Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS"

Transkript

1 Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS

2 Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt att arbeta och din och dina kollegors arbetssituation. TNS 2

3 Riksgälden VOICE 2014 Antal svar: 158 / 168 Svarsfrekvens: (94%) Intern jämförelse: Företagets total Extern jämförelse: Finans & Bank

4 VOICE Index Riksgälden Riksgälden - VOICE 2014 INDIVID Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Positiv Total Ext. (4+5) jmf. 76% 76% 87% 69% 69% 7% 79% 79% 79% Befogenheter 74% 74% 75% ORGANISATION Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat LEDNING Mål VOICE-index 7% 7% 72% 68% 68% 65% 67% 67% 66% 7% 7% 58% % 76% 75% Ledarskap 71% 71% 7% Engagemang i företaget 66% 66% 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

5 Kompetens KOMPETENS 76% 76% 87% YRKESKOMPETENS Positiv Total Ext. Ej svar 4+5 jmf. Jag har den kompetens/yrkeskunskap jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 92% 92% 89% 2% AFFÄRSKOMPETENS 61% 61% 84% Jag vet vad som krävs för att Riksgälden skall bli framgångsrikt 61% 61% 84% 2% % 92% 89% Positiva 5 4 Neutrala Negativa 2 1

6 Motivation Arbetstillfredsställelse Låg (1-) Frustrerade Hög (4-5) Motiverade Arbetsengagemang Hög (4-5) 1% 69% Total Ext. jmf Total Ext. jmf 1% 12% 69% 7% Utanförstående Nöjda Låg (1-) 9% 9% Total Ext. jmf Total Ext. jmf 9% 7% 9% 8% Ej svar: 0%

7 Ansvar & Initiativ Positiv Total Ext. Ej svar 4+5 jmf. ANSVAR & INITIATIV 79% 79% 79% Mina arbetskamrater tar ansvar när problem uppstår i arbetet 8% 8% 8% 1% Mina arbetskamrater tar ofta egna initiativ 74% 74% 75% 1% Positiva 5 4 Neutrala Negativa 2 1

8 Befogenheter Positiv Total Ext. Ej svar 4+5 jmf. BEFOGENHETER 74% 74% 75% När problem uppstår, har jag stor frihet att vidta åtgärder utan att gå till min chef och fråga 75% 75% 76% 1% Jag kan fatta egna beslut i arbetet 72% 72% 7% 0% Positiva 5 4 Neutrala Negativa 2 1

9 Samarbete Positiv Total Ext. Ej svar 4+5 jmf. SAMARBETE 7% 7% 72% Hur tycker du att samarbetet fungerar? inom din egen arbetsgrupp 8% 8% 85% 0% på Riksgälden som helhet 7% 7% 7% 0% mellan de olika enheterna/avdelningarna inom Riksgälden 6% 6% 58% 0% Positiva 5 4 Neutrala Negativa 2 1

10 Organisatorisk effektivitet Positiv Total Ext. Ej svar 4+5 jmf. ORGANISATORISK EFFEKTIVITET 68% 68% 65% I min arbetsgrupp har vi tydliga roller / ansvarsområden 76% 76% 65% 0% är vi organiserade på ett sätt som skapar effektivitet i arbetet 6% 6% 62% 1% fördelas arbetet så att vår kompetens används på bästa sätt 62% 62% 62% 0% har vi effektiva arbetsprocesser / arbetssätt 57% 57% 51% 1% fattar vi snabba beslut när det är nödvändigt 81% 81% 79% 1% sker saker snabbt efter att beslut har fattats 67% 67% 68% 1% Positiva 5 4 Neutrala Negativa 2 1

11 Lärande Positiv Total Ext. Ej svar 4+5 jmf. LÄRANDE 67% 67% 66% I min arbetsgrupp är det lätt att hitta den information jag behöver i arbetet 68% 68% 6% 0% delar vi regelbundet kunskaper och erfarenheter med varandra 65% 65% 68% 0% Positiva 5 4 Neutrala Negativa 2 1

12 Förnyelseklimat Positiv Total Ext. Ej svar 4+5 jmf. FÖRNYELSEKLIMAT 7% 7% 58% På Riksgälden får nya idéer starkt stöd och uppmuntran 44% 44% 64% 2% prövar vi ofta nya metoder och tankesätt 29% 29% 52% 1% Positiva 5 4 Neutrala Negativa 2 1

13 Engagemang i företaget Positiv Total Ext. Ej svar 4+5 jmf. ENGAGEMANG I FÖRETAGET 66% 66% 71% Jag är stolt över att arbeta på Riksgälden och berättar gärna för andra om det 82% 82% 71% 1% Jag tror starkt på och stödjer Riksgäldens framtida riktning 69% 69% 81% 2% Jag skulle gärna rekommendera Riksgälden som arbetsgivare till vänner och bekanta 69% 69% 68% 1% Jag skulle stanna kvar hos Riksgälden även om jag blev erbjuden ett liknande jobb med ungefär samma lön och förmåner i ett annat företag 45% 45% 6% 1% Positiva 5 4 Neutrala Negativa 2 1

14 Mål Positiv Total Ext. Ej svar 4+5 jmf. MÅL 76% 76% 75% Jag känner till Riksgäldens uppdrag och övergripande mål 91% 91% 81% 0% I min arbetsgrupp arbetar vi mot tydliga mål 7% 7% 7% 0% I min arbetsgrupp följs våra mål regelbundet upp 62% 62% 72% 1% Jag kan tydligt se en koppling till hur mitt eget arbete bidrar till övergripande mål 77% 77% 7% 0% Positiva 5 4 Neutrala Negativa 2 1

15 Riksgälden Förtroende för ledningen Hur stort förtroende har du för? Riksgälden - VOICE 2014 Positiv Total Ext. Ej svar 4+5 jmf. Ledningsgruppen 62% 62% 10% Riksgäldsdirektören 52% 52% 5% Biträdande Riksgäldsdirektören 78% 78% 7% Din närmaste chefs chef 64% 64% 6% Din närmaste chef 75% 75% 81% 2% Positiva 5 4 Neutrala Negativa 2 1

16 Ledarskap Positiv Total Ext. Ej svar 4+5 jmf. LEDARSKAP 71% 71% 7% Min chef RELATIONSORIENTERAT 66% 66% 72% är lätt att samarbeta med 78% 78% 8% 1% är en bra lyssnare 7% 7% 75% 1%...är bra på att hantera konflikter 47% 47% 59% 1% DRIVANDE 78% 78% 75% är beslutsam 79% 79% 76% 1% följer upp beslut och tidsplaner 75% 75% 72% 2% kan driva igenom det hon/han beslutar 81% 81% 76% 2% INVOLVERANDE 69% 69% 72% ger klara besked om hur hon/han ser på vårt arbete 68% 68% 70% 1% ser till att medarbetarna aktivt deltar i planering och uppföljning av verksamheten 69% 69% 7% 1% VÄXANDE 70% 70% 7% Om jag tar ansvar får jag stöd av min chef 80% 80% 80% 2% är bra på att ta tillvara på medarbetarnas kompetens 68% 68% 72% 1% får medarbetarna att växa i sin yrkesroll 61% 61% 67% 2% Positiva 5 4 Neutrala Negativa 2 1

17 Information Positiv Total Ej svar 4+5 INFORMATION 70% 70% Hur bra är den information du får om...? vad som händer och beslutas inom Riksgälden i stora drag 61% 61% 0% vad som händer och beslutas inom din arbetsgrupp 80% 80% 0% förutsättningarna för ditt arbete och dina arbetsuppgifter 70% 70% 1% Positiva 5 4 Neutrala Negativa 2 1

18 Diskriminering Anser du att kvinnor och män har samma möjligheter att få nya utvecklande arbetsuppgifter och komma framåt på inom Riksgälden? Kvinnor Män % Män har bättre möjligheter Män har något bättre möjligheter Möjligheterna är ungefär lika för män och kvinnor Kvinnor har något bättre möjligheter Kvinnor har bättre möjligheter

19 Diskriminering Tycker du att din chef lyssnar lika mycket på kvinnor som på män, eller lyssna han eller hon mer på kvinnor eller mer på män? Kvinnor Män % Lyssnar inte på någon Lyssnar mer på män Lyssnar mer på kvinnor Lyssnar lika mycket på kvinnor som på män

20 Riksgälden Kränkningar och trakasserier Riksgälden - VOICE 2014 Har det hänt att du känt dig diskriminerad på ditt arbete på grund av...? Nega- Total Ej svar tiva...ditt kön 1 personer 8% 8% 0%... ditt etniska ursprung 0 personer 0% 0% 0%...din ålder 16 personer 10% 10% 0% sexuell läggning 2 personer 1% 1% 0%... ditt språk eller dialekt 5 personer % % 0% Aldrig Någon enstaka gång Flera gånger Ofta

21 Kränkningar och trakasserier Har du på Riksgälden blivit illa behandlad eller blivit kränkt...? Nega- Total Ej svar tiva...genom att bli isolerad - utfryst - från övriga i arbetsgruppen 11 personer 7% 7% 0%...genom att bli retad eller trakasserad av arbetskamrater och/eller chefer... genom upprepade, ovälkomna sexuella anspelningar, smek, blickar, gester, ovälkomna skämt av sexuell art, runda ord, nakenbilder 21 personer personer 1% 1% 0% 2% 2% 1% Aldri g Någon enstaka Flera gång gånger Ofta

22 Stress Händer det att du känner oro för...? Aldrig Total Ext. Ej jmf. svar... att din arbetsplats skall omorganiseras 61% 61% 54% 1%... om du kommer att ha kvar ditt arbete i framtiden 57% 57% 45% 0%... att du inte skall klara av ditt arbete på grund av att du har för mycket att göra 51% 51% 4% 0%... att du inte skall klara av ditt arbete på grund av bristande kompetens 65% 65% 61% 0%... att du skall göra något misstag 2% 2% 40% 1% Aldrig Ibland Ofta Hur ofta känner du dig stressad i ditt arbete? Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

23 Arbetssituation Är du nöjd med balansen mellan ditt arbetsliv och privatliv? 1 Trivs du på jobbet? 7 Ja För det mesta 49 Nej Tveksam En stor del av tiden Ungefär halva tiden Bara stundtals 6 Nästan aldrig 1 Upplever du att de krav som ställs på dig i arbetet är? förenliga, dvs möjliga att uppfylla motstridiga och oförenliga, dvs svåra eller omöjliga att uppfylla 89

24 Sammanfattning frisvar/egna kommentarer 28 frisvar/egna kommentarer har givits i undersökningen. Nedan följer vad de handlar om samt exempel från frisvar/egna kommentarer. - ledarskap skillnaden mellan att vara chef och ledare, behov av förändrat/utvecklat ledarskap/ ledning, Idag är vi tre grupper som jobbar för oss själva och aldrig har möten med chefen, det saknas en kultur av gott ledarskap inom RGK - avstånd verksledning och medarbetarna Verksledningen har sin syn på verksamheten och hur den fungerar medan de anställdas dagliga arbete styrs av annat, resursbrist inte minst. - revirtänkande Det är mycket revirtänkande på Riksgälden - beslutsfattande Det är vanligt med långa sega processer - målarbete Vi skulle även behöva jobba mot gemensamma mål och ha uppföljningar på dessa mål

25 Sammanfattning frisvar/egna kommentarer 28 frisvar/egna kommentarer har givits i undersökningen. Nedan följer vad de handlar om samt exempel från frisvar/egna kommentarer. - rörligheten mellan enheter och avdelningar Öka rörligheten mellan enheter och avdelningar - genomförande av förändringar Nödvändiga förändringar senaste åren med både positiva och negativa konsekvenser, Behov av omorganisation - kulturen på Riksgälden Riksgälden är mer hierarkiskt än tidigare, Allmänna stämningen och samarbetsklimatet är mycket bra, Intressant och rolig arbetsplats - arbetsklimat Vi behöver ett bättre arbetsklimat för att förbättra oss och bibehålla kvalitet., idéer tas emot som kritik, det finns en rädsla att göra fel, det finns en osäkerhet som skapar otrygghet, stressen har nog ökat på sina ställen, grovt språk och grova skämt förekommer i perioder, är i stora drag väldigt nöjd

26 Summering Styrkor Ansvar & Initiativ Befogenheter Mål Medarbetarna på Riksgälden menar att deras arbetskamrater verkligen tar ansvar när det behövs och egna initiativ i arbetet. Det finns tydliga och tillräckliga befogenheter i mycket stor utsträckning, enligt medarbetarna, vilket är en viktig förutsättning. Riksgäldens uppdrag och övergripande mål är mycket väl kända inom organisationen. Målen för arbetsgruppen upplevs som mycket tydliga, och följs upp relativt regelbundet. Individernas koppling mellan eget arbete och övergripande mål är väldigt tydligt för de allra flesta. Utmaningar Förnyelseklimat Lärande Organisatorisk effektivitet Engagemang i Riksgälden För att utvecklas som organisation finns behov av ett starkare förnyelseklimat, där individernas möjlighet att bidra och att själva utvecklas ges möjligheter i större utsträckning. Ca 1 av medarbetare menar att det inte är så lätt att hitta den information man behöver i arbetet, och även att man inte regelbundet delar kunskaper och erfarenheter med varandra. Det finns en potential till en ökad effektivitet i arbetet med bättre organisering av arbetet, bättre arbetsfördelning på rätt kompetenser och effektivare arbetsprocesser/arbetssätt, enligt medarbetarna. Ca av 10 tror inte starkt på och stödjer Riksgäldens framtida riktning, och skulle inte heller rekommendera Riksgälden som arbetsgivare. Knappt hälften skulle stanna om de blev erbjuden ett likvärdigt arbete hos någon annan. 28

27 TNS

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Fel analys ger verkningslösa åtgärder DEBATT Ett av de stora problemen med dagens medarbetarundersökningar är att enkäterna består av ett stort antal standardiserade

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer