arbetet som påverkar mitt välbefinnande: Antal svar Dagligen 5% 6 Någon gång per vecka 37% 43 Någon gång per månad 32% 38 Någon gång under året 22% 26 Aldrig 3% 4 25% 5 75% 1 Det händer att jag upplever stress på arbetet som påverkar mitt välbefinnande, och som är kopplad till faktorer: Antal svar Inom mina arbetsuppgifter 79% 69 Inom min avdelning/enhet 22% 19 Inom institutionen 22% 19 Inom LiU 21% 18 Utanför LiU 22% 19 25% 5 75% 1

22 MIN ARBETSSITUATION 21 Vet ej 213 Min arbetssituation 2% , - Jag har en bra balans mellan arbete och fritid ,6 3,6, Jag upplever att institutionen/enheten arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress 9% , 3,2-25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 21 LiU

23 MIN ARBETSSITUATION 22 Har du under de senaste 12 månaderna haft hälsoproblem (fysiska eller psykiska besvär) som du uppfattat haft samband med ditt arbete? Antal svar Dagligen 1% 1 Någon gång per vecka 7% 7 Någon gång per månad 2 21 Någon gång per år 29% 31 Aldrig 43% 46 25% 5 75% 1 Nedanstående fråga ställdes enbart till de som upplevt hälsoproblem under de senaste 12 månaderna. Har du sökt hjälp på din institution/motsvarande för hälsoproblemen som du uppfattat haft samband med ditt arbete Antal svar Ja 1 6 Nej % 5 75% 1

24 MIN ARBETSSITUATION 23 Nedanstående fråga ställdes enbart till de som sökt hjälp på sin institution/motsvarande för hälsoproblem som de uppfattat haft samband med deras arbete. Vet ej 213 Min arbetssituation 2% , - Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem ,5 3,6,9 25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 21 LiU

25 MIN ARBETSSITUATION 24 Vet ej 213 Min arbetssituation 2% , - LiU:s lokalers utformning och utrustning motsvarar de behov jag har för att kunna bedriva undervisning i olika former 7% ,7,1 LiU:s lokaler är ändamålsenliga för och anpassade till forskningsverksamheten 3% ,9,1 På min avdelning/enhet diskuterar vi ofta pedagogiska frågor ,5 3,3 Jag känner till den forskning och de resultat som nås på min avdelning/enhet ,7,4 Samverkan med det omgivande samhället värdesätts på min avdelning/enhet 1% ,9 3,7 Avdelningsmötena/arbetsplatsträffarna genomförs på ett välfungerande sätt ,9,1 Jag är nöjd med den introduktion jag fick i samband med att jag började på min nuvarande arbetsplats ,9 3,7 25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 21 LiU

26 SAMVERKAN OCH KUNSKAPSSPRIDNING 25 På min avdelning/enhet agerar vi mot attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare På min institution/motsvarande har vi ett bra samarbete mellan lärare, doktorander samt teknisk och administrativ personal Min avdelning/enhet är fri från attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare På min avdelning/enhet delar vi med oss till varandra av vår kunskap och våra erfarenheter På min avdelning/enhet känner jag mig trygg, respekterad och accepterad som den jag är Kommunikationsklimatet inom min avdelning/enhet präglas av ärlighet och goda avsikter Jag diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med mina arbetskamrater Min avdelning/enhet är fri från konflikter som påverkar mitt arbete negativt På min avdelning/enhet inspireras och lär vi oss av andra avdelningar inom universitetet Mina kollegors närvaro på avdelningen/enheten är tillräcklig På min avdelning/enhet uppmuntras vi till att föra fram och diskutera nya idéer Jag får konstruktiv återkoppling på utfört arbete av kollegor LiU

27 SAMVERKAN OCH KUNSKAPSSPRIDNING 26 Vet ej 213 Samverkan och kunskapsdelning 3% ,3 -,3 På min institution/motsvarande har vi ett bra samarbete mellan lärare, doktorander samt teknisk och administrativ personal (1) 2% ,1 4,,1 På min avdelning/enhet uppmuntras vi till att föra fram och diskutera nya idéer 1% , På min avdelning/enhet delar vi med oss till varandra av vår kunskap och våra erfarenheter (2) 1% ,4-3,9,3 På min avdelning/enhet inspireras och lär vi oss av andra avdelningar inom universitetet 4% ,1 3,1, Jag diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med mina arbetskamrater ,1 På min avdelning/enhet känner jag mig trygg, respekterad och accepterad som den jag är 1% ,4 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "På min arbetsplats har vi ett bra samarbete mellan olika yrkeskategorier" (2) Frågan ställdes 21 som "På min arbetsplats delar vi med oss till varandra av vår kunskap och erfarenheter"

28 SAMVERKAN OCH KUNSKAPSSPRIDNING 27 Vet ej 213 Samverkan och kunskapsdelning 3% ,3 -,3 Kommunikationsklimatet inom min avdelning/enhet präglas av ärlighet och goda avsikter (1) 1% ,3 4,3, 3,9,4 Min avdelning/enhet är fri från konflikter som påverkar mitt arbete negativt (2) 1% ,1 3,6,6 Min avdelning/enhet är fri från attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare 2% ,3,5 På min avdelning/enhet agerar vi mot attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare 15% , 3,7,3 Mina kollegors närvaro på avdelningen/enheten är tillräcklig (3) 2% ,4 4,6-4,,4 Jag får konstruktiv återkoppling på utfört arbete av kollegor 1% ,9 -,1 3,6 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "Kommunikationsklimatet inom min arbetsplats präglas av ärlighet och goda avsikter" (2) Frågan ställdes 21 som "Inom min arbetsplats finns det konflikter som påverkar arbetet negativt" (Skalan har vänts i den tidigare undersökningen) (3) Frågan ställdes 21 som "Min och mina kollegors närvaro på arbetsplatsen är tillräcklig"

29 LIKA VILLKOR 28 Pga integritetsskäl redovisas enskilda frågor om negativ särbehandling endast på institutionsnivå/motsvarande. Vid avdelningar med fler än 2 svar presenteras ett sammanslaget index över samtliga diskrimineringsgrunder. Har du personligen, under de senaste två åren, varit utsatt för negativ särbehandling? Antal svar Ja 4% 5 Nej 96% % 5 75% 1 Av vem har du upplevt dig negativt särbehandlad? Antal svar Kollega 67% 2 Chef 33% 1 Student Annan 33% 1 25% 5 75% 1

30 LIKA VILLKOR 29 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av ditt kön Antal svar Nej 1 3 Ja, vid tjänstetillsättning... Ja, vid lönesättning... Ja, i den sociala arbetsmiljön (såvä... Ja, i...kontakt... med student Annat 25% 5 75% 1

31 LIKA VILLKOR 3 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av din ålder Antal svar Nej 67% 2 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning 33% 1 Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

32 LIKA VILLKOR 31 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av din sexuella läggning Antal svar Nej 1 3 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

33 LIKA VILLKOR 32 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av funktionshinder Antal svar Nej 67% 2 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) 33% 1 Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

34 LIKA VILLKOR 33 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av din etniska tillhörighet Antal svar Nej 1 3 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

35 LIKA VILLKOR 34 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av könsöverskridande identitet/uttryck Antal svar Nej 1 3 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

36 LIKA VILLKOR 35 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av något annat [än kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning eller könsöverskridande identitet/uttryck] Antal svar Nej 8 4 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning 2 1 Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

37 LIKA VILLKOR 36 Vet du vart du kan vända dig om du själv eller någon annan blir utsatt för negativ särbehandling? Antal svar Ja 59% 73 Nej 41% 5 25% 5 75% 1

38 MEDARBETARSAMTAL OCH LÖNESAMTAL 37 I lönesamtalet gjordes en utvärdering av mina prestationer och resultat i förhållande till lönekriterierna Mitt medarbetarsamtal kändes meningsfullt Jag känner till vilka principer som påverkar lönesättningen för mig som doktorand, dvs principerna i den så kallade doktorandlönestegen Medarbetarsamtalet har resulterat i en plan för mig Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet har resulterat i en plan för mig Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet kändes meningsfullt LiU

39 MEDARBETARSAMTAL OCH LÖNESAMTAL 38 Jag har blivit erbjuden medarbetarsamtal(- och karriärvägledningssamtal) med min chef (nuvarande eller tidigare chef för min avdelning/enhet) under de senaste 12 månaderna? Antal svar Ja 73% 92 Nej 25% 31 Nej, men jag har inte varit anställd vid LiU i 12 månader 2% 3 25% 5 75% 1

40 MEDARBETARSAMTAL OCH LÖNESAMTAL 39 Vet ej 213 Medarbetarsamtal och lönesamtal 5% ,7 -,1 3,6,1 Mitt medarbetarsamtal kändes meningsfullt ,9 -,1 Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet kändes meningsfullt 11% , Medarbetarsamtalet har resulterat i en plan för mig ,4 3,7 -,3 3,4, Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet har resulterat i en plan för mig 13% ,7 3,4,3 Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig 4% ,6-3,4 Jag känner till vilka principer som påverkar lönesättningen för mig som doktorand, dvs principerna i den så kallade doktorandlönestegen ,6-25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

41 MEDARBETARSAMTAL OCH LÖNESAMTAL 4 Jag blev erbjuden ett lönesamtal i samband med senaste lönerevisionen Antal svar Ja, jag blev erbjuden ett samtal och vi hade detta lönesamtal 35% 22 Ja, jag blev erbjuden ett samtal men jag tackade nej 43% 27 Nej, jag blev inte erbjuden ett samtal 17% 11 Ej relevant, jag var inte anställd vid den tidpunkten 5% 3 25% 5 75% 1 Vet ej 213 I lönesamtalet gjordes en utvärdering av mina prestationer och resultat i förhållande till lönekriterierna. 5% ,4,4 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

42 ÖVRIGT 41 Är ett framstående forskningsuniversitet Samverkar framgångsrikt med det omgivande samhället Är ett framstående universitet inom forskarutbildning Är ett framstående universitet inom grundutbildning LiU

43 ÖVRIGT 42 Vet ej 213 Övrigt 6% , 3,9 Är ett framstående forskningsuniversitet 2% , -,1 Är ett framstående universitet inom forskarutbildning 5% , - Är ett framstående universitet inom grundutbildning 2% ,3 4,3,,1 Samverkar framgångsrikt med det omgivande samhället 15% , 4,, 3,9,1 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

44 UPPFÖLJNING 43 Vet ej 213 På min avdelning/enhet har vi haft diskussioner kring resultatet av den förra medarbetarundersökningen som har lett till utveckling av verksamheten 22% ,4 3,3,1 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

45 KORSTABELLSBILAGA 44 Nedan finns ett antal korstabeller. Dessa visar genomsnitt på frågor uppdelat på olika variabler, exempelvis kön, befattning och organisatorisk tillhörighet. Detta ger dig en möjlighet att kontrollera många av de vanligaste frågorna som dyker upp när man läser en rapport som den ovan. Tabellerna är färgkodade för att skapa en bättre överblick. Förklaringen till de olika färgkoderna syns längst ner på sidan. För att en grupp skall redovisas krävs att den har minst sex respondenter. Om det inte finns sex respondenter i gruppen läggs dessa in i kategorin "Övrigt". Om gruppen "Övrigt" är mindre än sex personer kommer den minsta kvarstående kategorin att sammanfogas med "Övrigt" för att garantera att det inte går att ta reda på resultatet för någon grupp med mindre än sex respondenter. Detta är vanligt för exempelvis uppdelningen "Kön" där resultatet av att det finns mindre än sex män eller kvinnor är att båda placeras i kategorin "Övrigt".

46 KORSTABELLSBILAGA - KÖN 45 Kön K M Total Jag känner till universitetets strategi 3,1 3,2 3,1 Universitetets strategi är bra 3,5 3,6 3,5 Jag känner till institutionens prioriteringar för framtida utveckling 2,9 2,9 2,9 Jag tycker att institutionens prioriteringar är bra 3,6 3,2 3,5 På min institution/motsvarande är det tydligt vem som fattar beslut i olika frågor. 3,7 4, Förväntningarna på mig som medarbetare är tydliga 3,7 3,9 På min avdelning/enhet har vi tydliga roller och uppgifter 3,9 4, Fördelningen av roller och uppgifter på min avdelning/enhet gör att vårt samarbete underlättas 3,9 Min avdelnings/enhets arbetssätt och rutiner bidrar till att vi når avdelningens/enhetens mål 3,9 Jag anser att jag arbetar i en attraktiv akademisk miljö Ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 4,4 4,4 4,4 Har regelbundna möten med medarbetarna 4,3 Ger återkoppling på ett sätt som stödjer min utveckling 4, 3,9 Tar initiativ till att min avdelning/enhet diskuterar mål och innehåll för verksamheten 3,9 4, 3,9 Verkar aktivt för att alla inom vår avdelning/enhet ska arbeta och utvecklas i linje med verksamhetens mål 3,9 3,9 Följer upp mål och innehåll för avdelningens/enhetens verksamhet 3,9 Prioriterar och fattar beslut utifrån verksamhetens behov och mål Är oftast tillgänglig när jag behöver henne/honom 4,4 4,3 Är bra på att tillvarata min kompetens Är lyhörd när jag framför synpunkter 4,4 4,3 Visar förtroende för mig som medarbetare 4,6 4,4 4,5 Tar snabbt tag i problem när de uppstår Visar respekt för medarbetarnas lika värde 4,5 4,3 4,5 Har ett engagerande och motiverande ledarskap På min avdelning/enhet finns en aktiv diskussion om vår verksamhet som leder till utveckling av verksamheten 3,7 4, <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

47 KORSTABELLSBILAGA - KÖN 46 Kön K M Total Jag bidrar aktivt till förbättrings- och utvecklingsarbete på min avdelning/enhet 4, 4, Som medarbetare är jag engagerad och ansvarstagande 4,4 4,4 4,4 På min avdelning/enhet strävar vi alltid efter att identifiera kundens/motsvarande behov På min avdelning/enhet strävar vi alltid efter att göra kunden/motsvarande nöjd Jag rekommenderar gärna andra att söka arbete på LiU Jag är stolt över att arbeta på LiU 4,4 Mitt arbete är meningsfullt 4,4 4,3 Det känns roligt att gå till arbetet 4,4 Mina arbetsuppgifter är stimulerande 4,3 Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta det ansvar som förväntas av mig Jag är delaktig i utformningen av mina arbetsuppgifter 4,5 4,4 4,5 Jag får möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter 4,3 4,4 4,3 Jag har de förutsättningar jag behöver för att kunna utföra mitt arbete 4,3 4,3 4,3 Jag upplever min arbetsmängd som hanterbar 3,6 3,7 Jag har en hanterbar balans mellan forskning och undervisning 3,9 Jag signalerar till min närmaste chef eller mina arbetskamrater när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera mellan arbetsuppgifter Jag har en bra balans mellan arbete och fritid 3,5 3,7 3,6 Jag upplever att institutionen/enheten arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress 2,9 3,1 3, Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem 4,5 4,5 4,5 LiU:s lokalers utformning och utrustning motsvarar de behov jag har för att kunna bedriva undervisning i olika former 3,9 LiU:s lokaler är ändamålsenliga för och anpassade till forskningsverksamheten 3,9 3,9 På min avdelning/enhet diskuterar vi ofta pedagogiska frågor 3,4 3,6 3,5 Jag känner till den forskning och de resultat som nås på min avdelning/enhet 4, 4,3 Samverkan med det omgivande samhället värdesätts på min avdelning/enhet 3,7 3,9 Avdelningsmötena/arbetsplatsträffarna genomförs på ett välfungerande sätt 4, 3,9 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

48 KORSTABELLSBILAGA - KÖN 47 Kön K M Total Jag är nöjd med den introduktion jag fick i samband med att jag började på min nuvarande arbetsplats 4, 3,7 3,9 På min institution/motsvarande har vi ett bra samarbete mellan lärare, doktorander samt teknisk och administrativ personal 4, På min avdelning/enhet uppmuntras vi till att föra fram och diskutera nya idéer 4,4 På min avdelning/enhet delar vi med oss till varandra av vår kunskap och våra erfarenheter 4,4 På min avdelning/enhet inspireras och lär vi oss av andra avdelningar inom universitetet 3,1 3,3 3,1 Jag diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med mina arbetskamrater På min avdelning/enhet känner jag mig trygg, respekterad och accepterad som den jag är 4,4 4,4 4,4 Kommunikationsklimatet inom min avdelning/enhet präglas av ärlighet och goda avsikter 4,5 4,3 Min avdelning/enhet är fri från konflikter som påverkar mitt arbete negativt 4,4 Min avdelning/enhet är fri från attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare 4,4 4,3 På min avdelning/enhet agerar vi mot attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare 3,9 4, Mina kollegors närvaro på avdelningen/enheten är tillräcklig 4,4 4,5 4,4 Jag får konstruktiv återkoppling på utfört arbete av kollegor 3,7 3,9 Mitt medarbetarsamtal kändes meningsfullt 2,5 3,9 Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet kändes meningsfullt 3,9 4, Medarbetarsamtalet har resulterat i en plan för mig 3,5 3, 3,4 Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet har resulterat i en plan för mig 3,7 3,7 3,7 Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig 3,7 3,6 3,6 Jag känner till vilka principer som påverkar lönesättningen för mig som doktorand, dvs principerna i den så kallade doktorandlönestegen 3,6 3,4 3,6 I lönesamtalet gjordes en utvärdering av mina prestationer och resultat i förhållande till lönekriterierna. 4,3 2,9 Sammanfattningsvis tycker jag att LiU är en god arbetsplats 4,3 Är ett framstående forskningsuniversitet 3,9 4, Är ett framstående universitet inom forskarutbildning 4, 4, Är ett framstående universitet inom grundutbildning 4,3 4,4 4,3 Samverkar framgångsrikt med det omgivande samhället 3,9 4, 4, <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: IMH Behandlad i LSG den: -02-28 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: -03-07 Beskrivning av vision: Nulägesbeskrivning: Utvecklingsområde

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2013-03-08 1 SAMBAND MELLAN ARBETE, ARBETSUPPLEVELSE OCH

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN 2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN Anonymitet IC Quality arbetar efter branschetiska principer: Undersökningen är frivillig Minst 5 svar per fråga krävs för att resultatredovisning

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer