Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010"

Transkript

1 Lidingö stad medarbetarundersökning November

2 Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling Kvalitetssäkring HANDLINGSPLAN Ledningen Resultathantering Information PRESENTATION Nuläge FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning ANALYS Rapporter NMI Prioriteringsmatris STRUKTUR Enkätutformning Organisationsstruktur Resultatgrupper/deltagare GENOMFÖRANDE Internet/papper/telefon Anonymitet Påminnelser

3 Dagens presentation Sammanfattning resultat Syfte och metod Genomförande och svarsfrekvens Generellt om resultatredovisning Genomgång av resultat Slutsatser Arbete med resultatet

4 Kort summering av resultatet Bra svarsfrekvens! Förbättringsområden Arbetsmiljö Arbetets organisation Utveckling & förtroende Goda områden Engagerade medarbetare Tydligt ansvar och befogenheter Tydliga mål Nytta av sina kunskaper Närmaste chefen är förtroendeingivande, motiverar medarbetarna, ger stöd och skapar delaktighet, upplevs tydlig i sin kommunikation Många upplever att deras hälsa är bra

5 Syfte och metod Syftet med enkäten är att samla information om medarbetar- och ledarskapet i Lidingö stad för att underlätta utveckling och förändringsarbete Nyckelfrågor i undersökningen Mitt arbete engagerar mig Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation Det känns roligt att gå till arbetet Jag skulle rekommendera Lidingö stad som arbetsgivare

6 Index - Frågeområden Medarbetarskap Psykosocial arbetsmiljö, engagemang och motivation Information & Kunskap Informationstillgång, kunskapsdelning och samarbete Medarbetare som: -är engagerade -är nöjda med sin arbetssituation - tycker det är roligt att gå till jobbet - rekommenderar Lidingö stad Kommunledningen Ledarskap Utveckling Arbetsförutsättningar Förtroende, kommunikation, tydliga mål Förtroende, kommunikation, relationer och underlag chefsprofil Förändringsklimat, personlig utveckling, hantering idéer och förslag Arbetsförhållanden, organisation, processer, rutiner Stress Arbetsbelastning, möjlighet att koppla av från arbetet Hälsa Sömn, kost, motion,

7 Genomförande och svarsfrekvens Frågeformulär 93 frågor 36 frågor helt jämförbara med frågor delvis jämförbara med 2008 Datainsamling: november Möjlighet att svara via web eller papper I år gavs föräldralediga och sjukskrivna möjlighet att delta Svarsfrekvens Totalt Lidingö stad : 79% (2004 av 2523 tillfrågade) Svarat via web: 85% (1727 av 2035 tillfrågade) Svarat via papper: 57% (277 av 488 tillfrågade) Totalt Lidingö stad 2008: 71%

8 Svarsfrekvens Kontor och Förvaltningar 2008 Fastighetskontoret 100% 24 (24) 86% Konsult- och servicekontoret 94% 72 (77) 90% Kultur- och fritidsförvaltningen 92% 90 (98) 81% Miljö- och stadsbyggnadskontoret 86% 37 (43) 87% Socialförvaltningen 91% 42 (46) 88% Stadsledningskontoret 100% 14 (14) 100% Tekniska förvaltningen 100% 24 (24) 78% Utbildningsförvaltningen 80% 1043 (1306) 75% Äldre- och handikappförvaltningen 73% 649 (884) 61%

9 Generellt om resultatredovisning Resultatredovisning Andel positiva svar dvs. % andel 4 och 5 Konfidentialitet: 5 svarande för att presentera resultatet för en grupp Resultatrapport: Resultat per indexområde Resultat per fråga NMI Nöjd Medarbetar Index Ledarskapsprofil: Resultat på ledarskapfrågor Ledarskapsindex Prioriteringsmatris

10 Resultatrapport indexnivå - Exempel Positiva svar Neutrala svar Negativa svar Exempel: Produktion jämfört med Totalt

11 Resultatrapport frågenivå - Exempel Positiva svar Neutrala svar Negativa svar Exempel: Produktion jämfört med Totalt

12 Resultat -NMI -Prioriteringsmatris -Resultat per Indexområde

13 Nöjd MedarbetarIndex -NMI Sammanfattande resultat på enkäten Andel positiva svar alla frågor ingår Viktade mot nyckelfrågorna Mitt arbete engagerar mig mycket (1) Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation (2) Det känns roligt att gå till arbetet (3) Jag skulle rekommendera Lidingö stad som arbetsgivare (4) Lidingö stad totalt * NMI 2008 och 2006 ej helt jämförbara med NMI. Nytt frågeformulär Not: Jämförelse, organisationer och företag i Sverige 60% - 65%

14 NMI Kontor och Förvaltningar 2008* 2006* Fastighetskontoret Konsult- och servicekontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och stadsbyggnadskontoret Socialförvaltningen Stadsledningskontoret Tekniska förvaltningen Utbildningsförvaltningen Äldre- och handikappförvaltningen * NMI 2008 och 2006 ej helt jämförbara med NMI. Nytt frågeformulär

15 NMI - Bakgrundsfaktorer Kön Antal svarande Kvinnor Män Ålder -29 år år år år år Anställningstid Antal svarande Mindre än 1 år år år år Längre än 20 år Restid Upp till 30 minuter minuter Mellan 1-2 timmar Mer än 2 timmar 63 67

16 Bevara Prioriteringsmatris Betyg Högt Förbättra Låg Påverkan Hög Undersök konsekvens Lågt Prioritera Påverkansanalys mot frågorna: 1. Mitt arbete engagerar mig mycket 2. Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation 3. Det känns roligt att gå till arbetet 4. Jag skulle rekommendera Lidingö stad som arbetsgivare

17 Följande har högst påverkan på NMI (topp 10) - Totalt Nr Andel positiva svar Totalt 7 Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt 91% 13 Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete 52% 9 Chefer/medarbetare visar respekt för varandra 66% 8 Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete 76% 47 På min arbetsplats uppmuntras nya idéer 63% 5 Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde 77% 51 Vi är bra på att genomföra åtgärder som vi kommit överens om vid medarbetarsamtal 58% 27 Jag har förtroende för ledningen på min förvaltning 45% 6 I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter 87% 43 Jag tycker att min närmaste chef motiverar medarbetarna att utvecklas och ta större ansvar 61%

18 Jag får den sömn jag behöver Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete

19 Påverkansanalys Nyckelfrågor Låg påverkan Nyckelfrågor Hög påverkan Fråga nr Fråga nr Jag får den sömn jag behöver Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete

20 Resultat per indexområde Lidingö stad totalt

21 Resultat per indexområde - Jämförelse kommuner (jämförbara frågor) Allmänt Medarbetarskap Information & Kunskap Kommunledningen Ledarskap Utveckling Arbetsförutsättningar Stress Positiva svar % Totalt Lidingö stad Jämförelse kommuner Hälsa

22 Resultat per indexområde - Förvaltningar 100 Positiva svar % Allmänt Medarbetarskap Information & Kunskap Kommunledningen Ledarskap Utveckling Arbetsförutsättningar Stress Hälsa Totalt Kultur- och fritidsförvaltningen Socialförvaltningen Utbildningsförvaltningen Äldre- och handikappförvaltningen

23 Positiva svar % Resultat per indexområde - Kontor Allmänt Medarbetarskap Information & Kunskap Kommunledningen Ledarskap Utveckling Arbetsförutsättningar Stress Hälsa Totalt Fastighetskontoret Konsult- och servicekontoret Miljö- och stadsbyggnadskontoret Stadsledningskontoret

24 Allmänt Frågeområdet innehåller nyckelfrågorna Index är 72. Det är det index som har högst resultat. 90% anser att arbetet engagerar dem, vilket är den fråga som fått högst resultat Då vi kombinerar frågorna jag är totalt sett nöjd med min arbetssituation och mitt arbete engagerar mig kan vi utläsa att 62% av medarbetarna är motiverade, 27% frustrerade dvs. de har ett högt engagemang, men är inte nöjda med sin arbetssituation, 9% är vare sig nöjda eller motiverade och 1% är nöjda, men inte engagerade

25 Allmänt (72%) %

26 Motivation 4, 5 Frustrerad 27% Motiverad 62% Fråga 1 Engagerad i sitt arbete 1, 2, 3 Utanför 9% Nöjd 1% Svarsskala 1-5 1, 2, 3 4, 5 Fråga 2 Nöjd med sin arbetssituation

27 Medarbetarskap Index: 66 Styrkorna inom området är: medarbetarna upplever att de har ett meningsfullt arbete och att de har nytta av sina kunskaper och färdigheter i arbetet De främsta förbättringsområdena är: möjlighet att påverka arbetstiderna, vilket har sjunkit från 52 till 43% tid att göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid goda möjligheter att utvecklas i arbetet Indexområdet medarbetarskap består av 13 frågor, varav 6 (*) har hög påverkan på NMI.

28 Medarbetarskap (66%) 2008 * * * 93% * * 68% * 52% * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

29 Om du tänker på din arbetsplats där du nu arbetar, skulle du säga att du är Rätt i rätt yrke på fel arbetsplats 16% i rätt yrke på rätt arbetsplats 73% Yrke 2008: 13 % 2008: 78 % Fel i fel yrke på fel arbetsplats 3% i fel yrke på rätt arbetsplats 5% 2008: 3 % 2008: 5 % Svarsskala rätt/fel Fel Rätt Arbetsplats

30 Information och kunskap Index: 64 75% anser att de har tillgång till den information de behöver för att kunna utföra sitt arbete Hälften av medarbetarna anser att samarbetet fungerar bra mellan enheterna, medan drygt 70% anser att det fungerar bra inom avdelningen/enheten Tidningen Draken drygt hälften läser tidningen alltid eller ibland knappt hälften läser aldrig tidningen eller bara enstaka nummer Ö-nätet: drygt hälften använder sig av Ö-nätet någon gång i veckan eller oftare knappt hälften använder det mer sällan eller aldrig

31 Information & Kunskap (64%) %

32 Kommunledningen Index för området är 44, vilket är högre i jämförelse med andra kommuner (36) Hälften av medarbetarna anser att det finns en tydlig målsättning med kommunens verksamhet Förtroende för ledningen: knappt hälften anger att de har stort eller mycket stort förtroende för ledningen på förvaltningen (32% är neutrala). Den frågan har stor påverkan på NMI. drygt 1/3 anger att de har stort eller mycket stort förtroende för ledningen på kommunen (37 % är neutrala)

33 Kommunledningen (44%) * * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

34 Ledarskap Index: 62 På övergripande nivå är ledarnas främsta styrkor att de: gör medarbetarna delaktiga är öppna och ärliga i sin kommunikation tar ansvar och utvecklar verksamheten De främsta förbättringsområdena är: konstruktiv återkoppling till medarbetarna att underlätta genom att ta bort hinder ta tag i problem som rör konflikter och relationer

35 Ledarskap (62%) % 55% 55% * 65% * = topp 10 som har mest påverkan på NMI * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

36 Utveckling Index 53 Ca 2/3 anser att nya idéer uppmuntras på arbetsplatsen vilket också är en fråga som har stor påverkan på NMI Förbättringsområden är att ta lärdom av andra framgångsrika verksamheter inom och utanför Lidingö stad. Detta resultat har dock förbättrats mycket sedan föregående mätning! Medarbetarsamtal: 87% har haft medarbetarsamtal. Av dessa är 64% som helhet nöjda med samtalet Förbättringar kan göras inom övriga områden av medarbetarsamtalet. Dvs. ta fram individuella mål, planera kompetensutveckling, samtala om förväntningar och genomföra överenskomna förväntningar. Däremot bör en analys göras inom vilka områden av verksamheten det fungerar bra respektive mindre bra.

37 Utveckling (53%) 2008 * 22% 22% * * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

38 Utveckling (53%) - Medarbetarsamtal * % 7% 6% * 59% 48% * 59% 48% 62% * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

39 Arbetsförutsättningar Index 62 Styrkor i resultatet är att medarbetarna har de befogenheter de behöver för att kunna utföra sitt arbete och att det är klart och tydligt vad de har för ansvar och befogenheter Ett förbättringsområde är den fysiska arbetsmiljön, som drygt hälften tycker är bra. 85% deltar för det mesta i arbetsplatsträffar. Drygt hälften instämmer i att de: kan påverka frågor som är viktiga för dem är delaktiga inför viktiga beslut deltar i diskussioner 49% anger att det händer att de har påfrestande kontakter med brukare/allmänhet. Av dessa anser 90% att de får det stöd de behöver. De främsta effektivitetshindren är: för hög arbetsbelastning för lite tid till viktiga diskussioner att saker inte blir åtgärdade i tid

40 Arbetsförutsättningar (62%) % 82% 54%

41 Arbetsförutsättningar - Arbetsplatsträffar % 9% 1% 1% 50% 57% 52%

42 Påfrestande kontakter brukare/allmänhet I mitt arbete händer det att jag har påfrestande kontakter med brukare/allmänhet Andel Ja 49% Nej 51% Om du har påfrestande kontakter med brukare/allmänhet i ditt arbete, får du stöd av din chef i detta? Andel Andel 2008 Ja 43% 62% Nej 6% 9% Kan ej ta ställning 17% 13% Jag har ej haft påfrestande klient/kund/medborgarkontakter 21% 15% 90% av de som behövt stöd har fått det (864 av 955)

43 Effektivitetshinder 59% (1006 st) har svarat ja på frågan Anser du att det finns betydande effektivitetshinder på din arbetsplats? Pos Antal För hög arbetsbelastning 30% 599 st För lite tid till viktiga diskussioner 29% 583 st Saker blir inte åtgärdade i tid 18% 362 st Ineffektiva möten 17% 331 st Otydliga riktlinjer 15% 299 st Brist på information 14% 275 st Beslut tas inte tillräckligt snabbt 13% 266 st Folk tänker bara på sitt 13% 256 st Revirtänkande 12% 250 st Problem med datasystem 12% 248 st Byråkrati 11% 226 st Annat hinder, nämligen 9% 188 st Fel organisationsstruktur 8% 166 st Toppstyrning 8% 153 st Dåliga rutiner för arbetet 6% 126 st Informationsöverflöd 5% 106 st Stelbenta regler 5% 103 st Detaljstyrning 4% 77 st

44 Stress och hälsa Stress: index 55 Ca 2/3 kan koppla av när de är lediga och knappt hälften har energi kvar för att göra något annat efter jobbet. 2/3 anger att de periodvis har mycket att göra, men däremellan är tempot lägre. Hälsa: index 62 3/4 upplever att deras hälsa i stort sett är bra

45 Stress (55%) % 68% 27%

46 Hälsa (62%) % 56% 70%

47 Jämställdhet och rättvis behandling 77% anser att män och kvinnor har samma möjligheter varav 73 % av kvinnorna 86 % av männen 117 st (6%) anser sig ha utsatts för trakasserier / mobbning av kollega/chef 2008 var det 8% som svarat att de utsatts för mobbning på sin arbetsplats och 6% som svarat att de utsatts för trakasserier på sin arbetsplats 52 st (38%) har svarat att de fått det stöd och den hjälp de behöver 65% har svarat att de vet vart de ska vända sig för att få stöd och hjälp. Oavsett om de varit utsatta för trakasserier/mobbning eller ej 2008 var det 31% som visste var de skulle vända sig för att få stöd och hjälp

48 10 Lägsta (De frågor med lägst % 4:or och 5:or) Nr 48 I min arbetsgrupp/mitt arbetslag tar vi lärdom av hur framgångsrika verksamheter inom Lidingö stad gör Totalt 49 I min arbetsgrupp/mitt arbetslag tar vi lärdom av hur framgångsrika verksamheter utanför Lidingö stad (andra kommuner/städer, andra myndigheter eller liknande gör) 36% 26 Jag har förtroende för kommunledningen 36% 74 Efter jobbet har jag energi för att hinna med något annat 43% 16 Jag har möjlighet att påverka mina arbetstider (schemaläggningar, flextid etc) 43% 77 Min närmaste chef arbetar aktivt för att öka hälsomedvetenheten bland oss anställda 44% 70 När jag anställdes fick jag bra introduktion till Lidingö stad 44% 27 Jag har förtroende för ledningen på min förvaltning 45% * 21 Samarbetet fungerar bra mellan avdelningarna/enheterna 49% 14 Jag hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid 50% 35% * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

49 10 Högsta (De frågor med högst % 4:or och 5:or) Nr Totalt 7 Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt 91% * 1 Mitt arbete engagerar mig 90% 6 I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter 87% * 58 Det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har 78% 59 Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna utföra mitt arbete på ett bra sätt 77% 5 Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde 77% * 8 Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete 76% * 19 Jag har tillgång till den information som behövs för att kunna utföra mitt arbete 75% 79 Jag anstränger mig för att äta sund kost 75% 76 Jag upplever att min hälsa är i stort sett bra 74% * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

50 Slutsatser

51 Förbättringsområden/Utforska Arbetsmiljö Fysiska arbetsmiljön Arbetsbelastning Respekt Arbetets organisation Tydligt vem som gör vad samt samarbete mellan avdelningarna Effektivitet - ta bort påtalade hinder, styra arbetet effektivt och följa upp verksamheten på ett tydligt sätt Utveckling & förtroende Möjligheter att utvecklas vidare Lära sig av andra framgångsrika verksamheter Förtroende för ledningen inom förvaltningen och kommunen (utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling har stor påverkan på förtroendet för ledningen).

52 Goda områden Engagerade medarbetare som upplever att de har ett meningsfullt arbete och nytta av sina kunskaper i arbetet Ansvar och befogenheter är tydligt och medarbetarna upplever att de har det ansvar och de befogenheter de behöver Tydliga mål att arbeta mot och möjlighet att påverka hur man utför det dagliga arbetet Närmaste chef är förtroendeingivande, motiverar medarbetarna, ger stöd och skapar delaktighet Närmaste chef upplevs tydlig i sin kommunikation 75% av medarbetarna upplever att deras hälsa är bra

53 Nästa steg Presentation av det totala resultatet för samtliga chefer 13/1 Distribution av resultatrapporter (chef chef) Genomgång av det egna resultatet Genomgång av resultatet i arbetsgruppen Därefter vidtar arbete för att ta fram handlingsplaner för att genomföra förbättringar och därmed utveckla verksamheten Zondera rekommenderar att ta fram en tidplan innehållande viktiga delar i arbetet med återkoppling av resultatet, framtagande av handlingsplaner, mm. Uppföljning av medarbetarenkäten hur har det gått?

54 Arbete med resultatet - Uppföljning 2008 års medarbetarundersökning - Resultatmaterial - Tidplan - Arbete med resultat Återkoppling och handlingsplan - Rollfördelning

55 Uppföljning 2008 års medarbetarundersökning

56 Material för återkoppling Totalt Resultatrapport - Totalt Resultatrapporter - Bakgrundsfaktorer Prioriteringsmatris - Totalt Presentation i PPT, inkl analys 1 2 3

57 Material för återkoppling Förvaltning Resultatrapport Resultatrapport visar Resultat per Indexområde Resultat på varje fråga Om minst 50 svarande visas Bakgrundsfrågor Trakasserifrågor, dock ej orsak Hälsofrågor Option (om minst 50 svarande): Resultatrapport för bakgrundsfaktor (t ex kön, ålder) (kräver minst 5 svar/gruppering Option Prioriteringsmatris, inkl NMI Option - Presentation i PPT inkl analys Option Presentation kort variant, utan analys 1 2 3

58 Material för återkoppling Enhet Resultatrapport Resultatrapport visar Resultat per Indexområde Resultat på varje fråga Om minst 50 svarande visas Bakgrundsfrågor Hälsofrågor Ledarskapsfrågor Visas ej för grupper med delat chefskap Visas ej om anonymitet röjs Option Prioriteringsmatris, inkl NMI Option Presentation kort variant, utan analys 1 2 3

59 Material för återkoppling Chefer Resultatrapport för den egna gruppen Resultatrapport visar Resultat per Indexområde Resultat på varje fråga Ledarskapsfrågor visas förutsatt att anonymitet ej röjs Ledarskapsprofil Ledarskapsprofil visar LedarskapsIndex Resultat per område Resultat per fråga

60 Tidplan för arbetet med resultatet av medarbetarenkäten - Skiss Januari Presentera resultatet Februari Genomgång av resultatet i arbetsgrupperna Mars Framatagande av handlingsplaner April Redovisa handlingsplaner

61 Titta på resultaten Arbetet med resultatet Handlingsplan Gör en analys om vad som ni själva bedömer ligger bakom att resultatet blev som det blev Utifrån analysen diskutera vad som kan förbättras Ta fram aktiviteter/åtgärder för varje förbättringsområde Bestäm när dessa ska genomföras vem/vilka som gör vad när arbetet ska vara klart Lägg fast en målsättning, exempelvis - Fråga xx ska uppnå yy% andel positiva svar -.Fråga xx ska andelen negativa svar ej överstiga yy % Ta fram en handlingsplan/verksamhetsplan

62 Handlingsplan - Exempel Område Analys Åtgärd(er) Ansvarig Klart Information Organisation Resultatet blev 58% positiva vilket bedöms bero på att Vi gör dessa aktiviteter Mål är 65 % positiva svar Lära av varandra?

63 Rollfördelning Medarbetare Svara på enkät Aktiv i återkoppling Förslag till lösningar Strategi Information Projektledning Stöd till chef Följ upp Ledning Chef Deltagandet Skapa förutsättning för delaktighet Återkoppla resultat Prioritera åtgärdsförslag Handlingsplan Ansvara för att åtgärder genomförs

64 Top down eller down up

65 Personaltidningen Draken

66 Lidingö stads intranät Ö-nätet

67 Rökning/Snusning Röker du? 2008 Ja 8% 12% Ja, jag feströker 7% 8% Nej 83% 80% Hur är din inställning till att sluta röka? 2008 Jag vill sluta Jag vill sluta, men tror inte att jag klarar det utan hjälp Jag är tveksam till att sluta 6% (38%) 38% 3% (20%) 18% 4% (24%) 22% Snusar du? 2008 Ja 8% 8% Ja, jag festsnusar 2% 1% Nej 89% 91% Hur är din inställning till att sluta snusa? 2008 Jag vill sluta Jag vill sluta, men tror inte att jag klarar det utan hjälp Jag är tveksam till att sluta 2% (26%) 24% 1% (9%) 9% 3% (36%) 40% 3% 4% Jag vill inte sluta (18%) 18% Jag vill inte sluta (38%) 25%

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Medarbetarenkät Oktober Hälso o Sjukvårdsförvaltningen

Medarbetarenkät Oktober Hälso o Sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät Oktober 2013 Hälso o Sjukvårdsförvaltningen Organisationsutveckling med medarbetarundersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Vårt arbete utgår från visionen om öppenhet och mångfald och den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Sammanställning GK 2006-03-23 1(1) Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Förvaltning Attraktiv arbetsgivare Arbetets värde och trivsel Arbetsmiljö Utveckling i arbetet Inflytande och delaktighet Ledarskap

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för Piteå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, motivera och utveckla kompetenta medarbetare. Medarbetarenkäten ger en nulägesbild av medarbetarnas

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Bild 1. Medarbetarenkät 2013

Bild 1. Medarbetarenkät 2013 Bild 1 Medarbetarenkät 2013 Disposition Sammanfattning av resultatet Bakgrund och metod Resultat och analys Nästa steg FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala UPPFÖLJNING

Läs mer

Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning 2010

Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning 2010 Tjänsteskrivelse 2011-11-02 Handläggare: Stina Lindbäck-Ohlsson FHN 2011.0093 Folkhälsonämnden Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning Sammanfattning Förvaltningen hade

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2013. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Mittuniversitetet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer