Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)"

Transkript

1 MEDARBETARUNDERSÖKNING 213

2 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten och svarsfrekvens står på nästa sida. Resultaten presenteras grafiskt dels som frekvenser och dels som genomsnitt. I tillägg visas genomsnittsresultat per fråga uppdelat på bakgrundsvariabler i slutet av undersökningen. I frekvensdiagrammen visas andelen som har svarat Vet ej till vänster. Dessa är inte inkluderade i frekvensfördelningen. Längst till höger visas en jämförelse med historisk data samt eventuella överliggande nivåer. Längst ner på sidan syns ett förklarande exempel på ett frekvensdiagram. Spindeldiagrammen visar genomsnitt på frågorna jämfört med historik och eventuella överliggande nivåer. Detta ger en snabb överblick över frågorna i rapporten. Frågor som saknar ett historiskt värde placeras på en egen del av spindeldiagrammet. Ordningen mellan frekvensdiagrammen och spindeldiagrammen kan därför skilja sig åt. Frågor med färre än 6 svar tas bort, detta kan ibland leda till att spindeldiagrammet vrids.

3 SVARSFREKVENS 2 Svarsfrekvens: Antal svar Slutfört 75% 123 Ej slutförd 25% 4 25% 5 75% 1 Svarsfrekvens uppdelat på medarbetare/anställd doktorand Medarbetare/Doktorand Medarbeta re Doktorand Anställd doktorand Total Svarsfrekvens - Medarbetare 73,5 78,5 75,5 <6, <7, <8, <9, 9, Svarsfrekvens uppdelat på kön Kön K M (blank) Total Svarsfrekvens - Medarbetare 73,9 78,8 75,5 <6, <7, <8, <9, 9, Svarsfrekvens uppdelat på befattningsgrupp Befattningsgrupp Administra tiv pers Biblioteks pers Forskarstu derande Lärare Teknisk pers Övrig pers (blank) Total Svarsfrekvens - Medarbetare 6, 77,3 77,8 64,3 75,5 <6, <7, <8, <9, 9,

4 STÖRSTA SKILLNAD MOT LIU 3 Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem,9 Min avdelning/enhet är fri från konflikter som påverkar mitt arbete negativt,6 Jag har en hanterbar balans mellan forskning och undervisning,5 Min avdelning/enhet är fri från attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare,5 Jag känner till den forskning och de resultat som nås på min avdelning/enhet,4 Jag diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med mina arbetskamrater -,1 Jag känner till vilka principer som påverkar lönesättningen för mig som doktorand, dvs principerna i den så kallade doktorandlönestegen - Jag upplever att institutionen/enheten arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress - Jag känner till institutionens prioriteringar för framtida utveckling -,3 Jag känner till universitetets strategi -, Negativ förändring Positiv förändring

5 STÖRSTA FÖRÄNDRING SEDAN 21 4 Jag har en hanterbar balans mellan forskning och undervisning,4 Jag får möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Jag känner till universitetets strategi,1 Jag har de förutsättningar jag behöver för att kunna utföra mitt arbete,1 Min avdelning/enhet är fri från konflikter som påverkar mitt arbete negativt,1 Medarbetarsamtalet har resulterat i en plan för mig -,3 Verkar aktivt för att alla inom vår avdelning/enhet ska arbeta och utvecklas i linje med verksamhetens mål -,4 Jag känner till institutionens prioriteringar för framtida utveckling -,5 Universitetets strategi är bra -,6 Jag tycker att institutionens prioriteringar är bra -, Negativ förändring Positiv förändring

6 ÖVERSIKT 5 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetar och lönesamtal Chefskap Samverkan och kunskapsdelning Medarbetarskap Min arbetsituation LiU

7 ÖVERSIKT 6 Vet ej 213 Arbetsplatsindikator ,,1 Förutsättningar i organisationen 9% ,6-3,6, Chefskap 2% ,3 -,1 4, Medarbetarskap 1% ,4 -,3, Min arbetssituation 2% , - Samverkan och kunskapsdelning 3% ,3 -,3 Medarbetarsamtal och lönesamtal 5% ,7 -,1 3,6,1 Övrigt 6% , 3,9 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

8 ARBETSPLATSINDIKATOR 7 Arbetsplatsindikatorn är ett sammanfattande mått på medarbetarnas uppfattning om arbetsplatsen. Indikatorn baseras på frågan "Sammanfattningsvis tycker jag att LiU är en god arbetsplats". Vet ej 213 Arbetsplatsindikator ,,1 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 Nedan ser du ett diagram som visar hur många avdelningar, totalt för LiU, som fått en viss nivå på arbetsplatsindikatorn. Endast enheter med minst 6 svar ingår i diagrammet.

9 FÖRUTSÄTTNINGAR I ORGANISATIONEN 8 Jag anser att jag arbetar i en attraktiv akademisk miljö Jag känner till universitetets strategi Min avdelnings/enhets arbetssätt och rutiner bidrar till att vi når avdelningens/enhetens mål Universitetets strategi är bra Fördelningen av roller och uppgifter på min avdelning/enhet gör att vårt samarbete underlättas Jag känner till institutionens prioriteringar för framtida utveckling På min institution/motsvarande är det tydligt vem som fattar beslut i olika frågor. Jag tycker att institutionens prioriteringar är bra På min avdelning/enhet har vi tydliga roller och uppgifter Förväntningarna på mig som medarbetare är tydliga LiU

10 FÖRUTSÄTTNINGAR I ORGANISATIONEN 9 Vet ej 213 Förutsättningar i organisationen 9% ,6-3,6, Jag känner till universitetets strategi 3% ,1 3,,1 3,5 -,4 Universitetets strategi är bra 28% ,5 -,6 3,6 -,1 Jag känner till institutionens prioriteringar för framtida utveckling (1) 5% ,9 3,4 -,5 3,2 -,3 Jag tycker att institutionens prioriteringar är bra (2) ,5 4,4 -,9 3,5, På min institution/motsvarande är det tydligt vem som fattar beslut i olika frågor. 1% ,6 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "Jag känner till institutionens/enhetens strategi" (2) Frågan ställdes 21 som "Institutionens/enhetens strategi är bra"

11 FÖRUTSÄTTNINGAR I ORGANISATIONEN 1 Vet ej 213 Förutsättningar i organisationen 9% ,6-3,6, Förväntningarna på mig som medarbetare är tydliga (1) ,9-3,7 På min avdelning/enhet har vi tydliga roller och uppgifter (2) , 4,, 3,7,3 Fördelningen av roller och uppgifter på min avdelning/enhet gör att vårt samarbete underlättas 4% ,9 3,6,3 Min avdelnings/enhets arbetssätt och rutiner bidrar till att vi når avdelningens/enhetens mål 4% ,7,1 Jag anser att jag arbetar i en attraktiv akademisk miljö ,9 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "Kraven på mig som medarbetare är tydliga" (2) Frågan ställdes 21 som "På min arbetsplats har vi tydliga roller och uppgifter"

12 CHEFSKAP 11 Har ett engagerande och motiverande ledarskap Har regelbundna möten med medarbetarna Tar snabbt tag i problem när de uppstår Ger återkoppling på ett sätt som stödjer min utveckling Visar förtroende för mig som medarbetare Verkar aktivt för att alla inom vår avdelning/enhet ska arbeta och utvecklas i linje med verksamhetens mål Är oftast tillgänglig när jag behöver henne/honom Är bra på att tillvarata min kompetens Prioriterar och fattar beslut utifrån verksamhetens behov och mål Är lyhörd när jag framför synpunkter Följer upp mål och innehåll för avdelningens/enhetens verksamhet Visar respekt för medarbetarnas lika värde Tar initiativ till att min avdelning/enhet diskuterar mål och innehåll för verksamheten Ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete LiU

13 CHEFSKAP 12 Vet ej 213 Chefskap 2% ,3 -,1 4, Ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete ,4 4,3,1 Har regelbundna möten med medarbetarna 1% ,3 -,1, Ger återkoppling på ett sätt som stödjer min utveckling ,9 4, -,1 3,6,3 Tar initiativ till att min avdelning/enhet diskuterar mål och innehåll för verksamheten ,9,1 Verkar aktivt för att alla inom vår avdelning/enhet ska arbeta och utvecklas i linje med verksamhetens mål 6% ,9 4,3 -,4 3,7 Följer upp mål och innehåll för avdelningens/enhetens verksamhet 7% ,9 3,7 Prioriterar och fattar beslut utifrån verksamhetens behov och mål 6% ,9 25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 21 LiU

14 CHEFSKAP 13 Vet ej 213 Chefskap 2% ,3 -,1 4, Är oftast tillgänglig när jag behöver henne/honom ,3 Är bra på att tillvarata min kompetens 2% ,1 3,9 Är lyhörd när jag framför synpunkter 2% ,3 4,4 -,1,1 Visar förtroende för mig som medarbetare ,5 4,4,1 Tar snabbt tag i problem när de uppstår 2% ,,1 Visar respekt för medarbetarnas lika värde 1% ,5 4,6 -,1 4,3 Har ett engagerande och motiverande ledarskap 1% ,9,3 25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 21 LiU

15 MEDARBETARSKAP 14 Jag rekommenderar gärna andra att söka arbete på LiU Som medarbetare är jag engagerad och ansvarstagande Jag är stolt över att arbeta på LiU Jag bidrar aktivt till förbättrings- och utvecklingsarbete på min avdelning/enhet På min avdelning finns en aktiv diskussion om vår verksamhet som leder till utveckling av verksamheten LiU

16 MEDARBETARSKAP 15 Vet ej 213 Medarbetarskap 1% ,4 -,3, På min avdelning/enhet finns en aktiv diskussion om vår verksamhet som leder till utveckling av verksamheten 2% ,6 Jag bidrar aktivt till förbättrings- och utvecklingsarbete på min avdelning/enhet 1% , 3,9,1 Som medarbetare är jag engagerad och ansvarstagande 1% ,4 4,4, Jag rekommenderar gärna andra att söka arbete på LiU ,3 -,1,1 Jag är stolt över att arbeta på LiU ,4 -,1 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "På vår arbetsplats strävar vi alltid efter att identifiera kundens behov" (2) Frågan ställdes 21 som "På vår arbetsplats strävar vi alltid efter att göra kunden/motsvarande nöjd"

17 MIN ARBETSSITUATION 16 Jag signalerar till min närmaste chef eller mina arbetskamrater när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera mellan arbetsuppgifter Mitt arbete är meningsfullt Jag upplever min arbetsmängd som hanterbar Det känns roligt att gå till arbetet Jag har en hanterbar balans mellan forskning och undervisning Mina arbetsuppgifter är stimulerande Jag har de förutsättningar jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta det ansvar som förväntas av mig Jag får möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Jag är delaktig i utformningen av mina arbetsuppgifter LiU

18 MIN ARBETSSITUATION 17 Jag har en bra balans mellan arbete och fritid Jag är nöjd med den introduktion jag fick i samband med att jag började på min nuvarande arbetsplats Jag upplever att institutionen/enheten arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress Avdelningsmötena/arbetsplatsträffarna genomförs på ett välfungerande sätt Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem Samverkan med det omgivande samhället värdesätts på min avdelning/enhet LiU:s lokalers utformning och utrustning motsvarar de behov jag har för att kunna bedriva undervisning i olika former Jag känner till den forskning och de resultat som nås på min avdelning/enhet LiU:s lokaler är ändamålsenliga för och anpassade till forskningsverksamheten På min avdelning/enhet diskuterar vi ofta pedagogiska frågor LiU

19 MIN ARBETSSITUATION 18 Vet ej 213 Min arbetssituation 2% , - Mitt arbete är meningsfullt ,3 4,3, 4,4 -,1 Det känns roligt att gå till arbetet 1% ,,1 Mina arbetsuppgifter är stimulerande ,4 -, Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta det ansvar som förväntas av mig 1% ,3 -,1, Jag är delaktig i utformningen av mina arbetsuppgifter ,5 4,5, 4,3 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

20 MIN ARBETSSITUATION 19 Vet ej 213 Min arbetssituation 2% , - Jag får möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter (1) 1% ,3 4,,3 Jag har de förutsättningar jag behöver för att kunna utföra mitt arbete (2) ,3,1 4,,3 Jag upplever min arbetsmängd som hanterbar ,7 3,6,1 Jag har en hanterbar balans mellan forskning och undervisning (3) 7% ,7,4 3,6,5 Jag signalerar till min närmaste chef eller mina arbetskamrater när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera mellan arbetsuppgifter 3% ,7,1 25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter" (2) Frågan ställdes 21 som "Jag har de resurser jag behöver för att kunna utföra mitt arbete" (3) Frågan ställdes 21 som "Jag har en rimlig balans mellan forskning och undervisning" 21 LiU

21 MIN ARBETSSITUATION 2 Det händer att jag upplever stress på arbetet som påverkar mitt välbefinnande: Antal svar Dagligen 5% 6 Någon gång per vecka 37% 43 Någon gång per månad 32% 38 Någon gång under året 22% 26 Aldrig 3% 4 25% 5 75% 1 Det händer att jag upplever stress på arbetet som påverkar mitt välbefinnande, och som är kopplad till faktorer: Antal svar Inom mina arbetsuppgifter 79% 69 Inom min avdelning/enhet 22% 19 Inom institutionen 22% 19 Inom LiU 21% 18 Utanför LiU 22% 19 25% 5 75% 1

22 MIN ARBETSSITUATION 21 Vet ej 213 Min arbetssituation 2% , - Jag har en bra balans mellan arbete och fritid ,6 3,6, Jag upplever att institutionen/enheten arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress 9% , 3,2-25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 21 LiU

23 MIN ARBETSSITUATION 22 Har du under de senaste 12 månaderna haft hälsoproblem (fysiska eller psykiska besvär) som du uppfattat haft samband med ditt arbete? Antal svar Dagligen 1% 1 Någon gång per vecka 7% 7 Någon gång per månad 2 21 Någon gång per år 29% 31 Aldrig 43% 46 25% 5 75% 1 Nedanstående fråga ställdes enbart till de som upplevt hälsoproblem under de senaste 12 månaderna. Har du sökt hjälp på din institution/motsvarande för hälsoproblemen som du uppfattat haft samband med ditt arbete Antal svar Ja 1 6 Nej % 5 75% 1

24 MIN ARBETSSITUATION 23 Nedanstående fråga ställdes enbart till de som sökt hjälp på sin institution/motsvarande för hälsoproblem som de uppfattat haft samband med deras arbete. Vet ej 213 Min arbetssituation 2% , - Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem ,5 3,6,9 25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 21 LiU

25 MIN ARBETSSITUATION 24 Vet ej 213 Min arbetssituation 2% , - LiU:s lokalers utformning och utrustning motsvarar de behov jag har för att kunna bedriva undervisning i olika former 7% ,7,1 LiU:s lokaler är ändamålsenliga för och anpassade till forskningsverksamheten 3% ,9,1 På min avdelning/enhet diskuterar vi ofta pedagogiska frågor ,5 3,3 Jag känner till den forskning och de resultat som nås på min avdelning/enhet ,7,4 Samverkan med det omgivande samhället värdesätts på min avdelning/enhet 1% ,9 3,7 Avdelningsmötena/arbetsplatsträffarna genomförs på ett välfungerande sätt ,9,1 Jag är nöjd med den introduktion jag fick i samband med att jag började på min nuvarande arbetsplats ,9 3,7 25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 21 LiU

26 SAMVERKAN OCH KUNSKAPSSPRIDNING 25 På min avdelning/enhet agerar vi mot attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare På min institution/motsvarande har vi ett bra samarbete mellan lärare, doktorander samt teknisk och administrativ personal Min avdelning/enhet är fri från attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare På min avdelning/enhet delar vi med oss till varandra av vår kunskap och våra erfarenheter På min avdelning/enhet känner jag mig trygg, respekterad och accepterad som den jag är Kommunikationsklimatet inom min avdelning/enhet präglas av ärlighet och goda avsikter Jag diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med mina arbetskamrater Min avdelning/enhet är fri från konflikter som påverkar mitt arbete negativt På min avdelning/enhet inspireras och lär vi oss av andra avdelningar inom universitetet Mina kollegors närvaro på avdelningen/enheten är tillräcklig På min avdelning/enhet uppmuntras vi till att föra fram och diskutera nya idéer Jag får konstruktiv återkoppling på utfört arbete av kollegor LiU

27 SAMVERKAN OCH KUNSKAPSSPRIDNING 26 Vet ej 213 Samverkan och kunskapsdelning 3% ,3 -,3 På min institution/motsvarande har vi ett bra samarbete mellan lärare, doktorander samt teknisk och administrativ personal (1) 2% ,1 4,,1 På min avdelning/enhet uppmuntras vi till att föra fram och diskutera nya idéer 1% , På min avdelning/enhet delar vi med oss till varandra av vår kunskap och våra erfarenheter (2) 1% ,4-3,9,3 På min avdelning/enhet inspireras och lär vi oss av andra avdelningar inom universitetet 4% ,1 3,1, Jag diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med mina arbetskamrater ,1 På min avdelning/enhet känner jag mig trygg, respekterad och accepterad som den jag är 1% ,4 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "På min arbetsplats har vi ett bra samarbete mellan olika yrkeskategorier" (2) Frågan ställdes 21 som "På min arbetsplats delar vi med oss till varandra av vår kunskap och erfarenheter"

28 SAMVERKAN OCH KUNSKAPSSPRIDNING 27 Vet ej 213 Samverkan och kunskapsdelning 3% ,3 -,3 Kommunikationsklimatet inom min avdelning/enhet präglas av ärlighet och goda avsikter (1) 1% ,3 4,3, 3,9,4 Min avdelning/enhet är fri från konflikter som påverkar mitt arbete negativt (2) 1% ,1 3,6,6 Min avdelning/enhet är fri från attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare 2% ,3,5 På min avdelning/enhet agerar vi mot attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare 15% , 3,7,3 Mina kollegors närvaro på avdelningen/enheten är tillräcklig (3) 2% ,4 4,6-4,,4 Jag får konstruktiv återkoppling på utfört arbete av kollegor 1% ,9 -,1 3,6 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "Kommunikationsklimatet inom min arbetsplats präglas av ärlighet och goda avsikter" (2) Frågan ställdes 21 som "Inom min arbetsplats finns det konflikter som påverkar arbetet negativt" (Skalan har vänts i den tidigare undersökningen) (3) Frågan ställdes 21 som "Min och mina kollegors närvaro på arbetsplatsen är tillräcklig"

29 LIKA VILLKOR 28 Pga integritetsskäl redovisas enskilda frågor om negativ särbehandling endast på institutionsnivå/motsvarande. Vid avdelningar med fler än 2 svar presenteras ett sammanslaget index över samtliga diskrimineringsgrunder. Har du personligen, under de senaste två åren, varit utsatt för negativ särbehandling? Antal svar Ja 4% 5 Nej 96% % 5 75% 1 Av vem har du upplevt dig negativt särbehandlad? Antal svar Kollega 67% 2 Chef 33% 1 Student Annan 33% 1 25% 5 75% 1

30 LIKA VILLKOR 29 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av ditt kön Antal svar Nej 1 3 Ja, vid tjänstetillsättning... Ja, vid lönesättning... Ja, i den sociala arbetsmiljön (såvä... Ja, i...kontakt... med student Annat 25% 5 75% 1

31 LIKA VILLKOR 3 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av din ålder Antal svar Nej 67% 2 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning 33% 1 Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

32 LIKA VILLKOR 31 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av din sexuella läggning Antal svar Nej 1 3 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

33 LIKA VILLKOR 32 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av funktionshinder Antal svar Nej 67% 2 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) 33% 1 Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

34 LIKA VILLKOR 33 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av din etniska tillhörighet Antal svar Nej 1 3 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

35 LIKA VILLKOR 34 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av könsöverskridande identitet/uttryck Antal svar Nej 1 3 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

36 LIKA VILLKOR 35 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av något annat [än kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning eller könsöverskridande identitet/uttryck] Antal svar Nej 8 4 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning 2 1 Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

37 LIKA VILLKOR 36 Vet du vart du kan vända dig om du själv eller någon annan blir utsatt för negativ särbehandling? Antal svar Ja 59% 73 Nej 41% 5 25% 5 75% 1

38 MEDARBETARSAMTAL OCH LÖNESAMTAL 37 I lönesamtalet gjordes en utvärdering av mina prestationer och resultat i förhållande till lönekriterierna Mitt medarbetarsamtal kändes meningsfullt Jag känner till vilka principer som påverkar lönesättningen för mig som doktorand, dvs principerna i den så kallade doktorandlönestegen Medarbetarsamtalet har resulterat i en plan för mig Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet har resulterat i en plan för mig Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet kändes meningsfullt LiU

39 MEDARBETARSAMTAL OCH LÖNESAMTAL 38 Jag har blivit erbjuden medarbetarsamtal(- och karriärvägledningssamtal) med min chef (nuvarande eller tidigare chef för min avdelning/enhet) under de senaste 12 månaderna? Antal svar Ja 73% 92 Nej 25% 31 Nej, men jag har inte varit anställd vid LiU i 12 månader 2% 3 25% 5 75% 1

40 MEDARBETARSAMTAL OCH LÖNESAMTAL 39 Vet ej 213 Medarbetarsamtal och lönesamtal 5% ,7 -,1 3,6,1 Mitt medarbetarsamtal kändes meningsfullt ,9 -,1 Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet kändes meningsfullt 11% , Medarbetarsamtalet har resulterat i en plan för mig ,4 3,7 -,3 3,4, Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet har resulterat i en plan för mig 13% ,7 3,4,3 Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig 4% ,6-3,4 Jag känner till vilka principer som påverkar lönesättningen för mig som doktorand, dvs principerna i den så kallade doktorandlönestegen ,6-25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

41 MEDARBETARSAMTAL OCH LÖNESAMTAL 4 Jag blev erbjuden ett lönesamtal i samband med senaste lönerevisionen Antal svar Ja, jag blev erbjuden ett samtal och vi hade detta lönesamtal 35% 22 Ja, jag blev erbjuden ett samtal men jag tackade nej 43% 27 Nej, jag blev inte erbjuden ett samtal 17% 11 Ej relevant, jag var inte anställd vid den tidpunkten 5% 3 25% 5 75% 1 Vet ej 213 I lönesamtalet gjordes en utvärdering av mina prestationer och resultat i förhållande till lönekriterierna. 5% ,4,4 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

42 ÖVRIGT 41 Är ett framstående forskningsuniversitet Samverkar framgångsrikt med det omgivande samhället Är ett framstående universitet inom forskarutbildning Är ett framstående universitet inom grundutbildning LiU

43 ÖVRIGT 42 Vet ej 213 Övrigt 6% , 3,9 Är ett framstående forskningsuniversitet 2% , -,1 Är ett framstående universitet inom forskarutbildning 5% , - Är ett framstående universitet inom grundutbildning 2% ,3 4,3,,1 Samverkar framgångsrikt med det omgivande samhället 15% , 4,, 3,9,1 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

44 UPPFÖLJNING 43 Vet ej 213 På min avdelning/enhet har vi haft diskussioner kring resultatet av den förra medarbetarundersökningen som har lett till utveckling av verksamheten 22% ,4 3,3,1 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

45 KORSTABELLSBILAGA 44 Nedan finns ett antal korstabeller. Dessa visar genomsnitt på frågor uppdelat på olika variabler, exempelvis kön, befattning och organisatorisk tillhörighet. Detta ger dig en möjlighet att kontrollera många av de vanligaste frågorna som dyker upp när man läser en rapport som den ovan. Tabellerna är färgkodade för att skapa en bättre överblick. Förklaringen till de olika färgkoderna syns längst ner på sidan. För att en grupp skall redovisas krävs att den har minst sex respondenter. Om det inte finns sex respondenter i gruppen läggs dessa in i kategorin "Övrigt". Om gruppen "Övrigt" är mindre än sex personer kommer den minsta kvarstående kategorin att sammanfogas med "Övrigt" för att garantera att det inte går att ta reda på resultatet för någon grupp med mindre än sex respondenter. Detta är vanligt för exempelvis uppdelningen "Kön" där resultatet av att det finns mindre än sex män eller kvinnor är att båda placeras i kategorin "Övrigt".

46 KORSTABELLSBILAGA - KÖN 45 Kön K M Total Jag känner till universitetets strategi 3,1 3,2 3,1 Universitetets strategi är bra 3,5 3,6 3,5 Jag känner till institutionens prioriteringar för framtida utveckling 2,9 2,9 2,9 Jag tycker att institutionens prioriteringar är bra 3,6 3,2 3,5 På min institution/motsvarande är det tydligt vem som fattar beslut i olika frågor. 3,7 4, Förväntningarna på mig som medarbetare är tydliga 3,7 3,9 På min avdelning/enhet har vi tydliga roller och uppgifter 3,9 4, Fördelningen av roller och uppgifter på min avdelning/enhet gör att vårt samarbete underlättas 3,9 Min avdelnings/enhets arbetssätt och rutiner bidrar till att vi når avdelningens/enhetens mål 3,9 Jag anser att jag arbetar i en attraktiv akademisk miljö Ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 4,4 4,4 4,4 Har regelbundna möten med medarbetarna 4,3 Ger återkoppling på ett sätt som stödjer min utveckling 4, 3,9 Tar initiativ till att min avdelning/enhet diskuterar mål och innehåll för verksamheten 3,9 4, 3,9 Verkar aktivt för att alla inom vår avdelning/enhet ska arbeta och utvecklas i linje med verksamhetens mål 3,9 3,9 Följer upp mål och innehåll för avdelningens/enhetens verksamhet 3,9 Prioriterar och fattar beslut utifrån verksamhetens behov och mål Är oftast tillgänglig när jag behöver henne/honom 4,4 4,3 Är bra på att tillvarata min kompetens Är lyhörd när jag framför synpunkter 4,4 4,3 Visar förtroende för mig som medarbetare 4,6 4,4 4,5 Tar snabbt tag i problem när de uppstår Visar respekt för medarbetarnas lika värde 4,5 4,3 4,5 Har ett engagerande och motiverande ledarskap På min avdelning/enhet finns en aktiv diskussion om vår verksamhet som leder till utveckling av verksamheten 3,7 4, <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

47 KORSTABELLSBILAGA - KÖN 46 Kön K M Total Jag bidrar aktivt till förbättrings- och utvecklingsarbete på min avdelning/enhet 4, 4, Som medarbetare är jag engagerad och ansvarstagande 4,4 4,4 4,4 På min avdelning/enhet strävar vi alltid efter att identifiera kundens/motsvarande behov På min avdelning/enhet strävar vi alltid efter att göra kunden/motsvarande nöjd Jag rekommenderar gärna andra att söka arbete på LiU Jag är stolt över att arbeta på LiU 4,4 Mitt arbete är meningsfullt 4,4 4,3 Det känns roligt att gå till arbetet 4,4 Mina arbetsuppgifter är stimulerande 4,3 Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta det ansvar som förväntas av mig Jag är delaktig i utformningen av mina arbetsuppgifter 4,5 4,4 4,5 Jag får möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter 4,3 4,4 4,3 Jag har de förutsättningar jag behöver för att kunna utföra mitt arbete 4,3 4,3 4,3 Jag upplever min arbetsmängd som hanterbar 3,6 3,7 Jag har en hanterbar balans mellan forskning och undervisning 3,9 Jag signalerar till min närmaste chef eller mina arbetskamrater när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera mellan arbetsuppgifter Jag har en bra balans mellan arbete och fritid 3,5 3,7 3,6 Jag upplever att institutionen/enheten arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress 2,9 3,1 3, Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem 4,5 4,5 4,5 LiU:s lokalers utformning och utrustning motsvarar de behov jag har för att kunna bedriva undervisning i olika former 3,9 LiU:s lokaler är ändamålsenliga för och anpassade till forskningsverksamheten 3,9 3,9 På min avdelning/enhet diskuterar vi ofta pedagogiska frågor 3,4 3,6 3,5 Jag känner till den forskning och de resultat som nås på min avdelning/enhet 4, 4,3 Samverkan med det omgivande samhället värdesätts på min avdelning/enhet 3,7 3,9 Avdelningsmötena/arbetsplatsträffarna genomförs på ett välfungerande sätt 4, 3,9 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

48 KORSTABELLSBILAGA - KÖN 47 Kön K M Total Jag är nöjd med den introduktion jag fick i samband med att jag började på min nuvarande arbetsplats 4, 3,7 3,9 På min institution/motsvarande har vi ett bra samarbete mellan lärare, doktorander samt teknisk och administrativ personal 4, På min avdelning/enhet uppmuntras vi till att föra fram och diskutera nya idéer 4,4 På min avdelning/enhet delar vi med oss till varandra av vår kunskap och våra erfarenheter 4,4 På min avdelning/enhet inspireras och lär vi oss av andra avdelningar inom universitetet 3,1 3,3 3,1 Jag diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med mina arbetskamrater På min avdelning/enhet känner jag mig trygg, respekterad och accepterad som den jag är 4,4 4,4 4,4 Kommunikationsklimatet inom min avdelning/enhet präglas av ärlighet och goda avsikter 4,5 4,3 Min avdelning/enhet är fri från konflikter som påverkar mitt arbete negativt 4,4 Min avdelning/enhet är fri från attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare 4,4 4,3 På min avdelning/enhet agerar vi mot attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare 3,9 4, Mina kollegors närvaro på avdelningen/enheten är tillräcklig 4,4 4,5 4,4 Jag får konstruktiv återkoppling på utfört arbete av kollegor 3,7 3,9 Mitt medarbetarsamtal kändes meningsfullt 2,5 3,9 Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet kändes meningsfullt 3,9 4, Medarbetarsamtalet har resulterat i en plan för mig 3,5 3, 3,4 Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet har resulterat i en plan för mig 3,7 3,7 3,7 Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig 3,7 3,6 3,6 Jag känner till vilka principer som påverkar lönesättningen för mig som doktorand, dvs principerna i den så kallade doktorandlönestegen 3,6 3,4 3,6 I lönesamtalet gjordes en utvärdering av mina prestationer och resultat i förhållande till lönekriterierna. 4,3 2,9 Sammanfattningsvis tycker jag att LiU är en god arbetsplats 4,3 Är ett framstående forskningsuniversitet 3,9 4, Är ett framstående universitet inom forskarutbildning 4, 4, Är ett framstående universitet inom grundutbildning 4,3 4,4 4,3 Samverkar framgångsrikt med det omgivande samhället 3,9 4, 4, <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer