Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)"

Transkript

1 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av 2385 (78%) Stapel 2: svar på AFAB Arvika Fastighets AB 2014: 131 av 149 (88%) Stapel 3: svar på ATAB Arvika Teknik AB 2014: 82 av 90 (91%) Stapel 4: svar på : 1614 av 2100 (77%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5, neutrala är 3 och negativa är 1-2. ens: Anger hur många i % som svarat Områden 1 Allmänt Kommunen (ink bolag) ,86 98% ,80 98% ,77 99% ,86 98% 2 Medarbetarskap Kommunen (ink bolag) ,13 98% ,98 97% ,84 99% ,15 98% 3 Organisation Kommunen (ink bolag) ,81 95% ,63 97% ,48 95% ,83 94% 4 Ledarskap Kommunen (ink bolag) ,96 96% ,71 96% ,91 97% ,98 96% 5 Utveckling, kunskap och Information Kommunen (ink bolag) ,82 85% ,61 85% ,72 86% ,84 86% 6 Arbetsförutsättningar Kommunen (ink bolag) ,77 98% ,84 97% ,80 100% ,75 98% 7 Hållbart medarbetarengagemang Kommunen (ink bolag) ,20 98% ,97 97% ,10 98% ,22 98%

2 2 (17) Allmänt 1 Mitt arbete engagerar mig Kommunen (ink bolag) ,41 99% ,07 99% ,23 99% ,44 99% 2 Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation Kommunen (ink bolag) ,76 99% ,73 98% ,72 99% ,75 99% 3 Jag är stolt över att arbeta i kommunen/bolaget Kommunen (ink bolag) ,66 98% ,64 98% ,59 100% ,65 98% 4 Jag skulle rekommendera kommunen/bolaget som arbetsgivare Kommunen (ink bolag) ,60 97% ,77 97% ,54 99% ,57 97%

3 3 (17) Medarbetarskap 5 Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde Kommunen (ink bolag) ,17 99% ,97 98% ,85 100% ,20 99% 6 Jag förstår hur jag bidrar till kommunens strategiska mål Kommunen (ink bolag) ,84 95% ,84 98% ,66 98% ,85 95% 7 I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter Kommunen (ink bolag) ,48 100% ,36 98% ,37 100% ,50 100% 8 Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete Kommunen (ink bolag) ,15 99% ,37 99% ,28 98% ,14 99% 9 Mina arbetskamrater behandlar mig med respekt Kommunen (ink bolag) ,51 99% ,40 96% ,09 99% ,54 99% 10 Jag får uppskattning från mina arbetskamrater när jag gör ett bra arbete Kommunen (ink bolag) ,17 98% ,95 95% ,60 100% ,22 98% 11 Jag ger mina arbetskamrater uppskattning när de gör ett bra arbete Kommunen (ink bolag) ,30 98% ,13 97% ,96 99% ,32 99% 12 Jag ger min chef uppskattning när hon/han gör ett bra arbete Kommunen (ink bolag) ,88 95% ,58 94% ,69 98% ,91 96% 13 Det är en bra stämning på min arbetsplats Kommunen (ink bolag) ,07 99% ,94 98% ,60 100% ,09 99%

4 4 (17) 14 Samarbetet fungerar bra inom min avdelning / enhet Kommunen (ink bolag) ,10 99% ,78 98% ,71 100% ,13 99% 15 Samarbetet fungerar bra mellan min och andra avdelningar/ enheter Kommunen (ink bolag) ,68 92% ,49 95% ,41 99% ,71 92% Organisation 16 Det finns en tydlig målsättning inom kommunen/bolaget Kommunen (ink bolag) ,79 92% ,85 96% ,21 95% ,82 92% 17 Jag har förtroende för ledningen för min verksamhet/bolag Kommunen (ink bolag) ,63 96% ,52 98% ,24 98% ,64 96% 18 Jag tror att brukare/kunder har stort förtroende för vår verksamhet Kommunen (ink bolag) ,87 95% ,48 97% ,64 94% ,89 95% 19 Jag anser att vi uppfyller brukare/kunders krav på vår verksamhet Kommunen (ink bolag) ,95 96% ,69 98% ,87 94% ,96 96%

5 5 (17) Ledarskap Jag tycker att min närmaste chef inger förtroende Kommunen (ink bolag) ,99 98% ,80 98% ,91 100% ,00 98% 21 är öppen i sin kommunikation Kommunen (ink bolag) ,02 98% ,85 96% ,96 99% ,03 98% 22 kommunicerar mål och strategier på ett tydligt sätt Kommunen (ink bolag) ,89 97% ,72 97% ,80 96% ,91 98% 23 är tillgänglig Kommunen (ink bolag) ,05 98% ,63 95% ,76 100% ,09 98% 24 gör mig delaktig genom att lyssna på mina synpunkter Kommunen (ink bolag) ,09 98% ,82 95% ,19 98% ,10 98% 25 bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat i arbetsgruppen Kommunen (ink bolag) ,86 97% ,56 97% ,94 99% ,87 97% 26 behandlar mig med respekt Kommunen (ink bolag) ,30 98% ,00 96% ,27 100% ,32 98% 27 styr arbetet effektivt Kommunen (ink bolag) ,79 95% ,53 94% ,65 95% ,81 96% 28 tar ansvar för att utveckla vår verksamhet Kommunen (ink bolag) ,00 96% ,82 95% ,00 96% ,01 96%

6 6 (17) 29 tar tag i problem som rör konflikter och relationer Kommunen (ink bolag) ,72 91% ,62 89% ,84 91% ,72 91% 30 ger mig det stöd jag behöver Kommunen (ink bolag) ,06 96% ,79 98% ,99 98% ,08 96% 31 ger mig konstruktiv återkoppling på hur jag utför mitt arbete Kommunen (ink bolag) ,76 94% ,40 96% ,61 96% ,80 94%

7 7 (17) Utveckling, Kunskap och Information 32 På min arbetsplats uppmuntras nya idéer Kommunen (ink bolag) ,90 97% ,66 92% ,73 99% ,92 98% 33 På min arbetsplats diskuterar och delar vi med oss av våra kunskaper och erfarenheter Kommunen (ink bolag) ,08 98% ,91 95% ,70 100% ,11 98% 34 Jag har tillgång till den information som behövs för att kunna utföra mitt arbete Kommunen (ink bolag) ,12 99% ,89 96% ,90 100% ,15 99% 35 Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mitt arbete på ett bra sätt Kommunen (ink bolag) ,68 97% ,79 95% ,96 99% ,65 97% 36 Jag tycker att våra arbetsplatsträffar (APT) är meningsfulla Kommunen (ink bolag) ,51 97% ,30 95% ,67 100% ,51 97% 37 Vi har en bra dialog på arbetsplatsträffarna Kommunen (ink bolag) ,75 96% ,47 96% ,76 100% ,77 96% 38 Jag bidrar aktivt på arbetsplatsträffarna Kommunen (ink bolag) ,83 96% ,38 95% ,71 100% ,88 96%

8 8 (17) Jag har haft utvecklingssamtal/ medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna 39 Ja Kommunen (ink bolag) st st st st Nej Kommunen (ink bolag) st st st Nej, jag har inte varit anställd/arbetat under de senaste 12 månaderna Kommunen (ink bolag) st 4 st 5 st 45 st Nej, jag har inte haft samma chef under de senaste 12 månaderna Kommunen (ink bolag) st 4 st st I mitt senaste utvecklingssamtal/ medarbetarsamtal följde vi tydligt upp de mål som vi kom överens om vid föregående samtal Kommunen (ink bolag) ,91 77% ,71 79% ,47 65% ,95 79% 41 planerade vi gemensamt min kompetensutveckling Kommunen (ink bolag) ,64 81% ,49 82% ,55 80% ,66 82% 42 utformade vi konkreta mål Kommunen (ink bolag) ,69 82% ,46 82% ,52 78% ,72 83%

9 9 (17) Introduktion 43 Har du blivit anställd under de senaste två åren? Kommunen (ink bolag) ja 97% ja 95% ja 96% ja 97% 44 Till dig som blivit anställd under de senaste två åren: När jag anställdes fick jag en bra introduktion till mitt arbete Kommunen (ink bolag) ,90 18% ,79 22% ,92 30% ,90 17%

10 10 (17) Arbetsförutsättningar 45 Vi har väl fungerande arbetsrutiner på min avdelning/enhet Kommunen (ink bolag) ,00 98% ,81 96% ,70 100% ,03 98% 46 På min arbetsplats tar vi ansvar så att arbetet blir utfört och att inget hamnar "mellan stolarna" Kommunen (ink bolag) ,05 98% ,95 98% ,63 100% ,07 97% 47 Jag är nöjd med min fysiska arbetsmiljö Kommunen (ink bolag) ,61 99% ,77 98% ,96 100% ,57 99% 48 Jag är nöjd med min psykosociala arbetsmiljö Kommunen (ink bolag) ,65 98% ,69 97% ,65 98% ,63 99% 49 Jag hinner utföra mina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid Kommunen (ink bolag) ,43 98% ,83 97% ,79 100% ,37 99% 50 Jag har en bra balans mellan arbete och fritid Kommunen (ink bolag) ,88 99% ,98 97% ,05 100% ,86 99%

11 11 (17) 51 Om du tänker på din arbetsplats där du nu arbetar, skulle du säga att du: Kommunen (ink bolag) st arbetar inom rätt yrke på rätt arbetsplats st arbetar inom fel yrke på rätt arbetsplats 3 6 arbetar inom rätt yrke på fel arbetsplats st arbetar inom fel yrke på fel arbetsplats 2 29 st arbetar inom rätt yrke på rätt arbetsplats arbetar inom rätt yrke på fel arbetsplats st 11 5 st arbetar inom rätt yrke på rätt arbetsplats arbetar inom fel yrke på rätt arbetsplats arbetar inom rätt yrke på fel arbetsplats st 52 st 6 st 18 st arbetar inom rätt yrke på rätt arbetsplats arbetar inom fel yrke på rätt arbetsplats arbetar inom rätt yrke på fel arbetsplats arbetar inom fel yrke på fel arbetsplats st 1283 st 55 st 156 st 29 st

12 12 (17) Hälsa 52 Jag upplever att min hälsa är i stort sett bra Kommunen (ink bolag) ,02 95% ,97 97% ,99 95% ,02 95% Skulle du vilja delta i, eller få information om någon av dessa hälsofrämjande insatser? 53 Rökavväjningskurs Kommunen (ink bolag) st 4 5 st 2 34 st Goda matvanor Kommunen (ink bolag) st st st st Avkoppling Kommunen (ink bolag) st Stresshantering Kommunen (ink bolag) st st st Fysisk aktivitet Kommunen (ink bolag) st st st st Sömn Kommunen (ink bolag) st st 6 5 st st Inget av ovanstående Kommunen (ink bolag) st st st st Annat Kommunen (ink bolag) st 3 4 st 2 2 st 2 27 st Om annat; vad? Kommunen (ink bolag) st 6 8 st 1 4 6

13 13 (17) Jämställdhet och rättvis behandling De frågor som gäller jämställdhet, trakasserier / mobbning redovisas enbart på kommun- och bolagsnivå 54 På min arbetsplats har kvinnor och män samma möjligheter Kommunen (ink bolag) ja 97% ja 98% ja 94% ja 97% 55 Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för våld eller hot om våld på din arbetsplats? Kommunen (ink bolag) ja 99% ja 98% ja 100% ja 100% 56 Om du svarat ja, har du fått det stöd och den hjälp du behöver? Kommunen (ink bolag) ja 13% ja 10% ja 9% ja 14%

14 14 (17) 57 Har du av kollega/chef under de senaste 12 månaderna utsatts för trakasserier / mobbning? Kommunen (ink bolag) ja 99% ja 98% ja 98% ja 99% Om du har utsatts för trakasserier/mobbing av kollega/chef, ange gärna orsak: Ja, p g a kön Kommunen (ink bolag) st 4 st Ja, p g a etnisk tillhörighet Kommunen (ink bolag) 2014 Ja, p g a sexuell läggning Kommunen (ink bolag) 2014 Ja, p g a ålder Kommunen (ink bolag) 2014 Ja, p g a religion Kommunen (ink bolag) 2014 Ja, p g a funktionshinder Kommunen (ink bolag) 2014 Ja, p g a könsöverskridande identitet Kommunen (ink bolag) 2014 Ja, p g a annat, nämligen: Kommunen (ink bolag) st 4 5 st st

15 15 (17) 58 Har du av brukare/allmänhet under de senaste 12 månaderna utsatts för trakasserier / mobbning? Kommunen (ink bolag) ja 99% ja 98% ja 98% ja 99% Om du har utsatts för trakasserier/mobbing av brukare/allmänhet, ange gärna orsak: Ja, p g a kön Kommunen (ink bolag) 2014 Ja, p g a etnisk tillhörighet Kommunen (ink bolag) st 2 st Ja, p g a sexuell läggning Kommunen (ink bolag) 2014 Ja, p g a ålder Kommunen (ink bolag) st 3 st Ja, p g a religion Kommunen (ink bolag) 2014 Ja, p g a funktionshinder Kommunen (ink bolag) st 6 st Ja, p g a könsöverskridande identitet Kommunen (ink bolag) st 2 st Ja, p g a annat, nämligen: Kommunen (ink bolag) st 2 3 st st 59 Om du svarat "Ja" på fråga 57 eller 58, har du fått det stöd och den hjälp du behöver? Kommunen (ink bolag) ja 8% ja 12% ja 10% ja 8%

16 16 (17) Hållbart medarbetarengagemang Här följer ytterligare nio enkätfrågor som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram med syfte att göra jämförelser mellan kommuner. Svaren är anonyma och rapporteras in förvaltningsvis till SKLs databas KOLADA. 1 = Stämmer mycket dåligt 2 = Stämmer ganska dåligt 3 = Stämmer varken bra eller dåligt 4 = Stämmer ganska bra 5 = Stämmer mycket bra Motivation 60 Mitt arbete känns meningsfullt Kommunen (ink bolag) ,44 99% ,12 98% ,29 100% ,47 99% 61 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Kommunen (ink bolag) ,03 99% ,69 98% ,88 100% ,06 99% 62 Jag ser fram emot att gå till arbetet Kommunen (ink bolag) ,06 99% ,85 98% ,90 99% ,08 99% Ledarskap 63 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Kommunen (ink bolag) ,05 96% ,84 96% ,08 98% ,05 96% 64 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Kommunen (ink bolag) ,26 97% ,05 95% ,39 98% ,27 97% 65 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Kommunen (ink bolag) ,27 97% ,18 98% ,42 96% ,27 97%

17 17 (17) Styrning 66 Jag är insatt i min arbetsplats mål Kommunen (ink bolag) ,32 98% ,10 96% ,05 99% ,35 98% 67 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Kommunen (ink bolag) ,87 94% ,59 94% ,68 95% ,91 94% 68 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Kommunen (ink bolag) ,47 99% ,26 98% ,24 100% ,49 99%

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer